نوشته شده توسط : جلال

 

مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی۷

مبحث اول: مفهوم همه پرسی.. ۷

بند اول:  دموکراسی.. ۸

اول:  تعریف دموکراسی.. ۸

دوم: انواع دموکراسی.. ۱۰

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ۱۰

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ۱۱

ج) دموکراسی نیمه مستقیم. ۱۱

یک ـ وتوی مردم. ۱۱

دو ـ رفراندم (همه پرسی) ۱۲

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی.. ۱۳

II) ماهیت همه پرسی.. ۱۴

۱ـ همه پرسی مشورتی.. ۱۴

۲ـ همه پرسی تصویبی.. ۱۴

۳ـ همه پرسی الزامی.. ۱۴

۴ـ همه پرسی اختیاری.. ۱۵

سه ـ پله بیسیت.. ۱۵

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) ۱۶

پنج ـ گزینش گری.. ۱۷

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی.. ۱۹

اول: همه پرسی و انتخابات.. ۱۹

دوم: همه پرسی و افکار عمومی.. ۲۲

 مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی.. ۲۹

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی.. ۲۹

اول: مفهوم توسعه سیاسی.. ۲۹

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی.. ۳۱

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون.. ۳۴

اول: مفهوم حاکمیت قانون.. ۳۴

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.. ۳۵

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون.. ۳۶

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون.. ۳۸

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی.. ۳۸

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی.. ۴۰

 فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ۴۴

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت.. ۴۵

بند اول:  همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲٫ ۴۵

بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱٫ ۴۸

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی.. ۵۲

بند اول: همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸٫ ۵۲

بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸٫ ۵۷

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی.. ۶۳

 بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ۶۹

مبحث اول: همه پرسی قانونی.. ۷۳

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۷۳

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی.. ۷۷

دوم: ابتکار همه پرسی.. ۷۹

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی.. ۸۱

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳

اول: مشروعیت قانون اساسی.. ۸۸

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور. ۹۳

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی.. ۹۷

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ۹۹

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه. ۹۹

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی.. ۹۹

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی.. ۹۹

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ ۱۰۱

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان.. ۱۰۳

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی  ۱۰۳

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی.. ۱۰۴

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی.. ۱۰۵

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه. ۱۱۱

بند اول: همه پرسی و رهبر. ۱۱۱

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور. ۱۱۴

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی.. ۱۱۸

ب) منع همه پرسی: ۱۱۸

نتیجه‌گیری.. ۱۱۹

منابع و مأخذ. ۱۲۴

منابع و مأخذ

منابع فارسی:

الف) کتب

۱-   آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، ۱۳۶۳

۲-   آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸

۳-   ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۶

۴-   ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، ۱۳۶۸

۵-   امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

۶-      ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آراء عمومی , آراء عمومی در ایران , بررسی نظام حقوقی , نظام حقوقی همه پرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 152
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این پایان نامه تحقیقی است درباره بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان با توجه به این امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعیت در بین کشورهای منطقه، رتبه اول را دارد و همچنین به علت موقعیت جغرافیایی به قلب اروپای شرقی معروف میباشد، این مسئله باعث شده است تا بیش از سایرکشورها تحت تاثیر حوادث سیاسی- اجتماعی روزگار خود باشد.

طبیعی است که اوضاع سیاسی- اجتماعی هر کشور تاثیر مستقیمی بر روی تمامی ابعاد جامعه ی خود دارد، در لهستان نیز شاهد هستیم که چگونه هنرمندان این کشور تحت تاثیر اتفاقات سیاسی- اجتماعی محیط خود به خلق آثار هنری پرداخته اند.

نکته جالب توجه درباره ی این هنرمندان این است که آنها برای بیان عقاید خود و ارتباط برقرار کردن با مردم جامعه، پوستر را وسیله ی مناسب یافتند و به این روش و با خلق پوستر هایی در زمینه های مختلف با مخاطبان ارتباط برقرار میکردند. در این رساله به بررسی عوامل موثر در به  وجود آمدن مکتب پوستر لهستان و سپس عناصر هنری هنرمندان آن دوره به آن پرداخته اند، تجزیه و تحلیل میگردد.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

فصل اول: آشنایی با کشورهای بلوک شرق

– تقسیم آلمان……………………………………………………………………………………………….. ۷

–  شورش ها…………………………………………………………………………………………………. ۷

– دیوار برلین………………………………………………………………………………………………… ۸

– بهارپراگ………………………………………………………………………………………………….. ۸

– از هم پاشی بلوک شوروی……………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم:آشنایی با مسائل سیاسی،اجتماعی و جغرافیایی لهستان

– راهنمای زبان لهستان…………………………………………………………………………………… ۱۱

– وضعیت لهستان در جنگ جهانی اول………………………………………………………………. ۱۲

– هزینه های جنگ برای لهستان……………………………………………………………………….. ۲۰

– لهستان پس از جنگ جهانی دوم…………………………………………………………………….. ۲۱

فصل سوم:ویژگی های فرهنگی لهستان

– ادبیات لهستان……………………………………………………………………………………………. ۳۰

– موسیقی لهستان………………………………………………………………………………………….. ۳۲

– نقاشی لهستان…………………………………………………………………………………………….. ۳۳

فصل چهارم:هنر پوستر درلهستان

– هنر پوستر از پیدایش تا اواسط ۱۹۷۰ ……………………………………………………………… ۳۵

– مکتب لهستان……………………………………………………………………………………………. ۳۹

– پوستر های سیاسی لهستان…………………………………………………………………………….. ۴۳

– پوستر های سینمایی لهستان…………………………………………………………………………… ۴۸

– پوستر های موسیقی لهستان……………………………………………………………………………. ۵۱

– پوسترهای تئاتر لهستان………………………………………………………………………………… ۵۲

– پوسترهای ورزشی لهستان…………………………………………………………………………….. ۵۳

فصل پنجم:هنرمندان لهستان

– رومن سیسلویش…………………………………………………………………………………………. ۵۶

– یرژی چرنیاوسکی………………………………………………………………………………………. ۵۵

– استاسیسی ادیگوسیوس…………………………………………………………………………………. ۵۶

– وویچه فانگور…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

– ویکتور گورکا…………………………………………………………………………………………… ۶۲

– میچسلاو گوروسکی…………………………………………………………………………………….. ۶۳

– رومن کالاروس………………………………………………………………………………………….. ۶۴

-آندژی کلیموفسکی……………………………………………………………………………………… ۶۵

-یان لنیتزا…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

– میرسلاو آدامژیک………………………………………………………………………………………. ۶۷

– اریک لیپینسکی…………………………………………………………………………………………. ۶۹

– یان موادژنیک……………………………………………………………………………………………. ۷۰

– یوزف مروشچاک……………………………………………………………………………………….. ۷۱

– رافائو اولبینسکی………………………………………………………………………………………… ۷۲

– آندژی پاگوفسکی………………………………………………………………………………………. ۷۳

– پولیان پالکا……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

– وسیوا روشوسا……………………………………………………………………………………………. ۷۵

– یان ساوکا…………………………………………………………………………………………………. ۷۶

– ویکتور سادوسکی………………………………………………………………………………………. ۷۷

– فرانچشیک استاروویسکی……………………………………………………………………………… ۷۸

– والدمار اشویدژی………………………………………………………………………………………… ۷۹

– هنریک توماشفسکی……………………………………………………………………………………. ۸۰

– تادئوش ترپکوسکی…………………………………………………………………………………….. ۸۹

– ماچی اوربانیتس…………………………………………………………………………………………. ۹۰

– ویسلاو والکوسکی……………………………………………………………………………………… ۹۱

– میچسلاو واشیلوفسکی………………………………………………………………………………….. ۹۲

– وویچه زامچنیک…………………………………………………………………………………………. ۹۳

– میشل باتوری…………………………………………………………………………………………….. ۹۴

– سباستین کوبیکا…………………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل ششم؛ بررسی پوسترهای لهستان از لحاظ طبقه بندی

– نتیجه گیری داده ها

فصل هفتم؛ کارهای عملی

–   سید مجید انوری

–      علی اصغر حسینی

منابع

۱- بیات، نصر الله. لهستان (کتاب سبز)‌ تهران. مرکز چاپ و  انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم ۱۳۸۱٫

۲- پهلوان،‌ فهیمه. درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم،‌ دانشگاه هنر،‌ چاپ اول ۱۳۸۱٫

۳- حسامی. هوشنگ، کیسلوفسکی از زبان کیسلوفسکی. انتشارات مدرسه ایران ۱۳۷۷

۴-عابدینی. رضا. بروشور نمایشگاه پوستر های لهستان. خانه هنرمندان. تهران. ۱۳۷۹٫

۵-لیونگ استون. آلن و ایزابلا. فرهنگ طراحی گرافیک. گشایش. فرهاد. انتشارات لوتس. چاپ اول. ۱۳۸۰٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عناصر تصویری , پوسترهای مکتب لهستان , عناصر تصویری , عناصر تصویری پوستر ,
:: بازدید از این مطلب : 506
|
امتیاز مطلب : 140
|
تعداد امتیازدهندگان : 28
|
مجموع امتیاز : 28
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

این تحقیق که بعنوان پروژه تخصصی و تحقیق جهت ارائه به دانشکده جنایی تهیه گردیده به بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف می‌پردازد در تبیین ماهیت و علل سرقت نظر گاههایی متفاوت طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می‌باشد.

باید دید از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی، و یا حالات هیجانی و نقص بیماریهای روانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرائط اقتصادی و اجتماعی باشند، ناشی می‌گردمد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می‌آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده‌اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده‌ای از رفتارهای متعدد است.

در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل مختلفی از جمله خانواده، فقر، مادی فرهنگی، اجتماعی، بیکاری، مهاجرت، رشد جمعیت و غیره در آن تأثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می‌شود گاهی عوامل مختلف می‌توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از  رفتارها می‌توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند.

فهرست مطالب

 چکیده

مقدمه (IN RODUCATION)

طرح مسأله

بخش اصلی

فصل اول : کلیات

اهمیت تحقیق

هدف تحقیق

روش تحقیق

سابقه تحقیق

محدوده تحقیق

 فصل دوم: ادبیات تحقیق

تعریف سرقت

انواع سرقت

اقتصاد و پیشگویی تحول تبهکاری (سرقت)

طبقه بندی سارقین

۱- طبقه بندی سنی و جنسی سارقین

۲- دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار

مثلث، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت

وظیفه ما در قبال سارق چیست ؟

برای کشف سرقت چه باید کرد

نگاهی به وضعیت کلی استان و ارتباط آن با سرقت

علل وقوع سرقت منازل

راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از سرقت

مبارزه و مقابله با سرقت

مبارزه و مقابله با سرقت

۱- تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

اثر مهاجرت درجرایم (سرقت)

تأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در جرایم

فقر و بیکاری

علل اجتماعی – اقتصادی سرقت

علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت

جرم چیست ؟

عوامل ازدیاد جرم

جرم شناسی سرقت

مطالعه موردی

چند نکته قابل توجه در مورد جرم شناسی سرقت منزل و ارائه توصیه‌های ایمنی

توصیه‌های ایمنی به مردم (شهروندان) در امر پیشگیری از سرقت

رابطه سرقت با سایر جرائم

رابطه سرقت با اعتیاد

رابطه سرقت و طلاق

رابطه سرقت و جعل

رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل

 فصل سوم

ـ تجزیه و تحلیل

ـ بحث ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ:

۱٫ کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تألی علی اصغر قربان حسینی

۲٫ کتاب جرم شناسی، تألیف دکتر هدی کی نیا

۳٫ جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، ۱۳۸۲

۴٫ پی جویی سرقت، مولف حسین هاتفی اردکانی، ۱۳۸۴

۵٫ جرم سرقت در حقوق ایران و اسلام، مولف نور محمد صبری، ۱۳۷۸

۶٫ سرقت های مسلحانه و بد عنف، مولفین سردار خوشزاد، سرهنگ خلعتبری، سرهنگ احمدی ـ ۱۳۸۴

۷٫ پایان نامه، سرهنگ اسماعیل خو

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی مسائل اجتماعی , بررسی معضلات اجتماعی , علل سرقت , عوامل سرقت ,
:: بازدید از این مطلب : 440
|
امتیاز مطلب : 130
|
تعداد امتیازدهندگان : 26
|
مجموع امتیاز : 26
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… الف

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………. د

-شروع موضوع تحقیق…………………………………………………………….. ۲

-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… ۱۵

-اهداف تحقیق………………………………………………………………………. ۴۱……..

-طرح سوال پژوهشی……………………………………………………………. ۴۴

-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. ۴۶

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری………………………………………….. ۴۷

شرح موضوع تحقیق……………………………………………………………….. ۴۹

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵۲

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی…………………………. ۵۳

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی………………………………………………. ۵۴

رشد روانی در دورة نوجوانی…………………………………………………. ۵۵

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی………………. ۵۶

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان…………………………………………. ۵۷

اهداف طرح تحقیق………………………………………………………………….. ۵۸

طرح سؤال پژوهشی……………………………………………………………….. ۵۹

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. ۶۰

تعریف اصطلاحات و مفاهیم…………………………………………………….. ۶۴

نوجوانی………………………………………………………………………………… ۶۶

بهزیستی……………………………………………………………………………….. ۶۷

خانواده…………………………………………………………………………………. ۶۸

روانی – اجتماعی……………………………………………………………………. ۶۹

خودپنداری……………………………………………………………………………. ۷۰

-ادبیات پژوهش……………………………………………………………………. ۷۱

-تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران………………………………… ۷۲

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی……………………….. ۷۳

ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………….. ۷۳

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران…………………………………………. ۷۴

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی…… ۷۵

-توصیف نوع و روش تحقیق………………………………………………….. ۷۶

-توصیف جامعه آماری…………………………………………………………. ۷۷

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری…………………………………… ۷۸

-روش آماری………………………………………………………………………. ۷۹

توصیف نوع و روش تحقیق………………………………………………………….. ۸۰

توصیف جامعه آماری………………………………………………………………….. ۸۱……..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………… ۸۲

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………. ۸۳

روش آماری……………………………………………………………………………….. ۸۴

-مقدمه………………………………………………………………………………… ۸۵

-تحلیل مجذور نمرات T/student…………………………………………… 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها……………………………………………….. ۸۷

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۸۷

-اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………… ۸۷

-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………….. ۸۸

-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………… ۸۹

-پیشنهادات………………………………………………………………………….. ۸۹

-اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………… ۸۹

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۸۹

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۸۹

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………… ۹۱

توصیف نوع روش تحقیق……………………………………………………………… ۹۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………. ۹۱

روش آماری……………………………………………………………………………….. ۹۱……..

متغیرهای حاضر در این پروژه…………………………………………………….. ۹۱

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………. ۹۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۹۵

ضمائم……………………………………………………………………………………….. ۹۷

مقیاس خودپنداری راجرز…………………………………………………………….. ۹۹

مقیاس عزت نفس رونبرگ………………………………………………………….. ۱۰۱

منابع و مأخذ  ۱۰۳

منابع و مآخذ

 1. استیوارت جونز، مگن مایلر زبلر، ترجمه: شاپوریان ، رضا، روان شناسی نوجوانی برای مربیان، انتشارات سپهر ۸ تهران ۱۳۵۳
 2. انتحی ، سیمین، بررسی سیستم حمایتی دولت از محرومان و مشاهدات کیفی درباره شرایط زندگی در شبانه روزیهای تحت پوشش سازمان بهزیستی ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی ۱۳۷۰
 3. سرشکی، مرضیه، نگرش اجمالی به سازمان بهزیستی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۷۰-۱۳۶۹
 4. سنجر، منصور، رفتار معلم و مشکلات روانی کودکان و نوجوانان ، ماهنامه آموزش و پرورش، آبان ۱۳۵۱٫
 5. حیدری، اکرم (گیتی)، بلوغ و مشکلات روانی جوانان و نوجوانان، نشر سعید محبی، تابستان ۱۳۷۴٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی مسائل روانی , مشکلات اجتماعی , مشکلات اجتماعی نوجوانان , مشکلات روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 125
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

سازماندهی نظام توزیع از مسائل کشور است، در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور، اصلاح شبکه‌‌های توزیع در جهت به حداقل رساندن هزینه توزیع، تعداد واسطه‌ها و تامین حمایت قضایی از حقوق مصرف کنندگان شامل حق برخورداری از کالا و خدمات ایمن و سالم، حق برخورداری از اطلاعات درست، مطرح گردیده است. این مهم، بودن توجه لازم و کافی به مشتری، قطعا با شکست مواجه خواهد شد. از این رو توجه مجبوری به مشتری به عنوان یگانه عامل تامین منابع حیاتی مورد نیاز،‌ ارتقا کیفیت و توسعه خدمات متناسب با خواسته‌ها و نیازهای مشتریان می‌بایست به طور دائمی در دستور کار فروشگاه شهروند قرار داشته باشد. به عبارت دیگر،‌ تمامی فعالیت‌های نرم‌افزاری و تجهیزات سخت‌افزاری،‌ می‌بایست مبین و نشان‌ دهنده خواست و انتظار مشتری باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد که ۵ درصد افزایش در وفاداری مشتری باعث می‌شود سود شرکت حدود ۲۵ تا ۸۵ درصد افزایش یابد. بعلاوه هزینة جذب یک مشتری جدید بین ۵ تا ۱۱ برابر نگهداری یک مشتری قدیمی است. وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب می‌شود، زیرا مشتریان وفادار سودآوری بیشتری دارند، خریدهای مجدد بالاتری دارند، دارای سهم عمده‌ای از بازار هستند و باعث گسترش معرفی سازمان به دیگران می‌گردند.

