نوشته شده توسط : جلال

طرح مساله:

معلم در هر رده ای که باشد بر وی لازم است یک فرد اجتماعی و نمونه باشد بدین معنی سعی کند روح انضباط را در میام دانش آموزان ودانشجویان تبلور سازد خود نیز نمونه انضباط است این نکته گویای این منظور نظر است که معلم خود نمونه اخلاق در زندگی کاری و برون کاری باشد زندگی یک معلم به خصوص معلم دبستان و دبیرستان، در محیط کار و در آماده شدن برای ایفای نقش تربیتی او خلاصه نمی شودبلکه او در میان جمع باید خود را نشان داده چون ارتباط با دیگران بخصوص مشارکت در ناراحتی ها و حل مسائل اشخاص نمی تواند قرین راحتی باشد ولی گاهی مسائلی وجود دارد که معلمین نسبت به شغل خود احساس نارضایتی می کنند که می تواند در راستای این مطالب نوع مدیریت مدرسه ، نوع معلمین واقع در مدرسه، ایجاد تسهیلات و نوع تسهیلات و نوع مشکلات حاشیه ای در خانه  عدم رضایت همسر از شغل خانم و نوع تربیت فرزندان که تمام این عناوین می تواند در نوع رضایت و یا عدم رضایت معلمین نقش بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسئله

کلید واژه ها

تعاریف و اصطلاحات و تعریف مفاهیم

روش و تکنیک

محتوای موضوع

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: علل نارضایتی , علل نارضایتی شغلی , نارضایتی شغلی , نارضایتی شغلی معلمان ,
:: بازدید از این مطلب : 219
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

طرح مساله:

معلم در هر رده ای که باشد بر وی لازم است یک فرد اجتماعی و نمونه باشد بدین معنی سعی کند روح انضباط را در میام دانش آموزان ودانشجویان تبلور سازد خود نیز نمونه انضباط است این نکته گویای این منظور نظر است که معلم خود نمونه اخلاق در زندگی کاری و برون کاری باشد زندگی یک معلم به خصوص معلم دبستان و دبیرستان، در محیط کار و در آماده شدن برای ایفای نقش تربیتی او خلاصه نمی شودبلکه او در میان جمع باید خود را نشان داده چون ارتباط با دیگران بخصوص مشارکت در ناراحتی ها و حل مسائل اشخاص نمی تواند قرین راحتی باشد ولی گاهی مسائلی وجود دارد که معلمین نسبت به شغل خود احساس نارضایتی می کنند که می تواند در راستای این مطالب نوع مدیریت مدرسه ، نوع معلمین واقع در مدرسه، ایجاد تسهیلات و نوع تسهیلات و نوع مشکلات حاشیه ای در خانه  عدم رضایت همسر از شغل خانم و نوع تربیت فرزندان که تمام این عناوین می تواند در نوع رضایت و یا عدم رضایت معلمین نقش بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسئله

کلید واژه ها

تعاریف و اصطلاحات و تعریف مفاهیم

روش و تکنیک

محتوای موضوع

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: علل نارضایتی , علل نارضایتی شغلی , نارضایتی شغلی , نارضایتی شغلی معلمان ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، LSD ، اکستاسی و … در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر+ پرسشنامه

چکیده :

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی،LSDو… می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از ۱۰۰ نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

  فهرست محتوا

     فصل اول :

- مقدمه

- هدف تحقیق

- ضرورت و اهمیت تحقیق

- فرضیه تحقیق

- تعاریف نظری و اصطلاحات

     فصل دوم :

- تاریخچه

- تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

- تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

- تعریف تریاک و عوارض آن

- تعریف هروئین و عوارض آن

- تعریف حشیش و عوارض آن

-  تعریف کوکانین و عوارض آن

- تعریف کرک و عوارض آن

- مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

- تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی(دیدگاه کنزبرگ،خودشیفته) نظریات روان کاوی

- عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

     فصل سوم :

- جامعه تحقیق

- نمونه تحقیق

- روش نمونه گیری

- روش جمع آوری اطلاعات

- ابزار تحقیق

- اعتبار روایی ابزار تحقیق

- روش آماری

     فصل چهارم :

- یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

     فصل پنجم :

- خلاصه و نتیجه گیری

- محدودیتها

- پیشنهادها

- فهرست منابع

 

منابع و مأخذ :

۱-    محمد برفی، از میکده تا ماتم کده اعتیاد، نشر احسان، ۱۳۸۳

۲-    احمد صبور اردوبادی، اعتیاد بلای قرن بیستم، تبریز، نشر خورشید،۱۳۵۳

۳-    حسن اسعدی، اعتیاد در آئینه خانواده، نشر کیهان، ۱۳۸۴

۴-    رضا صارمی، انواع مخدر صنعتی و شیمیایی، نشر پرشکوه، ۱۳۸۲

۵-    اداره کل پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، بررسی مواد مخدر، نشر سازمان تبلیغات اسلامی،۱۳۸۴

۶-     حبیب آقا بخشی، بررسی مواد مخدر، نشر حافظ، ۱۳۷۹

۷-    محمدجواد صاحب زمانی، جوانی پر رنج، نشر اعطایی، ۱۳۵۵

دانلود کنید

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: علل گرایش جوانان به مواد , مصرف مواد , مصرف مواد در بین دانشجویان , مواد مخدر ,
:: بازدید از این مطلب : 698
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، LSD ، اکستاسی و … در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر+ پرسشنامه

چکیده :

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی،LSDو… می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از ۱۰۰ نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

  فهرست محتوا

     فصل اول :

- مقدمه

- هدف تحقیق

- ضرورت و اهمیت تحقیق

- فرضیه تحقیق

- تعاریف نظری و اصطلاحات

     فصل دوم :

- تاریخچه

- تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

- تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

- تعریف تریاک و عوارض آن

- تعریف هروئین و عوارض آن

- تعریف حشیش و عوارض آن

-  تعریف کوکانین و عوارض آن

- تعریف کرک و عوارض آن

- مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

- تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی(دیدگاه کنزبرگ،خودشیفته) نظریات روان کاوی

- عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

     فصل سوم :

- جامعه تحقیق

- نمونه تحقیق

- روش نمونه گیری

- روش جمع آوری اطلاعات

- ابزار تحقیق

- اعتبار روایی ابزار تحقیق

- روش آماری

     فصل چهارم :

- یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

     فصل پنجم :

- خلاصه و نتیجه گیری

- محدودیتها

- پیشنهادها

- فهرست منابع

 

منابع و مأخذ :

۱-    محمد برفی، از میکده تا ماتم کده اعتیاد، نشر احسان، ۱۳۸۳

۲-    احمد صبور اردوبادی، اعتیاد بلای قرن بیستم، تبریز، نشر خورشید،۱۳۵۳

۳-    حسن اسعدی، اعتیاد در آئینه خانواده، نشر کیهان، ۱۳۸۴

۴-    رضا صارمی، انواع مخدر صنعتی و شیمیایی، نشر پرشکوه، ۱۳۸۲

۵-    اداره کل پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، بررسی مواد مخدر، نشر سازمان تبلیغات اسلامی،۱۳۸۴

۶-     حبیب آقا بخشی، بررسی مواد مخدر، نشر حافظ، ۱۳۷۹

۷-    محمدجواد صاحب زمانی، جوانی پر رنج، نشر اعطایی، ۱۳۵۵

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: علل گرایش جوانان به مواد , مصرف مواد , مصرف مواد در بین دانشجویان , مواد مخدر ,
:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

در این تحقیق،به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپراسمیت مورد سنجش قرار دادیم.

نمونه تحقیق ۳۰ نفر زن متأهل و ۳۰ نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق آزمونt گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم .

از آنجائیکه t بدست آمده کوچکتر از t جدول بود به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
موضوع تحقیق
فایده، اهمیت، هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
ابعاد عزت نفس
مفهوم خود
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس
عزت نفس و عملکرد سودمند
علت اصلی کدام است ؟
دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس
تحقیقات انجام شده
مقدمه
جامعه مورد تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
اعتبار و پایایی آزمون
روش تجزیه و تحلیل
محاسبه شاخص های گرایش مرکزی گروه اول
محاسبه شاخص های گرایش مرکزی گروه دوم
محاسبات استنباطی
مقدمه
خلاصه
نتیجه
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع

منابع:

۱ـ بختیاری ، فرضعلی، بررسی عزت نفس و رابطه آن با هیجان پذیری در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان نامه دانشکده مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۷۵

۲ـ بیابانگرد، اسماعیل با مقدمه ای از دکتر غلامعلی افروز، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ،تهران انجمن اولیای مربیان جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱ چاپ اول

۳ـ بیابانگرد ،اسماعیل،روان شناسی نوجوانان،تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۷۶

۴ـ پور شافعی ، هادی، رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان قاین، پایان نامه تهران دانشگاه تربیت معلم،۱۳۷۰

۵ـ ستوده ،هدایت ال..،روان شناسی اجتماعی ، تهران انتشارات آوای نو،۱۳۷۶

۶ـ سادات .محمدعلی،اخلاق اسلامی،انتشارات مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی۱۳۶۹

۷ـ سیاسی ،علی اکبر، نظریه های مربوط به شخصیت، نشر دانشگاهی۱۳۶۶

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عزت نفس , عزت نفس بین زنان , عزت نفس زنان متاهل , عزت نفس زنان مجرد ,
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

 مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ  بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ  بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (۱) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (۲) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدی‌گری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدی‌گری (با ذکر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهداف
۱- هدف کلی
۲- اهداف ویژه
سئوالات/ فرضیات
۱- سئوالات پژوهش
۲- فرضیات پژوهش
روش پژوهش
۱- نوع پژوهش
۲- محیط پژوهش
۳- جامعه پژوهش
۴- نمونه پژوهش
۵- روش و ابزار گردآوری داده‌ها
۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تعریف واژه‌ها
خلاصه تحلیل یافته‌ها
وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری
وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات
وضعیت کلی پیمانکاران
برنامه‌ریزی واگذاری
سازماندهی واگذاری و روش‌های اجرایی
شیوه‌های کنترلی
نتایج واگذاری
برنامه‌های آتی و سایر برنامه‌ها
بحث و نتیجه‌گیری
۱- الگوی مفهومی
۲- الگوی اجرایی
۳- مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی
۴- طرح گذار
پیشنهادها
فهرست منابع

فهرست منابع

- دبیرخانه تحقیقات کاربردی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. گزارش‌های طرح پژوهشی بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجری: گروه کارشناسان ایران، ۸۳-۱۳۸۲٫

- Buehler, Stefan and Haucap, Justus. (July 2003). Strategic Outsourcing Revisited, Socioeconomic Institute, University of Zurich,Working Paper No. 0305.

- Hong Kong Government Efficiency Unit. (October 2003).  Serving the Community By Using the Private Sector: A general guide to outsourcing, Second Edition.

- Mengen, Markus. (2001). Information Systems Outsourcing and ASP in the Health Care Industry, Bayreuth Hospital University, Retrieved 13 Aug. 2003

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی شیوهها , تصدیگری خدمات , خدمات پشتیبانی , كاهش تصدیگری ,
:: بازدید از این مطلب : 183
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد۲) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . ۳) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله که در یک ماه گذشته در حدود ۴۵۰ نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که ۴۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای ۳۰ سوال دورسه  مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر  است .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

سبکهای زندگی : سوال چند انتخابی

دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن ؟

زندگی مشترک : جنبه ها ی مثبت و منفی

جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت

جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچو پوچ

تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف

جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی

و استقلال

جنبه های منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم

پیدا کردن همسر ایده آل : اقدامی مهم

معیارهای انتخاب : تفاوتها یا تشابه ها ؟

عاشق شدن : پرش بدون نیزه

روابط زن و شوهر : روشن نگهداشتن چراغ

بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف از دواج

ازدواج در آمریکای شمالی

ازدواج مدنی

زندگی مشترک آزاد

زوج بودن اما جدا زندگی کردن

خانواده هسته ای

بچه خواستن : گذر از حالت زوج به حالت خانواده

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت

مسائل ناباروری

چرخه زندگی خانوادگی : تحول خانواده در طول زمان

مراحل چرخه زندگی خانوادگی

استقرار خانواده

گذر به موقعیت والدینی

خانواده با بچه پیش دبستانی

خانواده یا بچه دبستانی

خانواده به عنوان سکوی پرش

خانواده پس والدینی

چرخه زندگی خانوادگی : دید انتقادی

زوجها و خانواده های در حال متارکه

علتهای متارکه

پیامدهای متارکه

تکرار رئوس مطالب

چرا و چگونه تصمیم می گیریم تنها بمانیم یا ازدواج کنیم ؟

مراحل زندگی خانواده هسته ای کدامهاست ؟

متارکه زن و شوهر چه پیامدهایی دارد ؟

کارهای خانگی

جنبشهای طرفداری از حقوق زنان

نخستین جنبشهای زنان در فرانسه

مبارزه در ایلات متحده

تحولات اروپا

تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق زنان

خشونت خانگی آزار و تجاوز جنسی

خشونت خانگی

فصل سوم

تعیین روش تحقیق

جامعه آماری مورد مطلعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات

معرفی آزمون

روش اجرای پژوهش

روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یااطلاعات

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

ضمائم

پرسش نامه همسر آزاری

منابع و ماخذ

منابع و ماخذ                                                                                                                

احمدی – سهیل ، خانواده و خانواده درمانی ، انتشارات نور در سال ۱۳۸۲ ، تهران

بیارنی ، احمد ، روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات نور ، سال ۱۳۸۰، تهران

پاشا شریفی ، علی ، آسیب روانی ، انتشارات ارجمند ، سال ۱۳۷۹، تهران

رحیمیان ، حوریه بانو، نظریه ها و روان درمانی ، انتشارات قوس ، سال ۱۳۸۰، تهران

دلاور ، علی ، آمار استنباطی ، انتشارات رشد ، سال ۱۳۷۹، تهران

دلاور ، علی ، روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، سال ۱۳۸۰، تهران

سارعی ، ارعی ، ایرج ، خانواده نابسامان ، انتشارات فرهنگ ، سال ۱۳۸۱، تهران

گنجی ، حمزه ، روانشناسی رشد ، انتشارات سمت سال ۱۳۸۱ ، تهران

قاسم زاده حبیب ، رشد عاطفی زندگی زناشویی ، انتشارات آگاه ، سال ۱۳۸۰، تهران

کاوندی ، سپهر منصور ، حقوق زنان در زندگی زناشویی ، انتشارات نور سال ۱۳۸۲ ، تهران

گروسی ، سینا ، زندگی و نابهنجاریهای آن ، انتشلرات آگاه سال ۱۳۸۰ تهران

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی شیوع همسر آزاری , همسر آزاری , همسر آزاری در بین زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد۲) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . ۳) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله که در یک ماه گذشته در حدود ۴۵۰ نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که ۴۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای ۳۰ سوال دورسه  مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر  است .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

سبکهای زندگی : سوال چند انتخابی

دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن ؟

زندگی مشترک : جنبه ها ی مثبت و منفی

جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت

جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچو پوچ

تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف

جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی

و استقلال

جنبه های منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم

پیدا کردن همسر ایده آل : اقدامی مهم

معیارهای انتخاب : تفاوتها یا تشابه ها ؟

عاشق شدن : پرش بدون نیزه

روابط زن و شوهر : روشن نگهداشتن چراغ

بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف از دواج

ازدواج در آمریکای شمالی

ازدواج مدنی

زندگی مشترک آزاد

زوج بودن اما جدا زندگی کردن

خانواده هسته ای

بچه خواستن : گذر از حالت زوج به حالت خانواده

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت

مسائل ناباروری

چرخه زندگی خانوادگی : تحول خانواده در طول زمان

مراحل چرخه زندگی خانوادگی

استقرار خانواده

گذر به موقعیت والدینی

خانواده با بچه پیش دبستانی

خانواده یا بچه دبستانی

خانواده به عنوان سکوی پرش

خانواده پس والدینی

چرخه زندگی خانوادگی : دید انتقادی

زوجها و خانواده های در حال متارکه

علتهای متارکه

پیامدهای متارکه

تکرار رئوس مطالب

چرا و چگونه تصمیم می گیریم تنها بمانیم یا ازدواج کنیم ؟

مراحل زندگی خانواده هسته ای کدامهاست ؟

متارکه زن و شوهر چه پیامدهایی دارد ؟

کارهای خانگی

جنبشهای طرفداری از حقوق زنان

نخستین جنبشهای زنان در فرانسه

مبارزه در ایلات متحده

تحولات اروپا

تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق زنان

خشونت خانگی آزار و تجاوز جنسی

خشونت خانگی

فصل سوم

تعیین روش تحقیق

جامعه آماری مورد مطلعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات

معرفی آزمون

روش اجرای پژوهش

روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یااطلاعات

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

ضمائم

پرسش نامه همسر آزاری

منابع و ماخذ

منابع و ماخذ                                                                                                                

احمدی – سهیل ، خانواده و خانواده درمانی ، انتشارات نور در سال ۱۳۸۲ ، تهران

بیارنی ، احمد ، روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات نور ، سال ۱۳۸۰، تهران

پاشا شریفی ، علی ، آسیب روانی ، انتشارات ارجمند ، سال ۱۳۷۹، تهران

رحیمیان ، حوریه بانو، نظریه ها و روان درمانی ، انتشارات قوس ، سال ۱۳۸۰، تهران

دلاور ، علی ، آمار استنباطی ، انتشارات رشد ، سال ۱۳۷۹، تهران

دلاور ، علی ، روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، سال ۱۳۸۰، تهران

سارعی ، ارعی ، ایرج ، خانواده نابسامان ، انتشارات فرهنگ ، سال ۱۳۸۱، تهران

گنجی ، حمزه ، روانشناسی رشد ، انتشارات سمت سال ۱۳۸۱ ، تهران

قاسم زاده حبیب ، رشد عاطفی زندگی زناشویی ، انتشارات آگاه ، سال ۱۳۸۰، تهران

کاوندی ، سپهر منصور ، حقوق زنان در زندگی زناشویی ، انتشارات نور سال ۱۳۸۲ ، تهران

گروسی ، سینا ، زندگی و نابهنجاریهای آن ، انتشلرات آگاه سال ۱۳۸۰ تهران

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی شیوع همسر آزاری , همسر آزاری , همسر آزاری در بین زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 211
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل ۵۰ نفر عادی و ۵ نفر ناشنوا می‌باشد.

