نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زندة آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند، تهدید کنند.

فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.

با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباکترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین کرد.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها
۱-۱- تاریخچه
۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها
۱-۳- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها
۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی
۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری
۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای
۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی
فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی
۲-۱- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل
۲-۱-۱- نوروتوکسین‎ها
۲-۱-۲- هپاتوتوکسین‎ها
۲-۱-۳- درماتو توکسین‎ها
۲-۲-  انواع سیانوتوکسین‎ها
عنوان     صفحه
۲-۲-۱- نودولارین‎ها
۲-۲-۲- ساکسی توکسین‎ها
۲-۲-۳- آناتوکسین a و هوموآناتوکسین a
2-2-4- آناتوکسین ‎a (S)
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin
2-2-6- میکروسیس تین
۲-۲-۶-۱- دوام و پایدار میکروسیس‎تین در سلولها
۲-۲-۶-۲- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میکروسیس‎تین‎درطی‎تجزیة ‎Microcystis aeruginosa
2-3- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی
۲-۳-۱- پپتیدهای حلقوی
۲-۳-۲- آلکالوئیدها
۲-۳-۲-۱- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک
۲-۳-۲-۲- آلالوئیدهای درماتوتوکسیک
۲-۳-۳- سموم لیپوپلی ساکاریدها ‎(LPS)
فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباکترها
۳-۱- آزمایش سلامت انسان
۳-۱-۱- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن
عنوان     صفحه
۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن
۳-۲- ارزیابی خطر
۳-۳- اثر بر ماهیان
۳-۴- اثر بر موجودات آبزی
۳-۵- تولید ترکیبات بیواکتیو
۳-۶- صدمه از راه تماس تفریحی
۳-۷- مسمومیت حیوانی
۳-۸- اثر بر زئوپلانکتونها
۳-۹- اثر بر باکتریهای آبزی
فصل چهارم: روشهای کنترل و جلوگیری از شکوفایی
۴-۱- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال
۴-۲- کلرزنی
۴-۳- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کندشنی
۴-۴- فرآیندهای غشایی
۴-۵- دما
۴-۶- اسیدیته ‎(PH)
4-7- کاهش فسفر و ازت
عنوان     صفحه
۴-۸- سولفات مس
۴-۹- سیمازین
۴-۱۰- ازن‎دار کربن
۴-۱۰-۱- میکروسیس‎تینها و نودولارین
۴-۱۰-۲- آناتوکسین a، آناتوکسین ‎S(a) و ساکسی توکسین
۴-۱۱- نور
۴-۱۲- کنترل بیولوژیک
۴-۱۲-۱- تغذیه توسط زئوپلانکتونها
۴-۱۲-۲- کپور نقره‎ای

فهرست جدول‎ها
عنوان     صفحه
۴-۱- جدول تأثیر ازن در از بین بردن میکروسیس تین ‎LR در صورت وجود یا عدم وجود مواد آلی
۴-۲- جدول تأثیر ازن در از بین بردن ‎Microcystis aeruginosa

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سموم سیانوباکتریایی , سیانوباکتریایی ,
:: بازدید از این مطلب : 356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در ۳ گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان ۳۰ بیمار  ساله (۷ دختر و ۲۳ پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II ، Div1 در سه گروه ۱۰ نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فک بالا و فک پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندکس جارابک ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در ۳ گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در ۳ گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر ۳ گروه SNA و ANB کاهش ، ایندکس جارابک افزایش، اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۲-۱

مقدمه (بیان مسئله)……………………………………………………………………………….. ۳

تاریخچه……………………………………………………………………………………………… ۱۸-۴

بازنگری منابع موجود……………………………………………………………………………. ۲۴-۱۹

اهداف…………………………………………………………………………………………………. ۲۵

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. ۲۶-۲۵

جامعه مورد بررسی تجربی…………………………………………………………………….. ۲۷

روش کار انواع تحقیق…………………………………………………………………………… ۲۹-۲۷

یافته ها (جداول- نمودارها)……………………………………………………………………. ۳۸-۲۹

بحث…………………………………………………………………………………………………… ۴۴-۳۹

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۴۴

محدودیت ها و پیشنهادات…………………………………………………………………….. ۴۵

خلاصه انگلیسی…………………………………………………………………………………… ۴۷-۴۶

مراجع…………………………………………………………………………………………………. ۵۴-۴۸

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دستگاه Bionator , مندیبل ,
:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
تعویض مفصل هیپ که از این به بعد بطور خلاصه THA خوانده می شود شایعترین عمل جراحی رکانستراکتیو در هیپ بوده و هدف از آن در وحله اول کاهش درد و سپس اعاده فانکشن هیپ و در نتیجه بیمار می باشد. از دهه ۱۹۶۰ که سرجان چارنلی این تکنیک را ابداع نمود با توجه به نتایج درخشان یک دهه THA در دهه‌های بعد هدف اصلی بر کاهش عوارض دراز مدت این جراحی و از جمله Loosening و استئولیز قرار داده شد. تکنیک های جدید و از جمله ایجاد پروتزهای بدون سیمان، تغییرات جنس اجزاء مختلف، پروتزهای بای پولار و بالاخره تغییرات در شکل اجزاء خصوصاً جزء فمورال همگی در جهت یافتن جزئی با حداکثر طول عمر پروتز ایجاد شده اند.
در طراحی جزء فمورال تقریباً می توان دو مکتب اصلی را در ساخت آن شناسایی کرد. گروهی که با ایجاد تغییراتی در شکل جزء  و از جمله تعبیه یقه، ایجاد شکاف و سطوح خشن و غیره تولید فیکساسیون بسیار با ثبات بلافاصله بعد از تعبیه و جلوگیری از هر گونه تغییر در محل پروتز می نمایند و گروه دوم که معتقدند با طراحی جزئی که قادر به نشست (Subsidense) باشد حتی در صورت Loose شدن جزء امکان ایجاد ثبات مجدد خود بخود وجود دارد.
فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول: مقدمه    ۱
فصل دوم: مروری بر متون    ۳
فصل سوم: روش بررسی    ۳۸
فصل چهارم: نتایج    ۴۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    ۵۷
فهرست منابع    ۶۸
ضمایم    ۷۱
مقاله

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: توتال هیپ آرتروپلاستی , فمورال سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسئله:
اگزمای دست، یک بیماری بسیار شایع در کلینیک های پوست می باشد. بطوریکه شیوع حدود ۴/۵% را برای آن در نظر می گیرند (۱). اگزمای دست را به دو گروه تماسی و آتوپیک تقسیم کرده و گروه تماسی نیز به دو زیر گروه تحریکی و آلرژیک تقسیم می شود (۱). علل متعددی باعث بروز این بیماری می شوند. درست است که شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص عامل اتیولوژیک این بیماری بسیار کمک کننده می باشد ولی به علت گستردگی عوامل و مواد موجود در محیط زیست انسانها این عوامل معمولاً به آسانی شناسایی نشده و افراد بیمار مدتهای مدیدی از مشکل مزبور رنج می برند. این موضوع بخصوص در نوع آلرژیک تماسی قابل اهمیت می‌باشد. هر تغییر در شیوه زندگی و کار افراد معمولاً مسئله ای بغرنج است لیکن این امر بسیار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بیماری پوستی مذکور می باشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

دلایل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۲

بازنگری منابع و اطلاعات موجود…………………………………………………………….. ۳

اهداف و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………… ۱۳

متغیرها و مقیاس سنجش آنها………………………………………………………………….. ۱۴

روش، تکنیک و نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………… ۱۶

جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری…………………………………………. ۱۸

برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری………………………………………… ۱۸

مسائل اخلاقی……………………………………………………………………………………….. ۱۹

فرمهای اطلاعاتی…………………………………………………………………………………… ۲۰

یافته ها…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

جداول………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بحث……………………………………………………………………………………………………. ۲۵

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۲۸

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مبتلایان به اگزمای دست , اگزمای دست ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهمیت مسأله:

همانطور که می دانیم رادیکالهای آزاد به DNA، پروتئین ها و لیپیدها از راههای مختلف صدمه می زنند و منجر به صدمه به ژن ها، پروتئین های ساختمانی، آنزیمها و سطح سلولها می شوند و از این راه کلیه اعمال بدن را می توانند مختل کنند.

اتانول از آن دسته موادی است که تولید رادیکالهای آزاد می کند از جمله رایکالهای اکسیژن، و از سنتز GSH جلوگیری می کند و از میزان آن را در بافتها کم می کند. همچنین میزان Malandial  dehyde:  MDA را افزایش داده و به طور کلی در حیوانات و انسان سیستم دفاعی آنتی اکسیدان بدن را ناتوان می کند. بافتهای مختلف با مصرف اتانول آسیب می بیند از جمله کبد، سیستم اعصاب مرکزی، قلب، ریه و بیضه ها. به نظر می رسد معده نیز از جمله بافتهایی است که تحت تأثیر رادیکالهای آزاد حاصل از اتانول آسیب می بیند مانند ایجاد زخم معده و همانطور که می دانیم مصرف اتانول و  نوشیدنی هایی که حاوی آن است اگر چه در ایران بسیار کم ولی در سطح جهان معمول است. پس اگر بتوان ماده ای را یافت که بتواند از تولید رادیکالهای آزاد حاصل از اتانول جلوگیری کند در عین حال خود نیز بی ضرر باشد، کمک بسیار بزرگی برای رفع این مشکل کرده‌ایم.

لذا با توجه به گزارشات متعدد مبنی بر حضور بیشتر زخم های گوارشی در بیمارانی که علل مختلف دچار کلستاز می شوند و همچنین گزارشاتی که نشان می دهند در کلستاز،‌افزایش ترشح اسید، کاهش جریان خون دیواره معده و افزایش تشکیل رادیکالهای آزاد داریم و از سوی دیگر نقش ملاتونین در کاهش زخم معده از طریق مهار عملکرد رادیکالهای آزاد و اثر آن در محافظت از سلولها، به نظر می‌رسد ملاتونین بتواند نقش مهمی در جلوگیری از زخم معده موجودات کلستاتیک بازی کند.

فهرست

عنوان                                                              صفحه

خلاصه……………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:……………………………………………………………………………………………. ۲

           (۱-۱) اهمیت مسأله…………………………………………………………………. ۳

           (۲-۱) بیان مسأله……………………………………………………………………… ۴

           (۳-۱) اهمیت مسأله…………………………………………………………………. ۵

فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه…………………………….. ۷

          (۱-۲) زخمهای پپتیک……………………………………………………………….. ۸

          (۲-۲) اشکال غیر معمول اولسر پپتیک…………………………………………. ۸

          (۳-۲) اپیدمیولوژی……………………………………………………………………. ۹

          (۴-۲) اتیولوژی………………………………………………………………………… ۹

          (۵-۲) پاتوژنززخم معده و عوامل مهاجم………………………………………. ۱۳

                  (۱-۵-۲) اسید و پپسین…………………………………………………….. ۱۳

                  (۲-۵-۲) معیوب شدن سد مخاطی……………………………………… ۱۳

         (۶-۲) برخی از عوامل دفاعی در مقابل زخم‌های معدی…………………… ۱۵

                 (۱-۶-۲) ترشح موکوس و بی‌کربنات…………………………………… ۱۵

                 (۲-۶-۲) جریان خون موضعی…………………………………………….. ۱۶

                 (۳-۶-۲) پروستاگلندین‌های داخلی………………………………………. ۱۷

                 (۴-۶-۲) نیتریک اکساید…………………………………………………….. ۱۸

       (۷-۲) روشهای ایجاد زخم معده تجربی…………………………………………… ۱۹

                (۱-۷-۲) زخم دارویی یا روش شیمیایی………………………………… ۱۹

                (۲-۷-۲) روش فیزیکی……………………………………………………….. ۱۹

       (۸-۲) روش‌های اندازه‌گیری زخم معده………………………………………….. ۲۳

                (۱-۸-۲) J.Score……………………………………………………………….

                (۲-۸-۲) محاسبة Ulcer index……………………………………………..

                (۳-۸-۲) تغییرات در گردش خون معده………………………………… ۲۴

       (۹-۲) کلستازیس…………………………………………………………………………. ۲۵

       (۱۰-۲) سندروم کلستاز…………………………………………………………………. ۲۵

       (۱۱-۲) تظاهرات بالینی…………………………………………………………………. ۲۵

       (۱۲-۲) تغییرات بیوشیمیایی…………………………………………………………… ۲۶

       (۱۳-۲) ارتباط یرقان انسدادی با اولسر پپتیک…………………………………… ۲۸

                 (۱-۱۳-۲) تعریف بیماری اولسر پپتیک………………………………… ۲۸

                 (۲-۱۳-۲) انواع اولسر پپتیک………………………………………………. ۲۸

                 (۳-۱۳-۲) تعریف یرقان…………………………………………………….. ۲۸

                 (۴-۱۳-۲) بررسی شیوع اولسر پپتیک در بیماران یرقانی…………. ۲۸

                 (۵-۱۳-۲) سیروز………………………………………………………………. ۲۹

                 (۶-۱۳-۲) تعریف واریس مری…………………………………………… ۲۹

                 (۷-۱۳-۲) ظهور لیژن‌های موکوسی معدی ـ روده‌ای در

                 سیروز کبدی…………………………………………………………………….. ۳۰

                 (۸-۱۳-۲) سیروز صفراوی…………………………………………………. ۳۰

                 (۹-۱۳-۲) سیروز صفراوی اولیه………………………………………….. ۳۱

        (۱۴-۲) رادیکال‌های آزاد………………………………………………………………. ۳۲

        (۱۵-۲) رادیکال‌های آزاد حاصل از متابولیسم o2………………………………. 33

        (۱۶-۲) الکل اتیلیک…………………………………………………………………….. ۳۶

        (۱۷-۲) فارماکولوژی پایه‌ای اتانول…………………………………………………. ۳۶

                   (۱-۱۷-۲) مسیر الکل دهیدروژناز……………………………………… ۳۷

                (۲-۱۷-۲) سیستم میکروزومی اکسید کنندة اتانول (MEOS)……..

                (۳-۱۷-۲) متابولیسم استالدئید……………………………………………… ۳۸

      (۱۸-۲) اثر اتانول در GIT………………………………………………………………..

      (۱۹-۲) الکل و رادیکال‌های آزادی که تولید می‌کند…………………………….. ۴۰

      (۲۰-۲) ملاتونین…………………………………………………………………………… ۴۵

               (۱-۲۰-۲) منشأ ملاتونین در بدن…………………………………………… ۴۵

                (۲-۲۰-۲) ساختمان شیمیایی و کریستالی ملاتونین…………………. ۴۶

                (۳-۲۰-۲) اهمیت ملاتونین………………………………………………….. ۴۸

                (۴-۲۰-۲) فارماکوکینتیک ملاتونین………………………………………. ۵۲

                (۵-۲۰-۲) اثرات جانبی ملاتونین………………………………………….. ۵۴

                (۶-۲۰-۲) موارد منع مصرف ملاتونین…………………………………… ۵۵

                (۷-۲۰-۲) آنتاگونیست ملاتونین…………………………………………… ۵۵

                (۸-۲۰-۲) تغییرات در ملاتونین با سن………………………………….. ۵۶

                (۹-۲۰-۲) مکانیزیم عمل ضد رادیکال آزادی ملاتونین و اثر آن

                بر روی NO………………………………………………………………………..

