نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

فهرست

عنوان                                                                 صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………  ۵
مقدمه: …………………………………………………………………………………..  ۶
تاریخچه : ……………………………………………………………………………….. ۹
ویژگیهای صنعت برق : ………………………………………………………………… ۱۱
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها : …………………………………………………  ۱۲
ضرورت تداوم تأمین برق : ……………………………………………………………  ۱۲
نظارت و کنترل : ………………………………………………………………………  ۱۲
انحصار : …………………………………………………………………………..  ۱۳
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق………………….  ۱۳
اجرای سیاستهای عدم تمرکز : ……………………………………………………………….  ۱۴
هزینه یابی : …………………………………………………………………………..  ۱۴
توجه به منابع و فروش برق : …………………………………………………………………  ۱۴
حذف بخشهای امانی و خدماتی………………………………………………………………  ۱۵
ظرفیت سازی : ……………………………………………………………………….  ۱۵
تفکیک فعالیت های برق………………………………………………………………………..  ۱۵
اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری: ………………………………………………..  ۱۵
تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق : …………………………………………………..  ۱۶
تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات : …………………  ۱۶
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه : ……………………………………………………….  ۱۷
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »…………………………………………………….  ۱۹
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی : ………………………………………………………..  ۲۰
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی : ………………………………………………………. ۲۲
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی : ………………………………………..  ۲۵
فصل دوم…………………………………………………………………………  ۲۸
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی : ………………………………………..  ۲۹
بند « الف » تبصره ۱۵ : ……………………………………………………………..  ۳۱
استانداردهای حسابداری : ……………………………………………………………………..  ۳۴
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده : ………………………………………..  ۳۴
حسابهای معین تأسیسات برق : ……………………………………………………………..  ۴۰
۲ – تأسیسات تولید برق با نیروی آب : …………………………………………………..  ۴۲
فصل سوم…………………………………………………………………………….  ۴۵
تناوب تجدید ارزیابی : ………………………………………………………………………….  ۴۸
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی : ……………………………………………………………………  ۴۹
فصل چهارم……………………………………………………………………………  ۵۰
مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق . ……………………………………….  ۵۱
چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن : ………………….  ۵۴
حسابداری وجوه نقد در شرکت های برق : ……………………………………………..  ۵۶
کنترل های داخلی وجوه نقد در شرکتهای برق منطقه ای…………………………….  ۵۹
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه : ………………………  ۶۰
۱ ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه : ………………………………………………………..  ۶۱
۲ ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق : ………………………………………  ۶۱
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای : …………………………………………………..  ۶۲
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی : ……………………………………………………  ۶۴
انواع گزارشهای نقدینگی : ……………………………………………………….  ۶۵
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه : ………………………………………………..  ۶۶
فصل پنجم…………………………………………………………………………….  ۶۸
هزینه ها در صنعت برق…………………………………………………………………………  ۶۹
تخصیص و تسهیم  : …………………………………………………………………………….  ۷۰
فصل ششم…………………………………………………………………………………  ۷۲
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی : ……………………..  ۷۳
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق : …………………………………………………  ۷۵
نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی : …………………………………………………….  ۷۶
روند نسبت های نقدینگی : …………………………………………………………………..  ۷۸
نسبت های مالی در صنعت برق : …………………………………………………………..  ۸۰
نسبت های مالی : ……………………………………………………………………..  ۸۱
جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق………………  ۸۶
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه : ………………………………………………………….  ۸۹
صورت سود (زیان) انباشته : …………………………………………………………………..  ۹۰
صورت گردش وجوه نقد : ……………………………………………………………………  ۹۴
جریان ورود و خروج وجه نقد : …………………………………………………………….  ۹۴
یادداشتهای همراه صورتهای مالی…………………………………………………………….  ۱۰۰
سرمایه : …………………………………………………………………………………..  ۱۰۳
اندوخته قانونی……………………………………………………………………….  ۱۰۴
سایر اندوخته ها……………………………………………………………………  ۱۰۵
یادداشتهای همراه صورتهای مالی…………………………………………………………….  ۱۰۷
یادداشتهای همراه صورتهای مالی…………………………………………………………….  ۱۰۸
یادداشتهای همراه صورتهای مالی…………………………………………………………….  ۱۱۰
هزینه های توزیع و فروش : …………………………………………………………………..  ۱۱۴
یادداشتهای همراه صورتهای مالی…………………………………………………………….  ۱۱۷

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: حسابداری برق , پروژه مالی برق ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .

جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

۱)     ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .

۲)     تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .

۳)     انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .

۴)     کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .

۵)     طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و…  ) .

۶)       طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .

۷)  نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .

۸)      سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .

۹)     افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .

۱۰)  ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .

۱۱) کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .

۱۲) کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.

۱۳) شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه

پیشگفتار     ۱
فصل اول : کلیات
تاریخچه شرکت     ۲
انبارها     ۳
کدینگ    ۳
نحوه ورود و خروج کالا از انبار     ۳
فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها     ۴
انبارگردانی     ۵

فصل دوم : شناسایی انبار
مقدمه     ۷
هدف و اهمیت انبارداری     ۸
انبار و انواع آن     ۱۰
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی     ۱۳
موجودیهای انبار ( انواع انبار )     ۱۵
محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار     ۱۹
مشخصات انباردار     ۲۰
اهم وظایف انباردار     ۲۱
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار     ۲۲
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده     ۲۳
واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام     ۲۴

فصل سوم : طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و تنظیم کالاها در انبار
طبقه بندی کالاها     ۲۵
محاسن طبقه بندی کالاها     ۲۵
خصوصیات طبقه بندی صحیح     ۲۶
مبانی طبقه بندی کالاها     ۲۶
کدگذاری کالاها     ۲۷
ضرورت و شرایط کدگذاری     ۲۸
خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح     ۲۹
علل استفاده از نظام کدگذاری     ۲۹
روشهای کدگذاری     ۳۲
کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها     ۳۳
کد میله ای ( خط نما )     ۳۳
استقرار کالاها در انبار     ۳۵
چیدن و استقرار کالاها در انبار     ۳۵
استفاده از حداکثر فضای انبار     ۳۶
وسایل کار در انبار     ۳۸
نظامهای خروج کالا از انبار     ۳۸
روشهای انبارکردن کالا     ۴۰

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار
وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار     ۴۴
دفاتر انبار     ۴۴
کارت انبار     ۴۴
کاردکس حسابداری     ۴۷
مهمترین کارتهای انبار     ۴۸
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار     ۵۳
نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی انبار     ۵۴
وظایف اطلاعاتی انباردار     ۵۵
طراحی فرمهای انبار     ۵۵
نمودار حرکت فرمها     ۵۶
تعریف فرم     ۵۷
فرمهای مورد نیاز انبار     ۵۸
گردش عملیات در سیستم تدارکات     ۵۹
دریافت و صدور کالاها     ۶۱
روشهای اجرای کار در انبار     ۶۲
عملیات حسابداری خرید و انبار     ۶۴
روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار     ۶۴
روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا به انبار     ۶۶
روش برگشت کالا به انبار     ۶۷

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی
استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان     ۶۸
هدف و فواید نظارت بر موجودی     ۶۸
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی     ۶۹
دسته بندی کالاهای مختلف     ۷۰
ارزش یابی کالاها    ۷۰
هزینه های مربوط به موجودی     ۷۱
نظام موجودی صفر     ۷۵

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی
شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی     ۷۷
عوامل مؤثر در تعیین موجودی     ۸۰
انبارگردانی     ۸۴

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
مقدمه     ۸۶
انبار     ۸۶
تقسیم انبار     ۸۶
سیستم انبار     ۸۸
فرمهای مورد استفاده در انبار    ۸۸
نحوه ورود جنس به انبار     ۹۰
نحوه خروج جنس از انبار     ۹۰
نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار     ۹۰
کدینگ ( شماره کالاهای انبار )     ۹۱
حفاظت فیزیکی از انبار     ۹۲
انبارگردانی     ۹۲
جمع آوری برگه های شمارش     ۹۲
لیستهای مغایرت     ۹۲
نحوه انبارگردانی     ۹۳
منابع و مأخذ
پیوست

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تجهیزات ایمنی راهها , تجهیزات ایمنی ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

هزینه یابی مراحل عمل یا هزینه یابی مرحله ای

روشهای هزینه یابی اصولاً برد و نوعند

۱-   هزینه یابی سفارش کالا

۲-   هزینه یابی مرحله ای

در روش هزینه یابی سفارش کار ، هر شماره کار به منزله واحد مستقلی تلقی می شود و هزینه اولیه  ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزینه مربوط ثبت می شود بطوری که هویت هر سفارش در سرتاسر دوره تولید مشخص می ماند. در نتیجه امکان دارد که برای مثال ، هزینه یک سفارش تکمیل شده با هزینه سفارش تکمیل شده دیگری که همانند آن است تفاوت داشته باشد.

روش هزینه یابی مرحله ای ( یا هزینه یابی مراحل عمل ) باهزینه یابی سفارش کار تفاوت دارد و در مواردی به کار می رود که تولید به طور مداوم یا به شکل تولید عمده جریان داشته باشد و محصولات از واحدهای مشابه با مشخصات یکسان تشکیل شده باشند که همگی یا هر نوع از آنها از مراحل عمل مشخص و مشترکی می گذرد و به این جهت نمی توان تمایزی بین واحدهای مختلف انواع محصول به منظور هزینه یابی قائل شد و هویت هر یک را جداگانه در نظر گرفت. چه هر واحد در حقیقت جزء تفکیک ناپذیری از یک مرحله عمل است. چون در روش تولید مرحله ای ، محصولات به طور مداوم در یک یا چند مرحله عمل ساخته می شوند هزینه یابی مرحله ای را هزینه یابی پیوسته نیز نامیده اند . با کار برد این روش ، هزینه یابی یک واحد مشخص از محصول ناممکن است و به این جهت می یابد یک دورة زمانی مبنای احتساب هزینه قرار گیرد و جمع هزینه های هر دوره به جمع محصول تولید شده در همان دوره تقسیم شود تا « هزینه متوسط واحد تولید» آن دوره به دست آید.

فهرست:

توضیح مختصری از هزینه یابی مرحله ای

موارد استفاده از هزینه یابی مرحله ای

مشخصا ت عمومی

ویژگی های سیستم هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی ازطریق دوایر

جریان گردش محصول

هزینه مواد

هزینه دستمزد

سربار کارخانه

گزارش هزینه تولید

دایره مخلوط کن

معادل آحاد تکمیل شده

بهای تمام شده یکواحد کالای ساخته شده

انتقال هزینه دایره

ضایعات

دایره تصفیه

وقوع ضایعات دردوایری غیر ازدایره اول

دایره تکمیل وبسته بندی

افت وضایعات مراحل عمل

سوالات

سوالات چهارگزینه ای

تمرینات

مسائل

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کنترل هزینه های سربار , هزینه یابی , کنترل هزینه ها ,
:: بازدید از این مطلب : 567
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

امروزه دانش هواشناسی به عنوان بستر مناسبی در برنامه ریزیهای علمی و فنی ضرورت یافته است و  کاربرد این علم در زمینه هائی نظیر ، صنعت توریسم ـ کشاورزی ـ بهداشت عمومی ـ انرژیهای نو ـ شهرسازی ـ توسعه پایدار ـ ترابری جاده ای دریائی  و هوائی ـ راهسازی ـ راهداری ـ کاهش آثاربلایای طبیعی  کاملاً روشن  و مشهود می باشد.

امروزه ارزش بهره گیری ازآمار و اطلاعات هواشناسی در زمینه های گوناگون برکسی پوشیده نیست و تقریباً در تمامی طرحها و پروژه های ملی از داده های مختلف آمار هواشناسی استفاده بعمل می آید.

سازمان هواشناسی  در راستای تاُمین نیازهای آماری  فعالیت مستمر انجام داده ، و می دهد ، و یکی از اهداف بنیادی خود را ارتقاء سطح کیفی  و کمی داده ها و اطلاعات هواشناسی  در سطح کشور قرار داده است .

اداره کــل هواشنـــاسی استــان اردبیل  نیز یکی از زیر مجموعه های سازمان هواشناسی کشور است که در گوشه ای از کشور عزیزمان در دامنه کوه همیشه برافراشته سبلان  انجام وظیفه می نماید.

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

مقدمه : ۱

فصل اول : ۲

تاریخچه و فعالیت های مستمر. ۲

تاریخچه. ۳

فعالیتهای مستمر و روتین.. ۳

فصل دوم : ۶

اهداف و وظایف… ۶

اهداف و وظایف اداره کل هواشناسی اردبیل.. ۷

فصل سوم : ۸

وضعیت نیروی انسانی و ساختار مالی اداره کل هواشناسی استان اردبیل.. ۸

وضعیت نیروی انسانی: ۹

چارت سازمانی اداره کل هواشناسی استان اردبیل.. ۹

شکل چارت سازمانی اداره امور اداری و مالی.. ۹

مدیریت هواشناسی استان. ۱۰

اداره پیش‌بینی و تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی.. ۱۰

کارگروه هواشناسی کشاورزی.. ۱۱

کارگروه هواشناسی جاده‌ای.. ۱۱

اداره امور دیده‌بانی.. ۱۲

اداره امور فنی و مهندسی.. ۱۲

اداره امور اداری و مالی.. ۱۲

شرح وظایف برخی از پست‌های اداره‌ی امور اداری و مالی به این صورت است: ۱۳

شرح وظایف رئیس: ۱۳

شرح وظایف کارشناس امور اداری و مالی: ۱۴

شرح وظایف حسابدار: ۱۵

شرح وظایف کارپرداز: ۱۵

فصل چهارم : ۱۷

فرایند تهیه اسناد و صورتهای مالی.. ۱۷

بخش اول: حسابهای بودجه‌ای، دریافت و پرداخت اعتبارات هزینه: ۱۸

عملیات حسابداری طول سال مالی مربوطه حسابهای بودجه‌ای، دریافت و پرداخت اعتبارات هزینه: ۱۹

یاد‌آوری: ۳۱

عملیات مربوط به بستن حسابها‌ی بودجه‌ای، دریافت و پرداخت اعتبارات هزینه: ۳۵

توضیحات: ۳۵

قبل از بستن حساب به رعایت نکات مشروحه زیر توجه شود: ۳۵

ـ  عملیات حسابداری مربوط به بستن حسابهای بودجه ای, ۳۶

بخش دوم ـ حسابهای سنواتی اعتبارات هزینه: ۴۳

بخش دوم: حسابهای سنواتی اعتبارات هزینه. ۴۵

ثبت عملیات حسابداری در طی سال مالی مربوط به حسابهای سنواتی اعتبارات هزینه: ۴۵

روش اول: ۴۵

روش دوم: ۴۶

عملیات حسابداری مربوط به بستن حسابهای اعتبارات هزینه: ۴۸

افتتاح حساب عملیات گروه سنواتی اعتبارات هزینه. ۵۱

بخش سوم: حسابهای اعتبارات ابلاغی ـ اعتبارات هزینه. ۵۳

عملیات حسابداری مربوط به حسابهای اعتبارات ابلاغی ـ اعتبارات هزینه در طول سال مالی: ۵۳

توضیحات: ۵۷

ثبت عملیات حسابداری مربوط به بستن حسابها ۵۸

بخش چهارم: حسابهای سنواتی اعتبارات ابلاغی ـ اعتبارات هزینه: ۶۲

واگذاری دارائیهای مالی ارسالی  بدهکار. ۶۵

(برگشتی از پرداختهای سال گذشته) ۶۵

ثبت عملیات حسابداری مربوط به بستن حسابها ۶۷

بخش پنجم: حسابهای دریافت و پرداخت وجوه سپرده: ۶۹

عملیات حسابداری مربوط به بستن حسابهای در افت و پرداخت وجوه سپرده ۷۲

عملیات حسابداری بستن حسابهای استرداد کسور بازنشستگی.. ۷۵

عملیات حسابداری مربوط به سرفصل حسابهای بازنشستگان و موظفین در طول دوره مالی.. ۷۶

عملیات مربوط به بستن حسابهای بازنشستگان و موظفین.. ۷۹

عملیات حسابداری مربوط به سرفصل حسابهای خانه‌های سازمانی در طول دوره مالی.. ۸۰

عملیات حسابداری بستن حسابهای خانه‌های سازمانی.. ۸۳

روند کلی تهیه اسناد مالی وصورت‌های مالی.. ۸۵

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: حسابداری هواشناسی , پروژه مالی هواشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

مدت‌ها بود که کارشناسان بازار سرمایه بیان می‌کردند بین میزان سهام شناور و برخی از متغیرهای مهم یک سهم مثل بازدهی،ریسک و نقدشوندگی رابطه وجود دارد اما تاکنون این رابطه به صورت علمی تست نشده بود.

سهام شناور آزاد[۱]، درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد و یا قسمتی از سهام یک شرکت که بدون هیچ گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت بدست می‌آید.

دراین تحقیق بااستفاده از اطلاعات گذشته مربوط به شرکت‌های نمونه آماری، مطالعه ارتباط بین پنج متغیر بازدهی سهام، تعداد روزهای معاملاتی سهم، نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام شرکت، واریانس بازدهی روزانه سهام و نسبت P/E با متغیر درصد سهام شناور شرکت(متغیر مستقل(مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور اطلاعات ۶۳ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قر ار گرفته است.

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مذکور، داده‌های فصلی متغیرهای مدل در ۱۱ دوره سه ماهه۱۳۸۳/۶ /۳۱ تا۲۹۱۳۸۵/۱۲/ محاسبه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

برای این بررسی ارتباط تک تک متغیرها با درصد سهام شناور سهم به طور جداگانه برآورد شده است.

بدین منظور برای بررسی ارتباط هر متغیر با درصد سهام شناور یک مدل اقتصاد سنجی برآورد شده که در این مدل از داده‌های تلفیقی هر متغیر برای ۶۳شرکت در ۱۱ دوره زمانی استفاده شده است.

نتیجه این تحقیق نشان داد که میزان سهام شناور با متغیرهای بازدهی و ریسک تغییرات قیمت سهام رابطه منفی و با متغیرهای نسبت قیمت به درآمد و نقدشوندگی رابطه مثبت دارد.

                                      فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱ بیان مسئله: ۲

۱-۲ هدف تحقیق : ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۴

۱-۴ فرضیه‌های تحقیق: ۵

فصل دوم پیشینه پژوهش…. ۶

۲-۱ پیشگفتار: ۷

۲-۲ تعریف سهام شناور آزاد. ۸

۲-۳ علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس…. ۱۱

۲-۴ رابطه میزان سهام شناور و نقدشوندگی: ۱۳

۲-۵ رابطه بازدهی و نقدشوندگی: ۱۴

۲-۶ سهام شناور آزاد در بورس تهران.. ۱۷

۲-۷ طبقه بندی جدید شرکت‌ها در بورس تهران.. ۲۰

۲-۹ رابطه سهام شناور و افزایش سرمایه: ۳۰

۲-۱۰   اثرات سهام شناور آزاد در بورس‌های جهانی.. ۳۱

۲-۱۱ تاثیر ساختار مالکیتی) ترکیب سهامداری (روی عملکرد شرکت… ۳۳

۲-۱۲ رابطه با تئوری بازار کارآی سرمایه. ۳۵

۲-۱۳ مفهوم بازده ۳۶

۲-۱۴ عوامل موثر بر بازدهی.. ۳۷

۲-۱۵ تحقیق فانگهوا و یکسیاسو. ۳۹

۲-۱۶ مفهوم ریسک تغییرات قیمت سهم.. ۴۰

۲-۱۷ مفهوم نسبت P/E.. 42

2-18 تفسیر نسبت P/E.. 42

خلاصه فصل دوم: ۴۴

فصل سوم:روش تحقیق و جمع آوری داده‌ها ۴۵

۳-۱ نمونه آماری.. ۴۶

۳-۲ روش تحقیق.. ۴۸

۳-۳ فرضیه ها: ۴۹

۳-۴ متغیرهای تحقیق.. ۵۱

۳-۵ روش جمع آوری داده‌ها ۵۲

فصل چهارم:داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ۵۴

۴-۱ جمع آوری داده‌ها ۵۵

۴-۲ آزمون فرضیه ۱٫ ۵۵

۴-۳ آزمون فرضیه ۲٫ ۵۶

۴-۴ آزمون فرضیه ۳٫ ۵۹

۴-۵ آزمون فرضیه ۴٫ ۶۳

فصل پنجم:نتیجه گیری.. ۶۹

۵-۱ محدودیت‌های پژوهش: ۷۰

۵-۲ نتایج: ۷۰

۵-۳ پیشنهادهایی برای انجام پژوهش‌های آتی: ۷۱

فهرست منابع: ۷۲

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بازدهی شرکت ها در بورس , سهام شناور آزاد , بازدهی شرکتها ,
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمـه

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌یابد.

مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی‌دهد.

استاندارد حسابداری شماره ۹ برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانکار بکار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (داراییهای ثابت مشهود) و شماره ۸(موجودی مواد و کالا) تبعیت می‌کند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

تعـاریف

پیمان بلند مدت: پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان چنان است که فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.

پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی موارد ممکن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌کند.

پیمان امانی (پیمان با حق‌الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می‌شود.

فهرست

عنوان                                                                  صفحه

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

تعاریف……………………………………………………………………………………………….. ۲

مراحل اجرای طرح………………………………………………………………………………. ۵

ارجاع کار به پیمانکار……………………………………………………………………………. ۶

انعقاد قرارداد……………………………………………………………………………………….. ۹

دفاتر پیمانکار………………………………………………………………………………………. ۱۰

دفتر کارفرما…………………………………………………………………………………………. ۱۱

تحویل و تجهیز کارگاه………………………………………………………………………….. ۱۱

اجرای عملیات اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۲

تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده………………………………………………….. ۱۳

تحویل موقت……………………………………………………………………………………….. ۱۴

تهیه صورت وضعیت قطعی…………………………………………………………………… ۱۴

صورتحساب نهایی……………………………………………………………………………….. ۱۵

روش حسابداری پیمانهای بلند مدت………………………………………………………. ۱۵

مخارج قبل از انعقاد پیمان……………………………………………………………………… ۱۶

مخارج اجرای پیمان……………………………………………………………………………… ۱۶

مخارج پیمانکار جزء(دست دوم)…………………………………………………………….. ۱۶

مخارجی برآوردی تکمیل پیمان……………………………………………………………… ۱۶

تهیه صورت وضعیت…………………………………………………………………………….. ۱۸

درآمد پیمان…………………………………………………………………………………………. ۲۲

نحوه اندازه گیری درصد پیشرفت پیمان………………………………………………….. ۲۲

نحوه ارائه در صورتهای مالی………………………………………………………………….. ۲۴

مواد و مصالح پای کار…………………………………………………………………………… ۲۵

شناسایی زیان مورد انتظار………………………………………………………………………. ۲۶

ناممکن بودن اندازه گیری ما حصل پیمان به گونه اتکا پذیر………………………… ۲۹

تجزیه و ترکیب پیمانها………………………………………………………………………….. ۳۰

تجزیه پیمان…………………………………………………………………………………………. ۳۱

تغییر در برآورد…………………………………………………………………………………….. ۳۱

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پیمان های بلند مدت ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

اولین باری که نظریه پرفسور نوریاکی کانو و همکارانش در دانشگاه توکیوریکای ژاپن مطرح گردید، نظر بسیاری از متخصصان کیفیت را به خود جلب نمود. نظریه کانو درباره طبقه بندی عوامل کیفی یک محصول و روش او در ترتیب نمودن (sort) این عوامل، که برآمده از اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان است. فهمی عمیقی از الزامات مشتری را تبیین می نماید.

این متد چنان ساده و کارا بود، که بسیاری از مجموعه ها پس از طرح این نظریه از آن به عنوان بخشی از فرآیند توسعه محصول خود (product development) استفاده نمودند. البته این ابزار نیز مانند سایر شیوه هایی از این دست برای موفقیت در کاربرد، نیاز به مهارت و تجربه ای کافی دارد.

در واقع اگر بخواهیم متد کانو را معرفی نمائیم می توان این گونه گفت که، شیوه ای است برای تعیین پارامترهای کیفی یک محصول، از دیدگاه مشتریان آن محصول، هم اکنون این متد در شرکتهای فراوانی در سطح دنیا به کار گرفته شده و تجربیات و مهارتهای زیادی در این زمینه بدست آمده و به این متد الحاق گردیده است.

هدف از فراهم آوری این مقاله ایجاد یگ نگرش کاربردی، اما دقیق نسبت به متد کانو،

طرح بخشی از نکات و تجربیات در به کارگیری این متد و بحث در مورد پاره ای از نکات زیر است، که استفاده کنندگان می بایست از آنها آگاه باشند.

 

۱-مقدمه:

امروزه محور اصلی حرکت همه سازمانها و شرکتهای موفق در سراسر دنیا، مشتری بوده و این شرکتها تمام هم و غم خود را بر روی مشتری متمرکز نموده اند. در واقع در دنیای امروز سرمایه ها نیستند که بقای سازمان را تداوم می بخشتند، بلکه میزان خلاقیتها و نوآوری های جهت یافته به سمت برآوردن هر چه بیشتر نیازهای مشتریان است که بقای سازمان را اعتبار می بخشد.

این امر تا به انجا مهم جلوه می کند که این شرکتها حتی برای نوآوری و توسعه محصول دست به طراحی فرآیندهایی زده اند تا هرچه سریعتر به مقصود خود برسند. امروزه در شرکتهای موفق دنیا رقابت بر سر نوآوری در محصول نیست بلکه رقابت بر روی اثر بخشی و کارایی هرچه بیشتر نوآوریهای است. از این روست که مباحثی همچون توسعه محصول جدید (new product development) بوجود آمده است.

اساس و پایه چنین علومی استخراج دقیق و صحیح نیازهای مشتری به منظور پاسخگویی هرچه موثرتر به این نیازهاست. در این میان ابزارهایی نیز وجود دارند که علیرغم عمر طولانی هنوز هم مفید بوده و از توان بالایی در این حوزه برخوردارند. متد کانو یکی از ابزارها برای استخراج خواسته ها و الزامات مشتذی و طبقه بندی این الزامات است. این طبقه بندی به سازمان کمک می نماید تا بواسطه یک فرآیند
تصمیم گیری (decision making)  به الزامات مستری اولویت توسعه بدهد این متد مسیر رشد محصول را به میزان زیادی کوتاه و گامهای توسعه را تا حد زیادی بهینه
می سازد. برای سازمانهای بسیار مهم است که سرمایه خود را برای کدام جنبه محصول صرف نمایند تا بیشترین بهره برداری را از بازار فروش ببرند.

در این مقاله سعی شده تا با یک نگرش کاربردی در چندین بخش به تشریح ابعاد گوناگون متد کانو پرداخته شود برای حصول این منظور نیز مثالهایی معتبر و مفیدی جمع آوری شده و به مباحث اضافه گردیده تا بر غنای هرچه بیشتر مطالب افزوده شود.

