نوشته شده توسط : جلال

طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی، آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی قرار می‌دهد که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ی مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود. رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

فهرست مطالب

بخش اول : بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری
فصل اول : طرح مسئله
پیشینة تحقیق
هدف پژوهش
سؤال اصلی
سؤالات فرعی
متغیرهای دخیل
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
چارچوب تحقیق
روش آزمون فرضیه
اهمیت اثبات فرضیه
سازماندهی پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی
مفهوم رقابت
الف: رقابت سیاسی
۱ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی
۲ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی
فصل سوم : ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن
ماهیت رقابت سیاسی
چیستی رقابت سیاسی
الف: تکثر سیاسی
۲ـ تکثر سیاسی متوازن
ب: آزادی
۱ـ آزادی فراقانونی
۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
۳ـ حاکمیت مقتدر
۴ـ نهادمندی
۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت
۵ـ فرهنگ مشارکتی
نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی
مرزهای وفاق و رقابت سیاسی
فصل چهارم : آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی
استدلال منتقدان
۱ـ ضعف روحیه دگرپذیری
۲ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود
۳ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی
۴ـ نبود نهادهای مدنی
۵ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت
فصل پنجم : الگوهای مختلف در رقابت سیاسی
الگوهای مختلف رقابت سیاسی
۱ـ الگوی تکثرگرا
۲ـ الگوی یکسان انگار
۳ـ الگوی تثبیت‌گرا
نهادهای رقابت سیاسی
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی
۱) تمرکز منابع قدرت
۲- چند پارگی جامعه
۳- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه
عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی
مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی
مشروعیت سیاسی
فصل ششم : رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن
رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن
شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی
فصل هفتم : جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن
جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران
چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری
تجربه حزب در ایران
۱ـ زمینه‌های تاریخی
انواع حزب در ایران
انتخابات چیست؟
تاریخچه انتخابات
قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)
شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی
دومین انتخابات
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
انتخابات عمومی و سراسری
انتخابات مجلس خبرگان
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات مجلس شورای اسلامی
انتخابات شوراهای اسلامی کشور
همه‌پرسی
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن
دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌
رقابت سیاسی در دورة پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم
ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة ریاست جمهوری خاتمی
از تشکیل دولت خاتمی تا شکل‌گیری مجلس ششم شورای اسلامی
انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابت‌های درون ساختاری

بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی
فصل اول : دیدگاه دال و رقابت سیاسی
دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی
دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی
فصل دوم : قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی
۱ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی
اسلام و رقابت سیاسی
الف: دیدگاه مخالف:
چند دیدگاه دربارة استدلال مذکور
ب: دیدگاه موافق
۱ـ شورا و رقابت سیاسی

بخش سوم : امنیت ملی
فصل اول : مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی
مفهوم امنیت ملی
فرآیند امنیت ملی
امنیت ملی برآیند اقتدار ملی
چهار نکته در امنیت ملی
ظرفیت بهره‌برداری
ظرفیت استراتژیک
فصل دوم : اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی
۱ـ چیستی منفعت ملی
۲ـ لوازم منافع ملی
اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید
اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد
اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی
فصل سوم : آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت
آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)
امنیتی کردن رقابت سیاسی
فصل چهارم : دیدگاههای گروهها و احزاب مختلف در یک نگاه
فصل پنجم : نتیجه‌گیری
منابع

منابع

۱ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج۱(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹).

۲ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش،  ۱۳۷۹٫

۳ـ ــــــــــــــــــ، «اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟»؛تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۹٫

۴ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، ۱۳۷۱٫

۵ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ ۱۳۸۱٫

۶ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دکتر تاجیک؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، ۱۳۸۱).

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی علل رقابت‌ها , رقابت های مثبت , رقابت های منفی , تاثیر امنیت ,
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

نخستین بار دانشمندی به نام سالوی در سال ۱۹۹۰ اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت، درک احساسات، هم دردی با دیگران و نیز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد.

هوش هیجانی EQ موضوعی است که در آن به توانایی تشخیص و توصیف هیجانات همچنین مدیریت بر هیجانات می پردازند.

این هوش در زندگی افراد نقش مهمی را ایفا کرده و همچنین بر سلامتی روانی و جسمانی تأثیر می گذارد.

توانایی برخورداری از این هوش می تواند این مسئله را برای ما روشن کند که چرا گاهی افراد با سطح پائین تحصیلات می توانند موفق تر از افراد با تحصیلات عالی باشند.

بنابراین با کسب این هوش از طریق محیط خانواده می توان به موفقیت دست یابی پیدا کرد.

فهرست مطالب :

چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۴

فصل اول ………………………………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۷

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………… ۸

اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۸

هدف از پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

هوش هیجانی ضعیف و بیماری روانی ………………………………………………………… ۱۸

هوش هیجانی کاربردی ……………………………………………………………………………… ۲۳

ابراز هیجانی و پیامدهای سلامت…………………………………………………………………. ۲۴

فرونشاندن هیجانی و پیامدهای سلامت………………………………………………………… ۲۶

آموختن تنظیم هیجانات خود برای سلامت بهتر …………………………………………….. ۲۸

تأثیر مثبت بر حرفه و تجارب………………………………………………………………………. ۳۱

تأثیر منفی بر کار و تجارت…………………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم………………………………………………………………………………………………… ۳۵

تجزیه تحلیل………………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………….. ۳۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

منبع………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

منابع:

۱) http: M www. articlesir

2) کیاروچی، حوزف، ۱۳۸۵، هوش هیجانی در زندگی روزمره، تهران، انتشارات سخن.

۳) گلمن، دانیل به ترجمه نسرین پارسا، ۱۳۸۰، هوش هیجانی، تهران، رشد.

۴) سجانی نژاد، مهدی و یوزباشی وعلیرضا ۱۳۸۷، هوش هیجانی و مدیریت در سازمان

(مبنای نظری، شیوه های آموزش و ابراز سنجش) تهران انتشارات سیطرون.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: هوش هیجان ,
:: بازدید از این مطلب : 188
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

طرح و مقدمه تحقیق

بنا بر گرایش ها و اعتقادهای موجود میان تمام انسان ها در ادیان مختلف می توان با وجود تفاوت ها و اختلافهای میان آنها به نکته ای توجه کرد که نشان دهندة یک باور در میان آنها است. نکته ای که باعث شد که دین هایی مثل اسلام. مسیح، یهود…   هر کدام به گونه ای باهم پیوند داشته باشند.

اعتقاد به ظهور یک منجی و نجات دهنده و اجر اکننده عدل و عدالت در جهان، خود پیوندی میان این ادیان می باشد و این موضوع باعث شد تا من از این نکته استفاده کرده و تحقیق خود را در مورد این موضوع بنویسم که نه تنها باعث شناخت من نسبت به دین های دیگر شده بلکه مرا بر این باور داشته که تمام ادیان با هر تفاوت و اختلاف در پایان به نکته ای خواهند رسید که اعتقاد و باور همه می باشد. همین موضوع باعث می شود که ما مسلمانان با داشتن آخرین و کاملترین دین هیچ دینی را رد نکنیم زیرا هر دینی در زمان خود کاملترین بوده و با گذشت زمان کاملتر شد تا به اسلام که کاملترین دین و آخرین می باشد رسیده، چه بسا که با آمدن موعود ما یعنی حضرت مهدی (عج) دین اسلام کامل و جامع تر شود.
فهرست مطالب
طرح و مقدمه تحقیق          سؤال اصلی متن

پیش فرضیه و توضیح آن

توضیحی در مورد سیطره زمانی و مکانی موضوع تحقیق

پیشینه تاریخ

تعریف واژه ها

یهود و منجی موعود           موعود در تورات

نشانه های ظهور منجی

خلاصه

مسیحیت و منجی موعود       موعود در انجیل

توضیح پیرامون علائم ظهور

منجی موعود در اسلام         موعود در آیات قرآن

موعود در روایات و احادیث معصومین(ع)

علائم ظهور در اجتماع

نتیجه

نکته پایانی

مأخذ فارسی و عربی

 

مأخذ فارسی و عربی

۱ـ انجیل، انجمن پخش کتب مقدسه

۲ـ تورات، انجکن پخش کتب مقدسه

۳ـ شیخ مفید، الارشاد ۱۳۴۶

۴ـ قرآن کریم

۵ـ ک.م.سن. آئین های هندو، ترجمه ع. پاشائی

۶ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه

۷ـ مجلسی، علامه محمد باقر، بحارالانوار

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: منجی موعود , ادیان بزرگ الهی , ادیان ,
:: بازدید از این مطلب : 198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:
هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی ۸۴ دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی – ضعف روانی و پارانویا – در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان رشته برق و مکانیک که در سال ۸۴ مشغول به تحصیل هستند . که از بین ۱۲۰۰ نفر طبق امار بخش کامپوتر دانشگاه ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه      بر روی انها اجرا گردیده و جهت ازمون فرضیه ها تحقیق از روش اماری   متغییرمستقل در سطح امار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست امده  حاکی از ان است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی دانش جویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری ان برابر   است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده                                    ۷
فصل اول: کلیات تحقیق                            ۸
مقدمه                                     ۱۰
بیان مساله                                 ۱۲
اهداف تحقیق                                 ۱۳
فرضیه تحقیق                                 ۱۴
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                     ۱۶
تعریف اعتیاد                                 ۱۷
اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی                 ۱۸
تعریف افسردگی                             ۲۱
شکل گیری افسردگی در جریان تحول                     ۲۳
افسردگی های دوره اول کودکی                     ۲۴
افسردگی اتکایی                             ۲۵
بی حالتی خلقی                                 ۲۸
افسردگی های زودرس دیگر                         ۲۹
افسردگی در خلال دوره ها دوم و سوم کودکی             ۳۴
نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند                 ۳۵
نشانه های وابسته به رنج افسرده دار                     ۳۶
رفتار های معادل افسردگی                         ۳۸
واکنش اضطرابی افسرده دار                         ۴۰
افسردگی متبنی بر احساس رها شدگی                     ۴۲
فراوانی افسردگی در خلال تحول                     ۴۴
گسترده افسردگی مهار                         ۵۰
اختلالات شخصیت                             ۵۶
نظامهای راج طبقه بندی                         ۵۷
اختلالات مربوط به محور I                          ۶۰
اختلالات شخصیت                             ۶۶
خطرات و مزایای تشخیص و طبقه بندی                 ۶۸
خطای تشخیص                             ۷۱
سوالات فصل پنجم                             ۷۵
فرایند سیگاری شدن                             ۷۹
اعتیاد به الکل                                 ۸۱
روشهای پیشگیری از الکلسیم                         ۸۲
پیشگیری و جلوگیری از سو مصرف                     ۸۳
واژه اعتیاد در فرهنگ ایران                         ۸۴
علتهای اعتیاد                                 ۹۰
خانواده افراد معتاد                             ۹۱
دوستان و اوقات فراغت                         ۹۵
عوامل سیاسی                                 ۹۶
پیشگیری از اعتیاد                             ۹۷
فصل سوم : روش تحقیق                         ۱۰۰
جامعه مورد مطالعه                             ۱۰۱
ابزار اندازه گیری تحقیق                         ۱۰۲
روش تحقیق                                 ۱۰۳
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داری                 ۱۰۴
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمونیها از ویژگیهای شخصیتی         ۱۰۵
جدول ۳-۴ مقایسه پارانویا در بین دانشجویان                 ۱۰۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     ۱۱۲
بحث و نتیجه گیری                             ۱۱۳
پیشنهادات                                 ۱۱۵
محدودیت ها                                 ۱۱۶
منابع و ماخذ                                 ۱۱۷

منابع ماخذ:

-آزاد-حسن۱۳۸۲-آسیب روانی (۱)-انتشارات بعثت-تهران.

-آزاد-حسین۱۳۸۲-آسیب روانی (۲)-انتشارات بعثت-تهران.

-دلاور-علی۱۳۷۹-نق تحقیق رودر علوم تر بیتی وران شناسی-انتشارات رشد-تهران

-دلاور-علی-۱۳۸۰آمار استنباطی-انتشارات رشد-تهران

=داستان –پریرخ-۱۳۸۰-روان شناسی شخصت-انتشارات فهرهنگ –تهران

-داستان –پریرخ -۱۳۸۰-روان شناسی مرضی.انتشاات رشد –تهران

-سماعی-رسول -۱۳۸۰-اعتیادوعوارض آن-انتشارات نی –تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مقایسه ویژگیهای شخصیتی , نگرش به اعتیاد , نگرش به مواد , ویژگیهای شخصیتی , ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 159
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن۱۶-۱۴سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی۸۴-۸۳ انجام گرفته است ۰
بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر۰بی۰کتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفکیک  دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اندودانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج  مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.
سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد۰ البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود۰  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذکرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد۰  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودکهاکثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول
بیان مسئله
مقدمه
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف  پژوهش
اهداف  کلی
اهداف جزئی
سؤالات پژوهش
متغیر ها
فرضیه ها
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
تعاریف واژه ها
تعاریف مفهومی
تعریف عملیاتی

فصل دوم
پیشینه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
مواضع لازم جهت کاهش اثرات منفی ازدواج مجدد
اضطراب
علائم  هیجا نی
علا ئم روانی
علائم  ادارکی
علائم  اجتماعی
مروری بر سابقه پژوهش

فصل سوم
طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آ ماری
نمونه و  روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری اطلاعات
اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کتل
روش اجرای  آزمون
روش  آماری

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنها دها

فهرست  منا بع
پیوست ها

فهرست  منا بع
۱)    آدامزو همکاران.(۱۳۷۰).  روانشناسی کودکان محروم ازپدر( ترجمه خسروباقری ومحمد عطاران).  انتشارات  تربیت.
۲)      بی نام .  (۱۳۷۹).   تربیت وهدایت فرزند در خانواده های تک سرپرست. گروه اجتماعی،
همشهری،  شماره ۲۳۳۴، ۱۷ بهمن.
۳)    بی نام. (۱۳۸۱).  نگا هی به مشکلات اقتصادی وعاطفی زنان سرپرست خانواده، گروه
اجتماعی ، همشهری ، شماره۲۸۳۲، ۱۵ شهریور.
۴)    بی نام . (۱۳۸۱).زنان سرپرست خانواده با انواع نگاههای تهدید وتحقیرآمیز جامعه مواجهند.
ایسنا،۳۰ دی.
۵) پارک، راس دی. (۱۳۸۱). پدری( ترجمه سعید فضائلی هاشمی). مشهد، انتشارات آستان قدی
رضوی.
۶)   پرون وپرون.  (۱۳۷۶).  روانشناسی بالینی ( ترجمه پریرخ دادستان ومحمود منصور).
تهران،  انتشارات بعثت.
۷)  جلوه، شادی . (۱۳۶۷). آیا زن یا مرد می تواند در ازدواج دوم خوشبت بشود؟ . مجله خانواده ،شماره ۱۳۱،اول دی .