فهرست عناوین

چکیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشکل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(۲۱-۱)

فصل پنجم:

خلاصه یک تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

منابع:

۱-   ست‌جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ترجمه حسن پاشا شریفی – دکتر نرگس طالقانی- انتشارات رشد پائیز ۱۳۷۱

۲-   پاکزاد محمود – هیاهو در دنیای سکوت – انتشارات کانون کرولالها ایران شهریور ۱۳۶۳

۳-   ثنایی- باقر، روان‌درمانی و مشاوره گروهی – انتشارات چهر ۱۳۶۹

۴-   رویس موریس- پیرن‌هانری- تفاوتهای فردی ترجمه دکتر سهرودی . انتشارات علمی آبان ۱۳۶۸

۵-   شریفی، پاشا- اصول روان‌سنجی و روان آزمایی – انتشارات رشد ۱۳۷۲

۶-   شفیع‌آبادی- عبدالله راهنمایی شغلی و حرفه‌ای انتشارات رشد ۱۳۷۱

۷-   میلانی‌فر، بهروز- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی انتشارات فومس مهرماه ۱۳۶۹

۸-   نیکزاد. محمود زمینه راهنمایی و مشاهده ازتعلیم و تربیت سازمان انتشارات کیهان تابستان ۱۳۷۰

۹-   هالان کافمن- کودکان استثنایی- ترجمه مجتبی جوادیان انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۱

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رغبتهای شغلی , رغبتهای شغل , رغبتهای شغل دانش آموزان , رغبتهای شغلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 233
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل ۵۰ نفر عادی و ۵ نفر ناشنوا می‌باشد.

فهرست عناوین

چکیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشکل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(۲۱-۱)

فصل پنجم:

خلاصه یک تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

منابع:

۱-   ست‌جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ترجمه حسن پاشا شریفی – دکتر نرگس طالقانی- انتشارات رشد پائیز ۱۳۷۱

۲-   پاکزاد محمود – هیاهو در دنیای سکوت – انتشارات کانون کرولالها ایران شهریور ۱۳۶۳

۳-   ثنایی- باقر، روان‌درمانی و مشاوره گروهی – انتشارات چهر ۱۳۶۹

۴-   رویس موریس- پیرن‌هانری- تفاوتهای فردی ترجمه دکتر سهرودی . انتشارات علمی آبان ۱۳۶۸

۵-   شریفی، پاشا- اصول روان‌سنجی و روان آزمایی – انتشارات رشد ۱۳۷۲

۶-   شفیع‌آبادی- عبدالله راهنمایی شغلی و حرفه‌ای انتشارات رشد ۱۳۷۱

۷-   میلانی‌فر، بهروز- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی انتشارات فومس مهرماه ۱۳۶۹

۸-   نیکزاد. محمود زمینه راهنمایی و مشاهده ازتعلیم و تربیت سازمان انتشارات کیهان تابستان ۱۳۷۰

۹-   هالان کافمن- کودکان استثنایی- ترجمه مجتبی جوادیان انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۱

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رغبتهای شغلی , رغبتهای شغل , رغبتهای شغل دانش آموزان , رغبتهای شغلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل ۵۰ نفر عادی و ۵ نفر ناشنوا می‌باشد.

فهرست عناوین

چکیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشکل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(۲۱-۱)

فصل پنجم:

خلاصه یک تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

منابع:

۱-   ست‌جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ترجمه حسن پاشا شریفی – دکتر نرگس طالقانی- انتشارات رشد پائیز ۱۳۷۱

۲-   پاکزاد محمود – هیاهو در دنیای سکوت – انتشارات کانون کرولالها ایران شهریور ۱۳۶۳

۳-   ثنایی- باقر، روان‌درمانی و مشاوره گروهی – انتشارات چهر ۱۳۶۹

۴-   رویس موریس- پیرن‌هانری- تفاوتهای فردی ترجمه دکتر سهرودی . انتشارات علمی آبان ۱۳۶۸

۵-   شریفی، پاشا- اصول روان‌سنجی و روان آزمایی – انتشارات رشد ۱۳۷۲

۶-   شفیع‌آبادی- عبدالله راهنمایی شغلی و حرفه‌ای انتشارات رشد ۱۳۷۱

۷-   میلانی‌فر، بهروز- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی انتشارات فومس مهرماه ۱۳۶۹

۸-   نیکزاد. محمود زمینه راهنمایی و مشاهده ازتعلیم و تربیت سازمان انتشارات کیهان تابستان ۱۳۷۰

۹-   هالان کافمن- کودکان استثنایی- ترجمه مجتبی جوادیان انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۱

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رغبتهای شغلی , رغبتهای شغل , رغبتهای شغل دانش آموزان , رغبتهای شغلی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 261
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می کنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که: ۳/۷۴ درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، ۸/۱۷ درصد در حد    ضعیف و ۹/۷ درصد در حد خوب می باشد.

همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق……………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………..

- هدف جزئی……………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………

- محدودیت های قابل کنترل…………………………………………………………………………..

- محدودیت های غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………

تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………..

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ……………………………………………………..

 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

بهره وری ……………………………………………………………………………………………………

آمار ……………………………………………………………………………………………………………

- آمار اماکن و تاسیسات ورزشی ………………………………………………………………….

- زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی …………………………………………

- آمار منابع انسانی ……………………………………………………………………………………..

پایه های علمی ……………………………………………………………………………………………..

- تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………….

- تحقیقات خارج از کشور …………………………………………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری ……………………………………………….

روش تجزیه تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………..

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری

منابع …………………………………………………………………………………………………………..

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رضایتمندی , بررسی رضایتمندی دانشجویان , رضایتمندی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می کنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که: ۳/۷۴ درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، ۸/۱۷ درصد در حد    ضعیف و ۹/۷ درصد در حد خوب می باشد.

همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق……………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………..

- هدف جزئی……………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………

- محدودیت های قابل کنترل…………………………………………………………………………..

- محدودیت های غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………

تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………..

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ……………………………………………………..

 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

بهره وری ……………………………………………………………………………………………………

آمار ……………………………………………………………………………………………………………

- آمار اماکن و تاسیسات ورزشی ………………………………………………………………….

- زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی …………………………………………

- آمار منابع انسانی ……………………………………………………………………………………..

پایه های علمی ……………………………………………………………………………………………..

- تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………….

- تحقیقات خارج از کشور …………………………………………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری ……………………………………………….

روش تجزیه تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………..

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری

منابع …………………………………………………………………………………………………………..

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی رضایتمندی دانشجویان , رضایتمندی دانشجویان , رضایتمندی ,
:: بازدید از این مطلب : 218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی  رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش  رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                         ۱

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                  ۲

مقدمه                                                                                        ۳

بیان مساله                                                                                  ۴

اهداف تحقیق                                                                               ۵

فرضیه ها                                                                                   ۶

تعاریف عملیاتی                                                                            ۷

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                    ۹

هدف بهداشت روانی                                                                      ۱۰

ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی                                                                   ۱۱

عوامل موثر در تامین بهداشت روانی                                                          ۱۲

بهداشت روانی وورزش                                                                 ۱۹

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                                   ۲۷

نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان                                  ۲۸

نقش مربی در بهداشت روانی                                                                    ۳۰

پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض                                                          ۳۲

بهداشت روانی و اجتماع                                                                 ۳۴

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی                                             ۳۸

مرکز راهنمایی کودک                                                                              ۳۹

کودکان و جوانان ناسازگار                                                            ۴۰

علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار                                                 ۴۱

پشگیری اولیه                                                                              ۴۵

پیشگیری ثالثیه                                                                             ۴۶

اصول بهداشت روانی                                                                              ۴۸

شناختن محدودیت ها                                                                     ۵۰

پی بردن به علل رفتار                                                                              ۵۲

رفتار تابع تمامیت فرد است                                                             ۵۴

نیازهای اولیه                                                                               ۵۵

فصل سوم : روش تحقیق                                                                ۵۶

جامعه مورد مطالعه                                                                       ۵۷

نمره گذاری آزمون                                                                        ۵۹

روش تحقیق                                                                                 ۶۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                                 ۶۱

جدول ۱-۴ فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها                                    ۶۳

جدول ۴-۴ مقایسه بهداشت روانی                                                     ۶۶

جدول ۶-۴ مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات          ۶۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                       ۶۹

بحث و نتیجه گیری                                                                        ۷۰

محدودیت ها                                                                                ۷۳

پیشنهادات                                                                                   ۷۴

منابع و ماخذ                                                                                ۷۵

منابع و مآخذ

آزاد – حسین – ۱۳۷۹ – روان شناسی فردی – انتشارات بعثت – تهران

آزاد – علی – ۱۳۸۰ – ورزش در نگاه روان شناسان- انتشارات رهاورد – تهران

بیانی – احمد ۱۳۸۱ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات نی – تهران

شاملو – سعید – ۱۳۸۱ – بهداشت روانی – انتشارات نور – تهران

روح بخش – محمد – ۱۳۸۲ – ورزش و سلامتی – انتشارات تابان – تهران

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات رشد – تهران

گنجی – همزه -۱۳۷۸ – روان شناسی رشد – انتشارات همت -  تهران

میلانی فر – ۱۳۷۹ – بهداشت روانی – انتشارات ارجمند – تهران

معینی – ۱۳۸۰ – سلامت عمومی – انتشارات فرهنگ – تهران

نور بخش – ۱۳۸۱ – سلامت روان وتنیدگی – انتشارات راهرو – تهران

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بهداشت روانی , بهداشت روانی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی  رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش  رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                         ۱

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                  ۲

مقدمه                                                                                        ۳

بیان مساله                                                                                  ۴

اهداف تحقیق                                                                               ۵

فرضیه ها                                                                                   ۶

تعاریف عملیاتی                                                                            ۷

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                    ۹

هدف بهداشت روانی                                                                      ۱۰

ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی                                                                   ۱۱

عوامل موثر در تامین بهداشت روانی                                                          ۱۲

بهداشت روانی وورزش                                                                 ۱۹

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                                   ۲۷

نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان                                  ۲۸

نقش مربی در بهداشت روانی                                                                    ۳۰

پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض                                                          ۳۲

بهداشت روانی و اجتماع                                                                 ۳۴

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی                                             ۳۸

مرکز راهنمایی کودک                                                                              ۳۹

کودکان و جوانان ناسازگار                                                            ۴۰

علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار                                                 ۴۱

پشگیری اولیه                                                                              ۴۵

پیشگیری ثالثیه                                                                             ۴۶

اصول بهداشت روانی                                                                              ۴۸

شناختن محدودیت ها                                                                     ۵۰

پی بردن به علل رفتار                                                                              ۵۲

رفتار تابع تمامیت فرد است                                                             ۵۴

نیازهای اولیه                                                                               ۵۵

فصل سوم : روش تحقیق                                                                ۵۶

جامعه مورد مطالعه                                                                       ۵۷

نمره گذاری آزمون                                                                        ۵۹

روش تحقیق                                                                                 ۶۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                                 ۶۱

جدول ۱-۴ فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها                                    ۶۳

جدول ۴-۴ مقایسه بهداشت روانی                                                     ۶۶

جدول ۶-۴ مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات          ۶۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                       ۶۹

بحث و نتیجه گیری                                                                        ۷۰

محدودیت ها                                                                                ۷۳

پیشنهادات                                                                                   ۷۴

منابع و ماخذ                                                                                ۷۵

منابع و مآخذ

آزاد – حسین – ۱۳۷۹ – روان شناسی فردی – انتشارات بعثت – تهران

آزاد – علی – ۱۳۸۰ – ورزش در نگاه روان شناسان- انتشارات رهاورد – تهران

بیانی – احمد ۱۳۸۱ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات نی – تهران

شاملو – سعید – ۱۳۸۱ – بهداشت روانی – انتشارات نور – تهران

روح بخش – محمد – ۱۳۸۲ – ورزش و سلامتی – انتشارات تابان – تهران

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات رشد – تهران

گنجی – همزه -۱۳۷۸ – روان شناسی رشد – انتشارات همت -  تهران

میلانی فر – ۱۳۷۹ – بهداشت روانی – انتشارات ارجمند – تهران

معینی – ۱۳۸۰ – سلامت عمومی – انتشارات فرهنگ – تهران

نور بخش – ۱۳۸۱ – سلامت روان وتنیدگی – انتشارات راهرو – تهران

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بهداشت روانی , بهداشت روانی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 184
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی  رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش  رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                         ۱

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                  ۲

مقدمه                                                                                        ۳

بیان مساله                                                                                  ۴

اهداف تحقیق                                                                               ۵

فرضیه ها                                                                                   ۶

تعاریف عملیاتی                                                                            ۷

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                    ۹

هدف بهداشت روانی                                                                      ۱۰

ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی                                                                   ۱۱

عوامل موثر در تامین بهداشت روانی                                                          ۱۲

بهداشت روانی وورزش                                                                 ۱۹

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                                   ۲۷

نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان                                  ۲۸

نقش مربی در بهداشت روانی                                                                    ۳۰

پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض                                                          ۳۲

بهداشت روانی و اجتماع                                                                 ۳۴

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی                                             ۳۸

مرکز راهنمایی کودک                                                                              ۳۹

کودکان و جوانان ناسازگار                                                            ۴۰

علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار                                                 ۴۱

پشگیری اولیه                                                                              ۴۵

پیشگیری ثالثیه                                                                             ۴۶

اصول بهداشت روانی                                                                              ۴۸

شناختن محدودیت ها                                                                     ۵۰

پی بردن به علل رفتار                                                                              ۵۲

رفتار تابع تمامیت فرد است                                                             ۵۴

نیازهای اولیه                                                                               ۵۵

فصل سوم : روش تحقیق                                                                ۵۶

جامعه مورد مطالعه                                                                       ۵۷

نمره گذاری آزمون                                                                        ۵۹

روش تحقیق                                                                                 ۶۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                                 ۶۱

جدول ۱-۴ فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها                                    ۶۳

جدول ۴-۴ مقایسه بهداشت روانی                                                     ۶۶

جدول ۶-۴ مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات          ۶۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                       ۶۹

بحث و نتیجه گیری                                                                        ۷۰

محدودیت ها                                                                                ۷۳

پیشنهادات                                                                                   ۷۴

منابع و ماخذ                                                                                ۷۵

منابع و مآخذ

آزاد – حسین – ۱۳۷۹ – روان شناسی فردی – انتشارات بعثت – تهران

آزاد – علی – ۱۳۸۰ – ورزش در نگاه روان شناسان- انتشارات رهاورد – تهران

بیانی – احمد ۱۳۸۱ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات نی – تهران

شاملو – سعید – ۱۳۸۱ – بهداشت روانی – انتشارات نور – تهران

روح بخش – محمد – ۱۳۸۲ – ورزش و سلامتی – انتشارات تابان – تهران

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی – ۱۳۷۹ – روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات رشد – تهران

گنجی – همزه -۱۳۷۸ – روان شناسی رشد – انتشارات همت -  تهران

میلانی فر – ۱۳۷۹ – بهداشت روانی – انتشارات ارجمند – تهران

معینی – ۱۳۸۰ – سلامت عمومی – انتشارات فرهنگ – تهران

نور بخش – ۱۳۸۱ – سلامت روان وتنیدگی – انتشارات راهرو – تهران

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بهداشت روانی , بهداشت روانی دانشجویا ,
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

«خداوند وقتی انسان را آفرید از روح خود در آن دمید.» (سوره مبارکه الحِجر، آیه ۲۸).

این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می‌شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می‌داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می‌شود که در آن افراد نه کاری انجام می‌دادند و نه در خواب بودند. البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه‌های تربیتی جوانان محسوب می‌شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می‌گیرند. واضح است که کم توجهی به این موضوع موجب می‌شود که افراد نتوانند اوقات بیکاری خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپری کنند و از نقش سازنده ای که این ساعات در پرورش شخصیت و تکمیل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. یکی از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژی جوانی می‌باشند که این انرژی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

فهرست مطالب

فصل اول: ۳

کلیات پژوهش… ۳

مقدمه. ۴

۱-۱: بیان مسأله. ۶

۱-۲: اهداف تحقیق.. ۹

۱-۳: فرضیه‌های تحقیق.. ۹

۱-۴: سئوالهای تحقیق.. ۹

۱-۵: ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۹

۱-۶: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهشی.. ۱۲

فصل دوم : ۱۴

پیشینه پژوهش… ۱۴

مقدمه. ۱۵

۲-۱- پیشرفت تحصیلی : تعریف، معیارها و عوامل تأثیر گذار. ۱۹

۲-۲- معیارهای پیشرفت تحصیلی.. ۲۳

۲-۳ تعریف بهزیستی و مولفه‌های آن.. ۲۶

۲-۴- ویژگی‌های افراد شاد. ۳۲

۲-۵ رویکردهای نظری به بهزیستی.. ۳۴

۱-۲-۵- دیدگاه لذت گرایانه. ۳۵

۲-۲-۵- دیدگاه شناختی.. ۳۶

۳-۲-۵- دیدگاه‌های اهداف و ارزش‌ها ۳۸

۴-۲-۵- دیدگاه مقایسه‌های اجتماعی.. ۴۰

۵-۲-۵ دیدگاه سازگاری.. ۴۱

۶-۲-۵ الگوی چند بعدی ریف… ۴۲

۷-۲-۵- الگوی ویسینگ و وان ادن.. ۴۳

۲-۶-  روش‌های ارزیابی بهزیستی.. ۴۴

۲-۷- عوامل و همبسته‌های بهزیستی.. ۴۸

۲-۸ : مبانی نظری مدیریت زمان.. ۷۱

۲-۹: مبانی نظری اوقات فراغت.. ۸۱

۲-۹-۱:مقدمه. ۸۱

۲-۹-۳: اوقات فراغت از دیدگاه اسلام. ۸۴

۲-۹-۴: اوقات فراغت از نظر فیلسوفان و جامعه شناسان روسی.. ۸۵

سابقه علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور : ۸۶

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اوقات فراغت , بررسی نحوه اوقات فراغت , نحوه اوقات فراغت ,
:: بازدید از این مطلب : 230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز می باشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از ۳۱۱ نفر دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرشیراز  (۱۵۰ پسر و ۱۶۱ دختر) به عنوان نمونه ی پژوهش استفاده شد.

ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس می باشد که عبارتند از: الف) مقیاس جهت گیری هدف، شامل(تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست) ب) مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که:جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معنادار بوده است و تنها برای گروه پسران در پیشرفت تحصیلی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری نداشته است. از سویی جهت گیری پرهیز از شکست دارای قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری با متغیرهای وابسته بوده است.

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
۱-۱- بیان مساله
۲-۱- اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
۳-۱- ضرورت تحقیق
۴-۱-فرضیه های تحقیق
۵-۱- تعاریف تحقیق
تعریف ارزشیابی
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۱- تعیین هدف‌های آموزشی
حوزه‌ی شناختی
حوزه‌ی عاطفی
حوزه‌ی روانی- حرکتی
معیارهای یک نظام ارزشیابی خوب ( جهت گیری هدف )
۱ – ارزشیابی مهارتهای تفکر و یادگیری دانش آموزان
۲ – ارزشیابی در خارج از مدرسه و کلاس
۳ – ارزشیابی پوشه ای
۴ – ارزشیابی براساس تفکر واگرا
۵ – روش وقایع حساس
۶ – ارزشیابی اطلاعات پایه
۷ – ارزشیابی بدفهمی ها و پیش پندارها
۸ – کاغذ یاد داشت
۹ – مساله های مستند
۱۰ – شبکه رده بندی
۱۱ – فهرست مشاهدات
۱۲- پروژه
۱۳ – خود ارزشیابی
۱۴ – سنجش عملکرد
۱۵ – کارنما
نتیجه گیری و پیشنهادات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مهمترین عوامل فردی که در پیشرفت تحصیلی ( افت تحصیلی) نقش دارند
۱- هدف
۲- عزت نفس
۳- انگیزه
روشهای ایجاد انگیزه ریاضیات در دانش آموزان
۴- اضطراب
روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان
۵- روش مطالعه
۶- هوش
پایداری هوش
۷ – توجه
۸- برنامه ریزی
۹- جنس
۱۰- عوامل جسمانی
۱۱- نارسا خوانی
۱۲- سازش نایافتگی رفتاری
۱۳- شرایط عاطفی و روانی
۱۴- غیبت از مدرسه
تحقیقات انجام شده
۱-۲- الف : تحقیقات خارجی پیشرفت تحصیلی
۲-۲- ب : تحقیقات داخلی پیشرفت تحصیلی
روش تحقیق
۱-۳- افراد نمونه
۲-۳- ابزار تحقیق
۱-۲-۳-مقیاس جهت گیری هدف
۲-۲-۳- مقیاس خود تنظیمی یادگیری
۳-۳- روایی و پایایی مقیاس ها
یافته های تحقیق :
یافته ها
۱-۴- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در کل گروه مورد پژوهش
۲-۴- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در کل گروه مورد پژوهش
۳-۴- بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در پسران و دختران
۴-۴- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در پسران و دختران
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
یادداشت ها
فهرست منابع

فهرست  منابع:

الف- فارسی

بهرنگی، محمدرضا. (۱۳۷۳).مدیریت آموزشی و آموزشگاهی: کاربرد نظریه های مدیریت در برنامه ریزی  و نظارت. تهران: انتشارات گلچین.

جوکار، بهرام. (۱۳۷۹). بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودتنظیمی در دانشجویان دانشگاه شیراز.مقاله منتشر نشده.

پی  رابینز،استیفن (۱۳۷۷)، رفتار سازمانی.مترجمان پارسائیان، علی و اعرابی، محمد. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های  فرهنگی.

ریو، جان مارشال. (۱۳۸۱). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی، یحیی، تهران: موسسه نشر ویرایش.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پیشرفت تحصیلی , یادگیری , پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , جهت گیری هدف ,
:: بازدید از این مطلب : 855
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز می باشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از ۳۱۱ نفر دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرشیراز  (۱۵۰ پسر و ۱۶۱ دختر) به عنوان نمونه ی پژوهش استفاده شد.

ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس می باشد که عبارتند از: الف) مقیاس جهت گیری هدف، شامل(تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست) ب) مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که:جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معنادار بوده است و تنها برای گروه پسران در پیشرفت تحصیلی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری نداشته است. از سویی جهت گیری پرهیز از شکست دارای قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری با متغیرهای وابسته بوده است.

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
۱-۱- بیان مساله
۲-۱- اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
۳-۱- ضرورت تحقیق
۴-۱-فرضیه های تحقیق
۵-۱- تعاریف تحقیق
تعریف ارزشیابی
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۱- تعیین هدف‌های آموزشی
حوزه‌ی شناختی
حوزه‌ی عاطفی
حوزه‌ی روانی- حرکتی
معیارهای یک نظام ارزشیابی خوب ( جهت گیری هدف )
۱ – ارزشیابی مهارتهای تفکر و یادگیری دانش آموزان
۲ – ارزشیابی در خارج از مدرسه و کلاس
۳ – ارزشیابی پوشه ای
۴ – ارزشیابی براساس تفکر واگرا
۵ – روش وقایع حساس
۶ – ارزشیابی اطلاعات پایه
۷ – ارزشیابی بدفهمی ها و پیش پندارها
۸ – کاغذ یاد داشت
۹ – مساله های مستند
۱۰ – شبکه رده بندی
۱۱ – فهرست مشاهدات
۱۲- پروژه
۱۳ – خود ارزشیابی
۱۴ – سنجش عملکرد
۱۵ – کارنما
نتیجه گیری و پیشنهادات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مهمترین عوامل فردی که در پیشرفت تحصیلی ( افت تحصیلی) نقش دارند
۱- هدف
۲- عزت نفس
۳- انگیزه
روشهای ایجاد انگیزه ریاضیات در دانش آموزان
۴- اضطراب
روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان
۵- روش مطالعه
۶- هوش
پایداری هوش
۷ – توجه
۸- برنامه ریزی
۹- جنس
۱۰- عوامل جسمانی
۱۱- نارسا خوانی
۱۲- سازش نایافتگی رفتاری
۱۳- شرایط عاطفی و روانی
۱۴- غیبت از مدرسه
تحقیقات انجام شده
۱-۲- الف : تحقیقات خارجی پیشرفت تحصیلی
۲-۲- ب : تحقیقات داخلی پیشرفت تحصیلی
روش تحقیق
۱-۳- افراد نمونه
۲-۳- ابزار تحقیق
۱-۲-۳-مقیاس جهت گیری هدف
۲-۲-۳- مقیاس خود تنظیمی یادگیری
۳-۳- روایی و پایایی مقیاس ها
یافته های تحقیق :
یافته ها
۱-۴- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در کل گروه مورد پژوهش
۲-۴- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در کل گروه مورد پژوهش
۳-۴- بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در پسران و دختران
۴-۴- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در پسران و دختران
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
یادداشت ها
فهرست منابع

فهرست  منابع:

الف- فارسی

بهرنگی، محمدرضا. (۱۳۷۳).مدیریت آموزشی و آموزشگاهی: کاربرد نظریه های مدیریت در برنامه ریزی  و نظارت. تهران: انتشارات گلچین.

جوکار، بهرام. (۱۳۷۹). بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودتنظیمی در دانشجویان دانشگاه شیراز.مقاله منتشر نشده.

پی  رابینز،استیفن (۱۳۷۷)، رفتار سازمانی.مترجمان پارسائیان، علی و اعرابی، محمد. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های  فرهنگی.

ریو، جان مارشال. (۱۳۸۱). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی، یحیی، تهران: موسسه نشر ویرایش.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پیشرفت تحصیلی , یادگیری , پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , جهت گیری هدف ,
:: بازدید از این مطلب : 465
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۲-۱ تعریف مسئله

ازروزگارباستان تا عصر حاضر، “ارتباط” مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه های گوناگون هنر، فلسفه و سیاست بوده است. تنها در روزگار اخیر است که صاحبنظران و پژوهشگران علوم اجتماعی، خاصه در رشته هایی چون مردم شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی وجامعه شناسی، “ارتباط” را موضوع مطالعه علمی قرار داده اند. امروزه گستره نوپای نظریه ارتباط، به صورت یک رشته علمی در آمده است.

بدون شک جهان معاصر، تفاوتی کیفی، نسبت به دو سه دهه پیش دارد که این امر مرهون پدیدآیی و تحول سریع رایانه ها و گسترش و فراگیری دسترسی به آنهاست. یکی ازپیامدهای این گسترش وتحول، ظهور بازیهای رایانه ای ویدیویی می باشد.(اولسون۱۳۷۷)

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه. ۹

۲-۱ تعریف مسئله. ۱۰

۳-۱  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. ۱۲

۴-۱ اهداف تحقیق. ۱۲

۵-۱ پیشینه تحقیق. ۱۳

فصل دوم: گستره نظری

۱-۲ نوجوانی. ۱۶

۱-۱-۲ اهمیت نوجوانی. ۱۷

۲-۱-۲ اجتماعی شدن. ۱۸

الف) عوامل اجتماعی شدن. ۱۹

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان. ۲۱

۲-۲ بازی های رایانه ای-ویدیویی. ۲۲

۱-۲-۲ ارتباط.. ۲۲

۲-۲-۲ ارتباط جمعی. ۲۳

۳-۲-۲ رسانه های گروهی (همگانی) ۲۴

۴-۲-۲ تاریخچه بازی های رایانه ای- ویدیویی. ۲۴

۵-۲-۲ محتوای بازی ها ۲۵

۶-۲-۲ تفاوت های دو جنس در بازی ها ۲۶

۷-۲-۲ پیامد بازی ها ۲۷

الف) خشونت.. ۲۷

ب) عزت نفس… ۲۸

ج) آثار جسمانی. ۲۸

د) تعاملات اجتماعی. ۲۸

۳-۲ مهارت اجتماعی. ۲۸

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ روش تحقیق. ۳۸

۲-۳ جامعه آماری.. ۳۸

۳-۳ حجم نمونه. ۳۸

۴-۳ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳۸

۵-۳ روش استخراج اطلاعات.. ۴۰

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴ اطلاعات توصیفی. ۴۲

۲-۴ تحلیل داده ها ۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-۵ نتیجه گیری.. ۵۵

۲-۵ محدودیت ها ۵۶

۳-۵ پیشنهادها ۵۶

فهرست منابع. ۵۷

 

* پیوست ها

پیوست الف- پرسشنامه جمعیت شناسی …… ۵۹

پیوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی. ۶۱

 

فهرست جداول

عنوان    

جدول ۱-۳ میانگین و انحراف معیار پرسشنامه مهارت های اجتماعی ۴۰

جدول ۱-۴ داشتن وسیله بازی رایانه ای.. ۴۲

جدول ۲-۴ تجربه بازی رایانه ای.. ۴۳

جدول ۳-۴ محل بازی رایانه ای.. ۴۳

جدول ۴-۴ وسیله بازی رایانه ای.. ۴۴

جدول ۵-۴ مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای.. ۴۵

جدول ۶-۴ ترجیح آزمودنی ها در مورد حضور دیگران در محل بازی.. ۴۵

جدول ۷-۴ نحوه انجام بازی های رایانه ای.. ۴۶

جدول ۸-۴ وضعیت شغلی پدران در گروه نمونه. ۴۶

جدول ۹-۴ وضعیت شغلی مادران در گروه نمونه. ۴۷

جدول ۱۰-۴ میزان تحصیلات پدران در گروه نمونه. ۴۸

جدول ۱۱-۴ میزان تحصیلات مادران در گروه نمونه. ۴۸

جدول ۱۲-۴ شاخص های توصیفی نتایج پرسشنامه. ۴۹

جدول ۱۳-۴ تحلیل شماره یک: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر تجربه بازی   ۵۰

جدول ۱۴-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره یک ۵۰

جدول ۱۵-۴ تحلیل شماره دو: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر     حضور دیگران در محل بازی.. ۵۱

جدول ۱۶-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره دو. ۵۱

جدول ۱۷-۴ تحلیل شماره سه: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر محل بازی   ۵۲

جدول ۱۸-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره سه. ۵۲

جدول ۱۹-۴ تحلیل شماره چهار: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر میزان مشغولیت با بازی   ۵۳

جدول ۲۰-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره چهار. ۵۳

فهرست منابع

۱-امین صارمی، نوروز؛ محصولات و فراوده های فرهنگی، ابزارهای اساسی تحمیل و تهاجم فرهنگی؛ نامه پژوهش سال اول، ش. ۲و۳؛ ۱۳۷۵

۲- امینی، آرزو؛ اعتبار یابی پرسشنامه TISS؛ پایان نامه کارشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،۱۳۷۸

۳-اولسون، دیوید؛ رسانه ها و نمادها؛ ترجمه محبوبه مهاجر، چاپ اول، تهران انتشارات سروش؛ ۱۳۷۷

۴- ای برک، لورا؛ روان شناسی رشد؛ ترجمه یحیی سید محمدی؛ ۱۳۸۰

۵- ببی، ارل؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ ترجمه رضا فاضل؛ انتشارات سمت؛ ۱۳۸۶

۶- ده بزرگی، غلامرضا؛ بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در درمان افسردگی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۲

۷- عناصری کاخکی، محمد؛ مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی و ترکیب آن با دارو درمانی در بیماران زن افسرده خو؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ ۱۳۷۳

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بازی های رایانه ای , مهارت اجتماعی , مهارت جوانان , مهارت های اجتماعی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۲-۱ تعریف مسئله

ازروزگارباستان تا عصر حاضر، “ارتباط” مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه های گوناگون هنر، فلسفه و سیاست بوده است. تنها در روزگار اخیر است که صاحبنظران و پژوهشگران علوم اجتماعی، خاصه در رشته هایی چون مردم شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی وجامعه شناسی، “ارتباط” را موضوع مطالعه علمی قرار داده اند. امروزه گستره نوپای نظریه ارتباط، به صورت یک رشته علمی در آمده است.

بدون شک جهان معاصر، تفاوتی کیفی، نسبت به دو سه دهه پیش دارد که این امر مرهون پدیدآیی و تحول سریع رایانه ها و گسترش و فراگیری دسترسی به آنهاست. یکی ازپیامدهای این گسترش وتحول، ظهور بازیهای رایانه ای ویدیویی می باشد.(اولسون۱۳۷۷)

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه. ۹

۲-۱ تعریف مسئله. ۱۰

۳-۱  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. ۱۲

۴-۱ اهداف تحقیق. ۱۲

۵-۱ پیشینه تحقیق. ۱۳

فصل دوم: گستره نظری

۱-۲ نوجوانی. ۱۶

۱-۱-۲ اهمیت نوجوانی. ۱۷

۲-۱-۲ اجتماعی شدن. ۱۸

الف) عوامل اجتماعی شدن. ۱۹

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان. ۲۱

۲-۲ بازی های رایانه ای-ویدیویی. ۲۲

۱-۲-۲ ارتباط.. ۲۲

۲-۲-۲ ارتباط جمعی. ۲۳

۳-۲-۲ رسانه های گروهی (همگانی) ۲۴

۴-۲-۲ تاریخچه بازی های رایانه ای- ویدیویی. ۲۴

۵-۲-۲ محتوای بازی ها ۲۵

۶-۲-۲ تفاوت های دو جنس در بازی ها ۲۶

۷-۲-۲ پیامد بازی ها ۲۷

الف) خشونت.. ۲۷

ب) عزت نفس… ۲۸

ج) آثار جسمانی. ۲۸

د) تعاملات اجتماعی. ۲۸

۳-۲ مهارت اجتماعی. ۲۸

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ روش تحقیق. ۳۸

۲-۳ جامعه آماری.. ۳۸

۳-۳ حجم نمونه. ۳۸

۴-۳ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳۸

۵-۳ روش استخراج اطلاعات.. ۴۰

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴ اطلاعات توصیفی. ۴۲

۲-۴ تحلیل داده ها ۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-۵ نتیجه گیری.. ۵۵

۲-۵ محدودیت ها ۵۶

۳-۵ پیشنهادها ۵۶

فهرست منابع. ۵۷

 

* پیوست ها

پیوست الف- پرسشنامه جمعیت شناسی …… ۵۹

پیوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی. ۶۱

 

فهرست جداول

عنوان    

جدول ۱-۳ میانگین و انحراف معیار پرسشنامه مهارت های اجتماعی ۴۰

جدول ۱-۴ داشتن وسیله بازی رایانه ای.. ۴۲

جدول ۲-۴ تجربه بازی رایانه ای.. ۴۳

جدول ۳-۴ محل بازی رایانه ای.. ۴۳

جدول ۴-۴ وسیله بازی رایانه ای.. ۴۴

جدول ۵-۴ مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای.. ۴۵

جدول ۶-۴ ترجیح آزمودنی ها در مورد حضور دیگران در محل بازی.. ۴۵

جدول ۷-۴ نحوه انجام بازی های رایانه ای.. ۴۶

جدول ۸-۴ وضعیت شغلی پدران در گروه نمونه. ۴۶

جدول ۹-۴ وضعیت شغلی مادران در گروه نمونه. ۴۷

جدول ۱۰-۴ میزان تحصیلات پدران در گروه نمونه. ۴۸

جدول ۱۱-۴ میزان تحصیلات مادران در گروه نمونه. ۴۸

جدول ۱۲-۴ شاخص های توصیفی نتایج پرسشنامه. ۴۹

جدول ۱۳-۴ تحلیل شماره یک: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر تجربه بازی   ۵۰

جدول ۱۴-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره یک ۵۰

جدول ۱۵-۴ تحلیل شماره دو: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر     حضور دیگران در محل بازی.. ۵۱

جدول ۱۶-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره دو. ۵۱

جدول ۱۷-۴ تحلیل شماره سه: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر محل بازی   ۵۲

جدول ۱۸-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره سه. ۵۲

جدول ۱۹-۴ تحلیل شماره چهار: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر میزان مشغولیت با بازی   ۵۳

جدول ۲۰-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره چهار. ۵۳

فهرست منابع

۱-امین صارمی، نوروز؛ محصولات و فراوده های فرهنگی، ابزارهای اساسی تحمیل و تهاجم فرهنگی؛ نامه پژوهش سال اول، ش. ۲و۳؛ ۱۳۷۵

۲- امینی، آرزو؛ اعتبار یابی پرسشنامه TISS؛ پایان نامه کارشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،۱۳۷۸

۳-اولسون، دیوید؛ رسانه ها و نمادها؛ ترجمه محبوبه مهاجر، چاپ اول، تهران انتشارات سروش؛ ۱۳۷۷