فهرست مطالب

 چکیده ————————————————-۳

مقدمه ————————————————–۴

معرفی متد کانو ——————————————-۵

پیاده سازی بررسی کانو————————————–۱۴

مراجع————————————————–۲۹

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کیفیت محصول , بررسی متد کانو،متد کانو , کیفیت مشتری توسط مشتری ,
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

با توجه به نگرشی که اسلام از جهان و مسائل مربوط به آن ارائه می دهد، انسان باید با بهره برداری از دو بعد معنوی و مادی دنیا که مبانی ارزشی اسلام بر آن صحه می گذارد، تأمین معاش نماید تا در طول دوران زندگی خود سربار دیگران نباشد. تمام دست اندرکاران مسائل اقتصادی اعتقاد دارند که اگر زندگی مادی و معیشتی انسان تأمین نگردد به کارهای ناپسند روی می آورد و از آنجایی که گرایش به مفاسد ریشه در تنگدستی و نیازمندیها دارد باید جهت جلوگیری از شیوع این مفاسد تلاش شود تا نیازهای اساسی افراد در جامعه را بصورت معقول و بصورت آبرومندانه ای برآورده شود. با توجه به مبانی و اصول حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور لازم است زمانی که می خواهیم مراحل نظام پرداخت را مورد تجدید نظر و اصلاح قرار دهیم به اصول و مبانی ارزش، بطور خاص نیز توجه کنیم. به استناد آیه ی شریفه ی قرآن کریم «ان لیس الانسان الا ما شعر و ان سعید سوف یری.» (باید از هرگونه یکسان نگری به مشاغل مختلف حتی الامکان پرهیز کرد) پس بر اساس این اصل باید به مشاغل مختلف ارزش متفاوتی قائل شویم. بایستی با اعمال روش ارزشیابی در پرداخت حقوق، اگر بازدهی کارکنان بیش از حد استاندارد باشد از سیستم تشویق مانند: اعطای ارتقاء تشویقی استفاده کرد و برعکس اگر چنانچه بازدهی کارکنان در حد استاندارد نباشد سیستم تنبیهی اعمال شود.امروزه باید مدیران سازمان ها و شرکت های جدید با قدرت خلاقانه ی فکری خود فعالیتهای پرثمری را در اجرای یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب انجام دهند، تا بخوبی بتوانند همه اعضاء سازمان را برای انجام کار مؤثر برانگیزد و در عینحال افزایش میزان کارآیی کارکنان و بهداشت روانی آن ها را نیز فراهم سازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه: ۶

تاریخچه سازمان بازگانی : ۶

تعریف حقوق و دستمزد : ۷

گروههای حقوق بگیر در کشور: ۸

هزینه های دستمزد: ۹

دوایرکنترل کننده سیستم حقوق ودستمزد: ۱۰

عوامل نظریه های حقوق و دستمزد: ۱۴

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد. ۱۴

مزایای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل.. ۱۸

مراحل ایجاد طبقه بندی و ارزیابی.. ۱۸

بخش نامه های اداره بازرگانی: ۱۹

۱- جدول حق شغل: ۱۹

۲- فوق العاده مدیریت: ۲۱

۳- حق شاغل: ۲۲

۴- فوق العاده ایثارگری: ۲۳

۵- نشان‌های دولتی: ۲۴

کمک هزینه عائله مندی و اولاد: ۲۵

ماموریت: ۲۵

۲-۱-۳- نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری.. ۲۶

تطبیق با جدول حق شغل: ۲۶

تطبیق رتبه های شغلی.. ۲۷

تطبیق فوق العاده مدیریت: ۲۸

مدارک تحصیلی: ۲۸

تطبیق و افزایش حقوق و مزایای کارمندان با قانون خدمات کشوری: ۳۰

مرحله اول: ۳۰

مرحله دوم: ۳۰

۳-۱-۳ سایر مقررات… ۳۱

۴-۱-۳- اضافه کار. ۳۲

حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف… ۳۳

دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت… ۳۵

کسورات: ۳۶

معافیت های درآمد حقوق : ۳۷

۱-۲-۳- نکات توضیحی در مورد حکم کارگزینی و فیش حقوقی: ۴۲

۱-۳-۳- نحوه‌ی ثبت در نرم افزار و حکم کارگزینی: ۴۷

۲-۳-۳- نحوه ی ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد: ۴۸

نتیجه‌گیری: ۵۱

منابع: ۵۲

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سیستم حقوق و دستمزد , حقوق و دستمزد شرکتها , حقوق و دستمزد شرکتهای دولتی ,
:: بازدید از این مطلب : 291
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

مدت‌ها بود که کارشناسان بازار سرمایه بیان می‌کردند بین میزان سهام شناور و برخی از متغیرهای مهم یک سهم مثل بازدهی،ریسک و نقد شوندگی رابطه وجود دارد اما تاکنون این رابطه به صورت علمی تست نشده بود.

سهام شناور آزاد[۱]، درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد و یا قسمتی از سهام یک شرکت که بدون هیچ گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت بدست می‌آید.

دراین تحقیق بااستفاده از اطلاعات گذشته مربوط به شرکت‌های نمونه آماری، مطالعه ارتباط بین پنج متغیر بازدهی سهام، تعداد روزهای معاملاتی سهم، نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام شرکت، واریانس بازدهی روزانه سهام و نسبت P/E با متغیر درصد سهام شناور شرکت)متغیر مستقل (مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور اطلاعات ۶۳ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قر ار گرفته است.

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مذکور، داده‌های فصلی متغیرهای مدل در ۱۱ دوره سه ماهه۳۱/۶/۱۳۸۳ تا۲۹/۱۲/۱۳۸۵ محاسبه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

برای این بررسی ارتباط تک تک متغیرها با درصد سهام شناور سهم به طور جداگانه برآورد شده است.

بدین منظور برای بررسی ارتباط هر متغیر با درصد سهام شناور یک مدل اقتصاد سنجی برآورد شده که در این مدل از داده‌های تلفیقی هر متغیر برای ۶۳شرکت در ۱۱ دوره زمانی استفاده شده است.

نتیجه این تحقیق نشان داد که میزان سهام شناور با متغیرهای بازدهی و ریسک تغییرات قیمت سهام رابطه منفی و با متغیرهای نسبت قیمت به درآمد و نقدشوندگی رابطه مثبت دارد.

                                    فهرست مطالب :

عنوان ……………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مسئله: ۲

۱-۲- هدف تحقیق : ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵

۱-۴- فرضیه‌های تحقیق: ۶

فصل دوم :پیشینه پژوهش

۲-۱- پیشگفتار. ۹

۲-۲- تعریف سهم : ۱۰

۲-۳- تعریف سهام شناور آزاد. ۱۰

۲-۴- علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس… ۱۴

۲-۵- رابطه میزان سهام شناور و نقدشوندگی: ۱۶

۲-۶- رابطه بازدهی و نقدشوندگی: ۱۸

۲-۷- سهام شناور آزاد در بورس تهران. ۲۳

۲-۸- طبقه بندی جدید شرکت‌ها در بورس تهران. ۲۷

۲-۹- حجم مبنا و سهام شناور. ۲۹

۲-۱۰- رابطه سهام شناور و افزایش سرمایه: ۳۸

۲-۱۱- اثرات سهام شناور آزاد در بورس‌های جهانی.. ۳۹

۲-۱۲- تاثیر ساختار مالکیتی) ترکیب سهامداری (روی عملکرد شرکت… ۴۲

۲-۱۳- رابطه با تئوری بازار کارآی سرمایه. ۴۴

۲-۱۴-مفهوم بازده ۴۶

۲-۱۵- عوامل موثر بر بازدهی.. ۴۷

۲-۱۶- تحقیق فانگهوا و یکسیاسو. ۵۰

۲-۱۷- مفهوم ریسک تغییرات قیمت سهم. ۵۱

۲-۱۸- مفهوم نسبت P/E. 53

2-18-1-تفسیر نسبت P/E. 54

فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری داده‌ها

۳-۱- جامعه آماری.. ۵۸

۳-۲- نمونه آماری.. ۵۹

۳-۳- روش تحقیق.. ۶۱

۳-۴- فرضیه ها: ۶۱

۳-۵- متغیرهای تحقیق.. ۶۴

۳-۶- روش جمع آوری داده‌ها ۶۶

فصل چهارم. ۶۸

داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ۶۸

۴-۱- جمع آوری داده‌ها ۶۹

۴-۲- آزمون فرضیه ۱٫ ۶۹

۴-۳- آزمون فرضیه ۲٫ ۷۰

۴-۴ آزمون فرضیه ۳٫ ۷۳

۴-۵- آزمون فرضیه ۴٫ ۷۷

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵-۱- محدودیت‌های پژوهش: ۸۵

۵-۲- نتایج: ۸۵

۵-۳- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش‌های آتی: ۸۵

منابع و مأخذ : ۸۷

فهرست جداول :

عنوان ………………………………………………………………… صفحه

جدول ۲-۱- صورت خلاصه معیارهای طبقه بندی……………………………………. ۲۹

جدول ۳-۱- لیست شرکت‌های نمونه تحقیق………………………………………… ۵۹

جدول ۴-۱ ………………………………………………………………….. ۶۹

جدول ۴-۲…………………………………………………………………….. ۷۱

جدول ۴-۳…………………………………………………………………………… ۷۴

جدول ۴-۴………………………………………………………………….. ۷۸

شکل ۴-۵……………………………………………………………………….. ۸۱

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سیستم حقوق و دستمزد ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱-۱- پیشگفتار………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- رئوس مطالب ………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳- تاریخچه ………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت…………………………………………………. ۱۶

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت ……………………………………. ۱۷

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه …………………………………………….. ۱۸

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) …………………………………. 23

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه…………………………………………………… ۲۷

فصل سوم: کنترل مقاوم

۳-۱-کنترل مقاوم ……………………………………………………………………………………. ۳۰

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم…………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲-۱- مدل سیستم………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی……………………………………………………………… ۳۲

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم……………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری…………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم………………………………………………………. ۳۹

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال …………………. ۴۵

۳-۴-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات……………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick …….. 50

3-4-5- طراحی کنترل کننده……………………………………………………………………… ۵۳

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای ……………………………………………… ۵۵

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم……………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای…………………………………………………. ۵۹

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا………………………………………… ۶۴

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت ……………………… ۶۷

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ………….. 69

برای سیستم های قدرت تک ماشینه …………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۱- مدل سیستم………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۲- طرح یک مثال…………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick…………….. 73

4-2-2- بررسی نتایج………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله……………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه ……………………… ۸۳

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه…………………………….. ۸۳

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه…………………………………………………. ۸۶

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت……………………………………………. ۹۰

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله……………………………………………………………. ۹۳

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه ……… ۹۵

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی………………………………………… ۹۵

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای………………………. ۱۰۱

 ۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی…….. ۱۰۵

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم………………………. ۱۰۶

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم………………………………. ۱۱۰

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)…………. ۱۱۰

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب……………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار………….. ۱۱۱

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید…………………. ۱۱۳

۴-۵-۴- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۱۱۵

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله ……………………………….. ۱۲۱

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها …………………. ۱۲۲

 ۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها ………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه ………….. ۱۲۴

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ …………………. ۱۲۶

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ……………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری……… ۱۳۰

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت     ۱۳۲

 ۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه ………………………………………………….. ۱۳۲

تنظیم کننده  های خطی ……………………………………………………………………………. ۱۳۳

 ۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه…….. ۱۳۴

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم ……………….. ۱۳۶

 ۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله …………………………………………………………. ۱۴۰

فصل ششم : بیان نتایج

۶-۱- بیان نتایج ………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر…………………………………………………………….. ۱۴۷

مراجع…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون…………………………………………. ۱۵۴

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 ………………………………………………………………… 156

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی……………………………………………………………. ۱۵۸

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پایدار کننده های سیستم قدرت,پایدارکننده های سیستم,بهبود میرایی نوسانات,فرکانس کم سیستم ,
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

 از آنجایی که امروزه راه اندازی موتورهای الکتریکی یکی از مسائل و دغدغه های بزرگ کارخانه های صنعتی و شرکت های تولیدی و نیز تولید کنندگان نیروی برق و شرکت های وابسته میباشد در این پروژه به بررسی برخی از این راه اندازها می پردازیم و محاسن و معایب آنها را مورد بررسی علمی قرار میدهیم.

از دلایل اهمیت موضوع شوک های الکتریکی و مکانیکی شدیدی می باشد که در زمان راه اندازی به شبکه برق رسانی و موتور وارد  و سبب استهلاک شدید دستگاه های موجود و بالا بردن هزینه های اقتصادی می شود . بنابراین استفاده از راه انداز های مناسب بخصوص در مورد موتورها با توان های بیش از چندین اسب بخار در کاهش هزینه های برق مصرفی و نیز هزینه های نگهداری و تعمیر  تاثیر بسزایی دارد.

 فهرست:

۱ ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز : ……………………………………..۱

      ۱ – ۱ ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز :………………………۲

   ۱-۱ - ۱ ) استاتور : ………………………………………۲

  ۱-۱ - ۲ ) رتور : ………………………………………………………….۳

 ۱-۱ -۳ ) حلقه های لغزان : ………………………………………۴

 ۱ - ۱ -۴ ) جاروبک ها : ……………………………………………….۴

  ۱ - ۱- ۵ ) یاتاقان و بدنه : …………………………………….۴

   ۱ – ۲ )  عملکرد موترهای القایی سه فاز : …………………………….۵

 ۱ – ۲ – ۱ ) موتور ساکن ……………………………………………….۵

 ۱ – ۲ -۲ ) مکانیزم تولید گشتاور در موتور القایی ( آسنکرون ) : …………….۹

 ۱ – ۲ – ۳ ) موتور گردان : …………………………………………………۱۴

 ۱ – ۲ – ۴ ) موتور در شرایط ماندگار : …………………………..۲۲

  ۱ – ۳ ) موتور فقس سنجابی : ……………………………………..۲۵

۲ ) انواع روشهای راه اندازی موتور القایی سه فاز: ……………………۲۸

۲ – ۱ ) روش راه اندای مستقیم : ……………………………………۳۰

۲ – ۲ ) روش راه اندازی توسط افزایش مقاومت رتور : …………………….۳۱

۲ – ۲ – ۱ ) موتورهای رتور سیم پیچی شده : …………………………..۳۱

 ۲ – ۲ – ۲ ) Liquide starter : …………………………..37

فهرست:

 ۲ – ۲ – ۳ ) درایور راه اندای کرامی : ………………………….۳۸

۲ – ۲ – ۴ ) راه اندازی موتورهای قفس سنجابی با توجه

به جریان و مقاومت رتور : ……………………………۴۰

 الف – کلاس A : ………………………………………………..40

 ب – کلاس D : …………………………………………………….41

ج – کلاسهای C , B : ………………………………………..41

 د – رتورهایی با میله های عمیق : …………………………۴۱

 ه – موتورهای قفس سنجابی دوبل : …………………….۴۲

 ۲-۳) انتخاب ولتاژ موتور :………………………………..۴۳

   ۲-۳-۱) راه اندازی موتور قفسه ای با کاهش ولتاژ استاتور :……….۴۳

 ۲-۴ ) راه اندازی با استفاده از کلید ستاره مثلث : …………….۴۶

 ۲-۵) روش کلاج گریز از مرکز :………………………………..۴۹

  ۲-۶) پیک جریان حین راه اندازی :……………………………..۵۰

 ۲-۷) دینامیک راه اندازی :………………………………….۵۱

  موتور با بار خالص :  ………………………………۵۳

  گرم شدن رتور : ………………………………………………….۵۳

 ۲-۸) راه اندازی موتورهای بزرگ به کمک خازن :…………………….۵۴

  ۲-۸-۱) مشکل راه اندازی موتورهای القایی بزرگ : ……………..۵۵

فهرست:

 ۲-۸-۲) عملکرد یک سیستم راه اندازی خازنی :………………۵۶

۳) راه اندازی تریستوری موتورهای القایی :…………………..۵۷

 مقدمه:………………………………………………………………۵۸

 ۳-۲ ( مدهای کنترل:……………………………………………………..۶۲

  ۳-۲-۱( کنترل راه اندازی:………………………………………۶۳

   ۳-۲-۲( کنترل شتاب راه اندازی:…………………………۶۳

 ۳-۳) مشخصات راه اندازهای تریستوری:……………………….۶۷

  ۳ -۴( شرح مدارهای متداول راه اندازهای تریستوری:………………۶۸

 ۳- ۵) مدار قدرت:…………………………………………….۶۸

 ۳-۵-۱( معرفی تریستور:………………………………………….۶۹

 ۳-۵-۱-۱) مدل دو ترانزیستوری تریستور:…………………….۷۰

۳-۵-۱-۲) روش های روشن شدن تریستور:……………………..۷۱

۳-۶) مدار فرمان:…………………………………………………۷۲

  ۳-۶-۱) مدار آتش کننده:……………………………..۷۴

 ۳-۶-۲ ) مدار تقویت کننده: ………………………….۷۵

 ۳-۶-۳) مزیت عمده راه اندازی موتور به شیوه تریستوری و

 انتقال زاویه آتش:…………………………..۷۶

   ۳-۶-۴ ) مدار خطای جریان:………………………۷۷

 

فهرست:

 ۳-۷)  طراحی و بررسی مدارعملی و ساده راه انداز نرم موتور

  آسنکرون (القایی):………………………………۷۷

 ۳-۷-۱) کنترل:…………………………………….۷۹

 ۳-۷-۲) نوسانساز موج دندانه اره ای:………………۸۴

 ۳-۷-۳ ) کنترل زاویه آتش :………………………..۸۶

 ۳-۷-۴ ) مقایسه کننده:……………………………………۸۸

 ۳-۷-۵)  ایزوله کننده مدار قدرت و مدار فرمان:………….۸۹

 ۳-۷-۶) رلة اضافه ولتاژ و افت ولتاژ:………………………..۹۰

 ۳-۷-۷) رلة اضافه جریان (Over Current) :………………92

  ۳-۸) نظام هماهنگ و  :……………………………….۹۳

   ۳-۸-۱) لزوم استفاده از نظام  ثابت:…………………۹۵

  ۳-۸-۲) توضیح دربارة PWM :……………………….97

 ۳-۸-۳) مدارات اینورتر:………………………………..۱۰۰

 ۳-۸-۴) رکتیفایرها:…………………………………….۱۰۲

 ۳-۹ ) مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها : …………………….۱۱۱

 ۳-۱۰) نتیجه : …………………………………………………….۱۱۳

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: راه اندازهای موتورهای الکتریکی , موتورهای الکتریکی ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است  واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد .

سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال ۱۹۰۰ میلادی بر می گردد که در آن زمان از یک طرف به علت مشکلاتی که موتورهای الکتریکی دارا بودند و از طرف دیگر اکتشاف جدید نفت و تولید فراوان آن در پیشرفت چشمگیر موتورهای احتراق داخلی ساخت این خودروها مورد توجه قرار نمی گرفت . ولی با به وجود آمدن جنگهای جهانی و کشمکش های بر سرنفت باعث شد این ماده ارزش بیشتری پیدا کند و توجه ها بیشتر به خودروهای برقی جذب شود و این بود که از سال ۱۹۹۰ میلادی تولید خودروهای برقی به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت .

در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یک موتور الکتریکی ، کنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد مجموعه محرک برقی خودروی برقی وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مکانیکی تبدیل نماید که منظور از مجموعه محرک کلیه قطعاتی است که جریان مستقیم باتری ها را به نیروی کششی و گشتاور لازم برای حرکت چرخها تبدیل می کنند از مهمترین ویژگیهای خودروی برقی برد و قدرت حرکت (‌شتاب ، سرعت ، شیب روی ، و بارگیری و انعطاف پذیری) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرک است .

                                                    فهرست مطالب

 

عنوان                                                                        صفحه

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

مقدمه…………………………………………………… ۲

فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

۱-۱ تعریف خودرو برقی………………………………………. ۳

۱-۲ تاریخچه تولید خودرو برقی……………………………….. ۴

۱-۳ انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن………………………… ۶

۱-۳-۱ موتورهای الکتریکی جریان مستقیم……………………………. ۷

۱-۳-۲ موتورهای الکتریکی جریان متناوب………………………………. ۸

۱-۴ باتری های قابل استفاده در خودروی برقی………………………………. ۱۰

۱-۵ سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه…….. ۱۵

۱-۵-۱ خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc ………………………… 17

1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac ……………………….. 19

1-5-3 خودروهای دو منظوره……………………………………………… ۲۱

۱-۶ مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری…………………………………….. ۲۴

 

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

۲-۱ تأثیر وزن در خودروی برقی…………………………………… ۲۵

۲-۱-۱ تأثیر وزن بر شتاب……………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۲ تأثیر وزن در شیب ها……………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۳ تأثیر وزن بر سرعت……………………………………………… ۲۷

۲-۱-۴ تأثیر وزن بر مسافت طی شده…………………………….. ۲۷

۲-۱-۵ توزیع وزن…………………………………………………… ۲۷

۲-۲ نیروی مقاومت هوا…………………………………………….. ۲۸

۲-۳رانندگی در جاده………………………………………………… ۳۱

۲-۳-۱ توجه به تایر های خودرو…………………………………….. ۳۲

۲-۳-۲ محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو………………………….. ۳۴

۲-۴ تجهیزات انتقال قدرت…………………………………………………… ۳۴

۲-۴-۱ سیستم های انتقال قدرت……………………………….. ۳۵

۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی………………. ۳۶

۲-۴-۳ بررسی دنده ها………………………………………… ۳۹

۲-۴-۴ جعبه دنده اتوماتیک و دستی……………………………….. ۴۰

۲-۴-۵ سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری…. ۴۰

۲-۵ مشخصات خودروهای برقی…………………………….. ۴۲

۲-۵-۱ توان و گشتاور………………………………….. ۴۳

۲-۵-۲ محاسبه گشتاور لازم خودرو…………………………. ۴۶

۲-۵-۳ محاسبه گشتاور خروجی موتور…………………………. ۴۶

۲-۵-۴ مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور…….. ۴۷

فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

۳-۱مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی………………. ۴۹

۳-۱-۱ شتابگیری مناسب……………………………………… ۴۹

۳-۱-۲ سرعت میانگین پیشینه…………………………… ۴۹

۳-۱-۳ تأثیر شیب………………………………………. ۵۰

۳-۱-۴ برد………………………………………….. ۵۰

۳-۲ محاسبه توان مورد نیاز خودرو………………………….. ۵۰

۳-۲-۱ محاسبه نیروی شتابگیری…………………………… ۵۱

۳-۲-۲ نیروی حرکت در شیب…………………….. ۵۳

۳-۲-۳ نیروی مقاومت غلتشی……………………… ۵۳

۳-۲-۴ نیروی مقاومت هوا………………………………… ۵۳

۳-۲-۵ نیروی مقاومت وزش باد…………………………….. ۵۴

۳-۲-۶ رسم منحنی گشتاور و توان………………………………. ۵۴

۳-۳ طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت…………………… ۵۸

 

۳-۳-۱ فلایول…………………………………………… ۵۸

۳-۳-۲ بوش نگهدارنده فلایول……………………….. ۶۱

۳-۳-۳ محاسبه فلنج پوسته………………………………. ۶۳

۳-۳-۴ طراحی شاسی زیر موتور…………………… ۶۴

بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

مقدمه……………………………………………. ۶۸

فصل اول : سلولهای خورشیدی

۱-۱ توضیحات کلی……………………………… ۷۲

۲-۱ بازدهی سلول……………………………………… ۷۳

۳-۱ انواع سلولهای سیلیکونی……………………………. ۷۳

۴-۱ فناوریهای تولید……………………………….. ۷۴

۱-۴-۱  Screen  printed………………………… 74

5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی…………………. ۷۴

۱-۵-۱ نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv)……… 74

2-5-1 سیلیکون در سلولهای خورشیدی………………………… ۷۶

۳-۵-۱هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند……… ۸۰

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

۱-۲ مقدمه…………………………………….. ۸۱

۲-۲ بارهای وارده به شاسی……………………. ۸۳

۱-۲-۲ بارهای استاتیکی……………………………. ۸۳

۲-۲-۲ بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق)…………………. ۸۳

۳-۲-۲ نیاز مندیها……………………………… ۸۳

۴-۲-۲ انواع شاسیها…………………….. ۸۴

۵-۲-۲ فرم فضایی………………………. ۸۴

۶-۲-۲ مواد به کار رفته در شاسیها……………………. ۸۵

۷-۲-۲ مونوکوکهای کامپوزیتی……………………….. ۸۶

۸-۲-۲ جای راننده…………………………….. ۸۶

فصل سوم: ناحیه خورشیدی

۱-۳ مقدمه…………………………………….. ۸۷

۲-۳ بررسی عوامل گوناگون……………………… ۸۷

۱-۲-۳ خنک نگهداشتن ناحیه………………… ۸۷

۲-۲-۳ چیدن سلولها……………………………… ۸۷

۳-۲-۳ اتصال داخلی سلولها…………………. ۸۸

۴-۲-۳ پوششها……………………………… ۸۸

۳-۳ حفاظ سلولها……………………………….. ۸۸

۱-۳-۳ فناوریها…………………………………. ۸۹

۴-۳ تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR ………………….. 89

5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر ….. ۹۰

۱-۵-۳ وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی…………… ۹۳

۲-۵-۳ نکات استنتاجی…………………….. ۹۶

۶-۳ نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی……………… ۹۶

۱-۶-۳ مشخصات ناحیه……………………………….. ۹۶

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

۱-۴ مقدمه……………………………………………. ۹۷

۲-۴ طراحی پیکره اصلی……………………………………. ۹۷

۱-۲-۴ قوانین مسابقه……………………………………………. ۹۷

۳-۴ نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه……………………….. ۹۷

۴-۴ نحوه طراحی برای دراگ پایین………………………………… ۹۹

۵-۴ نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب…………………… ۱۰۱

۶-۴ نیازهای اضافی توان خورشیدی………………………….. ۱۰۲

۷-۴ نحوه طراحی ناحیه خورشیدی…………………………. ۱۰۳

۸-۴ ساختن شکل اصلی به صورت تجربی…………… ۱۰۶

۹-۴ تحلیل طراحی…………………………………….. ۱۰۶

۱۰-۴ خواندن نقشه ها برای CFD…………………… 107

11-4 نتایج CFD…………………………………… 108

12-4 طراحی دوباره براساس CFD…………………… 110

13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم……………………. ۱۱۰

۱۴-۴ نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه………… ۱۱۰

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

۱-۵ مقدمه………………………………………… ۱۱۲

۲-۵ سیستم رانش ……………………………………….. ۱۱۴

۱-۲-۵ بررسی عملکرد سیستم رانش……………………… ۱۱۵

۲-۲-۵ انواع مکانیزمها…………………………………….. ۱۱۵

۳-۲-۵ انواع سیستمهای انتقال قدرت……………………… ۱۱۷

۳-۵ سیستم تعلیق ……………………………………… ۱۱۸

۱-۳-۵ معایب……………………………………….. ۱۱۸

۲-۳-۵ مزایا………………………………………….. ۱۱۸

۳-۳-۵ رفتارهای دلخواه از تعلیق……………….. ۱۱۹

۴-۳-۵ اجزا………………………………………… ۱۱۹

۵-۳-۵ انواع سیستم تعلیق……………………… ۱۱۹

۴-۵ ترمزها……………………………………… ۱۲۱

۱-۴-۵ انواع ترمزها………………………………. ۱۲۱

۲-۴-۵ مشکلات…………………………… ۱۲۲

۳-۴-۵ توضیح………………………….. ۱۲۲

۵-۵ چرخ ها و تایرها ………………………………. ۱۲۲

۱-۵-۵ انواع چرخها………………………….. ۱۲۲

۲-۵-۵ تایرها…………………………………… ۱۲۴

۳-۵-۵ تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها………. ۱۲۴

فصل ششم : موتور

۱-۶ انواع موتور ……………………….. ۱۲۶

۱-۱-۶ القاییAC………………………………… 126

2-1-6 مقاومت متغیر…………………………….. ۱۲۶

۳-۱-۶ DC جارو بک شده…………………………….. ۱۲۶

۴-۱-۶ DC بدون جاروبک………………………………… ۱۲۷

۵-۱-۶ موتورهای چرخ……………………… ۱۲۷

غزال ایرانی ………………………………. ۱۲۸

چکیده غیر فارسی …………….. ۱۳۹

منابع …………………………………….. ۱۴۰

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سیستم انتقال قدرت , انتقال قدرت در خودروهای برقی , انتقال قدرت در خودروهای احتراق ,
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱-هدف و دیدگاه کلی

۱-۱- مقدمه

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در زمینه نفت و گاز هر روز شاهد هستیم که سیستم های قدیمی که با انواع سوخت فسیلی سنگین مانند مازوت و نفت و گاز کار می کردند دچار تغییر و دگرگونی می شوند. ا مروزه به دلیل مسائل و مشکلات زیست محیطی و آلودگی ناشی از سوخت اینگونه سوخت های فسیلی، پائین بودن راندمان حرارتی، عمر کم تجهیزاتی که در ارتباط با این سوختها هستند و غیر اقتصادی بودن آنها دیده می شود که صاحبان صنایع به فکر جایگزینی این منابع با گروه دیگری از سوخت ها هستند یکی از بهترین جایگزین ها گاز طبیعی است که هم ارزان و در دسترس بوده و علاوه بر آن آلودگی بسیار کمی برای محیط بوجود می آورد.