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: میزان اضطراب , اضطراب دانش آموزان , اضطراب در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 187
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .
فرضیه :
بین شاغلین دارای  شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای ۲۸ سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری  t  متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان  دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵% می باشد

فهرست مطالب
عنوان                                     صفحه
چکیده                                     ۱
فصل اول:کلیات تحقیق                             ۲
مقدمه                                     ۳
بیان مساله                                 ۴
اهداف تحقیق                                 ۵
تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم                         ۶
فرضیه تحقیق                                 ۶
فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق                         ۷
تعریف                                     ۸
تاریخچه                                     ۱۲
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                     ۲۱
اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه                 ۲۷
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی                         ۳۰
تفاوتهای فردی در کار                             ۳۸
جنبه های تفاوتهای فردی                             ۳۸
تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی                         ۳۹
روشهای سنجش تفاوتهای فردی                         ۴۰
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان                         ۴۱
کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش                     ۴۲
فرضیه های مربوط به فرد و شغل                         ۴۳
آزمونهای استخدامی                                 ۴۴
مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل                     ۴۵
موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل                         ۴۶
فهرست
عنوان                                     صفحه
ایجاد فرضیه                                 ۴۷
تعیین معیارها                                 ۴۸
اجرای آزمون                                 ۴۹
بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری                         ۵۰
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                         ۵۲
حجم نمونه                                 ۵۳
معرفی آزمون گلدنبرگ                             ۵۴
روش تحقیق                                 ۵۵
فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                     ۵۶
مقدمه فصل چهارم                                 ۵۷
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد        ۵۷
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها                             ۶۰
جدول ۲-۴ مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین                 ۶۱
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                         ۶۲
بحث و نتیجه گیری                                 ۶۳
پیشنهادات                                 ۶۴
محدودیت ها                                 ۶۵
پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ                         ۶۶
منابع و ماخذ                                 ۷۱

منابع و مآخذ :
- آزاد – موسی – ۱۳۸۰ روان شناسی شغلی – انتشارات بهار – تهران
- دادستان – پریرخ – ۱۳۷۸- تنیدگی روانی – انتشارات قوس – تهران
- دلاور – علی ۱۳۷۸- آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران
- دلاور – علی ۱۳۷۸- روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران
- شاملو – سعید – ۱۳۸۰- سلامت روانی و بهداشت روانی – انتشارات نور – تهران
-شریفی – مسعود – ۱۳۷۹- بهداشت کارکنان از لحاظ روحی– انتشارات تارا – تهران
- مقدمی پور – مرتضی ۱۳۸۲- روان شناسی کار – انتشارات مهربان – تهران
- موسی – مهران -۱۳۸۰ – شغل و سلامت روانی – انتشارات راهرو – تهران
- میلانی فر – بهروز -۱۳۷۹- بهداشت روانی – انتشارات نی – تهران
- نیازی – رویا – ۱۳۷۹- سلامت روانی – انتشارات فرهنگ – تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سلامت روانی خانواده , سلامت روانی در افراد , سلامت روانی بین افراد ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .
فرضیه :
بین شاغلین دارای  شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای ۲۸ سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری  t  متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان  دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵% می باشد

فهرست مطالب
عنوان                                     صفحه
چکیده                                     ۱
فصل اول:کلیات تحقیق                             ۲
مقدمه                                     ۳
بیان مساله                                 ۴
اهداف تحقیق                                 ۵
تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم                         ۶
فرضیه تحقیق                                 ۶
فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق                         ۷
تعریف                                     ۸
تاریخچه                                     ۱۲
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                     ۲۱
اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه                 ۲۷
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی                         ۳۰
تفاوتهای فردی در کار                             ۳۸
جنبه های تفاوتهای فردی                             ۳۸
تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی                         ۳۹
روشهای سنجش تفاوتهای فردی                         ۴۰
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان                         ۴۱
کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش                     ۴۲
فرضیه های مربوط به فرد و شغل                         ۴۳
آزمونهای استخدامی                                 ۴۴
مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل                     ۴۵
موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل                         ۴۶
فهرست
عنوان                                     صفحه
ایجاد فرضیه                                 ۴۷
تعیین معیارها                                 ۴۸
اجرای آزمون                                 ۴۹
بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری                         ۵۰
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                         ۵۲
حجم نمونه                                 ۵۳
معرفی آزمون گلدنبرگ                             ۵۴
روش تحقیق                                 ۵۵
فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                     ۵۶
مقدمه فصل چهارم                                 ۵۷
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد        ۵۷
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها                             ۶۰
جدول ۲-۴ مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین                 ۶۱
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                         ۶۲
بحث و نتیجه گیری                                 ۶۳
پیشنهادات                                 ۶۴
محدودیت ها                                 ۶۵
پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ                         ۶۶
منابع و ماخذ                                 ۷۱

منابع و مآخذ :
- آزاد – موسی – ۱۳۸۰ روان شناسی شغلی – انتشارات بهار – تهران
- دادستان – پریرخ – ۱۳۷۸- تنیدگی روانی – انتشارات قوس – تهران
- دلاور – علی ۱۳۷۸- آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران
- دلاور – علی ۱۳۷۸- روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران
- شاملو – سعید – ۱۳۸۰- سلامت روانی و بهداشت روانی – انتشارات نور – تهران
-شریفی – مسعود – ۱۳۷۹- بهداشت کارکنان از لحاظ روحی– انتشارات تارا – تهران
- مقدمی پور – مرتضی ۱۳۸۲- روان شناسی کار – انتشارات مهربان – تهران
- موسی – مهران -۱۳۸۰ – شغل و سلامت روانی – انتشارات راهرو – تهران
- میلانی فر – بهروز -۱۳۷۹- بهداشت روانی – انتشارات نی – تهران
- نیازی – رویا – ۱۳۷۹- سلامت روانی – انتشارات فرهنگ – تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سلامت روانی خانواده , سلامت روانی افراد ,
:: بازدید از این مطلب : 158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهررشت است که از بین ۲۷۶۱ نفر که کل جامعه آماری دانش آموزان درای خانواده و ۸۸۹ نفر جامعه دانش آموزان پرورشگاهی هستند از این بین ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ که دارای ۲۸ سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین دانش آموزان سال اول دبیرستان تفاوت معنی داری وجود دارد .

فهرست مطاالب

چکیده ۳

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

مقدمه. ۵

بیان مساله. ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

اهداف تحقیق. ۸

سوال مسئله. ۸

فرضیه تحقیق. ۸

فرضیه اصلی. ۸

فرضیه فرعی. ۹

متغیرها ۹

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۹

فصل دوم ۱۱

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۱

تعریف بهداشت روانی. ۱۲

مشکل تعریف.. ۱۲

مختصری درباره تاریخچه و پیشینه بهداشت روانی در ایران. ۱۲

تاریخچه بهداشت و سلامت روان. ۲۲

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی. ۳۶

موضوع آسیب شناسی روانی. ۴۲

تعریف آسیب شناسی. ۴۴

ملاک اجتماعی. ۴۴

دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی : ۴۸

دیدگاه روان پویایی. ۴۸

۳- دیدگاه رفتار گرایی. ۵۱

۴- دیدگاه شناختی. ۵۲

نظریه ها ، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی. ۵۵

نظریه های مربوط به افسردگی. ۵۵

نظریه های زیست شناختی. ۵۶

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور. ۵۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۰

فصل سوم ۶۲

روش تحقیق. ۶۲

طرح تحقیق. ۶۳

جامعه تحقیق. ۶۳

حجم نمونه تحقیق. ۶۴

روش نمونه گیری.. ۶۴

ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر. ۶۴

پرسشنامه سلامت عمومی )GHQ ( 64

1-مقدمه. ۶۴

دستور اجرا ۶۶

نمره گذاری.. ۶۷

روش تحلیل داده ها ۶۷

فصل چهارم ۶۹

یافته ها  و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

مقدمه فصل چهار م ۷۰

جدول ۲-۴: مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان پرورشگاهی دارای خانواده ۷۶

نمرات دانش آموزان پرورشگاهی از زیر مقیاس نشانه بدنی. ۷۷

نمرات زیر مقیاس اضطراب در بین دو گروه دانش آمزان دارای خانواده و پرورشگاهی. ۸۲

نمرات زیر مقیاس افسردگی در بین دو گروه دانش آمزان دارای خانواده و پرورشگاه ۸۴

جدول ۳-۴: مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان پرورشگاهی دارای خانواده ۸۶

جدول ۴-۴: مقایسه اضطراب در بین دانش آموزان پرورشگاهی و عادی.. ۸۷

جدول ۵-۴: مقایسه افسردگی  در بین دانش آموزان پرورشگاهی و عادی.. ۸۸

فصل پنجم ۸۹

بحث ونتیجه گیری.. ۸۹

بحث و نتیجه گیری.. ۹۰

محدودیت ها ۹۲

پیشنهادات.. ۹۲

منابع و ماخذ ۹۳

منابع و ماخذ

 اصغری ،عبدالله ، ( ۱۳۷۹) .  سلامت روانی . انتشارات آگاه ، تهران .

بیانی ، احمد ،( ۱۳۸۰ ) . روش تحقیق در علوم تربیتی . انتشارات نور، تهران.

سعادت ، علی ،( ۱۳۸۱ ) . بهداشت روانی بالغین . انتشارات سمت ، تهران.

 شریفی ، پاشا ، ( ۱۳۷۹ ). سلامت روان. انتشارات نور ، تهران .

شاملو ، سعید ، ( ۱۳۸۱) .  بهداشت روانی . انتشارات رشد ، تهران .

 دلاور،علی ، ( ۱۳۸۱ ) . روش تحقیقی در علوم تربیتی . انتشارات نور،تهران.

 دادستان ،پریرخ ،( ۱۳۷۹ ) .  تنیدگی و فشار روانی . انتشارات نور ، تهران.

نائینی ،( ۱۳۸۰) . جامعه پذیری در بین جوانان و نوجوانان . انتشارات آگاه ، تهران.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سلامت روان در دانش آموزان , سلامت روانی دانش آموزان , سلامت روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 204
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهررشت است که از بین ۲۷۶۱ نفر که کل جامعه آماری دانش آموزان درای خانواده و ۸۸۹ نفر جامعه دانش آموزان پرورشگاهی هستند از این بین ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ که دارای ۲۸ سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین دانش آموزان سال اول دبیرستان تفاوت معنی داری وجود دارد .

فهرست مطاالب

چکیده ۳

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

مقدمه. ۵

بیان مساله. ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

اهداف تحقیق. ۸

سوال مسئله. ۸

فرضیه تحقیق. ۸

فرضیه اصلی. ۸

فرضیه فرعی. ۹

متغیرها ۹

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۹

فصل دوم ۱۱

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۱

تعریف بهداشت روانی. ۱۲

مشکل تعریف.. ۱۲

مختصری درباره تاریخچه و پیشینه بهداشت روانی در ایران. ۱۲

تاریخچه بهداشت و سلامت روان. ۲۲

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی. ۳۶

موضوع آسیب شناسی روانی. ۴۲

تعریف آسیب شناسی. ۴۴

ملاک اجتماعی. ۴۴

دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی : ۴۸

دیدگاه روان پویایی. ۴۸

۳- دیدگاه رفتار گرایی. ۵۱

۴- دیدگاه شناختی. ۵۲

نظریه ها ، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی. ۵۵

نظریه های مربوط به افسردگی. ۵۵

نظریه های زیست شناختی. ۵۶

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور. ۵۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۰

فصل سوم ۶۲

روش تحقیق. ۶۲

طرح تحقیق. ۶۳

جامعه تحقیق. ۶۳

حجم نمونه تحقیق. ۶۴

روش نمونه گیری.. ۶۴

ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر. ۶۴

پرسشنامه سلامت عمومی )GHQ ( 64

1-مقدمه. ۶۴

دستور اجرا ۶۶

نمره گذاری.. ۶۷

روش تحلیل داده ها ۶۷

فصل چهارم ۶۹

یافته ها  و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

مقدمه فصل چهار م ۷۰

جدول ۲-۴: مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان پرورشگاهی دارای خانواده ۷۶

نمرات دانش آموزان پرورشگاهی از زیر مقیاس نشانه بدنی. ۷۷

نمرات زیر مقیاس اضطراب در بین دو گروه دانش آمزان دارای خانواده و پرورشگاهی. ۸۲

نمرات زیر مقیاس افسردگی در بین دو گروه دانش آمزان دارای خانواده و پرورشگاه ۸۴

جدول ۳-۴: مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان پرورشگاهی دارای خانواده ۸۶

جدول ۴-۴: مقایسه اضطراب در بین دانش آموزان پرورشگاهی و عادی.. ۸۷

جدول ۵-۴: مقایسه افسردگی  در بین دانش آموزان پرورشگاهی و عادی.. ۸۸

فصل پنجم ۸۹

بحث ونتیجه گیری.. ۸۹

بحث و نتیجه گیری.. ۹۰

محدودیت ها ۹۲

پیشنهادات.. ۹۲

منابع و ماخذ ۹۳

منابع و ماخذ

 اصغری ،عبدالله ، ( ۱۳۷۹) .  سلامت روانی . انتشارات آگاه ، تهران .

بیانی ، احمد ،( ۱۳۸۰ ) . روش تحقیق در علوم تربیتی . انتشارات نور، تهران.

سعادت ، علی ،( ۱۳۸۱ ) . بهداشت روانی بالغین . انتشارات سمت ، تهران.

 شریفی ، پاشا ، ( ۱۳۷۹ ). سلامت روان. انتشارات نور ، تهران .

شاملو ، سعید ، ( ۱۳۸۱) .  بهداشت روانی . انتشارات رشد ، تهران .

 دلاور،علی ، ( ۱۳۸۱ ) . روش تحقیقی در علوم تربیتی . انتشارات نور،تهران.

 دادستان ،پریرخ ،( ۱۳۷۹ ) .  تنیدگی و فشار روانی . انتشارات نور ، تهران.

نائینی ،( ۱۳۸۰) . جامعه پذیری در بین جوانان و نوجوانان . انتشارات آگاه ، تهران.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سلامت روانی , سلامت روانی دانش آموزان , مقایسه سلامت روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 160
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین است که ۱۲۰ نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd  رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای ۱ سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵%است .

فهرست

عنوان                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله                                                                               ۵

سئوال مسئله                                                                            ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                           ۶

متغیرهای تحقیق                                                                      ۷

فرضیه تحقیق                                                                           ۷

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی                                           ۱۰

علل رفتار ضد اجتماعی                                                             ۱۲

بررسی دوقلوها                                                                        ۱۷

بررسی فرزند خواندگی                                                             ۱۸

اضافه بودن کروموزومy                                                           ۱۹

بد عملکرد فیزیرلوژیائی                                                           ۲۰

مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی             ۲۲

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی  ۲۷

اختلال سلوکی                                                                           ۲۹

نمونه هایی از اختلال سلوکی                                                     ۳۰

نوجوان آشفته                                                                          ۳۳

درماندگی آموخته شده                                                              ۴۰

یادگرفتن در ماندگی                                                                  ۴۱

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه                                                                   ۴۴

حجم نمونه                                                                               ۴۴

روش نمونه گیری                                                                     ۴۴

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                            ۴۵

روش تحقیق                                                                             ۴۷

روش آماری مربوط به زمینه                                                    ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم                                                                  ۴۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                  ۵۵

محدودیت های پژوهش                                                             ۵۹

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی۶۰

منابع و ماخذ                                                                             ۶۷

 

منابع و مآخذ

آزاد – حسین . ۱۳۸۳  آسیب شناسی روانی (۱)انتشارات آزاد – تهران

آزاد – حسین .۱۳۸۳  آسیب شناسی روانی (۲)انتشارات آزاد – تهران

بهادری – موسی ۱۳۸۱ پایان جهت اخذ کارشناسی ارشد –مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین دختران دارای سرپرست وفاقد سرپرست حدود سنی ۲۰ ساله شهر نطنز .

دادستان – پریدخ  ۱۳۸۲ تنیدگی روانی – انتشارات نور – تهران

دادستان – پریدخ ۱۳۸۳ روان شناسی شخصیت – انتشارات بهار – تهران

دادستان – پریدخ ۱۳۸۴ روان شناسی مرضی (۲)و(۱) انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ۱۳۸۱ روش تحقیق در علوم تربیتی و علوم انسانی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ۱۳۸۲ – آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

منصور – محمود – ۱۳۸۳ روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رفتار اجتماعی در بین جوانان , رفتار اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 162
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی ۲۲ ساله شهر قزوین است که ۱۲۰ نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd  رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای ۱ سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵%است .

