نوشته شده توسط : جلال

 

مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی۷

مبحث اول: مفهوم همه پرسی.. ۷

بند اول:  دموکراسی.. ۸

اول:  تعریف دموکراسی.. ۸

دوم: انواع دموکراسی.. ۱۰

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ۱۰

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ۱۱

ج) دموکراسی نیمه مستقیم. ۱۱

یک ـ وتوی مردم. ۱۱

دو ـ رفراندم (همه پرسی) ۱۲

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی.. ۱۳

II) ماهیت همه پرسی.. ۱۴

۱ـ همه پرسی مشورتی.. ۱۴

۲ـ همه پرسی تصویبی.. ۱۴

۳ـ همه پرسی الزامی.. ۱۴

۴ـ همه پرسی اختیاری.. ۱۵

سه ـ پله بیسیت.. ۱۵

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) ۱۶

پنج ـ گزینش گری.. ۱۷

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی.. ۱۹

اول: همه پرسی و انتخابات.. ۱۹

دوم: همه پرسی و افکار عمومی.. ۲۲

 مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی.. ۲۹

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی.. ۲۹

اول: مفهوم توسعه سیاسی.. ۲۹

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی.. ۳۱

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون.. ۳۴

اول: مفهوم حاکمیت قانون.. ۳۴

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.. ۳۵

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون.. ۳۶

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون.. ۳۸

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی.. ۳۸

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی.. ۴۰

 فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ۴۴

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت.. ۴۵

بند اول:  همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲٫ ۴۵

بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱٫ ۴۸

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی.. ۵۲

بند اول: همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸٫ ۵۲

بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸٫ ۵۷

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی.. ۶۳

 بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ۶۹

مبحث اول: همه پرسی قانونی.. ۷۳

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۷۳

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی.. ۷۷

دوم: ابتکار همه پرسی.. ۷۹

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی.. ۸۱

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳

اول: مشروعیت قانون اساسی.. ۸۸

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور. ۹۳

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی.. ۹۷

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ۹۹

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه. ۹۹

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی.. ۹۹

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی.. ۹۹

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ ۱۰۱

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان.. ۱۰۳

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی  ۱۰۳

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی.. ۱۰۴

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی.. ۱۰۵

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه. ۱۱۱

بند اول: همه پرسی و رهبر. ۱۱۱

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور. ۱۱۴

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی.. ۱۱۸

ب) منع همه پرسی: ۱۱۸

نتیجه‌گیری.. ۱۱۹

منابع و مأخذ. ۱۲۴

منابع و مأخذ

منابع فارسی:

الف) کتب

۱-   آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، ۱۳۶۳

۲-   آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸

۳-   ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۶

۴-   ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، ۱۳۶۸

۵-   امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

۶-      ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آراء عمومی , آراء عمومی در ایران , بررسی نظام حقوقی , نظام حقوقی همه پرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 152
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 435
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این پایان نامه تحقیقی است درباره بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان با توجه به این امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعیت در بین کشورهای منطقه، رتبه اول را دارد و همچنین به علت موقعیت جغرافیایی به قلب اروپای شرقی معروف میباشد، این مسئله باعث شده است تا بیش از سایرکشورها تحت تاثیر حوادث سیاسی- اجتماعی روزگار خود باشد.

طبیعی است که اوضاع سیاسی- اجتماعی هر کشور تاثیر مستقیمی بر روی تمامی ابعاد جامعه ی خود دارد، در لهستان نیز شاهد هستیم که چگونه هنرمندان این کشور تحت تاثیر اتفاقات سیاسی- اجتماعی محیط خود به خلق آثار هنری پرداخته اند.

نکته جالب توجه درباره ی این هنرمندان این است که آنها برای بیان عقاید خود و ارتباط برقرار کردن با مردم جامعه، پوستر را وسیله ی مناسب یافتند و به این روش و با خلق پوستر هایی در زمینه های مختلف با مخاطبان ارتباط برقرار میکردند. در این رساله به بررسی عوامل موثر در به  وجود آمدن مکتب پوستر لهستان و سپس عناصر هنری هنرمندان آن دوره به آن پرداخته اند، تجزیه و تحلیل میگردد.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

فصل اول: آشنایی با کشورهای بلوک شرق

– تقسیم آلمان……………………………………………………………………………………………….. ۷

–  شورش ها…………………………………………………………………………………………………. ۷

– دیوار برلین………………………………………………………………………………………………… ۸

– بهارپراگ………………………………………………………………………………………………….. ۸

– از هم پاشی بلوک شوروی……………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم:آشنایی با مسائل سیاسی،اجتماعی و جغرافیایی لهستان