در ادامه در طی این طراحی هدف تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز می باشد بدیهی است که این نیروگاه در سیکل رانکین کار می کند بنابراین کافی است سیستم تولید انرژی نیروگاه از حالت مازوت سوز به گاز سوز تبدیل شود. این عملیات از خط انتقال سراسری گاز شروع شده و تا مشعل های مربوطه به هر دیگ بخار ادامه دارد.

بدلیل اهمیت طرح و استراتژیک بودن فعالیت یک نیروگاه هیچگاه نباید نیروگاه بر اثر قطع جریان گاز دچار خاموشی شود به همین دلیل طراحی باید به گونه‌ای باشد که هر گونه استرس ناشی از وزن و تنش های حرارتی که ممکن است در هنگام نصب تجهیزات و در زمان عملکرد سیستم بروز کند را تحمل نموده و علاوه بر آن هر گونه دبی ناگهانی و فشار تناوبی را که حداکثر آنها کمتر از شرایط تست است را تحمل کند.

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

۱- هدف و دیدگاه کلی………………………………………………………… ۱

۲- اطلاعات فنی…………………………………………………………………. ۶

۳- توضیحات فنی………………………………………………………………… ۹

۱-۳- ورودی سیستم……………………………………………………………… ۹

۲-۳- فیلتر تصفیه………………………………………………………………… ۱۱

۳-۳- واحداندازه گیری دبی………………………………………………………. ۱۴

۴-۳- ایستگاه تقلیل فشار…………………………………………………….. ۲۰

۵-۳- واحد اندازه گیری برای هر بویلر…………………………………………… ۲۲

۶-۳- سیستم سوخت گازهای مضر……………………………………………….. ۲۳

۷-۳- فلسفه کنترل……………………………………………………………… ۲۴

۸-۳- مسیریابی و نصب خطوط لوله گاز…………………………………………….. ۲۵

۴- فیلترهای تصفیه گاز………………………………………………………. ۴۱

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نیروگاه تولید انرژی , انرژی مازوت سوز , انرژی گازسوز , تولید انرژی مازوت سوز , تولید انرژی گازسوز ,
:: بازدید از این مطلب : 384
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

مسئله مورد بررسی در این مقاله مربوط است به اینکه تأثیر مکش و تزریق بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده در اثر رد و بدل شدن گرما همراه با یک مقدار ثابت چگونه بر روی صفحه انجام می گیرد. این صفحه به صورت عمودی و به سمت بالا پدیدار می شود، با فاصلة کمی از یک سوراخ و در دمایی ثابت نگه داشته می شود که بالاتر از درجة حرارت مایع ambient است.در هر دو مورد متحد و غیر متحد مکش و تزریق این دما ثابت نگه داشته می شود.نتیجه ی گرمای به وجود آمده در این منطقه به وسیله‌ی مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان حرارت، نتیجة گرمای به وجود آمده در این منطقه، به وسیله مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان با تأثیری که نیروهای جنبشی و رانشی و گرانشی می گذارند مشخص و  مقایسه می شوند.

رد و بدل شدن انرژی حرارتی از یک صفحه ای که به طور دائم حرارت داده شده به یک مایع ساکن دارای چندین مراحل مختلف می باشد. برای مثال غلتک داغ ، آهن یا پلاستیک همتراز. عمل ثبت پایدار، و فیبر شیشه ای و تولید کاغذ، فهمیدن و در نظر گرفتن جریان انرژی حرارتی در منطقة نزدیک به بشقاب در حال حرکت ضروری است تابتوان کیفیت محصول نهایی بدست آمده را مشخص کرد. این موقعیت فیزیکی با جریان رانش گرمایی کلاسیک بر روی یک بشقاب صاف ساکن فرق دارد – زیرا جریان مایع شرکت کننده در این واکنش به سمت سطح در حال حرکت است. Sakiadis اولین کسی بود که متوجه این حرکت برعکس لایة رانشی شد و از یک رابطة خیلی مشابهی استفاده کرد تا راه حل عددی مناسبی برای چگونگی جریان حرارت به صورت ثابت در سطح این منطقه بدست آورد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱

۲) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات……………………………………….. ۶

     ۱-۲) فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت کننده……………………………………… ۶

     ۲-۲) شرایط مرزی …………………………………………………………………………… ۸

        ۲-۲-۲) دیوارة برآمدة مرده………………………………………………………………. ۹

        ۳-۲-۲) جریان آزاد……………………………………………………………………….. ۱۰

        ۴-۲-۲) مجرای خروج……………………………………………………………………. ۱۰

     ۳-۲) مراحل راه حل های عددی…………………………………………………………… ۱۱

۳) نتایج و توضیحات………………………………………………………………………………. ۱۳

     ۱-۳) درستی و اعتبار مدل عددی………………………………………………………….. ۱۳

     ۲-۳) خصوصیات جابجایی گرمایی برای کشش متحد……………………………….. ۱۹

     ۳-۳) دما و پراکندگی در Velocity……………………………………………………….. 28

     ۴-۳) مطالعات پارامتری……………………………………………………………………… ۳۵

     ۵-۳) نقشهای مربوط به مناطق وزش گرمایی…………………………………………… ۴۳

     ۶-۳) مقایسه مشکلات از نوع Blasius…………………………………………………… 47

4) نتیجه……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: انژی گرمایی , تبادل انرژی گرمایی ,
:: بازدید از این مطلب : 332
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

امروزه امنیت مخابرات از مهم ترین مباحث مطرح شده در مخابرات نظامی و غیره نظامی می باشد امنیت کانال ارتباطی در این مقوله از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . یکی از مهم ترین خطراتی که امنیت کانال را تهدید می کند بحث شنود می باشد برای رفع این معضل راه هایی پیشنهاد شده است که از جمله آنها استفاده از LED و دیود های لیزری برای ارسال و دریافت اطلاعات است از مزیت هایی که این فرستنده دارد این است که احتمال شنود در فضا بسیار کم می باشد چون ابتدا نور بصورت یک بیم در فضا منتشر می شود وبه محض اینکه مانعی بر سر راه آن قرار گیرد سریع فرستنده متوجه می شود. دومین علت آن است که پیدا کردن مسیر ارسال در فضا بسیار دشوار است.

در این پروژه از LED برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده شده است.

با اندکی تغیرات در مدار می توان به جای LED از دیود لیزری استفاده

کرد.

LED  ها از نوع دیودهای مادون قرمز می باشند. و نور مادون قرمز نا مرئی و فرکانس آن بین  می باشد.

در این پایان نامه سعی شده است در مورد فرستنده و گیرنده بطور جدا گانه بحث شود و کار تک تک اجزا توضیح داده شود و در مورد مدارات راه انداز دیودهای نوری نیز توضیحات مختصری آورده شده است.

فهرست

 

مقدمه                                                                                     ۵

 

فرستنده

-         مدار فرستنده                                                                ۷

-         پیش تقویت کننده                                                       ۱۱

-         مدار های قفل شونده با فاز (PLL)                               ۱۳

-         نحوه کار مدار                                                             ۱۴

-         مصارف وکاربرد                                          PLL22

-         PLL بصورت مدار مجتمع                                           ۲۳

-         نوسان ساز قابل کنترل بوسیله ولتاژ (VCO)                         ۲۴

-         مشخصات دیود فرستنده                                              ۲۵

-         مدار فرستنده LED  برای سیگنال های دیجیتال           ۲۶

گیرنده

-         مدارگیرنده                                                                 ۳۰

-         مدارانتگرال گیر                                                          ۳۲

-         انتگرال گیر میلر                                                          ۳۲

-         تقویت کننده                                                              ۳۷

-         لزوم مدولاسیون                                                         ۳۹

 

ضمیمه

-         LM 567

-         LM 386

-         LM741

-         TCOP

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مادون قرمز , گیرنده مادون قرمز , فرستنده مادون قرمز ,
:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

از آنجا که برای تولید انرژی چرخشی توربین، نیازی به سوخت نیست بنابراین هزینه عملکرد نیروگاه بسیار کم است. به علاوه با توجه به عدم نیاز به سوخت، به مخزن‌های ذخیره سوخت هم نیازی نیست. این در حالی است که ضمن پایداری بالای این نیروگاه‌ها هزینه نگهداری آنها نیز در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی پایین است. در عین حال که بازده نیروگاه در گذر زمان تغییر نمی‌کند. البته در کنار مزایای این دست از نیروگاه‌ها نباید از معایب آنها چشم پوشید. به‌رغم آنکه هزینه نگهداری این نیروگاه‌ها پایین است اما با توجه به اینکه برای نصب نیروگاه‌های برق آبی نیاز به احداث سد می‌باشد در نتیجه، هزینه ثابت این نیروگاه‌ها بسیار زیاد است؛ زیرا برای ساختن سد، ابتدا باید مسیر آب منحرف شده، سپس سد مناسب ایجاد شود که هزینه عمرانی این سدها بسیار زیاد است.

مقدمه

با توجه به اینکه تولید این نیروگاه‌ها بستگی به میزان آب پشت سد دارد، در نتیجه در سال‌های کم‌آبی، تولید این نیروگاه‌ها با مشکل همراه خواهد بود.

تولید انرژی در نیروگاه‌های برق آبی، بدون احداث سد روی رودخانه‌ها غیرممکن است. در ایران نیز در یک بازه زمانی نسبتا طولانی در سال‌های پس از جنگ و دوران سازندگی احداث نیروگاه‌های برق آبی در دستور کار قرار گرفته است. ظرفیت بالقوه و عملی تولید انرژی برق آبی در ایران، ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال است که می‌تواند ۶۰درصد برق مورد نیاز فعلی کشور را تامین کند. بر اساس مطالعات انجام شده، حوضه آبریز کارون با ۳۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال، حوضه آبریز دز با ۹ میلیارد کیلووات ساعت در سال و حوضه آبریز کرخه با شش میلیارد کیلو وات ساعت در سال، بیشترین امکانات تولید برق آبی را دارا می‌باشند و پنج میلیارد کیلووات ساعت باقیمانده آن مربوط به سایر حوضه‌هاست  .

فهرست مطالب
فصل اول
نیروگاههای برق آبی

مقدمه….………….………………………………………………………………۱
انتخاب مکان مناسب برای نیروگاههای آبی۱…….…………………
۱-۱-۱دسترسی به آب………۱٫…………………………………………………
۱-۱-۲ ذخیره آب۲………………………..……………………………………
۱-۱-۳ ارتفاع آب در پشت سد ایجاد شده۲……………………………
۱-۱-۴ بررسی های زمین شناسی۲…………………………………….……
۱-۱-۵ میزان آلودگی آب ۲……………………………….……………….
۱-۱-۶ میزان رسوب گذاری رود۲…………………………….……………
۱-۶-۷ تاثیرات زیست محیطی ۲…………………………….……………….
۱-۱-۸ دسترسی به مکان مورد نظر۳………………………………………

بخش دوم
-۲ پتانسیل های برق آبی رودخانه های ایران ۳…………….……..

بخش سوم
دسته بندی نیروگاهها۴…………………………………………………..
۱-۳-۱ دسته بندی براساس دبی آب رودخانه۴……………………….
الف) نیروگاههای بر روی رودخانه های بدون ذخیره سازی آب
ب) نیروگاههای بر روی رودخانه های جاری با ذخیره سازی آب
ج) نیروگاههای مخزنی
۱-۳-۲ دسته بندی بر اساس نوع بار۴……………..……………………
الف) نیروگاه بار پایه
ب) نیروگاه بار حداکثر
ج) نیروگاه تلمبه ذخیره ای

۱-۳-۳ دسته بندی بر اساس ارتفاع ریزش آب۵……………….………
الف) نیروگاههای با ارتفاع کم آب : این نوع نیروگاهها۵…
ب) نیروگاه با ارتفاع متوسط آب
ج) نیروگاه با ارتفاع آب زیاد

بخش چهارم
پارامترهای اولیه مورد نیاز برای سفارش ژنراتور نیروگاهی۵…………………

عملکرد ژنراتور را در حالت خطا
۴-۱  پریود زیر گذرا۶…………………………………………..…………
۴-۲   پریود گذرا۶………..…………..……………………………………
۴-۳   پریود دایمی۷………………….…………………..………………….

فصل دوم
بخش اول
نیروگاه های برق آبی کوچک۹………………………..…………………..
۲-۱ تجهیزات۹………………………..….………………………………………

۲-۱-۱ تجهیزات  اصلی

۲-۱-۲ تجهیزات کمکی

بخش دوم
انواع هیدرو ژنراتورهای کوچک۹……………………………………….
۲-۲-۱ ژنراتور سنکرون۹…………….………………………………..……
۲-۲-۲ انواع تجاری هیدرو توربین های کوچک……………..…..………۱۰
۲-۲-۳ محل کاربرد هیدروتوربین‌های کوچک۱۰…….………..……..……

بخش سوم
توربین های آبی۱۲………………………………….……….………………
۲-۳ توربین های عمودی۱۲………………………………….…………………………
۲-۳-۱ توربین های عمودی۱۳……………………….………………………

بخش چهارم
دسته بندی توربین ها۱۳……………………………………………………
۲-۴-۱ توربین کاپلان۱۳…………………..…………………………………
۲-۴-۱-۱ توربین کاپلان S- type با محور افقی۱۴…………….……..…
۲-۴-۲-۱توربین کاپلان بامحورعمودی ودرفت تیوب زانویی۱۵……….
۲-۴-۲ توربین فرانسیس ۱۶……..……….…………………………………
۲-۴-۳ توربین پلتون۱۷……..………………………………………………

فصل سوم
ژنراتور نیروگاه آبی۱۸………………………..…………………………
۳-۱-۱     قاب استاتور۱۹………………………………………………………….
۳-۱-۲  هسته استاتور۱۹………………………..……………………………….
الف- ( یوغYoke )19………………………………………………………
ب- (Teeth دندانه ها)۱۹………………..………………………………
۳-۱-۳  سیم‎پیچ استاتور۲۲…………………………………………………
الف)     کلاف ( چند دور)۲۲…………………………………………..
ب)      Bar (تک دور)۲۲………………………………………………..
۳-۱-۴     روتور۲۴………………………………..…………………………
الف) شفت۲۵……………………………………………………………………

ب) هــاب۲۶……………………………………………………………..(Hub)

ب-۱ کاربرد روتور هاب۲۶………….……………………………………
ب-۲انواع روتورهاب۲۶………….…………………………………………
۳-۱-۵ حلقه مورق روتور۲۸………………………………..……………….
ج- نحوه قرارگیری قطبها بر روی روتور۲۸………………….………
۳-۱-۶  قطبها۳۲……………………………….………………………………
الف) هسته قطب۳۲……………………………………………………………
الف-۱ کفشک قطب۳۲………….………………………………………………
الف-۲ بدنه قطب۳۲…….……………………………………………………
ب)   دمپرها۳۲……….………………..…………………………………
۳-۱-۷   یاتاقان‎های کف‎گرد۳۵……….……………………….….……….
۳-۱-۸ یاتاقان‎های هادی۳۶……….……………………….….……………
الف- یاتاقان راهنما۳۷……….…………………………………………
ب- یاتاقان کفگرد۳۷……….………………………………………………
۳-۱-۹ سیستم روانکاری هیدوراستاتیک۳۸…………………….…….…
۳-۱-۱۰        سیستم  خنک‎کننده۴۳…………….………………………………

۳-۱-۱۱  واحد ترمز و بالابری۴۶……….………………….……………

بخش دوم
گاورنرها
۳-۲-۱  گاورنر مکانیکی۴۸……………………………..……..……………
۳-۲-۲  گاورنر الکترومکانیکی۴۸……………………………….…………
۳-۲-۳  گاورنر الکترونیکی۴۸………………………….……………………

بخش سوم

۳-۳ سیگنال‎های ورودی گاورنر۴۸…………………………………………
۳-۳-۱ سیگنال آنالوگ سرعت توربین۴۹………………………….………
۳-۳-۲  سیگنال آنالوگ نشان‎دهنده موقعیت۴۹………….………..……
۳-۳-۳  سیگنال آنالوگ نشان‎دهنده توان خروجی ژنراتور۴۹……..
۳-۳-۴ سیستم کنترل گاورنر۴۹…….…………..……………………………
۳-۳-۵ قسمت هیدرولیکی گاورنر۵۰………………….…..…………………
۳-۳-۵-الف- عمــل‎کننده‎هـــای الکتروهـــیدرولیکی۵۰………..…
۳-۳-۵-ب- واحد تأمین فشار روغن۵۰………..……..………………………

بخش چهارم

۴-۳  هوایی در ژنراتورهای آبی   فاصل ۵۰…….……..……………….……………

فصل چهارم

حفاظت
۱-۴انواع سیستم زمین (گراند)۵۱….…….……………………………….……
۴-۱-۱   گراند صاعقهLightning ground)  )۵۱٫………………………….
۴-۱-۲ گراند قدرت( Power ground )51……………………….…….…………
۴-۱-۳ گراند سیستم( System ground )51………………….……..…………….
۴-۱-۴ گراندسیستم های الکترونیکی حساس۵۱……………………….…..…..

۴-۲-۲ UPS 51…………..….…..(Uninterruptible Power Supply)

بخش دوم
ویژگیهای گراند
۴-۲انواع سیستم‌های گراند برای کامپیوترها۵۲…………………….….
۱-۲-۴ ویژگی های سیستم گراند کامپیوتر۵۲……………………..……..…

بخش سوم
سیستم های الکترونیکی حساس۵۵………………………………..…………
۳-۴ انواع سیستم های الکترونیکی حساس۵۵……………………..………
۴-۳-۱ سیستم ایزوله۵۵……………………..………………………..….…………
۴-۳-۲ سیستم گروهی۵۷……………….……………………………………………
۴-۳-۳ سیستم توزیعی۵۹…….………..………………..………..…………….……
۴-۳-۴ سیستم چندگانه توزیعی۶۰……..….……….…………..…….….….…

بخش چهارم

۴-۴ چالش های سیستم گراند تجهیزات حساس ۶۲…..……..…………………

بخش پنجم
۴-۵اینورتر۶۴…………….………..….………..…………………………………
۴-۵-۱ تقسیم بندی اینورتر۶۵……………………………….……………
۴-۵-۲    شکل موج ۶۵…………………….…………………………………………..
۳-۵-۴انواع اینورتر۶۷………….……..…………….…………..….

بخش ششم
کاربردهای اینورتر
۴-۶ کاربردهای اینورتر ۶۹…….…………………………………………
۴-۶-۱ برق مطمئن ۶۹……….…….………………..……………(Safe AC)
4-6-2 UPS 70……….……………….(Uninterruptible Power Supply)
4-6-2-1 انواع UPS 70……….…………………..…………………………
۴-۶-۲-۱-ب سیستم‌های ۷۰……..……..………………………Off-Line UPS
4-6-2-1-ج سیستم‌های Line Interactive 70……….………….…………
۴-۶-۳ جریان‌های سرگردان الکترومغناطیسی۷۲……………………….……

بخش هفتم
جریان نشتی و تاثیرات آن

۴-۷-۱ جریان نشتی۷۴…………….………………………….…………………
۴-۷-۲ تاثیرات جریان متناوب ۷۵……..….……..…………………………
۴-۷-۳ تاثیرات جریان مستقیم ۷۶…….……….………………….………DC
4-7-4 خطر خسارت و آسیب به تجهیزات برقی۷۶…………………….…
۴-۷-۵ تماس مستقیم و غیر مستقیم۷۷………………………..…….………

بخش هشتم
استفاده از قطعات حفاظتی
۸-۴ قطعات حفاظت درمقابل جریان نشتی۷۸……………………..(RCD)
4-8-1 حفاظت انسان در مقابل تماس مستقیم۷۸…………………….……

۴-۸-۲ حفاظت انسان در مقابل تماس غیر مستقیم۷۸……………..……
۴-۸-۳ حفاظت تجهیزات در مقابل خطر آتش سوزی۷۸……..……..….…

بخش نهم
عملکردکلید محافظ

۴-۹ عملکرد کلیدهای محافظ جان
۴-۹-۱ آشکارسازی جریان نشتی یا قسمت۸۰…………….(Detection )
4-9-2 اندازه‌گیری جریان نشتی۸۰…………………………………………
۴-۹-۳ واحد قطع مدار یا  ۸۰…….………………..…………(Tripping)

بخش دهم

قابل تماس غیر مستقیم
۴-۱۰ سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس۸۱…..………………….……
۴-۱۰-۱ کامپیوتر ۸۱…….…..……….…….…..……..…………(computer)
4-10-2 الکترود۸۴…….……….…………………….……….………(electrode)
4-10-3 سیستم زمین قدرت۸۵…………………………….(power system ground)
4-10-4 نول۸۵……………………………………………………………(neutral)
4-10-5 زمین نویزی۸۵……….……………..……….……………(noisy ground)
4-10-6 زمین آرام (Quiet ground یا ۸۵…………………….(Clean earth

بخش یازدهم
تداخل ونویز ناشی از میدان الکترو مغناطیسی۸۶…………………
۴-۱۰۱- تداخل ناشی از میدان الکترو مغناطیسی۸۶………………….…

فصل پنجم
نمونه ای از سدهای مختلف در نقاط مختلف جهان.
۵-۱ سد بزرگ آسوان۸۸…………….……….………….……………………
۵-۲ سد هوور(Hoover)88………………………….….……………………
۵-۳ سد ایتایپو(Itaipu)90……………………………….………………

فصل ششم

مقایسه بین زمان، اوزان و هزینه

۶-۱ مقایسه بین مدت زمان طراحی و    کار   مهندسی   بر   روی قطعات الکتریکی و مکانیکی هیدروژنراتور۹۲….…

۶-۲   مقایسه   بین   اوزان   تجهیزات    الکتریکی   و     مکانیکی هیدروژنراتور۹۲………
۶-۳      مقایسه      بین       هزینه‌های        کارخانه‌ای       ساخت
قطعات الکتریکی و مکانیک هیدروژنراتور۹۳…………………………

فصل هفتم
مزایاومعایب نیروگاههای برق آبی

۷-۱ مزایای استفاده از نیروگاههای برق آبی۹۴….………………
۷-۱-۱  عمر مفید۹۴…………………………………..…..……………………
۷-۱-۲   سوخت۹۴…………………………………………………
۷-۱-۳  آلودگی۹۴……………..…………………………………………………
۷-۱-۴  هزینه تولید۹۴…………….…………………………………………
۷-۱-۵  زمان راه اندازی۹۴…………………………….……..……………
۷-۱-۷   هزینه نگهداری۹۴……………………………………………………
۷-۱-۸    بازده۹۴………..………………………………………………………
۷-۱-۹   پرسنل۹۴…….….………………………………………………………
۷-۱-۱۰ صرفه جویی۹۴……….…………………………………………………
۷-۱-۱۱ سیل ها وسیلاب۹۴….…………………………………………………
۷-۱-۱۲ کشاورزی۹۴………….………….……..………………………………
۷-۱-۱۳ محیط زیست۹۴….…….…………………………………………………
۷-۱-۱۴ فضای تفریحی۹۵….……..……………………………………………
۷-۱-۱۵ آب مصرفی۹۵….……….……………..……………….………………
۷ -۲       مشکلات استفاده از نیروگاههای برق آبی۹۵…………….…
۷-۲-۱ هزینه ثابت۹۵…………………………………………………..……
۷-۲-۲ کم آبی۹۵…………………..…………………………..………………
۷-۲-۳ زمان ساخت۹۵…………………………………………..………………
۷-۲-۴ قابلیت نصب۹۵…………………………………………..……………

بخش هشتم

جایگاه انرژی های مختلف۹۶…………………………….…………..………

نتیجه گیری۱۰۰…………….……………….…………………………………

منابع و مآخذ

فهرست اشکال

شکل ۴-۳   پریود دایمی (Permanent  )۷……….…..….……………….

شکل    ۲-۲-۳ محل کاربرد هیدروتوربین‌های کوچک۱۲……………………

شکل ۲-۴-۱-۱ توربین کاپلان S- type با محور افقی۱۴…..……………

شکل ۲-۴-۱-۱ توربین کاپلان S- type با محور افقی۱۵………………..

شکل  ۱-۱-۳    قاب استاتور۱۹……………….….………………………………

شکل۳-۱-۲-الف- هسته استاتور( Stator Core)20…..………….….……

شکل۳-۱-۲-ب-هسته استاتور( Stator Core)21……………….…………..

شکل ۳-۱-۳  سیم پیچ استاتور۲۲………….…….……..……….….…………

شکل    ۳-۱-۳  سیم پیچ استاتور۲۴….…….………………………….……….

شکل۳-۱-۴-ب-۲-الف انواع روتورهاب روتور(Rotor)27……………….

شکل۳-۱-۴-ب-۲-ب انواع روتورهاب روتور(Rotor)27………………..……

شکل۳-۱-۵ حلقه مورق روتور(Rotor Rim)28………………..………….

شکل    ج- نحوه قرارگیری  قطبهابررویروتور۲۹,۳۰…….……….…………

شکل۳-۱-۶  قطبها(Poles)31………………………………………………….

شکل۳-۱-۶ ب)دمپر۳۴…………………………………………………………

شکل۳-۱-۷  یاتاقان‎های کف‎گرد(Thrust Bearing)36…….……………..

شکل۳-۱-۸-الف یاتاقان‎های هادی(Guide Bearing)38…..………….…

شکل۳-۱-۸-ب یاتاقان‎های هادی(Guide Bearing)38………….…….……

شکل۳-۱-۸-ج الکتروپمپ۴۱…………….…..….………..……

شکل۳-۱-۸-د صدمات در ژنراتورها۴۲……………………………………

شکل۳-۱-۱۰-الف سیستم خنک‎کننده  ( Cooling system)43.…………….