مقدمه ۷

بیان مسئله ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق ۹

اهداف ۱۰

فرضیه‌ها ۱۱

پیشینه تحقیق ۱۱

قلمرو تحقیق ۱۱

متغیر های تحقیق ۱۲

تعریف عملیاتی متغیرها ۱۲

«وفاداری» ۱۴

مقدمه ۱۴

وفاداری مشتریان ۱۴

تاریخچه وفاداری ۱۶

تعریف وفاداری ۱۷

قانون پارتو و وفاداری مشتریان ۱۹

بازاریابی و وفاداری ۱۹

انواع وفاداری ۲۰

– کیفیت، رضایت و وفاداری ۲۲

جدول (۲-۲): (رابطة کیفیت، رضایت و وفاداری) ۲۳

کیفیت نوع چهارم: کیفیت بیان نشده و غیرمنتظره ۲۴

شاخص‌های سنجش وفاداری مشتریان ۲۵

– رابطة بین رضایت و وفاداری ۲۵

نمودار (۲-۱): (رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری) ۲۶

– آزمون اسیدی: ۲۶

هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتریان وفادار ۲۷

مراحل تکامل وفاداری مشتریان ۲۹

جدول (۲-۳) (مراحل تکامل وفاداری مشتریان)   ۳۰

احتیاط‌های لازم در مورد وفاداری مشتریان ۳۱

«سازمان‌های پاسخگوی سریع» ۳۲

مقدمه: ۳۲

مفهوم پاسخگویی سریع: ۳۳

تعریف پاسخگویی سریع: ۳۴

محرکهای پاسخگویی سریع: ۳۵

تاریخچه FROها: ۴۰

سازمانهای با خاصیت پاسخگویی سریع(SFRO): 44

تفاوتها و اشتراکها: ۴۵

چهارچوب یک FRO: 46

شکل (۲-۳): چهارچوب مشروح FRO 48

ارضاء مشتریان در FROها: ۴۸

ـ تمرکز بر مشتری در FROها: ۴۸

– شناخت خواسته مشتریان: ۴۹

* ابعاد رقابتی مدل FRO: 50

الف) مزیت رقابتی در FROها: ۵۰

– تعریف مزیت رقابتی ۵۰

– نوع مزیت رقابتی در FROها: ۵۰

FROها باید مزیت رقابتی پویا داشته باشند: ۵۰

۱ـ قابلیت‌های کار‌آفرینی: ۵۱

۲ـ قابلیتهای فنی: ۵۱

۳ـ قابلیت سازمانی: ۵۱

۴ـ قابلیت‌های استراتژیک: ۵۱

ب) ابعاد ششگانه رقابتی در FROها: ۵۱

کیفیت ۵۲

– ابعاد کیفیت: ۵۳

ابعاد کیفیت محصول: ۵۳

ابعاد کیفیت خدمات. ۵۵

جدول (۲ـ۵): ابعاد کیفیت خدمات ۵۵

•خدمات: ۵۷

نمودار (۲-۳): چرخه مدیریت خدمات ۵۷

– ویژگی‌های خدمات: ۵۸

نمودار (۲-۴): ویژگی‌های خدمات ۵۹

• انعطاف‌پذیری: ۶۰

جدول (۲-۶): انواع انعطاف‌پذیری ۶۲

• زمان ۶۴

نمودار (۲-۵): مزایای سازمانهای یادگیری مدار ۶۸

• قیمت: ۶۸

– عوامل موثر بر قیمت‌گذاری: ۶۹

– ایجاد ارزش برای مشتریان و استراتژیهای قیمت‌گذاری مشتری گرایانه در FROها: ۷۰

نمودار (۲-۶): معادلة ارزش برای مشتری ۷۱

– کاهش قیمت و استراتژی فرانگری: ۷۲

نمودار (۲-۷): عناصر استراتژی فرانگری ۷۳

– قیمت‌گذاری در FROها: ۷۴

– سه عامل تعیین کننده قیمت: ۷۴

– خط و مشی قیمت‌گذاری در FROها: ۷۵

• قابلیت اطمینان: ۷۵

ج) خاصیت هم‌افزایی ابعاد رقابتی FROها: ۷۷

* پیش‌نیازهای ساختاری در یک FRO: 78

• بهبود مستمر: ۷۹

– حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در یک FRO برای بهبود: ۸۰

نمودار (۲ـ۸): توالی تحقیق و توسعه بصورت سنتی ۸۲

نمودار (۲-۹): فرایند تصمیم‌گیری در واحد تحقیق و توسعه ۸۳

• تکنولوژی پیشرفته: ۸۴

– اجزاء تکنولوژی: ۸۵

• یکپارچه‌سازی افراد و سیستم‌ها: ۸۶

–  هرم یکپارچه‌سازی: ۸۶

شکل  (۲-۴): هرم یکپارچه‌سازی ۸۷

یکپارچه‌سازی سلسله مراتبی: ۸۷

یکپارچه‌سازی افقی: ۸۷

نمودار (۲-۱۰): P5 عملیات ۸۹

یکپارچه‌سازی بیرونی یا عمودی: ۸۹

– عوامل موثر بر یکپارچه‌سازی: ۹۰

ساختار ۹۰

سیستم اطلاعات ۹۰

افراد ۹۱

شکل (۲-۵): نقش روبه تکامل نیروی کار در یک FRO 91

* استراتژیها در FROها: ۹۲

• تعریف استراتژی: ۹۳

• تجزیه و تحلیل استراتژیک: ۹۳

– تعیین قوتها و ضعف‌ها: ۹۴

الف ) عوامل موثر بر موفقیت شرکت: ۹۴

ب) سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FROها: ۹۵

روشهای سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FROها: ۹۹

جدول (۲-۷): انواع سنجش پاسخگویی سریع ۱۰۰

– فرصتها و تهدیدها: ۱۰۰

نگرش مبتنی بر بازار: ۱۰۰

• تدوین استراتژی در FROها: ۱۰۲

• سطوح استراتژی در یک FRO: 102

• استراتژی بنگاه در یک FRO: 103

استراتژی رقابتی در یک FRO: 103

استراتژی عملیاتی در یک FRO: 104

* انواع استراتژیهای رقابتی FROها: ۱۰۴

ب) استراتژی‌های مشتری محور در FROها: ۱۰۵

استراتژی برتری عملیاتی: ۱۰۵

استراتژی رهبری محصول: ۱۰۶

استراتژی مشتری مداری: ۱۰۶

برگزیدن یک استراتژی بعنوان مهمترین استراتژی: ۱۰۷

استراتژی‌های مشتری محور و فرایندهای اصلی در FROها: ۱۰۷

جدول (۲-۸): ارتباط مشخصة استراتژی و شایستگی‌های هرفرآیند. ۱۰۹

* هم راستایی و هم افزایی سه سطح استراتژی در یک FRO: 109

• نتایج پیاده‌سازی استراتژی در یک FRO: 109

نیروی انسانی و FROها: ۱۱۰

جدول (۲-۹): تغییر حالت و رفتار در کارگران ۱۱۱

برخی مدلهای تئوریک FROها: ۱۱۲

• مدل داده و ستاده برای درک FROها: ۱۱۲

نمودار (۲-۱۱): مدل داده و ستاده ۱۱۳

مدل منحنی سیگمایی برای FROها: ۱۱۳

نمودار (۲-۱۲): مدل منحنی سیگمایی ۱۱۴

• مدل سه پایه برای FROها: ۱۱۵

شکل (۲-۶): مدل سه پایه ۱۱۶

موفقیت مالی: ۱۱۷

• مدل سیستمی برای FROها: ۱۱۸

نمودار (۲-۱۳): مدل سیستمی ۱۱۹

رابطة FRO و وفاداری: ۱۱۹

نمودار (۲-۱۴): «نمودار ارتباطی بین عوامل ایجاد کننده یک نظام ارزشی مشتری نواز» ۱۲۱

– اثر FROها بر وفاداری: ۱۲۲

نمودار (۲-۳۱): رابطة FRO و وفاداری ۱۲۳

• کیفیت و وفاداری: ۱۲۳

• قیمت و وفاداری: ۱۲۴

• خدمات و وفاداری: ۱۲۵

• قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد و وفاداری: ۱۲۵

• انعطاف‌پذیری و وفاداری: ۱۲۶

زمان و وفاداری: ۱۲۷

«فروشگاههای زنجیره‌ای» ۱۲۸

تاریخچه: ۱۲۸

تعریف: ۱۲۸

نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در نظام توزیع: ۱۲۹

فروشگاههای زنجیره‌ای در ایران: ۱۳۰

فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند: ۱۳۱

منابع فارسی:

۱) آیین نامه اجرایی احداث فروشگاههای زنجیره ای، ماده یک “طرح احداث و توسعه فروشگاههای زنجیره ای”، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۱۳۷۳

۲)   اختر، اس اچ، بازاریابی جهانی، ترجمه حسن اسماعیل پور، محسن نجفیان، نگاه دانش، ۱۳۸۰، تهران

۳) الوانی، سید مهدی و بهروز ریاحی، سنجش کیفیت خدمات در بخش خدمات در بخش عمومی، چاپ اول، مرکز آموزش، تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۲٫

۴)   بشکار، مصطفی، سید کیانوش کلانتر، تولید با معیارهای جهانی، تدبیر، شماره ،۱۳۴ سال ۱۳۸۲٫

۵)   بل، جیپ آر، مشتری در جایگاه شهر یک، ترجمه غلامرضا صالحی معوا، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۰،تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی كاربری مدل FRO , تعیین سطح وفاداری , فروشگاههای زنجیره‌ای , وفاداری مشتریان ,
:: بازدید از این مطلب : 396
|
امتیاز مطلب : 125
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد . روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است . نمونه این تحقیق ۱۳۴ نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط می باشد . و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در مورد ارتباط تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود .

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱-    مقدمه     ۲
۱-۲-    بیان مسأله    ۳
۱-۳-    اهمیت مسأله    ۴
۱-۴-    اهداف تحقیق    ۵
۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق    ۵
۱-۴-۲- هدف جزئی تحقیق    ۵
۱-۵-    سؤالات تحقیق    ۶
۱-۶-    تعاریف متغیرها    ۷
۱-۷-    تعاریف عملیاتی    ۹
فصل دوم
۲-۱- مقدمه    ۱۱
۲-۲- فرسودگی شغلی    ۱۱
۲-۳- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی    ۱۴
۲-۳-۱- رویکرد بالینی     ۱۴
۲-۳-۲- رویکرد روان شناختی – اجتماعی    ۱۶
۲-۳-۳- رویکرد تبادلی    ۱۷
۲-۳-۴- مدل کاپنر    ۱۹
۲-۴- رویکرد ساختاری    ۲۰
۲-۴-۱- سازمان    ۲۱
۲-۴-۲- جو سازمانی    ۲۱
۲-۴-۳- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی    ۲۲
۲-۴-۴- جو سازمانی و روابط سازمانی    ۲۳
۲-۴-۵- شاخص های جو سالم سازمانی    ۲۴
۲-۴-۶- بهداشت روانی    ۲۵
۲-۴-۷- روحیه    ۲۶
۲-۴-۸- ویژگی های مدرسه سالم    ۲۶
۲-۵- مراحل فرسودگی شغلی    ۲۷
۲-۵-۱- ماسلاچ    ۲۷
۲-۵-۲- پستونچی    ۲۸
۲-۵-۳- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)    ۳۰
۲-۶- عوامل فرسودگی شغلی    ۳۰
۲-۷- نشانه های فرسودگی شغلی    ۳۳
۲-۸- عوارض فرسودگی شغلی    ۳۴
۲-۹- استرس شغلی    ۳۴
۲-۹-۱- منابع استرس شغلی    ۳۵
۲-۹-۲- ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی    ۳۷
۲-۱۰- تحلیل رفتگی وشخصیت    ۴۱
۲-۱۰-۱- تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری    ۴۳
۲-۱۱- فشار روانی    ۴۵
۲-۱۱-۱- آثار تخریبی فشار روانی در تدریس    ۴۶
۲-۱۱-۲- راههای کاهش فشار روانی معلمان    ۴۶
۲-۱۲- پیشینه پژوهش    ۴۸
۲-۱۲-۱- تحقیقات داخلی    ۴۸
۲-۱۲-۲- تحقیقات خارجی    ۵۴
فصل سوم
۳-۱- طرح تحقیق    ۵۸
۳-۲- جامعه آماری    ۵۸
۳-۳- متغیر مستقل و وابسته    ۵۸
۳-۴- روش نمونه گیری     ۵۸
۳-۵- ابزار اندازه گیری    ۵۹
۳-۶- پایایی و روایی تحقیق    ۵۹
۳-۷- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۹
فصل چهارم
۴-۱- مقدمه    ۶۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۲
فصل پنجم
۵-۱- مقدمه    ۸۵
۵-۲- بحث ونتیجه گیری     ۸۵
۵-۳- پیشنهادها    ۹۱
۵-۴- محدودیتها    ۹۱
منابع    ۹۲

فهرست جداول
جدول ۴-۱ – توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران    ۶۲
جدول ۴-۲ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران    ۶۴
جدول ۴-۳ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران    ۶۶
جدول ۴-۴ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۶۸
جدول ۴-۵ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس    ۷۰
جدول ۴-۶ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی    ۷۲
جدول ۴-۷ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت    ۷۲
جدول ۴-۸ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی    ۷۳
جدول ۴-۹ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی    ۷۴
جدول ۴-۱۰ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت    ۷۶
جدول ۴-۱۱ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی    ۷۸
جدول ۴-۱۲ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی    ۸۰
جدول ۴-۱۳ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی    ۸۱
جدول ۴-۱۴ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس    ۸۲
جدول ۴-۱۵ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۸۴
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول ۱۵    ۸۵
جدول ۴-۱۶ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس)    ۸۶

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۱    ۶۳
نمودار ۴-۲ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۲    ۶۵
نمودار ۴-۳ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۳    ۶۷
نمودار ۴-۴ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۴    ۶۹
نمودار ۴-۵ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۵    ۷۱

منابع فارسی
۱-  احمدی، سید احمد. خلیفه سلطانی، افتخار اسادات( ۱۳۸۵ ) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقطع های سه گانه شهر اصفهان.
۲-  ندیمی، محمد تقی. بروج، محمد حسین ( ۱۳۷۷ ) . آموزش و پرورش سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. چاپ ۴ ، انتشارات مهرداد.
۳-  عاطف، لاله ؛ روح الامین، مریم ؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین (۱۳۸۵ ) . میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان . فصلنامه علمی و پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) شماره۲۹، سال ۸  .
۴-  دکتر سرمد، زهره. دکتر بازرگان، عباس. دکتر حجازی، الهه. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، انتشارات آگه. ۵-  خاکزادان، زهرا (۱۳۸۵ ). بررسی رابطه بین کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی فرسودگی شغلی , شغل دبیران , فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی دبیران ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 115
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد . روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است . نمونه این تحقیق ۱۳۴ نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط می باشد . و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در مورد ارتباط تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود .

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱-    مقدمه     ۲
۱-۲-    بیان مسأله    ۳
۱-۳-    اهمیت مسأله    ۴
۱-۴-    اهداف تحقیق    ۵
۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق    ۵
۱-۴-۲- هدف جزئی تحقیق    ۵
۱-۵-    سؤالات تحقیق    ۶
۱-۶-    تعاریف متغیرها    ۷
۱-۷-    تعاریف عملیاتی    ۹
فصل دوم
۲-۱- مقدمه    ۱۱
۲-۲- فرسودگی شغلی    ۱۱
۲-۳- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی    ۱۴
۲-۳-۱- رویکرد بالینی     ۱۴
۲-۳-۲- رویکرد روان شناختی – اجتماعی    ۱۶
۲-۳-۳- رویکرد تبادلی    ۱۷
۲-۳-۴- مدل کاپنر    ۱۹
۲-۴- رویکرد ساختاری    ۲۰
۲-۴-۱- سازمان    ۲۱
۲-۴-۲- جو سازمانی    ۲۱
۲-۴-۳- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی    ۲۲
۲-۴-۴- جو سازمانی و روابط سازمانی    ۲۳
۲-۴-۵- شاخص های جو سالم سازمانی    ۲۴
۲-۴-۶- بهداشت روانی    ۲۵
۲-۴-۷- روحیه    ۲۶
۲-۴-۸- ویژگی های مدرسه سالم    ۲۶
۲-۵- مراحل فرسودگی شغلی    ۲۷
۲-۵-۱- ماسلاچ    ۲۷
۲-۵-۲- پستونچی    ۲۸
۲-۵-۳- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)    ۳۰
۲-۶- عوامل فرسودگی شغلی    ۳۰
۲-۷- نشانه های فرسودگی شغلی    ۳۳
۲-۸- عوارض فرسودگی شغلی    ۳۴
۲-۹- استرس شغلی    ۳۴
۲-۹-۱- منابع استرس شغلی    ۳۵
۲-۹-۲- ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی    ۳۷
۲-۱۰- تحلیل رفتگی وشخصیت    ۴۱
۲-۱۰-۱- تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری    ۴۳
۲-۱۱- فشار روانی    ۴۵
۲-۱۱-۱- آثار تخریبی فشار روانی در تدریس    ۴۶
۲-۱۱-۲- راههای کاهش فشار روانی معلمان    ۴۶
۲-۱۲- پیشینه پژوهش    ۴۸
۲-۱۲-۱- تحقیقات داخلی    ۴۸
۲-۱۲-۲- تحقیقات خارجی    ۵۴
فصل سوم
۳-۱- طرح تحقیق    ۵۸
۳-۲- جامعه آماری    ۵۸
۳-۳- متغیر مستقل و وابسته    ۵۸
۳-۴- روش نمونه گیری     ۵۸
۳-۵- ابزار اندازه گیری    ۵۹
۳-۶- پایایی و روایی تحقیق    ۵۹
۳-۷- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۹
فصل چهارم
۴-۱- مقدمه    ۶۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۲
فصل پنجم
۵-۱- مقدمه    ۸۵
۵-۲- بحث ونتیجه گیری     ۸۵
۵-۳- پیشنهادها    ۹۱
۵-۴- محدودیتها    ۹۱
منابع    ۹۲

فهرست جداول
جدول ۴-۱ – توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران    ۶۲
جدول ۴-۲ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران    ۶۴
جدول ۴-۳ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران    ۶۶
جدول ۴-۴ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۶۸
جدول ۴-۵ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس    ۷۰
جدول ۴-۶ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی    ۷۲
جدول ۴-۷ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت    ۷۲
جدول ۴-۸ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی    ۷۳
جدول ۴-۹ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی    ۷۴
جدول ۴-۱۰ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت    ۷۶
جدول ۴-۱۱ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی    ۷۸
جدول ۴-۱۲ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی    ۸۰
جدول ۴-۱۳ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی    ۸۱
جدول ۴-۱۴ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس    ۸۲
جدول ۴-۱۵ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۸۴
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول ۱۵    ۸۵
جدول ۴-۱۶ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس)    ۸۶

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۱    ۶۳
نمودار ۴-۲ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۲    ۶۵
نمودار ۴-۳ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۳    ۶۷
نمودار ۴-۴ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۴    ۶۹
نمودار ۴-۵ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۵    ۷۱

منابع فارسی
۱-  احمدی، سید احمد. خلیفه سلطانی، افتخار اسادات( ۱۳۸۵ ) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقطع های سه گانه شهر اصفهان.
۲-  ندیمی، محمد تقی. بروج، محمد حسین ( ۱۳۷۷ ) . آموزش و پرورش سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. چاپ ۴ ، انتشارات مهرداد.
۳-  عاطف، لاله ؛ روح الامین، مریم ؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین (۱۳۸۵ ) . میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان . فصلنامه علمی و پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) شماره۲۹، سال ۸  .
۴-  دکتر سرمد، زهره. دکتر بازرگان، عباس. دکتر حجازی، الهه. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، انتشارات آگه. ۵-  خاکزادان، زهرا (۱۳۸۵ ). بررسی رابطه بین کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی فرسودگی شغلی , شغل دبیران , فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی دبیران ,
:: بازدید از این مطلب : 400
|
امتیاز مطلب : 115
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

 فهرست                                             صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول
– ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )    ۳
– صادرات و رشد اقتصادی    ۷
استراتژی تجارت بین الملل     ۹
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات    ۱۱
– بازار یابی بین المللی    ۱۳
– تحقیقات بازار صادرات    ۱۳
– تشویق و توسعه صادرات    ۱۹
– قیمت گذاری    ۲۰
– پیشنهاد قیمت صادراتی    ۲۰
– مکاتبه در صادرات    ۲۱
– نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات    ۲۲
– عوامل مؤثر در توسعه صادرات     ۲۳
– مروری بر بازرگانی خارجی ایران    ۲۷

فصل دوم – جمهوری خلق چین    ۳۲
* بخش اول
– جغرافیای طبیعی    ۳۲

* بخش دوم
– جغرافیای انسانی    ۳۶

* بخش سوم
– جغرافیای سیاسی    ۴۴

* بخش چهارم
– اوضاع اقتصادی چین    ۵۳
– صادرات    ۵۷
– واردات    ۶۰

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین۶۲

* بخش اول
– روابط سیاسی    ۶۲

* بخش دوم
– روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین    ۶۸
– صادرات غیر نفتی ایران به چین     ۶۹
– واردات ایران از چین    ۷۰

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین    ۷۳

* بخش اول
– صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران    ۷۳

* بخش دوم
– صادرات غیر نفتی ایران به چین    ۷۴
– ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین    ۷۵

فصل پنجم – نتیجه گیری    ۸۰

منابع

–         سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۸۲٫

–         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه ۱۳۸۴٫

–         موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه ۱۳۷۱٫

–    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ۱۳۸۵٫

–         دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین۱۳۷۸٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی صادرات غیر نفتی , صادرات ایران به چین , صادرات غیرنفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 110
|
تعداد امتیازدهندگان : 22
|
مجموع امتیاز : 22
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

«فهرست مطالب»         

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت……………………………………………………………………….. ۳

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم………………………………………. ۳

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد……………………………………………………… ۵

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد………………………………………… ۹

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی……………. ۱۲

الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی …………………………………….. ۱۲

۱-      شرکت در فعل و شرکت در نتیجه…………………………………………… ۱۳

۲-      شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر……………………… ۱۳

۳-      شرکت فاعل و تارک فعل……………………………………………………….. ۱۴

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی………………………………………… ۱۴

۱- اجتماع عمد و شبه عمد……………………………………………………………. ۱۵

۲- اجتماع عمد و خطای محض……………………………………………………… ۱۵

۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض………………………………………. ۱۶

مبحث دوم – معاونت…………………………………………………………………… ۱۸

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم…………………………………….. ۱۸

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………. ۱۹

گفتار سوم: عنصر روانی……………………………………………………………… ۲۲

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد……………………………………… ۲۳

فصل دوم تجزیه و تحلیل آرا………………………………………………. ۲۶

مبحث اول – تحلیل شکلی……………………………………………………………… ۲۷

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸»………………………………… ۲۷

الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک……………………………………………………… ۲۷

ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک………………………………………………………… ۲۸

ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک…………………………………………………………. ۳۰

گفتار دوم – نقد ادبی…………………………………………………………………… ۳۲

مبحث دوم – تحلیل ماهوی…………………………………………………………… ۳۶

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات………………… ۳۶

الف – اقرار…………………………………………………………………………………. ۳۶

ب – علم قاضی……………………………………………………………………………. ۳۸

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰»………………………. ۴۲

الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا………………………………………………………………….. ۴۳

ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا…………………………………………………………………….. ۴۵

ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۵

د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۶

ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۷

ی – اصل ۳۷ ق.ا…………………………………………………………………………. ۴۹

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در……………………………………………………….. ۵۰

الف – تعیین مجازات قتل عمد……………………………………………………….. ۵۱

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد……………………………………………….. ۵۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۵۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۵۵

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۵۷

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………….. ۵۹

فهرست منابع

الف. کتب حقوقی

۱-     آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵٫

۲-            آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۷

۳-     اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۵٫

۴-            گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال ۱۳۸۴٫

۵-            میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۶٫

۶-     نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: قتل عمدی ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
از زمانی که سیستم مدیریت اتوماتیک پرواز در صنعت هواپیمایی به کار گرفته شد تحولاتی نظیر توسعه قابل توجه ناوبری، کاهش کنترل فردی خلبان در مسیرهای پر ترافیک و کنترل میزان سوخت و کاهش هزینه‌های ناشی از آن را در پی داشت از این رو تجهیز هر هواپیما به این دستگاه از مزایای رتبة اول آن محسوب می شود. این مهم را مدیریت های هواپیمایی، خلبانان و کادر فنی بدان اذعان دارند.
در این بررسی سعی گردیده است موضوع، از دیدگاه فنی – عملیاتی مورد دقت نظر قرار گیرد و در طی سه فصل به بحث و بررسی بر روی قسمتهای مختلف این سیستم و کاربردهای آن به لحاظ عملیاتی و ناوبری و ارائه اطلاعات و راهنمائی های مناسب به گروه پروازی، پرداخته شود.
در فصل اول از نظر کلی، قسمتهای مختلف سیستم تحت بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل دوم سیستم FMS یکی از نمونه هواپیماهای موجود در ایران (فوکر ۱۰۰)تحت بررسی قرار گرفته و فصل سوم به ارائه یک نتیجه‌گیری  کلی و مطالب حاشیه ای پرداخته است.

فهرست مطالب

۱- سپاسگذاری …………………………………………………………………………………………………………………. الف

۲-  کلید واژه ……………………………………………………………………………………………………………………. ج

۳- فصل اول: شرح کلی سیستم FMS …………………………………………………………………………….. 1

1-1 توضیحات کلی در رابطه با سیستم FMS …………………………………………………………………. 3

1-2 نحوة تغذیه و فعالیت سیستم FMS …………………………………………………………………………. 8

1-3 اطلاعات ذخیره شده در FMC ………………………………………………………………………………… 9

4- فصل دوم: نحوة عملکرد سیستم FMS ……………………………………………………………………….. 14

2-1 بررسی عملیات مدیریت پرواز………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲ بررسی انجام عملیات ناوبری توسط FMS …………………………………………………………………. 18

2-3 مدهای مختلف ناوبری…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴ نحوه انجام عملیات مدیریت پرواز…………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۵ بررسی مد راهنمایی (Guidance) ………………………………………………………………………… 35

2-6 نحوه فراهم شدن اطلاعات بر روی نشان دهنده های EFIS ………………………………………… 42

2-7 صفحات (CDU pages)CDU ………………………………………………………………………… 48

2=8 پیغامهای (CDU Message) CDU ………………………………………………………………. 64

2-9 روشهای تست کردن سیستم FMS ………………………………………………………………………….. 72

5- فصل سوم: نتیجه گیری و پاورقی ها ………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۱ خلاصه ای از عملکرد سیستم به صورت فلوچارت ………………………………………………………….. ۷۸

۳-۲ توضیحی مختصر در مورد ARINC…………………………………………………………………………. 83

6- فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۷- ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۸- چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

فهرست شکلها

شکل ۱-۱ تصویر یک نمایشگر (CDU) مربوط به FMS ساخت کارخانه کالینز…… ۴

شکل ۱-۲ تصویر یک DATA Loader …………………………………………………… 7

شکل ۱-۳ نحوة ارتباط FMS با سیستم‌های دیگر……………………………………….. ۱۲

شکل ۴-۱ ارتباط بین ورودی و خروجی‌های FMS …………………………………….. 13

شکل ۲-۱ نمودار مربوط به فازهای مختلف یک پرواز ………………………………….. ۱۷

شکل ۲-۲ نحوة محاسبه جهت و سرعت باد به وسیلة FMS …………………………. 19

شکل ۲-۳ نحوة محاسبه پارامترهای مختلف ناوبری به وسیلة FMS ………………… 20

شکل ۲-۴ نحوة محاسبه پارامترهای مختلف سرعت به وسیلة FMS………………… 23

شکل ۲-۵ الگوریتم مربوط به اولویت انتخاب مدها به وسیلة FMS………………….. 27

شکل ۲-۶ چگونگی استفاده از مراحل مختلف از مد کارآیی

 (PERFORMANCE)در یک پرواز………………………………………………………… ۳۱

شکل ۲-۷ الگوریتم مربوط به مد کارآیی (PERFORMANCE) …………………… 33

شکل ۲-۸ الگوریتم مربوط به مد کارآیی (PERFORMANCE)…………………….. 34

شکل ۲-۹ کنترل کننده‌های مربوط به AFCAS………………………………………… 37

شکل ۲-۱۰ بلوک دیاگرام مربوط به نحوة توزیع اطلاعات به وسیلة FMC…………. 40

شکل ۲-۱۱ چگونگی نمایش اطلاعات FMS بر روی EFIS در حالت‌های مختلف.. ۴۳

شکل ۲-۱۲ ارتباط بین ‌ARINC LABLEها و SYMBOLهای مربوط به آن ….. ۴۶

شکل ۲-۱۳ کاربرد کلیدهای موجود بر روی CDU …………………………………….. 50

شکل ۲-۱۴ تصویر مربوط به یک FMS FLIGHT PLAN …………………………… 52

شکل ۲-۱۵ الگوریتم مربوط به صفحة GO- AROUND …………………………….. 56

شکل ۲-۱۶ الگوریتم مربوط به TACTICAL PAGE ………………………………… 60

شکل ۲-۱۷ نمایش خطاهای FMS و FMC …………………………………………….. 70

شکل ۲-۱۸ تست FMS از طریق FMC ………………………………………………….. 73

شکل ۲-۱۹ تستر مربوط به FMS و TAPA حاوی اطلاعات …………………………. ۷۶

شکل ۳-۱ نمای فرمت ARINC 429  ……………………………………………………. ۸۴

شکل ۳-۲ نمودار کدبندی ARINC 429  ………………………………………………. ۸۵

جدول (۱)SYMBOL SUMMARY …………………………………………………….. 88

فهرست مراجع

[۱] HONEY WELL INC , FOKKER 100 FMS PILOT’S CUID, PUB. NO. C28 – ۳۶۴۱- ۱۴-۰۲, REVISION2, OCTOBER 1992, PHOENIX , ARIZONA.

[2] STORK, FOKKER 100 TRAINING MANUAL AVIONICS, VOULEM2, MAY 2003, HOLAND.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: FMS , بررسی سیستم مدیریت پرواز , سیستم مدیریت پرواز ,
:: بازدید از این مطلب : 1000
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

با نگرش عمیق به تحولات ۵۰ ساله اخیر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که به مسأله اکولوژی یعنی رابطه موجودات زنده با محیط توجه نشده و بشر به دخل و تصرفهای بی‌رویه و بیش از حد طبیعی آنرا از حالت اعتدال خارج کرده و بصورت مخاطره‌انگیزی درآورده است.

روند تخریب و بهم خوردن تعادل اکولوژی در حالی ادامه دارد که جمعیت جهان رو به افزایش است و اگر چاره‌ای برای افزایش تولیدات کشاورزی و حفظ  محیط زیست نشود بروز قطعی از واقعیت درونیست، بشر تاکنون تدابیر گوناگونی اتخاذ کرده است و بوسیله بکار بردن تکنولوژی استفاده از ژنتیک، دادن کودهای شیمیایی فراوان، بصورت سموم گیاهی و.‌.. توانسته است بخشی از نیاز موادغذایی را بصورت منطقه‌ای برآورد کند. بنابراین باید بفکر تأمین مواد غذایی بدون آلوده کردن محیط زیست طبیعی بود.

فهرست

فصل اول

۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱

۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران …………………………………….. ۲

فصل دوم

۳ـ مزایای کشت مخلوط ………………………………………………………………… ۴

۴ـ معایب کشت مخلوط………………………………………………………………… ۱۲

۵ـ روش‌های ارزیابی کشت مخلوط……………………………………………….. ۱۷

۶ـ عوامل زراعی و محیطی در کشت مخلوط…………………………………… ۲۳

۷ـ مشخصات گیاهشناسی ذرت…………………………………………………….. ۲۷

۸ـ اکولوژی ذرت…………………………………………………………………………. ۳۲

۹ـ عملیات زراعی ذرت…………………………………………………………………. ۳۴

۱۰ـ مشخصات گیاهی سویا………………………………………………………….. ۳۶

۱۱ـ اکولوژی سویا………………………………………………………………………. ۴۲

۱۲ـ عملیات زراعی………………………………………………………………………. ۴۳

۱۳ـ آبیاری سویا…………………………………………………………………………. ۴۷

۱۴ـ تثبیت ازت در سویا……………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم

۱۵ـ مواد و روش‌ها……………………………………………………………………… ۵۲

۱۶ـ تحقیقات به عمل آمده در مورد کشت سویا و ذرت علوفه‌ای………. ۵۹

۱۷ـ تأثیر کود ازت در کشت مخلوط سویا و ذرت…………………………… ۶۰

۱۸- اثر میزان ازت تولیدی توسط سویا در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای          ۶۴

منابع و مأخذ:

۱ـ خواجه‌پور ـ محمدرضا ۱۳۶۵ اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

۲ـ حیدری ـ حسین ۱۳۶۶ کشت مخلوط پنج گونه گندمیان ـ انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۳ـ دامادزاده محمود و عزیزالله کمیکی بیرجندی ۱۳۶۴، مبارزه با آفات و رابطة آن با محیط زیست.

۴ـ رنجبر، غلامعلی ـ مهدی کریمی، محمدرضا خواجه‌پور، ۱۳۷۶ اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و رقم سویا مجله علوم کشاورزی ایران.