               (۱۰-۲۰-۲) طرز تشکیل رادیکال‌های آزاد اسید چرب و مکانیسم عمل

               ملاتونین در مقابل آنها………………………………………………………….. ۵۹

               (۱۱-۲۰-۲) رادیکال‌های آزاد در مغز و عمل ملاتونین در

               مقابل آن……………………………………………………………………………… ۶۰

               (۱۲-۲۰-۲) مکانیزم‌های ضد رادیکال‌ آزادی مغز……………………… ۶۱

               (۱۳-۲۰-۲) نقش ملاتونین…………………………………………………… ۶۱

               (۱۴-۲۰-۲) اثر پیش‌گیری ملاتونین از تولید رادیکال آزاد به وسیلة مصرف

               مزمن اتانول در مغز، ریه، قلب، کبد و بیضه‌ها …………………………. ۶۲

فصل سوم: روش کار…………………………………………………………………………….. ۶۴

          (۱-۳) جامعة آماری…………………………………………………………………… ۶۵

          (۲-۳) فرد آماری………………………………………………………………………. ۶۶

          (۳-۳) نوع نمونه‌برداری و نوع مطالعه………………………………………….. ۶۷

          (۴-۳) محدودیت‌ها و مشکلات…………………………………………………… ۶۷

          (۵-۳) ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………. ۶۸

فصل چهارم:………………………………………………………………………………………… ۶۹

          (۱-۴) تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………… ۷۰

          (۲-۴) روش‌های آنالیز آماری……………………………………………………… ۷۰

          (۳-۴) ارائة جدول……………………………………………………………………… ۷۱

          (۴-۴) نمودار و انجام آزمون آماری……………………………………………… ۷۲

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………….. ۷۵

          (۱-۵) بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………….. ۷۶

خلاصة انگلیسی…………………………………………………………………………………… ۷۸

منابع…………………………………………………………………………………………………… ۷۹

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اثر ملاتونین در زخم معده , زخم معده , اتانول در موش صحرایی , بررسی اثر ملاتونین ,
:: بازدید از این مطلب : 755
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
احتمال دارد با آغاز تمدن شبانی، سگ به عنوان حیوانی وفادار و نگهبان برای بشر معلوم و مکشوف شده باشد. نوع سگ تربیت پذیر، با انتخاب یک فرد به عنوان صاحب و حامی جهت تامین مایحتاج و قوت روزانه خود از هیچ کوشش و تلاشی برای حفظ جان و مال حامی خود دریغ نمی کند و به آن حد با او وفاداری نشان می دهد که در بعضی مواقع نزدیکترین مونس و هدم صاحب خود می شود. امروزه سگ دارای نقش عمده ای در فعالیتهای پلیسی، نظامی و گله داری است و همچنی دارای نقش نجات بخشی در نواحی یخ زده قطبی و کوهستانی و نقش مهمی در فعالیتهایی مثل شکار است. بنابراین از نظر اجتماعی، اقتصادی و عاطفی سگ برای انسان حیوان بسیار مفید و با اهمیتی است. این حیوان مانند هر موجود زنده ای در معرض خطر عوامل بیماریزا است. در این جا است که انسان با دانش خود و علم دامپزشکی به کمک او می شتابد و او را از دشمنان مهلک مرئی و نامرئی حفظ و حراست می کند.  یکی از این بیماریهای خطرناک که سگ را دچار می سازد و سبب رنجوری و از کار افتادگی و لاجرم مرگ او می شود بیماری کرم قلب است که عامل آن انگلی است بنام دیروفیلاریا ایمیتیس   که
سیستم های حیاتی قلب و ریه و عروق سگ را به نحو شدیدی دچار آسیب می کند. این پروژه به چگونگی ابتلاء، پیشرفت و عوارض بیماری کرم قلب و نحوه تشخیص، درمان و پیشگیری آن می پردازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول/ مقدمه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱

فصل دوم/ کلیات

- مرفولوژی، سیر تکاملی و اپیدمیلوژی کرم قلب…………………………………………………. ۲

- آسیب شریانهای ریوی در اثر کرم قلب بالغ………………………………………………………. ۹

- عوارض و بیماریهای ناشی از عفونت کرم قلب…………………………………………………. ۱۴

الف- نارسایی انتقالی قلب……………………………………………………………………. ۱۴

ب- بیماری ریوی……………………………………………………………………………….. ۲۱

ج- بیماری کلیوی ………………………………………………………………………………. ۲۷

د- بیماری کبدی ………………………………………………………………………………… ۳۳

- تشخیص آزمایشگاهی کرم قلب……………………………………………………………………….. ۳۸

فصل سوم / نتیجه گیری پیشنهادات

الف- پیشگیری بیماری کرم قلب……………………………………………………… ۵۶

ب- درمان بیماری کرم قلب…………………………………………………………………   ۵۹

فصل چهارم / منابع

الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………. ۶۷

ب- منابع لاتین و اینترنتی………………………………………………………………….. ۶۸

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس , روش‌های تشخیص آزمایشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه——————————————————— ۱

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف———————————————– ۶

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———————————- ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————————————- ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ———————————– ۸

مبحث اول : تاریخچه——————————————— ۸

مبحث دوم: سیر قانونی——————————————– ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی——————– ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی——————————— ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)————— ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم——————————————- ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———– ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)——————————– 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————- 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ———— 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی——————————- ۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه————————— ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا——————————– ۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی——————- ۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ——————————————- ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب—————– ۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——————————- ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———————– ۵۷

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه——————————- ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر———– ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ——- ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه——– ۶۷

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)—- ۶۷

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه——————————— ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————- ۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود—————————– ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———————— ۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل————————- ۷۱

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن———————————– ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین———————————– ۷۴

مبحث اول :مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین————————- ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین————————— ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ——————————– ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین——————— ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین———————– ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین———————- ۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——— ۱۰۱

بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره ای————————————– ۱۰۱

بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجیر————————————- ۱۰۲

بند۳: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)—————— ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———————– ۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد————– ۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود—————————- ۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ————————————————- ۱۰۵

فهرست منابع ————————————————— ۱۰۷

چکیدة انگلیسی————————————————– ۱۰۹

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تلقیح مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. ۳

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… ۶

تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… ۱۷

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها……………………………………… ۴۸

اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… ۵۱

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… ۵۹

تغییر ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. ۹۷

اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۴

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات………………………………………………………. ۱۱۶

سهم آفریقا از جهان…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………………………………………………………. ۱۲۸

تشکیلات………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

گام بعدی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. ۱۸۹

شورای امنیت………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها………………………………………………….. ۲۸۵

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. ۳۰۸

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی………………………………………………….. ۳۲۶

عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………………………………………………………… ۳۳۳

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تغییر ساختار ,
:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

 «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
- تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اشتغال زنان , اشتغال زنان در نظام حقوقی , کنوانسیون , تبعیض علیه زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰

بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸

بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲

الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹

بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴

بند دوم- موانع فرهنگی  ……………………………………………………………. ۳۵

الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……. ۳۸

بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹

الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹

ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲

بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳

الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳

ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵

ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸

الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰

ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳

۱-   ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی  ………………………………………………………. ۵۵

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ……………………………… ۵۷

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹

الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)………………………………………… ۶۰

ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)…………………………………………… ۶۱

ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌…………………………. ۶۱

د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴

الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴

ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………….. ۶۴

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ……………………. ۶۶

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷

۱-   رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ……………….. ۷۹

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی     ۸۰

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……………………… ۸۱

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸

بند سوم -  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹

الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹

۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ………………………………. ۹۰

ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰

۱-   اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار

بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …….. ۹۱

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ………… ۹۵

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران……… ۹۶

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) …. 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران….. ۱۰۰

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹

الف – توصیه کلی شماره ۸………………………………………………. ۱۶۰

ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷

بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷

بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴

ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴

الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴

ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳

بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………. ۲۵۷
فهرست جداول

جدول شماره ۱: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹      ۱۵

جدول شماره ۲: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران     ۲۳

جدول شماره ۳: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی       سالهای ۷۵-۱۳۵۵     ۲۵

جدول شماره ۴: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………………………………………………………….. ۲۷

جدول شماره ۵:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴  ۲۸

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اشتغال زنان , اشتغال زنان در نظام حقوقی , کنوانسیون , تبعیض علیه زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است

فهرست
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: لازم الاجرا شدن معاهدات , معاهدات در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱- پلان……………………………………………………………………………….

۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی………………………………………………..

۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………….

۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی……………………………………………………………….

۵- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………

۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟……………………………

۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)………………………………………

۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن………………………………………….

۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….

۱۰- رفتار حناف حسن نیا……………………………………………………………………..

۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد……………………………………………………………………

۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)…………………………………………………………..

۱۳- علت خارجی…………………………………………………………………………………

۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی……………………………………………

۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده…………………………………………………….

۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است………………………………………………………………………………

۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت……………………………………………………..

۱۸- تقصیر متضزر………………………………………………………………………………..

۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت……………………….

۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی………………………………..

۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….

ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..

ج) منع قانونی………………………………………………………………………………………

۲۲- شرایط فورس ماژور……………………………………………………………………….

۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد………………………………………………….

۲۴- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………

۲۵- تعلیق قرارداد…………………………………………………………………………………

۲۶- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: فورس ماژور,قوه قاهره,قوه قاهره در اجرای قرارداد,فورس ماژور در اجرای قرارداد ,
:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات ………………………………………………………………… ۷

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی…………. ۸

گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… ۹

گفتار دوم- دوران اسلامی…………………………………………………………. ۱۳

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. ۱۷

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی …………………………………………………………………. ۲۰

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………… ۲۱

الف) مفهوم جرایم بهداشتی………………………………………………….. ۲۱

ب) مفهوم جرایم درمانی ……………………………………………………. ۲۳

ج) مفهوم جرایم دارویی……………………………………………………… ۲۵

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۲۶

الف) عنصر قانونی …………………………………………………………….. ۲۷

ب) عنصر مادی ………………………………………………………………… ۲۹

ج) عنصر معنوی ……………………………………………………………….. ۳۱

فهرست                                                                         ب

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی …….. ۳۴

الف) تعریف تخلفات انتظامی ………………………………………………. ۳۴

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی…………………………………………… ۳۵

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی …………………………. ۳۸

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    ۴۱

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی …………………………………………………………… ۴۱

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…….. ۴۳

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. ۴۹

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………………………………… ۵۰

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط……………………………………. ۵۱

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…………………………………………… ۵۱

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ……………………………… ۵۵

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………………………………… ۵۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………………………………………………….. ۶۲

فهرست                                                                                 ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی……………….. ۶۳

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ……… ۷۲

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی………………………………….. ۷۸

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………. ۸۹

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی…………. ۹۶

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی…………………………………. ۱۱۳

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………….. ۱۱۴

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی…………………….. ۱۱۷

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…….. ۱۲۱

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …….. ۱۲۵

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………………………………………… ۱۳۵

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………….. ۱۳۶

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران……………… ۱۳۶

الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. ۱۳۶

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران……………………………………. ۱۳۸
د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………. ۱۴۲

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………….. ۱۴۷

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ………………………………………….. ۱۵۳

الف) تخفیف مجازات……………………………………………………….. ۱۵۳

ب) تشدید مجازات………………………………………………………….. ۱۵۴

ج) تبدیل مجازات……………………………………………………………… ۱۵۶

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………… ۱۵۷

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت………………………………………. ۱۵۹

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۱۵۹

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………………………………………………………………………….. ۱۶۱

نتیجه گیری ………………………………………………………………….. ۱۷۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

نمودار آماری…………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: جرایم بهداشتی , جرایم دارویی ,
:: بازدید از این مطلب : 799
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

روش تحقیق:

برای انجام تحقیق از روشهای کتابخانه‌ای ـ اسنادی ـ ژورنالیستی و انجام مصاحبه استفاده شده و از شیوه تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتیک چین استفاده گردیده است.

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی: تحلیل ژئوپلتیکی جمهوری خلق چین به منظور شناخت اهداف، سیاستها، امکانات، نیازمندیها، ؟ کشور در سطح جهانی و منطقه‌ای به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران.

ب: هدف اقتصادی، شناختی تأثیر روابط چین و آمریکا و امنیت ایران به منظور دریافتی برای تدوین استراتژی ژئوپلتیکی ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….   ۱

متن…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱-۷

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۳۶-۳۲

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک , ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 332
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱-۱- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»  این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و – همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»  زانکه هستی سخت مستی آورد     عقل از سر شرم از دل می برد

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت…………………… ۴

۱-۱- تعریف مست و مستی……………………………………………………………. ۵

۱-۲- صفات مستی………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- عوارض مستی……………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- اسباب مستی…………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۱- الکل…………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی…………………………………………… ۱۱

۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی……………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل…………………………………………………… ۱۴

۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم………………………………… ۱۵

۱-۴-۲- مواد مخدر………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۲-۱- عوارض اعتیاد به مواد مخدر………………………………………….. ۲۲

۱-۴-۲-۲- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم………………………… ۲۴

۱-۵- نواع مستی …………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۵-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی………………………………………. ۲۵

۱-۵-۱-۱- مستی تام……………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۱-۲- مستی نسبی…………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۲- مستی بر مبنای قصد شخصی مست………………………………………………….. ۲۷

۱-۵-۲-۱- مستی ارادی …………………………………………………………………. ۲۸

۱-۵-۲-۱-۱- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم……………….. ۳۰

۱-۵-۲-۱-۲- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم…………… ۳۱

۱-۵-۲-۲- مستی غیر ارادی …………………………………………………………….. ۳۲

۱-۶- تعریف مسئوولیت…………………………………………………………………………………. ۳۳

۱-۷- انواع مسئوولیت…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۸- ارکان مسئوولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۳۴

فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی………………………….. ۳۸

۲-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی……………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار …………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۲- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص……………………………. ۴۶

۲-۱-۳- جرم بودن اسباب مستی ارادی……………………………………………………… ۴۷

۲-۲- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی…………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱- فقدان قصد حین ارتکاب جرم………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۲- عدم تامین اهداف مجازات……………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۳- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم……………………………………………………. ۵۲

۲-۳- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی………………………………… ۵۳

۲-۳-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. ۵۳

۲-۳-۲- ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۳- مستی علت مشدده کیفر ( ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)………………. ۵۵

۲-۳-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تامینی…………………………………………………………… ۵۶

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………….. ۵۸

فهرست منابع          ۶۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مسئوولیت کیفری , مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری ,
:: بازدید از این مطلب : 317
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

                                                               فهرست مطالب
صفحه
مقدمه
فصل اول
کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………. ۵

مبحث اول) روند تاریخی نفت…………………………………………………………………………………………… ۶

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت…………………………………………………………………………………….. ۱۲

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران……………………………………………………………………. ۱۵

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب………………………………………………….. ۱۷

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها…… ۱۹

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز………………………………………… ۲۰

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ……………………………………………………………………………………….. ۲۱

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین……………………………………………………………………………….. ۲۲

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ……………………………………………………………………………………………. ۲۵

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی……………………………………………………………………………………. ۳۱

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری……………………………………………………………. ۳۴

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………………….. ۳۵

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها ………………. ۳۹

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی ……………………………………………. ۴۹
فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ……… ۵۴

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس ……………………………………… ۵۹

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ……………………………………………………… ۶۳

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان…………………………………………………….. ۶۴

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران……. ۶۷

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴……………………………………………………………….. ۷۰

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها …………………………………………………………………………… ۷۵

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه……………………………………………………………………. ۷۸

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ۱۹۷۳) ………………………. ۸۴

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ………… ۸۷

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی …………………………………………………. ۸۸

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل……………………………………………………. ۹۲

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

……………….. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی …………………….. ۹۵

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ………………………………… ۱۰۰

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران …………………….. ۱۰۵

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران …. ۱۰۷

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ………………………………………………………… ۱۱۲

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ……………………………………………………………. ۱۱۳

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ………………………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization…………………………………………………………….. 115
فصل سوم

…………… قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات …………………………………… ۱۱۸

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

……………… قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی ……………………………………………… ۱۳۱

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن …………………………. ۱۴۲

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ……………………………………………………………………………. ۱۴۳

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ………………………………………….. ۱۴۴

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن …………………………………………………………….. ۱۴۶

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ……………………………………………………………………………… ۱۴۷

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز …………………………………………………………………… ۱۵۰

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن………………………………………………………………………….. ۱۵۲

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز……………… ۱۵۳

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر………………… ۱۵۷

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

…………… و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

…………….. به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش …………………………………… ۱۶۲

فصل چهارم

…………… بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ………. ۱۶۵

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت …………………………………………………………………. ۱۶۹

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ………………………………………….. ۱۷۳

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ……………………………………………………………. ۱۸۰

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ۱۳۳۳…………………………………… ۱۸۳

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه……………………………………………… ۱۸۴

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی……………. ۱۸۶

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ……………………………………… ۱۸۸

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی……………………………. ۱۹۵

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد……………………………………………………….. ۲۰۰

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ………………………………………………………………… ۲۰۲

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ………………………………………………….. ۲۰۶

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ………… ۲۰۷

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ……………………………………. ۲۱۱

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران …………………………………………. ۲۱۲

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه………………………………….. ۲۱۵

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز …………. ۲۲۰

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ……………………….. ۲۲۱

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» .. ۲۲۲

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

…………….. پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» …………………………………………….. ۲۲۳

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ………………………… ۲۲۴

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ………………………….. ۲۲۵

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

………………. در «شرکت مشارکت در تولید»……………………………………………………. ۲۲۶

ـ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………….. ۲۲۹

‍پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………… ۲۴۷

·منابع فـارسی

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. ۲۴۹

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی تطبیقی قراردادها , قراردادهای بین المللی , قراردادهای بین المللی , نفتی , قراردادهای نفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا      می باشد .
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد .

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول (کلیات)

۱٫         طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………۲

۲٫         ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………۳

۳٫         علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………۳

۴٫         سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….۳

۵٫         فرضیه های تحقیق ………………………….…………………………….…………………………۴

۶٫         تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….۴

۷٫         متغییرها …………………………………………….………………………………………………….۵

۸٫         روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………۵

۹٫         موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………۵

۱۰٫       سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………۶

یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………………………………………………………………۸

۱٫         روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………۸

۲٫         سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………۱۲

۳٫         عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. ۱۴
بخش دوم

۱٫         اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………۲۱

۲٫         ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………۲۳

۳٫         اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………… ۲۵

۴٫         ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… ۳۰

۵٫         بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….۳۰

یادداشتهای فصل دوم ………………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه ۱۹۷۹ـ ۱۹۴۶)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از۱۹۷۹- ۱۹۴۶……………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
۱٫         عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (۱۹۷۳ـ ۱۹۴۶)………………………………………
الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..
۲٫           عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (۱۹۷۹ـ ۱۹۷۴)………………………………..
الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….
ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………
نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل سوم  ………………………………………………………………………………………

فصل چهارم (روابط ایران و سوریه ۱۹۸۸ـ ۱۹۷۹)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………

۱٫      انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….

۲٫      جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………
بخش دوم

۱٫      دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………

الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..

ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..

ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………

۲٫      تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..

۳٫      تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………

۴٫      دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..

۵٫      قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………

نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..

یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (روابط ایران و سوریه ۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………

۱٫      پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….

۲٫      روابط ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)………………………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ

۱٫      پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………

۲٫      حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

۳٫      کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

۴٫      اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..

۵٫      تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………

۶٫      پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..

۷٫      اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………

نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

فصل ششم (نتیجه گیری)…………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….……

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی روابط سیاسی , روابط سیاسی ایران و سوریه , روابط سیاسی بعد از انقلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

                                                                فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………..

سوال اصلی……………………………………………………………………………………

سوال فرعی………………………………………………………………………………………

فرضیات……………………………………………………………………………………..

روش تحقیق………………………………………………………………………………………….

مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………

علل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………….

چهارچوب تئوریک……………………………………………………………………………………….

تعریف قوم و ملت…………………………………………………………………………………………

تفاوت ملت و قوم………………………………………………………………………………………

قومتها و دولتها…………………………………………………………………………………………..

شکافهای اجتماعی و قومیت………………………………………………………………………………….

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی……………………………………………………………………………..

نظریات مربوط به بسیج قوی…………………………………………………………………………………

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی……………………………………………………………..

قومت ها در ایران………………………………………………………………………………………………

قوم ترک یا آذری………………………………………………………………………………

قوم کرد………………………………………………………………………………………

قوم بلوچ……………………………………………………………………………………………..

قوم عرب…………………………………………………………………………………………………

قوم ترکمن………………………………………………………………………………………………

قوم لر…………………………………………………………………………………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………………………………………………………………………………

فرآیند شکل گیری تهدید…………………………………………………………………………………………

رابطه امنیت و تهدید……………………………………………………………………………………………..

امنیت و امنیت ملی……………………………………………………………………………………………

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران………………………………………………………………………………

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین……………………………………………………………………….

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…………………………………………………………………………..

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی…………………………………………………………………………….

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رویکردهای قومی , رویکردهای قومی و امنیت ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بخش اول مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

فهرست مطالب

صفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات………………………………………………………………. ۴

بخش اول – مقدمه……………………………………………………………………………… ۴

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن………………………………………………………………………… ۶

بند اول – ایراد چیست…………………………………………………………………………………………… ۶

بند دوم – انواع ایراد………………………………………………………………………………………………. ۸

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی…………………………………………………………………….. ۱۱

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات…………………………………………………………………. ۱۲

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید………………………………………………………. ۱۳

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است…………………………. ۱۶

بند سوم – آثار طرح ایراد……………………………………………………………………………………….. ۱۹

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد…………………………………………………………………………… ۲۱

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه……………………………………. ۲۳

بخش اول – مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲۳

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت…………………………………………………………………………….. ۲۵

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………….. ۳۸

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی………………………………………………………………… ۴۳

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی……………………………………………………………….. ۵۱

بخش ششم – ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………. ۵۴

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط…………………………………………………………………………….. ۵۹

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت……………………………………………………………………………….. ۶۳

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا……………………………………………………………………………. ۶۷

بخش دهم – ایراد عدم سمت………………………………………………………………………………….. ۷۱

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه……………………………………………………………………………… ۷۶

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا……………………………………………………………….. ۸۱

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت……………………………………………………………………… ۸۴

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت………………………………………………………………………… ۸۷

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی………………………………………………………………………… ۹۰

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان……………………………………………………………………………. ۹۴

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس………………………………………………………………………………. ۹۷

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست………………………………………. ۱۰۱

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. ۱۰۲

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست…………………………………………………. ۱۰۳

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست……………………………………….. ۱۰۵

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری……………… ۱۰۶

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست…………………………………………………………… ۱۰۷

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا…………………………………………………………………………… ۱۰۷

بخش بیستم – ایراد اناطه………………………………………………………………………………… ۱۰۹

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته………………………………………………… ۱۱۲

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات………………………………………………………………………….. ۱۲۹

بخش بیست و سوم – نتیجه…………………………………………………………………………………… ۱۳۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مبحث ایران,آثار ایراد بر دادرسی,آیین دادرسی مدنی ,
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

 

مبحث اول – کلیات …………………………………………………………………..

 

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ………………………………………

 

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض …………………….

 

گفتار سوم – اقسام وکالت …………………………………………………

 

بند اول – وکالت مطلق………………………………………………………

 

بند دوم – وکالت مقید……………………………………………………….

 

بند سوم – شرایط وکالت……………………………………………………

 

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل……………………………………………

 

گفتار اول – اهلیت موکل…………………………………………………..

 

گفتار دوم – اهلیت وکیل…………………………………………………..

 

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته………………………………………….

 

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی………………………………….

 

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

 

مبحث سوم – تعهدات وکیل…………………………………………………….

 

گفتار اول – تقصیر وکیل………………………………………………….

 

گفتار دوم – ید امانی وکیل……………………………………………..

 

گفتار سوم – تعهدات وکلاء……………………………………………..

 

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….

 

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..

 

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………

 

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….

 

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..

 

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….

 

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………

 

گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق…………………………….

 

گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….

 

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

 

بند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………

 

بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….

 

بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………

 

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

 

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..

 

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………….

 

منابع…………………………………………………………………………………..

 

دانلود

 


:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عقود شرکت , عاریه , وکالت ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

مقدمه                                                                                          1
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها                               3
فصل دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين                           5
فصل سوم :  فوايد عدم توسل به زندان                                             8
فصل چهارم : جانشين‌هاي مجازات                                                9
فصل پنجم :  سياست تقنيني ايران در تحديد مجازات زندان                  13
فصل ششم :  راهكارهاي تحديد مجازات زندان                                  14
فصل هفتم : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين           16
فصل هشتم : چارچوب نظري لايحه مجازات‌هاي جايگزين               18
فصل نهم : متن لايحه قانوني مجازاتهاي جايگزين                           26
باب اول : مواد عمومي                                                           26
باب دوم : مجازاتهاي اجتماعي                                                   29
بخش نخست : دورة مراقبت                                                     29
بخش دوم : خدمات عمومي                                                     31
بخش سوم : جزاي نقدي روزانه                                                  33
بخش چهارم : محروميت از حقوق اجتماعي            35
باب سوم : مواد متفرقه                        38
فصل دهم : جايگاه مجازات هاي جايگزين در ساير كشورها و ايران        39
فصل يازدهم : گزارش توجيهي مواد لايحه                    41
نتيجه گيري                                    83
منابع و مآخذ                                    87

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مجازات حبس , جانشین های مجازات حبس ,
:: بازدید از این مطلب : 338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:
امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه ۱۹۹۰ ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد.
یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام  گیرندگان  (  ریسک اعتباری )   است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین  سلامت  بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان  مالی و بانکداری قرار گیرد.
از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………. صفحه

 چکیده …………………………………………………………………………………………………

 فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………..

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………..

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………..

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………

تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………

 فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………

تاریخچه بانک ملت ……………………………………………………………………………….

منابع تامین مالی بانکها در ایران ……………………………………………………………

روشهای تامین مالی در شرکتها……………………………………………………………..

ساختار سرمایه …………………………………………………………………………………..

نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ……………………………………………………

انواع ساختار سرمایه …………………………………………………………………………..

اهمیت سرمایه …………………………………………………………………………………….

عوامل مرتبط با ساختار سرمایه ……………………………………………………………

هزینه سرمایه ……………………………………………………………………………………..

هزینه حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………….

هزینه بدهی …………………………………………………………………………………………

هزینه سرمایه در شرکتها …………………………………………………………………….

هزینه سرمایه در بانکها ……………………………………………………………………….

هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………

ساختار سرمایه بهینه …………………………………………………………………………..

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………..

ساختار سرمایه بانکها ………………………………………………………………………….

اقلام ساختار سرمایه بانکها ………………………………………………………………….

ساختار مطلوب سرمایه بانک ………………………………………………………………..

 فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………

ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………..

توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………..

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………..

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………..

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

بررسی ساختار سرمایه ……………………………………………………………………….

محاسبه هزینه سرمایه …………………………………………………………………………

محاسبه هزینه سپرده …………………………………………………………………………..

محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری ……………….

محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………..

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه …………………………………………………..

آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………..

بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه ………………………………………………………

 فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….

بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………..

ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..

روشهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………..

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه …………………………………………………..

آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………..

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی ………………………………………

پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………

 فهرست منابع …………………………………………………………………………………..

 ضمائم ……………………………………………………………………………………………..

پیوست شماره ۱………………………………………………………………………………..

پیوست شماره ۲………………………………………………………………………………..

پیوست شماره ۳………………………………………………………………………………..

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی ساختار سرمایه , راههای بهینه کردن سرمایه , ساختار سرمایه ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»

«ماهاتما گاندی» (بهرامی رخی- ۱۳۷۸- ص ۴)

تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره ۶، ص ۹) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- بیان مساله …………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………. ۹

۱-۶- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۷- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۱۲

۱-۸- جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۹- نمونه آماری ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۰- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۱- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۲- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱۳- تعریف واژگان و مفاهیم ……………………………………………………………….. ۱۴

فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………………………… ۱۵

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش اول : ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱- کیفیت ……………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو …………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۲- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ……………………………………….. ۲۳

۲-۱-۳- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ……………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۴- رابطه بین مفاهیم کیفیت ………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۵- متفکران کیفیت …………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۵-۱- ادوارد مینگ ………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۵-۲- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) …………………………………………. ۲۸

۲-۱-۵-۳- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) …………. ۲۸

۲-۱-۵-۴- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) ……. ۲۹

۲-۲- تاریخچه سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۳۰

۲-۳- مقایسه ساختار ویرایشهای ۱۹۹۴ و۲۰۰۰………………………………………….. ۳۵

۲-۴- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………. ۳۶

۲-۵- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000………………………………………….. 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………… ۳۸

۲-۵-۱-۱- نیازمندیهای عمومی ……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۵-۱-۲- نیازمندیهای مستندسازی…………………………………………………………. ۳۹

۲-۵-۲- مسئوولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۳۹

۲-۵-۳- شکل دهی محصول ……………………………………………………………………. ۴۰

۲-۵-۴- اندازه گیی تحلیل و بهبود ……………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۵- مدیریت منابع …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۶- روش اجرای ایزو ۹۰۰۰………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶-۱- تصمیم و مدیریت ……………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۶-۲- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۳- انتخاب استاندارد ……………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۴- انتخاب محدوده ………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۵- طرحریزی پروژه ……………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۶- تجزیه وتحلیل شرکت ………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۶-۷- ارزشیابی مقدماتی ……………………………………………………………………… ۴۵

۲-۶-۸- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ………………………………………………………… ۴۵

۲-۶-۹- تهیه روشهای اجرایی………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۶-۱۰- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی…………………………………………………. ۴۶

۲-۶-۱۱- مستندسازی……………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۶-۱۲- استقرار سیستم………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۶-۱۳- ممیزی برای گواهینامه………………………………………………………………. ۴۷

۲-۶-۱۴- بازاریابی …………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۷- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………. ۴۷

۲-۸- ممیزی داخلی کیفیت ……………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۸-۱- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت……………………………………… ۴۸

۲-۹- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو ۹۰۰۰……………………………………… ۵۰

۲-۱۰- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000……………………………………………….. 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای عمومی………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای مستند سازی …………………………………………………….. ۵۳

۲-۱۰-۲- مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۰-۲-۱- تعهد مدیریت ……………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱۰-۲-۲- تمرکز بر روی مشتری …………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۰-۲-۳- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۰-۲-۴- طرحریزی …………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۰-۲-۵- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ……………………………………………….. ۵۷

۲-۱۰-۲-۶- بازنگری مدیریت ………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱۰-۳- مدیریت منابع …………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۰-۳-۱- تأمین منابع ………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۱۰-۳-۲- منابع انسانی ………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۰-۳-۳- زیرساختها ………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۳-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………. ۶۰

۲-۱۰-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۴-۱- برنامه ریزی شکل دهی محصول …………………………………………… ۶۰

۲-۱۰-۴-۲- فرایندهای مرتبط با مشتری ………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۰-۴-۳- طراحی و توسعه ………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۱۰-۴-۴- خرید ………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۰-۴-۵- تدارک تولید و خدمات …………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۰-۴-۶- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ………………………………………. ۶۹

۲-۱۰-۵- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود ………………………………………….. ۷۰

۲-۱۰-۵-۱- کلیات ………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۰-۵-۲- پایش و اندازه گیری …………………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۰-۵-۳- کنترل محصول نامنطبق ………………………………………………………… ۷۲

۲-۱۰-۵-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱۰-۵-۵- بهبود ………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱۱- تأثیر ایزو ۹۰۰۰ بربهبود فرایندهای سازمان …………………………………… ۷۵

۲-۱۱-۱- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ……………………………………….. ۷۵

۲-۱۱-۲- حفظ سوابق و اطلاعات …………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۱-۳- بهسازی مستمر ……………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۱۲- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۰………………………………….. ۷۷

۲-۱۲-۱- تهیه رویه ها و مستندسازی ……………………………………………………… ۷۷

۲-۱۲-۲- عدم پشتیبانی مدیریت ……………………………………………………………….. ۷۷

۲-۱۲-۳- عدم رویه ها ……………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱۲-۴- مقاومت کارکنان ………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱۲-۵- برداشتهای متضاد ……………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱۲-۶- آموزش …………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۱۲-۷- محدودیت و فشار زمان ……………………………………………………………. ۷۹

۲-۱۲-۸- فقدان اطلاعات …………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۱۲-۹- سیاستهای قدیمی شرکت …………………………………………………………… ۸۰

۲-۱۲-۱۰- اجرای اقدامات اصلاحی ………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۲-۱۱- کالببراسیون ………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۲-۱۲- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک …………………………. ۸۱

۲-۱۳- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………….. ۸۲

۲-۱۴- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰…………………….. ۸۴

۲-۱۴-۱- کاهش منابع و زمان صرف شده ……………………………………………….. ۸۴

۲-۱۴-۲- صرفه جویی اقتصادی در تولید …………………………………………………. ۸۴

۲-۱۴-۳- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی …………………………………………….. ۸۴

۲-۱۴-۴- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ……………………………………….. ۸۴

۲-۱۴-۵- سهم بازار ………………………………………………………………………………. ۸۴

۲-۱۴-۶- فشار زمانی …………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۴-۷- دوروی یک سکه ………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۱۴-۸- افزایش سطح کیفی …………………………………………………………………… ۸۵

۲-۱۴-۹- مزیت صادرات ………………………………………………………………………… ۸۵

۲-۱۵- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰………………………………………….. ۸۶

۲-۱۵-۱- هزینه های اجرای ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………… ۸۶

۲-۱۵-۲- بروکراسی ………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۱۵-۳- سلب ابتکار ……………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۱۶- نقش دولتها و استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۸۷

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. ۸۸

۲-۱- تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۲-۲- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد ………………………………………………………….. ۹۰

۲-۳- تعاریف ارزشیابی …………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۳-۱- معیارهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………… ۹۰

۲-۴- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن ……………………………………………………… ۹۲

۲-۵- سنجش متوازن عملکرد شرکت ………………………………………………………… ۹۴

۲-۵-۱- چارچوب BSC……………………………………………………………………………… 95

2-5-1-1- جنبه مالی ……………………………………………………………………………… ۹۷

۲-۵-۱-۲- جنبه مشتری …………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۵-۱-۳- جنبه فرایندهای داخلی …………………………………………………………….. ۹۸

۲-۵-۱-۴- جنبه آموزش و رشد ………………………………………………………………. ۹۹

۲-۵-۲- نقش و کارکرد BSC…………………………………………………………………….. 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC……………………………………………………………………….. 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری ……………………………………………………… ۱۰۰

۲-۶-۲- رابطه های علت ومعلولی …………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۶-۳- اندازه های مالی و غیر مالی ………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۶-۴- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان ……………………………………………… ۱۰۱

۲-۷- BSC در دیدگاه نیروی انسانی ………………………………………………………….. ۱۰۲

۲-۸- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک ………………………………….. ۱۰۲

۲-۹- روش شناسی BSC…………………………………………………………………………… 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی …………………………………………….. ۱۰۵