– راهنمای زبان لهستان…………………………………………………………………………………… ۱۱

– وضعیت لهستان در جنگ جهانی اول………………………………………………………………. ۱۲

– هزینه های جنگ برای لهستان……………………………………………………………………….. ۲۰

– لهستان پس از جنگ جهانی دوم…………………………………………………………………….. ۲۱

فصل سوم:ویژگی های فرهنگی لهستان

– ادبیات لهستان……………………………………………………………………………………………. ۳۰

– موسیقی لهستان………………………………………………………………………………………….. ۳۲

– نقاشی لهستان…………………………………………………………………………………………….. ۳۳

فصل چهارم:هنر پوستر درلهستان

– هنر پوستر از پیدایش تا اواسط ۱۹۷۰ ……………………………………………………………… ۳۵

– مکتب لهستان……………………………………………………………………………………………. ۳۹

– پوستر های سیاسی لهستان…………………………………………………………………………….. ۴۳

– پوستر های سینمایی لهستان…………………………………………………………………………… ۴۸

– پوستر های موسیقی لهستان……………………………………………………………………………. ۵۱

– پوسترهای تئاتر لهستان………………………………………………………………………………… ۵۲

– پوسترهای ورزشی لهستان…………………………………………………………………………….. ۵۳

فصل پنجم:هنرمندان لهستان

– رومن سیسلویش…………………………………………………………………………………………. ۵۶

– یرژی چرنیاوسکی………………………………………………………………………………………. ۵۵

– استاسیسی ادیگوسیوس…………………………………………………………………………………. ۵۶

– وویچه فانگور…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

– ویکتور گورکا…………………………………………………………………………………………… ۶۲

– میچسلاو گوروسکی…………………………………………………………………………………….. ۶۳

– رومن کالاروس………………………………………………………………………………………….. ۶۴

-آندژی کلیموفسکی……………………………………………………………………………………… ۶۵

-یان لنیتزا…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

– میرسلاو آدامژیک………………………………………………………………………………………. ۶۷

– اریک لیپینسکی…………………………………………………………………………………………. ۶۹

– یان موادژنیک……………………………………………………………………………………………. ۷۰

– یوزف مروشچاک……………………………………………………………………………………….. ۷۱

– رافائو اولبینسکی………………………………………………………………………………………… ۷۲

– آندژی پاگوفسکی………………………………………………………………………………………. ۷۳

– پولیان پالکا……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

– وسیوا روشوسا……………………………………………………………………………………………. ۷۵

– یان ساوکا…………………………………………………………………………………………………. ۷۶

– ویکتور سادوسکی………………………………………………………………………………………. ۷۷

– فرانچشیک استاروویسکی……………………………………………………………………………… ۷۸

– والدمار اشویدژی………………………………………………………………………………………… ۷۹

– هنریک توماشفسکی……………………………………………………………………………………. ۸۰

– تادئوش ترپکوسکی…………………………………………………………………………………….. ۸۹

– ماچی اوربانیتس…………………………………………………………………………………………. ۹۰

– ویسلاو والکوسکی……………………………………………………………………………………… ۹۱

– میچسلاو واشیلوفسکی………………………………………………………………………………….. ۹۲

– وویچه زامچنیک…………………………………………………………………………………………. ۹۳

– میشل باتوری…………………………………………………………………………………………….. ۹۴

– سباستین کوبیکا…………………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل ششم؛ بررسی پوسترهای لهستان از لحاظ طبقه بندی

– نتیجه گیری داده ها

فصل هفتم؛ کارهای عملی

–   سید مجید انوری

–      علی اصغر حسینی

منابع

۱- بیات، نصر الله. لهستان (کتاب سبز)‌ تهران. مرکز چاپ و  انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم ۱۳۸۱٫

۲- پهلوان،‌ فهیمه. درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم،‌ دانشگاه هنر،‌ چاپ اول ۱۳۸۱٫

۳- حسامی. هوشنگ، کیسلوفسکی از زبان کیسلوفسکی. انتشارات مدرسه ایران ۱۳۷۷

۴-عابدینی. رضا. بروشور نمایشگاه پوستر های لهستان. خانه هنرمندان. تهران. ۱۳۷۹٫

۵-لیونگ استون. آلن و ایزابلا. فرهنگ طراحی گرافیک. گشایش. فرهاد. انتشارات لوتس. چاپ اول. ۱۳۸۰٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عناصر تصویری , پوسترهای مکتب لهستان , عناصر تصویری , عناصر تصویری پوستر ,
:: بازدید از این مطلب : 506
|
امتیاز مطلب : 140
|
تعداد امتیازدهندگان : 28
|
مجموع امتیاز : 28
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()