۵ـ زاهدی، مرتضی ۱۳۷۰، ارزیابی کشت مخلوط ذرت و سویا و مقایسه با کشت خالص آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی راندمان تولید , ذرت علوفه ای , راندمان تولید علوفه ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴- تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فهرست مطالب

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف ………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۱- اریکسون…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۷- اتورانک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۸-۹- بلوز………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۱۰- والون……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۹- شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت………………………………………….. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور…………………………………….. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور…………………………………………. ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………… ۷۰

فهرست مطالب

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. ۷۶

۲-۶- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………………………………………………………………… ۸۲

۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………………………………………………………………… ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی ……………………………………………. ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی …………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی……………………………………………. ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                         ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                              ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………….. ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور…………………………………… ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور………… ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۸- روش آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل چهارم

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

–          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ………………………………………………… ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

–          بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

–          محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

–          پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

–          ضمایم و پیوستها

–          منابع


فهرست جداول

۴-۱- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۴- هیتسوگرام دلبستگی ایمن……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۵- هیتسوگرام هویت فردی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۶- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی …………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی……………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۷- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …… ۱۲۱

۴-۷-۱- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی ………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………… ۱۲۲

۴-۸-۱- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۹- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی ………………………………………… ۱۲۳

منابع:

۱-    احدی، حسن وجمهری، فرهاد (۱۳۸۰). روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میان سالی، پیری). تهران: پردیس.
۲-    اکبری، ابوالقاسم (۱۳۸۱). مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: ساوالان.
۳-    آقاجانی، مریم (۱۳۸۱). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۴-    ادبی، راضیه (۱۳۷۹). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
۵-    احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (۱۳۷۰)، روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی، تهران؛ نوبنیاد.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه سبکها , سبکهای دلبستگی , هویت فردی , هویت فردی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴- تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فهرست مطالب

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف ………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۱- اریکسون…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۷- اتورانک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۸-۹- بلوز………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۱۰- والون……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۹- شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت………………………………………….. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور…………………………………….. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور…………………………………………. ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………… ۷۰

فهرست مطالب

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. ۷۶

۲-۶- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………………………………………………………………… ۸۲

۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………………………………………………………………… ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی ……………………………………………. ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی …………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی……………………………………………. ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                         ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                              ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………….. ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور…………………………………… ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور………… ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۸- روش آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل چهارم

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

–          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ………………………………………………… ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

–          بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

–          محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

–          پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

–          ضمایم و پیوستها

–          منابع


فهرست جداول

۴-۱- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۴- هیتسوگرام دلبستگی ایمن……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۵- هیتسوگرام هویت فردی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۶- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی …………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی……………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۷- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …… ۱۲۱

۴-۷-۱- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی ………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………… ۱۲۲

۴-۸-۱- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۹- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی ………………………………………… ۱۲۳

منابع:

۱-    احدی، حسن وجمهری، فرهاد (۱۳۸۰). روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میان سالی، پیری). تهران: پردیس.
۲-    اکبری، ابوالقاسم (۱۳۸۱). مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: ساوالان.
۳-    آقاجانی، مریم (۱۳۸۱). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۴-    ادبی، راضیه (۱۳۷۹). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
۵-    احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (۱۳۷۰)، روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی، تهران؛ نوبنیاد.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه سبکها , سبکهای دلبستگی , هویت فردی , هویت فردی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۴- تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

فهرست مطالب

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف ………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۱- اریکسون…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۷- اتورانک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۸-۹- بلوز………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۱۰- والون……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۹- شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت………………………………………….. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت……………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور…………………………………….. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور…………………………………………. ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………… ۷۰

فهرست مطالب

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. ۷۶

۲-۶- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………………………………………………………………… ۸۲

۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………………………………………………………………… ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی ………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی …………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی ……………………………………………. ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………… ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی …………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی……………………………………………. ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                         ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                              ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………….. ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور…………………………………… ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور………… ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۸- روش آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل چهارم

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

–          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

–          تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ………………………………………………… ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

–          بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

–          محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

–          پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

–          ضمایم و پیوستها

–          منابع


فهرست جداول

۴-۱- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبک های دلبستگی و هویت فردی…………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۴- هیتسوگرام دلبستگی ایمن……………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۵- هیتسوگرام هویت فردی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۶- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی …………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی……………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۷- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …… ۱۲۱

۴-۷-۱- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی ………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………… ۱۲۲

۴-۸-۱- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۹- ضریب همبستگی بین سبک‌های دلبستگی و هویت فردی ………………………………………… ۱۲۳

منابع:

۱-    احدی، حسن وجمهری، فرهاد (۱۳۸۰). روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میان سالی، پیری). تهران: پردیس.
۲-    اکبری، ابوالقاسم (۱۳۸۱). مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: ساوالان.
۳-    آقاجانی، مریم (۱۳۸۱). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
۴-    ادبی، راضیه (۱۳۷۹). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
۵-    احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (۱۳۷۰)، روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی، تهران؛ نوبنیاد

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه سبکها , سبکهای دلبستگی , هویت فردی , هویت فردی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………… ۳

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ………………………………………………. ۳

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………… ۶

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………….. ۶

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات …………………………………………………. ۷

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………… ۷

تعریف سبک رهبری لیکرت ……………………………………………………………. ۸

تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………. ۹

دبیران ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. ۱۱

مشکلات و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………… ۱۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………. ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………… ۱۶

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………….. ۱۷

تئوری‌های رهبری ………………………………………………………………………. ۱۸

تئوری‌های شخصیتی رهبری ……………………………………………………….. ۱۹

نظریه سنتی رهبری …………………………………………………………………….. ۱۹

نظریة صفات شخصی رهبر………………………………………………………….. ۲۰

تئوری‌های رفتاری رهبری …………………………………………………………… ۲۰

مطالعت دانشگاه آیووا …………………………………………………………………. ۲۱

مطالعات دانشگاه اُهایو ………………………………………………………………… ۲۲

مطالعات دانشگاه میشیگان …………………………………………………………… ۲۲

شبکه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۲۳

تحقیقات اسکاندیناوی ………………………………………………………………….. ۲۵

تئوری‌های اقتضایی …………………………………………………………………….. ۲۶

الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………….. ۲۶

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد…………………………………………………. ۲۸

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………………. ۳۱

تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………………. ۳۲

الگوی رهبری مشارکتی ………………………………………………………………. ۳۴

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ………… ۳۵

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ………………………………… ۳۶

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………….. ۳۷

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………….. ۳۷

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………… ۴۱

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………… ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول ………………………………………….. ۴۲

رهبر عملگرا ………………………………………………………………………………. ۴۳

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ……………………………………………………. ۴۳

بخش دوم (رضایت شغلی)……………………………………………………………. ۴۵

ارزشها ……………………………………………………………………………………… ۴۵

انواع ارزش ……………………………………………………………………………….. ۴۵

نگرشها ……………………………………………………………………………………… ۴۶

انگیزش ……………………………………………………………………………………… ۴۷

نظریه‌های انگیزش ………………………………………………………………………. ۴۹

تئوری‌های محتوایی …………………………………………………………………….. ۵۰

۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………………. ۵۰

۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان …………………………………………………………. ۵۳

۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ………………………………………………………….. ۵۳

۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند …………………………………………………………… ۵۴

۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ………………………………………… ۵۵

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………….. ۵۶

۱ـ تئوری انتظار و احتمال ……………………………………………………………. ۵۶

۲ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع نگرش ……………………………………………………………………………….. ۶۰

رضایت شغلی …………………………………………………………………………….. ۶۲

رابطه انگیزش با رضایت شغلی ……………………………………………………. ۶۲

۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………….. ۶۲

۲ تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………. ۶۳

(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۶

۳ عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی ………………………………………………. ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی …………………………………………………… ۶۹

۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» ……………………… ۷۰

۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………. ۷۱

۷ نظریه‌های رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۷۲

– نظریه «بروفی»…………………………………………………………………………. ۷۲

– نظریه «کورمن» ………………………………………………………………………. ۷۳

– نظریه «پارسون» ……………………………………………………………………… ۷۴

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………… ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ……………………………………………. ۷۷

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………. ۷۷

تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۰

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………. ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………. ۸۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۹۰

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ………………………………………………………… ۹۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها …………………………………………………………. ۹۷

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………….. ۱۲۰

آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………. ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………….. ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………… ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ……………………………………. ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………… ۱۳۱

پیشنهادها ………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………… ۱۳۳

فهرست منابع خارجی…………………………………………………………………. ۱۳۷

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ……………………………………………… ۷۰

۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران…………………………………. ۸۹

۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………….. ۹۷

۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… ۹۸

۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. ۹۹

۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران………. ۱۰۲

۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

        سبک رهبری لیکرت…………………………………………………………… ۱۰۳

۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵

۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال           ۱۰۶

۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب         ۱۰۷

۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق          ۱۰۸

۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹

۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز         ۱۱۰

۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۱

۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۱

۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۱

۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۱

۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۲

۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۳

۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۳

۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۳

۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۴

۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۴

۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۵

۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۵

۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۶

۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۶

۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۶

۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………………. ۱۱۷

۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…………… ۱۱۷

۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۸

۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۸

۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری………. ۱۱۸

۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۹

۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری………… ۱۱۹

۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۹

۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰

۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی         ۱۲۰

۴۳-۴: آزمون فرض اول…………………………………………………………….. ۱۲۲

۴۴-۴: آزمون فرض دوم……………………………………………………………. ۱۲۲

۴۵-۴: آزمون فرض سوم…………………………………………………………… ۱۲۲

۴۶-۴: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… ۱۲۳

۴۷-۴: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………… ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: شبکة مدیریت …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریة اقتضایی رهبری………………………………………. ۲۷

۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ……………………………… ۳۰

۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………. ۳۳

۵-۲: سلسله مراتب نیازها ……………………………………………………………. ۵۲

۶-۲: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۷۲

۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن……………………………………….. ۹۷

۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات……………………… ۹۸

۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس…………………………. ۹۹

۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی

 1.        ۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
 2.    ۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 3.    ۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
 4.    ۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
 5.        ۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی دبیران , رضایت شغلی دبیران در مدارس , سبک رهبری مدیران , نظریه لیکرت ,
:: بازدید از این مطلب : 355
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………… ۳

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ………………………………………………. ۳

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………… ۶

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………….. ۶

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات …………………………………………………. ۷

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………… ۷

تعریف سبک رهبری لیکرت ……………………………………………………………. ۸

تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………. ۹

دبیران ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. ۱۱

مشکلات و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………… ۱۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………. ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………… ۱۶

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………….. ۱۷

تئوری‌های رهبری ………………………………………………………………………. ۱۸

تئوری‌های شخصیتی رهبری ……………………………………………………….. ۱۹

نظریه سنتی رهبری …………………………………………………………………….. ۱۹

نظریة صفات شخصی رهبر………………………………………………………….. ۲۰

تئوری‌های رفتاری رهبری …………………………………………………………… ۲۰

مطالعت دانشگاه آیووا …………………………………………………………………. ۲۱

مطالعات دانشگاه اُهایو ………………………………………………………………… ۲۲

مطالعات دانشگاه میشیگان …………………………………………………………… ۲۲

شبکه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۲۳

تحقیقات اسکاندیناوی ………………………………………………………………….. ۲۵

تئوری‌های اقتضایی …………………………………………………………………….. ۲۶

الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………….. ۲۶

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد…………………………………………………. ۲۸

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………………. ۳۱

تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………………. ۳۲

الگوی رهبری مشارکتی ………………………………………………………………. ۳۴

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ………… ۳۵

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ………………………………… ۳۶

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………….. ۳۷

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………….. ۳۷

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………… ۴۱

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………… ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول ………………………………………….. ۴۲

رهبر عملگرا ………………………………………………………………………………. ۴۳

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ……………………………………………………. ۴۳

بخش دوم (رضایت شغلی)……………………………………………………………. ۴۵

ارزشها ……………………………………………………………………………………… ۴۵

انواع ارزش ……………………………………………………………………………….. ۴۵

نگرشها ……………………………………………………………………………………… ۴۶

انگیزش ……………………………………………………………………………………… ۴۷

نظریه‌های انگیزش ………………………………………………………………………. ۴۹

تئوری‌های محتوایی …………………………………………………………………….. ۵۰

۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………………. ۵۰

۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان …………………………………………………………. ۵۳

۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ………………………………………………………….. ۵۳

۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند …………………………………………………………… ۵۴

۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ………………………………………… ۵۵

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………….. ۵۶

۱ـ تئوری انتظار و احتمال ……………………………………………………………. ۵۶

۲ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع نگرش ……………………………………………………………………………….. ۶۰

رضایت شغلی …………………………………………………………………………….. ۶۲

رابطه انگیزش با رضایت شغلی ……………………………………………………. ۶۲

۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………….. ۶۲

۲ تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………. ۶۳

(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۶

۳ عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی ………………………………………………. ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی …………………………………………………… ۶۹

۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» ……………………… ۷۰

۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………. ۷۱

۷ نظریه‌های رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۷۲

– نظریه «بروفی»…………………………………………………………………………. ۷۲

– نظریه «کورمن» ………………………………………………………………………. ۷۳

– نظریه «پارسون» ……………………………………………………………………… ۷۴

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………… ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ……………………………………………. ۷۷

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………. ۷۷

تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۰

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………. ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………. ۸۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۹۰

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ………………………………………………………… ۹۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها …………………………………………………………. ۹۷

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………….. ۱۲۰

آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………. ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………….. ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………… ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ……………………………………. ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………… ۱۳۱

پیشنهادها ………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………… ۱۳۳

فهرست منابع خارجی…………………………………………………………………. ۱۳۷

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ……………………………………………… ۷۰

۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران…………………………………. ۸۹

۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………….. ۹۷

۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… ۹۸

۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. ۹۹

۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران………. ۱۰۲

۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

        سبک رهبری لیکرت…………………………………………………………… ۱۰۳

۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵

۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال           ۱۰۶

۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب         ۱۰۷

۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق          ۱۰۸

۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹

۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز         ۱۱۰

۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۱

۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۱

۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۱

۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۱

۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۲

۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۳

۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۳

۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۳

۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۴

۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۴

۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۵

۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۵

۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۶

۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۶

۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۶

۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………………. ۱۱۷

۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…………… ۱۱۷

۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۸

۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۸

۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری………. ۱۱۸

۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۹

۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری………… ۱۱۹

۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۹

۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰

۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی         ۱۲۰

۴۳-۴: آزمون فرض اول…………………………………………………………….. ۱۲۲

۴۴-۴: آزمون فرض دوم……………………………………………………………. ۱۲۲

۴۵-۴: آزمون فرض سوم…………………………………………………………… ۱۲۲

۴۶-۴: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… ۱۲۳

۴۷-۴: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………… ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: شبکة مدیریت …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریة اقتضایی رهبری………………………………………. ۲۷

۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ……………………………… ۳۰

۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………. ۳۳

۵-۲: سلسله مراتب نیازها ……………………………………………………………. ۵۲

۶-۲: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۷۲

۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن……………………………………….. ۹۷

۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات……………………… ۹۸

۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس…………………………. ۹۹

۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی

 1.        ۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
 2.    ۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 3.    ۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
 4.    ۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
 5.        ۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی دبیران , رضایت شغلی دبیران در مدارس , سبک رهبری مدیران , نظریه لیکرت ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………… ۳

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ………………………………………………. ۳

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………… ۶

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………….. ۶

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۶

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات …………………………………………………. ۷

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………… ۷

تعریف سبک رهبری لیکرت ……………………………………………………………. ۸

تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………. ۹

دبیران ……………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. ۱۱

مشکلات و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………… ۱۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تعریف رهبری ……………………………………………………………………………. ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………… ۱۶

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………….. ۱۷

تئوری‌های رهبری ………………………………………………………………………. ۱۸

تئوری‌های شخصیتی رهبری ……………………………………………………….. ۱۹

نظریه سنتی رهبری …………………………………………………………………….. ۱۹

نظریة صفات شخصی رهبر………………………………………………………….. ۲۰

تئوری‌های رفتاری رهبری …………………………………………………………… ۲۰

مطالعت دانشگاه آیووا …………………………………………………………………. ۲۱

مطالعات دانشگاه اُهایو ………………………………………………………………… ۲۲

مطالعات دانشگاه میشیگان …………………………………………………………… ۲۲

شبکه مدیریت …………………………………………………………………………….. ۲۳

تحقیقات اسکاندیناوی ………………………………………………………………….. ۲۵

تئوری‌های اقتضایی …………………………………………………………………….. ۲۶

الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………….. ۲۶

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد…………………………………………………. ۲۸

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………………. ۳۱

تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………………. ۳۲

الگوی رهبری مشارکتی ………………………………………………………………. ۳۴

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ………… ۳۵

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ………………………………… ۳۶

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………….. ۳۷

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………….. ۳۷

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………… ۴۱

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………… ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول ………………………………………….. ۴۲

رهبر عملگرا ………………………………………………………………………………. ۴۳

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ……………………………………………………. ۴۳

بخش دوم (رضایت شغلی)……………………………………………………………. ۴۵

ارزشها ……………………………………………………………………………………… ۴۵

انواع ارزش ……………………………………………………………………………….. ۴۵

نگرشها ……………………………………………………………………………………… ۴۶

انگیزش ……………………………………………………………………………………… ۴۷

نظریه‌های انگیزش ………………………………………………………………………. ۴۹

تئوری‌های محتوایی …………………………………………………………………….. ۵۰

۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………………. ۵۰

۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان …………………………………………………………. ۵۳

۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ………………………………………………………….. ۵۳

۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند …………………………………………………………… ۵۴

۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ………………………………………… ۵۵

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………….. ۵۶

۱ـ تئوری انتظار و احتمال ……………………………………………………………. ۵۶

۲ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………….. ۵۹

انواع نگرش ……………………………………………………………………………….. ۶۰

رضایت شغلی …………………………………………………………………………….. ۶۲

رابطه انگیزش با رضایت شغلی ……………………………………………………. ۶۲

۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………….. ۶۲

۲ تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………. ۶۳

(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۶

۳ عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی ………………………………………………. ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی …………………………………………………… ۶۹

۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» ……………………… ۷۰

۶ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ……………………………. ۷۱

۷ نظریه‌های رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۷۲

– نظریه «بروفی»…………………………………………………………………………. ۷۲

– نظریه «کورمن» ………………………………………………………………………. ۷۳

– نظریه «پارسون» ……………………………………………………………………… ۷۴

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………… ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ……………………………………………. ۷۷