۲-۱۱- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم ……………………………………. ۱۰۵

۲-۱۲- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ……………………………………………….. ۱۰۶

۲-۱۳- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC…………………………………………………. 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن …………………………………………………. ۱۰۹

۲-۱۵- معایب مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………………………….. ۱۰۹

۲-۱۶- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی …… ۱۱۰

بخش سوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۱- رابطه بین ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد ……………………………………………………….. ۱۱۲

۲-۲- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۱۳

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………. ۱۱۶

فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………. ۱۱۹

فصل سوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۲۳

۳-۳- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………. ۱۲۴

۳-۴- مقیاس ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳-۵- تعیین اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۶- تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۷

۳-۷- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۲۷

۳-۸- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۲۹

فهرست منابع فصل سوم …………………………………………………………………………. ۱۳۰

فصل چهارم

۴-۱- رده مدیریتی جامعة کارشناسان ………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۱-۱- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی …………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۱-۲- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی ………………………………………………. ۱۳۲

۴-۲- تحصیلات کارشناسان …………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۲-۱- رتبه بندی از نظر تحصیلات ………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۲-۲- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۳- رشته تحصیلی کارشناسان ……………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۳-۱- رتبه بندی رشته تحصیلی ……………………………………………………………. ۱۳۴

۴-۳-۲- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی …………………………………………… ۱۳۴

۴-۴- سابقه کار در شرکت ……………………………………………………………………… ۱۳۵

۴-۴-۱- رتبه بندی سابقه کار در شرکت …………………………………………………… ۱۳۵

۴-۴-۲- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت ………………………………….. ۱۳۵

۴-۵- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰……………………………………………… ۱۳۶

۴-۵-۱- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰…………………………… ۱۳۶

۴-۵-۲- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰………….. ۱۳۷

۴-۶- میزان تحصیلات مشترکین ………………………………………………………………. ۱۳۸

۱-۴-۶- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین …………………………………………… ۱۳۸

۲-۴-۶- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین …………………………… ۱۳۸

۴-۷- بررسی فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………… ۱۳۹

فصل پنجم

۵-۱- خلاصه …………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۵-۲- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

اشکال:

شکل ۲-۱………………………………………………………………………………………………… ۲۶

شکل ۲-۲………………………………………………………………………………………………… ۴۶

شکل ۲-۳………………………………………………………………………………………………… ۹۶

شکل ۲-۴………………………………………………………………………………………………… ۹۸

شکل ۲-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

شکل ۲-۶………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول

جدول ۲-۱………………………………………………………………………………………………. ۹۳

جدول ۲-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

جدول ۳-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

جدول ۳-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

جدول ۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

جدول ۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

جدول ۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

جدول ۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

جدول ۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

جدول ۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

جدول ۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

جدول ۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

جدول ۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

جدول ۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

نمودارها

نمودار ۲-۱……………………………………………………………………………………………… ۳۵

نمودار ۲-۲……………………………………………………………………………………………… ۴۳

نمودار۲-۳………………………………………………………………………………………………. ۵۱

نمودار۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

نمودار۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

نمودار۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

نمودار۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

نمودار۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

نمودار۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

نمودار۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

نمودار۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

نمودار۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

نمودار۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

نمودار۴-۱۱…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

نمودار۴-۱۲…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

نمودار۴-۱۳…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

نمودار۴-۱۴…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

ضمائم

پرسشنامه یک …………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
پرسشنامه دو………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

محاسبات آماری SPSS………………………………………………………………………………..

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اثرات استقرار نظام , تضمین کیفیت ,
:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»

«ماهاتما گاندی» (بهرامی رخی- ۱۳۷۸- ص ۴)

تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره ۶، ص ۹) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- بیان مساله …………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………. ۹

۱-۶- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۷- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۱۲

۱-۸- جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۹- نمونه آماری ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۰- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۱- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۲- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱۳- تعریف واژگان و مفاهیم ……………………………………………………………….. ۱۴

فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………………………… ۱۵

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش اول : ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱- کیفیت ……………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۱- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو …………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۲- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ……………………………………….. ۲۳

۲-۱-۳- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ……………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۴- رابطه بین مفاهیم کیفیت ………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۵- متفکران کیفیت …………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۵-۱- ادوارد مینگ ………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۵-۲- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) …………………………………………. ۲۸

۲-۱-۵-۳- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) …………. ۲۸

۲-۱-۵-۴- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) ……. ۲۹

۲-۲- تاریخچه سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۳۰

۲-۳- مقایسه ساختار ویرایشهای ۱۹۹۴ و۲۰۰۰………………………………………….. ۳۵

۲-۴- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………. ۳۶

۲-۵- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000………………………………………….. 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………… ۳۸

۲-۵-۱-۱- نیازمندیهای عمومی ……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۵-۱-۲- نیازمندیهای مستندسازی…………………………………………………………. ۳۹

۲-۵-۲- مسئوولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۳۹

۲-۵-۳- شکل دهی محصول ……………………………………………………………………. ۴۰

۲-۵-۴- اندازه گیی تحلیل و بهبود ……………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۵- مدیریت منابع …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۶- روش اجرای ایزو ۹۰۰۰………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶-۱- تصمیم و مدیریت ……………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۶-۲- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۳- انتخاب استاندارد ……………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۴- انتخاب محدوده ………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۵- طرحریزی پروژه ……………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۶- تجزیه وتحلیل شرکت ………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۶-۷- ارزشیابی مقدماتی ……………………………………………………………………… ۴۵

۲-۶-۸- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ………………………………………………………… ۴۵

۲-۶-۹- تهیه روشهای اجرایی………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۶-۱۰- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی…………………………………………………. ۴۶

۲-۶-۱۱- مستندسازی……………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۶-۱۲- استقرار سیستم………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۶-۱۳- ممیزی برای گواهینامه………………………………………………………………. ۴۷

۲-۶-۱۴- بازاریابی …………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۷- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………. ۴۷

۲-۸- ممیزی داخلی کیفیت ……………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۸-۱- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت……………………………………… ۴۸

۲-۹- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو ۹۰۰۰……………………………………… ۵۰

۲-۱۰- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000……………………………………………….. 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای عمومی………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای مستند سازی …………………………………………………….. ۵۳

۲-۱۰-۲- مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۰-۲-۱- تعهد مدیریت ……………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱۰-۲-۲- تمرکز بر روی مشتری …………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۰-۲-۳- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۰-۲-۴- طرحریزی …………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۰-۲-۵- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ……………………………………………….. ۵۷

۲-۱۰-۲-۶- بازنگری مدیریت ………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱۰-۳- مدیریت منابع …………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۰-۳-۱- تأمین منابع ………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۱۰-۳-۲- منابع انسانی ………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۰-۳-۳- زیرساختها ………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۳-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………. ۶۰

۲-۱۰-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۴-۱- برنامه ریزی شکل دهی محصول …………………………………………… ۶۰

۲-۱۰-۴-۲- فرایندهای مرتبط با مشتری ………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۰-۴-۳- طراحی و توسعه ………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۱۰-۴-۴- خرید ………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۰-۴-۵- تدارک تولید و خدمات …………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۰-۴-۶- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ………………………………………. ۶۹

۲-۱۰-۵- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود ………………………………………….. ۷۰

۲-۱۰-۵-۱- کلیات ………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۰-۵-۲- پایش و اندازه گیری …………………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۰-۵-۳- کنترل محصول نامنطبق ………………………………………………………… ۷۲

۲-۱۰-۵-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱۰-۵-۵- بهبود ………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱۱- تأثیر ایزو ۹۰۰۰ بربهبود فرایندهای سازمان …………………………………… ۷۵

۲-۱۱-۱- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ……………………………………….. ۷۵

۲-۱۱-۲- حفظ سوابق و اطلاعات …………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۱-۳- بهسازی مستمر ……………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۱۲- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۰………………………………….. ۷۷

۲-۱۲-۱- تهیه رویه ها و مستندسازی ……………………………………………………… ۷۷

۲-۱۲-۲- عدم پشتیبانی مدیریت ……………………………………………………………….. ۷۷

۲-۱۲-۳- عدم رویه ها ……………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱۲-۴- مقاومت کارکنان ………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱۲-۵- برداشتهای متضاد ……………………………………………………………………. ۷۸

۲-۱۲-۶- آموزش …………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۱۲-۷- محدودیت و فشار زمان ……………………………………………………………. ۷۹

۲-۱۲-۸- فقدان اطلاعات …………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۱۲-۹- سیاستهای قدیمی شرکت …………………………………………………………… ۸۰

۲-۱۲-۱۰- اجرای اقدامات اصلاحی ………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۲-۱۱- کالببراسیون ………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۲-۱۲- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک …………………………. ۸۱

۲-۱۳- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………….. ۸۲

۲-۱۴- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰…………………….. ۸۴

۲-۱۴-۱- کاهش منابع و زمان صرف شده ……………………………………………….. ۸۴

۲-۱۴-۲- صرفه جویی اقتصادی در تولید …………………………………………………. ۸۴

۲-۱۴-۳- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی …………………………………………….. ۸۴

۲-۱۴-۴- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ……………………………………….. ۸۴

۲-۱۴-۵- سهم بازار ………………………………………………………………………………. ۸۴

۲-۱۴-۶- فشار زمانی …………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۴-۷- دوروی یک سکه ………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۱۴-۸- افزایش سطح کیفی …………………………………………………………………… ۸۵

۲-۱۴-۹- مزیت صادرات ………………………………………………………………………… ۸۵

۲-۱۵- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰………………………………………….. ۸۶

۲-۱۵-۱- هزینه های اجرای ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………… ۸۶

۲-۱۵-۲- بروکراسی ………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۱۵-۳- سلب ابتکار ……………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۱۶- نقش دولتها و استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۸۷

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. ۸۸

۲-۱- تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۲-۲- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد ………………………………………………………….. ۹۰

۲-۳- تعاریف ارزشیابی …………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۳-۱- معیارهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………… ۹۰

۲-۴- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن ……………………………………………………… ۹۲

۲-۵- سنجش متوازن عملکرد شرکت ………………………………………………………… ۹۴

۲-۵-۱- چارچوب BSC……………………………………………………………………………… 95

2-5-1-1- جنبه مالی ……………………………………………………………………………… ۹۷

۲-۵-۱-۲- جنبه مشتری …………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۵-۱-۳- جنبه فرایندهای داخلی …………………………………………………………….. ۹۸

۲-۵-۱-۴- جنبه آموزش و رشد ………………………………………………………………. ۹۹

۲-۵-۲- نقش و کارکرد BSC…………………………………………………………………….. 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC……………………………………………………………………….. 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری ……………………………………………………… ۱۰۰

۲-۶-۲- رابطه های علت ومعلولی …………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۶-۳- اندازه های مالی و غیر مالی ………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۶-۴- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان ……………………………………………… ۱۰۱

۲-۷- BSC در دیدگاه نیروی انسانی ………………………………………………………….. ۱۰۲

۲-۸- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک ………………………………….. ۱۰۲

۲-۹- روش شناسی BSC…………………………………………………………………………… 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی …………………………………………….. ۱۰۵

۲-۱۱- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم ……………………………………. ۱۰۵

۲-۱۲- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ……………………………………………….. ۱۰۶

۲-۱۳- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC…………………………………………………. 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن …………………………………………………. ۱۰۹

۲-۱۵- معایب مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………………………….. ۱۰۹

۲-۱۶- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی …… ۱۱۰

بخش سوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۱- رابطه بین ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد ……………………………………………………….. ۱۱۲

۲-۲- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۱۳

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………. ۱۱۶

فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………. ۱۱۹

فصل سوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۲۳

۳-۳- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………. ۱۲۴

۳-۴- مقیاس ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳-۵- تعیین اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۶- تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۷

۳-۷- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۲۷

۳-۸- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۲۹

فهرست منابع فصل سوم …………………………………………………………………………. ۱۳۰

فصل چهارم

۴-۱- رده مدیریتی جامعة کارشناسان ………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۱-۱- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی …………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۱-۲- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی ………………………………………………. ۱۳۲

۴-۲- تحصیلات کارشناسان …………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۲-۱- رتبه بندی از نظر تحصیلات ………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۲-۲- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۳- رشته تحصیلی کارشناسان ……………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۳-۱- رتبه بندی رشته تحصیلی ……………………………………………………………. ۱۳۴

۴-۳-۲- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی …………………………………………… ۱۳۴

۴-۴- سابقه کار در شرکت ……………………………………………………………………… ۱۳۵

۴-۴-۱- رتبه بندی سابقه کار در شرکت …………………………………………………… ۱۳۵

۴-۴-۲- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت ………………………………….. ۱۳۵

۴-۵- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰……………………………………………… ۱۳۶

۴-۵-۱- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰…………………………… ۱۳۶

۴-۵-۲- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰………….. ۱۳۷

۴-۶- میزان تحصیلات مشترکین ………………………………………………………………. ۱۳۸

۱-۴-۶- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین …………………………………………… ۱۳۸

۲-۴-۶- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین …………………………… ۱۳۸

۴-۷- بررسی فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………… ۱۳۹

فصل پنجم

۵-۱- خلاصه …………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۵-۲- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

اشکال:

شکل ۲-۱………………………………………………………………………………………………… ۲۶

شکل ۲-۲………………………………………………………………………………………………… ۴۶

شکل ۲-۳………………………………………………………………………………………………… ۹۶

شکل ۲-۴………………………………………………………………………………………………… ۹۸

شکل ۲-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

شکل ۲-۶………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول

جدول ۲-۱………………………………………………………………………………………………. ۹۳

جدول ۲-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

جدول ۳-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

جدول ۳-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

جدول ۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

جدول ۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

جدول ۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

جدول ۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

جدول ۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

جدول ۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

جدول ۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

جدول ۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

جدول ۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

جدول ۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

نمودارها

نمودار ۲-۱……………………………………………………………………………………………… ۳۵

نمودار ۲-۲……………………………………………………………………………………………… ۴۳

نمودار۲-۳………………………………………………………………………………………………. ۵۱

نمودار۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

نمودار۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

نمودار۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

نمودار۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

نمودار۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

نمودار۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

نمودار۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

نمودار۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

نمودار۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

نمودار۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

نمودار۴-۱۱…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

نمودار۴-۱۲…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

نمودار۴-۱۳…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

نمودار۴-۱۴…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

ضمائم

پرسشنامه یک …………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
پرسشنامه دو………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

محاسبات آماری SPSS………………………………………………………………………………..