شکل۳-۱-۱۰-ب تهویه۴۴…………………………………………………………
شکل ۳-۱-۱۰-ج تهویه۴۴……………………………………….…….…………
شکل ۳-۱-۱۰-د گردش هوا۴۵……………………………………….………..
شکل ۳-۱-۱۰-ز گردش هوا۴۵…………….………………………….……….

شکل ۳-۱-۱۱  نمای یک سگمنت ترمز/جک۴۶………………………….……

شکل۱-۲-۴ نمایی سیستم گراند کامپیوتر۵۳…….……………………….

شکل۴-۳-۱-الف سیستم های ایزوله۵۶……….………………..…………

شکل۴-۳-۱-ب سیستم های ایزوله۵۶………………………………………

شکل۴-۳-۲-الف سیستم گروهی۵۷…………….……………………………..

شکل۴-۳-۲-ب سیستم گروهی۵۸……………………………………….………

شکل۴-۵اینورتر۶۴………………..………………….……….…………………

شکل۴-۵-۲  تکنولوژی سوئیچینگ نوع پل۶۶……………………………
شکل۵-۱-۲-ب- اینورتر با موج سینوسی تغییر یافته۶۷………….

شکل۵-۱-۲-الف- اینورتر با موج سینوسی خالص۶۸…..………………

شکل۴-۷-۵-الف تماس مستقیم و غیر مستقیم۷۷…………..……..…..……

شکل۴-۷-۵-ب تماس مستقیم و غیر مستقیم۷۷…………….….……….……

شکل۶-۱ مقایسه بین مدت زمان طراحی و کار۹۲……..………………

شکل۶-۲ مقایسه بین اوزان تجهیزات الکتریکی ومکانیکی۹۲………….

شکل۶-۳  مقایسه   بین  هزینه‌های    کارخانه‌ای     ساخت    قطعات الکتریکی و مکانیکی۹۳………….………………………..…………………

جدول۳-۱-۹   سیستم     روانکاری     هیدور   استاتیک    (Hydrostatic

lubrication system)39…………………………………

جدول۴-۶-۲-۱-ج ، مقایسه‌ای بین ۷۱………………………….……UPS

جدول۴-۷-۳ تاثیرات جریان مستقیم ۷۶……….………………………DC

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: عملکرد نیروگاه , نیروگاه برق آبی , نیروگاه آبی , عملکرد نیروگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

تابش خورشیدمنشاء اغلب انرژی هایی است که درسطح زمین دراختیارما قراردارد:

-         باد ناشی ازاختلاف دمای هواوحرکت نسبی اتمسفرزمین است.

-         آبشار ناشی ازتبخیروبارانی است که ازآن نتیجه می شود.

-         چوب ذغال سنگ نفت و… که منشاءگیاهی دارند به کمک کلروفیل وخورشیداست.

انرژی زمین گرمایی وانرژی محرکه جزرومدمستثنی هستند زیرااولی ازگرمای زمین ودیگری ازانرژی- جنبشی زمین وماه ناشی می شوند.پس واجب است استفاده بهینه از آن به عمل آوریم.[۲]

فهرست مطالب                                                                      صفحه

 فصل اول

 مقدمه ۱……………………………………………………

بخش اول

۱-۱خورشید چیست؟۲……………………………………………

۱-۱مبانی انرژی خورشیدی.…………………………………۷

۱-۱-۱انواع سییستمهای خورشیدی۶……………………………

۲-۱-۱  مبانی انرژی خورشیدی۶………………………………………

۳-۱-۱سیستم های گرم کننده۸………………………………………..………

-۳-۱-۱الف یک کلکتور(جمع کننده) خورشیدی۷…………….…

-۳-۱-۱ب تانک ذخیره کننده۷………………………………

بخش دوم

 ۲-۱ لزوم استفاده ازانرژی خورشیدی….…...…….........۹

۱-۲-۱انرژیخورشیدینیازهاومحدودیتها۱۱……………………

فصل دوم

چگونگی تبدیل شیمیایی انرژی خورشیدی

 ۲-۱ تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی۱۳…………….………

۱-۱-۲عناصر درتبدیل انرژی خورشیدی۱۴………………………………

۲-۱-۲ توزیع باندهالکترون۱۶………………………………………………

۲-۱-۳ تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریسیته توسط پدیده فوتوولتاییک)نوراولتایی۱۶………………(

۲-۱-۴ فونون چیست؟۱۸………………………………………………

۲-۱-۵ سیستم  بازده ماده موردتوجه۱۸……………………………..

۲-۱-۵ الف سیلیکون۱۸…………………………………………

۲-۱-۵- ب آرسینورگالیم۲۱…………………………………..

 بخش دوم

نحوه دریافت انرژی خورشیدی و تبذیل ابتدایی آن

۲-۲ ماهواره های دریافت کننده انرژی خورشیدی۲۴……………

۲-۲-۱ ساخت سلول های پلاستیکی وبادوام خورشیدی۲۵…………….

 فصل سوم

انواع سیستم های سلولی خورشیدی

۳-۱ سیستم های خورشیدی………………………………۲۵

 ۱-۱-۳سیستم فتوبیولوژی……………………………………۲۷

۲-۱-۳ سیستم های شیمی خورشیدی…………………………...۲۹

۳-۱-۳ سیستم های فتوولتاییک………………………………..۲۸

۴-۱-۳ سیستم های حرارتی خورشیدی………………………………….۳۵

بخش دوم

کلکتورها

۳-۲-۱ کلکتورهای تخت………………………………………..۳۶

۳-۲-۱-۱ طبقه بندی کلکتورهای تخت۴۶………………………………

الف- کلکتورباآب چکه

    ب-  کلکتورباهوا

         ج- کلکتوربامایع

۳-۲-۱-۲ معایب کلکتورتخت۴۸…………………………………………

۳-۲-۱-۲-۱ مقاطع این نوع کلکتور۴۹…………………………….……………

۳-۲-۲کلکتورهای لوله ای غیرمتمرکز.…………………………………۵۰

۳-۲-۲-۱ ساختمان داخلی کلکتورلوله غیرمتمرکز۵۲…………………….……

۳-۲-۳ کلکتورهای متمرکزکننده………………………………………………………..۵۲

۳-۲-۳-۱روش تعقیب مسیرخورشید۵۶……………………………………………

۳-۲-۳-۲ انواع کلکتورهای متمرکزکننده۵۸………………………

۳-الف- کلکتورهایی که متمرکزکننده آنها ثابت۵۸…………………….……

۳-ب :کلکتورهایی باآئینه های مرکب۶۰…………………………

۳-۲-۴ مقایسه انواع کلکتورها………………………۵۸

 فصل چهارم

بخش اول

مراحل تولیدبرق   توسط   سلول    های     خورشیدی   در  یک نیروگاه خورشیدی……………………………………………………………۶۱

۴-۱ آرایه های خورشیدی۶۵……………………………………………………

۱-۱-۴سیستم ذخیره الکتریکی۶۶………………………………………..….…

-۴ ۱-۲ سیستم تبدیل برقDCبه۶۸……………………………………..……  AC

    ۳-۱-۴تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته باتبدیل حرارتی۶۸….

   ۴-۱-۴مولدهای ترموالکتریکی خورشیدی۶۹……………………………………

۵-۱-۴انواع سیکل های حرارتی مولد برق درنیروگاه خورشیدی۷۱……

۱-۵-۱-۴ سیکل حرارتی۷۱…………………………………………………

 

الف) سیکل ری هیت(سیکل رانکین بدون ری هیت)۷۲……………………..……      

 ب) سیکل بدون ری هیت(سیکل رانکین باری هیت)۷۳…………………………

۶-۱-۴راندمان سیکل ها۷۵…………………………………………………………..

  ۷-۱-۴اجزای عمده سیکل مولدبرق۷۶………………………………………….

الف- کندانسورنیروگاه خورشیدی۷۶………………………………………..

ب- سیستم پالایش۷۷……………………………………………………

بخش دوم

مصارف داخلی خود نیروگاه

۴-۲-۱ مصارف برق کمکی نیروگاه۷۷…………………………………………

۴-۲-۲ مصارف آب نیروگاه۷۹…………………………………………….

 نمونه ای از کاربردهای خورشیدی۸۱…………………………..………

نتیجه گیری۸۵……………………………………………………………

شکل۱-۱-الف مدارزمین  وطول موج خورشید۲…………………………

شکل۱-۱-ب توزیع انرژی۳…………………………………………

شکل -۳-۱ج مقدارانرژی۳………….…………………………………

شکل۱-۳-د استعدادانرژی خورشیدی۴………………………………………

شکل ۱-۱-۲عناصر درتبدیل انرژی خورشیدی۱۵…………………………

شکل ۲-۱-۵-ب نوارهای انرژی ممنوع۲۳…………………………………………

شکل۲-۱-۵-ج وابستگی دما بانوارانرژی ممنوع۲۴……………………….……

     شکل۳-۱-۲-الف تولیدهیدروژن بااستفاده ازسیستم ها

   فتوشیمیایی وهلیوترمیک۲۹………………………………………….

شکل ۳-۱-۲-ب دستگاه الکترولیزباسلول۳۱………………………………

شکل ۳-۱-۳-الف دیگرام شماتیکی اتصال۳۲………………………………P-N

شکل ۳-۱-۳-ب یک سلول فتوولتاییک۳۵…………………………………

شکل ۳-۱-۳-ج مشخصات جریان – ولتاژیک سلول خورشیدی۳۶………..…

شکل ۳-۱-۳-د مدارمعادل یک سلول خورشیدی۳۶………………………

شکل ۳-۱-۳-و تاسیسات یک سیستم فتوولتاییک۳۷……………….……

شکل ۳-۱-۳-ر و۳-۱-۳-هاستفاده فتوولتاییک۳۹…………………………

شکل ۳-۲-۱-الف سطح مقطع یک نوع کلکتورتخت۴۰………………………

شکل ۳-۲-۱-ب مقادیردرصدتشعشعات خورشیدی دریک کلکتورتخت۴۴٫٫….

شکل ۳-۲-۱-۱-الف – کلکتورآب چکه۴۷……………………………………………

شکل ۳-۲-۱-۲-۱ یک نوع کلکتورمایعی۵۰………………………………………….……

شکل ۳-۲-۲-الف  کلکتورلوله ای وسطح مقطع    آن با نمایش سطوح منعکس کننده۵۱………………………………………….……………………………

شکل۳-۲-۲-۱-الف محل گذاشتن کلکتور لوله ای۵۲…………………………………

شکل ۳-۲-۲-۱-ب سطح  مقطع   یک   لوله    از    کلکتورهای   لوله ای غیرمتمرکزباجزئیات آن۵۴………………………………………………….…………………….

شکل ۳-۲-۲-۱-ج کلکتورلوله ای خلائی ۵۵……………………………………

شکل ۳-۲-۲-۱-د موقعیت لوله هاوصفحه منعکس کننده ۵۵………………

شکل۳-۲-۳-۱ انواع مختلف کلکتورهای متمرکزکننده۵۷………………………

شکل ۳-۳-۲-۲-الف متمرکز کننده ثابت و جذب کننده متحرک۵۸……

شکل۳-۳-۲-۲-ب متمرکز کننده خط حرارتی۶۰………………………….…

شکل ۳-۲-۴ چندنمونه ازکلکتورهای متمرکزکننده۶۲…………………………

شکل الف-       مراحل تولیدبرق     توسط  سلول های  خورشیدی  دریک نیروگاه خورشیدی۶۵………………………………………………………………………

شکل۵-۱-۴-الف سیکل رانکین بدون ری هیت۷۳…………………………………….

شکل ب- سیکل ری هیت ونموداردرجه حرارت – آنتروپی آن۷۴…………..

 

جدول ۳-۲-۴ انواع گردآورها-   ضریب     تمرکز-      درجه          حرارت مفیدوکاربردآنها۶۳…………………………………………….………………

جدول۴-۳-۱ مصارف برق کمکی نیروگاه۷۹…………………………………..

شکل الف- نمونه ای از یک نیروگاه۸۲…………………………………….

شکل ب- نمون های از یک نیروگاه خورشیدی۸۲……………………………

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی انرژی خورشیدی , انرژی خورشیدی , نیروگاه خورشیدی , کاربرد نیروگاه خورشیدی ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۱-۱-      مقدمه

امروزه توجه شرکت های برق منطقه ایی و مشترکین آنها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت توان یا کیفیت برق معطوف شده است. واژه کیفیت برق در کشورهای صنعتی و در صنعت برق کاربرد فراوانی پیدا کرده است مبحث فوق تعداد بسیار زیادی از اعوجاجهای شبکه را پوشش می دهد. موضوعاتی که تحت مبحث کیفیت برق قرار می گیرند لزوماً مفاهیم تازه ای نیستند، لیکن آنچه جدید است تلاش مهندسین برای جمع آوری این مطالب و قرار دادن آنها در الگوهای مشخص می باشد. به عبارت دیگر نگاهی تازه به اعوجاجهای موجود در سیستم های قدرت به منزله مطلب جدیدی خود را نشان داده است که کنکاش در آن یکی از مهمترین موارد در مطالعة این سیستم ها به شمار می آید.

بطور کلی می توان دلایل زیر را برای توجه روزافزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود:

-    تأکید روزافزون بر بهبود راندمان کلی شبکه های قدرت، باعث استفاده از وسایلی از قبیل محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت و نیز خازنهای موازی برای بهبود ضریب قدرت شده است. بکمک خازنهای موازی میزان تلفات شبکه کاهش می یابد اما این خازنها مشخصه امپدانس – فرکانس شبکه را نیز تغییر می دهند و باعث ایجاد پدیده تشدید و در نتیجه تقویت اعوجاج بصورت گذرا و نیز افزایش سطح اعوجاج هارمونیکی در شبکه می شوند. از سوی دیگر وسایل کنترل کننده سرعت موتورها، مقدار هارمونیک ها را در شبکه قدرت بالا برده و روی توانایی های سیستم تأثیر می گذارند. به عبارت دیگر کاربرد وسایل و تجهیزات جدید که از نیازهای مبرم یک سیستم قدرت مدرن است خود عامل بوجود آوردن مشکلات جدیدی شده است که نیاز به بررسی تأثیرات متقابل اینگونه تجهیزات بر شبکه و شبکه بر اینگونه تجهیزات را لازم می سازد.

فهرست مطالب
عناوین    صفحه
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
۱-۱- مقدمه     ۱
۱-۲- تعریف کیفیت برق     ۳
۱-۳- کیفیت ولتاژ     ۵
۱-۴- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان     ۵
۱-۵- گذرا     ۸
۱-۶ تغییرات بلند مدت ولتاژ     ۹
۱-۷- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ     ۱۰
۱-۸- عدم تعادل ولتاژ     ۱۱
۱-۹- اعوجاج در شکل موج     ۱۳
۱-۱۰- نوسان ولتاژ     ۱۳
۱-۱۱- تغییرات فرکانس قدرت    ۱۴
-    فصل دوم :پدیده های گذرا
۲-۱- مقدمه     ۱۶
۲-۲- اضافه ولتاژهای گذرا     ۱۶
۲-۳- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد     ۲۰
۲-۴- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا     ۲۱

۲-۵- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت ….    ۲۳
۲-۶- توصیه ها و راهکارهای اجرایی در مقابله ….    ۲۴
فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ
۳-۱- مقدمه     ۳۳
۳-۲- علل ایجاد منش ولتاژ    ۳۴
۳-۳- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ     ۳۴
۳-۷- رابطه بین فلش ولتاژ و عملکرد تجهیزات     ۴۰
۳-۸- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ     ۴۶
فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فرکانس
۴-۱- تغییرات بلند مدت ولتاژ     ۵۱
۴-۲- عدم تعادل ولتاژ     ۵۴
۴-۳- تغییرات فرکانس    ۵۸
فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیکر)
۵-۱- تشریح پدیده نوسان ولتاژ     ۶۳
۵-۲- عوامل بوجود آورنده فلیکر ولتاژ    ۶۴
۵-۳-مشخصه های یک نوسان ولتاژ نمونه     ۶۵
۵-۵ مبانی فلیکر متر IEC     ۶۷
۵-۶- ارزیابی شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر     ۶۹
۵-۷- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیکر     ۶۹

۵-۱۱- حدود مجاز فلیکر در سطوح مختلف ولتاژ    ۷۰
۵-۱۲- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ     ۷۱
۵-۱۴- نکاتی در خصوص اندازه گیری فلکیر     ۷۳
۵-۱۵- راه اندازهای موتورها     ۷۳
فصل ششم : هارمونیکها
۶-۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها     ۷۷
۶-۲- منابع تولید هارمونیک     ۸۲
۶-۳- اثر اعوجاج هارمونیکی بروی عملکرد تجهیزات و…    ۸۴
۶-۴- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیکی     ۸۵
۶-۵- شناسایی محل منابع هارمونیکی     ۹۱
۶-۶- مبانی کنترل هارمونیک ها     ۹۲
۶-۹- مقررات برخی از کشورها در رابطه ….    ۹۴
۶-۱۰- استاندارد مجاز هارمونیک ها در شبکه برق ایران     ۹۷
۶-۱۲- هارمونیک های میانی     ۱۰۴
فصل هفتم : قابلیت اطمینان
۷-۱- مقدمه     ۱۰۵
۷-۲- انواع ساختار شبکه های توزیع     ۱۰۷
۷-۳- انواع شبکه های توزیع از نظر ساختمان     ۱۱۴
۷-۴- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع     ۱۱۵

فصل هشتم : نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن
۸-۱- مقدمه     ۱۲۱
۸-۲- نیاز به مونیتورینگ در مسله کیفیت برق     ۱۲۱
۸-۳- مشخصات تجهیزات مشترکین و تاثیر کیفیت     ۱۲۵
۸-۴- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق     ۱۳۲
۸-۵- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها     ۱۳۴
۸-۶- تغذیه وسایل اندازه گیری      ۱۴۵
۸-۷- روشهای کاربرد دستگاههای مونیتورینگ     ۱۴۶
۸-۸- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات     ۱۵۱
۸-۹- نحوه اتصال مونیتورینگ کیفیت برق     ۱۵۵
۸-۱۰- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات     ۱۵۷
۸-۱۱- طول دوره مونیتورینگ     ۱۶۲
۸-۱۲- تفسیر نتایج مونیتورینگ     ۱۶۳

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کیفیت برق , بررسی کیفیت برق , کیفیت برق در شبکه , شبکه برق , Power Quality ,
:: بازدید از این مطلب : 337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میکنند .

برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میکنند .

بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و کنترل در جهت عملکرد بالا توسعه می یابند .

تقاضاها برای کارایی و تراکم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشکار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بکار برده شده در حفاظت و کنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تکنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری که انتظار میرود به وسیله پیشرفت تکنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تکنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میکند .

اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی که طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

بنابراین قوانین فوق الذکر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می کند .

درنتیجه CT  های فشرده و سبک وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الکتریکی و کنترل نویز القایی الکترومغناطیسی می باشد .

اگر CT  نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یک ساختار سبک وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیکی را گسترش دهند .

مبانی PD  نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ کاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسکال است .

در صورت کاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا کند . این مسله طراحی یک سیستم اندازه گیری ولتاژ کوچکتر از PT  معمولی به وسیله ترکیب PD  نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

بنابراین PD  نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فرکانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شرکت برق . الکتریک توشیبا و توکیو – کوژلکس و A.B.B  و … برای توسعه PD , CT  های نوری کاربردی برای اهداف حفاظت و کنترل آغاز به تحقیقات کردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین کاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV  و تجهیزات ۱۶۳ KV  ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

فهرست صفحه
فصل اول  – مقدمه ………………………………………………………………………………………….۴

فصل دوم – CT  های نوری …………………………………………………………………………………..۷

۱-۲ مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………۸

۲- ۲ انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..۹

۳-۲ تجربه های جدید درباره کاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..۱۰

۴- ۲دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………۱۱

۵-۲ معرفی تکنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………۱۱

فصل سوم – نظریه فارادی و پاکلز…………………….……………………………………………………..۱۲

۱-۳ مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………۱۳

۲-۳ عمل و VT نوری و اثر پاکلز …………….……………………………………………………………..۱۵

۳- ۳ اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………۱۶

۴-۳ نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….۱۷

۵-۳ تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..۲۲

۶-۳ عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..۲۳

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..۲۵

۱-۴ طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴ ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………۲۷

۳-۴ آنالیز خطای بریکر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..۳۳

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………۳۸

۱-۵ مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۵ پروژه های فعال ……………..………………………………………………………………………  ۴۰

۳-۵ مقایسه خروجی های CT  اندازه گیر و CT  حفاظتی ……………………………………………… ۴۷

۴-۵ تحریک راکتور شنت ……….……………………………………………………………………….. ۵۰

۵-۵ از بین بردن خاصیت مغناطیسی راکتور شنت ………………….………………………………….. ۵۳

۶-۵ تحریک خازن شنت ………………….……………………………………………………………… ۵۵

۷-۵ عدم تحریک خازن شنت ………………..……………………………………………………………۵۷

۸-۵ قابلیت اطمینان   ………………………………………………………………………………………۶۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ترانس جریان , ترانس ct ,
:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مفاهیم کلی

خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.

خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند.

خروج اجباری: خروجی که بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.  

خروج اجباری گذرا: درصورتی که علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند.

خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری که گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.

خروج جزئی: خروجی که درآن تنهای قسمتی از یک مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا کیفیت انجام وظیفة مولفة مذکور کاهش می یابد.

بدیهی است امکان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی که چنین امکانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

فهرست مطالب :                                                   

 

۱-    تعاریف اولیه                                                                                    ۶ –   ۱

۲-    محدودیتهای سیستم توزیع                                                                      ۷  –   ۶

۳-    ترازهای اطمینان بخشی توزیع                                                               ۹  –   ۷

۴-    مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی         ۱۸ –   ۹

۵-    سیستمهای سری                                                                                  ۲۰- ۱۸

۶-    سیستمهای موازی                                                                          ۲۱- ۲۰

۷-    سیستمهای سری موازی                                                                   ۷۴- ۲۱

۸- واژگان انگلیسی                                                                            ۷۹- ۷۵

۹_منابع و ماخذ                                                                                ۸۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اطمینان بخشی سیستم توزیع , سیستم توزیع ,
:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

 امــروزه بهران مصرف برق شاید مسئله ای مشکل سـاز برای آینده کشورمـان باشد ، با کاهش و صـرفه جویی در مصـرف برق شاید بتوان نیمی از این مشکل را حل نمود ، اما با کمی تدبیر می توان کمک بزرگی به آینده و اقتصاد نمود .

 ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005) تنها گامی در بهینه سازی مصرف انرژی  می باشد ، این دستگاه با آنالیز کامل از مصـرف انرژی نموداری بصورت ماکزیمم و مینیمم مصرف در اختیار کاربر قرار می دهـد ، بنابراین کاریر قادر خواهد بود ایرادات مصرف برق را شناسایی نموده و سعی در رفع اشکالات نماید . بنابراین از این طریق خواهیم توانست کمک شایانی در بهتر مصرف نمودن انرژی انجام دهیم .

 با نصب این دستگاه در کارنجات و رفع ایرادات احتمالی که بوسیله آنالیز برق شناسایی خواهد شد میتوان گامی بزرگ در بهینه سازی مصرف برق و اقتصاد کشور برداشت .

فهرست مطا لب

۱- مقدمه

۲- بلوک و دیاگرام دستگاه

۳- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوک دیاگرام

     الف – ۸۹C51(1)

     ب – ۸۹C51(2)

     ج – HIN 232

     د- مدارات یکسو کننده و تقویت کننده

     ه – تراشه ADC808

     و – طرز کار LCD

4- شرح کار دستگاه

۵- مشخصات دستگاه

۶ – مزایای دستگاه

۷- سخت افزار دستگاه

۸- مدارات قسمت نمونه گیری ولتاژ و جریان

۹- طرز کار ADC 808

10- نرم افزار دستگاه

۱۱- شرح عملکرد نرم افزار

۱۲- شرح کلیدهای مختلف نرم افزار

۱۳- آنالیز اطلاعات ذخیره شده

۱۴-توضیحات نرم افزار اسمبلی میکرو پروسسورها

۱۵- توضیحات نرم افزار تحت ویندوزبا Visual C++

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دستگاه آنالایزر ,
:: بازدید از این مطلب : 359
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

بحت انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است . بهینه سازی مصرف انرژی به این معنی است که  بتوان با استفاده از تجهیزات و یا مدیریت بهتر همان کار را ولی با مصرف انرژی کمتر انجام بدهیم .

صرفه جوئی انرژی می تواند با استفاده از تجهیزات بهتر نظیر : عایق بندی مطلوب ، افزایش راندمان سیسمتهای حرارتی، و بازیابی تلفات حرارتی بدست آید از طرف دیگر اعمال مدیریت انرژی، بمنظور درک سیستمهای موجود و طریقه استفاده از آنها،  میتواند در کاهش مصرف انرژی نقش مهمی داشته باشد. در سیاست گذاری انرژی باید سازمانها رویکرد سیستمی داشته باشند. برای مثال در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی هدف تنها کاهش هزینه های انرژی یک یا چند الکتروموتور مشخص نیست،  بلکه باید آثار اقدامات مورد نظر روی سایر سیستمها نیز بدقت مورد توجه قرار گیرد. در یک بنگاه اقتصادی صرفه جوئی انرژی میتواند موجب برتری رقابتی بنگاه گردد.

در اغلب بخشهای صنعتی انرژی الکتریکی مهمترین منبع انرژی صنعت بشمار می رود . از آنجا که موتورهای الکتریکی، مصرف کننده اصلی انرژی الکتریکی در کارخانجات

صنعتی میباشند. لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی که موضوع مقاله  است از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود . برای درک اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به این مورد اشاره می کنیم که اگر راندمان موتورهای  الکتریکی القائی موجود در اروپا تنها به میزان ۱% افزایش یابد، هزینه مصرف انرژی الکتریکی به میزان ۶/۱ میلیارد دلار در سال کاهش خواهد یافت .