۴- ای برک، لورا؛ روان شناسی رشد؛ ترجمه یحیی سید محمدی؛ ۱۳۸۰

۵- ببی، ارل؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ ترجمه رضا فاضل؛ انتشارات سمت؛ ۱۳۸۶

۶- ده بزرگی، غلامرضا؛ بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در درمان افسردگی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۲

۷- عناصری کاخکی، محمد؛ مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی و ترکیب آن با دارو درمانی در بیماران زن افسرده خو؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ ۱۳۷۳

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بازی های رایانه ای , مهارت اجتماعی , مهارت جوانان , مهارت های اجتماعی نوجوانان ,
:: بازدید از این مطلب : 146
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

تعریف اصطلاحات
الف)تعایف سازنده و مفهومی
خلاقیت:تورنس (۱۹۵۹) (نقل از کفایت ۱۳۷۳)در تعریف خلاقیت اظهار می‌دارد:خلاقیت فرآیندی است مشتمل بر حساسیت به مسائل،کمبودها،تنگناها و ناهماهنگی ها این حساسیت در پی تشخیص مشکل یا مشکلاتی به وجود می آید و به دنبال آن جستجو ، برای یافتن راه حل هایی جهت رفع آن مشکلات و طرح فریضه هایی برای این منظور آغاز می گردد،پس از آن فریضه های مطرح شده و راه حل های ناشی از آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت لزوم دستکاری می شود و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید و بالاخره نتایج حاصل از این آزمایش منتشر می گردد.(کفایت ۱۳۷۳)
پیشرفت تحصیلی:منظور از پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت دانش آموزان دردروس مختلف می باشد که برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل و ریزنمرات دروس مختلف دانش آموزان استفاده شد.(کفایت ۱۳۷۳)

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مسأله پژوهشی
فرضیه پژوهشی
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
خلاقیت
پیشرفت تحصیلی
هوش و خلاقیت
مراحل خلاقیت
پرورش خلاقیت در کودکان
نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت
توصیه های کارشناسان آموزشی در باره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق
ویژگیهای کودکان خلاق
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت به عنوان الهام خدایی
خلاقیت به عنوان دیوانگی
خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی
خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی
نظریه تداعی گرایی
نظریه گشتالت
مکتب شناختی
نظریة روانکاوی
روانکاوی جدید
عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
تاثیر معلمان بر خلاقیت
نمونه
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT)
پایانی آزمون MPPT
روش آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع
ضمائم

منابع
۱-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۲-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره ۱۵۹
۳-    بهروزی،ناصر،(۱۳۷۵) رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی،پایان نامه کارشاناسی ارشد،استاد راهنما،حسین شکر کن،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران
۴-    خانزاده،علی (۱۳۶۳) پرورش خلاقیت در کودکان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۵-    عابدی،جمال (۱۳۷۲) خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن،مجله پژوهشهای روان شناختی،دروه دوم.شماره ۱و۲،ص ۵۴-۶۴
۶-    عصاره،علیرضا(۱۳۷۷) یادگیری و خلاقیت.نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۲۳۳
۷-    غفارزادگان،داوود(۱۳۶۸)چگونه می توان به پیشرفت تحصیلی کودکان کمک کرد.نشرهی ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. شماره ۱۲۳
۸-    کفایت،محمد(۱۳۷۳) بررسی ارتباط شیوه های و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و بررسی رابطه خلاقیت با هوش و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما حسین شکرکن.دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی .

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت دانش آموزان , پیشرفت تحصیلی , پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

تعریف اصطلاحات
الف)تعایف سازنده و مفهومی
خلاقیت:تورنس (۱۹۵۹) (نقل از کفایت ۱۳۷۳)در تعریف خلاقیت اظهار می‌دارد:خلاقیت فرآیندی است مشتمل بر حساسیت به مسائل،کمبودها،تنگناها و ناهماهنگی ها این حساسیت در پی تشخیص مشکل یا مشکلاتی به وجود می آید و به دنبال آن جستجو ، برای یافتن راه حل هایی جهت رفع آن مشکلات و طرح فریضه هایی برای این منظور آغاز می گردد،پس از آن فریضه های مطرح شده و راه حل های ناشی از آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت لزوم دستکاری می شود و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید و بالاخره نتایج حاصل از این آزمایش منتشر می گردد.(کفایت ۱۳۷۳)
پیشرفت تحصیلی:منظور از پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت دانش آموزان دردروس مختلف می باشد که برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل و ریزنمرات دروس مختلف دانش آموزان استفاده شد.(کفایت ۱۳۷۳)

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مسأله پژوهشی
فرضیه پژوهشی
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
خلاقیت
پیشرفت تحصیلی
هوش و خلاقیت
مراحل خلاقیت
پرورش خلاقیت در کودکان
نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت
توصیه های کارشناسان آموزشی در باره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق
ویژگیهای کودکان خلاق
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت به عنوان الهام خدایی
خلاقیت به عنوان دیوانگی
خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی
خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی
نظریه تداعی گرایی
نظریه گشتالت
مکتب شناختی
نظریة روانکاوی
روانکاوی جدید
عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
تاثیر معلمان بر خلاقیت
نمونه
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT)
پایانی آزمون MPPT
روش آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع
ضمائم

منابع
۱-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۲-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره ۱۵۹
۳-    بهروزی،ناصر،(۱۳۷۵) رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی،پایان نامه کارشاناسی ارشد،استاد راهنما،حسین شکر کن،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران
۴-    خانزاده،علی (۱۳۶۳) پرورش خلاقیت در کودکان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۵-    عابدی،جمال (۱۳۷۲) خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن،مجله پژوهشهای روان شناختی،دروه دوم.شماره ۱و۲،ص ۵۴-۶۴
۶-    عصاره،علیرضا(۱۳۷۷) یادگیری و خلاقیت.نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۲۳۳
۷-    غفارزادگان،داوود(۱۳۶۸)چگونه می توان به پیشرفت تحصیلی کودکان کمک کرد.نشرهی ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. شماره ۱۲۳
۸-    کفایت،محمد(۱۳۷۳) بررسی ارتباط شیوه های و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و بررسی رابطه خلاقیت با هوش و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما حسین شکرکن.دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی .

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت دانش آموزان , پیشرفت تحصیلی , پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

تعریف اصطلاحات
الف)تعایف سازنده و مفهومی
خلاقیت:تورنس (۱۹۵۹) (نقل از کفایت ۱۳۷۳)در تعریف خلاقیت اظهار می‌دارد:خلاقیت فرآیندی است مشتمل بر حساسیت به مسائل،کمبودها،تنگناها و ناهماهنگی ها این حساسیت در پی تشخیص مشکل یا مشکلاتی به وجود می آید و به دنبال آن جستجو ، برای یافتن راه حل هایی جهت رفع آن مشکلات و طرح فریضه هایی برای این منظور آغاز می گردد،پس از آن فریضه های مطرح شده و راه حل های ناشی از آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت لزوم دستکاری می شود و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید و بالاخره نتایج حاصل از این آزمایش منتشر می گردد.(کفایت ۱۳۷۳)
پیشرفت تحصیلی:منظور از پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت دانش آموزان دردروس مختلف می باشد که برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل و ریزنمرات دروس مختلف دانش آموزان استفاده شد.(کفایت ۱۳۷۳)

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مسأله پژوهشی
فرضیه پژوهشی
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
خلاقیت
پیشرفت تحصیلی
هوش و خلاقیت
مراحل خلاقیت
پرورش خلاقیت در کودکان
نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت
توصیه های کارشناسان آموزشی در باره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق
ویژگیهای کودکان خلاق
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت به عنوان الهام خدایی
خلاقیت به عنوان دیوانگی
خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی
خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی
نظریه تداعی گرایی
نظریه گشتالت
مکتب شناختی
نظریة روانکاوی
روانکاوی جدید
عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
تاثیر معلمان بر خلاقیت
نمونه
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT)
پایانی آزمون MPPT
روش آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع
ضمائم

منابع
۱-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۲-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره ۱۵۹
۳-    بهروزی،ناصر،(۱۳۷۵) رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی،پایان نامه کارشاناسی ارشد،استاد راهنما،حسین شکر کن،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران
۴-    خانزاده،علی (۱۳۶۳) پرورش خلاقیت در کودکان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۵-    عابدی،جمال (۱۳۷۲) خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن،مجله پژوهشهای روان شناختی،دروه دوم.شماره ۱و۲،ص ۵۴-۶۴
۶-    عصاره،علیرضا(۱۳۷۷) یادگیری و خلاقیت.نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۲۳۳
۷-    غفارزادگان،داوود(۱۳۶۸)چگونه می توان به پیشرفت تحصیلی کودکان کمک کرد.نشرهی ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. شماره ۱۲۳
۸-    کفایت،محمد(۱۳۷۳) بررسی ارتباط شیوه های و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و بررسی رابطه خلاقیت با هوش و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما حسین شکرکن.دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی .

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت دانش آموزان , پیشرفت تحصیلی , پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

تعریف اصطلاحات
الف)تعایف سازنده و مفهومی
خلاقیت:تورنس (۱۹۵۹) (نقل از کفایت ۱۳۷۳)در تعریف خلاقیت اظهار می‌دارد:خلاقیت فرآیندی است مشتمل بر حساسیت به مسائل،کمبودها،تنگناها و ناهماهنگی ها این حساسیت در پی تشخیص مشکل یا مشکلاتی به وجود می آید و به دنبال آن جستجو ، برای یافتن راه حل هایی جهت رفع آن مشکلات و طرح فریضه هایی برای این منظور آغاز می گردد،پس از آن فریضه های مطرح شده و راه حل های ناشی از آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت لزوم دستکاری می شود و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید و بالاخره نتایج حاصل از این آزمایش منتشر می گردد.(کفایت ۱۳۷۳)
پیشرفت تحصیلی:منظور از پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت دانش آموزان دردروس مختلف می باشد که برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل و ریزنمرات دروس مختلف دانش آموزان استفاده شد.(کفایت ۱۳۷۳)

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مسأله پژوهشی
فرضیه پژوهشی
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
خلاقیت
پیشرفت تحصیلی
هوش و خلاقیت
مراحل خلاقیت
پرورش خلاقیت در کودکان
نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت
توصیه های کارشناسان آموزشی در باره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق
ویژگیهای کودکان خلاق
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت به عنوان الهام خدایی
خلاقیت به عنوان دیوانگی
خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی
خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی
نظریه تداعی گرایی
نظریه گشتالت
مکتب شناختی
نظریة روانکاوی
روانکاوی جدید
عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
تاثیر معلمان بر خلاقیت
نمونه
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT)
پایانی آزمون MPPT
روش آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع
ضمائم

منابع
۱-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۲-    افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره ۱۵۹
۳-    بهروزی،ناصر،(۱۳۷۵) رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی،پایان نامه کارشاناسی ارشد،استاد راهنما،حسین شکر کن،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران
۴-    خانزاده،علی (۱۳۶۳) پرورش خلاقیت در کودکان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸
۵-    عابدی،جمال (۱۳۷۲) خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن،مجله پژوهشهای روان شناختی،دروه دوم.شماره ۱و۲،ص ۵۴-۶۴
۶-    عصاره،علیرضا(۱۳۷۷) یادگیری و خلاقیت.نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۲۳۳
۷-    غفارزادگان،داوود(۱۳۶۸)چگونه می توان به پیشرفت تحصیلی کودکان کمک کرد.نشرهی ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. شماره ۱۲۳
۸-    کفایت،محمد(۱۳۷۳) بررسی ارتباط شیوه های و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و بررسی رابطه خلاقیت با هوش و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما حسین شکرکن.دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی .

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت دانش آموزان , پیشرفت تحصیلی , پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 191
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه+ پرسشنامه

چکیده :

 بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست  زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد .

فهرست مطالب

۱ چکیده   ………………………………………………………………………………

۲ مقدمه ………………………………………………………………………………….

۳ فصل اول ……………………………………………………………………………..

- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….

- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

- ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………….

- فرضیه ها و سئوالهای تحقیق ……………………………………………………………………

- تعیین وتعریف های مورد مطالعه ………………………………………………………………

۴ فصل دوم …………………………………………………………………………….

- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..

- پیشینه نظری تحقیق ……………………………………………………………………………….

- پیشینه عملی تحقیق ……………………………………………………………………………….

۵ فصل سوم ……………………………………………………………………………

-  روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….

- روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………….

- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..

- حجم نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………

 - شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………

 - ابزارهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………..

  ۶ فصل چهارم ………………………………………………………………………….

- تجزیه وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………….

- توصیف اطلاعات جمع آوری شده …………………………………………………………..

- آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………

۷ فصل پنجم ……………………………………………………………………………

- نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….

 - پیشنهادها …………………………………………………………………………………………..

- منابع وماخذ …………………………………………………………………………………………

 - ضمائم ………………………………………………………………………………………………..

منابع و ماخذ

۱ – جعفر ، حسین ، تقلب در دانش آموزان ، وزارت آموزش وپرورش دایره تحقیقات و تعلیم و تربیت

۲ – قائمی ، علی ، خانواده ودشواری های رفتار کودکان ، تهران ، انجمن اولیاء و مربیان ، ۱۳۷۲

۳ – افروز ، غلامعلی ، روانشناسی کاربردی ، انتشارات رشد ، جاپ سوم ، تهران ، ۱۳۷۱

۴ – نوری ، ناهید ،  بررسی اثرات آموزشی تنیدگی زداییبر عوامل اضطراب شخصیت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی – ۱۳۷۰

۵ – شفیع آبادی ، عبداله- ناصری ، غلامرضا ، نظریه های مشاوره و روان درمانی ، چاپ اول ، ۱۳۶۵

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب , اضطراب دانش آموزان , اضطراب در دانش آموزان , میزان اضطراب دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 199
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظرآباد+ پرسشنامه

طرح مسئله:

مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نو اوری ،سلامت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می پردازد.(بیابانگرد۱۳۷۳)

فهرست

چکیده ۷

فصل اول                                                                                     ۹

مقدمه ۱۰

طرح مسئله                                                                                  ۱۱

اهداف پژوهش                                                                             ۱۳

فرضیات ۱۴

تعریف نظری                                                                               ۱۵

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                               ۱۶

کلید واژه                                                                                     ۱۷

فصل دوم                                                                                    ۱۸

نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش                                            ۱۸

مقدمه     ۱۹

پیشینه نظری                                                                                ۲۱

مفهوم عزت نفس                                                                          ۲۴

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد                                               ۲۶

عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی                  ۲۷

معانی نفس در قرآن کریم                                                             ۲۹

عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی                                           ۳۰

نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس                                           ۳۱

تفکر غیر منطقی                                                                           ۳۲

دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی          ۳۶

دیدگاه ادلر                                                                                  ۳۷

دیدگاه اسمیت                                                                              ۳۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                            ۴۲

فصل سوم                                                                                   ۴۸

روش تحقیق                                                                                 ۴۸

مقدمه ۴۹

جمعیت هدف                                                                                ۵۰

ابزار اندازگیری                                                                            ۵۱

ویژگی تست افکار غیر منطقی                                                        ۵۲

روش آماری                                                                                ۵۳

فصل چهارم                                                                                 ۵۴

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                    ۵۴

مقدمه ۵۵

توصیف نتایج                                                                              ۵۶

یافته ها و تجزیه  وتحلیل آنها                                                         ۶۰

جدول ۴-۴ بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران       ۷۱

جدول ۵-۴ بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان     ۷۲

جدول ۱۳-۴ بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرائی در بین دانش آموزان            ۸۰

فصل پنجم                                                                                  ۸۱

نتیجه گیری                                                                                  ۸۲

بحث ۸۵

محدودیت های پژوهش                                                                 ۸۶

پیشنهادات پژوهش                                                                       ۸۷

منابع و ماخذ                                                                                ۸۸

منابع و ماخذ :

 ۱٫      اسلامی نسب ، علی ۱۳۷۳ ، روانشناسی اعتماد به نفس ، تهران ، انتشارات مهرداد

 1. ۲٫      اسد الهی، قربانعلی، سید غفور موسوی ۱۳۷۶ ، عزت نفس و سلامت روان ، انتشارات دانشگاه .
 2. ۳٫   بیابانگرد ، اسمائیل ۱۳۷۳ ، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نو جوانان ، تهران ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان .
 3. ۴٫   کلمز، هریس و دیگران ۱۳۷۳ ، روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ترجمه علی پور ، پروین ، مشهد انتشارا ت استان قدس رضوی .
 4. ۵٫      دلاور ، علی ۱۳۸۴ ، روشهای تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد .
 5. راج رز ، جان و ویلیافر ۱۳۷۵ ، تفکر منفی ترجمه مهدی قرچه داغی ، تهران ، انتشارات شباهنگ.
 6. شفی ابادی ، عبدا… ۱۳۷۴ ، عزت نفس و سلامت روانی ، تهران ، انتشارات رشد.
 7. ماسن ودیگران ۱۳۷۳ ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید پارسایی ، تهران ] انتشارات مرکزی.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افکار غیرمنطقی , افکار غیرمنطقی در دانش آموزان , عزت نفس ,
:: بازدید از این مطلب : 177
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظرآباد+ پرسشنامه

طرح مسئله:

مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نو اوری ،سلامت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می پردازد.(بیابانگرد۱۳۷۳)

فهرست

چکیده ۷

فصل اول                                                                                     ۹

مقدمه ۱۰

طرح مسئله                                                                                  ۱۱

اهداف پژوهش                                                                             ۱۳

فرضیات ۱۴

تعریف نظری                                                                               ۱۵

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                               ۱۶

کلید واژه                                                                                     ۱۷

فصل دوم                                                                                    ۱۸

نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش                                            ۱۸

مقدمه     ۱۹

پیشینه نظری                                                                                ۲۱

مفهوم عزت نفس                                                                          ۲۴

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد                                               ۲۶

عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی                  ۲۷

معانی نفس در قرآن کریم                                                             ۲۹

عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی                                           ۳۰

نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس                                           ۳۱

تفکر غیر منطقی                                                                           ۳۲

دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی          ۳۶

دیدگاه ادلر                                                                                  ۳۷

دیدگاه اسمیت                                                                              ۳۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                            ۴۲

فصل سوم                                                                                   ۴۸

روش تحقیق                                                                                 ۴۸

مقدمه ۴۹

جمعیت هدف                                                                                ۵۰

ابزار اندازگیری                                                                            ۵۱

ویژگی تست افکار غیر منطقی                                                        ۵۲

روش آماری                                                                                ۵۳

فصل چهارم                                                                                 ۵۴

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                    ۵۴

مقدمه ۵۵

توصیف نتایج                                                                              ۵۶

یافته ها و تجزیه  وتحلیل آنها                                                         ۶۰

جدول ۴-۴ بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران       ۷۱

جدول ۵-۴ بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان     ۷۲

جدول ۱۳-۴ بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرائی در بین دانش آموزان            ۸۰

فصل پنجم                                                                                  ۸۱

نتیجه گیری                                                                                  ۸۲

بحث ۸۵

محدودیت های پژوهش                                                                 ۸۶

پیشنهادات پژوهش                                                                       ۸۷

منابع و ماخذ                                                                                ۸۸

منابع و ماخذ :

 ۱٫      اسلامی نسب ، علی ۱۳۷۳ ، روانشناسی اعتماد به نفس ، تهران ، انتشارات مهرداد

 1. ۲٫      اسد الهی، قربانعلی، سید غفور موسوی ۱۳۷۶ ، عزت نفس و سلامت روان ، انتشارات دانشگاه .
 2. ۳٫   بیابانگرد ، اسمائیل ۱۳۷۳ ، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نو جوانان ، تهران ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان .
 3. ۴٫   کلمز، هریس و دیگران ۱۳۷۳ ، روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ترجمه علی پور ، پروین ، مشهد انتشارا ت استان قدس رضوی .
 4. ۵٫      دلاور ، علی ۱۳۸۴ ، روشهای تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد .
 5. راج رز ، جان و ویلیافر ۱۳۷۵ ، تفکر منفی ترجمه مهدی قرچه داغی ، تهران ، انتشارات شباهنگ.
 6. شفی ابادی ، عبدا… ۱۳۷۴ ، عزت نفس و سلامت روانی ، تهران ، انتشارات رشد.
 7. ماسن ودیگران ۱۳۷۳ ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید پارسایی ، تهران ] انتشارات مرکزی.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افکار غیرمنطقی , افکار غیرمنطقی در دانش آموزان , عزت نفس ,
:: بازدید از این مطلب : 167
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظرآباد+ پرسشنامه

طرح مسئله:

مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نو اوری ،سلامت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می پردازد.(بیابانگرد۱۳۷۳)

فهرست

چکیده ۷

فصل اول                                                                                     ۹

مقدمه ۱۰

طرح مسئله                                                                                  ۱۱

اهداف پژوهش                                                                             ۱۳

فرضیات ۱۴

تعریف نظری                                                                               ۱۵

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                               ۱۶

کلید واژه                                                                                     ۱۷

فصل دوم                                                                                    ۱۸

نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش                                            ۱۸

مقدمه     ۱۹

پیشینه نظری                                                                                ۲۱

مفهوم عزت نفس                                                                          ۲۴

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد                                               ۲۶

عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی                  ۲۷

معانی نفس در قرآن کریم                                                             ۲۹

عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی                                           ۳۰

نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس                                           ۳۱

تفکر غیر منطقی                                                                           ۳۲

دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی          ۳۶

دیدگاه ادلر                                                                                  ۳۷

دیدگاه اسمیت                                                                              ۳۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                            ۴۲

فصل سوم                                                                                   ۴۸

روش تحقیق                                                                                 ۴۸

مقدمه ۴۹

جمعیت هدف                                                                                ۵۰

ابزار اندازگیری                                                                            ۵۱

ویژگی تست افکار غیر منطقی                                                        ۵۲

روش آماری                                                                                ۵۳

فصل چهارم                                                                                 ۵۴

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                    ۵۴

مقدمه ۵۵

توصیف نتایج                                                                              ۵۶

یافته ها و تجزیه  وتحلیل آنها                                                         ۶۰

جدول ۴-۴ بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران       ۷۱

جدول ۵-۴ بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان     ۷۲

جدول ۱۳-۴ بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرائی در بین دانش آموزان            ۸۰

فصل پنجم                                                                                  ۸۱

نتیجه گیری                                                                                  ۸۲

بحث ۸۵

محدودیت های پژوهش                                                                 ۸۶

پیشنهادات پژوهش                                                                       ۸۷

منابع و ماخذ                                                                                ۸۸

منابع و ماخذ :

 ۱٫      اسلامی نسب ، علی ۱۳۷۳ ، روانشناسی اعتماد به نفس ، تهران ، انتشارات مهرداد

 1. ۲٫      اسد الهی، قربانعلی، سید غفور موسوی ۱۳۷۶ ، عزت نفس و سلامت روان ، انتشارات دانشگاه .
 2. ۳٫   بیابانگرد ، اسمائیل ۱۳۷۳ ، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نو جوانان ، تهران ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان .
 3. ۴٫   کلمز، هریس و دیگران ۱۳۷۳ ، روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ترجمه علی پور ، پروین ، مشهد انتشارا ت استان قدس رضوی .
 4. ۵٫      دلاور ، علی ۱۳۸۴ ، روشهای تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد .
 5. راج رز ، جان و ویلیافر ۱۳۷۵ ، تفکر منفی ترجمه مهدی قرچه داغی ، تهران ، انتشارات شباهنگ.
 6. شفی ابادی ، عبدا… ۱۳۷۴ ، عزت نفس و سلامت روانی ، تهران ، انتشارات رشد.
 7. ماسن ودیگران ۱۳۷۳ ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید پارسایی ، تهران ] انتشارات مرکزی.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افکار غیرمنطقی , افکار غیرمنطقی در دانش آموزان , عزت نفس ,
:: بازدید از این مطلب : 185
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظرآباد+ پرسشنامه

طرح مسئله:

مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نو اوری ،سلامت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می پردازد.(بیابانگرد۱۳۷۳)

فهرست

چکیده ۷

فصل اول                                                                                     ۹

مقدمه ۱۰

طرح مسئله                                                                                  ۱۱

اهداف پژوهش                                                                             ۱۳

فرضیات ۱۴

تعریف نظری                                                                               ۱۵

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                               ۱۶

کلید واژه                                                                                     ۱۷

فصل دوم                                                                                    ۱۸

نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش                                            ۱۸

مقدمه     ۱۹

پیشینه نظری                                                                                ۲۱

مفهوم عزت نفس                                                                          ۲۴

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد                                               ۲۶

عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی                  ۲۷

معانی نفس در قرآن کریم                                                             ۲۹

عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی                                           ۳۰

نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس                                           ۳۱

تفکر غیر منطقی                                                                           ۳۲

دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی          ۳۶

دیدگاه ادلر                                                                                  ۳۷

دیدگاه اسمیت                                                                              ۳۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                            ۴۲

فصل سوم                                                                                   ۴۸

روش تحقیق                                                                                 ۴۸

مقدمه ۴۹

جمعیت هدف                                                                                ۵۰

ابزار اندازگیری                                                                            ۵۱

ویژگی تست افکار غیر منطقی                                                        ۵۲

روش آماری                                                                                ۵۳

فصل چهارم                                                                                 ۵۴

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                    ۵۴

مقدمه ۵۵

توصیف نتایج                                                                              ۵۶

یافته ها و تجزیه  وتحلیل آنها                                                         ۶۰

جدول ۴-۴ بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران       ۷۱

جدول ۵-۴ بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان     ۷۲

جدول ۱۳-۴ بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرائی در بین دانش آموزان            ۸۰

فصل پنجم                                                                                  ۸۱

نتیجه گیری                                                                                  ۸۲

بحث ۸۵

محدودیت های پژوهش                                                                 ۸۶

پیشنهادات پژوهش                                                                       ۸۷

منابع و ماخذ                                                                                ۸۸

منابع و ماخذ :

 ۱٫      اسلامی نسب ، علی ۱۳۷۳ ، روانشناسی اعتماد به نفس ، تهران ، انتشارات مهرداد

 1. ۲٫      اسد الهی، قربانعلی، سید غفور موسوی ۱۳۷۶ ، عزت نفس و سلامت روان ، انتشارات دانشگاه .
 2. ۳٫   بیابانگرد ، اسمائیل ۱۳۷۳ ، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نو جوانان ، تهران ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان .
 3. ۴٫   کلمز، هریس و دیگران ۱۳۷۳ ، روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ترجمه علی پور ، پروین ، مشهد انتشارا ت استان قدس رضوی .
 4. ۵٫      دلاور ، علی ۱۳۸۴ ، روشهای تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد .
 5. راج رز ، جان و ویلیافر ۱۳۷۵ ، تفکر منفی ترجمه مهدی قرچه داغی ، تهران ، انتشارات شباهنگ.
 6. شفی ابادی ، عبدا… ۱۳۷۴ ، عزت نفس و سلامت روانی ، تهران ، انتشارات رشد.
 7. ماسن ودیگران ۱۳۷۳ ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید پارسایی ، تهران ] انتشارات مرکزی.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افکار غیرمنطقی , افکار غیرمنطقی در دانش آموزان , عزت نفس ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

ماهیت اخلاق :

اخلاق موضوعی است که با همة‌ دقت و کوششی که در مطالعة آن به کار رفته است دربارة آن اختلاف عقیده بسیار بوده و هنوز هم بسیار است. البته پاره‌ای مسایل هست که دربارة آنها اختلاف چندانی در میان نیست. چنانکه تقریباً همه کس قبول دارد که علی‌القاعده باید در ارتکاب بعضی انواع افعال پرهیز کرد و در بعضی شرایط که مدام پیش می‌آید علی القاعده مرجح است که به شیوه‌های مقرر عمل کرد نه به شیوه‌های دیگر. به علاوه اتفاق نظر وجود دارد بر سر این معنی که‌ای کاش بسیاری از اموری که در جهان روی می‌دهد روی نمی‌داد؛ و ای کاش پاره‌ای دیگر از امور بیش از آنچه روی می‌دهد، روی می‌داد. ولی بر سر بسیاری از مسایل، حتی از این نوع، اختلاف عقیده بسیار است. (جورج ادواردمور، ۱۳۶۶).

اخلاق به معنای تمیز، سنجش یا گزینش طرز رفتار و برخورد به امور بر مبنای حقانیت یا نادرستی احتمالی آنها است. به گاه داوری و کنش،‌ نگرش و تأملی اخلاقی است که به یافتن راه حل و طرز برخوردی بر حق به مسایل و مشکلات توجه نشان می‌دهد. تعیین حقانیت یا نادرستی امور نیز به نوبت خود بر اساس مطابقت یک داوری یا تصمیم با اصل یا اصول معین از پیش داده شده‌ای انجام می‌شود. بدیهی است که در مورد حقانیت یا نادرستی امور باید معیاری کلی وجود داشته باشد، چه بدون آن سنجش و انتخاب خودسرانه انجام خواهد گرفت و دیگر از اعتباری برخوردار نخواهد بود، بدین معنا، که هر کس خواهد توانست تصمیم و کنش خود را بر پایة اصلی خود – گزیده بر حق قلمداد کند.

معیارهایی که در این مورد وجود دارند شکل حکمی را دارند که فرد، چه به طور احساسی

و چه به طور عقلانی خود را مقید به وفاداری بدانها می‌داند. احکام اخلاقی سنخی از هنجارهایی هستند که تنظیم رابطة فرد با دیگری را در دستور کار خود دارند. هنجار، انتظار و دستوری است که خواهنده و بیان کنندة معینی ندارد اما توجه بدان برای همه مطرح است.

هنجارها را به طور کلی می‌توان به دو دستة اجتماعی و اخلاقی تقسیم نمود. هنجارهای اجتماعی هنجارهایی هستند که ریشه در ساختار جامعه یا ارزش‌ها و باورهای اجتماعی دارند و تمامی گسترة زندگی افراد را در بر می‌گیرند. آنها هنجارهایی هستند که فرد در روند رشد و پرورش اجتماعی از وجود و اهمیت آنها مطلع می‌شود و با درونی ساختن آنها بدانها اعتقاد پیدا می‌کند.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاک‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف پژوهش:

ضرورت و اهمیت پژوهش:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

فصل دوم

پیشینه پژوهش

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

تعریف واژه‌ها:

نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی

دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق:

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:

رشد اخلاق در کودک:

روش آموزش اخلاق:

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

رشد شناختی:

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه

رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ

مرحله دوم: اخلاق ابزار گونة نسبی

مرحلة سوم: اخلاق پسر خوب، دختر خوب

مرحلة چهارم: اخلاق بر اساس قانون و نظم

مرحله پنجم: اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی

مرحلة ششم: اخلاق بر اساس اصول جهانی

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی

مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ

تعریف اخلاق:

شاخص اخلاق:

رشد اخلاق:

روش تحقیق در اخلاق:

آموزش اخلاق:

پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران:

فصل سوم

روش شناسی

موضوع پژوهش:

سؤال‌های پژوهش:

فرضیه‌های پژوهش:

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

روش پژوهش:

نوع پژوهش:

ابزار پژوهش

شیوه نمره گذاری

جمعیت پژوهش

نمونة پژوهش:

روش انتخاب آزمودنی:

تجزیه و تحلیل آماری:

تجزیه و تحلیل کیفی:

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل نتایج

توصیف اطلاعات:

فصل پنجم

تبیین فرضیه

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

محدودیت‌ها:

پیشنهادها:

فهرست منابع

فهرست منابع

۱- ریتا دیکسن – نلسون/ آلن سی ایزرائیل، ترجمه؛ منشی طوسی، محمد تقی، اختلال‌های رفتاری کودکان، انتشارات آستان قدس، ۱۳۷۸٫

۲- مور، جورج ادوارد، ترجمه؛ سعادت، اسماعیل، اخلاق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۶٫

۳- راسل، برتراند، ترجمه؛ حیدریان، اخلاق و سیاست در جامعه، انتشارات بابک، ۱۳۴۹٫

۴- محمودیان، محمد رفیع، اخلاق و عدالت، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۵-‌هاپتیان، الیزابت، بررسی اخلاق فاعلی در کودکان ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴٫

۶- محمدی، نوراله، بررسی تحول اخلاقی و دیگر دوستی در نوجوانان سرآمد و عادی، پایان نامة کارشناسی ارشد عمومی، تهران، ۱۳۷۳٫

۷- مکتبی غلامحسین، بررسی تحول اخلاقی و نوعدوستی در دانشجویان تیزهوش و مستعد واقع در دانشگاه‌های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، ۱۳۷۵٫

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تحول قضاوت اخلاقی , قضاوت اخلاقی , قضاوت اخلاقی دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 194
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود.سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است.امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلالهای روانی مانند اضطراب ، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلالهای تغذیه ای …. بوده است.

مسألة اصلی در این پژوهش بررسی رابطه هویت خود، سبکهای دلبستگی و ویژگی های شخصیتی است و برای دست یابی به این هدف سؤال هایی مطرح شده است سبک های دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص روابط زوجین ایفا می کنند و هم چنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین بررسی سبک های دلبستگی در همسران مهم تر است و همین موضوع در بین نوجوانان و سبک های دلبستگی که بین نوجوانان و خانواده ها ایجاد می شود و گاهی اوقات ممکن است که وابستگی به این سبک ها باعث مشکلات روحی و روانی در فرد شود.

بیان مسأله:

ما انسانها در کودکی از بابت تأمین نیازهای اولیه و داشتن امنیت روانی و مادی کافی وابستگی زیادی به نزدیکان خود داریم.اگر با وجود این نزدیکان ما مانند پدر و مادرمان (بجای محیط امن و راحت) باعث ایجاد محیط پر از فشار و تنش و نگرانی و ترسهای خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری واکنشهای دفاعی در کودکان) این امر باعث شکل گیری خشم و عصبانیت زیاد در ما می شود، همچنین تعرضات جنسی که از سوی نزدیکان به کودک می شود نقش بسیار مهمی در شکل گیری چنین تعارضی در وی می شود.گر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن رابطه، احساس «بد بودن» نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند، بهای سنگینی پرداخت می کنند، چرا که از روابط شان هرگز لذت نمی برند، سبکهای دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند بستگی به زمینه های فرهنگی و الویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارند.( محمدی، ۱۳۸۳)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 مقدمه

 بیان مسأله

  سئوال مسأله

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 اهداف تحقیق

 فرضیه تحقیق

 متغیرهای تحقیق

 تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

 تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 کردار شناختی دلبستگی

 نظریات فروید در مورد دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مراحب دلبستگی

 آشنایی با اضطراب

 علائم اضطراب

 ۱- تعریف اضطراب

 ۲- علل بروز و ریشه های اضطراب

 ۳- آثار و علایم اضطراب

 ۳-۱- علایم جسمانی

 ۳-۲- علایم روانی

 ۴-۲- اضطراب بیمارگونه

 ۴- انواع اضطراب

 ۴-۱- اضطراب طبیعی

 ۵- نقش اضطراب

 ۶- ترس و اضطراب

 ۷- رابطه اضطراب با جنس

 ۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب

 ۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری

 ۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی

 ۸-۳- دیدگاه وجودی

 ۸-۴- دیدگاه زیست شناختی

 تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 رضایت مندی از ارتباط

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 تعریف دلبستگی

 نظریه فروید در مورد دلبستگی

 کردار شناختی دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)

 مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)

 مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)

 آشنایی با اضطراب

 اضطراب طبیعی

 تفکیک ترس از اظطراب

 تظاهرات محیطی اضطراب

 آیا اظطراب انطباقی است ؟

 علائم اضطراب

 فصل سوم : تعیین روش تحقیق

 جامعه مورد مطالعه

 حجم نمونه

 روش نمونه گیری

 ابزار اندازه گیری در تحقیق

 روش تحقیق

 روش آماری مربوط به فرضیه

 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و

 تحلیل دادها

 مقدمه

 جدول ۱ – ۴نمرات خام آزمودنیها از آزمون پرسش نامه اضطراب سبکهای دلبستگی در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

 جدول ۲-۴بررسی رابطه بین اضطراب و سبکهای دلبستگی دانش آموزان سوم دبیرستان

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 پیشنهادات

 محدودیت ها

 منابع و مآخذ

 بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

آزاد – حسین ۱۳۸۲ -  آسیب شناسی روانی -  انتشارات رشد، تهران.