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اثرات استقرار نظام , تضمین کیفیت ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بخش اول) مقدمه

شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به خرید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می‌گیرد. هر مشتری دربارة محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می‌دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می‌شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (Ineffective) بوده و چشم‌اندازی خطرناک را پیش رو دارد. توقع مشتری بسیار فراتر از پرداخت وجه و دریافت کالا یا خدمات است. رضایتمندی وی زمانی حاصل می شود که محصول یا خدمتی را که در قبال پرداخت وجه دریافت می‌نماید با مجموعه شرایط وی سازگار باشد. در این صورت است که مشتری ادعا می‌کند کالا یا خدمات دریافتی و از «کیفیت خوبی» برخوردار بوده است.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
فصل اول: مقدمه
بخش اول) مقدمه     ۲
-    کیفیت چیست؟     ۳
-    مدیریت کیفیت فراگیر     ۷
-    اصول مدیریت کیفیت فراگیر     ۸
-    متدولوژی تحقیق حاضر     ۱۵
فصل دوم : شش سیگما
بخش اول) مقدمه     ۱۸
-    چرا شش سیگما؟    ۱۸
-    پدیده شش سیگما    ۲۱
بخش دوم) تاریخچه    ۲۵
-    تاریخچه    ۲۵
-    بیل اسمیت پدر شش سیگما    ۲۹
بخش سوم) شش سیگما چیست؟    ۳۳
-    لزوم اجرای شش سیگما    ۳۳
-    شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟    ۳۷
-    اهداف نهایی شش سیگما    ۳۸
-    برخی فوائد اجرای شش سیگما    ۳۹
-    برخی فوائد مدیریتی شش سیگما    ۴۲
بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما    ۴۴
-    اجرای استراتژیک شش سیگما    ۴۵
-    اجرای تاکتیکی شش سیگما    ۴۸
-    DMAIC چیست؟    ۵۰
-    فاز اول: تعریف    ۵۰
-    فاز دوم: اندازه گیری    ۵۴
-    فاز سوم: تحلیل    ۵۶
-    فاز چهارم: بهبود    ۵۹
-    فاز پنجم: کنترل    ۶۰
-    سایر موارد    ۶۲
-    DMADV چیست؟    ۶۵
-    اشکال مختلف اجرای شش سیگما    ۶۸
بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما    ۷۲
-    مقدمه    ۷۲
-    توزیع نرمال    ۷۵
-    توزیع نرمال استاندارد    ۷۶
-    توزیع نرمال در حالت کلی    ۷۸
-    محاسبة سطح سیگما    ۸۳
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما    ۸۸
-    سخت افزار شش سیگما    ۸۸
۱)    ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات    ۸۹
۲)    ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۴
۳)    ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها    ۱۰۱
۴)    ابزارهای تحلیل آماری    ۱۱۳
-    نرم افزار شش سیگما    ۱۱۵
بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما    ۱۲۶
-    چه کسانی؟ چه تعلیماتی؟    ۱۲۷
-    یاد‌گیری سایر مهارتها    ۱۳۲
بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما    ۱۳۶
-    کمربند سیاه    ۱۳۶
-    کمربند سیاه ارشد    ۱۳۷
-    حامی یا قهرمان    ۱۳۸
-    کمربند سبز    ۱۴۰
-    رهبری اجرائی    ۱۴۱
-    صاحبان فرایند    ۱۴۲
بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی    ۱۴۳
-    محور مدیریت    ۱۴۴
-    محور کارکنان    ۱۴۸
بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما    ۱۵۰
-    علت اول: مشتری گرائی    ۱۵۱
-    علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت    ۱۵۱
-    علت سوم: مدیریت براساس حقایق    ۱۵۲
-    علت چهارم: علاج قبل از وقوع    ۱۵۲
-    علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز    ۱۵۳
-    علت ششم: بازیافت سرمایه    ۱۵۳
-    سایر علل    ۱۵۴
فصل سوم : مهندسی ارزش
بخش اول ) مقدمه     ۱۵۷
بخش دوم ) تاریخچه     ۱۶۳
-    تاریخچه مهندسی ارزش    ۱۶۳
-    تاریخچه مهندسی ارزش در ایران     ۱۶۹
بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن     ۱۷۲
-    تعریف ارزش و انواع آن     ۱۷۲
-     هزینه وانواع آن     ۱۷۴
-    کارکرد و انواع آن     ۱۷۷
-    کیفیت     ۱۸۱
-    ارزش از دیدگاههای متفاوت     ۱۸۲
-    سایر تعاریف مرتبط     ۱۸۴
بخش چهارم) مهندسی ارزش     ۱۸۶
-    تعریف مهندسی ارزش     ۱۸۶
-    فرایند مهندسی ارزش     ۱۹۲
۱)    روش تحلیلی     ۱۹۴
۲)     روش خلاقیت     ۱۹۶
-    برخی دستاوردهای به کارگیری مهندسی ارزش     ۱۹۸
بخش پنجم ) زمان اجرای مهندسی ارزش     ۲۰۰
بخش ششم ) روند اجرائی مهندسی ارزش     ۲۰۵
-    برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش     ۲۰۶
-    مطالعات مقدماتی     ۲۰۸
-    مطالعات ارزش    ۲۱۰
-    مطالعات تکمیلی     ۲۱۶
-    بررسی برنامه کار هفت مرحله‌ای مهندسی ارزش     ۲۱۶
۱)    فاز انتخاب     ۲۱۸
۲)     فاز بررسی یا اطلاعات     ۲۲۵
۳)     فاز خلاقیت     ۲۳۹
۴)    فاز ارزیابی     ۲۴۶
۵)    فاز بسط و توسعه     ۲۶۰
۶)    فاز ارائه     ۲۶۲
۷)    فاز اجرا و ممیزی     ۲۶۸
فصل چهارم : مهندسی مجدد
بخش اول) مقدمه    ۲۷۵
-    مقدمه    ۲۷۵
-    مهندسی مجدد؛ دگرگون سازی    ۲۷۹
بخش دوم) مهندسی مجدد چیست؟    ۲۸۳
-    تعریف و واژه های کلیدی    ۲۸۳
-    دلائل نیاز به مهندسی مجدد در دگرگون سازی    ۲۸۹
۱)    مشتریان دگرگون شده اند    ۲۹۰
۲)    رقابت تنگاتنگ    ۲۹۵
۳)    دگرگونی ها پیوسته اند    ۲۹۷
-    مهندسی مجدد سازمانها چیست؟    ۳۰۷
بخش سوم) روند اجرائی مهندسی مجدد    ۳۱۶
-    گام اول؛ بدانید چه می خواهید    ۳۱۸
۱)    درک نیاز و توان دگرگون کردن    ۳۲۰
۲)    تحلیل ذی نفعان کلیدی و نیازهای آنها     ۳۲۲
۳)    چارچوبی برای موفقیت    ۳۴۰
-    گام دوم: برنامه ریزی کنید    ۳۴۵
۱)    فرایند برنامه ریزی    ۳۴۷
-    گام سوم: اجرا کنید    ۳۵۲
۱)    تکنیک های فنی    ۳۵۲
۲)    تکنیک های فرهنگی    ۳۵۹
-    گام چهارم: سنجش و ارزیابی کنید    ۳۷۶
۱)    کنترل و بازبینی عملیات    ۳۷۷
۲)    کنترل نتایج    ۳۸۳
فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری
بخش اول ) مرور رویکردها     ۳۹۱
-    خلاصه     ۳۹۲
۱)    شش سیگما چیست؟     ۳۹۲
۲)     مهندسی ارزش چیست؟     ۳۹۳
۳)    مهندسی مجدد چیست؟     ۳۹۴
بخش دوم ) مقایسه رویکردها     ۳۹۵
-    شباهت ها     ۳۹۵
-    تفاوت ها     ۳۹۷
-    نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد     ۴۰۲
فصل ششم : منابع و مآخذ
-    منابع فارسی     ۴۰۵
-    منابع لاتین     ۴۰۶

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مدیریت شش سیگما , مهندسی ارزش , مهندسی مجدد ,
:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

تشخیص مفاهیم:

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر “stoner”  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .

فلیپو “Flippo” مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

فهرست مطالب

۱-… تشخیص مفاهیم : ۳

۱-۱-  مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها ۳

۱-۲-  انواع سبکهای مدیریتی : ۶

۱-۳-  آموزش و انواع آن. ۹

۱-۴-  سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی ) ۱۱

۱-۵-  سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت ) ۱۵

۲-.. برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها : ۱۹

۲-۱-  برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها ۱۹

۲-۲-  فرآیند برنامه ریزی آموزشی.. ۲۰

۲-۳-  اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی.. ۲۱

۲-۴-  اصولا تحلیل محتوای دوره آموزشی.. ۲۳

۲-۵-  ویژگیهای اساسی آموزش پودمانی.. ۲۳

۳-. ارزشیابی از دوره های آموزشی. ۲۷

۳-۱-  مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن. ۲۷

۳-۲-  اصول ارشیابی جامع و فراگیر. ۲۸

۳-۳-  اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی.. ۳۰

۴-. نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه. ۳۷

۴-۱-  پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری.. ۳۷

۵-. برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات.. ۳۹

۵-۱-  اصول برقراری روابط انسانی.. ۳۹

۵-۲-  مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن. ۴۰

۵-۳-  عوامل مؤثر ارتباطی و سدها و موانع ارتباط.. ۴۲

۵-۴-  اصول روانشناسیعمومی.. ۴۵

۵-۵-  اصول جامعه شناسی عمومی : ۴۸

۶-.. نظارت بر امور مالی آموزشگاه : ۵۱

۶-۱-  هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصل آن. ۵۱

۶-۲-  مفاهیم و اصطلاحات حسابداری ( دارایی ها و بدهی ها ) ۵۴

۶-۳-  اصول عمومی حسابداری.. ۵۷

۶-۴-  ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالی قانونی و دفاتر کمکی حسابداری ) ۵۹

۶-۵-  انواع گزارشهای حسابداری ( تراز آزمایشی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب ) ۶۵

۷-. تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر: ۸۱

۷-۱-  خلاقیت ، نوآوری و فنون آنها ۸۱

۷-۲-  شیوه های تفکر خلاق.. ۸۶

۷-۳-  موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها: ۹۰

۸-. نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار : ۹۳

۸-۱-  حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار. ۹۳

۸-۲-  اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار. ۱۰۴

۸-۳-  عوارض جانبی و اصول کمکهای اولیه. ۱۰۸

۸-۴-  آتش‌سوزی و اصول انجام آتش نشانی.. ۱۱۳

۸-۵-  آسیب‌های‌ الکتریکی‌.. ۱۱۶

۸-۶-  اقدامات‌ در وضعیت‌های‌ اورژانس‌: ۱۱۹

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مدیریت آموزشی , کاربرد مدیریت آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 426
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

مولفه های جز دستمزد وجود دارند که نیروی کار برتر را حفظ می کند عاملی دیگری جزء بهای نازل کالا نیز وجود دارند که مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد کشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند که پیشرفت را تضمین می کند. چه بسا کشورهایی که با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله کشور های با درآمد کم و اقتصاد ضعیف تک محصولی به شمار می روند و کشورهای که با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی کار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاکتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به کمک می آید.

مدیریتی، یک مدیریت صحیح محسوب می شود که یک مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یک سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای که فعالیت در آن جریان دارد.

فهرست

عنوان                                                              صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق………………………………………………………………………….. ۱

موضوع تحقیق: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان………………. ۲

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………… ۲

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵

هدف تحقیق: ……………………………………………………………………………………….. ۵

ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۷

محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………… ۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………. ۹

فصل دوم: ادبیات موضوع…………………………………………………………………………. ۱۱

تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………….. ۱۲

مدیریت در دوران باستان………………………………………………………………………….. ۱۲

تعریف مدیریت:…………………………………………………………………… ۱۴

اهمیت مدیریت:. …………………………………………………………………………………… ۱۵

مدیر و مدیریت موفق و موثر: …………………………………………………………………… ۱۵

سطوح مدیریت:……………………………………………………………………. ۱۶

مهارتها ی مدیریتی:. ………………………………………………………………………………. ۱۷

نقش های مدیریتی:: ………………………………………………………………………………. ۱۹

مدیریت مشارکتی: …………………………………………………………………………………. ۲۱

فلسفه مدیریت مشارکتی:………………………………………………………….. ۲۲

پیش نیازهای نظام مشارکت: …………………………………………………………………….. ۲۲

مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: …………………………………………………………… ۲۴

محدودیت های مدیریت مشارکتی: ……………………………………………………………. ۲۵

انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ……………………………………………………………. ۲۶

۱- نظام پیشنهادها: ………………………………………………………………………………… ۲۶

مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها: …………………………………………………………….. ۲۸

۲- نظام مدیریت کیفیت جامع: …………………………………………………………………. ۲۹

ارکان مدیریت کیفیت جامع: …………………………………………………………………….. ۳۰

فلسفه ادوارد(دمینک(………………………………………………………………………………. ۳۱

۳- گروه های کنترل کیفی:…………………………………………………………. ۳۲

پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی: ……………………………………………………………. ۳۳

و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن…………………………………. ۳۴

۴- تیم های خودگردان: …………………………………………………………………………… ۳۵

۵- طراحی های مالکیت کارکنان…………………………………………………………………. ۳۶

۶- مدیریت بر مبنای هدف……………………………………………………………………….. ۳۶

۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی…………………………………………………………. ۳۷

مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………….. ۳۸

وظایف مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………….. ۳۹

برنامه ریزی منابع انسانی:………………………………………………………….. ۳۹

برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش…………………………………………… ۴۰

استخدام: ……………………………………………………………………………………………… ۴۰

 -۲آموزش و توسعه نیروی انسانی………………………………………………………………. ۴۱

۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی………………………………………………………… ۴۳

۴- نظام جبران خدمات و انگیزه………………………………………………………………….. ۴۵

اهداف: ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی…………………………………………….. ۴۷

۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی: ……………………………………………………………….. ۴۸

عناصر فراگرد ارتباطات……………………………………………………………………………. ۴۹

عناصر فرستنده یا منبع خبر……………………………………………………………………….. ۴۹

به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز…………………………………………………… ۴۹

دریافت کننده: ………………………………………………………………………………………. ۴۹

بازخور:……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

موانع ارتباطات موثر: ………………………………………………………………………………. ۵۰

اثرهای ادراکی……………………………………………………………………………………….. ۵۰

مفاهیم کلمات………………………………………………………………………………………… ۵۱

تفاوت در سطح سازمانی………………………………………………………………………….. ۵۱

دیگر موارد: …………………………………………………………………………………………. ۵۲

موارد دیگر در مورد ارتباطات: ………………………………………………………………….. ۵۳

۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان: ………………………………………………………………. ۵۴

نظام حقوق و مزایا………………………………………………………………………………….. ۵۷

شرح شغل: ………………………………………………………………………………………….. ۵۷

روش طبقه بندی…………………………………………………………………………………….. ۵۸

نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد…………………………………………………. ۵۹

۱- نظریه عرضه و تقاضا…………………………………………………………………………… ۵۹

۲- نظریه هزینه زندگی……………………………………………………………………………… ۵۹

۳- نظریه قدرت پرداخت………………………………………………………………………….. ۶۰

۴- نظریه کارائی……………………………………………………………………………………… ۶۰

الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی…………………………………………………….. ۶۲

۱- روش کار مزدی تکه کاری……………………………………………………………………. ۶۲

۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها: ……………………………………………………….. ۶۲

ب: روش های مزد کارانه گروهی……………………………………………………………….. ۶۳

ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی: …………………………………………………….. ۶۳

د: طرح های تشویقی سرپرستان…………………………………………………………………. ۶۴

رهبری اثر بخش…………………………………………………………………………………….. ۶۶

هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد………………………………………….. ۶۶

رهبری…………………………………………………………………………………………………. ۶۶

منظور از  رهبری و  ویژگی های آن……………………………………………………………. ۶۷

فرق رهبری با مدیریت…………………………………………………………………………….. ۶۸

منابع قدرت رهبری…………………………………………………………………………………. ۶۹

وظایف رهبری………………………………………………………………………………………. ۷۰

ویژگی های یک رهبر موثر……………………………………………………………………….. ۷۱

سبک های عمده رهبری……………………………………………………………………………. ۷۳

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر: ………………………………………………………. ۷۳

نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت……………………………………………………………. ۷۴

مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری…………………………………………………….. ۷۵

مدیریت ضعیف(۱-۱)……………………………………………………………………………… ۷۶

مدیریت وظیفه مدار(۱-۹) :……………………………………………………………………….. ۷۶

مدیریت باشگاهی(۹-۱):…………………………………………………………………………… ۷۶

مدیریت تیمی(۹-۹ ) :……………………………………………………………………………… ۷۶

مدیریت میانه رو(۵-۵):……………………………………………………………………………. ۷۷

تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی:………………………………………………….. ۷۷

انگیزش: ……………………………………………………………………………………………… ۷۹

تعریف انگیزش:……………………………………………………………………. ۷۹

تئوریهای انگیزش: …………………………………………………………………………………. ۸۰

تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو: …………………………………………………………… ۸۰

تئوری دو عاملی هرزبرگ: ………………………………………………………………………. ۸۲

تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد: …………………………………………………. ۸۳

تئوری انتظار روم……………………………………………………………………………………. ۸۳

تئوری برابری………………………………………………………………………………………… ۸۴

تئوری تقویت انگیزش……………………………………………………………………………… ۸۴

تقویت مثبت………………………………………………………………………………………….. ۸۵

تقویت منفی………………………………………………………………………………………….. ۸۵

تضعیف رفتار نامطلوب……………………………………………………………………………. ۸۵

تنبیه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

مدیریت و انگیزش………………………………………………………………………………….. ۸۶

شکاف وابستگی: …………………………………………………………………………………… ۸۷

اندازه گیری میزان بهره وری: ……………………………………………………………………. ۸۷

پنج مرحله برای کامیابی……………………………………………………………………………. ۸۸

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………. ۸۹

فرضیات……………………………………………………………………………. ۹۰

تعریف فرضیه: ……………………………………………………………………………………… ۹۰

فرضیه های این تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹۰

جامعه آماری و نمونه گیری: …………………………………………………………………….. ۹۲

تعریف جامعه آماری……………………………………………………………………………….. ۹۲

جامعه آماری این تحقیق: …………………………………………………………………………. ۹۳

تعریف نمونه گیری: ……………………………………………………………………………….. ۹۳

انواع نمونه گیری: ………………………………………………………………………………….. ۹۴

نمونه گیری این تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹۵

روش های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۹۵

تعریف روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۹۵

انواع روش های تحقیق……………………………………………………………………………. ۹۶

روش بکار گرفته شده در این تحقیق…………………………………………………………… ۹۹

روش های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………… ۹۹

مشاهده………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

مصاحبه………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

روش آماری: ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

سیستم کتابداری: …………………………………………………………………………………… ۱۰۱

روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق………………………………………………………… ۱۰۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………….. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی……………………….. ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ……………………………………………………………………… ۱۰۷

جدول فرضیه اول…………………………………………………………………………………… ۱۰۷

نمودار فرضیه اول…………………………………………………………………………………… ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………….. ۱۰۸