                                                فهرست مطالب

فصل اول-مدارهای موردنیاز برای کنترل موتور القایی

اینورتر …………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- اینورتر پل تکفاز ……………………………………………………………………. ۲

۱-۲- اینورتر تکفاز PWM ……………………………………………………………… 5

2- اینورترهای سه فاز …………………………………………………………………. ۶

۳- اینورتر با تشدید سری …………………………………………………………….. ۱۴

۴- اینورترهای منبع جریان ………………………………………………………… ۱۵

۴-۱- اینورتر منبع جریان سه فاز …………………………………………….. ۱۷

۵- منابع جریان ……………………………………………………………………… ۲۵

۵-۱- مدولاسیون پهنای پالس در یک اینورتر منبع جریان تریستوری …………………………. ۲۷

۶- مقایسه محرکه های اینوتر منبع جریان و ولتاژ ………………………………………….. ۳۰

فصل دوم – کنترل موتور القایی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۱- اصول کنترل سرعت موتورهای القایی …………………………………………………….. ۳۳

۲- کنترل لغزش ………………………………………………………………………………… ۳۴

۳- روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده اسکالر ………………………………………….. ۳۶

۴- کنترل کننده اسکالر درایوهای موتور القایی با اینورتر VSI …………………………………… 37

4-1- کنترل کننده سرعت، مدار باز ……………………………………………………………. ۳۸

۴-۲- کنترل کننده سرعت مداربسته با محدود کننده جریان ………………………………………… ۴۰

۵- کنترل کننده سرعت مدار باز ، در شیراط کنترل V/F ……………………………………………… 42

6- کنترل برداری ……………………………………………………………………………. ۴۴

۶-۱- انواع روشهای کنترل برداری ……………………………………………………. ۴۵

۶-۲- کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار فاصه هوایی و اینورتر PWM با جریان کنترل کننده ………… ۴۵

۶-۳- کنترل کننده برداری مستقیم با جهت یابی شار استاتور ………………….. ۵۰

۶-۴- کنترل برداری غیر مستقیم با جهتیابی شار رتور و اینوتر PWM با جریان کنترل شده …….. ۵۱

۶-۵- کنترل برداری با اینورترها PWM و در شرایط کنترل ولتاژ …………………………….. ۵۵

۶-۶- کنترل برداری با استفاده از اینورتر CSI …………………………….. 58

فصل سوم – روشهای الکتریکی و مکانیکی کنترل دبی در پمپها

چکیده ………………………………. ۶۱

۱- مقدمه ……………………………………………………. ۶۲

۲- استخراج رابطه میان گشتاور، سرعت و دبی یک پمپ ……………………………… ۶۴

۳- ارزیابی به کارگیری شیر فلکه به عنوان روش معمول کنترل دبی پمپ ………………. ۶۷

۴- ارزیابی روش کنترل دور موتور القایی به منظور کنترل دبی سیال …………………… ۶۹

۵- مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف کنترل دبی سیال ……………………….. ۷۵

۶- ارزیابی اقتصادی به کارگیری ASD ………………………….. 79

نتایج ………………………………………………………… ۸۰

فصل چهارم – کاربرد AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی

مقدمه ………………………………………………………… ۸۲

۱- مشخصه های سیستم پمپ و بار و طبقه بندی پمپ ها ……………………. ۸۵

۲- مشخصه پمپ های روتو دینامیک ……………………………….. ۸۶

۳- تاثیر سرعت متغیر پمپ روی منحنی عملکرد آن ………………. ۸۷

۴- پرفورمنس مکش پمپ (NPSH) ………………………………. 90

5- نیازهای عملیاتی پمپ ها …………………………………………. ۹۱

۶- راندمان پمپ ………………………………………………….. ۹۳

۷- پمپ های موازی ……………………………………………… ۹۵

۸- کنترل on/off پمپ های موازی ……………………………. ۹۷

۹-۱- کنترل فلو با روش شیر کنترل ………………………………. ۹۸

۹-۲- کنترل فلو با روش شیر BYPASS

9-3- کنترل فلو توسط درایوهای دور متغیر ……………………. ۱۰۰

۱۰- آبیاری در مزارع (Irrigation) …………………………….. 103

11- روشهای مختلف استفاده از درایو برای کنترل پمپ …………….. ۱۰۴

۱۱-۱- روش مالتی مستر Multi Master …………………… 104

11-2- روش Multi Follower ………………………………. 107

11-3- تشریح عملکرد کنترل در روش Advance level Control ………………… 110

فصل پنجم

مقدمه ……………………………………………………….. ۱۱۳

۱- مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی ………………………….. ۱۱۵

۲- موانع در سیاستگذاری انرژی ……………………………. ۱۱۷

۳- انتخاب موتور مناسب ………………………………………….. ۱۱۸

۳-۱- تطابق موتور و بار ………………………………………… ۱۱۸

۳-۲- موتورهای با راندمان بالا ……………………………… ۱۲۱

۴- اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکتروموتورها …………… ۱۲۳

۴-۱- کیفیت توان Power Quality …………………………….. 123

4-2- تثبیت ولتاژ شبکه …………………………………. ۱۲۳

۴-۳- عدم تقارن فاز …………………………………….. ۱۲۵

۴-۴- ضریب قدرت ……………………………………. ۱۲۶

۵- روشهای عملمی برای افزایش بازدهی موتور ………………………. ۱۲۶

۶- دستورالعملهای لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی ………………. ۱۳۱

۷- دسته بندی اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی …………………. ۱۳۳

۸- تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC …………………… 133

9- کنترل کننده دور موتور …………………………………… ۱۳۶

۱۰- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور …………………….. ۱۴۰

۱۱- مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کننده های دور موتور ……………. ۱۴۲

۱۲- پمپها و فنها ………………………………………. ۱۴۵

۱۳- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن ………………….. ۱۴۷

۱۴- محاسبات صرفه جویی انرژی در فن …………………….. ۱۵۴

۱۵- یک مطالعه موردی در ایران ………………………………… ۱۵۵

۱۶- سیستمهای تهویه مطبوع ………………………………….. ۱۵۹

۱۷- ماشین تزریق پلاستیک ……………………………………. ۱۵۹

۱۸- صرفه جویی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب …………………. ۱۶۱

۱۹- کمپرسورها ……………………………………… ۱۶۱

۲۰- نیروگاه ها ……………………………………….. ۱۶۲

۲۱- سیمان …………………………………………… ۱۶۳

۲۲- قابلیتهای کنترل کننده دور موتور مدرن ………………………. ۱۶۵

۲۲-۱- نرم افزار کاربردی کنترل پمپ و فن …………………………….. ۱۶۸

۲۲-۲- نرم افزار کاربردی کنترل سطح پیشرفته …………………….. ۱۶۸

۲۲-۳- نرم افزار کنترلی Master Follower …………………….. 168

23- درایوهای دور متغیر VACON مصداقی از درایوهای مدرن ……….. ۱۶۸

۲۴- مسائلی که درایوهای دور متغیر به وجود می آورند ……………… ۱۶۹

منابع ………………………………………………… ۱۷۵

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تبدیل اینورتر , تبدیل اینورتر ac به dc , اینورتر ac به dc ,
:: بازدید از این مطلب : 300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است .در یک بیان ساده و بسیار کلی میتوان گفت از آنجاییکه امپدانسهای اجزاء سیستم قدرت بطور غالب راکتیو می باشند،انتقال توان اکتیو مستلزم وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتداو انتهای خط است.درحالیکه برای انتقال توان راکتیولازم است که اندازه این ولتاژهامتفاوت باشد.بنابراین باید توان راکتیو در بعضی از نقاط سیستم تولید و سپس به محلهای مورد نیاز منتقل شود.اما به چه دلیل میخواهیم توان راکتیو را انتقال دهیم؟ جواب این است که نه تنها اغلب اجزاءسیستم توان راکتیو مصرف می کنندبلکه اکثر بارهای الکتریکی نیز توان راکتیو مصرف می کنند.بنابراین توان راکتیو مصرفی بایستی از محلی تامین گردد.اگر قادر نباشیم آن را به سهولت انتقال دهیم آنگاه بایستی در محلی که مورد نیاز است آن را تولید نماییم. یک رابطه بنیادی مهمی بین انتقال توان راکتیو و اکتیو وجود دارد.همانطوریکه گقتیم انتقال توان اکتیو مستلزم جابجایی فاز وولتاژها می باشد.لیکن مقدار ولتاژهانیز به همین منوال حائز اهمیت است.مقدار آنها نه تنها بایستی بقدر کافی بالا باشد که بتواند بارها را حمایت نماید،بلکه بقدر کافی پایین باشدکه بتواند که منجر به شکست عایقی تجهیزات عایق نگردد.بایستی،بنابراین-در صورت لزوم ولتاژها را در نقاط کلیدی کنترل کرده و یا حمایت یا محدودیتی را به آن اعمال کنیم.این عمل کنترل می تواند در سطح وسعی بوسیله تولیدیا مصرف توان راکتیودر نقاط کلیدی صورت گیرد.در عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخصی،ولتاژنامی، طراحی می شوند.اگر ولتاژازمقدار نامی خودمنحرف شود ممکن است باعث صدمه رساندن به تجهیزات سیستم ویا کاهش عمر آنهاگردد.برای مثال گشتاوریک موتور القایی با توان دوم ولتاژترمینالهای آن متناسب است.بنابراین تثبیت ولتاژنقاط یک سیستم قدرت کاملاً ضروری است.بدیهی است که کنترل ولتاژتمام نقاط سیستم از لحاظ اقتصادی عملی نمی باشد.از طرف دیگر کنترل ولتاژدر حد کنترل فرکانس ضرورت نداشته ودر بسیاری از سیستمهای خطای ولتاژ در محدوده تنظیم می شود.توان راکتیو مصرفی بارها در ساعات مختلف در حال تغییر است،لذا ولتاژ وتوان راکتیوبایددائماًکنترل شوند.در ساعات پربار بارهاقدرت راکتیوبیشتری مصرف می کنندو نیاز به تولید قدرت راکتیوزیادی در شبکه می باشد.اگر قدرت راکتیو مورد نیاز تامین نشوداجباراًولتاژ نقاطمختلف شبکه کاهش یافته و ممکن است از محدوده مجاز خارج شود.

پیشگفتار……………………………………………………………………    ۱
فصل اول
تئوری جبران بار…………………………………………………….    ۵
ضرورت جبران سازی………………………………………………………    ۵
جبران کننده ایده آل……………………………………………………………….    ۷
بایاس کردن توان راکتیو…………………………………………………………….    ۸
جبران کننده بار بصورت رگولاتور ولتاژ………………………………………    ۱۳
فصل دوم
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت ماندگار………………………    ۱۹
نیازمندیهای اساسی در انتقال……………………………………………    ۱۹
خطوط انتقال جبران نشده………………………………………………    ۲۰
خطوط انتقال جبران نشده در حالت بارداری       …………………    ۲۳
نیازمندی توان راکتیو     ………………………………………………    ۲۵
خطوط انتقال جبران شده     ……………………………………………    ۲۹
جبران کننده های اکتیو وپاسیو   ……………………………………..    ۳۰
کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی    ……………………….    ۳۸
جبران سری   ……………………………………………..    ۴۰
اهداف کلی ومحدودیت های عملی    ……………….    ۴۱
مثال    …………………………………………….    ۴۸
فصل سوم
جبران توان راکتیو ورفتار دینامیکی سیستمهای انتقال    ……………………    ۵۰
ضرورت جبران   ………………………………………..    ۵۱
چهار پریود زمانی    …………………………………………………..    ۵۲
جبران سازی دینامیک سیستم   ………………………………………    ۵۵
جبران موازی پاسیو  ………………………………………………..    ۵۵
پریود اولین نوسان   ……………………………………………….    ۵۶
جبران کننده های استاتیک   ………………………………………    ۵۸
ممانعت از ناپایداری ولتاژبا استفاده از جبران استاتیک   ……………………..    ۶۰
فصل چهارم

خازنهای سری   ………………………………………………    ۶۱
مقدمه    ………………………………………………………….    ۶۳
طراحی تجهیزات واحدهای خازن  ………………………………………    ۶۵
آرایش فیزیکی          ………………………………………………    ۶۶
وسایل حفاظتی        ………………………………………………………    ۶۶
روشهای وارد کردن مجدد خازن     ………………………………………..    ۶۷
اثرات رزونانس با خازنهای سری   …………………………………………..    ۶۸
فصل پنجم
کندانسورهای سنکرون    ۷۰
جنبه های طراحی کندانسور    ۷۴
تامین توان راکتیو ضروری    ۷۵
تقلیل نوسانات گذرا    ۷۸
روشهای راه اندازی    ۷۹
سیستمهای کمکی    ۸۰
فصل ششم
هارمونیک    ۸۳
اثرات هارمونیک بر تجهیزات الکتریکی    ۸۶
رزونانس،خازنهای موازی،فیلترها    ۸۷
سیستم فیلتر    ۹۰
اعوجاج در ولتاژهارمونیک    ۹۲
فصل هفتم
هماهنگی ومدیریت توان راکتیو    ۹۶

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کنترل توان راکتیو , توان راکتیو ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

در فصل  اول طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می‌کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه‌بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع را شامل می‌شود.

نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد :

  1. حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.
  2. حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن.

علائم مربوط به این درجات حفاظتی و آزمایشهای لازم برای تأیید آن از مواردی است که در این فصل آمده است.

فهرست مطالب

فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها……………………….۵

علائم بکاررفته …………………………………………………….۶

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..…………………۷

دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..………………۹

درجات حفاظتی …………………………………………………….۹

توصیه‌های قبل از آزمایش …………………………………………۱۰

آزمونها برای اولین عدد مشخصه ……………..……………………۱۱

آزمونها برای دومین عدد مشخصه …………………………………۱۱

فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی .……………..۲۲

مقدمه ……………………………………………………………۲۳

قسمت اول : تعاریف ………………………………………………۲۳

شرایط کار عادی …………………………………………………۳۳

شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب ………………………………۳۴

قسمت دوم : مقادیر اسمی …………………………………………۳۵

ولتاژ اسمی ………………………………………………………۳۵

مقدار اسمی سطح عایقی ……………..……………………………۳۶

فرکانس اسمی ……………..……………………………………..۳۶

جریان اسمی عادی ………………………………………………..۳۶

جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت ……………..……………………۳۶

جریان اسمی ایستادگی پیک …………….………………………….۳۷

افزایش دما ……………………………………………………….۳۸

درجات حفاظت …………..……………………………………….۳۸

قسمت سوم : طرح و ساخت ………………………………………..۳۹

محفظه‌ها …………………………………………………………۴۰

کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) …………….………………………۴۶

اینترلاکها …………….…………………………………………..۴۷

زمین کردن ………………………………………………………۴۸

شینه‌ها …………………………………………………………..۵۰

شناسایی ………………..……………………………………….۵۱

ابعاد تابلو ………………………………………………………..۵۴

اطلاعات ، لوله ویژگیها ……………….……………………………۵۵

قسمت چهارم : آزمونها ……………..…………………………….۵۶

طبقه‌بندی آزمونها ……………..…………………………………۵۷

آزمونهای ولتاژ …………………………………………………..۵۸

آزمونهای افزایش دما ……………..………………………………۶۵

آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی …………….………..۶۸

آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین ………………………..۶۹

تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل ………………………………..۶۹

آزمونهای عملکرد مکانیکی ………………………………………….۷۰

تعیین مطابقت درجات حفاظتی …………….………………………..۷۱

آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی …………….……………۷۳

کنترل کردن سیم‌بندی …………….……………………………….۷۳

پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره ۵۹ …… ۷۴

پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره ۶۰ …..۷۵

پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز …………………۷۸

پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع …….……………..۸۰

اندازه گیری مقاومت در مدار …….………………………………

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: طبقه‌بندی درجات حفاظتی , درجات حفاظتی تابلوهای الكتریكی , تابلوهای الکتریکی , تابلوها ,
:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۲-۱ عملکرد دستگاه:

 دستگاه  ساخته شده  یک  سیستمی است که با  استفاده  از میکرو کنترلر  AVR و دو عد د استپ موتور و

 قطعات جانبی و مکانیکی اقدام به هدف گیری ستاره  یا  صور فلکی  می نماید  بدین ترتیب که   با  توجه به

 اطلاعات مربوط  به یک  ستاره یا   صورت   فلکی   که  در  حافظه  FLASH   میکرو   ذخیره  می شود

  (طبق جداول  خاصی )   میکرو با  توجه  به  این  اطلاعات   و  با  وار د کردن   نام  ستاره  یا   صورت

 فلکی  مورد  نظر  و تاریخ  و ساعت ( در  صورت  بودن  در  مد  دستی )  تلسکوپ  به سمت ان   ستاره

 با  صورت فلکی  هدف گیری   می شود  و  اطلاعات  مربوط    به   زاویه قرار  گرفتن  نسبت  به   نقطه

   صفر  و همچنین فیدبک   اندازه   گیری  شده  روی  LCD  به  نمایش در می اید  . دقت   اندازه گیری

  در  سیستم  فوق   ۲ درجه   میباشد  ولی   با    لوازم  استفاده   شده  این  دقت تا حد  قابل   قبولی  تا

 ۱ در جه هم می رسد .  

 عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول :  کلیات———————————————————-            ۵
۱-۱ چشم انداز کلی ———————————————————-            ۶
۲-۱ عملکرد دستگاه ———————————————————           ۷
فصل دوم : مکانیک دستگاه ————————————————            ۸
۱-۲ موتورها ————————————————————             ۹
۲-۲ روش های راه اندازی موتورها ————————————–           ۱۱
۳-۲ نحوه قرار گیری پایه ها ———————————————           ۱۴
فصل سوم : سخت افزار —————————————————           ۱۶
۱-۳  بلوک دیاگرام کلی سخت افزار ————————————–            ۱۷
۲-۳ میکروکنترلر ——————————————————-           ۱۹
۳-۳ صفحه کلید  ——————————————————–           ۳۳
۴-۳ نمایشگر ———————————————————–           ۳۵
۵-۳ راه انداز موتور —————————————————-           ۳۶
۶-۳ سیستم فیدبک ——————————————————–         ۴۶
۷-۳  محاسبات دقت و موقعیت  دستگاه ————————————         ۵۰
۸-۳  بخش تغذیه دستگاه ————————————————–         ۵۲
۹-۳ مدارات مربوط به سخت افزار —————————————-          ۵۳
فصل چهارم : نرم افزار —————————————————         ۶۰
۱-۴ بلوک های برنامه ———————————————-          ۶۱
۲-۴ فلوچارت وتوضیح سابروتین ها ——————————–          ۶۳
۳-۴ ریز برنامه نوشته شده——————————————-         ۶۹
منابع و مراجع : —————————————————–        ۱۰۶

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دستگاه جهت یاب , ساخت دستگاه جهت یاب , جهت یاب تلسکوپ , تلسکوپ ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار
موضوع کلی این گزارش , بررسی نامتعادلی با رواثر آن در تلفات شبکه توزیع می‌باشد که شامل دو فصل می‌باشد بدین ترتیب که در فصل اول اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع بوده و به طور کلی مربوط به مطالعات اولیه می‌باشد تا دید کلی از هدف گزارش بدست آید. فصل دوم به بررسی روشهای کاهش تلفات نامتعادلی بار اختصاص دارد.
فصل اول شامل دو بخش است که بخش نخست اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات در شبکه فشار ضعیف می‌باشد که به طور کلی به بررسی عدم تعادل بار در شبکه فشار ضعیف می‌پردازد و مقدار تلفات ناشی از آن محاسبه نمودخ و درصد آنرا نسبت به تلفات شبکه سراسری بیان می‌دارد. بدین وسیله به ارزش بررسی و تحقیق در این مورد پی برده می‌شود.
در بخش بعدی اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجائیکه ترانسفورماتورها مقداری تلفات نامتعادلی به علت غیر یکسانی مشخصات الکتریکی سیم پیچی ها دارند , همچنین به عنوان یک واسط سبب انتقال نامتعادلی فشار ضعیف به سمت فشار متوسط می‌شوند , لذا توجه به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این بخش در مورد انواع اتصالات ترانسها بحث شده است و میزان تلفات نامتعادلی در دون ترانس YZ و  که بیشتر از همه در شبکه توزیع بکار می‌روند , محاسبه شده است.
فصل دوم شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول الگوریتمی جهت تقسیم مناسب انشعابها بین فازها در شبکه فشار ضعیف ارائه شده است تا با متعادل کردن فازها تا حد امکان از تلفات ناشی از نا متعادلی بار کاسته شود. همچنین این الگوریتم قادر است تا شبکه موجود را به شکل بهینه تغییر شکل دهد تا تلفات نامتعادلی آن به حداقل برسد.

در بخش دوم به بررسی امکان افزایش سطح مقطع نول به منظور کاهش مقاومت نول و به تبع آن کاهش تلفات نول پرداخته شده است. همانطور که از فصل اول نتیجه گرفته شده است تلفات نول حدود سه برابر تلفات نا متعادلی بار در فازها می‌باشد , لذا نیاز به توجه و رسیدگی دارد. بخصوص در خطوط با بار زیاد اهمیت تعویض کابل‌های نول با سطح مقطع بالاتر به خوبی احساس می‌شود.

سیستم زمین کامل علاوه بر این که نقش مهمی در حفاظت شبکه توزیع دارد , تا حدی زیاد از مقاومت نول نیز می‌کاهد. بخش سوم به این موضوع اختصاص دارد بدین ترتیب که با احداث زمینهای متوالی تا حد زیادی از مقاومت نول کاسته شده و به تبع آن تلفات نول و تلفات نامتعادلی کاهش می‌یابد. لذا در این بخش با ارائه نمودارها و محاسبات به امکان احداث زمینهای متوالی پرداخته شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع

۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف…………………………………….۱

۱-۱-۱-تبعات نامتعادلی بار …….………………………………………………………………….۱

۱-۱-۲-شبکه فشار ضعیف ….……………………………………………………………………..۲

۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها[۴] ……………………………………………………………۲

۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول[۴] ……………………………………۴

۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگی‌رابطه‌بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان ………………۸

تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو)[۳]

۱-۱-۵-شرایط لازم برای تعادل شبکه علاوه بر یکسان نمودن بار فازها……..……………………۹

۱-۲- اثر نامتعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع………………………………..۱۱

۱-۲-۱-عملکرد نا متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز[۶] ………………………………………….۱۱

۱-۲-۲-بارهای تکفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز………………………………………………۱۲

۱-۲-۳-بار تکفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز …………………………………….۱۳

۱-۲-۴-بررسی تلفات نامتعادلی در ترانسهای توزیع………………………………………………۱۵

۱-۲-۵-ارائه پیشنهاد جهت کم کردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع……………۲۱

فصل دوم : بررسی روش‌های کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

۲-۱- ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها …………………………………………………………۲۳

۲-۱-۱- اساس روش ………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۲-تعیین آرایش بهینه شبکه …………………………………………………………………۲۸

۲-۱-۳-تخصیص انشعاب جدید بودن تغییر آرایش شبکه…………………………………………۳۱

۲-۱-۴-تخصیص انشعاب جدید به شبکه بهینه شده  ……………………………………………۳۴

۲-۱-۵-ارائه الگوریتم ……………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول ……………………………………………………..۴۳

۲-۲-۱- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبک…….……………………۴۴

۲-۲-۲-امکان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط …….………………………۵۲

۲-۲-۴-امکان سنجی افزایس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی………………۵۵

۲-۲-۵- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….۵۹

۲-۳- سیستم زمین و اثر آن در کاهش تلفات شبکه توزیع ………………………………………۶۰

۲-۳-۱- تلفات در سیستم نول [۱] …………………………………………………………………۶۱

۲-۳-۲- کاهش تلفات در سیم نول ……..…………………………………………………………۶۱

۲-۳-۳-کاهش افت ولتاژ در سیم نول ………..……………………………………………………۶۴

۲-۳-۴- اثر زمین نول در محل مصرف …………………………………………………………..۶۴

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

۲-۳-۵- زمین کردن شبکه توزیع …………………………………………………………………۶۵

۲-۳-۶-مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین[۹] ….…….…………………………………۶۶

۲-۳-۶-۱- مدل خط توزیع …………………………………………………………………..۶۷

۲-۳-۶-۲- اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین ….…………………۷۰

۲-۳-۶-۳-حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین ………………………………۷۲

۲-۳-۶-۴- جنبه اقتصادی خطا در تلفات ………………………………………………… …۷۴

۲-۳-۶-۵- مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جوئی ناشی از کاهش تلفات پیک…۷۶

۲-۳-۶-۶- اثرات جریان عبوری از سیستم زمین …….………………………………………۷۷

فهرست اشکال

عنوان                                               صفحه

شکل (۱-۱):دیاگرام برداری جریانهای فازها و جریان نول ….……………………………………۵

شکل (۱-۲):درصد افزایش تلفات برحسب افزایش عبور جریان از سیم نول ….…..……………۹

شکل(۱-۳):دیاگرام برداری جهت محاسبه جریان نول….………………………………………۱۰

شکل(۱-۴):بار تکفاز در ترانسفورماتورهای سه فاز………………………………………………۱۳

شکل(۱-۵):بار تکفاز بین خط خنثی در گروه ترانسفورماتور Yyبدون خط خنثی….………۱۴

شکل(۱-۶):بار خط به خنثی فاز A گروه ترانسفورماتورYy  ….……………………………….۱۵

شکل(۱-۷):ترانسفورماتورDY با سیم نول ….…………………………………………………..۱۶

شکل (۱-۸): مقادیر جریانها در ترانسفورماتور DY با سیم نول …….…………………………۱۸

شکل(۱-۹): ترانسفورماتور YZ با سیم نول …….………………………………………………۲۰

شکل (۲-۱):شبکه شعاعی از یکسو تغذیه ………………………………………………………۲۴

شکل(۲-۲):جریانهای فاز در شبکه شعاعی………………………………………………………۲۵

شکل(۲-۳):شبکه شعاعی با در نظر گرفتن تعداد انشعابها به جای جریان آنها …….…………۲۷

شکل(۲-۴):شبکه شعاعی از یکسو تغذیه با سه گره ……………………………………………۲۸

شکل(۲-۵):متعادل سازی انشعابها در گره‌ها …..……………………………………………….۲۹

شکل(۲-۶):مجموع انشعابهای فازها پس از متعادل سازی انشعابهای گره‌ها……..……………۲۹

شکل(۲-۷): متعادل سازی مجموع انشعابهای فازها ……………………………………………۳۰

فهرست اشکال

عنوان                                                صفحه

شکل(۲-۸): شبکه مثال (۱) …….…………………………………………………………………..۳۱

شکل (۲-۹): شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره سوم …………………….۳۱

شکل(۲-۱۰):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره سوم …….….…………..۳۲

شکل(۲-۱۱):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز Rدر گره سوم….…………………..۳۲

شکل(۲-۱۲):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم ..………………….۳۳

شکل(۲-۱۳):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره دوم ………..……………۳۳

شکل (۲-۲۴): شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره دوم ……………………۳۴

شکل (۲-۱۵): شبکه بهینه شده مثال ……….……………………………………………………..۳۵

شکل(۲-۱۶):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم ……..…………….۳۵

شکل(۲-۱۷): شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب  به فاز R در گره سوم …………………۳۶

شکل(۲-۱۸):شبکه پس ازتخصیص  دومین انشعاب به فاز S در گره سوم …………………..۳۶

شکل(۲-۱۹):شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب به فازT در گره سوم ….………………..۳۷

شکل(۲-۲۰):شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز S در گره دوم ……….………………………۳۷

شکل(۲-۲۱):شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز T در گره دوم ………………………….۳۸

شکل (۲-۲۲): الگوریتم متعادل سازی بار فازها و افزودن انشعاب جدید در شبکه فشار ضعیف….۴۲

شکل (۲-۲۳):مدارشماتیک جهت نمایش عبور بخشی از جریان نول توسط سیستم زمین……۶۲

فهرست اشکال

عنوان                                           صفحه

شکل(۲-۲۴):تقسیم جریان در دو مقاومت موازی …..…………………………………………….۶۳

شکل (۲-۲۵):مدار معادل مثال ….…………………………………………………………………۶۵

شکل(۲-۲۶):مدل خط توزیع با چهار سیم …….…………………………………………………..۶۷

شکل(۲-۲۷):مدل نمونه خط توزیع برای شرح محاسبات ……..………………………………….۶۸

شکل(۲-۲۸):تغییرات تلفات بر حسب میزان نامتعادلی بار……..…………………………………۷۱

شکل(۲-۲۹):توزیع جریان سیم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمین‌Rg …………۷۲