فهرست

عنوان                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله                                                                               ۵

سئوال مسئله                                                                            ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                           ۶

متغیرهای تحقیق                                                                      ۷

فرضیه تحقیق                                                                           ۷

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی                                           ۱۰

علل رفتار ضد اجتماعی                                                             ۱۲

بررسی دوقلوها                                                                        ۱۷

بررسی فرزند خواندگی                                                             ۱۸

اضافه بودن کروموزومy                                                           ۱۹

بد عملکرد فیزیرلوژیائی                                                           ۲۰

مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی             ۲۲

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی  ۲۷

اختلال سلوکی                                                                           ۲۹

نمونه هایی از اختلال سلوکی                                                     ۳۰

نوجوان آشفته                                                                          ۳۳

درماندگی آموخته شده                                                              ۴۰

یادگرفتن در ماندگی                                                                  ۴۱

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه                                                                   ۴۴

حجم نمونه                                                                               ۴۴

روش نمونه گیری                                                                     ۴۴

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                            ۴۵

روش تحقیق                                                                             ۴۷

روش آماری مربوط به زمینه                                                    ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم                                                                  ۴۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                  ۵۵

محدودیت های پژوهش                                                             ۵۹

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی۶۰

منابع و ماخذ                                                                             ۶۷

 

منابع و مآخذ

آزاد – حسین . ۱۳۸۳  آسیب شناسی روانی (۱)انتشارات آزاد – تهران

آزاد – حسین .۱۳۸۳  آسیب شناسی روانی (۲)انتشارات آزاد – تهران

بهادری – موسی ۱۳۸۱ پایان جهت اخذ کارشناسی ارشد –مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین دختران دارای سرپرست وفاقد سرپرست حدود سنی ۲۰ ساله شهر نطنز .

دادستان – پریدخ  ۱۳۸۲ تنیدگی روانی – انتشارات نور – تهران

دادستان – پریدخ ۱۳۸۳ روان شناسی شخصیت – انتشارات بهار – تهران

دادستان – پریدخ ۱۳۸۴ روان شناسی مرضی (۲)و(۱) انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ۱۳۸۱ روش تحقیق در علوم تربیتی و علوم انسانی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ۱۳۸۲ – آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

منصور – محمود – ۱۳۸۳ روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رفتار اجتماعی در بین جوانان , رفتار اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۴۰ نفر از پزشکان در بخش های خاص و ۴۰ نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰

 

فهرست
عنوان                                              صفحه
چکیده     ۷
فصل اول :کلیات تحقیق     ۸
مقدمه         ۹ بیان مساله     ۱۲
اهداف تحقیق     ۱۳ فرضیه تحقیق     ۱۴
فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق     ۱۵
انتخاب کردن یک شغل     ۱۶ عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل     ۱۸ تاثیرات خانواده     ۲۱
معلمان     ۲۲
کلیشه سازی های جنسیت     ۲۳
زندگی شغلی     ۲۶
رضایت شغلی     ۲۸
رشد شغلی     ۳۱     تغییرشغل در میانسالی     ۳۵
بیکاری     ۳۶
برنامه ریزی برای باز نشتگی     ۳۸
ترکیب کار و خانواده     ۴۳
رشد شغلی     ۴۴
زنان و اقلیتهای قومی     ۴۷
تفاوتهای فردی درکار     ۵۱    تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی    ۵۳
وراثت     ۵۶
آثار نابهنجاریهای کروموزمی     ۵۷ محیط         ۵۹ روشهای سنجش تفاوتهای فردی     ۶۱ گزینش نیروی انسانی     ۶۵
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان     ۶۶
فرضیه های مربوط به فرد و شغل     ۷۰
آزمون های استخدامی     ۷۱
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل     ۷۲
فصل سوم : روش تحقیق     ۷۳
جامعه مورد مطالعه         ۷۴
روش نمونه گیری     ۷۴
ابزار اندازگیری در تحقیق     ۷۵
روش تحقیق     ۷۶    فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها     ۷۸
جدول ۲-۴ بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی     ۷۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     ۸۴    بحث و نتیجه گیری     ۸۵
پیشنهادات     ۸۷
محدودیت ها     ۸۸
منابع و ماخذ     ۸۹

منابع و مآخذ

بهرامی – محمد – روانشناسی شغلی – انتشارات آفتاب – ۱۳۸۲ – تهران

پارسایی – مصطفی – رضایت شغلی – انتشارات تی – ۱۳۸۰ – تهران

سید محمدی – یحیی – روانشناسی نوجوان – انتشارات فرهنگ – سال ۱۳۸۱ – تهران

گنجی –  حمزه – روانشناسی رشد – انتشارات رشد – ۱۳۸۰ – تهران

داوری – محمود – مشاوره شغلی – انتشارات مهر – ۱۳۷۸ – تهران

مهرابی – منصور – آسیبهای شغلی –  انتشارات بهار – ۱۳۷۰ – تهران

موسوی – علی – روانشناسی شغل و نظرهای مربوط به آن – انتشارات نور – ۱۳۸۲ – تهران

مقدمی پور – علی – روانشناسی کار – انتشارات ارجمند – ۱۳۸۳ – تهران

معینی – رسول – روانشناسی رشد – انتشارات بهار –  ۱۳۷۹ -  تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی پزشکان ,
:: بازدید از این مطلب : 223
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۴۰ نفر از پزشکان در بخش های خاص و ۴۰ نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰

 

فهرست
عنوان                                              صفحه
چکیده     ۷
فصل اول :کلیات تحقیق     ۸
مقدمه         ۹ بیان مساله     ۱۲
اهداف تحقیق     ۱۳ فرضیه تحقیق     ۱۴
فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق     ۱۵
انتخاب کردن یک شغل     ۱۶ عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل     ۱۸ تاثیرات خانواده     ۲۱
معلمان     ۲۲
کلیشه سازی های جنسیت     ۲۳
زندگی شغلی     ۲۶
رضایت شغلی     ۲۸
رشد شغلی     ۳۱     تغییرشغل در میانسالی     ۳۵
بیکاری     ۳۶
برنامه ریزی برای باز نشتگی     ۳۸
ترکیب کار و خانواده     ۴۳
رشد شغلی     ۴۴
زنان و اقلیتهای قومی     ۴۷
تفاوتهای فردی درکار     ۵۱    تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی    ۵۳
وراثت     ۵۶
آثار نابهنجاریهای کروموزمی     ۵۷ محیط         ۵۹ روشهای سنجش تفاوتهای فردی     ۶۱ گزینش نیروی انسانی     ۶۵
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان     ۶۶
فرضیه های مربوط به فرد و شغل     ۷۰
آزمون های استخدامی     ۷۱
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل     ۷۲
فصل سوم : روش تحقیق     ۷۳
جامعه مورد مطالعه         ۷۴
روش نمونه گیری     ۷۴
ابزار اندازگیری در تحقیق     ۷۵
روش تحقیق     ۷۶    فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها     ۷۸
جدول ۲-۴ بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی     ۷۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     ۸۴    بحث و نتیجه گیری     ۸۵
پیشنهادات     ۸۷
محدودیت ها     ۸۸
منابع و ماخذ     ۸۹

منابع و مآخذ

بهرامی – محمد – روانشناسی شغلی – انتشارات آفتاب – ۱۳۸۲ – تهران

پارسایی – مصطفی – رضایت شغلی – انتشارات تی – ۱۳۸۰ – تهران

سید محمدی – یحیی – روانشناسی نوجوان – انتشارات فرهنگ – سال ۱۳۸۱ – تهران

گنجی –  حمزه – روانشناسی رشد – انتشارات رشد – ۱۳۸۰ – تهران

داوری – محمود – مشاوره شغلی – انتشارات مهر – ۱۳۷۸ – تهران

مهرابی – منصور – آسیبهای شغلی –  انتشارات بهار – ۱۳۷۰ – تهران

موسوی – علی – روانشناسی شغل و نظرهای مربوط به آن – انتشارات نور – ۱۳۸۲ – تهران

مقدمی پور – علی – روانشناسی کار – انتشارات ارجمند – ۱۳۸۳ – تهران

معینی – رسول – روانشناسی رشد – انتشارات بهار –  ۱۳۷۹ -  تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی پزشکان ,
:: بازدید از این مطلب : 188
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از اینکه بین ویژگیهای کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است، و نمونه تحقیق از هر گروه تحصیلی به تعداد ۳۰ نفر انتخاب شده که مجموعاً ۹۰ نفر می‌باشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصیت آیزنک است بر طبق استف اده از روش آماری جدول خی۲ فرض تحقیق شد بدین معنی که دانشجویان هر رشته ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴

مساله‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵

هدف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵

فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷

مشخص کردن متغیرها……………………………………………………………………………….. ۷

تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تاریخچه و تعریف…………………………………………………………………………………….. ۱۱

شکل‌گیری شخصیت…………………………………………………………………………………. ۱۳

عوامل ارثی……………………………………………………………………………………………… ۱۴

عوامل محیطی………………………………………………………………………………………….. ۱۵

نظریه‌های شخصیت………………………………………………………………………………….. ۲۱

نظریه روان پویایی……………………………………………………………………………………. ۲۱

ارزیابی……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

نظریه صفات……………………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه یادگیری…………………………………………………………………………………………. ۳۰

نظریه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………… ۳۴

دیدگاهی در مورد دیدگاهها……………………………………………………………………….. ۴۰

ارزیابی شخصیت……………………………………………………………………………………… ۴۱

طبقه‌بندی آزمونها…………………………………………………………………………………….. ۴۲

انواع آزمونها…………………………………………………………………………………………… ۴۶

فصل سوم: روش تحقیق

روش و نوع تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵۰

جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۵۱

نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………. ۵۱

ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵۲

روش اجرا………………………………………………………………………………………………. ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

جدول خی دو…………………………………………………………………………………………… ۵۷

تفسیر……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه بحث……………………………………………………………………………………………. ۶۱

محدودیتها و مشکلات……………………………………………………………………………….. ۶۲

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. ۶۳

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… ۶۴

پیوست نمونه پرسشنامه اجرا شده…………………………………………………………….. ۶۷

فهرست منابع

۱- اتکینسون. ریتا و اتکینسون. ریچارد و هیلگارد. ارنست- ۱۹۹۳- زمینه روانشناسی- براهنی و همکاران- ۱۳۸۵- تهرن- نشر رشد- جلد دوم.

۲- چگینی- سیاوش- ۱۳۸۷- جزوه درسی: اصول روانشناسی بالینی- رودهن- دارالتحریر شهاب.

۳- حسینی. سیدمهدی- ۱۳۸۷- مشور والدین در مسایل تربیتی و تحصیلی فرزندان- تهران- نشر اساطیر.

۴- راتوس. اسپنسر- ۲۰۰۴- روانشناسی عمومی- گنجی. حمزه- ۱۳۸۵- تهران- نشر ویرایش- جلد دوم.

۵- راس. آلن ا- روانشناسی شخصیت (نظریه‌ها و فرآیندها)- جمالفر. سیاوش- ۱۳۸۵- تهران- نشر روان.

۶- ستوده. هدایت ۱۳۸۴- مقدمه‌ای بر آسیب شناسی اجتماسی- تهران- نشر آوای نور.

۷- شریعتمداری. علی- ۱۳۸۶- روان شناسی تربیتی- تهران- نشر امیرکبیر.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفاوت ویژگی‌های شخصیتی , ویژگی های شخصی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن ۲۰ قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول: بیان موضوع تحقیق    ۷
مقدمه      ۸
بیان مسئله    ۱۰
فرضیه                ۱۱
اهداف تحقیق     ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۴
تعریف اضطراب             ۱۶
تشخیص بالینی اضطراب                     ۱۸
توصیف اختلالهای اضطرابی             ۲۲
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV)     ۲۴
جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی      ۲۶
گذر هراسی       ۲۷
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی        ۲۸
جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)    ۲۹
اختلال اضطراب فراگیر      ۳۱
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر    ۳۳
باز آموزی تنفس      ۳۴
مشکلات مرتبط بارم ناکافی       ۳۵
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری       ۳۷
تفکیک ترس از اضطراب      ۳۹
مولفه های رفتاری اضطراب       ۴۰
اهداف بلند مدت       ۴۱
ملاحظه های درمانی      ۴۲
اختلال اضطرابی ناشی از مواد      ۴۳
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط       ۴۴
درمان دارویی        ۴۶
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش        ۴۷
تعیین و تعریف جامعه       ۴۸
ابزار اندازگیری در تحقیق      ۴۹
دستور اجرای پرسشنامه        ۵۰
طرح پژوهش        ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج          ۵۴
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر      ۵۵
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران        ۵۷
جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران        ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری       ۶۰
نتیجه گیری         ۶۱
محدودیت ها        ۶۲
پیشنهادات       ۶۲
ضمائم      ۶۳
منابع         ۶۴
پاسخگویی      ۶۵

منابع :

۱- ترور. ج. انرایت ۱۳۷۶٫ کنترل اضطراب و استرس و « روش های مقابله با اضطراب و استرس » ( مترجمان : احسن توزنده جانی – نسرسن کمال پور ) نشر : مرندیر

۲- کلاپلان – سادوک . ۱۳۸۲٫ خلاصه روانپزشکی ( علوم رفتاری – روانپزشکی ) ( ترجمه : دکتر نصرت الله پور افکاری ) نشر : آینده سازان – شهر آب

۳- کیم پالگ – آرتور جاسنگی . ۱۳۸۱ . راهنمای کاربردی روان درمانی گروهی ( ترجمه : زینب رزوان – نرگس جانزاده ) ناشر : موسسه انتشاراتی تیمورزاده . نشر طبیب .

۴- اس . جی ئی . لیتدزی . جی . ئی . پاول . ۱۳۷۹٫ تشخیص ودرمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی ( ترجمه . دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس ) نشر شابک

۵- دلاور . علی (۱۳۷۶) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . تهران نشر ویرایش

۶- شریفی . حسن پاشا و نجفی زند ( جعفر ۱۳۷۵) روش های آماری در علوم رفتاری ، تهران نشر دانا

۷- آزاد ، حسین – آسیب شناسی روانی ۲، ۱۳۷۷ ، تهران انتشارات بعثت

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب میان دانشجویان , اضطراب دانشجویان , اضطراب دانشجویان دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن ۲۰ قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول: بیان موضوع تحقیق    ۷
مقدمه      ۸
بیان مسئله    ۱۰
فرضیه                ۱۱
اهداف تحقیق     ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۴
تعریف اضطراب             ۱۶
تشخیص بالینی اضطراب                     ۱۸
توصیف اختلالهای اضطرابی             ۲۲
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV)     ۲۴
جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی      ۲۶
گذر هراسی       ۲۷
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی        ۲۸
جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)    ۲۹
اختلال اضطراب فراگیر      ۳۱
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر    ۳۳
باز آموزی تنفس      ۳۴
مشکلات مرتبط بارم ناکافی       ۳۵
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری       ۳۷
تفکیک ترس از اضطراب      ۳۹
مولفه های رفتاری اضطراب       ۴۰
اهداف بلند مدت       ۴۱
ملاحظه های درمانی      ۴۲
اختلال اضطرابی ناشی از مواد      ۴۳
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط       ۴۴
درمان دارویی        ۴۶
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش        ۴۷
تعیین و تعریف جامعه       ۴۸
ابزار اندازگیری در تحقیق      ۴۹
دستور اجرای پرسشنامه        ۵۰
طرح پژوهش        ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج          ۵۴
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر      ۵۵
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران        ۵۷
جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران        ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری       ۶۰
نتیجه گیری         ۶۱
محدودیت ها        ۶۲
پیشنهادات       ۶۲
ضمائم      ۶۳
منابع         ۶۴
پاسخگویی      ۶۵

منابع :

۱- ترور. ج. انرایت ۱۳۷۶٫ کنترل اضطراب و استرس و « روش های مقابله با اضطراب و استرس » ( مترجمان : احسن توزنده جانی – نسرسن کمال پور ) نشر : مرندیر

۲- کلاپلان – سادوک . ۱۳۸۲٫ خلاصه روانپزشکی ( علوم رفتاری – روانپزشکی ) ( ترجمه : دکتر نصرت الله پور افکاری ) نشر : آینده سازان – شهر آب

۳- کیم پالگ – آرتور جاسنگی . ۱۳۸۱ . راهنمای کاربردی روان درمانی گروهی ( ترجمه : زینب رزوان – نرگس جانزاده ) ناشر : موسسه انتشاراتی تیمورزاده . نشر طبیب .