احدی – منوچهر ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت، انتشارات فرهنگ، تهران.

احمدی – اصغر ۱۳۷۹ – اضطراب و دلبستگی آن – انتشارات نور، تهران.

راجرز – کارل  ۱۳۸۲ – خویشتن یابی – ترجمه محسن سرمد – انتشارات نی، تهران.

راو – روان شناسی شخصیت – ترجمه علی وهاب زاده – انتشارات نی ، تهران.

تیلیش – اردوارد ۱۳۸۰ – اضطراب چندگانه – ترجمه احمد فرهادپور – انتشارات راه، تهران.

دلاور – علی ۱۳۸۳ – آمار استنباطی – انتشارات رشد ، تهران.

دلاور – علی ۱۳۸۱ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد، تهران.

جی – هنت ۱۳۸۵ – نظریه های شخصیت ترجمه سیدیحیی محمدی – انتشارات سمت، تهران.

کریمی – یوسف ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت – انتشارات البرز، تهران.

کاپلان و سادوک ۱۳۸۱ -  نظریه های روان شناسی – ترجمه نصرالله پورافکاری – انتشارات رشد، تهران.

محمدی، سید یحیی ۱۳۸۲ – اضطراب و راهکارهای درمان – انتشارات نور ، تهران.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب , اضطراب دانش آموزان , دلبستگی , سبکهای دلبستگی ,
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود.سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است.امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلالهای روانی مانند اضطراب ، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلالهای تغذیه ای …. بوده است.

مسألة اصلی در این پژوهش بررسی رابطه هویت خود، سبکهای دلبستگی و ویژگی های شخصیتی است و برای دست یابی به این هدف سؤال هایی مطرح شده است سبک های دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص روابط زوجین ایفا می کنند و هم چنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین بررسی سبک های دلبستگی در همسران مهم تر است و همین موضوع در بین نوجوانان و سبک های دلبستگی که بین نوجوانان و خانواده ها ایجاد می شود و گاهی اوقات ممکن است که وابستگی به این سبک ها باعث مشکلات روحی و روانی در فرد شود.

بیان مسأله:

ما انسانها در کودکی از بابت تأمین نیازهای اولیه و داشتن امنیت روانی و مادی کافی وابستگی زیادی به نزدیکان خود داریم.اگر با وجود این نزدیکان ما مانند پدر و مادرمان (بجای محیط امن و راحت) باعث ایجاد محیط پر از فشار و تنش و نگرانی و ترسهای خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری واکنشهای دفاعی در کودکان) این امر باعث شکل گیری خشم و عصبانیت زیاد در ما می شود، همچنین تعرضات جنسی که از سوی نزدیکان به کودک می شود نقش بسیار مهمی در شکل گیری چنین تعارضی در وی می شود.گر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن رابطه، احساس «بد بودن» نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند، بهای سنگینی پرداخت می کنند، چرا که از روابط شان هرگز لذت نمی برند، سبکهای دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند بستگی به زمینه های فرهنگی و الویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارند.( محمدی، ۱۳۸۳)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 مقدمه

 بیان مسأله

  سئوال مسأله

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 اهداف تحقیق

 فرضیه تحقیق

 متغیرهای تحقیق

 تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

 تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 کردار شناختی دلبستگی

 نظریات فروید در مورد دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مراحب دلبستگی

 آشنایی با اضطراب

 علائم اضطراب

 ۱- تعریف اضطراب

 ۲- علل بروز و ریشه های اضطراب

 ۳- آثار و علایم اضطراب

 ۳-۱- علایم جسمانی

 ۳-۲- علایم روانی

 ۴-۲- اضطراب بیمارگونه

 ۴- انواع اضطراب

 ۴-۱- اضطراب طبیعی

 ۵- نقش اضطراب

 ۶- ترس و اضطراب

 ۷- رابطه اضطراب با جنس

 ۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب

 ۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری

 ۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی

 ۸-۳- دیدگاه وجودی

 ۸-۴- دیدگاه زیست شناختی

 تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 رضایت مندی از ارتباط

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 تعریف دلبستگی

 نظریه فروید در مورد دلبستگی

 کردار شناختی دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)

 مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)

 مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)

 آشنایی با اضطراب

 اضطراب طبیعی

 تفکیک ترس از اظطراب

 تظاهرات محیطی اضطراب

 آیا اظطراب انطباقی است ؟

 علائم اضطراب

 فصل سوم : تعیین روش تحقیق

 جامعه مورد مطالعه

 حجم نمونه

 روش نمونه گیری

 ابزار اندازه گیری در تحقیق

 روش تحقیق

 روش آماری مربوط به فرضیه

 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و

 تحلیل دادها

 مقدمه

 جدول ۱ – ۴نمرات خام آزمودنیها از آزمون پرسش نامه اضطراب سبکهای دلبستگی در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

 جدول ۲-۴بررسی رابطه بین اضطراب و سبکهای دلبستگی دانش آموزان سوم دبیرستان

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 پیشنهادات

 محدودیت ها

 منابع و مآخذ

 بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

آزاد – حسین ۱۳۸۲ -  آسیب شناسی روانی -  انتشارات رشد، تهران.

احدی – منوچهر ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت، انتشارات فرهنگ، تهران.

احمدی – اصغر ۱۳۷۹ – اضطراب و دلبستگی آن – انتشارات نور، تهران.

راجرز – کارل  ۱۳۸۲ – خویشتن یابی – ترجمه محسن سرمد – انتشارات نی، تهران.

راو – روان شناسی شخصیت – ترجمه علی وهاب زاده – انتشارات نی ، تهران.

تیلیش – اردوارد ۱۳۸۰ – اضطراب چندگانه – ترجمه احمد فرهادپور – انتشارات راه، تهران.

دلاور – علی ۱۳۸۳ – آمار استنباطی – انتشارات رشد ، تهران.

دلاور – علی ۱۳۸۱ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد، تهران.

جی – هنت ۱۳۸۵ – نظریه های شخصیت ترجمه سیدیحیی محمدی – انتشارات سمت، تهران.

کریمی – یوسف ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت – انتشارات البرز، تهران.

کاپلان و سادوک ۱۳۸۱ -  نظریه های روان شناسی – ترجمه نصرالله پورافکاری – انتشارات رشد، تهران.

محمدی، سید یحیی ۱۳۸۲ – اضطراب و راهکارهای درمان – انتشارات نور ، تهران.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب , اضطراب دانش آموزان , دلبستگی , سبکهای دلبستگی ,
:: بازدید از این مطلب : 184
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود.سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است.امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلالهای روانی مانند اضطراب ، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلالهای تغذیه ای …. بوده است.

مسألة اصلی در این پژوهش بررسی رابطه هویت خود، سبکهای دلبستگی و ویژگی های شخصیتی است و برای دست یابی به این هدف سؤال هایی مطرح شده است سبک های دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص روابط زوجین ایفا می کنند و هم چنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین بررسی سبک های دلبستگی در همسران مهم تر است و همین موضوع در بین نوجوانان و سبک های دلبستگی که بین نوجوانان و خانواده ها ایجاد می شود و گاهی اوقات ممکن است که وابستگی به این سبک ها باعث مشکلات روحی و روانی در فرد شود.

بیان مسأله:

ما انسانها در کودکی از بابت تأمین نیازهای اولیه و داشتن امنیت روانی و مادی کافی وابستگی زیادی به نزدیکان خود داریم.اگر با وجود این نزدیکان ما مانند پدر و مادرمان (بجای محیط امن و راحت) باعث ایجاد محیط پر از فشار و تنش و نگرانی و ترسهای خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری واکنشهای دفاعی در کودکان) این امر باعث شکل گیری خشم و عصبانیت زیاد در ما می شود، همچنین تعرضات جنسی که از سوی نزدیکان به کودک می شود نقش بسیار مهمی در شکل گیری چنین تعارضی در وی می شود.گر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن رابطه، احساس «بد بودن» نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند، بهای سنگینی پرداخت می کنند، چرا که از روابط شان هرگز لذت نمی برند، سبکهای دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند بستگی به زمینه های فرهنگی و الویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارند.( محمدی، ۱۳۸۳)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 مقدمه

 بیان مسأله

  سئوال مسأله

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 اهداف تحقیق

 فرضیه تحقیق

 متغیرهای تحقیق

 تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

 تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 کردار شناختی دلبستگی

 نظریات فروید در مورد دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مراحب دلبستگی

 آشنایی با اضطراب

 علائم اضطراب

 ۱- تعریف اضطراب

 ۲- علل بروز و ریشه های اضطراب

 ۳- آثار و علایم اضطراب

 ۳-۱- علایم جسمانی

 ۳-۲- علایم روانی

 ۴-۲- اضطراب بیمارگونه

 ۴- انواع اضطراب

 ۴-۱- اضطراب طبیعی

 ۵- نقش اضطراب

 ۶- ترس و اضطراب

 ۷- رابطه اضطراب با جنس

 ۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب

 ۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری

 ۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی

 ۸-۳- دیدگاه وجودی

 ۸-۴- دیدگاه زیست شناختی

 تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 رضایت مندی از ارتباط

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 تعریف دلبستگی

 نظریه فروید در مورد دلبستگی

 کردار شناختی دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)

 مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)

 مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)

 آشنایی با اضطراب

 اضطراب طبیعی

 تفکیک ترس از اظطراب

 تظاهرات محیطی اضطراب

 آیا اظطراب انطباقی است ؟

 علائم اضطراب

 فصل سوم : تعیین روش تحقیق

 جامعه مورد مطالعه

 حجم نمونه

 روش نمونه گیری

 ابزار اندازه گیری در تحقیق

 روش تحقیق

 روش آماری مربوط به فرضیه

 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و

 تحلیل دادها

 مقدمه

 جدول ۱ – ۴نمرات خام آزمودنیها از آزمون پرسش نامه اضطراب سبکهای دلبستگی در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان

 جدول ۲-۴بررسی رابطه بین اضطراب و سبکهای دلبستگی دانش آموزان سوم دبیرستان

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 پیشنهادات

 محدودیت ها

 منابع و مآخذ

 بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

آزاد – حسین ۱۳۸۲ -  آسیب شناسی روانی -  انتشارات رشد، تهران.

احدی – منوچهر ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت، انتشارات فرهنگ، تهران.

احمدی – اصغر ۱۳۷۹ – اضطراب و دلبستگی آن – انتشارات نور، تهران.

راجرز – کارل  ۱۳۸۲ – خویشتن یابی – ترجمه محسن سرمد – انتشارات نی، تهران.

راو – روان شناسی شخصیت – ترجمه علی وهاب زاده – انتشارات نی ، تهران.

تیلیش – اردوارد ۱۳۸۰ – اضطراب چندگانه – ترجمه احمد فرهادپور – انتشارات راه، تهران.

دلاور – علی ۱۳۸۳ – آمار استنباطی – انتشارات رشد ، تهران.

دلاور – علی ۱۳۸۱ – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد، تهران.

جی – هنت ۱۳۸۵ – نظریه های شخصیت ترجمه سیدیحیی محمدی – انتشارات سمت، تهران.

کریمی – یوسف ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت – انتشارات البرز، تهران.

کاپلان و سادوک ۱۳۸۱ -  نظریه های روان شناسی – ترجمه نصرالله پورافکاری – انتشارات رشد، تهران.

محمدی، سید یحیی ۱۳۸۲ – اضطراب و راهکارهای درمان – انتشارات نور ، تهران.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب , اضطراب دانش آموزان , دلبستگی , سبکهای دلبستگی ,
:: بازدید از این مطلب : 203
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن ،‌ با توجه به پیشرفت جوامع ،‌همواره دستخوش تغییر وتحول است و تحول آموزشی ، خود معلول تحول اجتماعی وتحول علوم و تکنولوژی است زیرا در یک جامعه ساده ،‌نیازها ساده و روش ارضای نیازها نیز ساده است .

 در چنین جوامعی دایره‌ی آموختنیها گاهی آنچنان محدودند که هر کسی می‌تواند ادعا کند و بگوید :« هر آنچه آموختنی است فرا گرفتم .» ولی در جوامع پیچیده و پیشرفته ، سرعت تحول نظامهای آموزشی آنچنان سریع است که هر چند سال یکبار ، در ساختار نظام آموزشی دگرگونی کلی ایجاد می‌شود ،‌ و این تحول به حدی است که گاهی کسانی سخن از جامعه بی‌مدرسه به میان می‌آورند . بهترین دلیل در دنیای امروز ، با توجه به پیشرفت سریع علوم وتکنولوژی ، نه می‌توان به تمام دانش موجود دست یافت ، و نه می‌توان هر متخصصی را با هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی وا داشت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………….

 فایده ، هدف و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………

 تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم

 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تاریخچه تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………..

 تعلیم و تربیت در جوامع بدوی ……………………………………………………………………..

سنت آفریقایی در تعلیم و تربیت …………………………………………………………………….

 پیدایش مدارس …………………………………………………………………………………………..

 رابطه‌ی یک جانبه‌ی استاد و شاگرد ………………………………………………………………

سنت آسیایی در تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………

تعلیم و تربیت اسلامی …………………………………………………………………………………..

ظهور عصر جدید …………………………………………………………………………………………

 انقلاب صنعتی …………………………………………………………………………………………….

 در آستانه‌ی عصر حاضر …………………………………………………………………………….

 اوضاع کنونی ……………………………………………………………………………………………..

 شیوه تدریس در گذشته ………………………………………………………………………………

 ماهیت روش تدریس ……………………………………………………………………………………

 عوامل موثر تدریس …………………………………………………………………………………….

۱- ویژگی‌های شخصیتی و علمی معلم ……………………………………………………………

الف ) تاثیر شخصیت و رفتار معلم بر فرآیند تدریس ………………………………………..

ب) تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس ……………………………………………….

۲- ویژگی‌های شاگردان و تاثیر آن بر فرایند تدریس ……………………………………….

۳- تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی ، بر فرآیند تدریس ………………………………

۴- تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی بر فرایند تدریس ………………………………………..

روشهای مختلف تدریس ……………………………………………………………………………….

 انواع روشهای سنتی تدریس ………………………………………………………………………..

روش حفظ و تکرار ………………………………………………………………………………………

 روش سخنرانی …………………………………………………………………………………………..

 مراحل اجرای روش سخنرانی ………………………………………………………………………

 مرحله‌ی اول : آمادگی برای سخنرانی ……………………………………………………………

 مرحله‌ی دوم :مقدمه سخنرانی ……………………………………………………………………..

 مرحله‌ی سوم: متن و محتوای سخنرانی ………………………………………………………..

مرحله‌ی چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………

 روش پرسش و پاسخ ………………………………………………………………………………….

 روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است ………………………………………………..

روش نمایشی ………………………………………………………………………………………………

 مراحل اجرای روش نمایشی ………………………………………………………………………..

 روش ایفای نقش …………………………………………………………………………………………

مراحل اجرای روش ایفای نقش ……………………………………………………………………..

روش گردش علمی ……………………………………………………………………………………….

روش بحث گروهی ……………………………………………………………………………………….

 روش آزمایشی …………………………………………………………………………………………..

روشهای تدریس جدید ………………………………………………………………………………….

 روشهای آموزش انفرادی ……………………………………………………………………………

 آموزش برنامه‌ای (PI) …………………………………………………………………………………

آموزش به وسیله کامپیوتر ( CAI)…………………………………………………………………

آموزش انفرای تجویز شده (IPI)……………………………………………………………………

آموزش انفرادی هدایت شده ( IGE)……………………………………………………………….

بخش دوم :………………………………………………………………………………………………….

 تاریخچه‌ی خلاقیت ………………………………………………………………………………………

 نوآوری در یونان باستان …………………………………………………………………………….

 خلاقیت در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………

 خلاقیت در قرن بیستم …………………………………………………………………………………

 ابعاد خلاقیت ………………………………………………………………………………………………

 نیازهای افراد خلاق …………………………………………………………………………………….

۱-   نیاز به کنجکاوی ……………………………………………………………………………….

۲-   نیاز به رقابت ودرگیری بامسایل و مشکلات …………………………………………

۳-    مسئولیت‌ پذیری ……………………………………………………………………………….

۴-    نیاز به صداقت و جستجوی حقیقت …………………………………………………….

۵-    نیاز به تفاوت و استقلال ……………………………………………………………………

نقش معلمان در باروری خلاقیت ……………………………………………………………………

نقش معلم در بارور کردن خلاقیت دانش‌آموزان ……………………………………………..

 به ۲ مرحله تقسیم می‌شود …………………………………………………………………………..

الف – چگونگی تدریس به روش مشکل‌گشایی …………………………………………………

ب- تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………..

نقش معلم در ایجاد جو مطمئن ودلگرم کننده در کلاس …………………………………….

نقش مدرسه در توسعه خلاقیت دانش آموزان …………………………………………………

 راهبردهایی در پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………

 عوامل موثردر خلاقیت …………………………………………………………………………………

 الف – نقش اطلاعات در خلاقیت ……………………………………………………………………

ب- انگیزش و خلاقیت …………………………………………………………………………………..

پ- خلاقیت ومیزان قبولی از خود ………………………………………………………………….

ت – رابطه محیط اجتماعی و خلاقیت ……………………………………………………………..

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….

روشهای پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………..

۱-   تجربه برای ایده جویی سوخت می‌سازد ………………………………………………

۲-   بازیهای فکری- حل معما و جدول ……………………………………………………….

۳-   سرگرمیها و هنرهای زیبا …………………………………………………………………..

۴-   خلاقیت با مطالعه پیشرفت میکند ………………………………………………………….

۵-   نویسندگی به عنوان یک تمرین خلاقیت …………………………………………………

۶-    تمرین درحل مسائل ………………………………………………………………………….

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند…………………………………………………………………….

 ۱- عادات پیشین مانع حل مسائل‌اند ………………………………………………………………

 ۲- دلسرد کردن خود به عنوان یک عامل بازدارنده ………………………………………..

۳- کم رویی مانع خلق ایده‌هاست …………………………………………………………………..

۴- تشویق ، ایده‌یابیرا پرورش میدهد ……………………………………………………………..

۵- نزدیکان بهترین تشویقاند …………………………………………………………………………

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

۱)     موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………….

۲)     جامعه تحقیق …………………………………………………………………………………….

۳)     نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………..