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………. ۷۷

تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۰

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………. ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………. ۸۹

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۹۰

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ………………………………………………………… ۹۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها …………………………………………………………. ۹۷

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها …………………………………………….. ۱۲۰

آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………. ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………….. ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………… ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ……………………………………. ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………… ۱۳۱

پیشنهادها ………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………… ۱۳۳

فهرست منابع خارجی…………………………………………………………………. ۱۳۷

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ……………………………………………… ۷۰

۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران…………………………………. ۸۹

۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………….. ۹۷

۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… ۹۸

۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. ۹۹

۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران………. ۱۰۲

۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

        سبک رهبری لیکرت…………………………………………………………… ۱۰۳

۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵

۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال           ۱۰۶

۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب         ۱۰۷

۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق          ۱۰۸

۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹

۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز         ۱۱۰

۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۱

۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۱

۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۱

۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۱

۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۲

۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری……………………… ۱۱۲

۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری…………………….. ۱۱۳

۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری……………………….. ۱۱۳

۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………………. ۱۱۳

۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۴

۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۴

۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری………………… ۱۱۵

۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۵

۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری……………….. ۱۱۵

۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری…………………… ۱۱۶

۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری………………….. ۱۱۶

۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری…………………. ۱۱۶

۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………………. ۱۱۷

۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…………… ۱۱۷

۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۸

۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۸

۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری………. ۱۱۸

۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…………. ۱۱۹

۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری………… ۱۱۹

۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری………….. ۱۱۹

۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰

۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی         ۱۲۰

۴۳-۴: آزمون فرض اول…………………………………………………………….. ۱۲۲

۴۴-۴: آزمون فرض دوم……………………………………………………………. ۱۲۲

۴۵-۴: آزمون فرض سوم…………………………………………………………… ۱۲۲

۴۶-۴: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… ۱۲۳

۴۷-۴: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………… ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۲: شبکة مدیریت …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریة اقتضایی رهبری………………………………………. ۲۷

۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ……………………………… ۳۰

۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ……………………………………………………………. ۳۳

۵-۲: سلسله مراتب نیازها ……………………………………………………………. ۵۲

۶-۲: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………… ۷۲

۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن……………………………………….. ۹۷

۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات……………………… ۹۸

۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس…………………………. ۹۹

۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰

۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل …………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی

 1.        ۱٫         الوانی، سید مهدی: مدیریت عمومی‌، چاپ شانزدهم، نشر نی، ۱۳۸۰٫
 2.    ۲٫    استونر، جیمزآرتور فینچ. آر، ادوارد فری من، دانیل آر، گیلبرت: مدیریت(سازماندهی، رهبری، کنترل) ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 3.    ۳٫    اسماعیلی، حسن: بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫
 4.    ۴٫    بحرالعلوم، حسین: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۸٫
 5.        ۵٫         برنجی، محمدرضا: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول، گلچین،۱۳۷۱

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رضایت شغلی , رضایت شغلی دبیران , رضایت شغلی دبیران در مدارس , سبک رهبری مدیران , نظریه لیکرت ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر ۱۵۰۰ نفر است که نهایتا نمونه ای ۲۷۸ نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول
موضوع پژوهش
۱ـ۱ مقدمه    ۲
۱ـ۲ بیان مسئله    ۳
۱ـ۳ ضرورت و اهمیت پژوهش    ۴
۱ـ۴ اهداف پژوهش    ۵
۱ـ۵ فرضیات و سوال پژوهش    ۶
۱ـ۶ تعریف متغیرهای پژوهش    ۶
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش
۲ـ۱ مقدمه    ۱۰
۲ـ۲ تعریف راهبردهای یادگیری    ۱۳
۲ـ۳ راهبردهای شناختی    ۱۵
۲ـ۳ـ۱ راهبردهای تکرار یا مرور    ۱۶
روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار    ۱۷
۲ـ۳ـ۲ راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۱
روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی    ۲۲
۲ـ۳ـ۳ راهبرد سازمان دهی    ۲۸
روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی     ۲۸
۲ـ۴ راهبردهای فراشناختی    ۳۳
۲ـ۵ دانش ویژه راهبرد    ۴۰
۲ـ۶ دانش راهبرد اسنادی    ۴۰
۲ـ۷ تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد    ۴۱
۲ـ۸ راهبردهای یادگیری و رشد    ۴۱
۲ـ۹ پیشینه عملی تحقیق    ۴۵
۲ـ۱۰ پژوهش‌های خارجی     ۴۵
۲ـ۱۱ پژوهش‌های داخلی    ۴۸
فصل سوم
۳ـ۱ مقدمه    ۵۳
۳ـ۲ نوع و روش انجام پژوهش    ۵۳
۳ـ۳ جامعه آماری    ۵۴
۳ـ۴ حجم نمونه     ۵۵
۳ـ۵ روش نمونه‌گیری    ۵۵
۳ـ۶ ابزار اندازه‌گیری پژوهش    ۵۵
۳ـ۶ـ۱ پایایی    ۵۶
۳ـ۶ـ۲ اعتبار    ۵۶
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۵۷
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی
۴ـ۱ مقدمه    ۵۹
۴ـ۲ ویژگی های جمعیت شناختی نمونه     ۵۹
۴ـ۳ آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق    ۶۱
مقدمه    ۶۱
آزمون فرضیه اول     ۶۱
آزمون فرضیه دوم    ۶۲
آزمون فرضیه سوم     ۶۲
آزمون فرضیه چهارم     ۶۳
آزمون سوال تحقیق    ۶۴
فصل پنجم
تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق
۵ـ۱ مقدمه    ۶۷
۵ـ۲ فرضیه اول    ۶۷
۵ـ۳ فرضیه دوم    ۶۹
۵ـ۴ فرضیه سوم    ۷۱
۵ـ۵ فرضیه چهارم     ۷۲
۵ـ۶ سوال تحقیق    ۷۲
۵ـ۷ نتیجه کلی    ۷۳
۵ـ۸ محدودیت های محقق    ۷۳
۵ـ۹ پیشهادات     ۷۳
فهرست منابع فارسی    ۷۵
فهرست منابع انگلیسی    ۷۷
ضمیمه    ۷۹

فهرست شکل‌ها
عنوان     صفحه
شکل (۲-۱) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری    ۱۳
شکل (۲-۲) نمونه‌ای از نقشه مفهومی    ۳۰
شکل (۲-۳) طرح شعاعی    ۳۱
شکل (۲-۴) طرح هرمی    ۳۲
شکل (۲-۵) طرح همپوشی    ۳۲
شکل (۲-۶) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    ۴۴
جدول (۲-۱) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    ۲۱
جدول (۲-۲) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۷
جدول (۲-۳) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    ۲۸
جدول (۴-۱) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    ۵۹
جدول (۴-۲) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس     ۶۰
جدول (۴-۳) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت    ۶۰
جدول (۴-۴) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل    ۶۱
جدول (۴-۵) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل    ۶۲
جدول (۴-۶) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان     ۶۳
جدول (۴-۷) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    ۶۴
جدول (۴-۸) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی    ۶۵

فهرست منابع فارسی
آقازاده، محرم واحدیان، محمد. (۱۳۷۷). مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت، نشر نوپردازان.
ابراهیمی قوام آبادی، صغری. (۱۳۷۷). اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخة افکار بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناختی، خودپندار، تحصیلی، سرعت یادگیری در دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی با معدل کمتر از ۱۵ شهر تهران. رسالة دکتری. دانشگاه تهران.
انصاری جعفری، رقیه. (۱۳۷۶). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
با عزت، فرشته. (۱۳۷۶). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: راهبردهای شناختی , راهبردهای فراشناختی , موفقیت تحصیلی , موفقیت تحصیلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 447
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر ۱۵۰۰ نفر است که نهایتا نمونه ای ۲۷۸ نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول
موضوع پژوهش
۱ـ۱ مقدمه    ۲
۱ـ۲ بیان مسئله    ۳
۱ـ۳ ضرورت و اهمیت پژوهش    ۴
۱ـ۴ اهداف پژوهش    ۵
۱ـ۵ فرضیات و سوال پژوهش    ۶
۱ـ۶ تعریف متغیرهای پژوهش    ۶
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش
۲ـ۱ مقدمه    ۱۰
۲ـ۲ تعریف راهبردهای یادگیری    ۱۳
۲ـ۳ راهبردهای شناختی    ۱۵
۲ـ۳ـ۱ راهبردهای تکرار یا مرور    ۱۶
روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار    ۱۷
۲ـ۳ـ۲ راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۱
روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی    ۲۲
۲ـ۳ـ۳ راهبرد سازمان دهی    ۲۸
روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی     ۲۸
۲ـ۴ راهبردهای فراشناختی    ۳۳
۲ـ۵ دانش ویژه راهبرد    ۴۰
۲ـ۶ دانش راهبرد اسنادی    ۴۰
۲ـ۷ تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد    ۴۱
۲ـ۸ راهبردهای یادگیری و رشد    ۴۱
۲ـ۹ پیشینه عملی تحقیق    ۴۵
۲ـ۱۰ پژوهش‌های خارجی     ۴۵
۲ـ۱۱ پژوهش‌های داخلی    ۴۸
فصل سوم
۳ـ۱ مقدمه    ۵۳
۳ـ۲ نوع و روش انجام پژوهش    ۵۳
۳ـ۳ جامعه آماری    ۵۴
۳ـ۴ حجم نمونه     ۵۵
۳ـ۵ روش نمونه‌گیری    ۵۵
۳ـ۶ ابزار اندازه‌گیری پژوهش    ۵۵
۳ـ۶ـ۱ پایایی    ۵۶
۳ـ۶ـ۲ اعتبار    ۵۶
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۵۷
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی
۴ـ۱ مقدمه    ۵۹
۴ـ۲ ویژگی های جمعیت شناختی نمونه     ۵۹
۴ـ۳ آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق    ۶۱
مقدمه    ۶۱
آزمون فرضیه اول     ۶۱
آزمون فرضیه دوم    ۶۲
آزمون فرضیه سوم     ۶۲
آزمون فرضیه چهارم     ۶۳
آزمون سوال تحقیق    ۶۴
فصل پنجم
تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق
۵ـ۱ مقدمه    ۶۷
۵ـ۲ فرضیه اول    ۶۷
۵ـ۳ فرضیه دوم    ۶۹
۵ـ۴ فرضیه سوم    ۷۱
۵ـ۵ فرضیه چهارم     ۷۲
۵ـ۶ سوال تحقیق    ۷۲
۵ـ۷ نتیجه کلی    ۷۳
۵ـ۸ محدودیت های محقق    ۷۳
۵ـ۹ پیشهادات     ۷۳
فهرست منابع فارسی    ۷۵
فهرست منابع انگلیسی    ۷۷
ضمیمه    ۷۹

فهرست شکل‌ها
عنوان     صفحه
شکل (۲-۱) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری    ۱۳
شکل (۲-۲) نمونه‌ای از نقشه مفهومی    ۳۰
شکل (۲-۳) طرح شعاعی    ۳۱
شکل (۲-۴) طرح هرمی    ۳۲
شکل (۲-۵) طرح همپوشی    ۳۲
شکل (۲-۶) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    ۴۴
جدول (۲-۱) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    ۲۱
جدول (۲-۲) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    ۲۷
جدول (۲-۳) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    ۲۸
جدول (۴-۱) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    ۵۹
جدول (۴-۲) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس     ۶۰
جدول (۴-۳) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت    ۶۰
جدول (۴-۴) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل    ۶۱
جدول (۴-۵) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل    ۶۲
جدول (۴-۶) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان     ۶۳
جدول (۴-۷) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    ۶۴
جدول (۴-۸) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی    ۶۵

فهرست منابع فارسی
آقازاده، محرم واحدیان، محمد. (۱۳۷۷). مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت، نشر نوپردازان.
ابراهیمی قوام آبادی، صغری. (۱۳۷۷). اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخة افکار بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناختی، خودپندار، تحصیلی، سرعت یادگیری در دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی با معدل کمتر از ۱۵ شهر تهران. رسالة دکتری. دانشگاه تهران.
انصاری جعفری، رقیه. (۱۳۷۶). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
با عزت، فرشته. (۱۳۷۶). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: راهبردهای شناختی , راهبردهای فراشناختی , موفقیت تحصیلی , موفقیت تحصیلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 195
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان ۴

اهمیت و ضرورت ۵

اهداف ۶

موضوع ۶

فرضیه و ۷

مفاهیم و ۹

مشکلات و ۱۱

خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل ۲۶

پیشینه ۳۰

تحقیقات انجام شده در ۳۱

تحقیقات انجام شده در ۳۴

خلاصه فصل ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش ۴۱

روش تحقیق ۴۱

جامعه ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل ۴۱

خلاصه فصل ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

لیست فرمول ۴۷

بررسی ۴۸

جدول و ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار ۷۳

خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه فصل ۷۷

خلاصه فصل ۷۸

خلاصه فصل ۷۹

خلاصه فصل ۸۰

پیشنهاد و ۸۱

منابع و ۸۳

ضمائم و پیوست ۸۵

منابع

آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی –  یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال در افت تحصیلی , روش های تدریس فعال , موانع روش های تدریس فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 242
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان ۴

اهمیت و ضرورت ۵

اهداف ۶

موضوع ۶

فرضیه و ۷

مفاهیم و ۹

مشکلات و ۱۱

خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل ۲۶

پیشینه ۳۰

تحقیقات انجام شده در ۳۱

تحقیقات انجام شده در ۳۴

خلاصه فصل ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش ۴۱

روش تحقیق ۴۱

جامعه ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل ۴۱

خلاصه فصل ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

لیست فرمول ۴۷

بررسی ۴۸

جدول و ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار ۷۳

خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه فصل ۷۷

خلاصه فصل ۷۸

خلاصه فصل ۷۹

خلاصه فصل ۸۰

پیشنهاد و ۸۱

منابع و ۸۳

ضمائم و پیوست ۸۵

منابع

آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی –  یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال در افت تحصیلی , روش های تدریس فعال , موانع روش های تدریس فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان ۴

اهمیت و ضرورت ۵

اهداف ۶

موضوع ۶

فرضیه و ۷

مفاهیم و ۹

مشکلات و ۱۱

خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل ۲۶

پیشینه ۳۰

تحقیقات انجام شده در ۳۱

تحقیقات انجام شده در ۳۴

خلاصه فصل ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش ۴۱

روش تحقیق ۴۱

جامعه ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل ۴۱

خلاصه فصل ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

لیست فرمول ۴۷

بررسی ۴۸

جدول و ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار ۷۳

خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه فصل ۷۷

خلاصه فصل ۷۸

خلاصه فصل ۷۹

خلاصه فصل ۸۰

پیشنهاد و ۸۱

منابع و ۸۳

ضمائم و پیوست ۸۵

منابع

آرمند ، محمد ۱۳۷۲ ، روش های تدریس فعال . رشد معلم ، شماره ۲ .
احدیان ، محمد ۱۳۷۷ ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . تهران. انتشارات ققنوس.
ادیب نیا ، اسد ۱۳۸۰ ، روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدائی . تهران . انتشارات دواوین.
قورچیان ، نادرقلی ۱۳۷۹ ، جزئیات روش های تدریس ، تهران . انتشارات دفتر همکاری های علمی بین المللی
محبی ، عظیم ۱۳۸۱ ، بازاندیشی در ارزشیابی مستمر .
مهر محمدی ، محمود ۱۳۷۹ ، بازاندیشی فرآیند یاددهی –  یادگیری . تهران . انتشارات مدرسه
نقیب زاده ، میرعبدالحسین ، فلسفه آموزش و پرورش . تهران . انتشارات طهوری .
یادگار زاده ، غلامرضا ، ۱۳۷۹ ، روش های فعال تدریس ، ضرورت ها ، دیدگاه ها و پژوهش ها .

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افت تحصیلی دانش آموزان , تدریس فعال در افت تحصیلی , روش های تدریس فعال , موانع روش های تدریس فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 234
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۲ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۱ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست جداول

عنوان
صفحه
۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .
۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .
۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . .
۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . .
۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی . . . . . .

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفکرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی , ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان , همسرگزینی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۲ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۱ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست جداول

عنوان
صفحه
۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .
۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .
۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . .
۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . .
۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی . . . . . .

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفکرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی , ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان , همسرگزینی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۲ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۱ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست جداول

عنوان
صفحه
۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .
۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .
۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . .
۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی . . . .
۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی . . . . . .

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تفکرات غیرمنطقی , ملاكهای همسرگزینی , ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان , همسرگزینی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر کارمند اداری و ۳۰ نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگی شغلی با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه:
گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی  را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشارزا  قرارگرفته و مسائل ومشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است.
این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک‌ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می‌یابد.
فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است ( تیموری، ۱۳۸۳).

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن …………………………………………………….

اهمیت یا ضرورت پژوهش………………………………………………………………..

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………..

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………..

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست ……………………………………………………………………………………

حرفه ……………………………………………………………………………………………..

وظیفه …………………………………………………………………………………………….

گروه شغلی …………………………………………………………………………………….

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ………………………………………….

تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران ……………………………………………….

فشار روانی یا استرس چیست؟ …………………………………………………………

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد  ……………………………………………

عوامل موثر در ایجاد استرس …………………………………………………………..

استرس شغلی …………………………………………………………………………………

مراحل فشار روانی ………………………………………………………………………….