جدول فرضیه دوم…………………………………………………………………………………… ۱۰۸

نمودار فرضیه دوم…………………………………………………………………………………… ۱۰۸

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم………………………………………………………………………. ۱۰۹

جدول فرضیه سوم………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

نمودار فرضیه سوم………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم……………………………………………………………………. ۱۱۰

جدول فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

نمودار فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم…………………………………………………………………… ۱۱۱

نمودار فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. ۱۱۱

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………. ۱۱۲

نتایج این تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

نتیجه فرضیه اول: ………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. ۱۱۴

نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………………………………. ۱۱۵

نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………. ۱۱۶

نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

منابع و مأخذ: ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

دیگر منابع: ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

پیوست:……………………………………………………………………………. ۱۲۶

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: عملکرد کارکنان , بررسی چگونگی مدیریت کارکنان , مدیریت کارکنان ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

۱-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱

۲-   موضوع تحقیق و تبیین آن ……………………………………………………………………………. ۳

۳-   بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)……………………………………………………… ۵

۴-   انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………………………………………………………………….. ۷

۵-   هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۸

۶-   ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)…………………………………………………. ۹

۷-   واژه ها و اصطلاحات این تحقیق …………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

ب- سابقه عملی تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان……………………………………………. ۲۴

۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران……………………………………………… ۲۹

۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ………………………………….. ۳۴

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ……………………………….. ۳۶

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات …………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۱-   تعریف فرضیه ………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-   انواع فرضیه ………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-   فرضیات این تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-   سؤالات پژوهشی……………………………………………………………………………………. ۳۸

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………… ۳۹

۱- تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………… ۳۹

۲- جامعه آماری این تحقیق ………………………………………………………………………………. ۳۹

۳- تعریف نمونه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۹

۴- انواع نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. ۴۰

۵- نمونه گیری در این تحقیق ……………………………………………………………………………. ۴۰

ج- جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۴۳

۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….. ۴۳

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. ۴۳

۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق……………………………………………………….. ۴۷

۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… ۴۷

۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. ۴۸

د- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۱- تعریف روش تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۴۸

۲- انواع و روش های تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۹

۳- نوع و روش این تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)    ۵۱

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)………….. ۶۸

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )…… ۷۱

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

۱- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

الف- نتایج کلی و فرضیات………………………………………………………………………………… ۷۸

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی…………………………………………………………………………. ۸۰

۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی………………………………………………………………………… ۸۲

الف- پیشنهادات محقق……………………………………………………………………………………… ۸۲

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان………………………………………………………. ۸۳

۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع……………………………………. ۸۴

۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق………………………………………………………………. ۸۶

۵- فهرست منابع(کتابنامه)………………………………………………………………………………….. ۸۷

۶- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوقات فراغت , اوقات فراغت دانش آموزان , نحوه گذراندن اوقات فراغت ,
:: بازدید از این مطلب : 339
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

۱-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱

۲-   موضوع تحقیق و تبیین آن ……………………………………………………………………………. ۳

۳-   بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)……………………………………………………… ۵

۴-   انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………………………………………………………………….. ۷

۵-   هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۸

۶-   ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)…………………………………………………. ۹

۷-   واژه ها و اصطلاحات این تحقیق …………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

ب- سابقه عملی تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان……………………………………………. ۲۴

۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران……………………………………………… ۲۹

۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ………………………………….. ۳۴

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ……………………………….. ۳۶

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات …………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۱-   تعریف فرضیه ………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-   انواع فرضیه ………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-   فرضیات این تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-   سؤالات پژوهشی……………………………………………………………………………………. ۳۸

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………… ۳۹

۱- تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………… ۳۹

۲- جامعه آماری این تحقیق ………………………………………………………………………………. ۳۹

۳- تعریف نمونه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۹

۴- انواع نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. ۴۰

۵- نمونه گیری در این تحقیق ……………………………………………………………………………. ۴۰

ج- جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۴۳

۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….. ۴۳

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. ۴۳

۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق……………………………………………………….. ۴۷

۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… ۴۷

۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. ۴۸

د- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۱- تعریف روش تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۴۸

۲- انواع و روش های تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۹

۳- نوع و روش این تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)    ۵۱

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)………….. ۶۸

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )…… ۷۱

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

۱- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

الف- نتایج کلی و فرضیات………………………………………………………………………………… ۷۸

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی…………………………………………………………………………. ۸۰

۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی………………………………………………………………………… ۸۲

الف- پیشنهادات محقق……………………………………………………………………………………… ۸۲

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان………………………………………………………. ۸۳

۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع……………………………………. ۸۴

۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق………………………………………………………………. ۸۶

۵- فهرست منابع(کتابنامه)………………………………………………………………………………….. ۸۷

۶- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوقات فراغت , اوقات فراغت دانش آموزان , نحوه گذراندن اوقات فراغت ,
:: بازدید از این مطلب : 314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال
چکیده

سالیان متمادی است که برنامه های کاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه  می شود که این برنامه ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.

امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در کلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یکپارچه استفاده از سیستمی جامع و کامل که تمامی این خصوصیات را بطور یکجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با کمک پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸

۳-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹

۴-۱- فرض های اساسی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰

۵-۱- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

بخش اول :

۱-۲- معرفی و ویژگی ها………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP………………………………………………………………………………………….

2-1-2-معرفی جامع ERP…………………………………………………………………………………………

3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………………………………… ۲۴

۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی………………………………………………………. ۲۶

۵-۱-۲- ERP در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP……………………………………………………………

7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP……………………………………………………………….

8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه……………………………………………………… ۳۳

۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP………………………………………………………

10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………………………………………………………………… ۴۰

۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)…………………………………………..

12-1-2-ERPII……………………………………………………………………………………………………..

14-1-2- تفاوت ERPII, ERP…………………………………………………………………………………..

15-1-2- ERP, MIS……………………………………………………………………………………………….

16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP…………………………………………….

17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت……………………………………… ۶۴

 ۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه)… ۶۵

۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP………………………………………………………..

20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………….. ۶۹

۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP……………………………………………………………………….

22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی)……………………………………………… ۷۴

۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP …………………………………………………………………………

24-1-2- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR…………………………………

بخش دوم :

۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد…………………………………………………………………. ۸۱

۱-۲-۲- معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- کلیات روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۳- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۳- نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۹۸

۷-۳- روش سنجش روایی………………………………………………………………………………………… ۹۹

۸-۳- روش سنجش پایایی………………………………………………………………………………………… ۹۹

۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها………………………………………………….. ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۴- نمودارها و جداول آماری………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه…………………………………………………… ۱۳۵

۱-۴-۴- حمایت مدیران……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری……………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری……………………………………………………………… ۱۳۹

۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان……………………………………………………………….. ۱۴۰

۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران……………………………………………………………………….. ۱۴۱

۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات……………………………………………. ۱۴۲

۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۱۴۶

۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب…………………………………………………………….. ۱۴۸

۴-۵- تیم پروژه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سنجش میزان آمادگی , اجرای سیستم ERP ,
:: بازدید از این مطلب : 776
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

با رشد فکری انسانها انتخاب فعالیتها و فرآیندهای عملیاتی به شیوة تهیه و استفاده بهینه مواد اولیه کمیاب، روشهای تصمیم‌گیری و ماحصل کار تکامل بسزا یافتند ، در یک مقطع از زمان دیگر انسان مجبور نبود روزانه به شکار برود  نیازمندیهای آنی خانواده را فراهم سازد همفکری و همکاری و رقابت به آنها قدرت داد تا وسیعتر و عمیقتر فکر کند ، به سرعت بیاموزند با شتاب به کار گیرند با احتیاط با آزمایش بگذارند با تأمل نتایج را بررسی کنند و با تفکر در بهبود ماحصل کار اقدام ورزند در این راستا سطح خدمات رو به بهبودی رفت کالاها مرغوبیت چشمگیری بدست آوردند و نیازمندیها به سرعت فراهم گردید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول : تاریخچة شرکت سایپا …………………………………………………………… ۴

فصل دوم : نظریه ها و روش های موجود در کنترل کیفیت فرآیند …………………. ۳۷

فصل سوم : مراحل فرآیند تولید در سایپا ……………………………………………… ۱۸۹

فصل چهارم : تعیین کیفیت فرآیند تولید ……………………………………………… ۲۱۶

جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………….. ۲۸۱

پیشنهادات و نظرات ………………………………………………………………………. ۲۸۴

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………. ۲۸۷

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی کنترل کیفیت , کنترل کیفیت , کنترل کیفیت در سایپا ,
:: بازدید از این مطلب : 310
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .

مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .

فهرست

عنوان                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۲

موفقیت و اثربخشی………………………………………………………………………………. ۳

سازه ها اثربخشی………………………………………………………………………………….. ۹

گروههای کار………………………………………………………………………………………. ۱۱

عوامل تعیین کننده اثربخشی کار…………………………………………………………….. ۱۴

نظریه تقویت و اثربخشی……………………………………………………………………….. ۲۱

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۳۰

پی نوشت ها………………………………………………………………………………………… ۳۳

منابع…………………………………………………………………………………………………… ۳۴

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سازه ها , اثربخشی نیروی کار ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

 زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور ،به علل مختلف فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است .تغییرات قیمت کالاهای اساسی ،تغییر نرخ سود و همچنین قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما ًبا آن دست به گریبانند .این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمانها ،باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است.

در تصمیم گیری های مدیریتی هیچ مبحثی ضروری تر و مهمتر از ارزیابی و مدیریت ریسک نیست. قیمت سهام تا حدودی از میزان ریسکی که سرمایه گذار برای ماندن در شرکت آن را می پذیرد  متأثر میشود و شرکتها معمولاً سعی میکنند ترکیب مناسبی میان ریسک و بازده ایجاد کنند بطوری که بتوانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند .منظور پیدا کردن یک راه حل سرمایه گذاری قابل قبول نیست بلکه تعیین یک وضعیت مناسب برای معیار ریسک و بازده است.

                              فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۲

تاریخچه ریسک

۳

تعریف ریسک

۵

انواع ریسک

۷

۱-ریسک در سازمانهای مالی

۷

   الف) ریسک مالی

۷

    ب) ریسک تجاری

۹

۲-ریسک در سرمایه گذاری

۱۲

   الف) ریسک غیر سیستماتیک

۱۲

    ب) ریسک سیستماتیک

۱۲

منابع ریسک

۱۳

اندازه گیری ریسک

۱۴

ابزارهای کنترل ریسک

۱۷

رابطه ریسک و بازده

۱۹

مدیریت ریسک

 

چکیده

۲۱

تکامل مدیریت ریسک

۲۲

تعریف مدیریت ریسک

۲۳

نقش مدیریت ریسک

۲۴

اهداف مدیریت ریسک

۲۴

ابزارها و روشهای مدیریت ریسک

۲۶

عناصر اصلی در مدیریت ریسک

۲۷

شش گام در فرآیند مدیریت ریسک

۲۸

چرا مطالعه مدیریت ریسک مهم است؟

۲۹

هدف مدیریت ریسک است نه اجتناب از ریسک

۲۹

نتیجه گیری

۳۰

منابع و مأخذ

۳۱

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ریسک , مدیریت ریسک ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱-۱ مقدمه

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱ مقدمه ۲

۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ ۵

۳-۱ اهداف تحقیق. ۸

۴- ۱ فرضیات تحقیق. ۸

۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق. ۹

۶-۱ پیشینه تحقیق. ۹

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی  ۹

فصل اول

بخش اول. ۱۷

۱-۲  مقدمه‌ ۱۷

۲-۲ تاریخچه‌ ۱۸

۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز. ۱۸

۱-۳-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌. ۱۸

۲-۳-۲  ارقام‌ زیره‌ سبز. ۲۰

۳-۳-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌… ۲۰

۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی. ۲۵

۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌. ۲۶

۵-۲  سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز. ۲۶

۶-۲  ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز. ۲۷

۱-۶-۲ کاشت‌.. ۲۹

۳-۶-۲  داشت‌.. ۳۰

۳-۶-۲ برداشت‌.. ۳۱

۷-۲  آفات‌ و امراض‌… ۳۲

۸-۲  خصوصیات‌ زرشگ‌.. ۳۳

۹-۲  تاریخچه‌ زرشک‌.. ۳۴

۱۰-۲  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌.. ۳۵

۱-۱۰-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌. ۳۵

۲-۱۰-۲  گونه‌های‌ زرشگ‌.. ۳۵

۳-۱۰-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌… ۳۸

۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌.. ۳۹

۱-۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌: ۴۰

۲-۱۱-۲  اهمیت‌ دارویی‌. ۴۰

۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌: ۴۱

۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌ ۴۲

۱-۱۳-۲  کاشت‌ و تکثیر. ۴۴

۲-۱۳-۲ داشت‌.. ۴۵

۳-۱۳-۲ برداشت‌.. ۴۶

۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌.. ۴۸

بخش دوم ۵۱

۱-۲  تعریف بازار ۵۱

۲-۲  طبقه بندی بازارهای مختلف.. ۵۱

۱-۲-۲  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: ۵۱

۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی: ۵۲

۳-۲   تعریف بازاریابی. ۵۲

۴-۲  ابعاد مختلف بازاریابی. ۵۵

۱-۴-۲  بازاری گرائی. ۵۶

۲-۴-۲  بازار شناسی. ۵۶

۳-۴-۲  بازاریابی. ۵۶

۴-۴-۲  بازار رسانی. ۵۷

۵-۴-۲  بازار گردی. ۵۷

۶-۴-۲  بازار سنجی. ۵۷

۷-۴-۲ بازار داری. ۵۸

۸-۴-۲ بازار گرمی. ۵۸

۹-۴-۲  بازار گردانی. ۵۸

۵-۲  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی. ۵۹

۶-۲  تاریخچه بازاریابی. ۵۹

۷-۲  مفاهیم اساسی بازاریابی. ۶۲

۸-۲  عوامل موثر در بازاریابی. ۶۳

۱-۸-۲  فروشندگان اولیه ۶۳

۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی. ۶۴

۱-۲-۸-۲ دلالان. ۶۴

۲-۲-۸-۲  واحدهای توزیع فیزیکی. ۶۴

۳-۲-۸-۲  آژانسهای خدمات بازاریابی. ۶۵

۴-۲-۸-۲  واسطه‌های مالی. ۶۵

۳-۸-۲  مشتریان. ۶۵

۴-۸-۲  رقبا ۶۶

۵-۸-۲ جوامع. ۶۷

۹-۲  مفهوم جدید بازاریابی. ۶۷

۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار ۶۸

۱-۱۰-۲  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

2-10-2  تئوری روان شناسی (psychogical) 69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار ۶۹

۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال. ۶۹

۲-۱-۲-۱۰-۲  جستجو برای اطلاعات.. ۷۰

۳-۱-۲-۱۰-۲  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) ۷۱

۱۱-۲  مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی. ۷۲

۱۲-۲  اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی. ۷۳

۱۳-۲  عملیات بازاریای. ۷۵

۱-۱۳-۲  فعالیت‌های مبادله ای. ۷۵

۲-۱۳-۲  فعالیت‌های فیزیکی. ۷۶

۱۴-۲  سازمان بازاریابی. ۷۸

۱۵-۲  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی. ۸۰

۱-۱۵-۲   جمع آوری اطلاعات.. ۸۰

۲-۱۵-۲  حمل و نقل. ۸۱

۳-۱۵-۲  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات.. ۸۲

۴-۱۵-۲  بسته بندی و تبدیل محصولات.. ۸۳

۵-۱۵-۲ انبارداری. ۸۵

۶-۱۵-۲  تبلیغات.. ۸۵

۷-۱۵-۲   اعتبار ۸۵

۸-۱۵-۲  قیمت گذاری. ۸۶

۱۶-۲  شبکه‌های بازاریابی. ۸۷

۱-۱۶-۲ خرده فروشان. ۸۷

۲-۱۶-۲  عمده فروشان. ۸۷

۳-۱۶-۲  سلف خران. ۸۸

۴-۱۶-۲  میدان داران. ۸۸

۵-۱۶-۲ سایر موارد ۸۸

۱۷-۲  اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی. ۸۹

۱-۱۷-۲  آنچه به عهده دولت می‌باشد. ۸۹

۲-۱۷-۲  آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد. ۹۰

۱۸-۲  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی. ۹۱

۱۹-۲  مسیر بازاریابی. ۹۱

۲۰-۲  هزینه‌های بازاریابی. ۹۲

۲۱-۲  حاشیه بازاریابی. ۹۳

۲۴-۳- کارایی بازاریابی. ۹۴

۲۳-۲  مدل‌های حاشیه بازاریابی. ۹۶

۱-۲۳-۲  الگوی مارک- آپ (Mark up Model) 96

2-23-2  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97

3-23-2  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98

24-2  شفافیت بازار ۹۹

۲۵-۲  برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی  ۹۹

فصل سوم

۱-۳  مقدمه ۱۰۳

۲-۳  روش تحقیق. ۱۰۳

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات.. ۱۰۳

۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه ۱۰۴

۵-۳ منابع اطلاعات اولیه ۱۰۵

۶-۳ جامعه آماری. ۱۰۵

۷-۳ نمونه آماری. ۱۰۵

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه ۱۰۸

۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره ۱۰۸

۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره ۱۱۰

۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره ۱۱۰

۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق. ۱۱۴

۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره ۱۱۵

۱-۴-۴  ویژگی‌های سنی. ۱۱۵

۲-۴-۴  سطح تحصیلات.. ۱۱۶

۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی. ۱۱۷

۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره ۱۱۸

۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی. ۱۱۸

۲-۵-۴  سطح تحصیلات.. ۱۱۹

۱-۶-۴  ویژگیهای سنی. ۱۲۰

۲-۶-۴ سطح تحصیلات.. ۱۲۰

۷-۴  انواع بازارهای زیره ۱۲۱

۱-۷-۴  بازار سر مزرعه ۱۲۲

۲-۷-۴ بازار عمده فروشی. ۱۲۴

۳-۷-۴  بازار خرده فروشی. ۱۲۶

۸-۴ سازمان بازاریابی زیره ۱۲۷

۱-۸-۴  عمده فروشان. ۱۲۸

۲-۸-۴  خریدران محلی. ۱۲۹

۳-۸-۴   نمایندگان عمده فروش.. ۱۲۹

۴-۸-۴  میدان داران. ۱۳۰

۵-۸-۴ دلالان. ۱۳۰

۶-۸-۴   خرده فروشان. ۱۳۱

۹-۴  عملیات بازاریابی زیره ۱۳۱

۱-۹-۴  حمل و نقل. ۱۳۱

۲-۹-۴  درجه بندی. ۱۳۲

۳-۹-۴  استاندارد ۱۳۳

۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره ۱۳۳

۲-۳-۹-۴  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: ۱۳۴

۴-۹-۴   بسته بندی. ۱۳۴

۵-۹-۴  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: ۱۳۵

۵-۹-۴ انبارداری. ۱۳۵

۱۰-۴  اعتبار ۱۳۵

۱۱-۴  مسیر بازاریابی زیره ۱۳۷

۱-۱۱-۴  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره ۱۳۸

۱۲-۴  قیمت گذاری. ۱۳۸

۱۳-۴ حاشیه بازاریابی. ۱۳۹

۱۴-۴  هزینه بازاریابی. ۱۴۱

۱۵- ۴  سود بازاریابی. ۱۴۴

۱۶-۴  ضریب هزینه بازاریابی. ۱۴۵

۱۷-۴  ضایعات.. ۱۴۶

۱۸-۴  عدم کارایی بازاریابی. ۱۴۷

۱۹-۴  شفافیت بازار ۱۴۸

۲۰-۴  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک.. ۱۴۹

۱-۲۰-۴  ویژگی‌های سنی. ۱۴۹

۲-۲۰-۴  سطح تحصیلات.. ۱۵۰

۳-۲۰-۴  وضعیت مالکیت اراضی. ۱۵۱

۲۱-۴  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک.. ۱۵۲

۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی. ۱۵۲

۲-۲۱-۴  سطح تحصیلات.. ۱۵۳

۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک.. ۱۵۳

۱-۲۲-۴  ویژگی‌های سنی. ۱۵۳

۲-۲۲-۴  سطح تحصیلات.. ۱۵۴

۲۳-۴  انواع بازارهای زرشک.. ۱۵۵

۱-۲۳-۴  بازار سر مزرعه ۱۵۶

۲-۲۳-۴  بازار خرده فروشی. ۱۵۸

۲۴-۴   سازمان بازاریابی. ۱۶۰

۱-۲۴-۴  عمده فروشان. ۱۶۰

۲-۲۴-۴ خریداران محلی. ۱۶۱

۳-۲۴-۴  نمایندگان عمده فروش.. ۱۶۲

۴-۲۴-۴  میدان داران. ۱۶۲

۵-۲۴-۴  دلالان. ۱۶۳

۶-۲۴-۴ خرده فروشان. ۱۶۳

۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک.. ۱۶۴

۱-۲۵-۴  حمل و نقل. ۱۶۴

۲-۲۵-۴ درجه بندی. ۱۶۴

۳-۲۵-۴ استاندارد ۱۶۶

۴-۲۵-۴  بسته بندی. ۱۶۸

۵-۲۵-۴  انبارداری. ۱۶۸

۲۶-۴  اعتبار ۱۶۹

۲۷-۴  مسیر بازاریابی زرشک.. ۱۷۰

۲۸-۴ قیمت گذاری. ۱۷۱

۲۹-۴ حاشیه بازاریابی. ۱۷۲

۳۰-۴  هزینه‌های بازاریابی. ۱۷۳

۳۱-۴  سود بازاریابی. ۱۷۷

۳۲-۴  ضریب هزینه بازاریابی. ۱۷۹

۳۳-۴  ضایعات.. ۱۷۹

۳۴-۴  عدم کارایی بازاریابی. ۱۸۲

۳۵-۴  شفافیت بازار ۱۸۳

۳۶-۴  مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک.. ۱۸۴

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه ۱۸۸

۲-۵  نتایج و بحث.. ۱۸۸

۳-۵  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک.. ۱۹۸

منابع. ۲۰۵

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بازاریابی , بازارسازی , بازارسازی زیره و زرشک , زیره و زرشک ,
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

 به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبها و متدولوژی هایی نظیر کارت امتیازدهی متوازن، مدلهای تعالی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده اند اما مبحث ذی نفعان چندگانه در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی که بیشترین توجه را برمشتریان متمرکز می کنند موجب بروز مشکلاتی در بکارگیری این تکنیکهای جدید در بخش دولتی گشته است که با ارزیابی مدلهای مختلف مدیریت عملکرد، چارچوب منشور عملکرد قادر است تا نیازهای ذی نفعان چندگانه را در بخش دولتی پوشش دهد.

از طرفی یکی از متدهای موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمین کارایی «تحلیل پوششی داده ها» می باشد که با وجود برخی محدودیتها، یک متدولوژی توانمند، استاندارد و شفاف است که به مدیران اجازه می دهد تا  تعداد نسبتا زیادی ورودی و خروجی، با مقیاس های متفاوت را بطور همزمان مورد تحلیل قرار دهند.

در این تحقیق، عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از سازمانهای تابعه شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به مزایا و معایب مدلها و چارچوبهای گوناگون در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی، مدل منشور عملکرد بعنوان چارچوب کلی انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از دیگر تحقیقات در زمینه انتخاب شاخص ها نیز کمک گرفته شده است.از آنجا که هر یک از مناطق عملیات انتقال گاز دارای تعدادی ایستگاه تقویت فشار بعنوان سازمانهایی وابسته هستند، به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و اندازه گیری کارایی هر یک از واحدها و زیر واحدها، از مدلی تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهای چند بخشی» استفاده شده است که به منظور رتبه بندی کامل واحدها و زیرواحدها، این مدل با برنامه ریزی چندهدفه تلفیق گردیده است.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

مساله اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………

 تشریح و بیان موضوع …………………………………………………………………………………..

ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته………………………………………………………………

اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………….

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………

روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………..

قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..

مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………

تعریف واژه های تخصصی طرح……………………………………………………………………..

چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق……………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..

تاریخچه و تعاریف…………………………………………………………………………………

تعریف ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………….

دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد………………………………………………………………

چگونگی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………..

هزینه یابی یر مبنای فعالیت……………………………………………………………………….

مدل سینک و تاتل………………………………………………………………………………….

ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………

مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………..

هرم عملکرد…………………………………………………………………………………………

کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………

فرایندهای کسب و کار………………………………………………………………………….

مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………………………

مدل تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………….

چارچوب مدوری و استیپل……………………………………………………………………..

فرایند ویسنر و فاست…………………………………………………………………………….

راهنماییهای انتخاب شاخص ها ………………………………………………………………

مدل منشور عملکرد………………………………………………………………………………

بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها……………………………………………………………….

تعریف تحلیل پوششی داده‌ها…………………………………………………………………..

ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها………………………….

محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA……………………………………

مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا…………………………………………………………………….

مدل پوششی CCR( مدل ثانویه)……………………………………………………………..

مدل BCC-نهاده گرا……………………………………………………………………………

مدل جمعی…………………………………………………………………………………………..

مدل تراکم…………………………………………………………………………………………..

رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع…………………………………………….

مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون ـ پیترسون………………………………………………….

تغییرات کارایی در طول زمان………………………………………………………………….

الگوبرداری با استفاده از DEA ………………………………………………………………

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی……………………………………………….

مدل شبه DEA چند جزئی……………………………………………………………………..

بخش سوم: پژوهش های کاربردی مرتبط

مقدمه………………………………………………………………………………………………..

کارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملکرد واحد تعمیرات……………………………..

مدل منشور عملکرد: ارزیابی عملکرد شرکت DHL…………………………………….

مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمان London Youth…………………………………

مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی………………………….

مدل منشور عملکرد: ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser…………………….

مدل EFQM و DEA ……………………………………………………………………………

مدل BSC و DEA………………………………………………………………………………..

فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

سیمای صنعت گاز ایران………………………………………………………………………………..

انتخاب شاخص های عملکرد…………………………………………………………………………

مدل شماتیک و ریاضی تحقیق……………………………………………………………………….

مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………

داده های عددی ساخت مدل………………………………………………………………………….

مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز……………………………………………………

افزایش تفکیک پذیری نتایج………………………………………………………………………….

کارایی متقاطع مسئله…………………………………………………………………………………….

کاستیهای کارایی متقاطع……………………………………………………………………………….

مدل DEA/AHP………………………………………………………………………………………..

الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP………………………………………

کاهش تعداد متغیرها…………………………………………………………………………………….

متوازن کردن داده ها……………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد………………………………………………………..

نتایج حاصل از مدل کمی……………………………………………………………………………

پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………

پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………….

منابع………………………………………………………………………………………………………..

ضمائم……………………………………………………………………………………………………..

فهرست شکلها

شکل (۲-۱ ): تعریف هفت شاخص عملکرد…………………………………………………..

شکل (۲-۲ ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP………………………………………….

شکل(۲-۳) : ماتریس ارزیابی عملکرد……………………………………………………………

شکل(۲-۴): چارچوب نتایج و تعیین کننده ها…………………………………………………..

شکل (۲-۵) : هرم عملکرد……………………………………………………………………………

شکل (۲-۶) : کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………..

شکل(۲-۷) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج………………………………………………….

شکل(۲-۸) : مدل تعالی سازمان……………………………………………………………………

شکل(۲-۹) : مدل تحلیل ذی نفعان………………………………………………………………..

شکل(۲-۱۰) : متد ممیزی و ارتقای PMS………………………………………………………..

شکل(۲-۱۱) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست………………………………………..

شکل(۲-۱۲) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان……………………………………………..

شکل(۲-۱۳) : منشور عملکرد و رابطه بین وجوه آن………………………………………….

شکل(۲-۱۴): برنامه ریزی آرمانی…………………………………………………………………

شکل(۲-۱۵): فرایند تولید برای DMUp………………………………………………………..

شکل(۲-۱۶): فرایند تولید برای DMSUj………………………………………………………..

شکل(۳-۲): خروجی نیمه ساخته…………………………………………………………………….

شکل(۳-۳) : مدل شماتیک منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل…………

 

فهرست جداول

جدول(۲-۱): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملکرد……………………………………..

جدول(۲-۲) : برگه ثبت شاخص های عملکرد………………………………………………….

جدول(۲-۳) : مقایسه بین منشور عملکرد و BSC………………………………………………

جدول (۲-۴): ماتریس کارایی متقاطع……………………………………………………………..

جدول(۲-۵) : کارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات……………………………….

جدول(۲-۶) : سوالات کلیدی جهت انتخاب شاخص های شرکت DHL…………….

جدول (۲-۷) : قسمتی از شاخص های LY……………………………………………………..

جدول(۲-۸) : تفکیک عناصر مدل EFQM به دو گروه…………………………………….

جدول(۲-۹): شاخص های انتخاب شده توسط BSC………………………………………..

جدول(۳-۱): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملکرد…..

جدول(۳-۲): شاخص های بالقوه………………………………………………………………….

جدول(۳-۳) : رکورد شیت مربوط به هر شاخص…………………………………………….

جدول(۳-۴) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی……………………………….

جدول(۳-۵) : متغیرهای مدل………………………………………………………………………..

جدول(۴-۱۹) : ماتریس کارایی متقاطع واحدها………………………………………………..

جدول(۴-۲۰) : ماتریس کارایی متقاطع زیر واحدها………………………………………….

جدول(۴-۲۱) : مقایسات زوجی واحدها…………………………………………………………

جدول (۴-۲۲):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها……………………………..

جدول(۴-۲۳) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون………………………………………………..

جدول(۴-۲۴): نتایج حاصل از AHP……………………………………………………………..

جدول(۴-۲۵): اوزان نهایی…………………………………………………………………………

جدول(۴-۲۶): داده های موزون……………………………………………………………………

جدول(۴-۲۷) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP………………………..

جدول(۴-۲۸): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها………………………….

  جدول(۵-۱): نتایج حل مدل تلفیقی………………………………………………………………

جدول(۵-۲) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع مناطق……………………………………………

جدول(۵-۳) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع ایستگاهها………………………………………

جدول(۵-۴) : مقایسات زوجی واحدها………………………………………………………….

جدول(۵-۵): رتبه کارایی هر یک از مناطق…………………………………………………….

جدول(۵-۶): رتبه کارایی هر یک از ایستگاهها……………………………………………….

 

فهرست نمودارها

نمودار(۲-۱) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملکرد با بیشترین ارجاعات………………..

نمودار(۲-۲): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال………………………………….

نمودار(۲-۳): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA……………………..

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(۲-۱): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

مدل(۲-۲): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

مدل(۲-۳): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)……………………………..

مدل(۲-۴): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده………………………………………………

مدل(۲-۵): مدل پوششی BCC نهاده گرا……………………………………………………….

مدل(۲-۶): مدل جمعی………………………………………………………………………………

مدل(۲-۷): مدل BCC ستاده گرا………………………………………………………………….

مدل(۲-۸): مدل تراکم……………………………………………………………………………….

مدل(۲-۹): مدل اندرسون-پیترسون……………………………………………………………….

مدل(۲-۱۰): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا…………………………….

مدل(۲-۱۱): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum…………………………………………….

مدل(۲-۱۲): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax…………………………………………….

مدل(۲-۱۳): مدل شبه DEA چند جزئی…………………………………………………………

مدل(۳-۱) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه…………

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مدل منشور , برنامه ریزی چندهدفه ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال
رقابت پذیری در زنجیره تامین

 

مقدمه:

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است.

مقدمه

۲

فصل اول

 

تعریف مدیریت زنجیره تامین

۵

طرح کلی یک زنجیره تامین

۷

فرآیند اصلی

۸

فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین

۱۰

انقلاب زنجیره تامین

۱۱

شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند

۱۴

فصل دوم

 

مدیریت موجودی کالا

۱۷

تدارکات

۱۸

ارسال به موقع کالا

۲۰

نکات کلیدی که باید آموخت

۲۳

فصل سوم

 

رقابت پذیری

۲۵

موضوعات کلیدی

۲۵

اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی

۲۶

فرمان های راهبردی

۲۷

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

۲۹

فصل چهارم

 

بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین

۳۲

چشم انداز مدیریت راهبردی

۳۵

مزیت رقابتی پایدار

۳۶

تمرکز راهبردی

۳۷

فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید

۳۸

فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید

۳۹

فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید

۳۹

از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید

۴۰

سیستم های پشتیبانی کار تیمی

۴۷

راهبردهایی برای مزیت رقابتی

۴۹

فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند

۵۱

ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری

۵۲

مدیریت توسعه دانش فرایند

۵۳

مدیریت دانش راهبردی

۵۴

الگوهای اندیشه و عمل

۵۵

فناوری و الگو ها

۵۶

انفورماتیک شناختی

۵۷

پشتیبانی فناوری از الگوها

۵۹

فرصتهای راهبردی  در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر

۶۰

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

۶۲

فرست برای لجستیک

۶۳

مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری

۶۴

فصل پنجم

 

فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین

۶۷

بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک

۶۸

موانع پیاده سازی SCM

69

بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز

۷۰

ساختار شبکه تامین

۷۰

ابعاد ساختاری شبکه

۷۲

ارتباطات اطلاعات درون شبکه

۷۲

فرایند های شبکه تامین

۷۴

شبکه تامین یکپارچه چیست ؟

۷۶

مراحل یکپارچه سازی

۷۷

تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین

۷۸

۱۰ مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین

۸۲

مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین

۸۸

گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین

۹۳

مسیر تکامل گروه های همیار

۹۳

امکان بهبود کیفیت در جبهه IT

94

مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل

۹۵

مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی

۹۶

فصل ششم

 

حمل و نقل الکترونیکی

۹۸

تدارکات الکترونیکی

۹۹

وضعیت تدارکات الکترونیکی

۱۰۰

دسترسی الکترونیکی به منابع

۱۰۰

تهیه الکترونیکی مواد اولیه

۱۰۱

بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی

۱۰۴

تاکید روی آموزش الکترونیکی

۱۰۵

افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است

۱۰۶

ترجمه مقاله

۱۰۸

نتیجه گیری

۱۲۸

منابع

ضمائم :

مقاله Demand & Supply chain management

 

136

138

 

 

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رقابت پذیری در زنجیره تامین , رقابت پذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 1579
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

تعریف روابط عمومی

جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.

رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:

روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.

                           فهرست مطالب

تعریف روابط عمومی.. ۱

فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی.. ۲

فصل دوم – انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان. ۶

هدف… ۷

اهداف انجمن های روابط عمومی.. ۸

اهداف انجمن های روابط عمومی.. ۸

انواع روابط عمومی.. ۱۰

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی.. ۱۲

انجمن های روابط عمومی در جهان. ۱۳

انجمن های بین المللی روابط عمومی.. ۱۴

تاریخ روابط عمومی در ایران. ۱۴

جمع بندی.. ۱۵

فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان. ۱۷

انجمن های جهانی روابط عمومی.. ۱۸

انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی.. ۱۸

انجمن های افکار عمومی.. ۱۹

تاریخچه AAPOR. 19

انجمن جهانی افکار عمومی AAPOR. 21

قسمت پنجم ۲۳

اکثریت لازم برای مذاکره ۲۳

قسمت ششم. ۲۴

قسمت هفتم. ۲۴

انجمن اجرایی.. ۲۴

اعضا ۲۶

انجمن اجرایی و کمیته ها ۲۷

قسمت اول. ۲۷

قسمت دوم. ۲۷

رای دادن و هدایت تجارت… ۳۰

خزانه و سرمایه. ۳۱

زبان. ۳۱

نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا ۳۱

انجمن روابط عمومی آمریکا ۳۱

روابط عمومی در قاره آسیا ۳۲

روابط عمومی در قاره اروپا ۳۲

روابط عمومی در قاره افریقا ۳۳

فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای.. ۳۴

روابط عمومی در عصر حاضر. ۳۵

جهانی شدن روابط عمومی.. ۳۵

آینده روابط عمومی.. ۳۶

جایگاه روابط عمومی در ایران. ۳۷

روابط عمومی در هزاره سوم. ۳۸

جمع بندی.. ۴۳

فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی.. ۴۵

مقدمه. ۴۶

ویژگی های یک مدیر روابط عمومی اندیشمند. ۴۶

کاستی های مدیریت روابط عمومی.. ۴۸

جمع بندی.. ۴۹

فصل ششم- کاربرد اینترنت در روابط عمومی.. ۵۲

پست الکترونیکی.. ۵۶

مجله الکترونیک… ۵۶

برد الکترونیکی.. ۵۷

تلفن گویا ۵۷

مجله ویدئویی.. ۵۸

ماهواره ۵۸

نتیجه گیری.. ۵۹

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: روابط عمومی در ایران و جهان ,
:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

 JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال۱۹۷۳ مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

                                               فهرست مطالب

موضوع                                            صفحه

فصل اول:معرفی JIT ———————————————— 5

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام ——————————————– ۶

تعریف نظام بهنگام —————————————————— ۹

نظام بهنگام دریک نگاه ————————————————- ۱۰

مبانی تولید بهنگام ——————————————————- ۱۴

اجزای تولید بهنگام —————————————————— ۱۵

اهداف تولید بهنگام ——————————————————– ۱۸

مزایاومحدودیتهای JIT ————————————————— 20

منطق اجرایJIT ———————————————————23

پیش نیازهای یک برنامه JIT ——————————————–26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ——————————————- ۲۷

فصل دوم:اجرای برنامه JIT —————————————– 36

مقدمه ——————————————————————– ۳۷

۱- ایجاد یک استراتژی اجرایی —————————————— ۳۸

۲- یک برنامه عملیاتی برای اجرا ————————————— ۴۰

  ۱-۲-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود————————- ۴۲

   ۲-۲-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ———————- ۴۳

۳-  سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ——————————- ۴۳

۴-  پروژه های آزمایشی(راهنما) —————————————- ۴۷

۵- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها —————————- ۴۸

      ۱-۵- مقاومت کارکنان ———————————————– ۴۹

      ۲-۵- اتحادیه ها  —————————————————- ۵۰

۶- فرایند اجرای JIT —————————————————- 52

فصل سوم:کنترل JIT ————————————————- 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ————————————————- ۵۵

سیستم کانبان ————————————————————– ۵۶

وظایف کانبان ————————————————————- ۵۶

تولید یکنواخت ———————————————————— ۵۷

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه —————————————– ۶۰

اجرای سیستم کانبان ——————————————————- ۶۱

وظایف کانبان ————————————————————– ۶۳

انواع جریان مواد ———————————————————- ۶۴

گردش کانبان ————————————————————– ۶۷

وسعت عمل کانبان ——————————————————– ۶۹

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ———————— ۷۱

شرکت تویوتا ————————————————————- ۷۲

مقدمه ——————————————————————— ۷۳

تاریخچه —————————————————————— ۷۳

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ————————————————- 74

تولیدبهنگام(JIT) ——————————————————— 76

کانبان ——————————————————————— ۷۶

JIDOKA ————————————————————— 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا —————————————————- ۷۷

فرهنگ سازمانی وارزشها ————————————————- ۷۸

آینده ———————————————————————– ۷۸

تشریح مفاهیم ————————————————————– ۸۰

واژه نامه انگلیسی- فارسی ————————————————- ۸۳

فهرست منابع ————————————————————– ۸۵

« فهرست جداول »

    صفحه

 

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ———————————————– ۱۳

« فهرست نمودارها واشکال »

 

نظام تولید بهنگام ————————————————————- ۲۰

برنامه ریزی نظام بهنگام —————————————————– ۲۰

سیستم حلقه بسته ————————————————————- ۶۱

سیستم رانش به جلو ———————————————————- ۶۵

سیستم کششی ازجلو ———————————————————- ۶۷

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه —————————————- ۷۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مدیریت ژاپنی , فلسفه مدیریت ,
:: بازدید از این مطلب : 431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

رهبری و مدیریت سازمانها در کشورمان با چالت‌های فراوانی روبروست شمارش معکوس برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است پیوستی که چندان نیز از روی اختیار نیست. چشم‌های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاک نگران آثار این پیوستن است. آیا سازمان‌های صنعتی ما توان رقابت در این فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه باید باشد تا در رقابت پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد درمقیاس جهانی چیست؟

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: پیشینه تاریخی

تاریخچه مدلها ………………………………………………………………………………… ۵

تکامل تدریجی مدلها ……………………………………………………………………….. ۹

مزایای به کارگیری مدلها…………………………………………………………………… ۱۲

مبانی جایزه ها…………………………………………………………………………………. ۱۴

مدل ادوارد دمینگ…………………………………………………………………………….. ۱۷

مدل مالکولم بالدریج…………………………………………………………………………. ۱۹

مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ((EFQM……………………………………….. 21

ساختار و چارچوب معیارهای مدل سرآمدی EFQM…………………………… 24

مقایسه سه مدل ……………………………………………………………………………….. ۲۵

مقایسه مدلهای تعالی سازمانی با ISO9000…………………………………………. 27

مدل ملی ………………………………………………………………………………………… ۲۹

فصل دوم : مفاهیم بنیادین سرآمدی

تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM………………………………….. 33

معرفی مفاهیم………………………………………………………………………………….. ۳۴

سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدلEFQM……………………….. 44

فصل سوم: معیارها و زیر معیارها

ساختار مدل EFQM……………………………………………………………………….. 48

ارتباط میان مفاهیم بنیادین سرآمدی و مدل سرآمدی……………………………… ۸۶

فصل چهارم: خود ارزیابی

خودارزیابی در مدل EFQM ……………………………………………………………. 88

فرایند عمومی‌خود ارزیابی…………………………………………………………………. ۸۹

رهیافتهای خود ارزیابی در مدل EFQM…………………………………………….. 92

رهیافت پرسشنامه ……………………………………………………………………………. ۹۲

مزایای رهیافت پرسشنامه………………………………………………………………….. ۹۲

معایب رهیافت پرسشنامه…………………………………………………………………… ۹۳

رهیافت نمودار ماتریسی……………………………………………………………………. ۹۳

مزایای رهیافت نمودار ماتریسی………………………………………………………….. ۹۵

معایب رهیافت نمودار ماتریسی………………………………………………………….. ۹۶

رهیافت کارگاه…………………………………………………………………………………. ۹۶

ملاحظاتی در مورد مراحل خودارزیابی ( با استفاده از رهیافت کارگاه)

برای هر کدام از ۳۲ زیر معیار مدل EFQM………………………………………… 99

مزایای رهیافت کارگاه………………………………………………………………………. ۹۹

معایب رهیافت کارگاه……………………………………………………………………….. ۱۰۰

رهیافت پروفرما……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

مزایای رهیافت پروفرما……………………………………………………………………… ۱۰۲

معایب رهیافت پروفرما……………………………………………………………………… ۱۰۳

رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه…………………………………………………. ۱۰۳

مزایای رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه……………………………………….. ۱۰۷

معایب رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه……………………………………….. ۱۰۷

مقایسه بین رهیافتهای مختلف و انتخاب مناسب ترین رهیافتها……………….. ۱۰۸

تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی……………….. ۱۱۱

خلاصه فرایند امتیازدهی …………………………………………………………………… ۱۱۴

پیشنهادهایی برای انجام خود ارزیابی در سازمانهای ایرانی……………………… ۱۱۶

فصل پنجم: سطوح سرآمدی

سطوح سرآمدی در مدل EFQM و فرایند دریافت جایزه………………………. ۱۱۹

فصل ششم : ارکان

ساختار……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

شورای سیاستگذاری…………………………………………………………………………. ۱۲۵

کمیته راهبردی…………………………………………………………………………………. ۱۲۷

کمیته علمی‌…………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

کمیته داوری……………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مجری طرح…………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

پیوستها

پیوست شماره ۱: نحوه امتیاز دهی در ارزیابی ……………………………………… ۱۳۸

پیوست شماره ۲: پرسشنامه خود ارزیابی برای مدل EFQM………………….. 142

پیوست شماره ۳: فرم شماره ۱ – درخواست گواهینامه…………………………… ۱۷۱

پیوست شماره ۴: فرم شماره ۲- درخواست تقدیرنامه……………………………. ۱۷۵

پیوست شماره ۵: فرم شماره ۳- درخواست تندیس……………………………….. ۱۷۹

منابع و مأخذ……………………………………………………………….. ۱۸۴

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مدل سرآمدی بنیاد اروپایی , مدیریت کیفیت , مدل سرآمدی ,
:: بازدید از این مطلب : 541
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی ارزیابی کاروزمان خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران می باشد. آنچه که درباره اهمیت موضوع می توان به آن اشاره کرد ، تحقق اهداف ارزیابی روش و کارسنجی به عنوان فنون ارزیابی کار است که می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران به منظور محاسبه زمان تولید  محصول در یک دوره کاری می باشد . که برای تحقق این هدف در فصل اول سه سوال مطرح شده است که عبارتند از :

۱-      نسبت  زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟

۲-      نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟

۳-      زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است ؟

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………….

فصل اول – کلیات تحقیق

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۳

تعریف موضوع تحقیق …………………………………………………………………….. ۴

اهمیت و کاربرد تحقیق ……………………………………………………………………. ۴

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۵

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………… ۶

روش تحقیق …………………………………………………………………………………… ۶

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق ……………………………………………………….. ۶

خلاصه مباحث فصول آینده …………………………………………………………….. ۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش یک : مباحث نظری تحقیق ……………………………………………………. ۱۰

مقدمه ای بر مطالعه کار ……………………………………………………………..

مطالعه کار ( ارزیابی کار وزمان ) ……………………………………………………. ۱۳

روش سنجی ( ارزیابی روش ) ………………………………………………….. ۱۴

کار سنجی (اندازه گیری کار ) ……………………………………………………. ۱۴

رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر ……………………………………………….. ۱۵

معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید …………………………………………….. ۱۶

مراحل ارزیابی کار و زمان ……………………………………………………. ۱۷

انتخاب شغل مورد ارزیابی ……………………………………………………… ۱۸

ثبت ………………………………………………………………………….. ۱۹

بررسی انتقادی ………………………………………………………………… ۲۳

ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید ) …………………………………………….. ۲۶

تعریف و تعیین روش جدید …………………………………………………….. ۲۷

برقراری یا استقرار روش جدید ………………………………………………… ۲۷

نگهداری یا ابقاء روش جدید …………………………………………………… ۲۸

زمان سنجی ………………………………………………………………… ۲۸

اهداف زمان سنجی ………………………………………………………….. ۲۹

روشهای مختلف زمان سنجی ………………………………………………… ۳۰

مراحل اساسی فرایند زمان سنجی …………………………………………….. ۳۱

زمان سنجی با استفاده از کرنومتر ……………………………………………. ۳۲

مراحل زمان سنجی به وسیله کرنومتر ……………………………………….. ۳۲

تعیین زمان نرمال …………………………………………………………. ۳۷

محاسبه و تخصیص بیکاریهای مجاز ………………………………………… ۳۷

محاسبه زمان استاندارد ……………………………………………………. ۳۸

انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها ……………………………………… ۳۸

انواع طرحهای استقرار ……………………………………………………. ۴۱

بخش دوم : تاریخچه تولید ………………………………………………….. ۴۶

تاریخچه شرکت بهفام شیمی تهران ………………………………………….. ۵۰

نحوه آموزش نیروی انسانی در شرکت بهفام شیمی …………………………… ۵۰

کیفیت خط تولید در شرکت بهفام شیمی ………………………………………. ۵۰

نگه داری و تعمیرات در شرکت بهفام شیمی ………………………………….. ۵۱

بخش سوم : تحقیقات کاربردی ………………………………………………. ۵۳

خلاصه مباحث فصل ……………………………………………………… ۵۸

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………. ۵۹

انواع تحقیق ……………………………………………………………… ۶۰

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی ………………………………………… ۶۴

روشهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………… ۶۵

خلاصه مباحث فصل ………………………………………………………. ۷۶

فصل چهارم – داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

مقدمه ……………………………………………………………………. ۷۷

شرح فعالیت هایی که در شرکت بهفام شیمی تهران صورت می گیرد ……………. ۷۷

نمودارهای گردشی فرآیند …………………………………………………… ۸۱

شرح زمان انجام فعالیت ها ………………………………………………….. ۸۶

پاسخ سوالات تحقیق ……………………………………………………….. ۸۷

تعریف تقطیر و انواع ان ……………………………………………………. ۸۹

سینی های مورد استفاده در برج تقطیر ………………………………………… ۹۱

تعریف پمپ و انواع آن ……………………………………………………. ۹۲

خلاصه مطالب فصل ……………………………………………………… ۹۷

فصل پنجم – نتایج تحقیق و پیشنهادها

مقدمه …………………………………………………………………… ۹۸

نتایج تحقیق ……………………………………………………………… ۹۸

پیشنهادات ……………………………………………………………….. ۹۸

فهرست منابع ……………………………………………………………. ۱۰۰

فهرست اشکال

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

شکل شماره (۱-۱-۲) نقش مطالعه روش و زمان سنجی در افزایش بهره وری تولید ۱۵

شکل شماره ( ۲-۱-۲)عوامل تشکیل دهنده زمان تولید ……………………….. ۱۶

شکل شماره (۱-۴) دستگاه تقطیر معمولی …………………………………… ۸۹

فهرست جداول

عنوان ………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره (۱-۱-۲) علائم پایه در رسم نمودار عملیات …………………… ۲۱

جدول شماره (۲-۱-۲) علائم ترکیبی در رسم نمودار عملیات ………………. ۲۲

جدول شماره (۳-۱-۲) سایر علائم نمودار فرایند جریان …………………….. ۲۳

فهرست نمودار

عنوان………………………………………………………………………. صفحه

نمودار شماره (۱-۴) نمودار گردشی فرایند ……………………………………….. ۸۲

نمودار شماره ( ۲-۴) نمودار گردشی فرایند ……………………………………… ۸۳

نمودار شماره (۳-۴) نمودار گردشی فرایند ……………………………………….. ۸۴

نمودار شماره (۴-۴) نمودار گردشی فرایند ……………………………………….. ۸۵

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ارزیابی کار و زمان , برج تقطیر , برج تقطیر شرکت ,
:: بازدید از این مطلب : 488
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 اسفند 1392 | نظرات ()