۴)     چگونگی نمونه‌برداری ………………………………………………………………………..

۵)     توضیح درباره نمونه‌ها ………………………………………………………………………

۶)     ابزارتحقیق ………………………………………………………………………………………..

۷)     روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………

۸)     ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………

۹)     تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………

 جداول آماری ………………………………………………………………………………………..

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جدال آماری …………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیلهای آماری …………………………………………………………………………

محاسبات آماری توصیفی ………………………………………………………………………..

نتایج ……………………………………………………………………………………………………..

تفسیر ……………………………………………………………………………………………………

 فصل پنجم :

خلاصه ………………………………………………………………………………………………….

 انواع روش تدریس ………………………………………………………………………………..

 روشهای سنتی تدریس …………………………………………………………………………..

 روشهای جدید تدریس ……………………………………………………………………………

روش تدریس شاگرد محور ……………………………………………………………………..

روش تدریس معلم محور ………………………………………………………………………..

مشکلات و محدودیتها………………………………………………………………………………

 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………

فهرست مجلات و نشریات ……………………………………………………………………….

 فهرست پایان نامه ………………………………………………………………………………….

فهرست منابع خارجی ……………………………………………………………………………..

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش – روش تدریس ) ………………………………………

پرسشنامه خلاقیت …………………………………………………………………………………..

فهرست منابع فارسی

۱-  اسبورن ، الکس اس ، پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ؛ ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده ، انتشارت نیلوفر تهران ، ۱۳۶۸ .

۲-     باندی ، جوزف و وایلز ، جان ؛ نظارت در مدیریت ؛ ترجمه ی دکتر محمد رضا بهرنگی ، انتشارات .

۳-     پیاژه ، ژان ؛ روانشناسی و دانش آموزش ؛ ترجمه ی علیمحمد کاردان ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۷ .

۴-     تعلیم و تربیت مدرسی ؛ حوزه های علمیه تهران ( فعالیتهای انتشار نشده صدا و سیما ، ۱۳۶۹)

۵-     خان زاده ، علی ؛ خلاقیت در آموزشگاه ؛ انتشارات تهران ۱۳۵۸ .

۶-      سلطان زاده ، حسین ؛ تاریخ مدارس ایران ؛ انتشارات دانشگاه آگاه ، تهران ، ۱۳۶۴٫

۷-  شهید ثانی ؛ آداب تعلیم و تربیت در اسلام ؛ ترجمه ی سید محمد باقر حجتی ، دفتر فرهنگ و نشر اسلامی تهران ، ۱۳۶۹٫

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت در دانش آموزان , شاگرد محور , پرورش خلاقیت ,
:: بازدید از این مطلب : 173
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن ،‌ با توجه به پیشرفت جوامع ،‌همواره دستخوش تغییر وتحول است و تحول آموزشی ، خود معلول تحول اجتماعی وتحول علوم و تکنولوژی است زیرا در یک جامعه ساده ،‌نیازها ساده و روش ارضای نیازها نیز ساده است .

 در چنین جوامعی دایره‌ی آموختنیها گاهی آنچنان محدودند که هر کسی می‌تواند ادعا کند و بگوید :« هر آنچه آموختنی است فرا گرفتم .» ولی در جوامع پیچیده و پیشرفته ، سرعت تحول نظامهای آموزشی آنچنان سریع است که هر چند سال یکبار ، در ساختار نظام آموزشی دگرگونی کلی ایجاد می‌شود ،‌ و این تحول به حدی است که گاهی کسانی سخن از جامعه بی‌مدرسه به میان می‌آورند . بهترین دلیل در دنیای امروز ، با توجه به پیشرفت سریع علوم وتکنولوژی ، نه می‌توان به تمام دانش موجود دست یافت ، و نه می‌توان هر متخصصی را با هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی وا داشت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………….

 فایده ، هدف و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………

 تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم

 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تاریخچه تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………..

 تعلیم و تربیت در جوامع بدوی ……………………………………………………………………..

سنت آفریقایی در تعلیم و تربیت …………………………………………………………………….

 پیدایش مدارس …………………………………………………………………………………………..

 رابطه‌ی یک جانبه‌ی استاد و شاگرد ………………………………………………………………

سنت آسیایی در تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………

تعلیم و تربیت اسلامی …………………………………………………………………………………..

ظهور عصر جدید …………………………………………………………………………………………

 انقلاب صنعتی …………………………………………………………………………………………….

 در آستانه‌ی عصر حاضر …………………………………………………………………………….

 اوضاع کنونی ……………………………………………………………………………………………..

 شیوه تدریس در گذشته ………………………………………………………………………………

 ماهیت روش تدریس ……………………………………………………………………………………

 عوامل موثر تدریس …………………………………………………………………………………….

۱- ویژگی‌های شخصیتی و علمی معلم ……………………………………………………………

الف ) تاثیر شخصیت و رفتار معلم بر فرآیند تدریس ………………………………………..

ب) تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس ……………………………………………….

۲- ویژگی‌های شاگردان و تاثیر آن بر فرایند تدریس ……………………………………….

۳- تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی ، بر فرآیند تدریس ………………………………

۴- تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی بر فرایند تدریس ………………………………………..

روشهای مختلف تدریس ……………………………………………………………………………….

 انواع روشهای سنتی تدریس ………………………………………………………………………..

روش حفظ و تکرار ………………………………………………………………………………………

 روش سخنرانی …………………………………………………………………………………………..

 مراحل اجرای روش سخنرانی ………………………………………………………………………

 مرحله‌ی اول : آمادگی برای سخنرانی ……………………………………………………………

 مرحله‌ی دوم :مقدمه سخنرانی ……………………………………………………………………..

 مرحله‌ی سوم: متن و محتوای سخنرانی ………………………………………………………..

مرحله‌ی چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………

 روش پرسش و پاسخ ………………………………………………………………………………….

 روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است ………………………………………………..

روش نمایشی ………………………………………………………………………………………………

 مراحل اجرای روش نمایشی ………………………………………………………………………..

 روش ایفای نقش …………………………………………………………………………………………

مراحل اجرای روش ایفای نقش ……………………………………………………………………..

روش گردش علمی ……………………………………………………………………………………….

روش بحث گروهی ……………………………………………………………………………………….

 روش آزمایشی …………………………………………………………………………………………..

روشهای تدریس جدید ………………………………………………………………………………….

 روشهای آموزش انفرادی ……………………………………………………………………………

 آموزش برنامه‌ای (PI) …………………………………………………………………………………

آموزش به وسیله کامپیوتر ( CAI)…………………………………………………………………

آموزش انفرای تجویز شده (IPI)……………………………………………………………………

آموزش انفرادی هدایت شده ( IGE)……………………………………………………………….

بخش دوم :………………………………………………………………………………………………….

 تاریخچه‌ی خلاقیت ………………………………………………………………………………………

 نوآوری در یونان باستان …………………………………………………………………………….

 خلاقیت در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………

 خلاقیت در قرن بیستم …………………………………………………………………………………

 ابعاد خلاقیت ………………………………………………………………………………………………

 نیازهای افراد خلاق …………………………………………………………………………………….

۱-   نیاز به کنجکاوی ……………………………………………………………………………….

۲-   نیاز به رقابت ودرگیری بامسایل و مشکلات …………………………………………

۳-    مسئولیت‌ پذیری ……………………………………………………………………………….

۴-    نیاز به صداقت و جستجوی حقیقت …………………………………………………….

۵-    نیاز به تفاوت و استقلال ……………………………………………………………………

نقش معلمان در باروری خلاقیت ……………………………………………………………………

نقش معلم در بارور کردن خلاقیت دانش‌آموزان ……………………………………………..

 به ۲ مرحله تقسیم می‌شود …………………………………………………………………………..

الف – چگونگی تدریس به روش مشکل‌گشایی …………………………………………………

ب- تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………..

نقش معلم در ایجاد جو مطمئن ودلگرم کننده در کلاس …………………………………….

نقش مدرسه در توسعه خلاقیت دانش آموزان …………………………………………………

 راهبردهایی در پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………

 عوامل موثردر خلاقیت …………………………………………………………………………………

 الف – نقش اطلاعات در خلاقیت ……………………………………………………………………

ب- انگیزش و خلاقیت …………………………………………………………………………………..

پ- خلاقیت ومیزان قبولی از خود ………………………………………………………………….

ت – رابطه محیط اجتماعی و خلاقیت ……………………………………………………………..

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….

روشهای پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………..

۱-   تجربه برای ایده جویی سوخت می‌سازد ………………………………………………

۲-   بازیهای فکری- حل معما و جدول ……………………………………………………….

۳-   سرگرمیها و هنرهای زیبا …………………………………………………………………..

۴-   خلاقیت با مطالعه پیشرفت میکند ………………………………………………………….

۵-   نویسندگی به عنوان یک تمرین خلاقیت …………………………………………………

۶-    تمرین درحل مسائل ………………………………………………………………………….

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند…………………………………………………………………….

 ۱- عادات پیشین مانع حل مسائل‌اند ………………………………………………………………

 ۲- دلسرد کردن خود به عنوان یک عامل بازدارنده ………………………………………..

۳- کم رویی مانع خلق ایده‌هاست …………………………………………………………………..

۴- تشویق ، ایده‌یابیرا پرورش میدهد ……………………………………………………………..

۵- نزدیکان بهترین تشویقاند …………………………………………………………………………

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

۱)     موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………….

۲)     جامعه تحقیق …………………………………………………………………………………….

۳)     نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………..

۴)     چگونگی نمونه‌برداری ………………………………………………………………………..

۵)     توضیح درباره نمونه‌ها ………………………………………………………………………

۶)     ابزارتحقیق ………………………………………………………………………………………..

۷)     روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………

۸)     ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………

۹)     تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………

 جداول آماری ………………………………………………………………………………………..

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جدال آماری …………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیلهای آماری …………………………………………………………………………

محاسبات آماری توصیفی ………………………………………………………………………..

نتایج ……………………………………………………………………………………………………..

تفسیر ……………………………………………………………………………………………………

 فصل پنجم :

خلاصه ………………………………………………………………………………………………….

 انواع روش تدریس ………………………………………………………………………………..

 روشهای سنتی تدریس …………………………………………………………………………..

 روشهای جدید تدریس ……………………………………………………………………………

روش تدریس شاگرد محور ……………………………………………………………………..

روش تدریس معلم محور ………………………………………………………………………..

مشکلات و محدودیتها………………………………………………………………………………

 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………

فهرست مجلات و نشریات ……………………………………………………………………….

 فهرست پایان نامه ………………………………………………………………………………….

فهرست منابع خارجی ……………………………………………………………………………..

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش – روش تدریس ) ………………………………………

پرسشنامه خلاقیت …………………………………………………………………………………..

فهرست منابع فارسی

۱-  اسبورن ، الکس اس ، پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ؛ ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده ، انتشارت نیلوفر تهران ، ۱۳۶۸ .

۲-     باندی ، جوزف و وایلز ، جان ؛ نظارت در مدیریت ؛ ترجمه ی دکتر محمد رضا بهرنگی ، انتشارات .

۳-     پیاژه ، ژان ؛ روانشناسی و دانش آموزش ؛ ترجمه ی علیمحمد کاردان ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۷ .

۴-     تعلیم و تربیت مدرسی ؛ حوزه های علمیه تهران ( فعالیتهای انتشار نشده صدا و سیما ، ۱۳۶۹)

۵-     خان زاده ، علی ؛ خلاقیت در آموزشگاه ؛ انتشارات تهران ۱۳۵۸ .

۶-      سلطان زاده ، حسین ؛ تاریخ مدارس ایران ؛ انتشارات دانشگاه آگاه ، تهران ، ۱۳۶۴٫

۷-  شهید ثانی ؛ آداب تعلیم و تربیت در اسلام ؛ ترجمه ی سید محمد باقر حجتی ، دفتر فرهنگ و نشر اسلامی تهران ، ۱۳۶۹٫

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت در دانش آموزان , شاگرد محور , پرورش خلاقیت ,
:: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن ،‌ با توجه به پیشرفت جوامع ،‌همواره دستخوش تغییر وتحول است و تحول آموزشی ، خود معلول تحول اجتماعی وتحول علوم و تکنولوژی است زیرا در یک جامعه ساده ،‌نیازها ساده و روش ارضای نیازها نیز ساده است .

 در چنین جوامعی دایره‌ی آموختنیها گاهی آنچنان محدودند که هر کسی می‌تواند ادعا کند و بگوید :« هر آنچه آموختنی است فرا گرفتم .» ولی در جوامع پیچیده و پیشرفته ، سرعت تحول نظامهای آموزشی آنچنان سریع است که هر چند سال یکبار ، در ساختار نظام آموزشی دگرگونی کلی ایجاد می‌شود ،‌ و این تحول به حدی است که گاهی کسانی سخن از جامعه بی‌مدرسه به میان می‌آورند . بهترین دلیل در دنیای امروز ، با توجه به پیشرفت سریع علوم وتکنولوژی ، نه می‌توان به تمام دانش موجود دست یافت ، و نه می‌توان هر متخصصی را با هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی وا داشت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………….

 فایده ، هدف و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………

 تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم

 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تاریخچه تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………..

 تعلیم و تربیت در جوامع بدوی ……………………………………………………………………..

سنت آفریقایی در تعلیم و تربیت …………………………………………………………………….

 پیدایش مدارس …………………………………………………………………………………………..

 رابطه‌ی یک جانبه‌ی استاد و شاگرد ………………………………………………………………

سنت آسیایی در تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………

تعلیم و تربیت اسلامی …………………………………………………………………………………..

ظهور عصر جدید …………………………………………………………………………………………

 انقلاب صنعتی …………………………………………………………………………………………….

 در آستانه‌ی عصر حاضر …………………………………………………………………………….

 اوضاع کنونی ……………………………………………………………………………………………..

 شیوه تدریس در گذشته ………………………………………………………………………………

 ماهیت روش تدریس ……………………………………………………………………………………

 عوامل موثر تدریس …………………………………………………………………………………….

۱- ویژگی‌های شخصیتی و علمی معلم ……………………………………………………………

الف ) تاثیر شخصیت و رفتار معلم بر فرآیند تدریس ………………………………………..

ب) تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس ……………………………………………….

۲- ویژگی‌های شاگردان و تاثیر آن بر فرایند تدریس ……………………………………….

۳- تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی ، بر فرآیند تدریس ………………………………

۴- تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی بر فرایند تدریس ………………………………………..

روشهای مختلف تدریس ……………………………………………………………………………….

 انواع روشهای سنتی تدریس ………………………………………………………………………..

روش حفظ و تکرار ………………………………………………………………………………………

 روش سخنرانی …………………………………………………………………………………………..

 مراحل اجرای روش سخنرانی ………………………………………………………………………

 مرحله‌ی اول : آمادگی برای سخنرانی ……………………………………………………………

 مرحله‌ی دوم :مقدمه سخنرانی ……………………………………………………………………..

 مرحله‌ی سوم: متن و محتوای سخنرانی ………………………………………………………..

مرحله‌ی چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………

 روش پرسش و پاسخ ………………………………………………………………………………….

 روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است ………………………………………………..

روش نمایشی ………………………………………………………………………………………………

 مراحل اجرای روش نمایشی ………………………………………………………………………..

 روش ایفای نقش …………………………………………………………………………………………

مراحل اجرای روش ایفای نقش ……………………………………………………………………..

روش گردش علمی ……………………………………………………………………………………….

روش بحث گروهی ……………………………………………………………………………………….

 روش آزمایشی …………………………………………………………………………………………..

روشهای تدریس جدید ………………………………………………………………………………….

 روشهای آموزش انفرادی ……………………………………………………………………………

 آموزش برنامه‌ای (PI) …………………………………………………………………………………

آموزش به وسیله کامپیوتر ( CAI)…………………………………………………………………

آموزش انفرای تجویز شده (IPI)……………………………………………………………………

آموزش انفرادی هدایت شده ( IGE)……………………………………………………………….

بخش دوم :………………………………………………………………………………………………….

 تاریخچه‌ی خلاقیت ………………………………………………………………………………………

 نوآوری در یونان باستان …………………………………………………………………………….

 خلاقیت در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………

 خلاقیت در قرن بیستم …………………………………………………………………………………

 ابعاد خلاقیت ………………………………………………………………………………………………

 نیازهای افراد خلاق …………………………………………………………………………………….

۱-   نیاز به کنجکاوی ……………………………………………………………………………….

۲-   نیاز به رقابت ودرگیری بامسایل و مشکلات …………………………………………

۳-    مسئولیت‌ پذیری ……………………………………………………………………………….

۴-    نیاز به صداقت و جستجوی حقیقت …………………………………………………….

۵-    نیاز به تفاوت و استقلال ……………………………………………………………………

نقش معلمان در باروری خلاقیت ……………………………………………………………………

نقش معلم در بارور کردن خلاقیت دانش‌آموزان ……………………………………………..

 به ۲ مرحله تقسیم می‌شود …………………………………………………………………………..

الف – چگونگی تدریس به روش مشکل‌گشایی …………………………………………………

ب- تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………..

نقش معلم در ایجاد جو مطمئن ودلگرم کننده در کلاس …………………………………….

نقش مدرسه در توسعه خلاقیت دانش آموزان …………………………………………………

 راهبردهایی در پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………

 عوامل موثردر خلاقیت …………………………………………………………………………………

 الف – نقش اطلاعات در خلاقیت ……………………………………………………………………

ب- انگیزش و خلاقیت …………………………………………………………………………………..

پ- خلاقیت ومیزان قبولی از خود ………………………………………………………………….

ت – رابطه محیط اجتماعی و خلاقیت ……………………………………………………………..

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….

روشهای پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………..

۱-   تجربه برای ایده جویی سوخت می‌سازد ………………………………………………

۲-   بازیهای فکری- حل معما و جدول ……………………………………………………….

۳-   سرگرمیها و هنرهای زیبا …………………………………………………………………..

۴-   خلاقیت با مطالعه پیشرفت میکند ………………………………………………………….

۵-   نویسندگی به عنوان یک تمرین خلاقیت …………………………………………………

۶-    تمرین درحل مسائل ………………………………………………………………………….

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند…………………………………………………………………….

 ۱- عادات پیشین مانع حل مسائل‌اند ………………………………………………………………

 ۲- دلسرد کردن خود به عنوان یک عامل بازدارنده ………………………………………..

۳- کم رویی مانع خلق ایده‌هاست …………………………………………………………………..