نشانه های سازگاری عمومی ……………………………………………………………

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ……………………………..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی …………………………………………………..

استراتژیهای مقابله فردی …………………………………………………………………

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ………………………………………….

هدف از مشاوره روانی چیست ………………………………………………………….

تقویت مبانی دینی …………………………………………………………………………….

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ……………………………………………………………………

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ……………………………………………..

نشانه‌های فرسودگی شغلی ………………………………………………………………

انواع فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………

پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………..

پژوهش‌های انجام شده در ایران ………………………………………………………

پژوهش های انجام شده در خارج ……………………………………………………..

نتیجه نهایی …………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه آماری…………………………………………………………………………………….

روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………………….

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….

روش اجرا ……………………………………………………………………………………..

طرح پژوهشی …………………………………………………………………………………

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی …………………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل ………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار …………………………………

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………………………………………….

توصیف نمرات استرس دو گروه ………………………………………………………

بررسی فرضیه اول …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………….

بررسی فرضیه چهارم………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………..

پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………….

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….

پیوستها ………………………………………………………………………………………….

جدول (۱ـ۲) مدل فشار شغلی ……………………………………………………………

جدول (۲ـ۲) مدل استرس …………………………………………………………………

جدول (۳ـ۲) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) …………………………………………

جدول (۱ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران ……………………..

جدول (۲ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن کارمندان ………………..

جدول (۳ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی ………

جدول (۴ـ۴) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی……

جدول (۵ـ۴) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارگران …………………………………..

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان ………………………………….

جدول (۷ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران ……………….

جدول (۸ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان ………………

جدول (۹ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه

جدول (۱۰ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران ………………………….

جدول (۱۱ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان …………………………

جدول (۱۲ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه

جدول (۱۳ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (۱۴ـ۴) تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها ………………….

جدول (۱۵ـ۴) نتایج آزمــون  T برای مقایسة میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه

جدول (۱۶ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (۱۷ـ۴) تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها …………………….

جدول (۱۸ـ۴) نتایج آزمون T برای مقایسة  میانگین های سطح تفکر دو گروه

جدول (۱۹ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

جدول (۲۰ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

نمودار (۱ـ۲) رابطه استرس و عملکرد ……………………………………………….

نمودار (۲ـ۲) مراحل بروز فشار روانی ………………………………………………

نمودار (۳ـ۲) سندروم سازگاری عمومی ……………………………………………

نمودار (۱ـ۴) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های ۵ ساله به تفکیک نوع شغل

نمودار (۲ـ۴) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (۳ـ۴) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (۴ـ۴) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی ……

نمودار (۵ـ۴) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی ………………..

فهرست منابع پایان‌نامه‌ها
ـ تیموری، مینا ( ۱۳۸۳) بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
ـ دباغ، پارمشیاه (۱۳۷۳) بررسی تاثیر روانی و کارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی
ـ گمرکی ،حمیده (۱۳۸۳) رابطه بین رضایت شغلی و استرس ، پایان‌نامه کارشناسی چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: استرس با فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی در کارمندان , فرسودگی شغلی در کارگران ,
:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسأله

نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملکردش تأثیرگذار است.

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم  ترین عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

روش شناسایی پژوهش:

پژوهش حاضر ازنوع کاربردی است وروش آن توصیفی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری، کارکنان معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) دفترمرکزی است که تعداد آنها حدودا ۸۴نفرمی باشد.

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با تأیید سؤالات وفرضیه‌‌های تحقیق، نتیجه می‌گیریم  که : میزان حقوق ومزایا، پاداش های پرداختی، برخورداری ازامکانات رفاهی، داشتن وسایل ودسترسی به ملزومات اداری، وضعیت فیزیکی محل کار، ارتباط دوستانه با همکاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقیم ومدیران ارشد، رعایت عدالت وبرابری ازسوی مسؤولین ، شرکت دادن درتصمیمات مربوط به واحدشغلی، داشتن امنیت شغلی، گرفتن ترفیع ورسیدن به مقامات بالاتر، معنویت وجذابیت درکار، دستیابی به مهارت وخلاقیت های فردی ورسیدن به رشد فکری، تصمیم گیری راحت وبی دغدغه درانجام وظایف وبهادادن مدیران به تلاشها وکوششهای کارکنان می‌‍تواند دررضایت شغلی آنان اهمیت بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵

۳-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۱

بخش اول: مباحث نظری …………………………………………………………….. ۳۹

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی …… ۳۹

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ……………. ۳۹

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن ………………………………………… ۴۱

ج: ماهیت فشارهای عصبی  – روانی …………………………………………….. ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی ……………………………….. ۴۵

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی ……………….. ۴۶

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل ………………………………………………….. ۴۹

ب: سنگینی و سبک کار ……………………………………………………………….. ۵۰

ج: عدم امنیت شغلی …………………………………………………………………….. ۵۰

د: ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………. ۵۱

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۷

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی ………………………………………………….. ۵۷

ب: علائم روانی ………………………………………………………………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاری …………………………………………………………………………. ۵۷

– پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی ……………………………… ۵۸

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۹

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی ………………………………………… ۵۹

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی ……………………………………… ۶۰

قسمت پنجم: رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۴

الف: تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………… ۶۴

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی ………………………………….. ۶۵

ج: نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۶

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی ……………………………………………… ۶۷

هـ : پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۸

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) ….. ۷۰

۱- تاریخچه: ………………………………………………………………………………. ۷۰

۲- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) ………………………………………….. ۷۲

۳- اهداف وظایف ……………………………………………………………………….. ۷۳

۴- فعالیت های عمده …………………………………………………………………… ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………. ۷۸

۴-۳ ابزار سنجش متغیرها …………………………………………………………… ۷۸

۵-۳ روایی پرسشنامه ها …………………………………………………………….. ۷۹

۶-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………… ۷۹

۷-۳ روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق ………………………………. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۵ نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) ………………………….. ۱۱۳

۲-۵ نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) ………………………………. ۱۱۷

۳-۵ مشکلات و محدودیت های تحقیقی ……………………………………….. ۱۱۹

۴-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

– فهرست منابع ……………………………………………………………………….. ۱۲۲

– فهرست مجلات و پایان نامه ها ……………………………………………….. ۱۲۴

– پیوست ها ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

۱٫ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در دو سال ۷۵-۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استاد راهنما: فرخ قوچانی، نگارش: عبدالقادر مارابی سال ۱۳۷۶٫

۲٫ پژوهشی پیرامون رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استاد راهنما، دکتر محمد حقیقی، نگارش بهرام پناهی، سال ۱۳۷۳٫

۳٫ میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر جمشید ایرانیان، نگارش غلامحسین احمدی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افزایش بهره‌وری كاركنان , بهره وری کارکنان , تأثیر رضایتمندی شغلی , رضایت شغلی ,
:: بازدید از این مطلب : 295
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

بیان مسأله

نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملکردش تأثیرگذار است.

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم  ترین عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

روش شناسایی پژوهش:

پژوهش حاضر ازنوع کاربردی است وروش آن توصیفی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری، کارکنان معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) دفترمرکزی است که تعداد آنها حدودا ۸۴نفرمی باشد.

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با تأیید سؤالات وفرضیه‌‌های تحقیق، نتیجه می‌گیریم  که : میزان حقوق ومزایا، پاداش های پرداختی، برخورداری ازامکانات رفاهی، داشتن وسایل ودسترسی به ملزومات اداری، وضعیت فیزیکی محل کار، ارتباط دوستانه با همکاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقیم ومدیران ارشد، رعایت عدالت وبرابری ازسوی مسؤولین ، شرکت دادن درتصمیمات مربوط به واحدشغلی، داشتن امنیت شغلی، گرفتن ترفیع ورسیدن به مقامات بالاتر، معنویت وجذابیت درکار، دستیابی به مهارت وخلاقیت های فردی ورسیدن به رشد فکری، تصمیم گیری راحت وبی دغدغه درانجام وظایف وبهادادن مدیران به تلاشها وکوششهای کارکنان می‌‍تواند دررضایت شغلی آنان اهمیت بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵

۳-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۱

بخش اول: مباحث نظری …………………………………………………………….. ۳۹

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی …… ۳۹

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ……………. ۳۹

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن ………………………………………… ۴۱

ج: ماهیت فشارهای عصبی  – روانی …………………………………………….. ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی ……………………………….. ۴۵

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی ……………….. ۴۶

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل ………………………………………………….. ۴۹

ب: سنگینی و سبک کار ……………………………………………………………….. ۵۰

ج: عدم امنیت شغلی …………………………………………………………………….. ۵۰

د: ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………. ۵۱

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۷

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی ………………………………………………….. ۵۷

ب: علائم روانی ………………………………………………………………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاری …………………………………………………………………………. ۵۷

– پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی ……………………………… ۵۸

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۹

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی ………………………………………… ۵۹

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی ……………………………………… ۶۰

قسمت پنجم: رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۴

الف: تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………… ۶۴

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی ………………………………….. ۶۵

ج: نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۶

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی ……………………………………………… ۶۷

هـ : پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۸

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) ….. ۷۰

۱- تاریخچه: ………………………………………………………………………………. ۷۰

۲- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) ………………………………………….. ۷۲

۳- اهداف وظایف ……………………………………………………………………….. ۷۳

۴- فعالیت های عمده …………………………………………………………………… ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………. ۷۸

۴-۳ ابزار سنجش متغیرها …………………………………………………………… ۷۸

۵-۳ روایی پرسشنامه ها …………………………………………………………….. ۷۹

۶-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………… ۷۹

۷-۳ روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق ………………………………. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۵ نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) ………………………….. ۱۱۳

۲-۵ نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) ………………………………. ۱۱۷

۳-۵ مشکلات و محدودیت های تحقیقی ……………………………………….. ۱۱۹

۴-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

– فهرست منابع ……………………………………………………………………….. ۱۲۲

– فهرست مجلات و پایان نامه ها ……………………………………………….. ۱۲۴

– پیوست ها ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

۱٫ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در دو سال ۷۵-۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استاد راهنما: فرخ قوچانی، نگارش: عبدالقادر مارابی سال ۱۳۷۶٫

۲٫ پژوهشی پیرامون رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استاد راهنما، دکتر محمد حقیقی، نگارش بهرام پناهی، سال ۱۳۷۳٫

۳٫ میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر جمشید ایرانیان، نگارش غلامحسین احمدی.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افزایش بهره‌وری كاركنان , بهره وری کارکنان , تأثیر رضایتمندی شغلی , رضایت شغلی ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.
آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

 1.        ۱٫         ضرورت وجود جرم قبلی
 2.        ۲٫         خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
 3.        ۳٫         خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

 1.        ۱٫          شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها

۱-۱            تصفیه پول

۲-۱       افتتاح حساب با هویت مجعول

۳-۱            معاملات کلان از طریق نزدیکان

۴-۱             وام های صوری و دروغین

۵-۱      اسمور فینگ

۶-۱      استفاده از بانکهای کارگزار

۷-۱      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

۸-۱     بهشتهای مالیاتی

۲٫ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی

۱-۲              حواله

۲-۲         استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

۳-۲              استفاده از مؤسسات بیمه

۳٫ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

۱-۳            قاچاق پول

۲-۳       استفاده از کازینوها

۳-۳            استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه

۴-۳            استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

۵-۳            استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

 1.        ۱٫         مرحله جایگزینی
 2.        ۲٫         مرحله لایه گذاری
 3.        ۳٫         مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی جرم پولشویی , جرم پولشویی , جرم پولشویی اسناد , جرم پولشویی در اسناد بین المللی , جرم پولشویی در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 204
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه

 

علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳

ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵

و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ………………………………………………………………… ۱۴

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ……………………………………….. ۲۰

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ……………………………………………………………………………. ۲۲

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳

بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳

بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵

بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶

ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰

الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲

بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ……………………………………………………………………. ۵۱

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳

بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸

بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱

بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵

بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱

الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴

بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶

ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷

د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸

۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰

۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲

۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴

۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷

۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸

۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹

۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹

۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰

۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰

۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱

۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱

۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲

۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲

۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳

۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳

۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴

۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵

۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸

نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰

واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی تطبیقی تجدیدنظر , احکام کیفری در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

با توجه به برخورد جوامع بشری با مسائل ناهمگون بی شمار فزاینده وابستگی متقابل بین کشور‌ها، تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل عدیده‌ای از این قبیل نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع‌تر و دقیقتر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است. (کفایت، ۱۳۷۲).

تورنس (۱۹۵۹) استدلال می‌کند که تصاویر آگاه و ناخودآگاه از آینده، نیروی محرک مهمی در پس دستاوردهای آینده‌اند. تصاویر مثبت آینده، نیروی پر توان مغناطیسی هستند که ما را به تحرک واداشته‌اند و به ما انرژی لازم را برای حرکت به پیش به سوی امکانات، راه‌حلها و دستاوردهای خلاقی و جدیدی می‌دهند از طرفی برای آنکه بتوانیم قدرت تصور خود را افزایش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق کنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم. چه نیاز به به خلاقیت اجتناب ناپذیر است، بنابراین در این دنیای پیچیده کنونی که در هر رقابتهای بسیار فشرده جوامع مبتکر و مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی و منابع قدرت هستیم. افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه‌های نو و جدید همانند گرانبهاترین سرمایه‌ها از جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار هستند.

هر چه قدر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پیچیده‌تر می‌شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهنهای خلاق و آفریننده محسوس و روشنتر می‌گردد. در همین رابطه نونیامی معتقد است:

«شانسی برای بدست آوردن خلاقیت بالقوه می‌تواند موضوع مرگ و زندگی هر جامعه‌ای باشد» (گاستون، ۱۹۸۵).

فهرست مطالب

فصل اول- بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق عبارتند از
فصل دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
تعریف خلاقیت
مفهوم خلاقیت
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت معمولی و خارق العاده
چه چیزی خلاقیت نیست؟
تفکر خلاق
فرآیند خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
عواملی که مانع خلاقیت می شود
روشهای پرورش خلاقیت
ویژگی های کودکان خلاق
اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در کودکان
الگوی شفیر
۱- والدین مقتدر (همتای ربع اول در الگوی شیفر)
۲- والدین سهل گیر (همتای ربع دوم در الگوی شیفر)
۳- والدین مستبد (همتای ربع سوم در الگوی شیفر)
۴- والدین مسامحه کار بی اعتنا (همتای ربع چهارم در الگوی شیفر)
موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان
چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد
نیل به دستاورد – نه نمره
والدین فعال و مستقل
قدردانی از خلاقیت
تصور ذهنی از آینده
شوخ طبعی
اصول تورنس
شیوه های فرزندپروری
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش آماری
ابزار تحقیق
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
پایایی و اعتبار آزمون
آزمون سنجش خلاقیت
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فرضیه شماره یک  بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۱   میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین
جدول شماره ۲  جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک
فرضیه شماره ۲  بین سبک سهل گیرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۵   میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری
جدول شماره ۶  جدول همبستگی مربوط به هزینه شماره ۳
فرضیه شماره ۳  بین سبک فرزند پروری استبدادی والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۳  میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین
جدول شماره ۴  جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره ۲
سئوال ۱  والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می‌خواهند انجام دهند.
جدول شماره ۷  توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین
سئوال ۲  بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان می گویند پیروی کنند، در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.
جدول شماره ۸   توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین
سئوال ۳  اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسر را به دنبال دارد که آنها پرورش شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
جدول شماره ۹   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۴  هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها می گیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.
جدول شماره ۱۰   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۵   اگر بچه ها نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید با صحبت کردن آنها را قانع کنند.
جدول شماره ۱۱   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۶   والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.
جدول شماره ۱۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۷   اگر بچه ها مطابق میل والدین خود رفتار کنند در آینده افراد موفقی خواهند شد.
جدول شماره ۱۳  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۸   بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود باید بتوانند آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
جدول شماره ۱۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین
سئوال ۹   وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری انجام دهند بچه ها باید بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.
جدول شماره ۱۵   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۰   والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.
جدول شماره ۱۶   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین
سوال ۱۱   هرگاه بچه ها برخلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.
جدول شماره ۱۷   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۲   والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است؟
جدول شماره ۱۸   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۳   والدین باید در تصمیم گیریهای مربوط به خانواده فقط آنچه را که خاص بچه ها است انجام دهند.
جدول شماره ۱۹   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۴   اگر والدین رفتار و خواسته‌های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل می شود.
جدول شماره ۲۰  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۵   والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظرخواهی کنند.
جدول شماره ۲۱  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۶  والدین باید بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند به شدت برخورد نمایند.
جدول شماره ۲۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۷   والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیم گیرنده باشند.
جدول شماره ۲۳   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۸  شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست.
جدول شماره ۲۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین.
سئوال ۱۹  بچه ها به بازی و توزیع نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.
جدول شماره ۲۵   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۰  باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظراتشان از نظرات والدین فرد بهتر است آن را ابراز کنند.
جدول شماره ۲۶   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۱  وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند هیچ گاه نباید آنها را سرزنش کرد.
جدول شماره ۲۷  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۲   اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند در چنین مواردی باید در مورد آن با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه کرده بودند آن را بپذیرند.
جدول شماره ۲۸    جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۳  گاهی اوقات والدین با بچه ها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش کنند.
جدول شماره ۲۹  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۴  بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند.
جدول شماره ۳۰   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۵  بعضی از بچه ها ذاتاً بد نیستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.
جدول شماره ۳۱  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۶  بچه ها وقتی بزرگ شوند از سخت گیریهای والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.
جدول شماره ۳۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۷   وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کاری خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی‌شوند.
جدول شماره ۳۳   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۸  در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود.
جدول شماره ۳۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۹   بچه ها جدول و کوشا نخواهند بود مگر اینکه درباره کارهای آنها سختگیری آنها.
جدول شماره ۳۵  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۳۰   اگرچه بچه ها تجربه کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.
جدول شماره ۳۶   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
جدول شماره ۳۷   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۳۸   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۳۹   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۰   جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۱   جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۲   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۳   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۴   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
تعاریف نظری واژه ها

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی تاثیر سبکها , سبکهای فرزند پروری , میزان خلاقیت , خلاقیت کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق :

 در این پروژه که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است که رسانه های گروهی ( شبکه های تلویزیون ) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم بررسی گردد.