۴- اس . جی ئی . لیتدزی . جی . ئی . پاول . ۱۳۷۹٫ تشخیص ودرمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی ( ترجمه . دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس ) نشر شابک

۵- دلاور . علی (۱۳۷۶) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . تهران نشر ویرایش

۶- شریفی . حسن پاشا و نجفی زند ( جعفر ۱۳۷۵) روش های آماری در علوم رفتاری ، تهران نشر دانا

۷- آزاد ، حسین – آسیب شناسی روانی ۲، ۱۳۷۷ ، تهران انتشارات بعثت

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب دانشجویان دختر , اضطراب دانشجویان پسر ,
:: بازدید از این مطلب : 380
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی ۵-۴ ساله در مهد کودک منطقه ۱۱ هستند که جمعاً ۱۰۰۰ نفر هستند که ۱۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده  از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسه اضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر ۵% pjبوده است

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق                                                      ۲

مقدمه ۳

بیان مساله                                                                                ۴

اهداف تحقیق                                                                                      ۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                        ۷

فرضیه تحقیق                                                                            ۸

مقدمه فصل دوم                                                               ۹

علل بروز و ریشه ها اضطراب                                                       ۱۱

آثار علایم و اضطراب                                                                  ۱۳

علایم جسمانی                                                                  ۱۴

علایم روانی                                                                               ۱۶

انواع اضطراب                                                                            ۱۸

نقش اضطراب                                                                      ۲۰

ترس و اضطراب                                                              ۲۲

رابطه اضطراب با جنس                                                      ۲۳

دیدگاهای نظری درباره اضطراب                                         ۲۵

دیدگاه رفتار گرایی                                                            ۲۷

اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس                                       ۲۸

تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن                                 ۳۳

شیوه های بیان اضطراب                                                    ۳۸

انواع اضطراب                                                                            ۳۹

بحرانهای اضطرابی حاد                                                     ۴۱

واکنشهای اضطراب موقت                                                  ۴۴

اضطراب در سطح رفتار                                                     ۴۵

اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه                                                ۴۶

اضطراب و اختلالهای حرکتی                                                         ۴۷

نشانه های اضطراب در سطح بدنی                                                 ۴۸

 دستگاه روانی                                                                             ۵۲

رشد روانی جنسی                                                            ۵۴

نوفرویدیها                                                                                ۵۷

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                        ۶۰

کارن هارنی                                                                               ۶۲

هری استاک سالیوان                                                                   ۶۳

اریک فرام                                                                                 ۶۴

هینزهارتمن                                                                               ۶۵

مارگارت ماهلر                                                                 ۶۶

فصل سوم : روش تحقیق                                                    ۶۹

حجم نمونه                                                                               ۷۰

ابزار تحقیق                                                                               ۷۱

بیان مساله                                                                                ۷۲

روش آماری                                                                                       ۷۳

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                  ۷۵

مقدمه ۷۶

جدول ۲-۴ فراوانی مشاهده شده                                          ۷۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                           ۷۸

بحث و نتیجه گیری                                                            ۷۹

پیشنهادات                                                                                ۸۱

محدودیت ها                                                                                       ۸۲

منابع و ماخذ                                                                               ۸۳

منابع و ماخذ
آزاد – حسین ۱۳۸۱ – آسیب شناسی روانی (۱)  انتشارات بعثت – تهران
آزاد – حسین ۱۳۸۱ – آسیب شناسی روانی (۲) – انتشارات بعثت – تهران
بیانی – احمد – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات فرهنگ تهران
سعیدی – مهدی ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت -  انتشارات نور – تهران
دادستان – پرسرخ ۱۳۸۲ – روان شناسی مرضی (۱) – انتشارات بهار – تهران
دادستان – پرسرخ ۱۳۸۲ – روان شناسی مرضی (۲) – انتشارات بهار – تهران
دلاور- علی ۱۳۸۰ – آماراستباطی – انتشارات رشد – تهران
دلاور – علی ۱۳۸۰ روش تحقیقها در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران
کنجی – محزه ۱۳۷۱ – روان شناسی رشد – انتشارلات سمت – تهران
منصور – محمود ۱۳۷۹ – روان شناسی شخصیتی بالینی – انتشارات رشد- تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کودکان دارای شب ادراری , اضطراب در کودکان , اضطراب کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 238
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی ۵-۴ ساله در مهد کودک منطقه ۱۱ هستند که جمعاً ۱۰۰۰ نفر هستند که ۱۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده  از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسه اضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر ۵% pjبوده است

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق                                                      ۲

مقدمه ۳

بیان مساله                                                                                ۴

اهداف تحقیق                                                                                      ۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                        ۷

فرضیه تحقیق                                                                            ۸

مقدمه فصل دوم                                                               ۹

علل بروز و ریشه ها اضطراب                                                       ۱۱

آثار علایم و اضطراب                                                                  ۱۳

علایم جسمانی                                                                  ۱۴

علایم روانی                                                                               ۱۶

انواع اضطراب                                                                            ۱۸

نقش اضطراب                                                                      ۲۰

ترس و اضطراب                                                              ۲۲

رابطه اضطراب با جنس                                                      ۲۳

دیدگاهای نظری درباره اضطراب                                         ۲۵

دیدگاه رفتار گرایی                                                            ۲۷

اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس                                       ۲۸

تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن                                 ۳۳

شیوه های بیان اضطراب                                                    ۳۸

انواع اضطراب                                                                            ۳۹

بحرانهای اضطرابی حاد                                                     ۴۱

واکنشهای اضطراب موقت                                                  ۴۴

اضطراب در سطح رفتار                                                     ۴۵

اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه                                                ۴۶

اضطراب و اختلالهای حرکتی                                                         ۴۷

نشانه های اضطراب در سطح بدنی                                                 ۴۸

 دستگاه روانی                                                                             ۵۲

رشد روانی جنسی                                                            ۵۴

نوفرویدیها                                                                                ۵۷

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                        ۶۰

کارن هارنی                                                                               ۶۲

هری استاک سالیوان                                                                   ۶۳

اریک فرام                                                                                 ۶۴

هینزهارتمن                                                                               ۶۵

مارگارت ماهلر                                                                 ۶۶

فصل سوم : روش تحقیق                                                    ۶۹

حجم نمونه                                                                               ۷۰

ابزار تحقیق                                                                               ۷۱

بیان مساله                                                                                ۷۲

روش آماری                                                                                       ۷۳

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                  ۷۵

مقدمه ۷۶

جدول ۲-۴ فراوانی مشاهده شده                                          ۷۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                           ۷۸

بحث و نتیجه گیری                                                            ۷۹

پیشنهادات                                                                                ۸۱

محدودیت ها                                                                                       ۸۲

منابع و ماخذ                                                                               ۸۳

منابع و ماخذ
آزاد – حسین ۱۳۸۱ – آسیب شناسی روانی (۱)  انتشارات بعثت – تهران
آزاد – حسین ۱۳۸۱ – آسیب شناسی روانی (۲) – انتشارات بعثت – تهران
بیانی – احمد – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات فرهنگ تهران
سعیدی – مهدی ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت -  انتشارات نور – تهران
دادستان – پرسرخ ۱۳۸۲ – روان شناسی مرضی (۱) – انتشارات بهار – تهران
دادستان – پرسرخ ۱۳۸۲ – روان شناسی مرضی (۲) – انتشارات بهار – تهران
دلاور- علی ۱۳۸۰ – آماراستباطی – انتشارات رشد – تهران
دلاور – علی ۱۳۸۰ روش تحقیقها در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران
کنجی – محزه ۱۳۷۱ – روان شناسی رشد – انتشارلات سمت – تهران
منصور – محمود ۱۳۷۹ – روان شناسی شخصیتی بالینی – انتشارات رشد- تهران

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کودکان دارای شب ادراری , اضطراب در کودکان , اضطراب کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق۶۰ نفر که به طور تصادفی انتخاب شده اند.

با اجرای پرسشنامه ای که حاوی ۲۳ سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینکه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا که تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.

تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:

در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است که آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.

فهرست منابع:

۱-   اخوت- ولی الله- (۱۳۶۲)- تشخیص اختلالات روانی – انتشارات رز.

۲-   بلورچی –پروین-(۱۳۶۷)- فشار روانی و ماهیت پیشگیری و سازگاری – انتشارات پازنگ.

۳-   حاتمی- حمید رضا- (۱۳۷۷)- بررسی تاثیر استرس بر جنبه های عاطفی و هیجانی و شخصیت در بیماران روانی شهر تهران- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.

۴-   فلسفی- فاطمه- (۱۳۷۵)- ماهنامه پرورشی تربیت.

۵-   گنجی- حمزه- (۱۳۷۹)- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- چاپ سوم- فصل چهار.

۶-   یزدی- سیروس-(۱۳۶۵)- استرس های ناگهانی و پیامدهای آن.

۷-   پرسشنامه کودرون.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مقایسه استرس , استرس دانشجویان , استرس دانشجویان بومی , استرس دانشجویان غیربومی ,
:: بازدید از این مطلب : 163
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق۶۰ نفر که به طور تصادفی انتخاب شده اند.

با اجرای پرسشنامه ای که حاوی ۲۳ سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینکه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا که تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.

تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:

در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است که آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.

فهرست منابع:

۱-   اخوت- ولی الله- (۱۳۶۲)- تشخیص اختلالات روانی – انتشارات رز.

۲-   بلورچی –پروین-(۱۳۶۷)- فشار روانی و ماهیت پیشگیری و سازگاری – انتشارات پازنگ.

۳-   حاتمی- حمید رضا- (۱۳۷۷)- بررسی تاثیر استرس بر جنبه های عاطفی و هیجانی و شخصیت در بیماران روانی شهر تهران- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.

۴-   فلسفی- فاطمه- (۱۳۷۵)- ماهنامه پرورشی تربیت.

۵-   گنجی- حمزه- (۱۳۷۹)- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- چاپ سوم- فصل چهار.

۶-   یزدی- سیروس-(۱۳۶۵)- استرس های ناگهانی و پیامدهای آن.

۷-   پرسشنامه کودرون.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: استرس دانشجویان , استرس دانشجویان بومی , استرس دانشجویان غیر بومی ,
:: بازدید از این مطلب : 151
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق۶۰ نفر که به طور تصادفی انتخاب شده اند.

با اجرای پرسشنامه ای که حاوی ۲۳ سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینکه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا که تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.

تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:

در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است که آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.

فهرست منابع:

۱-   اخوت- ولی الله- (۱۳۶۲)- تشخیص اختلالات روانی – انتشارات رز.

۲-   بلورچی –پروین-(۱۳۶۷)- فشار روانی و ماهیت پیشگیری و سازگاری – انتشارات پازنگ.

۳-   حاتمی- حمید رضا- (۱۳۷۷)- بررسی تاثیر استرس بر جنبه های عاطفی و هیجانی و شخصیت در بیماران روانی شهر تهران- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.

۴-   فلسفی- فاطمه- (۱۳۷۵)- ماهنامه پرورشی تربیت.

۵-   گنجی- حمزه- (۱۳۷۹)- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- چاپ سوم- فصل چهار.

۶-   یزدی- سیروس-(۱۳۶۵)- استرس های ناگهانی و پیامدهای آن.

۷-   پرسشنامه کودرون.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: استرس دانشجویان , استرس دانشجویان بومی , استرس دانشجویان غیر بومی ,
:: بازدید از این مطلب : 135
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

در عصری که هر روز با تغییرات ودگر گونی های شدید مواجه هستیم موفقیت برنامه هاسی آموزشی و پرورشی بستگی کامل با شایستگی معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد . شعار آشنایی که بسان ضرب المثل تا کنون از فرمایشات رسول اکرم ( ص ) در زبان مردم است : زگهواره تا گور دانش بجوی می باشد که هیچ وقت مثل امروز سر لوحه فعالیتهای آموزشی قرار نگرفته است . توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات ، مهارتها و فنون و استعدادهای کلیه آحاد جامعه اطلاق می گردد که از طریق مختلف عملی می گردد .

متداول ترین راه تحقق این هدف از طریق آموزش و پرورش رسمی است که از دبستان آغاز شده و تا تحصیلات عالی ادامه دارد . توسعه نیروی انسانی از طریق آموزشهای مجدد آموزش ضمن خدمت ، کار آموزی و آموزش بزرگسالان و عضویت در گروه های سیاسی و مذهبی عملی می گردد .

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان فرضیه ها
تعریف واژه ها و اصطلاحات در تحقیق
محدودیتهای تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
 فصل دوم : سابقه تحقیق
سابقه تحقیق
قسمتهای تشکیل دهنده دوره های IT
الف – ویندوز
ب – اینترنت
ج – WORD
د POWER POINT
فصل سوم  : روش تحقیق
آزمودنیها و روش گزینش آنها
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
جدول شماره ۱
توزیع فراوانی و درصد نظر سنجی ضرورت برگزاری این دوره در همه مقاطع مربوط به سوال یک : به نظر شما گذراندن این دوره ها برای معلمان تمام مقاطع ضروریست ؟
جدول شماره ۲
توزیع فراوانی ودرصد نظر سنجی از استفاده از خدمات کامپیوتری امری اجتناب ناپذیر است .
جدول شماره ۳
توزیع فراوانی و درصد تاثیر این دوره ها در ارتقاء شغلی معلمان مربوط به سوال ۳:
جدول شماره ۴
توزیع فراوانی و درصد در خصوص کیفیت این دوره ها
جدول شماره ۵
توزیع فراوانی و درصد کارایی در خصوص پیشرفت کاری
جدول شماره ۶
توزیع فراوانی و درصد در خصوص مدت برگزاری
جدول شماره ۷
توزیع فراوانی و درصد رضایت از گذراندن این دوره ها
جدول شماره ۸
توزیع فراوانی و درصد در خصوص افزایش اطلاعات شغلی
جدول شماره ۹
توزیع فراوانی و درصد در خصوص اینکه این دوره ها از طرف آموزش و پرورش از وی طرح و نقشه برگزار می گردد .
جدول شماره ۱۰
توزیع فراوانی و درصد موفقیت گذراندن این دوره ها
جدول شماره ۱۱
توزیع فراوانی و درصد استفاده بهتر از وقت توسط این دوره ها
جدول شماره ۱۲
توزیع فراوانی و درصد در چه صورت کارایی بهتری دارد ؟
جدول شماره ۱۳
توزیع فراوانی و درصد مواجه شدن با مشکل در شرکت کلاسها
جدول شماره ۱۴
توزیع فراوانی و درصد استفاده از کامپیوتر برای برنامه ریزی
جدول شماره ۱۵
توزیع فراوانی ودرصد توانایی استفاده از روشهای تدریس جدید
نمودار شماره ۱
مربوط به فرضیه شماره یک : برگزاری دوره های IT سبب می گردد تا معلمان با مهارتهای استفاده از کامپیوتر آشنا شوند .
نمودار شماره ۲
مربوط به فرضیه شماره ۲ : این دوره های آموزشی موجب می گردد تا معلمان با مهارت استفاده از کامپیوتر بتوانند وارد بخش اینترنت شده با الگوهای جدید تدریس آشنا شوند .
نمودار شماره ۳
مربوط به فرضیه شماره ۳ : این دوره ها سبب می شود تا معلمان بتوانند از حداقل زمان استفاده مطلوب را ببرند .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
پیوست
فهرست منابع

منابع

۱-  شیر کوند ، اکبر و هدایتی ، آذری ، ابوالفضل ، کاربر و کامپیوتر ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور ، ۱۳۸۳

۲-  نادری ، عزت الله و سیف نراقی ، مریم ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، تهران : انتشارات دفتر تحقیقات و بدر ، ۱۳۸۱

۳-  مدیریت و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ، اداره کل آموزشهای ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ، ۱۳۶۹

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: فواید برگزاری دوره , برگزاری دوره های آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

  چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه ۲۸۰ نفر است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه ۶۰ سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه ۲۸۰ نفر است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه ۶۰ سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیّـات تحقیق
مقدمه :
بیان مسئله :
سئوال پژوهش
هدف های تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها :
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
انگیزش
عوامل مؤثر در انگیزش :
انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر:
بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
مقدمه
نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
الگوهای سنتی
الگوی روابط انسانی
الگوی منابع انسانی
متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
ویژگی های فردی
ویژگی های شغل
ویژگی های موقعیت کاری
متغیرهای مؤثر در انگیزش:
ویژگی های فردی انگیزش
سلسله مراتب نیازها
نظرات اتکینسون و مک کلاند
۱- ویژگی های شغلی انگیزش
نظریه دو عاملی انگیزش:
۱- ویژگی های موقعیت کاری
نظریه دو عاملی انگیزش:
فرهنگ سازمانی:
محیط محاور کاری
برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار:
اصلاح رفتار
روش های اصلاح رفتار
برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
دستورهایی برای اصلاح رفتار :
دستورهایی برای استفاده از روش های اصلاح رفتار دستور
چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
حجم گروه :
رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
موقعیت :
روابط ایستا و پایدار :
انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان :
مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی :
انگیزه ها و کوششهای انسان
انگیزه های فیزیولوژیایی
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
انگیزه امنیت و احتراز از درد
انگیزه جنسی
انگیزه تحریک و فعالیت
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
انگیزه های روانی
انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
انگیزه های ناخودآگاه
انگیزش و رفتار
فعالیت و برانگیختگی
گزینندگی انگیزشی
مراحل انگیزشی
الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
فشارهای روانی
ناکامی
تعارض
فصل سوم :
تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم :
یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات :
محدودیت ها
منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

ایرتاش – محمد علی – مقایسه نظریات کارکنان و مدیران دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه های کاری کارکنان تهران – مجله دانش مدیریت ۱۳۷۸ سال دوازدهم شماره ۴۷ .