۴- تشویق ، ایده‌یابیرا پرورش میدهد ……………………………………………………………..

۵- نزدیکان بهترین تشویقاند …………………………………………………………………………

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

۱)     موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………….

۲)     جامعه تحقیق …………………………………………………………………………………….

۳)     نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………..

۴)     چگونگی نمونه‌برداری ………………………………………………………………………..

۵)     توضیح درباره نمونه‌ها ………………………………………………………………………

۶)     ابزارتحقیق ………………………………………………………………………………………..

۷)     روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………

۸)     ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………

۹)     تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………

 جداول آماری ………………………………………………………………………………………..

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جدال آماری …………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیلهای آماری …………………………………………………………………………

محاسبات آماری توصیفی ………………………………………………………………………..

نتایج ……………………………………………………………………………………………………..

تفسیر ……………………………………………………………………………………………………

 فصل پنجم :

خلاصه ………………………………………………………………………………………………….

 انواع روش تدریس ………………………………………………………………………………..

 روشهای سنتی تدریس …………………………………………………………………………..

 روشهای جدید تدریس ……………………………………………………………………………

روش تدریس شاگرد محور ……………………………………………………………………..

روش تدریس معلم محور ………………………………………………………………………..

مشکلات و محدودیتها………………………………………………………………………………

 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………

فهرست مجلات و نشریات ……………………………………………………………………….

 فهرست پایان نامه ………………………………………………………………………………….

فهرست منابع خارجی ……………………………………………………………………………..

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش – روش تدریس ) ………………………………………

پرسشنامه خلاقیت …………………………………………………………………………………..

فهرست منابع فارسی

۱-  اسبورن ، الکس اس ، پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ؛ ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده ، انتشارت نیلوفر تهران ، ۱۳۶۸ .

۲-     باندی ، جوزف و وایلز ، جان ؛ نظارت در مدیریت ؛ ترجمه ی دکتر محمد رضا بهرنگی ، انتشارات .

۳-     پیاژه ، ژان ؛ روانشناسی و دانش آموزش ؛ ترجمه ی علیمحمد کاردان ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۷ .

۴-     تعلیم و تربیت مدرسی ؛ حوزه های علمیه تهران ( فعالیتهای انتشار نشده صدا و سیما ، ۱۳۶۹)

۵-     خان زاده ، علی ؛ خلاقیت در آموزشگاه ؛ انتشارات تهران ۱۳۵۸ .

۶-      سلطان زاده ، حسین ؛ تاریخ مدارس ایران ؛ انتشارات دانشگاه آگاه ، تهران ، ۱۳۶۴٫

۷-  شهید ثانی ؛ آداب تعلیم و تربیت در اسلام ؛ ترجمه ی سید محمد باقر حجتی ، دفتر فرهنگ و نشر اسلامی تهران ، ۱۳۶۹٫

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت در دانش آموزان , شاگرد محور,پرورش خلاقیت ,
:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن ،‌ با توجه به پیشرفت جوامع ،‌همواره دستخوش تغییر وتحول است و تحول آموزشی ، خود معلول تحول اجتماعی وتحول علوم و تکنولوژی است زیرا در یک جامعه ساده ،‌نیازها ساده و روش ارضای نیازها نیز ساده است .

 در چنین جوامعی دایره‌ی آموختنیها گاهی آنچنان محدودند که هر کسی می‌تواند ادعا کند و بگوید :« هر آنچه آموختنی است فرا گرفتم .» ولی در جوامع پیچیده و پیشرفته ، سرعت تحول نظامهای آموزشی آنچنان سریع است که هر چند سال یکبار ، در ساختار نظام آموزشی دگرگونی کلی ایجاد می‌شود ،‌ و این تحول به حدی است که گاهی کسانی سخن از جامعه بی‌مدرسه به میان می‌آورند . بهترین دلیل در دنیای امروز ، با توجه به پیشرفت سریع علوم وتکنولوژی ، نه می‌توان به تمام دانش موجود دست یافت ، و نه می‌توان هر متخصصی را با هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی وا داشت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………….

 فایده ، هدف و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………

 تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم

 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………

 تاریخچه تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………..

 تعلیم و تربیت در جوامع بدوی ……………………………………………………………………..

سنت آفریقایی در تعلیم و تربیت …………………………………………………………………….

 پیدایش مدارس …………………………………………………………………………………………..

 رابطه‌ی یک جانبه‌ی استاد و شاگرد ………………………………………………………………

سنت آسیایی در تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………

تعلیم و تربیت اسلامی …………………………………………………………………………………..

ظهور عصر جدید …………………………………………………………………………………………

 انقلاب صنعتی …………………………………………………………………………………………….

 در آستانه‌ی عصر حاضر …………………………………………………………………………….

 اوضاع کنونی ……………………………………………………………………………………………..

 شیوه تدریس در گذشته ………………………………………………………………………………

 ماهیت روش تدریس ……………………………………………………………………………………

 عوامل موثر تدریس …………………………………………………………………………………….

۱- ویژگی‌های شخصیتی و علمی معلم ……………………………………………………………

الف ) تاثیر شخصیت و رفتار معلم بر فرآیند تدریس ………………………………………..

ب) تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس ……………………………………………….

۲- ویژگی‌های شاگردان و تاثیر آن بر فرایند تدریس ……………………………………….

۳- تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی ، بر فرآیند تدریس ………………………………

۴- تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی بر فرایند تدریس ………………………………………..

روشهای مختلف تدریس ……………………………………………………………………………….

 انواع روشهای سنتی تدریس ………………………………………………………………………..

روش حفظ و تکرار ………………………………………………………………………………………

 روش سخنرانی …………………………………………………………………………………………..

 مراحل اجرای روش سخنرانی ………………………………………………………………………

 مرحله‌ی اول : آمادگی برای سخنرانی ……………………………………………………………

 مرحله‌ی دوم :مقدمه سخنرانی ……………………………………………………………………..

 مرحله‌ی سوم: متن و محتوای سخنرانی ………………………………………………………..

مرحله‌ی چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………

 روش پرسش و پاسخ ………………………………………………………………………………….

 روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است ………………………………………………..

روش نمایشی ………………………………………………………………………………………………

 مراحل اجرای روش نمایشی ………………………………………………………………………..

 روش ایفای نقش …………………………………………………………………………………………

مراحل اجرای روش ایفای نقش ……………………………………………………………………..

روش گردش علمی ……………………………………………………………………………………….

روش بحث گروهی ……………………………………………………………………………………….

 روش آزمایشی …………………………………………………………………………………………..

روشهای تدریس جدید ………………………………………………………………………………….

 روشهای آموزش انفرادی ……………………………………………………………………………

 آموزش برنامه‌ای (PI) …………………………………………………………………………………

آموزش به وسیله کامپیوتر ( CAI)…………………………………………………………………

آموزش انفرای تجویز شده (IPI)……………………………………………………………………

آموزش انفرادی هدایت شده ( IGE)……………………………………………………………….

بخش دوم :………………………………………………………………………………………………….

 تاریخچه‌ی خلاقیت ………………………………………………………………………………………

 نوآوری در یونان باستان …………………………………………………………………………….

 خلاقیت در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………

 خلاقیت در قرن بیستم …………………………………………………………………………………

 ابعاد خلاقیت ………………………………………………………………………………………………

 نیازهای افراد خلاق …………………………………………………………………………………….

۱-   نیاز به کنجکاوی ……………………………………………………………………………….

۲-   نیاز به رقابت ودرگیری بامسایل و مشکلات …………………………………………

۳-    مسئولیت‌ پذیری ……………………………………………………………………………….

۴-    نیاز به صداقت و جستجوی حقیقت …………………………………………………….

۵-    نیاز به تفاوت و استقلال ……………………………………………………………………

نقش معلمان در باروری خلاقیت ……………………………………………………………………

نقش معلم در بارور کردن خلاقیت دانش‌آموزان ……………………………………………..

 به ۲ مرحله تقسیم می‌شود …………………………………………………………………………..

الف – چگونگی تدریس به روش مشکل‌گشایی …………………………………………………

ب- تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………..

نقش معلم در ایجاد جو مطمئن ودلگرم کننده در کلاس …………………………………….

نقش مدرسه در توسعه خلاقیت دانش آموزان …………………………………………………

 راهبردهایی در پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………

 عوامل موثردر خلاقیت …………………………………………………………………………………

 الف – نقش اطلاعات در خلاقیت ……………………………………………………………………

ب- انگیزش و خلاقیت …………………………………………………………………………………..

پ- خلاقیت ومیزان قبولی از خود ………………………………………………………………….

ت – رابطه محیط اجتماعی و خلاقیت ……………………………………………………………..

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….

روشهای پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………..

۱-   تجربه برای ایده جویی سوخت می‌سازد ………………………………………………

۲-   بازیهای فکری- حل معما و جدول ……………………………………………………….

۳-   سرگرمیها و هنرهای زیبا …………………………………………………………………..

۴-   خلاقیت با مطالعه پیشرفت میکند ………………………………………………………….

۵-   نویسندگی به عنوان یک تمرین خلاقیت …………………………………………………

۶-    تمرین درحل مسائل ………………………………………………………………………….

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند…………………………………………………………………….

 ۱- عادات پیشین مانع حل مسائل‌اند ………………………………………………………………

 ۲- دلسرد کردن خود به عنوان یک عامل بازدارنده ………………………………………..

۳- کم رویی مانع خلق ایده‌هاست …………………………………………………………………..

۴- تشویق ، ایده‌یابیرا پرورش میدهد ……………………………………………………………..

۵- نزدیکان بهترین تشویقاند …………………………………………………………………………

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

۱)     موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………….

۲)     جامعه تحقیق …………………………………………………………………………………….

۳)     نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………..

۴)     چگونگی نمونه‌برداری ………………………………………………………………………..

۵)     توضیح درباره نمونه‌ها ………………………………………………………………………

۶)     ابزارتحقیق ………………………………………………………………………………………..

۷)     روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………

۸)     ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………

۹)     تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………

 جداول آماری ………………………………………………………………………………………..

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جداول آماری …………………………………………………………………………………………

جدال آماری …………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیلهای آماری …………………………………………………………………………

محاسبات آماری توصیفی ………………………………………………………………………..

نتایج ……………………………………………………………………………………………………..

تفسیر ……………………………………………………………………………………………………

 فصل پنجم :

خلاصه ………………………………………………………………………………………………….

 انواع روش تدریس ………………………………………………………………………………..

 روشهای سنتی تدریس …………………………………………………………………………..

 روشهای جدید تدریس ……………………………………………………………………………

روش تدریس شاگرد محور ……………………………………………………………………..

روش تدریس معلم محور ………………………………………………………………………..

مشکلات و محدودیتها………………………………………………………………………………

 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………

فهرست مجلات و نشریات ……………………………………………………………………….

 فهرست پایان نامه ………………………………………………………………………………….

فهرست منابع خارجی ……………………………………………………………………………..

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش – روش تدریس ) ………………………………………

پرسشنامه خلاقیت …………………………………………………………………………………..

فهرست منابع فارسی

۱-  اسبورن ، الکس اس ، پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ؛ ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده ، انتشارت نیلوفر تهران ، ۱۳۶۸ .

۲-     باندی ، جوزف و وایلز ، جان ؛ نظارت در مدیریت ؛ ترجمه ی دکتر محمد رضا بهرنگی ، انتشارات .

۳-     پیاژه ، ژان ؛ روانشناسی و دانش آموزش ؛ ترجمه ی علیمحمد کاردان ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۷ .

۴-     تعلیم و تربیت مدرسی ؛ حوزه های علمیه تهران ( فعالیتهای انتشار نشده صدا و سیما ، ۱۳۶۹)

۵-     خان زاده ، علی ؛ خلاقیت در آموزشگاه ؛ انتشارات تهران ۱۳۵۸ .

۶-      سلطان زاده ، حسین ؛ تاریخ مدارس ایران ؛ انتشارات دانشگاه آگاه ، تهران ، ۱۳۶۴٫

۷-  شهید ثانی ؛ آداب تعلیم و تربیت در اسلام ؛ ترجمه ی سید محمد باقر حجتی ، دفتر فرهنگ و نشر اسلامی تهران ، ۱۳۶۹٫

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خلاقیت , خلاقیت در دانش آموزان , شاگرد محور , پرورش خلاقیت ,
:: بازدید از این مطلب : 202
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسأله:

مهمترین ویژگیهای معمولی حملة افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – ۱۳۸۲)

فهرست

عنوان                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                                                    ۷

مقدمه                                                                              ۸

بیان مساله                                                                       ۱۰

اهداف تحقیق                                                                              ۱۱

فرضیه تحقیق                                                                            ۱۲

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                               ۱۴

اختلالات خلقی                                                                  ۱۵

حمله مانی                                                                        ۱۸

بیخوابی                                                                           ۲۰

خلق افسرده                                                                     ۲۲

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی                         ۲۳

آشفتگی خواب                                                                  ۲۵

احساس گناه وبی ارزشی                                                  ۲۶

جدول شماره ۱                                                                ۲۸

شیوع افسردگی شدید                                                                 ۳۰

اختلال دو قطبی                                                                ۳۷

نظریه های مربوط به افسردگی                                          ۴۱

نظریه های زیست شناختی                                                          ۴۲

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                                                 ۴۷

اثرات لیتیوم                                                                     ۵۰

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                   ۵۵

الکتروشوک درمانی                                                                   ۵۷

نظریه های روان پویایی                                                     ۶۲

نظریه یادگیری                                                                 ۶۸

نظریه شناختی                                                                  ۷۳

نظریه شناختی بک درباره افسردگی                                             ۷۴

درمانگری شناختی افسردگی                                                      ۷۶

شکل ۱۵ مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده      ۸۴

صحت ودقت شناختی در افسردگی                                              ۸۸

این موضوع با یکی از مشاهدات فروید مطابقت دارد             ۹۰

فصل سوم: روش تحقیق                                                   ۹۱

جامعه مورد مطالعه                                                                    ۹۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                         ۹۳

روش تحقیق                                                                              ۹۴

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                             ۹۵

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها                                                         ۹۶

جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی                    ۹۷

جدول ۲-۴ مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر             ۹۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                       ۱۰۰

بحث و نتیجه گیری                                                            ۱۰۱

پیشنهادات                                                                        ۱۰۴

محدودیت ها                                                                              ۱۰۵

منابع و ماخذ                                                                             ۱۰۶                                                                      

منابع و مآخذ

آزاد – حسین ۱۳۸۰، آسیب شناسی روانی(۱)، انتشارات آگاه، تهران.

آزاد – حسین ۱۳۸۰، آسیب شناسی روانی(۲)، انتشارات آگاه ، تهران.

بهزوری- محمد ۱۳۷۸، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران.

دادستان – پریرخ ۱۳۸۰، روان شناسی مرضی(۱)، انتشارات رشد، تهران.

دادستان – پریرخ ۱۳۸۰، روان شناسی مرضی(۲) ، انتشارات نی، تهران.

دلاور- علی ۱۳۷۹، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران.

دلاور- علی ۱۳۷۹، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران.

جلالی – سیوامحد ۱۳۸۱، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران.

کریمی – یوسف ۱۳۷۸، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران.

منصور- محمود ۱۳۸۰، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی بین جوانان , افسردگی جوانان دختر , افسردگی و وزن , بررسی افسردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 تير 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسأله:

مهمترین ویژگیهای معمولی حملة افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – ۱۳۸۲)

فهرست

عنوان                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                                                    ۷

مقدمه                                                                              ۸

بیان مساله                                                                       ۱۰

اهداف تحقیق                                                                              ۱۱

فرضیه تحقیق                                                                            ۱۲

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                               ۱۴

اختلالات خلقی                                                                  ۱۵

حمله مانی                                                                        ۱۸

بیخوابی                                                                           ۲۰

خلق افسرده                                                                     ۲۲

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی                         ۲۳

آشفتگی خواب                                                                  ۲۵

احساس گناه وبی ارزشی                                                  ۲۶

جدول شماره ۱                                                                ۲۸

شیوع افسردگی شدید                                                                 ۳۰

اختلال دو قطبی                                                                ۳۷

نظریه های مربوط به افسردگی                                          ۴۱

نظریه های زیست شناختی                                                          ۴۲

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                                                 ۴۷

اثرات لیتیوم                                                                     ۵۰

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                   ۵۵

الکتروشوک درمانی                                                                   ۵۷

نظریه های روان پویایی                                                     ۶۲

نظریه یادگیری                                                                 ۶۸

نظریه شناختی                                                                  ۷۳

نظریه شناختی بک درباره افسردگی                                             ۷۴

درمانگری شناختی افسردگی                                                      ۷۶

شکل ۱۵ مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده      ۸۴

صحت ودقت شناختی در افسردگی                                              ۸۸

این موضوع با یکی از مشاهدات فروید مطابقت دارد             ۹۰

فصل سوم: روش تحقیق                                                   ۹۱

جامعه مورد مطالعه                                                                    ۹۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                         ۹۳

روش تحقیق                                                                              ۹۴

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                             ۹۵

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها                                                         ۹۶

جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی                    ۹۷

جدول ۲-۴ مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر             ۹۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                       ۱۰۰

بحث و نتیجه گیری                                                            ۱۰۱

پیشنهادات                                                                        ۱۰۴

محدودیت ها                                                                              ۱۰۵

منابع و ماخذ                                                                             ۱۰۶                                                                      

منابع و مآخذ

آزاد – حسین ۱۳۸۰، آسیب شناسی روانی(۱)، انتشارات آگاه، تهران.

آزاد – حسین ۱۳۸۰، آسیب شناسی روانی(۲)، انتشارات آگاه ، تهران.

بهزوری- محمد ۱۳۷۸، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران.

دادستان – پریرخ ۱۳۸۰، روان شناسی مرضی(۱)، انتشارات رشد، تهران.

دادستان – پریرخ ۱۳۸۰، روان شناسی مرضی(۲) ، انتشارات نی، تهران.

دلاور- علی ۱۳۷۹، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران.

دلاور- علی ۱۳۷۹، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران.

جلالی – سیوامحد ۱۳۸۱، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران.

کریمی – یوسف ۱۳۷۸، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران.

منصور- محمود ۱۳۸۰، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران.

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی بین جوانان , افسردگی جوانان دختر , افسردگی و وزن , بررسی افسردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 191
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 تير 1393 | نظرات ()