در همین راستا پرسشنامه حاوی ۲۳ سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد ۱۰۰ نفر در شهرستان اردبیل ۵۰ نفر در شهرستان پارس آباد ۵۰ نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.

نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امکان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت که بلحاظ ضیق مهلت تکمیل  تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذکور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشکلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اکتفا گردید.

جامعه آماری جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند که سعی گردید از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تکمیل گردد .

طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش آنان به شبکه‌های خارج شده است با ۷۱ درصد پاسخ مثبت ۵/۲۴ درصد پاسخ منفی و ۵/۴ درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با ۶۷درصد پاسخ مثبت، ۵/۲۴درصد پاسخ منفی، ۵/۸ درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبکه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با ۵/۵۳درصد پاسخ مثبت، ۳۲درصد پاسخ منفی، ۵/۱۴درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان ترکیسم با ۵/۵۰درصد پاسخ مثبت ۵/۳۷درصد پاسخ منفی ۱۲درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از کشور با ۵۰درصد پاسخ مثبت ۵/۳۳درصد پاسخ منفی ۵/۱۶ پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبکه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با ۵/۴۶ درصد پاسخ مثبت، ۴۰درصد پاسخ منفی، ۱۳ درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                               ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۳

اهداف ویژه ۵

سؤالات تحقیق ۶

فرضیات تحقیق ۷

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن                                             ۸

نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان                                                             ۹

بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی                                                  ۱۱

مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی                                                                           ۱۲

ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان                                                                          ۱۶

نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی                                              ۱۶

قوم گرایی و سیاست بین الملل ۱۸

شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت                                ۱۹

تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان                                                                ۲۱

مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان                                                          ۲۱

شبکه تلویزیونی ANS ۲۱

شبکه تلویزیونی Space ۲۲

شبکه تلویزیونی Lider ۲۳

شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان                                                                 ۲۳

شبکه تلویزیونی AZ TV ۲۴

تلویزیون آزادلیق ۲۵

شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است               ۲۶

 

تلویزیون ندای آذربایجان ۲۶

تلویزیون ۲۶

تلویزیون آنا یورد ۲۷

تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                       ۲۷

شواهد تحقیق ۲۹

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                             ۳۰

نوع و روش تحقیق ۳۱

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                                   ۳۱

روش گرد آوری اطلاعات ۳۱

جامعه آماری و نمونه ۳۲

نمونه گیری ۳۲

اعتبار و روایی پرسشنامه             ۳۲

پایایی پرسشنامه ۳۳

روش تجزیه و تحلیل ۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                      ۳۴

جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                                                                          ۳۵

جدول مربوط به مبانی نظری ۳۶

جدول توزیع درصد فراوانی ۳۷

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       ۳۹

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                   ۵۵

اهم نتایج تحقیق ۵۶

پیشنهادات ۵۷

محدودیتهای تحقیق ۵۸

منابع

منابع و مأخذ

 

۱-    دکتر احمدی حمید ۱۳۷۹ قومیت و قوم گرایی در ایران، افسانه و واقعیات ، تهران نشر نی

۲-    دکتر حافظ نیا – محمد رضا -۱۳۸۰ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)

۳-    دایره المعارف دانش بشری

۴-    مرکز اسناد پلیس امنیت و اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اردبیل

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نقاشی پرتره ایران , پس زمینه‌ها در نقاشی , پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ,
:: بازدید از این مطلب : 497
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

در میان مباحث مختلف علوم بحث طراحی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در مورد آن باید تحقیقات وسیعی انجام شود. در مورد دستگاهها و وسایل الکتریکی نیز موضوع طراحی جایگاه ویژه ای دارد.

شاید پرکاربردترین وسیله ای که در اغلب دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و در اندازه های کوچک و بزرگ استفاده می شود، ترانسفورماتور می باشد.

ترانسفورماتورها از نظر کاربرد انواع مختلفی دارند: ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) ، ترانسفورماتورهای جریان (CT) ، ترانسفورماتورهای قدرت (PT) ، ترانسفورماتورهای امپدانس، ترانسفورماتورهای ایزولاسیون و اتوترانسفورمرها . هر کدام از این نوع ترانسفورماتورها کاربرد و تعریف خاص خود را دارند.

در روند طراحی ترانسها مسایل مختلفی مطرح می شود، و مراحل متعددی باید طی شود تا یک طراحی بصورت پایدار و مناسب ، قاب ساخت و استفاده بصورت عملی باشد.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول: مفاهیم اساسی  در طراحی

فصل دوم: هسته ترانسفورماتور

فصل سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

فصل چهارم: طراحی ترانسفورماتور

منابع و مراجع

منابع و مراجع

Lowdon, E. : Practical Transformer Design Handbook.            [۱] Edition : 1958

[2] Electrical machinery Analyses Applying MATLAB

[3] حشمتی، احمد. گزارش دوره آموزش در شرکت ایران ترانسفو زنجان – قسمت فنی تابستان ۱۳۸۰

[۴] نصیری، علی. جزوه طراحی ترانسفورماتور. دانشگاه زنجان.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی پارامترهای طراحی , ترانسفورماتورهای تکه فاز , ترانسفورماتورهای قدرت , طراحی ترانسفورماتورها ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بینه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….
۱- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱ تعریف تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان …………………………………………………………………………………..
۱-۳ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران …………………………………………………………………………………….
۱-۴ مصرف تخته خرده چوب درکشور ………………………………………………………………………………………………..
۱-۵ نحوه ساخت تخته خرده چوب …………………………………………………………………………………………………..
۱-۶ مشخصات گیاه شناسی کاه گندم …………………………………………………………………………………………………..
۱-۷ ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی کاه گندم ………………………………………………………………………….
۱-۸ اهداف انجام این مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : مواد و روشها  ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۱ عوامل متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۲ عوامل ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ارائه تجزیه و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۳ مراحل ساخت تخته های آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………
۳-۳-۱ تهیه ماده اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۳-۲ تعیین درصد رطوبت خرده چوب و کاه گندم …………………………………………………………………………………
۳-۳-۳ تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۳-۴ نوع چسب …………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۴ بررسی خصوصیات رزین ……………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۱ گرانروی رزین …………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۲ PH محلول رزین ………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه

۳-۴-۳ درصد مواد جامد رزین  …………………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۴ تعیین وزن مخصوص چسب …………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۵ تعیین زمان انعقادچسب ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۵ آنالیز شیمیایی کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
۳-۵-۱ تعیین مقدار لیگنین ………………………………………………………………………………………………………………
۳-۵-۲ تعیین مقدار سلولز ……………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۵-۳ تعیین مقدار خاکستر……………………………………………………………………………………………………………………
۳-۶ چسب زنی تراشه های روکش راش و کاه گندم………………………………………………………………………………
۳-۷ هاردنر(کاتالیزور)…………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۸ تشکیل کیک ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۹ پرس کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۰ کلیماتیزه کردن تخته ها ………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۱ تهیه نمونه های آزمونی …………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۲ اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته ها…………………………………………………………………………
۳-۱۲-۱ اندازه گیری دانسیته و رطوبت تخته ها ……………………………………………………………………………………..
۳-۱۲-۲ آزمایش اندازه گیری مدول گسیختگی (MOR  ) و مدول آلاستیسیته(MOE ) ……………………………..
3-12-3 آزمایش اندازه گیری مقاومت چسبندگی داخلی ( IB  ) ………………………………………………………………
۳-۱۲-۴ آزمایش تعیین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب ( ۲و۲۴ ساعت ) ………………………………………
۳-۱۲-۵ آزمایش مقاومت به ضربه …………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم : نتایج  ……………………………………………………………………………………………………………………
۴-۱ مقاومت خمشی (MOR  ) ………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی (MOR ) ……………………………………………………………….
4-1-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی ( MOR  ) ……………………………………………………..
۴-۱-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشی ( MOR  ) ……………………………..
۴-۲ مدول الاستیسیته(MOE  ) ………………………………………………………………………………………………………
۴-۲-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته(MOE  ) ………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
۴-۲-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستیته(MOE  ) ……………………………………………………..
۴-۲-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستیته( MOE  ) …………………………………………
۴-۳ مقاومت به ضربه (IBS ) …………………………………………………………………………………………………………….
4-3-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………………………..
4-3-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………….
4-3-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت  بر مقاومت به ضربه (IBS )………………………………..
4-4 چسبندگی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۴-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………………………………..
4-4-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB ) ……………………………………………………………………
4-4-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………..
4-5 جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( WA2  ) ………………………………………………………….
۴-۵-۱ تاثیر مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2  ) ………………..
۴-۵-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )
4-5-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از۲ ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)
4-6 جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24  ) ……………………………………………………….
۴-۶-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) ……………….
۴-۶-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) …………………
۴-۶-۳ تاثیرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از۲ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)
4-7 واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب (TS2 ‌) …………………………………………………
۴-۷-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از۲ساعت غوطه وری در آب( TS2 )………………..
4-7-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از۲ساعت غوطه وری در آب( TS2 )…………………..
4-7-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا کشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در
آب ( TS2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4-8 واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب ( TS24  ) ………………………………………….
۴-۸-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب(TS24  )………
۴-۸-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعداز ۲۴ ساعت غوطه وری در آب ( TA24 ) ………
4-8-3 تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (TS24  ) ………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه

جدول ۱-۱ : تعداد واحدهای تولید تخته خرده چوب در کشور وظرفیت اسمی آنها طی سالهای۷۳-۷۷
جدول ۱-۲ : درصد وزنی قسمتهای اصلی گندم ………………………………………………………………………….
جدول ۱-۳ : فهرستی از منابع الیاف سلولزی جهان درسال ۱۹۹۵……………………………………………………
جدول ۱-۴: خلاصه تولیدی ضایعات کشاورزی در جهان ……………………………………………………………..
جدول ۳-۱ : نسبت مخلوط کاه گندم وتراشه روکش راش ……………………………………………………………..
جدول ۳-۲ : طرح آزمایشات ………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳-۳: تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳-۴: تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳-۵: خصوصیات چسب اوره – فرم آلدهید ……………………………………………………………………..
جدول ۳-۶ : نتیجه آنالیز شیمیایی کاه گندم …………………………………………………………………………………
جدول ۳-۷: نحوه برش نمونه های آْزمونی از هرتخته ……………………………………………………………………
جدول ۴-۱: میانگین مقاومت خمشی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( MOR  )……………….
جدول ۴-۲ : تجزیه واریانس مقاومت خمشی ( MOR  ) ………………………………………………………………
جدول ۴-۳: مقایسه میانگین تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی ( MOR  ) ……………………..
جدول ۴-۴: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی ( MOR  ) …………
جدول ۴-۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی
(MOR‌) ………………………………………………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۶: میانگین مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده در شرایط مختلف پرس(MOE  ) …………..
جدول ۴-۷: تجزیه واریانس مدول الاستیسیته (MOE  ) …………………………………………………………………
جدول ۴-۸: آزمون دانکن برای تاثیرمستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته ( MOE ) ……………………
جدول ۴-۹: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت برمدول الاستیسیته ( MOE ‌ ) ……………………………
جدول ۴-۱۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر مدول الاستیسیته
(MOE‌) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۱۱: میانگین مقادیر مقاومت به ضربه ( IBS ) ……………………………………………………………….
جدول ۴-۱۲: تجزیه واریانس مقادیر مقاو.مت به ضربه (IBS  ) …………………………………………………….
جدول ۴-۱۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) ……………….
فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه

جدول ۴-۱۴: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS )………….
جدول ۴-۱۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS)
جدول ۴-۱۶: میانگین چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( IB  ) ………………..
جدول ۴-۱۷: تجزیه واریانس چسبندگی داخلی (IB ) …………………………………………………………………
جدول ۴-۱۸: آزمون دانکن اثر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………
جدول ۴-۱۹: آزمون دانکن اثر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی  داخلی ( IB )…………………………….
جدول ۴-۲۰: آزمون دانکن اثر متقابل درصداختلاط و حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB  )……………….
جدول ۴-۲۱: میانگین جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب (WA2 )……………………………….
جدول ۴-۲۲: تجزیه واریانس جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( WA2 )………………………
جدول ۴-۲۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری
در آب(WA2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۲۴: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری
درآب (WA2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۲۵: آزمون دانکن تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲ ساعت
غوطه وری در آب (WA2 ) ……………………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۲۶: میانگین جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب در آب (WA24 ) ………………….
جدول ۴-۲۷: تجزیه واریانس جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 ) ………………….
جدول ۴-۲۸: آزمون دانکن برای تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (WA24  ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۲۹: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری
در آب (WA24  ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۳۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲۴
ساعت غوطه وری در آب ( WA24 ) ……………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۳۱: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )………….
جدول ۴-۳۲: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )………….
جدول ۴-۳۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت
غوطه وری در آب  (TS2  ) …………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
عنوان                                                 صفحه

جدول ۴-۳۴: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت
غوطه وری  در آب(TS2 )  …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۳۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط وحرارت بر واکشیدگی ضخامت بعد از
۲ ساعت غوطه وری در آب (TS2 ) …………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۳۶: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (TS24 )………
جدول ۴-۳۷: تجزیه واریانس واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب(TS24 )……..
جدول ۴-۳۸: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت
غوطه وری در آب (TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۳۹: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت
غوطه وری در آب (TS24 ) …………………………………………………………………………………………………….
جدول ۴-۴۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد
از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (TS24 ) …………………………………………………………………………………

فهرست اشکال
عنوان                                                 صفحه

شکل ۱-۱: مصرف تخته خرده چوب در کشور………………………………………………………………………………..
شکل ۱-۲: پیش بینی مصرف تخته خرده چوب در ۵ سال آینده در کشور …………………………………………
شکل ۱-۳: مراحل ساخت تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………….
شکل ۲-۱: ارتباط بین درجه حرارت پرس و وضعیت فشردگی کیک …………………………………………….
شکل ۳-۲: الگوی برش نمونه های آزمودنی از هر تخته ……………………………………………………………….
شکل ۴-۱: تاثیر مستقل درصداختلاط برمقاومت خمشی (MOR )…………………………………………………
شکل ۴-۲: تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )………………………………………………..
شکل ۴-۳: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )…………………………
شکل ۴-۴: تاثیر مستقل درصداختلاط بر مدول آلاستیته(MOE )………………………………………………….
شکل ۴-۵: تاثیرمستقل درصد حرارت پرس برمدول آلاستیته(MOE )…………………………………………..
شکل ۴-۶: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مدول آلاستیته(MOE )……………………………
شکل ۴-۷: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه (IBS )……………………………………………….
شکل ۴-۸: تاثیر مستقل درصدحرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS )……………………………………………….
شکل ۴-۹: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس برمقاومت به ضربه (IBS )…………………………………
شکل ۴-۱۰: تاثیر متسقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………………………….
شکل ۴-۱۱ : تاثیر متسقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………………………
شکل ۴-۱۲: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB  )………………………..
شکل ۴-۱۳: تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب (WA2 )….
شکل ۴-۱۴: تاثیر مستقل درصد حرارت پرس برجذب آب بعداز ۲ساعت غوطه وری درآب (WA2)…
شکل ۴-۱۵: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در
آب (WA2 )……………………………………………………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۱۶: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب پس از۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 )……
شکل ۴-۱۷: تاثیر مستقل درصد  حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (WA24 )…………………………………………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۱۸: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در
آب (WA24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست اشکال
عنوان                                                 صفحه

شکل ۴-۱۹: تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
(TS2 )……………………………………………………………………………………………………………………………………
شکل۴-۲۰: تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
(TS2 )….. ……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل۴-۲۱: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت
غوطه وری در آب (TS2  ) ……………………………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۲۲: تاثیر مستقل درصداختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از۲۴ ساعت غوطه وری درآب
(TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل ۴-۲۳: تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از۲۴ ساعت غوطه وری درآب
(TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل ۴-۲۴: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت
غو طه وری در آب (TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………

منابع مورد استفاده:

۱- آرین، ۱٫ ۱۳۸۱ . صنعت تخته خرده چوب در ایران، مجله صنایع چوب و کاغذ ۳ صفحه ۷۲ -۷۹٫

۲- ابراهیمی، قنبر، ۱۳۶۸ ، مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن ( ترجمه) ، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۲۴۹-۲۴۳٫