آزاد – حسین – ۱۳۸۲ – آسیب روانی ۲ – انتشارات بعثت – تهران .

 آزاد – حسین – ۱۳۸۲ – آسیب روانی ۲ – انتشارات بعثت – تهران .

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران .

دلاور – علی ۱۳۸۰ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران .

ساعتچی – محمد – ۱۳۶۹ – تئوری کسب انگیزه و ایجاد تغییرات مطلوب در شخصیت – مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران .

کوکلان – حمید – ۱۳۷۸ – رفتارسازمانی و روابط انسانی – انتشارات دانشگاه تهران – تهران – چاپ پنجم .

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان , انگیزش کارکنان ,
:: بازدید از این مطلب : 150
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

    چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه ۲۸۰ نفر است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه ۶۰ سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه ۲۸۰ نفر است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه ۶۰ سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیّـات تحقیق
مقدمه :
بیان مسئله :
سئوال پژوهش
هدف های تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها :
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
انگیزش
عوامل مؤثر در انگیزش :
انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر:
بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
مقدمه
نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
الگوهای سنتی
الگوی روابط انسانی
الگوی منابع انسانی
متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
ویژگی های فردی
ویژگی های شغل
ویژگی های موقعیت کاری
متغیرهای مؤثر در انگیزش:
ویژگی های فردی انگیزش
سلسله مراتب نیازها
نظرات اتکینسون و مک کلاند
۱- ویژگی های شغلی انگیزش
نظریه دو عاملی انگیزش:
۱- ویژگی های موقعیت کاری
نظریه دو عاملی انگیزش:
فرهنگ سازمانی:
محیط محاور کاری
برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار:
اصلاح رفتار
روش های اصلاح رفتار
برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
دستورهایی برای اصلاح رفتار :
دستورهایی برای استفاده از روش های اصلاح رفتار دستور
چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
حجم گروه :
رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
موقعیت :
روابط ایستا و پایدار :
انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان :
مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی :
انگیزه ها و کوششهای انسان
انگیزه های فیزیولوژیایی
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
انگیزه امنیت و احتراز از درد
انگیزه جنسی
انگیزه تحریک و فعالیت
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
انگیزه های روانی
انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
انگیزه های ناخودآگاه
انگیزش و رفتار
فعالیت و برانگیختگی
گزینندگی انگیزشی
مراحل انگیزشی
الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
فشارهای روانی
ناکامی
تعارض
فصل سوم :
تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم :
یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات :
محدودیت ها
منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

ایرتاش – محمد علی – مقایسه نظریات کارکنان و مدیران دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه های کاری کارکنان تهران – مجله دانش مدیریت ۱۳۷۸ سال دوازدهم شماره ۴۷ .

آزاد – حسین – ۱۳۸۲ – آسیب روانی ۲ – انتشارات بعثت – تهران .

 آزاد – حسین – ۱۳۸۲ – آسیب روانی ۲ – انتشارات بعثت – تهران .

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران .

دلاور – علی ۱۳۸۰ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران .

ساعتچی – محمد – ۱۳۶۹ – تئوری کسب انگیزه و ایجاد تغییرات مطلوب در شخصیت – مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران .

کوکلان – حمید – ۱۳۷۸ – رفتارسازمانی و روابط انسانی – انتشارات دانشگاه تهران – تهران – چاپ پنجم .

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: انگیزش کارکنان , انگیزش کارکنان آموزش و پرورش , دیدگاه مدیران , عوامل موثر بر انگیزش کارکنان ,
:: بازدید از این مطلب : 198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهندگان از انجام این تحقیق آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی می باشد و اهداف جزئی محققین از انجام این تحقیق عبارتند از:

۱٫ آشنایی با نقش ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)  در نهادینه کردن عدالت اجتماعی .

۲٫ آشنایی با اعتقاد به نماز و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی.

۳٫ آشنایی با اعتقاد به نبوت و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی.

۴٫ آشنایی با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی.

۵٫ آشنایی با رابطه ایمان به قیامت و عدالت اجتماعی.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
تقدیم     الف
تقدیر     ب
چکیده     ج
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه     ۲
اهداف پژوهش     ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۴
سوالات تحقیق    ۵
فصل دوم – روش اجرای تحقیق
روش اجرای تحقیق     ۷
پرسش های تحقیق     ۷
مدت اجرای تحقیق و بودجه     ۷
محدودیت های تحقیق     ۷
تعریف عملیاتی واژه ها     ۷
فصل سوم – ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول – نجات بخشی در ادیان
نجات بخشی در آئین زرتشی     ۱۰
نجات بخشی در آئین هندوان     ۱۷
نجات بخشی در آئین بودائی    ۱۸
نجات بخشی در آئین موسی    ۱۸
نجات بخشی در آئین عیسی (مسیح)    ۱۹
نجات بخشی در آئین محمد (خاتم پیامبران)    ۲۰
مهدی در اسلام     ۲۰
بخش دوم – اوضاع سیاسی جهان اسلام در آستانه تولد مهدی
ایران و استقلال طلبی     ۲۳
عراق و حجاز    ۲۳
سوریه     ۲۴
آندلس (اسپانیا)    ۲۵
بخش سوم – میلاد مهدی
آنها که از ولایت مهدی موعود خبر داده اند    ۲۷
زمان های دشوار و میلاد های شگفت     ۲۹
شمایل مهدی (عج)    ۳۱
دوران شیرخوارگی     ۳۱
دوران کودکی     ۳۲
دوران نوجوانی و جوانی     ۳۳
اخلاق و فضائل حضرت     ۳۳
بخش چهارم – امام در عصر غیبت
کتابهای غیبت قبل از ولادت امام زمان     ۳۸
امامت در ۵ سالگی     ۳۸
غیبت امام (ع) و انواع آن     ۴۰
آماده سازی شیعه برای غیبت    ۴۲
نائبان خاص    ۴۴
تکلیف ، حضور و غیبت    ۵۰
طول عمر امام زمان    ۵۷
بخش پنجم – انتظار فرج
انتظار ویرانگر     ۶۰
شبه دیالکتیکی     ۶۱
انتظار سازنده     ۶۱
انتظار و منتظر     ۶۳
بخش ششم – نشانه های ظهور
زمینه های ظهور در آثار یهودی    ۶۸
زمینه های ظهور در آثار مسیحی     ۶۸
زمینه های ظهور در آثار زرتشتی    ۶۹
گوشه ای از علائم ظهور مهدی موعود     ۷۱
بخش هفتم – جهان در دولت مهدی
عدالت جهانی واکنش ظلم عمومی است     ۷۴
سرانجام مردم جهان به تعالیم اسلام می گروند    ۷۵
یاران امام زمان    ۷۸
مردم عصر مهدی     ۷۹
نقش زنان در عصر ظهور     ۸۱
جنگ جهانی در دوران ظهور     ۸۲
فصل چهارم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری     ۸۸
پیشنهادات     ۹۰
منابع و مآخذ    ۹۱

منابع و مآخذ
۱٫    قرآن کریم .
۲٫    روزگار رهایی
۳٫    موعودی که جهان در انتظار اوست / علی دوانی / چاپ دوم / ۱۳۴۹٫
۴٫    قیام و انقلاب مهدی / استاد شهید مطهری / خرداد ۱۳۶۱٫
۵٫    موعود قرآن .
۶٫    زندگی و رهبری حضرت مهدی (عج).

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نجات بخشی , نجات بخشی در ادیان ,
:: بازدید از این مطلب : 136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسئله

هم اکنون جنگ افزارهای شیمیایی در پاره ای از کشورهای جهان سوم ، بویژه پس از استفاده عراق از آن و عدم واکنش موثر بین المللی به جنایاتی که صدام مرتکب شد این سلاح به عنوان جنگ افزار استراتژیک مورد توجه قرار گرفته و پاره ای از کشورهای جهان نیز در دستیابی به آن با یکدیگر به رقابت می پردازند و بودجه های هنگفتی راصرف این خرید و ساخت و تجهیز خود  به این سلاح  ها می کنند .

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
تقدیم     ۳
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه    ۵
بیان مسئله     ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۹
اهداف تحقیق    ۹
سوالات و فرضیه های تحقیق     ۹
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی    ۱۰
توضیحات بیشتر     ۱۵
صلاحهای کشتار جمعی     ۱۷
معیار تشخیص    ۱۷
تعریف     ۱۸
فصل سوم- تجزیه و تحلیل مسئله
شتاب در قانونمند کردن سلاحهای کشتار جمعی     ۲۱
عکس العمل بین المللی در مقابل استفاده عراق از این سلاحها    ۲۲
چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون منع سلاحهای شیمیای     ۲۳
ارتش صدام و امریکا     ۲۵
گاهشمار حملات شیمیایی عراق    ۳۱
حمایت آمریکا از عراق در جنگ با ایران    ۴۱
قتلهای بی صدا    ۴۹
اگر جنگ ادامه می یافت ….    ۵۳
فصل چهارم – نتیجه گیری
انرژی هسته ای و اقتضائات جامعه ایرانی     ۵۵
فهرست منابع و مآخذ    ۵۹

فهرست منابع و مآخذ

سلاح های شیمیایی ، حسین علائی

سلاح های کشتار جمعی ، ترجمه و تحقیق امیر حسین رنجبران

سایت اینترنتی روزنامه کیهان ، ایران ، ایلنا ، انصار

نشریه  سیاسی – فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی نامه ، شماره ۴۸ ، فروردین ۱۳۸۵٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بیولوژیك , جنگ ایران و عراق , سلاح های بیولوژیك , سلاح های شیمیایی , کاربرد سلاح های شیمیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :

هر تمدنی‌ که‌ در تاریخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتنی‌ بر مطالعه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمین‌ باستانی‌ ایران‌ یکی‌از گهواره‌های‌ تمدن‌ بشری‌ بوده‌ است‌، آثار باقی‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ایرانیان‌ در هنر، ادبیات‌، موسیقی‌،علم‌ و کشورداری‌ به‌ درجة‌ بالایی‌ از مدنیت‌ رسیده‌ بودند، دانشگاه‌ معروف‌ گندی‌ شاپور (جندی‌شاپور) و تخت‌جمشید که‌ هر بیننده‌ای‌ را شگفت‌زده‌ می‌کند از دلایل‌ و شواهد آن‌ است‌ ، کتاب‌ زرتشت‌ (مواعظ‌ سه‌ گانه‌ پندار نیک‌،گفتار نیک‌، کردار نیک‌) و کتاب‌ معروف‌ مانی‌ بنام‌ ارژنگ‌ نقاشی‌ها و ادبیات‌ زیبای‌ آن‌ نشان‌ دهندة‌ عجین‌ شدن‌،فرهنگ‌ و ادبیات‌ مکتوب‌ با روح‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ است‌.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              شماره صفحه

فصل اول :‌مقدمه

۱- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :    ۶

منابع فصل اول    ۱۳

فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود
۲- نگاهی تاریخی    ۱۵
۱-۲- آئین مدرسی مانع کنجکاوی علمی    ۱۹
۱-۱-۲- سنت گرایی و یکسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی    ۲۰
۳-۲- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش    ۲۴
۱-۳-۲- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    ۲۴
۲-۳-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    ۲۵
۴-۲- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    ۲۷
۱-۴-۲- روش تدریس قالبی    ۲۸
۲-۴-۲- تعلیم و تربیت نقلی    ۲۸
۳-۴-۲- تعلیم و تربیت بانکی    ۲۹
۴-۴-۲- فقدان روح پرسشگری    ۳۰
۵-۴-۲- مطرح نشدن مجهولات :    ۳۲

۶-۴-۲- روش تدریس معلم محوری    ۳۲
۷-۴-۲- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس    ۳۴
۸-۴-۲- وضع نامطلوب کتابخانه‌های مدارس    ۳۵
۹-۴-۲- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان    ۳۸
۱۰-۴-۲- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی :    ۴۰
۵-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    ۴۱
۱-۵-۲- ترویج روحیه اکتشاف و مشاهده‌گری :    ۴۲
۲-۵-۲- روش تعلیمی حل مسأله :    ۴۶
۳-۵-۲- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شکل‌گیری رشته‌های علمی    ۵۸
۴-۵-۲- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان    ۶۰
۵-۵-۲- دادن کار پروژه‌ای به دانش‌آموزان :    ۶۱
۶-۵-۲- توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها    ۶۶
۷-۵-۲- اجتناب از مطالعه بی‌هدف    ۶۸
۸-۵-۲- مدرسه و نماد هویت پژوهشی    ۷۰
جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود    ۷۱

منابع فصل دوم    ۷۷
منابع فارسی    ۷۷
منابع لاتین    ۸۰

فصل سوم : چارچوب نظری

۱-۳- نظریه گشتالت    ۸۲
۲-۳- نظریه میدانی    ۸۴
۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی    ۸۷
۴-۳- نظریه انتقادی و دیالکتیکی    ۸۸
۵-۳- نظریه سیستمها    ۹۰
۶-۳- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش    ۹۲
۷-۳- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش    ۹۶
۸-۳- چارچوب نظری    ۱۰۰

منابع فصل سوم    ۱۰۲

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آشناسازی کودکان , آشناسازی کودکان با پژوهش , روشهای علمی ,
:: بازدید از این مطلب : 136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :

هر تمدنی‌ که‌ در تاریخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتنی‌ بر مطالعه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمین‌ باستانی‌ ایران‌ یکی‌از گهواره‌های‌ تمدن‌ بشری‌ بوده‌ است‌، آثار باقی‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ایرانیان‌ در هنر، ادبیات‌، موسیقی‌،علم‌ و کشورداری‌ به‌ درجة‌ بالایی‌ از مدنیت‌ رسیده‌ بودند، دانشگاه‌ معروف‌ گندی‌ شاپور (جندی‌شاپور) و تخت‌جمشید که‌ هر بیننده‌ای‌ را شگفت‌زده‌ می‌کند از دلایل‌ و شواهد آن‌ است‌ ، کتاب‌ زرتشت‌ (مواعظ‌ سه‌ گانه‌ پندار نیک‌،گفتار نیک‌، کردار نیک‌) و کتاب‌ معروف‌ مانی‌ بنام‌ ارژنگ‌ نقاشی‌ها و ادبیات‌ زیبای‌ آن‌ نشان‌ دهندة‌ عجین‌ شدن‌،فرهنگ‌ و ادبیات‌ مکتوب‌ با روح‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ است‌.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              شماره صفحه