شکل(۲-۳۰): تأثیر مقاومت اتصال زمین Rg بر روی تلفات خط …………………………………۷۳

شکل(۲-۳۱): نسبت تلفات در فیدر با مقاومت اتصال زمین مشخص به تلفات ……..…………..۷۴

در فیدر با اتصال زمین کامل

شکل(۲-۳۲):ارزش کنونی تلفات خطوط انتقال ………………………………………………….۷۶

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول(۲-۱):قیمت‌کابلهای۴رشته‌ای‌وتک‌رشته‌ای که درسطح ولتاژ توزیع به‌کاربرده‌میشوند..….۴۴

جدول(۲-۲):میزان کاهش مقاومت سیم نول در اثر زمین کردن ….……………………………۶۳

جدول (۲-۳):ماتریس امپدانس HZ60 …………………………………………………۶۹

جدول (۲-۴):شکل مؤلفه‌های متقارن معادل ..………………………………………….۷۰

جدول(۲-۵):امپدانس خطوط با زمین مستقیم …………………………………………۷۰

جدول(۲-۶):تلفات خطوط با زمین مستقیم  …..……………………………………….۷۱

جدول(۲-۷): تقسیم تلفات بین خط و اتصال زمین ….…………………………………۷۲

جدول(۲-۸): تلفات در فیدرهای با بار توزیع شده متمرکز….……………………………۷۵

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نامتعادلی بار , بار در شبکه , شبکه های توزیع , روشهای کاهش بار ,
:: بازدید از این مطلب : 320
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

(۱-۱) روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی سه فاز :

سرعت و گشتاور موتورهای القایی به یکی از روشهای زیر قابل تغییر است :

۱-    کنترل ولتاژاستاتور

۲-    کنترل ولتاژ رتور

۳-    کنترل فرکانس

۴-    کنترل ولتاژ استاتور و فرکانس

۵-    کنترل جریان استاتور

۶-    کنترل ولتاژ ، جریان و فرکانس

۱-    کنترل ولتاژ استاتور :

۲-  معادله(۱-۱)  نشان می دهد که گشتاور ، متناسب با مجذور ولتاژ استاتور است و کاهش ولتاژ استاتور کاهش سرعت را در پی دارد . اگر ولتاژ ترمینال به bvs برسد ، معادله (۱-۲) گشتاور تولیدی را بصورت زیر می دهد . که در آن b<1

فهرست مطالب

فصل اول : روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی
۱-کنترل ولتاژ استاتور :
۲-کنترل ولتاژ رتور :
۳-کنترل فرکانس :
۴-کنترل ولتاژ و فرکانس :
۵-کنترل جریان :
۶- کنترل ولتاژ ، جریان و فرکانس :

فصل دوم : روشهای PWM  در کنترل دور موتور آسنکرون
۱- روش PWM سینوسی :
۲- روش PWM با نمونه برداری یکنواخت:
۳-روش حذف هارمونیها :
۴- روش مینیم سازی THD جریان موتور :
۵-روش suboptimal PWM:
6-مقایسه روش suboptimal با روشهای Regular sampling ، حذف هارمونی و مینیمم سازی دقیق THD :
7- روش HVSO :

فصل سوم : مشخصات کلی و بلوک دیاگرام سیستم
(۱-۳) مشخصات کلی سیستم :
میکروپروسسورz80 :
(2-3) بلوک دیاگرام :

فصل چهارم : نحوه کنترل
(۱-۴) نحوه کنترل :
(۲-۴) سخت افزار سیستم :
۱- بخش پردازشگر :
۲- بخش ساخت موج PWM :
3-مدار دور سنج :
۴- بخش فیدبک برد میکروپروسسور :
۵-بخش صفحه کلید و نمایشگر :
وظایف هر کلید بشرح زیر می باشد :

فصل پنجم : نرم افزار سیستم
(۵-۱) نرم افزار سیستم :
(۵-۲) روتین lnitialize :
(5-3) روتین اینتراپت KBD :
(5-4) روتین اینتراپت Timer  :
(۵-۵) روتین Main :
(5-6)روتین اینتراپت عرض پالس فازهای مختلف : PW-RPW-S . PW-T :
(5-7) روتین تغییر جدول عرض پالس CHPWT :
(5-8) روتین Initialize ابتدای کار  :

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کنترل دور موتور , دور موتورهای بزرگ , کنترل دور موتور , موتورهای بزرگ نیروگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهمیت انجام تحقیق:

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بی سیم، درجه اهمیت شبکه ها، به ویژه شبکه های بی سیم برای عموم و البته دانشگاهیان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره  اهمیت انجام این تحقیق، میزان کارایی نتیجه  این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، که در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.

همانطور که می دانید شبکه  پدافند هوایی کشور C3 از زمان شهید بزرگوارسر لشکر منصور ستاری در مسیر تمرکز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه کردن سیستم C4I و ورود کامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، که با مطالعه در مورد شبکه های کامپیوتری و ملزومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ که به توسعه و پیشرفت  در شبکه  پدافند هوایی کشور در آتیه  نزدیک انجامد. (ان شاء ا… ) زیرا که معتقدیم دست یابی به هر تکنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تکنولوژی می باشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی کشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تکنولوژی شبکه های بی سیم از ملزومات این امر به نظر می رسد؛ که ما سعی کرده ایم به معرفی آنها بپردازیم امید که مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.

روش انجام تحقیق :

با توجه به اینکه در این پایان نامه به شناخت کلی شبکه های بی سیم و نیز تجزیه وتحلیل ملزومات آنها از جمله آنتن های قابل استفاده در آنها پرداخته شده است، برای انجام این تحقیق از روش موردی و زمینه ای بهره گرفته شده است؛ که نتیجه می گیریم این تحقیق در سطحی میانی از لحاظ سطح بندی تحقیقات، قرار گرفته است و دیدی بین حال نگر و آینده نگر از نظر زمانی،بر مساله دارد.

جامعه آماری در این مسیر اساتید محترم دانشکده مهندسی کنترل و نیز دانشکده مهندسی  برق  بوده اند.  محیط پژوهش کتابخانه دانشکده های برق و کامپیوتر و نیز کتابخانه دانشکده برق دانشگاه صنعتی  امیر کبیر و نیز کتابخانه  مرکزی دانشگاه های صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.

روش گردآوری اطلاعات نیز بر پایه  ترجمه   متون انگلیسی از کتاب های جدید منتشر شده در این زمینه و نیز نمونه برداری از میان پایان نامه های دانشجویان دانشگاه های یادشده بوده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ۳

طرح ۳

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        ۴

اهمیت انجام تحقیق                                                                                  ۶

اهداف کلی تحقیق                                                                                    ۶

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               ۶

روش انجام تحقیق                                                                                     ۷

فصل دوم       ۸

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                  ۸

۲_۱: ۹

۲_۲: انواع آنتن ها از نظر کاربرد                                                                              ۱۱

الف) آنتن هرتز ۱۱

ب) آنتن مارکنی ۱۱

پ) آنتن شلاقی ۱۲

ت ) آنتن لوزی ( روبیک)                                                                             ۱۲

ث) آنتن V معکوس                                                                                  ۱۲

ج) آنتن ۱۳

چ) آنتن ۱۶

ح) آنتن ۱۶

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                               ۱۷

۲-۳ : پارامترهای آنتن                                                                                ۱۸

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                            ۱۸

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         ۱۸

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                             ۱۹

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                               ۲۲

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                                   ۲۲

جهت دهندگی آنتن ها                                                                               ۲۳

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                 ۲۳

شعاع های فرعی آنتن ۲۴

مقاومت پرتو افکنی  ۲۵

امپدانس ورودی آنتن                                                                                 ۲۵

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                  ۲۶

طول موثر ۲۷

پهنای نوار فرکانس آنتن ها                                                                           ۲۷

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                  ۲۸

پلاریزاسیون ۲۹

پلاریزاسیون دایره ای     ۳۰

پلاریزاسیون ۳۰

ساختمان مکانیکی آنتن ها                                                                           ۳۱

اندازه آنتن ۳۱

نصب آنتن ۳۱

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                      ۳۲

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                              ۳۳

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                  ۳۴

فصل ۳۵

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                       ۳۵

۲-۱:سخت افزار شبکه                                                                                ۳۶

۲-۱-۱: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                            ۳۷

۲-۱-۲: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                               ۳۷

۲-۱-۳:شبکه های شخصی (personal area network)                                              ۳۷

۲-۱-۴:شبکه های محلی (local area network)                                             ۳۷

۲-۱-۵:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                              ۳۹

۲-۱-۶:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                              ۳۹

۲-۱-۷:شبکة بی سیم (wireless network)                                                   ۴۱

۲-۱-۸:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                  ۴۲

۲-۲: نرم افزار شبکه                                                                                  ۴۲

۲-۲-۱:لایة فیزیکی (Physical layer)                                                          ۴۶

۲-۲-۲: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                  ۴۶

۲-۲-۳:لایة ۴۷

۲-۲-۴:لایة انتقال(Transport layer)                                                          ۴۷

۲-۲-۵:لایة کاربرد (Application layer)                                                      ۴۷

۲-۳: شبکه های محلی بی سیم (۸۰۲٫۱۱)                                                         ۴۸

۲-۳-۱: ﭘشتة ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱                                                                       ۴۹

۲-۳-۲: لایة فیزیکی در ۸۰۲٫۱۱                                                                              ۴۹

۲-۴: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                              ۵۱

۲-۴-۱: لایة فیزیکی در ۸۰۲٫۱۶                                                                              ۵۲

فصل چهارم ۵۵

آنتن های ۵۵

 بخش ۵۶

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                       ۵۶

تداخل هم ۵۷

اثرات ۵۷

۴_الف_۱: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                        ۶۰

۴- الف – ۲: مدلهای کانال                                                                            ۶۲

۴-الف-۲-۱:مدل لی Lee s Model                                                              ۶۲

۴-الف- ۲-۲: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                                                              ۶۳

۴- الف-۲-۳: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                           ۶۴

۴-الف-۲-۴: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)             ۶۵

۳-الف-۲-۵: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                                                              ۶۵

۳-الف-۲-۶: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                              ۶۶

۴-الف-۲-۷-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-۲-۸: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                       ۶۷

۴-الف-۲-۹: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                     ۶۸

۴_الف_۳:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                           ۶۸

انواع آنتن های هوشمند                                                                              ۷۰

۴-الف-۴:ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده                                              ۷۴

۴-الف –۵: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت                                                        ۷۵

۴- الف – ۶: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم                                                         ۷۶

۴ الف ۶- ۱: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال                                               ۷۷

۴- الف-۶-۲: ترکیب های آرایه ای تنظیمی                                                        ۸۰

 ۴-الف –۶-۳: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                      ۸۱

مثال ۱-۴                                                                                              ۸۵

۴-الف-۷: نکات نتیجه گیری شده                                                                             ۸۸

بخش ۸۹

آنتن های آرایه ۸۹

۴-ب-۲: انواع آرایه ها                                                                                ۸۹

۴-ب-۲-۱: آرایه های خطی (Linear Array)                                                  ۹۰

۴-ب-۲-۲:آرایه های مسطح (Planar Array)                                                  ۹۰

۴-ب-۳: ویژگی های آرایه فازی                                                                     ۹۲

۴-ب-۳-۱: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                             ۹۲

۴-ب-۳-۲:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                 ۹۳

فصل ۹۵

نتیجه و ۹۶

منابع ۹۷

 

فهرست اشکال

عنوان           صفحه

شکل۲٫۱:آنتنVمعکوس

 شکل ۲٫۲ : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب – بوق قطاعی صفحه

 E ؛ ج- بوق هرمی.                                                                                                      ۱۴

شکل ۲٫۳ :  الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود                             ۱۵

شکل۲٫۴: الف- پرتو تشعشعی یک آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسک و مخروط      ۱۶

شکل ۲٫۵ : آنتن حلزونی                                                                                      ۱۷

شکل ۲٫۶: دستگاه مختصات کروی                                                                   ۱۹

شکل۲٫۷ : نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی                                                      ۲۰

شکل ۲٫۸: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن.                                          ۲۱

شکل۲٫۹: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی                                                   ۲۲

شکل ۲٫۱۰: نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی.                                                           ۲۴

شکل۲٫۱۱: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات                                                         ۲۶

شکل۲٫۱۲: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن        ب: مدار معادل             ۲۶

شکل۲٫۱۳:آنتن خطی به طول                                                                               ۲۷

شکل۲٫۱۴: وضعیت آنتن فرکانس ۳۰ کیلو هرتز                                                         ۳۲

شکل ۱،۳: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها                                                                ۴۴

شکل ۳,۲:انتقال اطلاعات در یک شبکه ۵ لایه                                                            ۴۵

شکل ۳،۳: پشته پروتکل ۸۰۲٫۱۱                                                                           ۴۹

شکل۳,۴:پشته پروتکلی۱۶,۸۰۲        

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: شبکه های بی سیم , آنتن ها در شبکه ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

صنعت برق همانند دیگر زیر ساختها در کشورهای صنعتی به سمت خصوصی شدن حرکت می کند . همچنین در کشور ما طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت برق باید در قسمت تولید تا ۸۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شود . در این پروژه به بررسی چگونگی خصوصی شدن بخش انتقال در بازارهای مختلف آمریکا می پردازیم و در انتها آنها را با هم مقایسه می کنیم .

در فصل اول شمای کلی بازار برق و کلیاتی در مورد آن بیان شده است .

فصل دوم به بررسی مدل های برق و اجزاء مختلف در بازار می پردازد .

فصل سوم دلایل استفاده از حقوق انتقال مالی و فیزیکی و معانی انها را بیان می کند .

فصل چهارم به بررسی جزئی تر حقوق مالی و فیزیکی و چگونگی تجارت آنها می پردازد و همچنین ایرادات و نقش آنها در سرمایه گذاری را بیان می کند .

فصل پنجم به چگونگی تطبیق حقوق انتقال مالی با کل شبکه می پردازد .

در فصل ششم بازارهای PJM ، نیویورک ، کالیفورنیا ، نیواینگلند ، تگزاس و نیوزلند از لحاظ تاریخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگی بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگی اجرای مزایده ها با هم مقایسه شده اند .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول – مقدمه                                                            ۱

فصل دوم – ساختار بازار                                                    ۵

        ۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوة بازار                                      ۶

        ۲-۲- مدل های بازار برق                                            ۶

        ۲-۳- ساختار بازار                                                   ۷

        ۲-۴- انواع بازار برق                                                         ۱۱

فصل سوم – معانی PTR , FTR                                             ۱۳

        ۳-۱- دلایل اسفاده از حقوق انتقال                                  ۱۴

        ۳-۲- حقوق انتقال فیزیکی                                           ۱۵

        ۳-۳- حقوق انتقال مالی                                              ۱۶

فصل چهارم  - طراحی بازار انتقال                                          ۱۸

        ۴-۱- طراحی بازار انتقال                                            ۱۹

        ۴-۲- مالکین حقوق انتقال مالی                                             ۲۱

فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار                                               ۳۴

فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود                 ۳۷

        ۶-۱- بازار PJM                                                     ۳۸

        ۶-۲- بازار نیویورک                                                  ۴۸

        ۶-۳- بازار کالیفرنیا                                                  ۵۵

        ۶-۴- بازار نیو اینگلند                                                        ۵۸

۶-۵- بازار تگزاس                                                   ۶۰

۶-۶- بازار نیوزلند                                                    ۶۳

فصل هفتم – نتیجه گیری                                                    ۶۶

منابع                                                                           ۷۳

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: انتقال برق , حقوق انتقال , بازار برق , حقوق انتقال برق ,
:: بازدید از این مطلب : 469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .

برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند .

البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است .

آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .

به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .

باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود .

مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . “جیمز کلارک ماکسول” (۱۸۳۱ – ۱۸۷۹ ) در سال ۱۸۶۴ در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد مبنی بر اینکه نور و امواج الکترومغناطیسی پدیده های فیزیک یکسانی هستند .

همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترومغناطیسی را می توان بصورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد .

مقدمه

فصل اول

۱- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………۹

۱-۱- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. ۹

۲-۱- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. ۱۳

۳-۱- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….۱۶

۴-۱- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………۲۰

۵-۱- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. ۲۱

۶-۱- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. ۲۶

۷-۱- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… ۳۰

۸-۱- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… ۳۱

۹-۱- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت  …………….. ۳۷

۱۰-۱- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. ۳۹

۱۱-۱- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. ۴۰

۱۲-۱- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. ۵۳

۱۳-۱- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. ۶۱

فصل دوم

۲- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. ۶۵

۱-۲- دوگانگی ……………………………………………………………………… ۶۶

۲-۲- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… ۷۱

فصل سوم  

۳- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. ۷۷

منابع و مأخذ ………………………………………………………………….۹۱

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اصول طراحی آنتنها , آنتنهای حلقوی , طراحی آنتنها , آنتنها ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

رشد رو به تزاید مصرف منابع غیرقابل تجدید انرژی و افزایش آلودگی های ناشی از بهره برداری های بی رویه، توازن این ذخائر پایان پذیر را به مخاطره افکنده و در این رابطه، بررسی راهکارهای عملی استفاده از منابع جدید انرژی (انرژی‌های تجدیدپذیر[۱]) در دستور کار محققان و دانشمندان قرار داده است.

حفظ سلامت محیط زیست و قابلیت بازیافت طبیعی دو خصوصیت مهمی است که در گزینش نهایی این منابع مورد توجه بوده و در این راستا، جذب انرژی مفید از اقیانوس ها، دریاها و رودخانه ها بعنوان یکی از پاکیزه ترین منابع بکر به جهان معرفی گردیده است.

بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، فکر دانشمندان را به سوی منابع انرژی مستقل از سوخت فسیلی کشانده که از آن جمله استفاده از انرژی پایان ناپذیر نهفته در دریاها می باشد.

در این پایان نامه به چگونگی تولید برق از جزر و مد دریاها بعنوان یکی از انرژیهای پایان ناپذیر نهفته در دریا اشاره شده است.

در فصل اول سعی شده تا ابتدا مختصری درباره انرژیهای قابل حصول از دریاها گفته شود تا خواننده این پایان نامه یک دید کلی درباره انرژیهای دریایی پیدا نماید. در فصل دوم در مورد جزر و مد و چگونگی به وجود آمدن جزر و مد و پارامترهای موثر در جزر و مد مطالبی ارائه گردیده است. در فصل سوم به شرایط لازم مکانی، برای ایجاد نیروگاههای جزر و مدی و نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی اشاره شده است. در فصل چهارم به روشهای مختلف تولید برق از طریق نیروی جزر و مدی، همچنین به عنوان نمونه دو نیروگاه جزر و مدی لارنس فرانسه و آناپولیس کانادا که در حال حاضر از آنها برای تولید برق استفاده می شود اشاره شده است. و در نهایت به بررسی سواحل ایران برای استفاه از انرژی جزر و مدی برای تولید برق پرداخته شده است. در فصل پنجم هم ترجمه مقاله ای آمده است که به کوشش حقیر انجام شده است.

فهرست مطالب

صفحه
۶
فصل اول: انرژیها قابل حصول از دریا                                                        ۸

۱-۱- معرفی انرژیهای قابل حصول از دریاها                                               ۹

۱-۲- انرژی جزر و مد دریا                                                            ۹

۱-۳- انرژی امواج دریا                                                                  ۱۰

۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج                                                       ۱۳

۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی                                                                    ۱۹

۱-۳-۳- نتیجه گیری                                                                     ۲۰

۱-۴- انرژی حرارتی دریا                                                               ۲۱

۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریا                                                       ۲۲

۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی                                                                    ۲۵

۱-۴-۳- نتیجه گیری                                                                     ۲۶

۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک                                                       ۲۶

۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک                                                         ۲۷

۱-۵-۲- نتیجه گیری                                                                     ۲۹

فصل دوم: جزر و ۳۰

۲-۱- منشأ و تاریخچه جزر و مد                                                     ۳۱

۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد                                                      ۳۲

۲-۳- ترکیب اثر ماه و خورشید بر روی جزر و مد                               ۳۳

۲-۴- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید                                      ۳۶

۲-۵- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد                                             ۳۹

۲-۶- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد                        ۳۹

۲-۷- سایر پارامترهای مؤثر در جزر و مد                                         ۴۰

۲-۸- کاربردهای جزر و مد                                                            ۴۰

۲-۹- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد                                  ۴۲

فصل سوم: شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی                         ۴۵
۳-۱- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی                            ۴۶

۳-۲- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا                                  ۴۸

۳-۳- عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد                                                         ۵۰

۳-۴- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی                                      ۵۰

۳-۴-۱- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی                                         ۵۲

۳-۴-۲- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی                          ۵۳

۳-۴-۳- ساختن دایک                                                                    ۵۴

۳-۴-۴- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی                                        ۵۴

۳-۴-۵- انواع توربین های بکارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی     ۵۵

۳-۴-۶- طراحی محور توربین                                                                   ۵۶
فصل چهارم: نیروگاه جزر و مدی                                                                ۵۸

۴-۱- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مدی                         ۵۹

۴-۲- سیستم یک حوضچه ای                                                                   ۶۰

۴-۳- سیستم دو حوضچه ای                                                                   ۶۶

۴-۴- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه                                            ۶۷

۴-۵- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای                        ۷۰

۴-۵-۱- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای ۷۱

۴-۶- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده                                ۷۳

۴-۶-۱- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس فرانسه                        ۷۴

۴-۶-۲- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا                       ۷۶

۴-۷- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق       ۷۸

۴-۸- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی                                      ۸۰

۴-۹- نتیجه گیری                                                                         ۸۴

فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژی تجدید پذیر)                                            ۸۶

- ۱۲۱

- منابع و ۱۴۸

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی تولید برق , تولید از طریق جزر و مد , تولید برق ,
:: بازدید از این مطلب : 303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

این پروژه مربوط به ساخت و بررسی مدار محافظ وسایل برقی می باشد که یک مدار کاملا الکترونیکی می باشد و برای محافظت از وسایل برقی اعم از یخجال ، تلویزیون ، کامپیوتر و … به کار می رود.

اهمیت این دستگاه در این است که اگر این دستگاه را سر راه برق شهر و وسیله برقی قرار ندهیم بر اثر نوسانات برق شهر ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

این مدار از آپ امپ ، آی سی رگولاتور ولتاژ ، ترانس ، ترانزیستور ، دیود ومقاومت های الکتریکی تشکیل شده است .

مراحل ساخت این پروژه شامل تعیین کردن نقشه مدار مورد نظر ، پیاده سازی روی کیت الکتریکی، نصب قطعات و نصب بر روی یک وسیله الکتریکی می باشد .

مقدمه

دستگاه محافظ وسایل برقی دستگاهی است که علاوه بر ساده بودن از نظر مداری و این که فاقد مدارات میکرو و نرم افزاری می باشد ولی هم اکنون در ادارات و منازل جایگاه مهمی در مورد جلوگیری از سوختن و عدم آسیب دیدگی لوازم برقی بر عهده دارد .

این دستگاه وسایل برقی را از نوسانات برق شهر حفظ می کند یعنی اگر ولتاژ برق شهر به زیر ۱۸۰ ولت یا بالای ۲۴۰ ولت برسد ، این دستگاه از طریق قطعات و در نهایت رله ، برق تغذیه وسیله برقی را قطع خواهد کرد و مانع از سوختن و یا آسیب دیدگی دستگاه می شود . برای قطع و وصل شدن رله و در نهایت وسیله برقی ، یک حد مشخص ولتاژ در مدار مورد نیاز است تا به رله اعمال شود . این حدود ولتاژ توسط یک آپ امپ به شماره LM124 تعیین می شود که در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم .. همچنین در ابتدای مدار یک ترانس کاهنده قرار دارد که برق ۲۲۰ ولت شهر را به ۱۲ ولت کاهش می دهد و از این ولتاژ در مدار استفاده می شود و زمانی که ۲۲۰ ولت اعمالی به مدار کاهش یا افزایش بیش از حد پیدا کرد ، مدار محافظ ، وسیله برقی را خاموش خواهد کرد .

این مدار در چند نوع مختلف در بازار طراحی و ساخته شده است که ما در این جا به بررسی نوع خاصی از این وسیله می پردازیم .