۳- امام ، مهران، (۱۳۷۶) بررسی تأثیر شرایط کیک خرده چوب راش و پرس بر انتقال حرارت، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۴- پارسا پژوه و شعرایی داد ۱۳۵۵٫ بررسی خواص فیزیکی تخته خرده چوبهای ساخته شده در کارخانجات ایران، نشریه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، شماره ۳۳ ، صفحه ۴۸-۴۳

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تراشه روکش راش , ساخت تخته خرده , بررسی امکان ساخت ,
:: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :‌
موضوع : بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی بنی حماد در الجزایر.
حکومت حمادی از سال ۴۱۹ ه.تا ۵۴۷ ادامه داشت و حدود یک قرن و نیم سال توسط مغربی های اصیل به قدرت رسیدند عرصه حکومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حکومت بنی رستم ایاضی بود که تامدت را پایتخت خویش قرار داده بودند و توسط فاطمیون سرنگون شدند دولت حمادی در دوران حکومت مغرب در الجزایر نقش مهمی در گسترش اسلام و زبان عربی داشتند حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشکیل داده و آنرا سازماندهی و بر آن حکومت کند.
نظام حکومتی آنان استبدادی موروثی بود حاکمان خود را از تشکیل دولت و کابینه مشورتی برای اداره امور مملکتی و نظامی محروم نمی ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حکومتی گشته تا به یحیی بن عزیز که سقوط حمادی ها در زمان او صورت گرفته رسید.
پیروی از ارعاب ، اجبار ، قساوت که پایه‌گذار آن حماد بود باعث عصیان گری بسیاری از قبایل گشته و آنان را با خانوادة حمادی درگیر کرد، آنان به زور ارتش حکومت کرده و گاهی علیه یکدیگر اقدام به کودتا و شورش می کرند.‌

فهرست مطالب
عنوان                                 صفحه
فصل اول: کلیات
پیشینه پژوهش
بیان مسئله
پرسش های پژوهش
اهداف پژوهش
تحلیل منابع تحقیق
فصل دوم : اوضاع جغرافیایی مغرب اوسط به دوران فرمانروایی بین حماد
الف) شهرهای مهم بنی حماد (از دید جغرافیایی تاریخی )‌
۱-    قلعه بنی حماد(پایتخت بنی حماد)‌
۲-     شهرأشیر
۳-     شهر بجایه
ب) کشاورزی دولت بنی حماد
۱-    محصولات کشاورزی
۲-    دامداری و پرورش طیور و غیره
ج)‌اقتصاد و صنایع بین حماد
۱-بازرگانی و دادو ستد (تجارت داخلی و خارجی )‌
۲- استخراج معدن
۳- صنایع دستی
۴- راه های خشکی و دریایی و غیره…
۵- ضرب سکه
۶- صادرات و واردات
فصل سوم :‌اوضاع سیاسی ـ تاریخی دوران بنی حماد
۱-اصل و نسب حمادیون
۲- مؤسس دولت بین حماد
۳- فرمانروایان حمادی
حماد بن بلکین (۴۰۵ ـ ۴۱۹ ـ ه.ق)
قائد بن حماد (۴۱۹‏‏‏ـ ۴۴۶)
محسن بن قائد ( ۴۴۶ ـ ۴۴۷)
بلکین دوم ابن محمد( ۴۴۷ـ ۴۵۴)
ناصرابن علناس  (۴۵۴ ـ ۴۸۱)
منصور ابن ناصر  (۴۸۱ـ۴۹۸)
بادیس بن منصور (۴۹۸ـ ۵۱۵)
یحیی بن عزیر (۵۵۱ـ ۵۴۷)
غلبه موحدون
فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعی حمادیان
قومیت ،‌زبان ،‌دین ، مذهب حمادیان
الف)طبقات مردم
اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….)
تجار و بازرگانان
صاحبان حرف و صنایع
کشاورزان و کارگران
ب) اوضاع اداری دولت بنی حماد
۱-فرمانروایی
۲- وزارت و کتاب
۳-دادگستری
۴- شرطه
۵- حسبه
۶-دیوانهای مهم عصر‌بنی‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ برید ـ اشراف‌و …)‌
۷- بیت المال
۸- خراج و مالیات
فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگی بنی حماد
الف ) آموزش و پرورش
۱-نهادهای آموزشی (مسجد ـ مکتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)
۲-علوم نقلی (قرآن ـ سنت ـ حدیث ـ تفسیرـ فقه و اصول و …)
۳-علوم ادبی (نثر و نظم و ….)
۴-علما و دانشمندان عصر حمادی
ب) آثار و ابنیه دوران حمادیان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ کاخ ها ، … )
چکیده رساله به انگلیسی
عکس ها و نقشه ها و تصاویر
کتابشناسی پایان رساله

   المراجع العربیه

۱-   ابن حمدیس القطی‌(د.سعد شلبی) رساله ما جستیر بدارالعلوم (فی تاریخ الارب) .

۲-  الاستبصار فی عجایب الامصار – وصف مکه و المدینه و مصر و بلاد المغرب – لکتاب مراکشی من کتاب القرن السادس الهجری – نشر و تعلیق د – سعد زغلول عبدالحمید، مطبعه جامعه الاسکندریه سنه ۱۹۵۸م.

۳-   االاسلام (هنری ماسیه) ترجمه بهیج شعبان – منشورات دارعویدات – بیروت.

۴-  الاسلام فی المغرب و الاندلس (لیفی بروفنسان) – ترجمه د –السید عبدالعزیر سالم – نشر مکتبه النهفته المصریه – سلسله الالف کتاب سنته ۱۹۵۶ م.

۵-   الاسلام و الثقافه العربیه ج۱ (جزء الاول) (د. حسن احمد محمود)‌- دارالنهفته المصریه ۱۹۶۳ م.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوضاع سیاسی , تاریخ بنی حماد ,
:: بازدید از این مطلب : 216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱ـ۱ مقدمه
انعطاف‌پذیری یکی از اجزاء آمادگی جسمانی و یک بخش کلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی که عادت به زندگی کم تحرک دارند، عضلات و تاندون‌هایشان کوتاه و فاقد قابلیت کشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحرکی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار کاهش قابلیت کشش می‌شود(  ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم کردن اجرا می‌گردد که در نتیجه اجرای یکسری حرکات کششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیکن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات کششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).
چندین شیوه کششی شامل ایستا ، پویا  و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی  (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند(  ).

۲ـ۱ بیان مسأله
تمرینات انعطاف‌پذیری به طور کلی به عنوان یک بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یک شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات کششی برای افزایش قابلیت کشسانی بافت،  و بدین طریق افزایش دامنه حرکت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است که افزایش دامنه حرکت عملکردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را کاهش می‌دهد ( ). با وجود اینکه عوامل ارثی نقشی تعیین کننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌کنند، حرکت‌پذیری  مفصل می‌تواند از طریق یک برنامه منظم حرکات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.( )

 

منابع:

۱-  کلخوران، ج. (۱۳۷۳) مقایسه دو روش کششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.

۲-  قاسمی، س.ع. (۱۳۸۰) بررسی تمرینات کششی ایستا وPNF بر دامنه حرکتی مفصل زانو در ورزشکاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

۳-  رضا قلی زاده، م. (۱۳۸۰) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه کششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشکار ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: انعطاف پذیری , تمرینات کششی ,
:: بازدید از این مطلب : 244
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

جداسازی ذرات معلق در گازها به ویژه هوا، مورد توجه اغلب صنایع از جمله صنایع خودرو سازی، هسته ای، کارخانجات سیمان و نیز علوم زیست محیطی می باشد. برای کاهش آلودگی دو روش عمده وجود دارد:

الف) کاهش تولید آلاینده ها

ب) جلوگیری از انتشار آلاینده ها در محیط.

در این تحقیق جداسازی دوده از گازهای خروجی اگزوز موتورهای دیزل مورد بررسی قرار می گیرد.

 دو مبحث بنیادی در این تحقیق عبارتند از:

الف) بررسی خصوصیات ذرات آلاینده خروجی از اگزوز.

ب) بررسی امکان سنجی استفاده از امواج آکوستیکی برای حذف ذرات معلق در گازهای خروجی اگزوز موتور های دیزل

 نتایج حاصله از این بررسی نشان می دهد که ذرات آلاینده دارای قطر تقریبی  ۱۰-۰۱/۰میکرون با حداکثر تجمع جرمی در محدوده کمتر از ۴/۰ میکرون می باشند.

بدین منظور، مدل سازی عددی در مورد انباشت اکوستیکی برای بدست آوردن پارامترهای آزمایش و تاثیر این پارامترها در شبیه سازی و نتایج آزمایش انجام شد.

نتایج آزمایشگاهی حاصله نشان می دهد که از امواج آکوستیکی برای جداسازی ذرات گازهای خروجی اگزوز با بازده بالا می توان استفاده کرد. سیستم فیلتراسیون آکوستیکی برای ذرات بزرگتر از ۰٫۲ میکرون و برای دبی عبوری کوچکتر از ۳۰ لیتر بر دقیقه، در گستره توان صوتی اعمالی  ۳۰ وات، کارآیی دستگاه نشست دهنده بیشتر از ۹۵ درصد می باشد. برای دبی ۵۰ لیتر بر دقیقه با توان صوتی ۳۰ وات بازده ۴۵% می باشد که برای افزایش بازده فیلتراسیون در دبی های بالاتر، میتوان از چند سیستم به صورت موازی استفاده نمود.

فهرست مطالب
صفحه
۱-فصل اول: مقدمه    ۱
۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری    ۴
۲-۱ مقدمه    ۵
۲-۲ سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها    ۸
۲-۲-۱ صافی های کیسه ای    ۸
۲-۲-۲ ته نشین کننده های ثقلی    ۸
۲-۲-۳ شوینده ها    ۹
۲-۲-۴ سیکلونها    ۹
۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتیک    ۹
۲-۳ زمینه تاریخی    ۱۰
۲-۴  مکانیزمهای انباشت آکوستیک    ۱۱
۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوکینتیک    ۱۱
۲-۴-۲ فعل و انفعالات هیدرودینامیک    ۱۷
۲-۴-۳ واکنشهای آشفتگی آکوستیک    ۲۰
۲-۴-۴ روان سازی آکوستیک    ۱۹
۲-۴-۵ توده آکوستیک    ۲۳
۲-۵ مدلهای شبیه سازی فعلی    ۲۴
۲-۵-۱ مدل وولک    ۲۴
۲-۵-۲ مدل شو    ۲۵
۲-۵-۳  مدل تیواری    ۲۵
۲-۶ مدل سانگ    ۲۵
۳-فصل سوم: روشها و تجهیزات    ۲۷
۳-۱ مقدمه    ۲۸
۳-۲ روش شبیه سازی انباشت آکوستیک    ۲۸
۳-۲-۱ فرضیات انجام شده در مدل سازی    ۲۸
۳-۲-۲ الگورِیتم مدل سازی    ۲۹
۳-۳  سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی    ۳۰
۳-۳-۱ سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات    ۳۰
۳-۳-۲ آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی    ۳۳
۳-۳-۳ مواد مورد استفاده    ۴۱
۳-۴ کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی     ۴۳
۴- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها    ۴۵
۴-۱ مقدمه    ۴۶
۴-۲ نتایج آزمایشگاهی    ۴۷
۴-۲-۱  اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی    ۴۶
۴-۳ آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی    ۴۹
۴-۳-۱ آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی    ۴۹
۴-۳-۲ رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله    ۵۲
۴-۳-۳ اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل    ۵۵
۴-۳-۳-۱ اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن    ۵۵
۴-۳-۳-۲ اعمال امواج بر روی جریان ایروسل    ۶۲
۴-۴ بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی
در خروجی موتور های دیزل    ۶۷
۴-۴-۱ بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه    ۶۵
۴-۴-۲  بررسی اثر توان اعمالی امواج    ۷۲
۴-۴-۳ بررسی تاثیر دما و فشار    ۷۵
۴-۴-۴  تأثیرات فرکانس صدا    ۷۷
۴-۴-۵ اثر اندازه ذرات    ۷۷
۵- فصل پنجم    ۷۹
فهرست مراجع    ۸۳
ضمیمه ۱    ۸۵
ضمیمه ۲    ۸۸
ضمیمه ۳    ۹۵

فهرست نمودارها

شکل ۲-۱- حجم انباشت آکوستیک    ۱۲
شکل ۲-۲- حجم واقعی انباشت آکوستیکی    ۱۴
شکل ۲-۳- مکانیزم های آشفتگی    ۲۰
شکل ۲-۴- شکل موج سرعت آکوستیک درشدت بالا    ۲۲

شکل ۳-۱- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای    ۳۱
شکل ۳-۲- سیستم حذف ذرات بزرگ    ۳۲
شکل ۳-۳- دستگاه شمارنده ذرات    ۳۳
شکل ۳-۴- منبع امواج آکوستیکی    ۳۴
شکل ۳-۵- دستگاه منبع ایجاد سیگنال    ۳۵
شکل ۳-۶- دستگاه Amplifier    ۳۶
شکل ۳-۷- دستگاه فرکانس متر    ۳۶
شکل ۳-۸- بلندگو و horn    ۳۷
شکل ۳-۹- صفحه بازتاب کننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها    ۳۸
شکل ۳-۱۰- فشار سنج دیجیتالی    ۳۸
شکل ۳-۱۱- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی    ۳۹
شکل ۳-۱۲- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی    ۴۰
شکل ۳-۱۳- دبی سنج    ۴۱
شکل ۳-۱۴- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید کننده ایروسل    ۴۳

شکل ۴-۱- توزیع جرمی ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی    ۴۶
شکل ۴-۲-  درصد جرمی توزیع ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی    ۴۶
شکل ۴-۳- توزیع فشار آکوستیکی در cm10 از بالای لوله    ۴۹
شکل ۴-۴- توزیع فشار آکوستیکی در cm17 از بالای لوله    ۴۹
شکل ۴-۵- توزیع فشار آکوستیکی در cm150 از بالای لوله    ۵۰
شکل ۴-۶- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۲۰۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار    ۵۱
شکل ۴-۷- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۶۵۰ (Hz) بر اساس مینیمم فشار    ۵۱
شکل ۴-۸- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۸۳۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار    ۵۲
شکل ۴-۹- setup استفاده شده در حالت بدون جریان    ۵۴
شکل ۴-۱۰-  تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 200    ۵۶
شکل ۴-۱۱- محل نقاطی که در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند    ۵۷
شکل ۴-۱۲- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 650     ۵۸
شکل ۴-۱۳- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 830     ۵۹
شکل ۴-۱۴- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h    ۶۱
شکل ۴-۱۵- تست نشست آکوستیکی برای حالت  Q=250 L/hourو فرکانسHz 830     ۶۲
شکل ۴-۱۶- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)    ۶۳
شکل ۴-۱۷- تست نشست آکوستیکی برای حالت  Q=27.8 L/minو فرکانسHz 830     ۶۴
شکل ۴-۱۸- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات    ۶۶
شکل ۴-۱۹- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون    ۶۸
شکل ۴-۲۰- تاثیر زمان اعمال جریان بر  اندازه ذرات در مدل سازی عددی    ۶۹
شکل ۴-۲۱- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فرکانس ۲۰۰ Hz در حالت لوله سر بسته    ۷۰
شکل ۴-۲۲- تاثیر توان الکتریکی امواج بر بازده فیلتراسیون    ۷۲
شکل ۴-۲۳- تاثیر دما در نرخ انباشت آکوستیکی    ۷۴
شکل ۴-۲۴- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آکوستیکی    ۷۵
شکل ۴-۲۵- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آکوستیکی    ۷۶

فهرست جداول

جدول ۴-۱- فرکانس های بحرانی    ۴۸
جدول ۴-۲- توزیع فشار آکوستیکی در فرکانس های مختلف    ۴۸
جدول ۴-۳- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون    ۶۷
جدول ۴-۴- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون    ۷۱

فهرست مراجع

 [۱] Engineering Fundamental Of Internal Combustion Engine, Willard    W. Pulkrabek.

[2] Magill, P.L, F.R. holden, C. Ackley, Air pollution Handbook, Mc Graw hill, 1996.

[3] Ludwig, Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants, Houston, London, Gulf Pub Co, Book Division, 1984.

[4] Mercer; Aerosol Technology in Hazard Evaluation, American Industrial Hygiene Association, London, Academic Press, 1973.

[5] H. S Patterson, R. Whytlaw-Gray and W. Cawood, Proc .Roy.Soc. Vol. 124, p502, 1929.

[6] O. Brandt, H. Freund and E. Hiedemann, “Zur Theorie der akustischen Koagulation”, Kplloid Z, Vol. 77,No. 1,pp103-115, 1936.

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: فیلتراسیون آکوستیکی , امکان سنجی فیلتراسیون , اگزوز موتورهای دیزل ,
:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چنین گوید ابوالحسن عبدالله ابن المقفع، رحمه الله،‌ پس از حمد باری، عز اسمه، و درود بر سید المرسلین، علیه الصلاه و السلام، که ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید، و آدمیان را بفضل و منت خویش عزیمت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید، زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است، و مصالح معاش و معاد دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو باز بسته است. و آن دو نوع است : غریزی که ایزد جل جلاله ارزانی دارد؛ و مکتسب که از روی تجارب حاصل آید. و غریزی در مردم بمنزلت آتش است در چوب، و چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن ممکن نباشد اثر این بی تجربت و ممارست هم ظاهر نشود،

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تجلی اوصاف امام علی , امام علی در ادب فارسی ,
:: بازدید از این مطلب : 238
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 120 صفحه بعد