فصل اول :‌مقدمه

۱- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :    ۶

منابع فصل اول    ۱۳

فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود
۲- نگاهی تاریخی    ۱۵
۱-۲- آئین مدرسی مانع کنجکاوی علمی    ۱۹
۱-۱-۲- سنت گرایی و یکسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی    ۲۰
۳-۲- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش    ۲۴
۱-۳-۲- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    ۲۴
۲-۳-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    ۲۵
۴-۲- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    ۲۷
۱-۴-۲- روش تدریس قالبی    ۲۸
۲-۴-۲- تعلیم و تربیت نقلی    ۲۸
۳-۴-۲- تعلیم و تربیت بانکی    ۲۹
۴-۴-۲- فقدان روح پرسشگری    ۳۰
۵-۴-۲- مطرح نشدن مجهولات :    ۳۲

۶-۴-۲- روش تدریس معلم محوری    ۳۲
۷-۴-۲- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس    ۳۴
۸-۴-۲- وضع نامطلوب کتابخانه‌های مدارس    ۳۵
۹-۴-۲- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان    ۳۸
۱۰-۴-۲- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی :    ۴۰
۵-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    ۴۱
۱-۵-۲- ترویج روحیه اکتشاف و مشاهده‌گری :    ۴۲
۲-۵-۲- روش تعلیمی حل مسأله :    ۴۶
۳-۵-۲- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شکل‌گیری رشته‌های علمی    ۵۸
۴-۵-۲- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان    ۶۰
۵-۵-۲- دادن کار پروژه‌ای به دانش‌آموزان :    ۶۱
۶-۵-۲- توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها    ۶۶
۷-۵-۲- اجتناب از مطالعه بی‌هدف    ۶۸
۸-۵-۲- مدرسه و نماد هویت پژوهشی    ۷۰
جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود    ۷۱

منابع فصل دوم    ۷۷
منابع فارسی    ۷۷
منابع لاتین    ۸۰

فصل سوم : چارچوب نظری

۱-۳- نظریه گشتالت    ۸۲
۲-۳- نظریه میدانی    ۸۴
۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی    ۸۷
۴-۳- نظریه انتقادی و دیالکتیکی    ۸۸
۵-۳- نظریه سیستمها    ۹۰
۶-۳- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش    ۹۲
۷-۳- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش    ۹۶
۸-۳- چارچوب نظری    ۱۰۰

منابع فصل سوم    ۱۰۲

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آشناسازی کودکان , آشناسازی کودکان با پژوهش , روشهای علمی ,
:: بازدید از این مطلب : 168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

ضرورت تحقیق

شاید قدری شگفت انگیز باشد، اما زندگی بدون خلاقیت مشکل و طاقت فرساست. اگر از بلندترین مکان زندگی کنونی به گذشته نگاهی بیندازیم، در خواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات و تجهیزات با گذشته تفاوت دارد.

خلاقیت به عنوان استعدادی قدرتمند در نهاد آدمی از همان دوران کودکی وجود دارد، به قول راجرز (۱۹۷۷) آدمی ذاتا خلاق متولد می‌شود، با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته نیست و به همین دلیل نیاز به توجه، هدایت و تربیت است (پیرخایفی ۱۳۷۹)

جامعه برای پیشرفت و توسعه نیاز به کودکان با انگیزه، کنجکاو و خلاق دارد ، همچنین به نوجوانان و جوانانی نیاز دارد که چهره دیگر از آینده ترسیم کنند و به بزرگسالانی نیاز دارد که حامی و سازنده باشند، دستاورد چنین موقعیتی ابتکار و سازندگی است.

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. ۳

ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴

پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۵

تفکر خلاق…………………………………………………………………………………………………. ۷

دیدگاه گانیه نسبت به آفرینندگی…………………………………………………………………… ۷

ورنون………………………………………………………………………………………………………. ۸

مایر………………………………………………………………………………………………………….. ۹

ویژگی های افراد خلاق و نوآور…………………………………………………………………… ۹

۱-      سلامت فکر و روان……………………………………………………………………………. ۱۰

۲-      انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………… ۱۱

۳-      ابتکار……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۴-      ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی…………………………………………………. ۱۲

مراحل تفکر خلاق…………………………………………………………………………………….. ۱۲

تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت………………………………………………………………….. ۱۵

نقش معلم در پرورش خلاقیت……………………………………………………………………. ۱۶

چگونه تفکر خلاق را در خود و دیگران پرورش دهیم؟…………………………………. ۱۸

موانع خلاقیت کدامند؟……………………………………………………………………………….. ۱۹

تعریف بازی…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

تاریخچه بازی در دوران زندگی انسانها……………………………………………………… ۲۴

پذیرش خطر و کسب تجربه از راه بازی……………………………………………………… ۲۵

انواع بازی ها…………………………………………………………………………………………… ۲۵

انواع بازی از دیدگاه پیاژه…………………………………………………………………………. ۲۷

فواید بازی………………………………………………………………………………………………. ۲۸

نقش بازی در یادگیری …………………………………………………………………………….. ۲۹

مفهوم راهنمایی……………………………………………………………………………………….. ۳۰

خلاقیت کودک………………………………………………………………………………………….. ۳۰

رابطه بازی با خلاقیت……………………………………………………………………………….. ۳۱

توصیه هایی برای والدین و مربیان…………………………………………………………….. ۳۵

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۳۷

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. ۳۸

چکیده……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….. ۴۷

فهرست منابع و مآخذ

  1. کاکیا، علی ، نگرشی نو بر خلاقیت، انتشارات عابد، ۱۳۸۳٫
  2. قاسم زاده، حسن، آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسایل، انتشارات قصیده سرا، ۱۳۸۰٫
  3. آمایلی، ترزا، شکوفایی خلاقیت، ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده و پروین عظیمی، انتشارات دنیای نو.
  4. فصل نامه خلاقیت و نوآوری، شماره ۸ و ۹، پاییز و زمستان ۸۳٫
  5. دوی تیتر، ژانت، فرزندان خوب تربیت کنیم ترجمه ی مهدی قراچه داغی، نشر اوحدی، ۱۳۷۵٫
  6. دلشاد، مصطفی ، سیری در تربیت اسلامی، انتشارات ذکر، ۱۳۷۶٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت کودکان , نقش بازی در پرورش , پرورش خلاقیت , پرورش خلاقیت کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 152
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

«مقدمه»

سازمانها اصولاً به منظور نیل به اهدافی ایجاد گردیده اند و میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه ی عملکرد نیروهای انسانی مشغول به کار در سازمانها ست. بنابراین ارزشیابی کارکنان و عملکرد آنها در مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی برخوردار است.

ارزشیابی کارکنان دارای مقدماتی است که بدون توجه به آنها هرگونه عمل ارزشیابی جز نتایج منفی هیچ بازده دیگری به همراه نخواهد داشت ولی در میان این مقدمات توجه به انسان و خصوصیات وی بسیار مهمتر بوده و شاید بتوان گفت در بسیاری از موارد عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات، روحیات، طرز تلقیهای او از جهان هستی یعنی طبیعت و ماورای طبیعت است. از این روست که بسیاری از بزرگان بر این عقیده اند که زندگی مادی، درواقع، میدان بزرگ آزمایش و تنها وسیله ی تشخیص میزان شایستگی انسان است.ارزشیابی کارکنان عملی است که به منظور سنجش عوامل مذکور و تعیین نقاط قوت و ضعف کارکنان با انگیزه اصلاح، رشد و شکوفایی انسانها انجام می پذیرد. در ارزشیابی کارکنان معیارها می توانند کلاً معیارهای کاری، اخلاقی وارزشی باشند. مسلم است که ضریب و وزن معیارهای مذکور در مشاغل و سازمانهای گوناگون، مختلف است. آنچه که مهم است معیارهای عینی به علت قابل مشاهده و اندازه گیری بودنشان دارای اعتبار بالاتری از معیارهای ذهنی و غیرقابل مشاهده می باشد. درحقیقت می توان گفت که بسیاری از انحرافات در ارزشیابیهای کارکنان در ارتباط با معیارهای ذهنی است که استانداردهای مشخصی برای سنجش آنها وجود ندارد و براساس ذهنیات تغییرمی یابد.

فهرست مطالب

فصل اول: ۲

«مقدمه». ۳

بیان مسئله: ۴

اهداف تحقیق: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶

فرضیه های تحقیق: ۷

پرسشهای تحقیق: ۸

تعین متغییرها: ۹

تعریف مفاهیم : ۱۰

معلم: ۱۰

تعلیم : ۱۲

مدرسه (school) : 12

آموزش (Education) : 13

آموزش و پرورش : ۱۳

ارزشیابی تشخیصی : ۱۳

ارزشیابی تکوینی : ۱۳

ارزشیابی شغلی : ۱۴

ارزشیابی کارکنان : ۱۴

عملکرد: ۱۴

مدیریت عملکرد: ۱۴

عوامل فرایندی: ۱۵

ادبیات تحقیق : ۱۵

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: فعالیت دبیران , نحوه فعالیت , کار دبیران , کار دبیران در طول سال ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسئله:

بررسی علل افت تحصیلی

          در این تحقیق می خواهیم بررسی علل افت تحصیلی را بنویسیم که موجب است افت تحصیلی از مواردی مانند سهل انگاری دانش آموز نسبت به درس یا انتخاب کردن رشته ای که مورد نظر خودشان نبوده دوستان ناباب نامهربانی در خانواده….. باشد. و برای جلوگیری این مشکلات باید دانش آموز تلاش و کوشش خود و اعتماد به نفس و تشخیص خوب از بد را هم بدهد زیرا با تشخیص خوب از بد می تواند دوستی برای خود انتخاب کند که بر او نیز اثر مثبت می گذارد و مهربانی در خانواده باید صورت گیرد تا فرزند دچار افسردگی نشود و……

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
تقدیم
تقدیر
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
هدف و علت انتخاب موضوع
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای وابسته و مستقل
تعریف عملیاتی متغیرها
قلمرو تحقیق
فصل دوم ادبیات و پیشینه ی تحقیق
افت تحصیلی
عوامل اقتصادی
عوامل آموزشی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی و خانوادگی
انگیزه
عوامل اداری
انتخاب نامناسب رسته تحصیلی
انواع افت تحصیلی
علت افت تحصیلی
چه کسی در افت تحصیلی مقصر است
عوامل فردی
عوامل آموزشگاهی
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : یافته های تحقیق
جدول ۱
جدول ۲
جدول ۳
جدول ۴
جدول ۵
جدول ۶
جدول ۷
جدول ۸
جدول ۹
جدول ۱۰
جدول ۱۱
جدول ۱۲
جدول ۱۳
جدول ۱۴
جدول ۱۵
جدول ۱۶
جدول ۱۷
جدول ۱۸
جدول ۱۹
جدول ۲۰
جدول ۲۱
جدول ۲۲
جدول ۲۳
تفسیر داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور قبول یا رد فرضیه ها
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه تحقیق
محدودیت
منابع و مآخذ
پرسشنامه

منابع و مآخذ :
-    اسکندری – طیبه ،پایان نامه ی دانشجویی، علل افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان صفحه ۱۴ تا ۱
-    امینی – ابراهیم، مسائل جوانان و نوجوانان، چاپ ۱۳۷۶، صفحه ۱۳۶
-    ناصری – زهرا، چه کسی در افتتحصیلی فقر است ؟ پیک سنجش، سال دهم شاره ۴۱
-    مرادی – احسان، یادگیریهای دانش آموزان، مجله موفقیت، صفحه ۱۱ تا صفحه ۱۲
-    هالت- جان، مترجم فرغان. مهشید، زمینه یابی شکست تحصیلی دانش آموزان چاپ ۱۳۷۷ صفحه ۶۱
-    جک اچ کان ماجین پی- نورستن- هواردسی ام کارون- مترجم سلطانی فرحسن چاپ ۱۳۷۴ صفحه ۹۸

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی علل افت تحصیلی , افت تحصیلی , افت تحصیلی دانش آموزان , علل افت تحصیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسئله:

بررسی علل افت تحصیلی

          در این تحقیق می خواهیم بررسی علل افت تحصیلی را بنویسیم که موجب است افت تحصیلی از مواردی مانند سهل انگاری دانش آموز نسبت به درس یا انتخاب کردن رشته ای که مورد نظر خودشان نبوده دوستان ناباب نامهربانی در خانواده….. باشد. و برای جلوگیری این مشکلات باید دانش آموز تلاش و کوشش خود و اعتماد به نفس و تشخیص خوب از بد را هم بدهد زیرا با تشخیص خوب از بد می تواند دوستی برای خود انتخاب کند که بر او نیز اثر مثبت می گذارد و مهربانی در خانواده باید صورت گیرد تا فرزند دچار افسردگی نشود و……

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
تقدیم
تقدیر
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
هدف و علت انتخاب موضوع
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای وابسته و مستقل
تعریف عملیاتی متغیرها
قلمرو تحقیق
فصل دوم ادبیات و پیشینه ی تحقیق
افت تحصیلی
عوامل اقتصادی
عوامل آموزشی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی و خانوادگی
انگیزه
عوامل اداری
انتخاب نامناسب رسته تحصیلی
انواع افت تحصیلی
علت افت تحصیلی
چه کسی در افت تحصیلی مقصر است
عوامل فردی
عوامل آموزشگاهی
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : یافته های تحقیق
جدول ۱
جدول ۲
جدول ۳
جدول ۴
جدول ۵
جدول ۶
جدول ۷
جدول ۸
جدول ۹
جدول ۱۰
جدول ۱۱
جدول ۱۲
جدول ۱۳
جدول ۱۴
جدول ۱۵
جدول ۱۶
جدول ۱۷
جدول ۱۸
جدول ۱۹
جدول ۲۰
جدول ۲۱
جدول ۲۲
جدول ۲۳
تفسیر داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور قبول یا رد فرضیه ها
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه تحقیق
محدودیت
منابع و مآخذ
پرسشنامه

منابع و مآخذ :
-    اسکندری – طیبه ،پایان نامه ی دانشجویی، علل افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان صفحه ۱۴ تا ۱
-    امینی – ابراهیم، مسائل جوانان و نوجوانان، چاپ ۱۳۷۶، صفحه ۱۳۶
-    ناصری – زهرا، چه کسی در افتتحصیلی فقر است ؟ پیک سنجش، سال دهم شاره ۴۱
-    مرادی – احسان، یادگیریهای دانش آموزان، مجله موفقیت، صفحه ۱۱ تا صفحه ۱۲
-    هالت- جان، مترجم فرغان. مهشید، زمینه یابی شکست تحصیلی دانش آموزان چاپ ۱۳۷۷ صفحه ۶۱
-    جک اچ کان ماجین پی- نورستن- هواردسی ام کارون- مترجم سلطانی فرحسن چاپ ۱۳۷۴ صفحه ۹۸

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: میزان افت تحصیلی , بررسی افت تحصیلی , افت تحصیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

          بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد . حال اگر این بنای زیبا مورد لطف و عنایت خداوند از انسان گرفته شود دیر یا زود می میرد .

          یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها ، داشتن همسری صالح و شایسته است . آن بهره ای که انسان را سامان می بخشند داشتن همسری است که هرگاه به وی نظری بیفکند شاد و سرور گردد . باید به جوانان آموزش داده شود تا با داشتن اطلاعات کامل در مورد جسن مخالفشان همسر خود را انتخاب کنند . اگر زنان و مردان بتوانند همدیگر را قبول کنند در زندگی زناشویی بسیار موفقتر خواهند بود .

بیان مسئله پژوهش :

          ازدواج رابطه است که طرفین ربط را تا حد زیادی از بی بند و باری و روابط نامشروع و انحرافات اخلاقی و جنسی مصون دارد . در امر مقدس ازدواج که پایۀ تربیت انسانهای کامل است . نباید به ارزشهای دروغین و آداب و رسوم ناروا و ناپسند توجه نمود بلکه سلامت جسم و جان و دین و دختر و پسر را باید اساس پذیرش قرار دارد .

          ازدواج امری مهم و سرنوشت ساز است که کامیابی و یا شکست در آن در زندگی آینده تأثیر بسزایی دارد . همسر خوبی و موافق زندگی را قرین آرامش و آسایش می کند و زمینه را برای پرورش استعدادهای درون و نیز ترقی و تعالی خانواده فراهم می سازد . همه جوانان در دوره بلوغ روانی خود فرا می گیرند که چگونه حرفهای قشنگی بزنند تا همسران و فرزندانشان از آن کلمات زیبا و به یاد ماندنی برای همه عمر بهره مند گردند .