 

فهرست مطالب

 عنوان :                                                                                                                     صفحه

 فصل ۱ : قطعات مدار

۱-۱ : دیود ۱N4007 …………………………………………………….. 2

2-1 : ترانزیستور BC547 ………………………………………………. 5

3-1 : آپ امپ LM324 ……………………………………………………. 13

4-1 رگولاتور ولتاژ LM7812 ……………………………………………… 30

فصل ۲ : کارکرد مدار

۱-۱ : نحوه عملکرد مدار……………………………………………………………. ۴۲

۱-۱-۲ : تحلیل عملی مدار…………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۲ : نحوه عملکرد پل دیودی………………………………………………….. ۴۴

۲-۲ : تحلیل تئوری مدار……………………………………………………………… ۴۵

 فصل سوم :پیوست ها

۱-۳ : اطلاعات کاتالوگی دیود ۱N4007 ……………………………………………….. 49

2-3: اطلاعات کاتالوگی ترانزیستور BC 547 ………………………………………… 51

3-3 : اطلاعات کاتالوگی  آپ امپ LM 324 ……………………………………………. 55

4-3: اطلاعات کاتالوگی رگلاتور ولتاژ LM7812 ……………………………………….. 67

 

فهرست جداول

 

عنوان              

 

جدول ۱-۱-۱  : ماکزیمم مقادیر مجاز ………………………………………… ۳

جدول ۲-۱-۱ : مشخصات الکتریکی…………………………………………….. ۴

جدول ۳ -۱- ۱ : ابعاد قطعه………………………………………………………. ۴

جدول ۱-۲-۱ : مقادیر ماکزیمم مطلق…………………………………………………. ۵

جدول ۲-۲-۱ : مشسخصات الکتریکی …………………………………………….. ۶

جدول ۳-۲-۱ : پارامترهای h به ازای چند IC مختلف…………………………………… ۸

جدول ۴-۲-۱ : پارامترهای h در ، ، …………. ۹

جدول ۱-۳-۱ : رمزهای دستور……………………………………………. ۱۵

جدول ۲-۳-۱ مقادیر ماکزیمم مطلق………………………………………….. ۱۵

جدول ۳-۳-۱ : خواص الکتریکی……………………………………………………….. ۱۶

جدول ۱-۴-۱ : ویژگی های الکتریکی……………………………………….. ۳۲

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل مدار محافظ وسایل برقی ………………………………………… ۴۱

شکل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه………………………………………………… ۲

شکل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه…………………………………………………. ۴

شکل ۱-۲-۱ : شکل فیزیکی قطعه……………………………………………… ۵

شکل ۲-۲-۱ اندازه گیری لرزش نویز………………………………………………. ۶

شکل ۳-۲-۱ : مشخصات عمومی در  ………………………………………. ۸

شکل ۱-۳-۲-۱ : بهره جریان DC نسبت به جریان کلکتور……………………………… ۸

شکل ۲-۳-۲-۱ : VBE و VCE نسبت به جریان کلکتور……………………… ۹

شکل ۴-۲-۱ : مشخصات عمومی ( مگر این که مورد خاصی باشد )…………………… ۹

شکل ۱- ۴-۲-۱ : مشخصات خروجی امیتر مشترک……………………………………………….. ۹

شکل ۲- ۴-۲-۱ : تولید بهره جریان باند وسیع نسبت به جریان کلکتور……………………….. ۱۰

شکل ۳- ۴-۲-۱ : جریان قطع کلکتور نسبت به دمای محیط………………………………….. ۱۰

شکل ۴- ۴-۲-۱ : پارامترهای h نسبت به جریان کلکتور…………………………………….. ۱۱

شکل ۵- ۴-۲-۱ : ولتاژ نویز معادل در بیس نسبت به جریان کلکتور…………………………… ۱۱

شکل ۶- ۴-۲-۱ : الگوی نویز باند پهن نسبت به جریان کلکتور…………………………………. ۱۲

شکل ۱-۳-۱ : انواع مختلف این آی سی بر حسب فشردگی اتصالات………………………. ۱۳

شکل ۲-۳-۱ : اتصالات پین ( نمای بالایی )…………………………………………………… ۱۴

شکل ۳-۳-۱ : نمودار شماتیک از ۴/۱ آی سی……………………………………. ۱۵

شکل ۴-۳-۱ : جریان بایاس ورودی در برابر دمای محیط……………………………… ۱۸

شکل ۵-۳-۱ : محدود کننده جریان……………………………………. ۱۹

شکل ۶-۳-۱ : دامنه ولتاژ ورودی……………………………………. ۱۹

شکل ۷-۳-۱ : جریان تغذیه……………………………………………… ۱۹

شکل ۸-۳-۱ : حاصلضرب بهره در پهنای باند……………………………… ۲۰

شکل ۹-۳-۱ : نسبت پس زنی مد مشترک……………………………………. ۲۰

شکل ۱۰-۳-۱ : پاسخ فرکانسی حلقه باز…………………………………… ۲۰

شکل ۱۱-۳-۱ : پاسخ فرکانسی سیگنال بزرگ………………………………….. ۲۱

شکل ۱۲-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو………………………………. ۲۱

شکل ۱۳-۳-۱ : ویژگی های خروجی ( خوردن جریان )……………………………. ۲۱

شکل ۱۴-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو……………………………………………… ۲۲

شکل ۱۵- ۳-۱ : ویژگی های خروجی ( جریان دهی )…………………………………. ۲۲

شکل ۱۶-۳-۱ : جریان ورودی………………………………………. ۲۲

شکل ۱۷-۳-۱ : بهره ولتاژ………………………………………………………… ۲۳

شکل ۱۸-۳-۱ : منبع تتغذیه و نسبت پس زنی مد مشترک………………………. ۲۳

شکل ۱۹-۳-۱ : بهره ولتاژ سیگنال بزرگ……………………………………….. ۲۳

شکل ۲۰-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع……………………………………… ۲۴

شکل ۱-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر وارونگر جفتی AC ………………………. 24

شکل ۲-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر غیر وارونگر جفتی AC ……………………………… 24

شکل ۲۱-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع……………………………….. ۲۵

شکل ۱-۲۱-۳-۱ : بهره DC غیر وارونگر…………………………………….. ۲۵

شکل ۲-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر جمع DC…………………………………….. 25

شکل ۳-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر ابزاری DC امپدانسی با تنظیم بهره ورودی بالا……………. ۲۶

شکل ۴-۲۱-۳-۱ : آشکار ساز قله با رانش پایین……………………………… ۲۶

شکل ۲۲-۳-۱ : کاربرد آمپلی فایرهای متقارن برای کاهش جریان ورودی ( مفهوم کلی )……. ۲۶

شکل ۲۳-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع…………………………………… ۲۷

شکل ۱-۲۳-۳-۱ : فیلتر میان گذرنده فعال کننده………………………………………. ۲۷

شکل ۲-۲۳-۳-۱ : آمپلی فایر DC امپدانسی با ورودی بالا…………………………… ۲۷

شکل ۲۴-۳-۱ : فاز و بهره ولتاژ در برابر فرکانس……………………………….. ۲۸

شکل ۲۵-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته دور دهی ، ۱۴ پین پلاستیکی )……………. ۲۸

شکل ۲۶-۳-۱ : داده­های مکانیکی بسته(میکرو پکیج ۱۴پینی پلاستیکی با عملکرد تدریجی)……. ۲۸

شکل ۲۷-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته فشرده کوچک نازک ۱۴ پینی )………… ۲۹

شکل ۱-۴-۱ : نمودارهای اتصال……………………………………………… ۳۱

شکل ۱-۱-۴-۱ : بسته پلاستیکی…………………………………………. ۳۱

شکل ۲-۱-۴-۱ : بسته استوانه ای فلزی آلومینیومی………………….. ۳۱

شکل ۲-۴-۱ : نمای شماتیک…………………………………………………….. ۳۱

شکل ۳-۴-۱ : ویژکی های معمول عملکردی……………………………………… ۳۴

شکل ۱-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو…………………………………. ۳۴

شکل ۲-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو……………………………… ۳۴

شکل ۳-۳-۴-۱ : ولتاژ خروجی ( بهنجار شده به ازای )……………………….. ۳۵

شکل ۴-۳-۴-۱ : جریان قله خروجی………………………………………… ۳۵

شکل ۵-۳-۴-۱ : پس زنی موجک………………………………….. ۳۶

شکل ۶-۳-۴-۱ : پس زنی موجک……………………………………. ۳۶

شکل ۷-۳-۴-۱ : امپدانس خروجی……………………………………. ۳۶

شکل ۸-۳-۴-۱ : ولتاژ رهایی…………………………………………….. ۳۷

شکل ۹-۳-۴-۱ : ویژگی های رهایی…………………………… ۳۷

شکل ۱۰ -۳-۴-۱ : جریان خاموشی……………………………………… ۳۷

شکل ۱۱-۳-۴-۱ : جریان خاموشی……………………………………… ۳۸

شکل ۴-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود………………. ۳۹

شکل ۵-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود………………. ۳۹

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: طراحی و ساخت مدار , ساخت مدار محافظ , مدار محافظ وسايل برقی , محافظ وسایل برقی ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

فصل اول: در این فصل به بررسی مقدماتی در مورد هارمونیک ها و کیفیت برق داشته و همچنین تعریفی از هارمونیک ارائه شده می نماید. در مورد بعضی از استانداردهای هارمونیکی نظیر THD و DIN نیز بحث می نماید.

فصل دوم: در مورد منابعی که هارمونیک ها را تولید می نمایند بحث می نمایند که هارمونیک ها می توانند از مصرف کننده های فشار ضعیف مانند کامپیوترها و لوازم خانگی باشند تا کوره های الکتریکی و مبدل های AC/DC بزرگ

فصل سوم: در مورد اثرات هارمونیک ها بر روی عملکرد تغییرات و دستگاهها می‌باشد و همچنین در مورد آثار مضر آنها بر روی خازنها، دامپرهای روشنایی، موتورها، ترانسها، رله ها و … بحث می‌شود.

همچنین بحثی نیز در مورد توان هارمونیکی نیز خواهد داشت.

فصل چهارم: فصل نهائی این پروژه راه کارهای ممکن جهت حذف هارمونیک ها را ارائه می نماید که می توان از روشهای چند پالسه، فیلترهای فعال و غیر فعال و روش تزریق جریان نام برد.

فهرست مطالب

صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها………………………………………………. ۳

 (۱-۱) کلیات………………………………………………………………………………………………. ۴

(۱-۲) اعوجاج هارمونیکی……………………………………………………………………………… ۸

(۱-۳) اعوجاج ولتاژ و جریان…………………………………………………………………………. ۱۰

(۱-۴) مقادیر مؤثر و اعوجاج ها هارمونیکی کل………………………………………………… ۱۲

(۱-۵) هارمونیک های مرتبه سه……………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم : منابع تولید هارمونیکها…………………………………………………………………… ۱۷

(۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۸

(۲-۲) منابع تغذیه تک فاز……………………………………………………………………………… ۱۸

(۲-۳) مبدل های قدرت سه فاز………………………………………………………………………. ۲۱

( ۲-۳-۱ ) مبدل های AC/DC……………………………………………………………………… 21

(2-4) محرک های DC…………………………………………………………………………………. 23

(2-5) محرکه های AC…………………………………………………………………………………. 24

(2-6) تجهیزات قوس زننده…………………………………………………………………………… ۲۶

(۲-۶-۱) کوره های الکتریکی…………………………………………………………………………. ۲۸

(۲-۷) جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو…………………………………………………… ۳۱

(۲-۸) ترانسفورمرهای قدرت…………………………………………………………………………. ۳۳

(۲-۸-۱) اشباع ناشی از افزایش ولتاژ………………………………………………………………. ۳۴

 (۲-۱۰) لامپهای تخلیه ای…………………………………………………………………………….. ۳۵

(۲-۱۱) سایر منابع………………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل سوم: آثار هارمونیکها……………………………………………………………………………… ۳۷

(۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۳۸

(۳-۲ ) خازنها………………………………………………………………………………………………. ۳۹

(۳-۲-۱) اثرات مستقیم………………………………………………………………………………….. ۳۹

(۳-۲-۲) اثرات غیرمستقیم…………………………………………………………………………….. ۴۰

(۳-۳) لامپ های روشنایی و المان‌های حرارتی………………………………………………… ۴۴

 (۳-۴) موتورهای آسنکرون……………………………………………………………………………. ۴۵

(۳-۵) ماشنیهای سنکرون………………………………………………………………………………. ۴۸

(۳-۶) ترانسفورماتورها………………………………………………………………………………….. ۴۹

(۳-۶-۱) افزایش تلفات گردابی در هادیها…………………………………………………………. ۴۹

(۳-۶-۲) افزایش تلفات هیسترزیس………………………………………………………………… ۵۰

(۳-۶-۳) افزایش تلفات گردابی در هسته………………………………………………………….. ۵۱

(۳-۶-۴) کاهش توان نامی ترانسفورماتور………………………………………………………… ۵۲

(۳-۷) عملکرد رله ها…………………………………………………………………………………….. ۵۳

( ۳-۸) وسایل اندازه گیری الکتریکی……………………………………………………………….. ۵۶

(۳-۸-۱) توان حقیقی……………………………………………………………………………………. ۵۷

(۳-۸-۲) توان راکتیو……………………………………………………………………………………… ۵۸

(۳-۸-۳) توان ظاهری……………………………………………………………………………………. ۶۰

(۳-۹) کلیدهای فشار قوی……………………………………………………………………………… ۶۳

(۳-۱۰) عایق ها……………………………………………………………………………………………. ۶۵

(۳-۱۱) فیوزها……………………………………………………………………………………………… ۶۵

(۳-۱۲) سیستمهای مخابراتی………………………………………………………………………….. ۶۵

(۳-۱۳) تاثیرات دیگر هارمونیکها…………………………………………………………………….. ۶۶

فصل چهارم: روشهای حذف هارمونیکها………………………………………………………….. ۶۷

(۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۶۸

(۴-۲) روشهای چند پالسه……………………………………………………………………………… ۶۹

(۴-۲-۱) چگونگی حذف هارمونیکها………………………………………………………………. ۷۳

(۴-۲-۲) ترانسفورمرهای دو سیم پیچه……………………………………………………………. ۷۶

(۴-۲-۳) ترانسفورمرهای تک سیم پیچه………………………………………………………….. ۷۹

(۴-۳) فیلترهای غیر فعال………………………………………………………………………………. ۷۹

(۴-۳-۱) انواع فیلترهای غیر فعال…………………………………………………………………… ۸۰

(۴-۳-۲) پارامترهای غیر فعال………………………………………………………………………… ۸۱

(۴-۳-۳) طراحی فیلترهای تک تنظیمه…………………………………………………………….. ۸۴

(۴-۳-۴) طراحی فیلترهای دو تنظیمه………………………………………………………………. ۸۶

(۴-۳-۵) طراحی فیلترهای بالا گذر…………………………………………………………………. ۸۷

(۴-۳-۶) طراحی بهینه فیلترهای غیر فعال………………………………………………………… ۸۹

(۴-۳-۷) ملاحظات لازم در طراحی و نصب فیلترهای غیر فعال………………………….. ۸۹

( ۴-۴) فیلترهای غیر فعال……………………………………………………………………………… ۹۴

( ۴-۴-۱) فیلترهای فعال موازی……………………………………………………………………… ۹۶

( ۴-۴-۲) فیلترهای فعال هایبرید…………………………………………………………………….. ۹۸

( ۴-۵) سایر روشها……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

(۴-۵-۱) روش میکروپروسسوری تزریق جریان……………………………………………….. ۱۰۳

( ۴-۵-۲) استفاده از ماشین سنکرون با مدار تحریک رزونانس……………………………. ۱۰۶

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: منابع هارمونیك , بررسی منابع هارمونیك , منابع هارمونیك در سیستم , هارمونیک در سیستم , روشهای کاهش هارمونیک ,
:: بازدید از این مطلب : 273
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم۰ در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

مقدمه……………………………………………………………………… ۱

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور………………………………………….. ۶

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۱ تعریف ترانسفورماتور……………………………………………………………………. ۷

۳-۱ اصول اولیه……………………………………………………………………………………. ۷

۴-۱ القاء متقابل……………………………………………………………………………………. ۷

۵-۱ اصول کار ترانسفورماتور………………………………………………………………… ۹

۶-۱ مشخصات اسمی ترانسفورماتور………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۱ قدرت اسمی…………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۶-۱ ولتاژ اسمی اولیه………………………………………………………………………… ۱۲

۳-۶-۱ جریان اسمی…………………………………………………………………………….. ۱۲

۴-۶-۱ فرکانس اسمی…………………………………………………………………………… ۱۲

۵-۶-۱ نسبت تبدیل اسمی…………………………………………………………………….. ۱۳

۷-۱ تعیین تلفات در ترانسفورماتورها……………………………………………………… ۱۳

۱-۷-۱ تلفات آهنی………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۷-۱ تلفات فوکو در هسته………………………………………………………………….. ۱۳

۳-۷-۱ تلفات هیسترزیس……………………………………………………………………… ۱۴

۴-۷-۱ مقدار تلفات هیسترزیس…………………………………………………………….. ۱۶

۵-۷-۱ تلفات مس……………………………………………………………………………….. ۱۶

۸-۱ ساختمان ترانسفورماتور………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۸-۱ مدار مغناطیسی (هسته)………………………………………………………………. ۱۷

۲-۸-۱ مدار الکتریکی (سیم پیچها)…………………………………………………………. ۱۷

۱-۲-۸-۱ تپ چنجر…………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۸-۱ انواع تپ چنجر…………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۸-۱ مخزن روغن…………………………………………………………………………….. ۱۹

مخزن انبساط……………………………………………………………………………………….. ۱۹

۴-۸-۱ مواد عایق…………………………………………………………………………………. ۱۹

الف – کاغذهای عایق……………………………………………………………………………. ۲۰

ب – روغن عایق………………………………………………………………………………….. ۲۰

ج – بوشینکهای عایق……………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۸-۱ وسایل حفاظتی………………………………………………………………………….. ۲۱

الف – رله بوخهلتس…………………………………………………………………………….. ۲۱

ب – رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ…………………………………………………… ۲۲

ج – ظرفیت سیلی گاژل………………………………………………………………………… ۲۳

۹-۱ جرقه گیر……………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۱۰ پیچ ارت…………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده   ۲۶

۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲ منحنی مغناطیس شوندگی………………………………………………………………. ۲۷

۳-۲ پس ماند (هیسترزیس)…………………………………………………………………… ۳۰

۴-۲ تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)………………………………………………… ۳۲

۵-۲ تلفات هسته………………………………………………………………………………….. ۳۲

۶-۲ جریان تحریک………………………………………………………………………………. ۳۳

۷-۲ پدیده تحریک در ترانسفورماتورها…………………………………………………… ۳۳

۸-۲ تعریف و مفهوم هارمونیک ها…………………………………………………………. ۳۶

۱-۸-۲ هارمونیک ها…………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۸-۲ هارمونیک های میانی…………………………………………………………………. ۳۷

۹-۲ ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC     ۳۷

۱۰-۲ واکنشهای فرکانسی AC-DC……………………………………………………… 37

11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری………………………………………………………………. ۳۹

۱۲-۲ تحلیل ناپایداری………………………………………………………………………….. ۴۰

۱۳-۲ کنترل ناپایداری…………………………………………………………………………… ۴۱

۱۴-۲ جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور…………………………………………….. ۴۲

۱-۱۴-۲ عناصر قابل اشباع…………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۴-۲ وسایل فرومغناطیسی………………………………………………………………… ۴۳

فصل سوم : تأثیر هارمونیکهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت   ۴۶

۱-۳ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳ مروری بر تعاریف اساسی………………………………………………………………. ۴۷

۳-۳ اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه………………………………………. ۴۹

۴-۳ اثرات هارمونیک ها……………………………………………………………………….. ۵۱

۵-۳ نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها                      ۵۲

۱-۵-۳ توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم قدرت بدون خازن            ۵۲

۲-۵-۳ توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم پس از نصب خازن           ۵۲

۶-۳ رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان…………………………………. ۵۴

۷-۳ عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور…………………………………………………. ۵۴

۱-۷-۳ هارمونیکهای جریان…………………………………………………………………… ۵۴

۱) اثر بر تلفات اهمی…………………………………………………………………………….. ۵۴

۲) تداخل الکترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی……………………………………….. ۵۴

۳) تأثیر بر روی تلفات هسته………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۷-۳ هارمونیک های ولتاژ………………………………………………………………….. ۵۵

۱) تنش ولتاژ روی عایق………………………………………………………………………… ۵۵

۲) تداخل الکترواستاتیکی در مدارهای مخابراتی……………………………………….. ۵۵

۳) ولتاژ تشدید بزرگ……………………………………………………………………………. ۵۶

۸-۳ حذف هارمونیکها………………………………………………………………………….. ۵۶

۱) چگالی شار کمتر……………………………………………………………………………… ۵۶

۲) نوع اتصال……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه…………………………………………………… ۵۷

۴) استفاده از سیم پیچ سومین…………………………………………………………………. ۵۷

۵) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین…………………………………………………….. ۵۷

۹-۳ طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها………………………… ۵۸

۱۰-۳ چگونگی تعیین هارمونیکها…………………………………………………………… ۵۹

۱۱-۳ اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور                   ۵۹

۱۲-۳ مفاهیم تئوری……………………………………………………………………………… ۶۰

۱-۱۲-۳ مدل سازی……………………………………………………………………………… ۶۰

۱۳- ۳ نتایج عمل…………………………………………………………………………………. ۶۱

۱۴-۳ راه حل ها…………………………………………………………………………………… ۶۲

۱۵-۳ نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم: بررسی عملکرد هارمونیک ها در ترانسفورماتورهای قدرت      ۶۳

۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴- پدیده هارمونیک در ترانسفورماتور سه فاز………………………………………. ۶۴

۳-۴ اتصال ستاره………………………………………………………………………………….. ۶۸

۱-۳-۴ ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل                        ۶۸

۲-۳-۴ ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده                   ۷۱

۴-۴ اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی…………………………………………………………. ۷۲

۵-۴ اتصال Dy……………………………………………………………………………………. 72

6-4 اتصال yd…………………………………………………………………………………….. 73

7-4 اتصال Dd……………………………………………………………………………………. 74

8-4 هارمونیک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز…………………………… ۷۴

۹-۴ سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده…………………………………………………………….. ۷۶

۱۰-۴ تلفات هارمونیک در ترانسفورماتور………………………………………………… ۷۷

۱-۱۰-۴ تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور……………………….. ۷۷

۲-۱۰-۴ تلفات هیسترزیس هسته…………………………………………………………… ۷۷

۳-۱۰-۴ تلفات جریان گردابی در هسته…………………………………………………… ۷۸

۴-۱۰-۴ کاهش ظرفیت ترانسفورماتور……………………………………………………. ۷۹

فصل پنجم: جبران کننده های استاتیک……………………………………. ۸۰

۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۲-۵ راکتور کنترل شده با تریستور TCR………………………………………………… 81

1-2-5 ترکیب TCR و خازنهای ثابت موازی…………………………………………. ۸۷

۳-۵ راکتور اشباع شدهSCR…………………………………………………………………. 88

1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ…………………………………………………………………… ۸۹

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۹۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۹۲

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………. ۹۴

فصل اول……………………………………………………………………………….. ۶

شکل۱-۱: نمایش خطوط شار…………………………………………………………………………. ۸

شکل۲-۱: شمای کلی ترانسفورماتور……………………………………………………………….. ۹

شکل۳-۱: رابطه فوران و نیروی محرکه مغناطیسی…………………………………………….. ۱۱

شکل۴-۱: نمایش منحنی های هیستر زیس………………………………………………………. ۱۵

شکل۵-۱: نمایش بوشیگ های عایق………………………………………………………………… ۲۰

شکل۶-۱: یک نمونه رله………………………………………………………………………………… ۲۲

شکل۷-۱: رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ ها…………………………………………………. ۲۳

شکل۸-۱: ظرف سیلی کاژل…………………………………………………………………………… ۲۳

شکل۹-۱: شمای کلی یک ترانسفورماتور با مخزن روغن و سیستم جرقه گیر……….. ۲۴

شکل۱۰-۱: نمایش پیچ ارت…………………………………………………………………………… ۲۵

فصل دوم………………………………………………………………………………. ۲۶

شکل۱-۲: نمایش شدت جریان در هسته چنبره شکل………………………………………… ۲۸

شکل۲-۲: منحنی مغناطیس شوندگی………………………………………………………………. ۲۹

شکل۳-۲: منحنی مغناطیس شوندگی………………………………………………………………. ۲۹

شکل۴-۲: منحنی های هیستر زیس…………………………………………………………………. ۳۱

شکل۵-۲: حلقه های ایستا و پویا…………………………………………………………………….. ۳۲

شکل۶-۲: شکل موج جریان مغناطیس کننده…………………………………………………….. ۳۴

شکل۷-۲: شکل موج جریان تحریک با پسماند…………………………………………………. ۳۵

شکل۸-۲: شکل موج شار برای جریان مغناطیس کننده سینوسی………………………. ۳۶

شکل۹-۲: نمایش هارمونیک های توالی مثبت و منفی……………………………………….. ۳۸

شکل۱۰-۲: ترکیبdc توالی منفی تولید شده توسط مبدلHVDC……………………… 39

شکل۱۱-۲: نمایش امپدانس هایAC,DC در روش سیستم حوزه فرکانس…………. ۴۰

شکل۱۲-۲: مقایسه حالات مختلف اشباع…………………………………………………………. ۴۱

شکل۱۳-۲: مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور………………………………………………….. ۴۲

شکل۱۴-۲: جریان مغناطیس کننده ترانس و محتوای هارمونیکی آن…………………….. ۴۳

شکل۱۵-۲: مدار معادلT برای یک ترانسفورماتور…………………………………………….. ۴۴

شکل۱۶-۲: منحنی شار مغناطیسی برحسب جریان ترانسفورماتور……………………….. ۴۴

شکل۱۷-۲: نمونه شکل موج جریان مغناطیسی برای یک ترانسفورماتور………………. ۴۴

فصل سوم………………………………………………………………………………. ۴۶

شکل۱-۳: مولدهای هارمونی جریان………………………………………………………………… ۴۷

شکل۲-۳: هارمونیک پنجم با ضریب۳۵%…………………………………………………………. ۴۸

شکل۳-۳: طیف هارمونیک ها………………………………………………………………………… ۵۰

شکل۴-۳: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی………………………………………………. ۵۰

شکل۵-۳: طیف هارمونیک ها………………………………………………………………………… ۵۰

شکل۶-۳: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی………………………………………………. ۵۰

شکل۷-۳: مسیر هارمونیکی جریان در سیستم بدون خازن………………………………….. ۵۲

شکل۸-۳: مسیر هارمونی های جریان در سیستم پس از نصب خازن……………………. ۵۳

شکل۹-۳: تداخل الکترو استاتیکی با مدارهای مغناطیسی……………………………………. ۵۵

شکل۱۰-۳: ولتاژ تشدید بزرگ در اثر هارمونیک سوم………………………………………… ۵۶

شکل۱۱-۳: ترانسفورماتور ستاره مثلث زمین، برای حذف هارمونیک های مضرب۳………….. ۵۸

شکل۱۲-۳: طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها………………………. ۵۸

شکل۱۳-۳: مدار معادل ساده شده سیم پیچ ترانسفورماتور………………………………….. ۶۰

شکل۱۴-۳: توزیع ولتاژ در طول یک سیم پیچ…………………………………………………… ۶۱

فصل چهارم……………………………………………………………………………. ۶۳

شکل۱-۴: نمودار برداری ولتاژهای مؤلفه اصلی، سوم، پنجم و هفتم…………………….. ۶۵

شکل۲-۴: نمودار برداری ولتاژهای اصلی، هارمونیک پنجم وهفتم……………………….. ۶۶

شکل۳-۴: نمایش نیروی محرکه الکتریکیemf اتصال ستاره در هر لحظه…………….. ۶۶

شکل۴-۴:نمایش هارمونیک های سوم در اتصال مثلث……………………………………….. ۶۶

شکل۵-۴: مربوط به نوسان نقطه خنثی…………………………………………………………….. ۷۰

شکل۶-۴: مسیر پارهای هارمونیک سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهای سه فاز

نوع هسته ای………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

شکل۷-۴: ترانسفورماتور با اتصالY-yبدون بار………………………………………………… ۷۵

شکل۸-۴: سیم پیچ سومین (ثالثیه)…………………………………………………………………… ۷۷

فصل پنجم……………………………………………………………………………… ۸۰

شکل۱-۵: ساختمان شماتیکTCR…………………………………………………………………. 81

شکل۲-۵: منحنی تغییرات بر حسب زاویه هدایت و زاویه آتش………… ۸۳

شکل۳-۵: مشخصه ولتاژ- جریانTCR…………………………………………………………… 84

شکل۴-۵: یک نمونه صافی با استفاده ازL.C……………………………………………………. 85

شکل۵-۵: حذف هارمونیک سوم با استفاده از مدارTCR با اتصال ستاره………………. ۸۶

شکل۶-۵: حدف هارمونیک های پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره.. ۸۶

شکل۷-۵: بررسی اختلال در شبکه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران کننده با خازن. ۸۷

شکل۸-۵: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR……………………………………………………. 88

شکل۹-۵: حذف هارمونیک های شبکه قدرت با استفاده از راکتور اشباع شدهSR….. 88

شکل۱۰-۵: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR با خازن اصلاح شیب……………………. ۸۹

شکل ۱۱-۵ : حذف هارمونیکهای شبکه قدرت با استفاده از راکتور اشباع شده SR……. 89

شکل ۱۲-۵: منحنی مشخصه ولتاژ – جریان SR  با خازن اصلاح شیب……………….. ۹۰

فصل دوم……………………………………………………………………………….

جدول۱-۲: مقادیر هارمونیک ها در جریان مغناطیسی یک ترانسفورماتور……………… ۴۵

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی اثرات هارمونیک , هارمونیک های ولتاژ , ترانسفورماتورهای قدرت ,
:: بازدید از این مطلب : 768
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اساس موتور القایی:

 در موتور الکتریکی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در قسمت گردندۀ ماشین صورت می گیرد. در موتورهای DC و یکنوع موتورAc ، قدرت الکتریکی  توسط کلکتور و جاروبکها مستقیماً به رتور داده می شود. با توجه به اینکه، این نوع ماشینها را می توان موتورهای هدایتی (Conduction motor) می نامند. در معمولیترین نوع  موتورA.C قدرت الکتریکی مستقیماً به رتور هدایت نمی شود و رتور قدرت رابطور القایی درست مانند ثانویۀ ترانسفور ماتور دریافت می کند. به این دلیل این نوع موتورها به نام موتورهای القایی معروفند. ضمن تجزیه و تحلیل موتورها، آشکار می شود که مفید خواهد بود اگر موتور القایی مانند یک ترانستور ماتور با ثانویۀ گردان تصور شود.