فهرست مطالب :
عنوان    صفحه
پیشگفتار
تشکر و قدردانی
فهرست مطالب
فهرست جداول و نمودارها
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف مفاهیم پژوهش
متغیرها
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
پیشگفتار
ازدواج
ازدواج و عوامل موثر بر آن
تأثیر سن ازدواج
ازدواج یک مبادله اجتماعی است
پسران جوان باید هم شان خود زن بگیرند یا هم شأن پدرانشان
شناخت مسائل و مشکلات جوانان در امر ازدواج
بررسی جامعه شناسی ازدواج جوانان
اطلاعات
اطلاعات راجع به خود
انگیزه
چگونه باید ازدواج کرد
فواید ازدواج
نظر اسلام و قرآن در مورد نیازهای جنسی و نحوه ارضای آن و ازدواج
خصوصیات کلی ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر برای ازدواج
ازدواج و شرط سنی
موانع ازدواج
روانشناسی عشق و دوست داشتن
تعریف ازدواج
مفهوم ازدواج
هدف ازدواج
فصل سوم : متدلوژی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
فصل چهار : یافته های پژوهش
استخراج اطلاعات
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ

منابع :
-    مجله خانواده . سال ۱۳۸۴ مهر
-    مجله ندای آزاد . سال دوم . شماره بیستم تیر ۸۴
-    بررسی مشکلات تطبیقی تغییرات ازدواج . تألیف دکتر محمدصادق مهدوی
-    جامعه شناسی ازدواج
-    ازدواج بدون طلاق . نویسنده : محمدرضا رنجبر
-    مشاوره ازدواج . تألیف علی اسلامی نسب بجنوردی
-    شاخصهای اجتماعی و اقتصاد زنان در جمهوری
-    جوانان و ازدواج . نویسنده : کیهان نیا اصغر
-    ازدواج و ازدواج درمانی . نویسنده : حسین مصلحتی
-    رسانه نمونه . احکام ازدواج . نویسنده : روح ا… خمینی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی موانع ازدواج , موانع ازدواج جوانان , علل ازدواج های غیراصولی ,
:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

          بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد . حال اگر این بنای زیبا مورد لطف و عنایت خداوند از انسان گرفته شود دیر یا زود می میرد .

          یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها ، داشتن همسری صالح و شایسته است . آن بهره ای که انسان را سامان می بخشند داشتن همسری است که هرگاه به وی نظری بیفکند شاد و سرور گردد . باید به جوانان آموزش داده شود تا با داشتن اطلاعات کامل در مورد جسن مخالفشان همسر خود را انتخاب کنند . اگر زنان و مردان بتوانند همدیگر را قبول کنند در زندگی زناشویی بسیار موفقتر خواهند بود .

بیان مسئله پژوهش :

          ازدواج رابطه است که طرفین ربط را تا حد زیادی از بی بند و باری و روابط نامشروع و انحرافات اخلاقی و جنسی مصون دارد . در امر مقدس ازدواج که پایۀ تربیت انسانهای کامل است . نباید به ارزشهای دروغین و آداب و رسوم ناروا و ناپسند توجه نمود بلکه سلامت جسم و جان و دین و دختر و پسر را باید اساس پذیرش قرار دارد .

          ازدواج امری مهم و سرنوشت ساز است که کامیابی و یا شکست در آن در زندگی آینده تأثیر بسزایی دارد . همسر خوبی و موافق زندگی را قرین آرامش و آسایش می کند و زمینه را برای پرورش استعدادهای درون و نیز ترقی و تعالی خانواده فراهم می سازد . همه جوانان در دوره بلوغ روانی خود فرا می گیرند که چگونه حرفهای قشنگی بزنند تا همسران و فرزندانشان از آن کلمات زیبا و به یاد ماندنی برای همه عمر بهره مند گردند .

فهرست مطالب :
عنوان    صفحه
پیشگفتار
تشکر و قدردانی
فهرست مطالب
فهرست جداول و نمودارها
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف مفاهیم پژوهش
متغیرها
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
پیشگفتار
ازدواج
ازدواج و عوامل موثر بر آن
تأثیر سن ازدواج
ازدواج یک مبادله اجتماعی است
پسران جوان باید هم شان خود زن بگیرند یا هم شأن پدرانشان
شناخت مسائل و مشکلات جوانان در امر ازدواج
بررسی جامعه شناسی ازدواج جوانان
اطلاعات
اطلاعات راجع به خود
انگیزه
چگونه باید ازدواج کرد
فواید ازدواج
نظر اسلام و قرآن در مورد نیازهای جنسی و نحوه ارضای آن و ازدواج
خصوصیات کلی ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر برای ازدواج
ازدواج و شرط سنی
موانع ازدواج
روانشناسی عشق و دوست داشتن
تعریف ازدواج
مفهوم ازدواج
هدف ازدواج
فصل سوم : متدلوژی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
فصل چهار : یافته های پژوهش
استخراج اطلاعات
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ

منابع :
-    مجله خانواده . سال ۱۳۸۴ مهر
-    مجله ندای آزاد . سال دوم . شماره بیستم تیر ۸۴
-    بررسی مشکلات تطبیقی تغییرات ازدواج . تألیف دکتر محمدصادق مهدوی
-    جامعه شناسی ازدواج
-    ازدواج بدون طلاق . نویسنده : محمدرضا رنجبر
-    مشاوره ازدواج . تألیف علی اسلامی نسب بجنوردی
-    شاخصهای اجتماعی و اقتصاد زنان در جمهوری
-    جوانان و ازدواج . نویسنده : کیهان نیا اصغر
-    ازدواج و ازدواج درمانی . نویسنده : حسین مصلحتی
-    رسانه نمونه . احکام ازدواج . نویسنده : روح ا… خمینی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی موانع ازدواج , موانع ازدواج جوانان , علل ازدواج های غیراصولی ,
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده فصل اول:
نقاشی کودک یک پیام است، آنچه را که او  نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد. بررسی و درک زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه کسانی می‎گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند، اکتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متکی است که خط‎شناسی نیز از آن سود جسته است.
بیان مسئله:
با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی کودک به ویژه به کمک دانش رفتاری و داده‎های اساسی که روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی و مرکزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاری کودکان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. بنا به تحقیق (ورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درک کودک مؤثر واقع می‎شود که یکی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تمایز بین آنهاست.

فهرست مطالب

چکیده فصل اول

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهمیت پژوهش

فرضیه

تعاریف عملیاتی

سایر فرضیه‎ها

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهمیت پژوهش

فرضیه

دلایل ارائه فرضیه

متغیرهای تحقیق

سایر فرضیه‎ها

تعریف واژه‎ها

الف- تعریف نظری

ب- تعریف عملی

۱- تحول شناختی (رشدشناختی)

۲- تست آدمک رنگی

فصل دوم

اولین وسیله آموزش

نقاشی چیست؟

بررسی دیدگاه‎های مختلف راجع به نقاشی

۱- دیدگاه تکاملی: (نقاشی به مثابه بازی)

۲- دیدگاه پیاژه

مراحل رشد از نظر پیاژه

الف ‎- مرحله حسی ‎- حرکتی

ب- مرحله پیش عملیاتی

ج- مرحله عملیاتی عینی

د- مرحله عملیات صوری

۳- دیدگاه روانکاوی

سوابق تحقیق

پژوهش در مورد نقاشی

تفاوتهای پسران و دختران

بکارگیری رنگ در نقاشی

فصل سوم

طرح مسأله

ابزار پژوهش

تست آدمک رنگی

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه‎گیری

روش آماری

روش اجرا

قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمک

فصل چهارم

توصیف اطلاعات

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر

پیشنهادات

منابع فارسی

منابع فارسی:
۱- دادستان، پریرخ، ارزشیابی شخصیت کودکان، انتشارات رشد، چاپ ۱۳۷۴٫
۲- سیف نراقی، مریم، نادری،‌ عزت‎الله، راهنمای فراهم‎سازی طرح تحقیق، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫
۳- سیف نراقی، مریم، مترجم سیدی، حسین، کودک و نقاشی مجموعه مقالات، انتشارات تهران، چاپ ۱۳۶۸٫
۴- میرزابیگی، علی، نقش هنر در آموزش و پرورش بهداشت روانی کودکان تهران، انتشارات مدرس، سال ۱۳۷۰٫
۵- داداش‎زاده، کاوه، نقاشی و نوشته‎های کودکان، انتشارات کوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۶- بهرامی، هادی، کاربرد بالینی و تشخیصی آزمونهای فرافکنی شخصیت، انتشارات دانا، ۱۳۷۲٫
۷- ویکسلر توماس جی ‎- دی، مترجم مخبر، عباس، مقدمه‎ای بر روان‎شناسی نقاشی کودکان، تهران، چاپ اول، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۰٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ارزشیابی شخصیت کودکان , شخصیت کودکان , ارزشیابی شخصیت ,
:: بازدید از این مطلب : 158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
خانواده مکانی است که کودک با همه تجارب خویش به آن باز می گردد، برآلام و دردهایش مرهم می نهد و در آن، از افتخارات و موفقیتهایش سخن به میان می آید( نوابی نژاد، ۱۳۷۳).
خانواده ، شبکه ای از ارتباطات است که در آن والدین وکودکان در فرآیندی دو سویه با یکدیگر تعامل دارند. در این مجموعه طرفین قادرند تاثیرات بس شگرفی بر یکدیگر داشته باشند . با تأمل در کیفیت روابط والدین وبخصوشص روابط مادر وکودک و موشکافی در آن می توان به نقش حساس مادر در ارتباط با کودک پی برد. در دهه های اخیر روانشناسان تاکید بسیاری  بر روابط کودک با مراقبینش داشته  اند . آنها واکنشهای متقابل  را ، اساس رشد عاطفی و شناختی کودک ذکر کرده اند (بالی، ۱۹۶۹؛فروید ، ۱۹۶۴؛واتسون  ، ۱۹۲۸). بهرنز(۱۹۵۴)، برای بوجودآمدن شخصیتی متعادل در اطفال بر  کیفیت رفتار مادر و ویژگیهای شخصیتی وی و نیز چگونگی ایفای نقش مادرانه تاکید دارد. او پیشنهاد می کند که رفتار اجتماعی و رشد شخصیت کودک ، به طرز رفتار مادر و ساختمان  منش او بستگی دارد. ( ایمان زاده، ۱۳۷۷).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه                                                                                                ۳

بیان مسئله                                                                                           ۵

 اهمیت وضرورت  تحقیق                                                                        ۶

 اهداف تحقیق                                                                                      ۸۹

فرضیه های تحقیق                                                                                 ۹

متغیر ها                                                                                              ۹

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح                                                        ۱۰

تعریف نظری                                                                                                 ۱۰

تعاریف عملیاتی                                                                                    ۱۳

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

فهرست منابع فارسی

ابراهیم زاده، احمد.(۱۳۸۴). نقش ویتامین ها در تقویت حافظه و سلامت کودکان و نوجوانان. پیوند، ۳۱۱ ـ ۳۱۰ ـ ۳۰۹٫

ابراهیمی عطری، احمد. (۱۳۷۲). بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر. تهران : انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

استادان طرح جامع  آموزش خانواده. (۱۳۸۵). خانواده و فرزندان. علی اصغر، احمدی. تربیت عاطفی واجتماعی فرزندان دردوره ابتدایی. تهران : انجمن اولیاء و مربیان.

الیری، دانیال. رفتار درمانی : کاربرد و بازده. ترجمه علی اکبر سیف. (۱۳۷۷). تهران : انتشارات فردوس.

اسدالهی، ق و شیدایی، م و یعقوبی، محمد. (۱۳۷۰). میزان شدت افسردگی در مجروحین قطع نخاعی که درصد از کارافتادگی آنها از ۷۰% بالاتر است. اصفهان : انتشارت دانشگاه علوم پزشکی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کودکان بیش فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 317
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱-۱ مقدمه

خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می‌دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و تلاش برای رفع این نیازهاست. با توجه به اهمیتی که جوامع امروز برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و سلامت عمومی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد (شوارتز وگنز، ۱۹۸۰، ترجمه، شهروزی ۱۳۸۱) از اولویت های جوامع به شمار می رود.

برآوردها نشان می‌دهند که در هر مقطع زمانی، تعداد زیادی از مردم با سلامت عمومی دچار مشکلاتی می‌شوند که ناخواسته بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد مطلوب آنها می‌گردد. از سلامت عمومی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است. روان‌پزشکان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند که بین رفتار و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه که مورد بحث است، پدیده‌هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند (لئونارد سایم ۱۹۷۸، ترجمه از شاملو، ۱۳۷۲).

فهرست مطالب :

۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
اهداف اصلی
اهداف فرعی
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
۱-۶ متغیرهای پژوهش
۱-۷ تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی)
فصل دوم
پیشینه پژوهش
مقدمه
بخش اول: سلامت عمومی
سلامت عمومی و تعاریف آن
نشانه‌های سلامت عمومی
مدل بیماری روانی و سلامت عمومی
رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی
الف) رویکرد روان تحلیل‌گری
ب) رویکرد رفتارگرایی
ج) رویکرد انسان‌نگری
قسمت دوم : خانواده و محیط خانواده
خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی
تأثیر خانواده بر رشد شخصیت
- نظریه اسناد
تأثیر محیط‌های ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده
سنجش محیط خانواده
مقیاس محیط خانواده
نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده
عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی
شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده
مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده
اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده
ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده
بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش اجرای پژوهش
۳-۳ جامعه پژوهش
۴-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری
۳-۵ ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری داده ها
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ
روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی
روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده
روایی
۶-۳ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴: مقدمه
۲-۴: روش های آماری توصیفی
۳-۴: روش های آماری استنباطی
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
۴-۴ یافته های جنبی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه تحقیق
۳-۵ بحث و نتیجه گیری
۴-۵ محدودیت های تحقیق
۵-۵ پیشنهادها
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

 منابع فارسی
احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات(۱۳۷۱). روان شناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک، تهران: انتشارات بنیاد.
افروز، غلامعلی(۱۳۷۱). مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بازرگانی، روحیه (۱۳۸۲). بررسی و مقایسه مشکلات جنسی در زنان بارور و نابارور. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران.
باقری، مسعود (۱۳۷۲). بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با انگیزه پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران.
بنی جمالی، شکوه السادات و احدی، حسن(۱۳۷۰). سلامت عمومی و عقب ماندگی ذهنی، تهران: نشر نی.
بهرامی، هادی، (۱۳۷۷). آزمونهای روانی مبانی نظری و فنون کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بهرامیان، رضا(۱۳۷۴). بررسی تأثیر نگرش‌های تربیتی والدین بر رشد اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی شهر نجف‌آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی مشکلات , بررسی مشکلات زوال خانواده , روابط نامناسب , عوامل زوال خانواده ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق:
عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.
هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.
این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی ۴۸ اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …
از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید ۶/۳۹ آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و ۴/۳۷ درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم ۶/۱۶ درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات و روش تحقیق
مقدمه
هدف تحقیق
نوع تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
سوال تحقیق
کاربران تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری و حجم آماری و حجم نمونه
محدودیت های تحقیق

فصل دوم – بررسی ادبیات تحقیق
طرح مسأله
مفهوم شناسی نخبگان
نظریه ی کثرت گرایانه ی نخبگان
نظریه ی نخبه گرایی
نظریه دمکراتیک نخبگان
دیدگاه مردم – نخبگان
جدول دسته بندی عوامل موثر در مهاجرت مغزها
نظریه های توضیح دهنده جذب، نگهداشت و مهاجرت نخبگان
نظریه سرمایه انسانی
نظریه سرمایه اجتماعی
نظریه انتقال معکوس فناوری
نظریه دوگانگی ساختار
نظریه مرکز پیرامون
نظریه بازار کار دوگانه
نظریه تحصیل مغزها
نظریه شکار مغزها
نظریه اجتماعات پژوهشی
جهانی شدن
نظریه نظام آموزشی اقتباسی
نظریه بحران منزلتی
نظریه جاذبه – دافعه (Pull- Push)
جدول مدل جاذبه – دافعه در جذب و نگهداشت و مهاجرت نخبه