بدین ترتیب که یک سیم پیچی ساکن به منبع A.c وصل است و سیم پیچی دیگر به طریقی است که می تواند به راحتی بچرخد و انرژی خود را ضمن چرخش، توسط القاء مانند ترانسفور ماتور دریافت کند. اصول موتور القایی ابتدا توسط Arago در سال ۱۸۲۴ موقعی  که وی پدیدۀ جالب زیر را ملاحظه نمود کشف گردید:

اگر یک صفحۀ غیر مغناطیسسی nonmagnetic و یک قطب نا به هم لولا شوند، بطوریکه محورهای آنها با هم موازی باشند و هر دو قطب با یکی از قطبهای  قطب نما نزدیک لبۀ صفحه دیسک واقع شده  باشند اگر که دیسک را بچرخاند قطب نما نیز خواهد چرخید یا بر عکس اگر عقربه را بچرخاند دیسک نیز می چرخد چرخش قسمت القاء شده همان جهت چرخش قسمت دیگر است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه فصل اول :

 اساس کارموتورهای القایی                                                                   ۱

مزایا ومعایب ۵

ساختارموتورهای القایی                                                                        ۶

لغزش وسرعت روتور                                                                            ۹

میدانهای گردان                                                                                   ۱۰

کاربردموتورهای القایی                                                                        ۱۸

فصل دوم :

روشهای کنترل سرعت موتورهای القایی                                                 ۲۳

تنظیم سرعت موتور به وسیله تغییر دادن عدده قطبها                                  ۲۳

تنظیم سرعت گردش موتور به وسیله تغییر فرکانس                                   ۳۰

تنظیم دورموتور به وسیله تغییر مقاومت اهمی مدارروتور                           ۳۱

پیوست موتورهای آسنکرون به صورت آبشاری یا کاسکاد                       ۳۴

معایب کاسکاد دومتورآسنکرون                                                            ۳۷

نکات تکمیلی درتنظیم دور موتورهای القایی                                          ۳۸

تنظیم دورموتورهای القایی باتغییر فرکانس تغذیه                                     ۴۶

اتصال آبشاری موتورهای القایی                                                            ۵۲

تنظیم سرعت موتورآسنکرون به وسیله مبدلهای فرکانس یا اینورترها          ۶۰

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

فصل سوم :

کنترل سرعت به روش کنترل میدان باالگوریتم پیش رفته                          ۶۹

۱-  مقدمه ۶۹

۲- مدل موتورالقایی                                                                             ۷۲

۳- الگوریتم کنترلی کمترین زمان                                                          ۷۴

۴- کنترل باکمترین تلفات                                                                     ۸۱

۵- کنترل درکمترین زمان باکمترین تلفات                                              ۸۳

۶- نتایج شبیه سازی                                                                                       ۸۳

۷- نتیجه ۸۸

فصل چهارم

نمونه آزمایشگاهی کنترل سرعت موتورالقایی توسط کنترلر فازی                ۸۹

۱- مقدمه                                                                                             ۸۹

۲- شبیه سازی کنترل سرعت حلقه توسط کنترلر فازی                              ۹۱

۳- نتایج شبیه سازی                                                                             ۹۵

۴- پیاده سازی آزمایشگاهی                                                                  ۹۵

۵- نتایج آزمایشگاهی                                                                          ۹۷

نتیجه گیری                                                                                         ۱۰۰

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: كنترل سرعت موتورهای القايی , موتورهای القایی , سرعت موتورهای القایی , کنترل سرعت ,
:: بازدید از این مطلب : 266
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فصل اول
تحلیل ، بررسی و مقایسه خواص هادیهای مس و آلومینیوم
۱-۱- مقدمه

شینها معمولا” از مس( e-al) ساخته می شوند. در حال حاضر در سطوح ولتاژ kv20 33kv , و ۰٫۴kv اغلب از شینهای مس استفاده میشود.از آنجائیکه در جداول استاندارد ارائه شده در استانداردهای مختلف هم برای هادیهای مسی هم برای هادیهای آلومینیومی مقاطع استاندارد ارائه شده است بنابراین لازم است که مطالعه و بررسی جهت مقایسه خواص الکتریکی  مکانیکی و حرارتی مس و آلومینیوم انجام شودتا بتوان در صورت امکان و اقتصادی بودن از شینهای آلومینیومی بجای شینهای مسی استفاده کرد.
در این پروژه تحقیقاتی- اجرایی در ابتدا مهمترین خواص عمومی مواد این هادیها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم آنگاه فرمولهایی جهت مقایسه خواص دو هادی استخراج کرده سپس پارامترهای مؤثر در باردهی شین را بیان می کنیم.و در ادامه اثرات اتصال کوتاه را مورد مطالعه قرار میدهیم و در پایان محسبات الکتریکی مکانیکی و حرارتی را بر روی یک سیستم فرضی و یک سیستم واقعی برای دو حالت استفاده از شین مسی و استفاده از شی آلومینیومی انجام می دهیم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

فصل اول

تحلیل و بررسی و مقایسه خواص هادیها ی مس و آلومینیوم
۱-۱-    مقدمه
۱-۲-    بررسی و مقایسه خواص هادیهای مس و آلومینیوم
۱-۳-    مقایسه فرمولی خواص هادیهای مس و آلومینیوم
۱ -۳-۱- از نظر مشخصات الکتریکی
۱ -۳-۲- از نظر مشخصات مکانیکی

فصل دوم
محاسبات اتصال کوتاه در سیستم
۲-۱-تعیین سطح مقطع شینها
۲-۲- مطالعه اثرات اتصال کوتاه
۲-۲-۱-اثر حرارتی
۲ -۲-۲-اثر مکانیکی

۲-۳-محاسبه شبکه از نظر استقامت مکانیکی
۲-۳-۱-نیروی وارده به شین و تکیه گاهها در اثر عبور جریان اتصال کوتاه
۲-۳-۲-استقامت مکانیکی در اتصال کوتاه
۲-۳-۳-محاسبه نیروی وارده بر تکیه گاه
۲-۴-استقامت حرارتی شینها در مقابل جریانهای اتصال کوتاه
۲-۴-۱-روش اول ،استفاده از فرمول تجربی
۲-۴-۲- روش دوم ،استفاده از منحنی

فصل سوم
محاسبات الکتریکی ، مکانیکی و برودتی
یک شبکه فرضی و یک شبکه واقعی

۳-۱-مطالعات الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی بر روی یک شبکه فرضی
۳-۱-۱- مقایسه الکتریکی شین CU و AL باهم
۳-۱-۲-مقایسه وزنی CU با  AL
3-1-3- مقایسه استقامت مکانیکی CU با AL
3-1-3-1-حالت نصب عمودی شینها
۳-۱-۳-۲-حالت نصب افقی شینها
۳-۱-۴-محاسبه سطح مقطع بر اساس استقامت حرارتی در مقابل جریانهای اتصال کوتاه
۳-۱-۵-نتیجه گیری
۳-۲-مطالعات الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی بر روی یک شبکه نمونه واقعی
۳-۲-۱-محاسبات الکتریکی
۳-۲-۱-۱-محاسبه سطح مقطع بر اساس جریان مجاز
۳-۲-۱-۲-محاسبه مقاومت الکتریکی شینها
۳-۲-۲-محاسبه وزن شینها
۳-۲-۳-محاسبه مکانیکی
۳-۲-۳-۱-محاسبه برای شین آلومینیومی
۳-۲-۳-۲-محاسبه برای شین آلومینیومی
۳-۲-۴-محاسبات حرارتی

فصل چهارم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: كاربرد شینهای آلومینیومی , شینهای مسی , شینهای آلومینیومی ,
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار

 با توجه به نقش حیاتی انرژی الکتریسیته در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد کشور ، لزوم توجه به نیروگاه های برقی به عنوان منبع اصلی تولید انرژی الکتریسیته اهمیت بسیاری پیدا می کند . توان تولیدی این نیروگاه ها از طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و … منتقل        می شود تا چرخه اقتصادی کشور به حرکت در آید . در واقع بدون وجود نیروگاه ها ،  سخن گفتن از مقوله ای به نام صنعت برق بیهوده است . در زمینه نصب راه اندازی ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه ها ، مهندسان مختلفی وجود دارند که از مهمترین آنها می توان به مهندسان برق و مکانیک اشاره نمود . با توجه به اینکه مهندسین برق شاغل در نیروگاه ها باید از تمام قسمتهای آنها ، اعم از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی اطلاعات کافی داشته باشند ، بر آن شدیم که با انجام این پروژه برخی از تجهیزات مهم و شبکه داخلی نیروگاه ها را ( سیکل ترکیبی ) مورد ارزیابی قرار داده و به نحوی پخش بار شبکه داخلی نیروگاه را نیز انجام دهیم . لذا در ابتدا نگاهی گذرا به وضعیت برق در ایران داشتیم و در فصل دوم نیز نگاهی به نیروگاه های بخاری و گازی ( سیکل ترکیبی ) داشتیم و در فصل سوم به سیستم شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی اشاره نمودیم و در فصل چهارم ترانسفورماتورهای قدرت نیروگاهی را مورد ارزیابی قرار دادیم . مهمترین کارمان در فصل پنجم و ششم بوده که در این دو فصل نگاهی عمیق به شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد داشتیم و در آن سطح مقطع کابل های مورد استفاده و همچنین پخش بار این شبکه داخلی را توسط نرم افزار انجام    داده ایم .

فهرست مطالب

    عنوان                                                          صفحه
فصل اول : مقدمه ای بر تولید برق در ایران

۱-۱  انواع نیروگاه های تولید برق                                                           ۲

۱-۲ عرضه و تقاضای انرژی برق                                                             ۶

۱-۳ تولید نیروگاه های ایران                                                                ۱۱

فصل دوم : آشنایی با نیروگاه های سیکل ترکیبی ( بخاری گازی )

 ۲-۱ نیروگاه های بخاری                                                                     ۱۸

۲-۱-۱ ۱۸

۲-۱-۲ سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری                                              ۲۰

۲-۱-۳ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن                                                   ۲۴

۲-۲ نیروگاه گازی                                                                             ۳۱

۲-۲-۱ مقدمه                                                                                  ۳۱

۲-۲-۲ سیکل قدرت گازی                                                               ۳۲

۲-۲-۳ تجهیزات نیروگاه گازی                                                          ۳۶

۲-۳ نیروگاه سیکل ترکیبی                                                               ۴۲

۲-۳-۱ مقدمه                                                                               ۴۲

۲-۳-۲ نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب                                    ۴۶

فصل سوم : مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق

۳-۱ مقدمه                                                                                  ۵۳

۳-۲ سیستمهای داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی                                       ۵۴

۳-۳  انتخاب ولتاژ مصرف داخلی                                                        ۵۵

۳-۴  تغذیه مصرف داخلی نیروگاه                                                       ۵۷

۳-۴-۱ تغذیه از شین اصلی نیروگاه                                                     ۵۷

۳-۴-۲ تغذیه از پایانه ژنراتور                                                             ۵۹

۳-۴-۳ تغذیه مصرف داخلی با اتصال گروهی واحدها                                ۶۴

۳-۵ تغذیه برق اضطراری                                                                 ۶۵

۳-۶ تغذیه شین DC                                                                      ۶۷

۳-۷ سیستم برق اضطراری                                                             ۶۸

۳-۸ شاخص های مطرح در طراحی سیستم مصرف داخلی نیروگاه             ۶۹

۳-۹ بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی نیروگاه                            ۷۰

۳-۹-۱ انواع بارهای مصرفی تقسیم بندی آنها                                      ۷۰

۳-۹-۲ دسته بندی بارها از لحاظ اهمیت و حساسیت                             ۷۱

۳-۹-۳ بررسی انواع مصرف کننده های انرژی الکتریکی                           ۷۳

۳-۱۰ انواع بارهای موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد                          ۷۶

فصل چهارم  : ترانسفورماتورهای قدرت

۴-۱ مقدمه                                                                                ۸۶

۴-۲ دسته بندی های مختلف ترانسفورماتور                                         ۸۷

۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای قدرت                                      ۸۸

۴-۴ تجهیزات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت                                      ۹۰

۴-۵ مشخصات پلاک ترانسفورماتورها                                                ۱۰۵

۴-۶ خصوصیات ترانسفورماتور قدرت نیروگاه                                       ۱۱۲

فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع کابل ها

۵-۱ کابل های نیروگاهی                                                               ۱۱۹

۵-۱-۱ کابل های فشار ضعیف و متوسط                                            ۱۱۹

۵-۱-۲ کابل های فشار قوی                                                           ۱۲۰

۵-۲ سطح مقطع کابل ها                                                               ۱۲۱

۵-۳ اصول و شرایطی که در تعیین سطح مقطع کابل ها بکار می روند         ۱۲۲

۵-۴ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ MV                                 ۱۲۵

۵-۵ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ LV

فصل ششم : پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

۶-۱ مقدمه

۶-۲ مساله پخش بار

۶-۳ برنامه کامپیوتری پخش بار

۶-۴ اجرای برنامه پخش بار برای شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

منابع ماخذ

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: محاسبات پخش بار , پخش بار در شبكه , نیروگاه سیكل تركيبی , سیکل ترکیبی ,
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

دما یکی از عنصرهای ویژه برای پرورش گل بوده است و از اهمیت خاصی برخوردار است مثال گل کاغذی گیاهی بالارونده و قوی با ساقه های چوبی که اغلب دارای تعدادی خار هستند. این گیاه در حقیقت همیشه سبز است ولی از آنجایی که بومی مناطق گرم می باشد در نواحی سرد در فصل سرما باید به گلخانه منتقل شود وگرنه برگهایش می ریزد. گلهای آن که در حقیقت از براکته های قرمز- ارغوانی تشکیل شده اند در فصل تابستان ظاهر می شوند. حداکثر بلندی آن به ۷ متر می رسد.حداقل دمای قابل تحمل ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد وحداکثر در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد قابل رشت می باشد و هدف ما از ساختن این مدار کنترل این دما و ثابت نگاه داشتن بین دو دمای مورد نظر.

۱-۲-تاریخچه :

پرورش گل یکی از شاخه های بزرگ کشاورزی محسوب میشود که در گلخانه ها این کار صورت میگیرد  قبلا برای تعیین دمای گلخانه برای رشت و پرورش گل از دما سنج استفاده میشد که فقط دما را نشان می داد  ولی کاهش و افزایش دما بصورت دستی انجام میشد اخیرا دستگاهای ساخته شد که کنترل دمای بالا و دمای پایین را بصورت مجزا از هم جدا میکرد ٬ ما در این دستگاه از روشی استفاده کرده ایم که کنترل دمای بالا و پایین را بصورت اتوماتیک کنترل میکند.

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

مقدمه ……………………………………………….. ۱

فصل اول :

۱-۱- بیان مسئله …………………………………. ۲

۱-۲- تاریخچه…………………………………………. ۲

فصل دوم :

۲-۱- مشخصه های مهم یک سنسور…………………………….. ۳

۲-۲- شرایط محیطی…………………………………………….. ۳

۲-۳- خروجی تمام رنج……………………………………………….. ۳

۲-۴- هیسترزیس………………………………………………………. ۳

۲-۵- خطی بودن………………………………………………. ۳

۲-۶- محدویت کمیت مورد سنجش…………………………………… ۴

۲-۷- انحراف ……………………………………………………… ۴

۲-۸- طول عمر………………………………………………………….. ۴

۲-۹- اضافه بار…………………………………………………….. ۴

۲-۱۰- حد تفکیک…………………………………………………… ۴

۲-۱۱- حساسیت……………………………………………………………. ۴

۲-۱۲- سرعت پاسخ دهی …………………………………………………………. ۴

فصل سوم:

۳-۲- رگولاتورهای ولتاژ خروجی ثابت مثبت…………………………………………. ۷

۳-۳- رگولاتورهای ولتاژ خروجی ثابت منفی ………………………………. ۸

۳-۴- رگولاتورهای ولتاژ خروجی متغیر…………………………… ۸

فصل چهارم:

۴-۱- آشنائی با LCD…………………………………………. 11

4-2- Vee………………………………………………………….. 13

4-3- انتخاگر خواندن……………………………………………….. ۱۳

۴-۴- روش فرستادن یک کاراکتر………………………………… ۱۴

فصل پنجم:

۵-۱- خازن……………………………………………………… ۱۵

۵-۲- تشخیص مقدار ظرفیت خازن……………………………. ۱۶

۵-۳- روش های اتصال خازن به مدار……………………….. ۱۶

۵-۴- خازنهای قطب دار…………………………………………………. ۱۶

 

5-5- خازن های تانتالیوم………………………………………………….. ۱۷

۵-۶- خازنهای بدون قطب…………………………………………….. ۱۸

۵-۷- کد رنگی خازن ها………………………………………………. ۱۸

۵-۸- خازن های متغیر………………………………………….. ۲۰

۵-۹- خازن های الکترولیت……………………………….. ۲۱

۵-۱۰- خازن های تریمر…………………………………… ۲۲

فصل ششم :

۶-۱- امکانات سخت افزاری سیستم کنترل دمای محیط برای پرورش گلهای زینتی ………… ۲۳

۶-۲- توضیح نحوه کارکرد مدار………………………………………….. ۲۴

۶-۳- خروجی و ورودی های مدار…………………………………………… ۲۴

فصل هفتم :

۷-۱- برنامه میکرو……………………………………… ۲۶

نتیجه گیری………………………………………… ۳۳

منابع …………………………………………………………………. ۳۴

فهرست اشکال

عنوان                                              صفحه

شکل ۲-۱- ……………………………………… ۵

شکل ۲-۲- …………………………………………………… ۵

شکل ۲-۳ -………………………………………………………. ۶

شکل ۳-۱- …………………………………………………………. ۷

شکل ۳-۲- ………………………………………………. ۸

شکل ۳-۳- ……………………………………………. ۹

شکل ۳-۴- …………………………………………………….. ۱۰

شکل ۴-۱- ………………………………………………….. ۱۲

شکل ۴-۲-……………………………………………… ۱۲

شکل ۴-۳- ……………………………………………………. ۱۴

شکل ۵-۱-………………………………………………….. ۱۷

شکل ۵-۲- …………………………………………………………… ۱۷

شکل ۵-۳-……………………………………………………… ۱۸

شکل ۵-۴-…………………………………………………………… ۱۸

شکل ۵-۵-…………………………………………………………….. ۱۹

شکل ۵-۶-……………………………………………………………. ۲۰

شکل ۵-۷- ………………………………………………………. ۲۱

شکل ۵-۸-……………………………………………………… ۲۱

شکل ۵-۹-……………………………………………………….. ۲۲

شکل ۵-۱۰-……………………………………………………………….. ۲۲

شکل ۶-۱- ……………………………………………………………. ۲۳

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کنترل دمای گلخانه , دمای گلخانه ,
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

خلاصه:

          در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک‌تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبکه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

          برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

          بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت شهید کشوری کرمانشاه و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.

          در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکه‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبکه مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم عوامل کلی که سبب اختلال در عملگرد برقگیر می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP که قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبکه آنالیز نماید شبکه مورد نظر شبیه‌سازی شده و شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبکه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.

          با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده با شکل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی،  وقوع پدیده فرورزونانسی در پست شهید کشوری کرمانشاه کاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذکور ارائه شده است.

 

عنوان                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱-        کلیات

۱-۲-        هدف

 

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه

      ۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای صاعقه

          ۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه

     ۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)

          ۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل یا کلید‌زنی

          ۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی

             ۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از کلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی

             ۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای کلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار

۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت

 

عنوان                                                                          صفحه

          ۲-۲-۳-۱- مقدمه

          ۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین

          ۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار

          ۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی

          ۲-۲-۳-۵- تشدید در شبکه

          ۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی

 

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- برقگیرهای اکسید روی

          ۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی

          ۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها

          ۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی

          ۳-۲-۴- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی

            ۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی

            ۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری

        عنوان                                                                          صفحه

            ۳-۳-۴-۳- حداکثر ولتاژ کار دائم

            ۳-۳-۴-۴- فرکانس نامی

            ۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه

            ۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر

            ۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی

            ۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی

            ۳-۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر

            ۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع

            ۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر

            ۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر

            ۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی

            ۳-۲-۴-۱۴- کلاس تخلیه برقگیر

۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها

          ۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر

 

 

        عنوان                                                                          صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر

۴-۳- پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور

۴-۴- پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان

۴-۵- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی

۴-۶- عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها

۴-۷- اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه

    ۴-۷-۱- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل

    ۴-۷-۲- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV

4-8- اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر

          ۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر

          ۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر

          ۴-۸-۳- اکسید شدن و خرابی کنتاکتهای مدارات خارجی برقگیر

 

 

        عنوان                                                                          صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت شهید کشوری کرمانشاه

۵-۱- مقدمه

۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس

۵-۳- فرورزونانس

          ۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی

          ۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی

۵-۴- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس

          ۵-۴-۱- مدل پایه

          ۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیک

          ۵-۴-۳- مدل شبه پریودیک

          ۵-۴-۴- مدل آشوب گونه

۵-۵- شناسایی فرورزونانس

۵-۶- جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست شهید کشوری

۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست شهید کشوری کرمانشاه

          ۵-۷-۱- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp

            ۵-۷-۱-۱- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

        عنوان                                                                          صفحه

            ۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

          ۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست شهید کشوری کرمانشاه

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور

ب- ترانسپوز کردن خط بیستون – کرمانشاه

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تخریب برقگیرها , رقگیرهای پست , علل تخریب برقگیرها ,
:: بازدید از این مطلب : 394
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فصل اول

انواع نیروگاهها:

            نیروگاههایی که به منظور تولید انرژی الکتریکی به کار برده می‌شوند را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی کرد:

۱-۱- نیروگاه آبی

۲-۱- نیروگاه بخاری

۳-۱- نیروگاه هسته ای

۴-۱- نیروگاه  اضطراری

۵-۱- نیروگاه گازی

۱-۱- نیروگاه آبی

          تبدیل نیروی عظیم آب به نیروی الکتریکی از بدو پیدایش صنعت برق مورد توجه خاص قرار داشته است زیرا علاوه بر این که آب رایگان در اختیار نیروگاه و صنعت قرار می‌گیرد تلف نیز نمی‌شود و از بین نمی‌رود بخصوص موقعی که بتوان پس از تبدیل انرژی جنبشی آب به انرژی الکتریکی، در کشاورزی نیز از آن استفاده کرد ارزش چنین نیروگاهی دو چندان می‌شود.

آن چیز که استفاده از نیروی آب را برای تولید انرژی الکتریکی محدود می‌کند و به آن شرایط خاصی می‌بخشد گرانی قیمت تأسیسات (سد و کانال کشی و غیره) می‌باشد. از این جهت است که در کشورهای مترقی و پیشرفته و صنعتی با وجود رودخانه‌های پر آب و امکانات آب فراوان هنوز قسمت اعظم انرژی الکتریکی توسط نیروگاههای حرارتی تولید می‌شود و نیروگاههای آبی فقط در شرایط خاص می‌تواند از نظر اقتصادی با نیروگاههای حرارتی رقابت کند.

                                                      فهرست مطالب

فصل اول  -  انواع نیروگاهها……………………………………………………….۱

نیروگاه آبی……………………………………………………………………………….۱

نیروگاه بخاری……………………………………………………………………………۵

نیروگاه هسته ای…………………………………………………………………………۱۱

نیروگاه  اضطراری……………………………………………………………………..۱۶

نیروگاه گازی…………………………………………………………………………….۱۷

فصل دوم- ساختمان توربین گازی………………………………………………۲۵

کمپرسور………………………………………………………………………………….۲۵

محفظه احتراق……………………………………………………………………………….۲۸

توربین…………………………………………………………………………………………..۳۶

فصل سوم- تعریف مسأله و ضرورت خنک کردن هوای ورودی کمپرسور  ۳۹

سیستمهای خنک کننده تبخیری……………………………………………………………………………۴۲

۱-سیستم air washer………………………………………………………………………………………43

2-سیستم خنک کننده media……………………………………………………………………………43

3-سیستم فشار قوی fog……………………………………………………………………………………44

سیستمهای خنک کننده برودتی………………………………………………………………………۴۶

۱-چیلرهای تراکمی……………………………………………………………………………………..۴۶

۲-چیلرهای جذبی………………………………………………………………………………………..۴۷

سیستمهای ذخیره سازی سرما………………………………………………………………………….۴۹

فصل چهارم……………………………………………………………………۵۱

سیستم تماس مستقیم……………………………………………………………………………………..۵۳

سیستم غیر تماسی…………………………………………………………………………………………۵۴

خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ(مه پاشی)………………………………………………۵۴

تولید fog……………………………………………………………………………………………………61

توزیع اندازه ذرات………………………………………………………………………………………..۶۱

ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز……………………………………………..۶۱

نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر……………………………………………………………..۶۲

سیستم کنترل………………………………………………………………………………………………..۶۳

مکان نازلها در توربین گازی…………………………………………………………………………..۶۴

کیفیت اب مصرفی……………………………………………………………………………………….۶۵

نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی……………………………………………………………….۶۶

شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی ………………………………………۶۸

اسیب FOD……………………………………………………………………………………………….69

موارد یخ زدگی…………………………………………………………………………………………..۷۰

تحریک کمپرسور………………………………………………………………………………………..۷۰

تغییر شکل حرارتی ورودی…………………………………………………………………………….۷۱

مسایل مربوط به خراب شدن………………………………………………………………………….۷۱

خوردگی در مجرای ورودی…………………………………………………………………………۷۲

فرسودگی روکش کمپرسور………………………………………………………………………….۷۳

انتخاب سیستم مناسب………………………………………………………………………………….۷۴٫

بررسی اقتصادی………………………………………………………………………………………….۷۴

 خنک سازی هوای دهانة ورودی – ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی………………..۸۳

امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه)……………………………………………………………..۹۴

راه حل  b/o /o در polar works…………………………………………………………….95

سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت …………………………۱۰۱

راهکار POLAR WORKS…………………………………………………………………110

مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR………………………………….113

ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن ……………………………۱۲۸

 ارزیابی بهینه سازی پروژه های نیروی جدید با خنک کردن هوای ورودی به توربین گازی……………………………………………………………………………………………………۱۲۸

سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی……………………………..۱۵۷

خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide…………………..160

تزریق  swirl flashبرای بهبود کارکرد نیروگاه……………………………………………۱۶۷

فصل پنجم………………………………………………………………۱۸۶

راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یک توربین گازی وجود دارد

چکیده مطالب…………………………………………………………………………………………۱۸۷

خنک سازی ورودی………………………………………………………………………………..۱۹۰

مه پاشی((fogging………………………………………………………………………………..191

اثر فاگینگ در نیروگاه قم…………………………………………………………………………۱۹۷

پیوست…………………………………………………………………………………………………۲۳۵

منابع……………………………………………………………………………………………………۲۴۱

 

دانلود

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افزایش کارایی , کارایی نیروگاه , یروگاه گازی , خنک سازی ورودی , Fogging ,
:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 فروردين 1393 | نظرات ()