فصل سوم – یافته های پژوهشی
الف) ارزیابی و فراتحلیل قالب و روش شناسی آثار
جدول دورنمای وضعیت روش شناسی پژوهشها
معرفی قالب آثار علمی
جدول معرفی قالب آثار علمی
پرکندگی موضوعی آثار علمی
جدول پراکندگی موضوعی آثار علمی
دوره زمانی انتشار تحقوق اثر علمی
جدول دوره زمانی انتشار تحقیق و اثر علمی
میزان همکاری محققان در تهیه اثر
جدول میزان همکاری محققان در تهیه اثر ( میزان هم پژوهی و هم نویسی )
قلمرو رشته ای آثار علمی
جدول قلمرو رشته ای آثار علمی
روش تحقیق
جدول روش تحقیق اتخاذ شده در آثار علمی
میدان مطالعه
میدان مطالعه آثار علمی
تکنیک های جمع آوری اطلاعات
جدول پراکندگی مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات
وضعیت فرضیه ها در ۱۹ طرح پژوهشی
جدو وضعیت فرضیه ها در ۱۹ طرح پژوهشی
تکنیک های تجزیه و تحلیل
الف) تکنیک های آمار توصیفی
ب) تکنیک های آما استنباطی و تبیینی معمولی
ج) تکنیک های پیرفته تر
جدول چگونگی استفاده محققان از تکنیک های تجزیه و تحلیل در ۱۹ طرح پژوهشی و پایان نامه
بررسی جنبه های محتوایی
تناسب نتایج با اهداف پروژه
جدول میزان تناسب و انطباق بین نتایج با اهداف پژوهش در ۱۹ طرح پژوهشی و پایان نامه
بررسی میزان اشتراک در تئوری و آموزه های نظری
جدول بررسی میزان اشتراک در تئوری و آموزه نظری
آموزه های نظری تازه
جدول میزان آموزه های نظری تازه تر و نکات مورد تأکید آنها
میزان ارتباط و تناسب راهکارها و پیشنهادات
جدول میزان ارتباط و تناسب راهکارها و پیشنهادات
جدول میزان شفافیت و قابل اجرا بودن راهکارها و پیشنهادات
طبقه بندی سطوح پیشنهادی و راهکارها
جدول طبقه بندی سطوح پیشنهادات و راهکارها
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
راهکارها و پیشنهادات
اهداف و سیاستها
برنامه ها ( اقدامات مهم و اساسی )
برنامه ها ( اقدامات مهم و اساسی )
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ لاتین ( انگلیسی )

منابع فارسی:

-    ارشاد، فرهنگ، (۱۳۸۰) – مبانی نظری فرار مغزها برحسب شکل‎های مختلف آن در شرایط کنونی، مقالات دومین همایش مسایل اجتماعی ایران.
-    ارشاد، فرهنگ (۱۳۸۰)- مبانی نظری فرار مغزها برحسب شکل‌های مختلف آن در شرایط کنونی، فصلنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران- شماره۵
-    الهیان، علوان – بررسی شیوه‌های جذب و نگهداری جهادگران متخصص- پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت
-    آراسته ، حمیدرضا (۱۳۸۰) – بررسی رضایت شغلی و عوامل مهاجرت اعضای هیأت علمی فارغ‌التحصیل خارج از کشور و راهکارهای کاهش آن – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-    آراسته، حمیدرضا (۱۳۷۹)- جمعیت یک تا دو میلیونی مهاجران ایرانی در ایالت متحده آمریکا و جذب نیروهای متخصص- همایش بررسی و شناخت مسایل ایرانیان مقیم خارج ازکشور
-    آراسته، حمیدرضا (۱۳۷۸)- عوامل مؤثر در جذب و دفع نیروهای متخصص- مجموعه مقالات همایش بررسی مشکلات و چشم‌انداز اشتغال دانش‌آموختگان آموزش‌عالی- پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
-    ابراهیمی، یزدان (۱۳۸۰)-  بررسی تمایل دانشجویان دانشگاههای تهران و صنعتی شریف در رشته‌های برق و کامپیوتر به خروج از کشور – مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: توسعه نیروی انسانی , راهکارهای توسعه , فرار مغزها , پیشگیری از فرار مغزها ,
:: بازدید از این مطلب : 170
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربویین زهرا است که جامعه آماری زنان بویین زهرا است که کل آمار بدست آماده از زنان ۳۵-۳۰ – ۱۳۵۰ نفر است که ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت زناشویی می باشد که اقتباس از پرسش نامه دلاور است . که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین زنان مطلقه و خانواده کم درآمد و همن طور و همکین طور زوجین فامیلی از لحاظ رضایت مندی زناشویی با زنان متاهل و خانواده بادرآمد بالا زوجین غریبه تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰ ≤ P است .

بیان مساله

ازدواج یک نهاد جهانی است که روابط جنسی انسان را تامین می کند و شناخت اجتماعی به فرزندان می دهد که از آن ناشی شده اند . نهاد ازدواج نیازهای روحی ،زیست شناختی و روان شناسی زوجین را رضامی کند .اکثرادیان ازدواج را به مثابه ی یک واقعه ی مقدس بین زن و مرد به منظور روابط زناشویی سالم و اشاعه اندیشه های دینی ، تلقی می کنند که همین موضوع باعث ایجاد رضایت زناشویی در بین زنان و مردان خواهد بود که ممکن است با هر تلنقری از بین برود که باید از این معزل تا حد امکان جلوگیری به عمل آید . در سال اول ازدواج سالهای دشوار سازگاری زوجین با یکدیگر ، اعضای خانواده و دوستان به شمار می رود که می تواند سالهای طولانی باشد و اغلب هم چنین است . به نظر روانشناسان در ایجاد رضایت از زندگی زناشویی عواملی مانند سازگاری با شریک زندگی ، سازگاری جنسی ، و سازگاری اقتصادی جزء عوامل اصلی زندگی است که شرح آنها هم بوده است . و عدم توجه به این مسائل باعث جدایی و طلاق در بین زوجین خواهد شد که روابط بین فردی همانگونه که در شغل و دوستی نقش مهمی را بازی می کند در ازدواج و رضایت زناشویی نیز بسیار شایان توجه می باشد کار مشکلتر جلوه می کند ( کرباسی – ۱۳۷۹ ) .

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
زنان متاهل
زنان مطلقه

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف ازدواج
اهمیت ازدواج
مشکلات ازدواج
سازگاری در ازدواج
عوامل موثر در سازگاری ازدواج
حوزه های سازگاری در ازدواج
واژه خانواده
تعریف خانواده
چرخه ی دوره ی زندگی خانوادگی
ترک خانواده
خشونت زناشویی
سبک های زندگی : سوال چند انتخابی
زندگی مشترک : جنبه های مثبت و منفی
جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت
جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچ وپوچ
تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف
جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی و استقلال
جنبههای منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم
روابط زن و شوهر : روشن نگه داشتن چراغ
بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف
ازدواج
ازدواج در امریکای شمالی
ازدواج مدنی
زندگی مشترک آزاد
زوج بودن اما جدا زندگی کردن
خانواده درمانی راهبردی
خانواده سالم و درمان راهبردی
خانواده های مشکل ساز و درمان راهبردی
خانواده های سالم و ناسالم و خانواده درمانی ساختاری
تفاوت های بین روابط آشفته و غیر آشفته خانوادگی
تحقیقات خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ساخت خانواده
انتخاب همسر
طلاق
دلایل طلاق
دگرگونی در ساخت خانواده
مراحل زندگی از نظر لوینسون
جدول مراحل رشد روانی – اجتماعی بزرگسالان
سازگاری با زندگی از نظر ویلانت
نقطه ضعف های نظریه لوینسون و ویلانت
زمان بندی اجتماعی
روابط صمیمی
عشق رمانتیک
همسرگزینی
فرهنگ و تجربه ی عشق
روابط دوستی
روابط دوستی همجنس
رابطه دوستی با جنس مخالف
خواهر – برادرها به عنوان دوستان
تنهایی
چرخه ی زندگی خانوادگی
ترک خانه ی پدری
تشکیل زندگی زناشویی
نقش های زناشویی
رضایت زناشویی
انتظارها و افسانه های زناشویی
پدر ــ مادری
تنوع سبک های زندگی بزرگسالان
طلاق و ازدواج مجدد

فصل سوم : روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه تحقیق
روش نمونه گیری تحقیق
ابزارها ی پژوهش
نحوه اجرایی
روایی آزمون رضایت از زندگی زناشویی
تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فرمول آزمون t
جدول ۱-۴ نمرات آزمودنیها از پرسش نامه رضایت مندی از زندگی در دو گروه زنان متاهل و مطلقه
جدول ۴-۲ : مقایسه رضایت مندی از زندگی زناشویی – زنان متاهل و مطلقه
جدول ۴-۳ : مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های پردرآمد و کم درآمد
جدول ۴-۴ : مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های با زوجین فامیلی و غریبه

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پرسشنامه رضایتمندی از زندگی زناشویی

منابع و ماخذ

الهی نژاد ، مسعود. (۱۳۷۹) .  خانواده و اصول رفتاری درآن . انتشارات نور ، تهران .

بهبهانی، الهه . (۱۳۷۸). زندگی و تاثیر متقابل زن و شوهر . انتشارات نی ، تهران.

بیانی ، احمد.(۱۳۷۹ ). روش تحقیق در علوم انسانی . انتشارات آرش ، تهران.

شریفی،پاشا. (۱۳۸۰) . سلامت روانی خانواده. انتشارات ارجمند،  تهران .

دلاور ، علی . (۱۳۸۳ ) . روش تحقیق در علوم تربیتی. انتشارات رشد ،  تهران .

کهوری نژاد ، علیرضا . ( ۱۳۷۸ ) .خانواده و خانواده درمانی . انتشارات نی ، تهران .

کار ، آلن . ( ۱۳۸۰ ) . خانواده درمانی و تحلیل روابط و تعارضات همسران. تالیف

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضات زناشویی , رضایت زناشویی زنان , زناشویی زنان , زناشویی زنان متاهل ,
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربویین زهرا است که جامعه آماری زنان بویین زهرا است که کل آمار بدست آماده از زنان ۳۵-۳۰ – ۱۳۵۰ نفر است که ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت زناشویی می باشد که اقتباس از پرسش نامه دلاور است . که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین زنان مطلقه و خانواده کم درآمد و همن طور و همکین طور زوجین فامیلی از لحاظ رضایت مندی زناشویی با زنان متاهل و خانواده بادرآمد بالا زوجین غریبه تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰ ≤ P است .

بیان مساله

ازدواج یک نهاد جهانی است که روابط جنسی انسان را تامین می کند و شناخت اجتماعی به فرزندان می دهد که از آن ناشی شده اند . نهاد ازدواج نیازهای روحی ،زیست شناختی و روان شناسی زوجین را رضامی کند .اکثرادیان ازدواج را به مثابه ی یک واقعه ی مقدس بین زن و مرد به منظور روابط زناشویی سالم و اشاعه اندیشه های دینی ، تلقی می کنند که همین موضوع باعث ایجاد رضایت زناشویی در بین زنان و مردان خواهد بود که ممکن است با هر تلنقری از بین برود که باید از این معزل تا حد امکان جلوگیری به عمل آید . در سال اول ازدواج سالهای دشوار سازگاری زوجین با یکدیگر ، اعضای خانواده و دوستان به شمار می رود که می تواند سالهای طولانی باشد و اغلب هم چنین است . به نظر روانشناسان در ایجاد رضایت از زندگی زناشویی عواملی مانند سازگاری با شریک زندگی ، سازگاری جنسی ، و سازگاری اقتصادی جزء عوامل اصلی زندگی است که شرح آنها هم بوده است . و عدم توجه به این مسائل باعث جدایی و طلاق در بین زوجین خواهد شد که روابط بین فردی همانگونه که در شغل و دوستی نقش مهمی را بازی می کند در ازدواج و رضایت زناشویی نیز بسیار شایان توجه می باشد کار مشکلتر جلوه می کند ( کرباسی – ۱۳۷۹ ) .

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
زنان متاهل
زنان مطلقه

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف ازدواج
اهمیت ازدواج
مشکلات ازدواج
سازگاری در ازدواج
عوامل موثر در سازگاری ازدواج
حوزه های سازگاری در ازدواج
واژه خانواده
تعریف خانواده
چرخه ی دوره ی زندگی خانوادگی
ترک خانواده
خشونت زناشویی
سبک های زندگی : سوال چند انتخابی
زندگی مشترک : جنبه های مثبت و منفی
جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت
جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچ وپوچ
تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف
جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی و استقلال
جنبههای منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم
روابط زن و شوهر : روشن نگه داشتن چراغ
بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف
ازدواج
ازدواج در امریکای شمالی
ازدواج مدنی
زندگی مشترک آزاد
زوج بودن اما جدا زندگی کردن
خانواده درمانی راهبردی
خانواده سالم و درمان راهبردی
خانواده های مشکل ساز و درمان راهبردی
خانواده های سالم و ناسالم و خانواده درمانی ساختاری
تفاوت های بین روابط آشفته و غیر آشفته خانوادگی
تحقیقات خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ساخت خانواده
انتخاب همسر
طلاق
دلایل طلاق
دگرگونی در ساخت خانواده
مراحل زندگی از نظر لوینسون
جدول مراحل رشد روانی – اجتماعی بزرگسالان
سازگاری با زندگی از نظر ویلانت
نقطه ضعف های نظریه لوینسون و ویلانت
زمان بندی اجتماعی
روابط صمیمی
عشق رمانتیک
همسرگزینی
فرهنگ و تجربه ی عشق
روابط دوستی
روابط دوستی همجنس
رابطه دوستی با جنس مخالف
خواهر – برادرها به عنوان دوستان
تنهایی
چرخه ی زندگی خانوادگی
ترک خانه ی پدری
تشکیل زندگی زناشویی
نقش های زناشویی
رضایت زناشویی
انتظارها و افسانه های زناشویی
پدر ــ مادری
تنوع سبک های زندگی بزرگسالان
طلاق و ازدواج مجدد

فصل سوم : روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه تحقیق
روش نمونه گیری تحقیق
ابزارها ی پژوهش
نحوه اجرایی
روایی آزمون رضایت از زندگی زناشویی
تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فرمول آزمون t
جدول ۱-۴ نمرات آزمودنیها از پرسش نامه رضایت مندی از زندگی در دو گروه زنان متاهل و مطلقه
جدول ۴-۲ : مقایسه رضایت مندی از زندگی زناشویی – زنان متاهل و مطلقه
جدول ۴-۳ : مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های پردرآمد و کم درآمد
جدول ۴-۴ : مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های با زوجین فامیلی و غریبه

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پرسشنامه رضایتمندی از زندگی زناشویی

منابع و ماخذ

الهی نژاد ، مسعود. (۱۳۷۹) .  خانواده و اصول رفتاری درآن . انتشارات نور ، تهران .

بهبهانی، الهه . (۱۳۷۸). زندگی و تاثیر متقابل زن و شوهر . انتشارات نی ، تهران.

بیانی ، احمد.(۱۳۷۹ ). روش تحقیق در علوم انسانی . انتشارات آرش ، تهران.

شریفی،پاشا. (۱۳۸۰) . سلامت روانی خانواده. انتشارات ارجمند،  تهران .

دلاور ، علی . (۱۳۸۳ ) . روش تحقیق در علوم تربیتی. انتشارات رشد ،  تهران .

کهوری نژاد ، علیرضا . ( ۱۳۷۸ ) .خانواده و خانواده درمانی . انتشارات نی ، تهران .

کار ، آلن . ( ۱۳۸۰ ) . خانواده درمانی و تحلیل روابط و تعارضات همسران. تالیف

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضات زناشویی , رضایت زناشویی زنان , زناشویی زنان , زناشویی زنان متاهل ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 بهمن 1393 | نظرات ()