نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود ۱۲ جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m.w 200 به مدت حدود ۴۲ دقیقه  قرار می‌گرفتند و این روند درمان ۲ مرتبه در هفته و به مدت ۱۲ جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل  و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با  تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می‌باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده‌اند که حدود ۱۷% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط ۵/۰ الی ۶/۱ % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود ۶۷% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آزمون گسیلهای صوتی گوش , بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر , اشعه لیزر ,
:: بازدید از این مطلب : 339
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

عفونتهای ادراری یکی از شایعترین عفونتهای دوران کودکی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسکار کلیوی است (بخصوص در نوزادان کودکان) که ممکن است عملکرد کلیوی را مختل کرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون، نارسایی کلیه و کاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسکار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسکار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسکن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسکن DMSA می‌باشد ولی از آنجا که سونوگرافی بدون ضرر، در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بکار رود. در این پایان نامه که بطریق کارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی کلیه و اسکن DMSA در تشخیص اسکار کلیوی در کودکان انجام گردیده است. ۳۱ بیمار در فاصله زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل ۳ ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسکن DMSA و سونوگرافی حداکثر دو روز بوده است. کلاً ۶۲ کلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسکن DMSA و توسط یک رادیولوژیست و با دو نوع پروب فرکانس ۳٫۵ MHz و ۵-۷٫۵MHz و با دستگاه سونوگرافی  انجام گرفت.

بحث و نتیجه:

عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونتهای دوران کودکی است که به علت عوارض بالقوه خطرناکی که می‌تواند بر جای گذارد از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و حدود ۲۰%-۵% از موارد ESRD در ارتباط با پیلونفریت و عوارض آن می‌باشد (۴ و ۱).

شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت‌ حاد ایجاد اسکار کلیوی است که می‌تواند عوارضی چون HBP، نارسایی کلیه و کاهش رشد بدن ایجاد کند بنابراین تشخیص اسکار از اهمیت زیادی برخوردار است و برای تشخیص اسکار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسکن DMSA، IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. مقایسه روشهای تصویربرداری برای تشخیص اسکار کلیه قبلاً در مطالعاتی بررسی شده که نتایج ضد و نقیضی داشته‌اند که به اختصار گفته خواهد شد.

در سال ۱۹۹۸ آقای BARRY و همکارانش نتایج سونوگرافی و DMSA را در تعیین اسکار کلیوی در کودکان با هم مقایسه نمودند. DMSA در یک پریود ۳-۱ ماهه پس از عفونت در طول یک دوره ۴ ساله در کودکان انجام گردید. در این مطالعه ۳۳۹ بیمار ارزیابی شدند که ۳۰ بیمار فقط یک کلیه داشتند بنابراین ۶۴۸ کلیه توسط سونوگرافی در یک پریود ۴ ماهه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن با DMSA مقایسه گردید. در این مطالعه یکسری کرایتر یا برای اسکار کلیه در نظر گرفته شد کرایتریای ماژور (نزدیکی اکوی سینوس به سطح کلیه)، متوسط (دیده نشدن پیرامیدها، نامنظمی حدود)، مینور (کم شدن وضوح اکوی کپسول، اتساع کالیسی). و تمام سونوگرافیها توسط دو رادیولوژیست مجرب در امر سونوگرافی کودکان انجام گرفت. اسکار موضعی در سونوگرافی در ۶/۱۷% و در DMSA در ۴/۱۹% از کلیه‌ها دیده شد. نازکی یکدست کورتکس بدون اسکار موضعی هم در سونوگرافی و هم در DMSA در ۸/۶% از کلیه‌ها دیده شد. در ۱/۷۲% از کلیه‌ها اسکار نه در سونو و نه در DMSA مشخص نگردید. در این مطالعه مشخص شد که سونو ارزش پیشگویی مثبت ۹/۹۳% و ارزش پیشگویی منفی ۳/۹۵% حساسیت ۸۸% و اختصاصیت ۷/۹۷% و دقت ۸/۹۴% برای تعیین اسکار کلیوی در کودکان دارد. (۷)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول

کلیات …………………………………………………………………………………………………

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………….

اسکار کلیه …………………………………………………………………………………………..

ارزیابی اسکار کلیه ………………………………………………………………………………..

درجه‌بندی اسکار کلیه …………………………………………………………………………..

روشهای ارزیابی اسکار کلیه …………………………………………………………………..

IVP …………………………………………………………………………………………………..

اسکن DMSA ……………………………………………………………………………………

سونوگرافی ………………………………………………………………………………………….

فصل دوم

اهداف و فرضیات …………………………………………………………………………………

فصل سوم

روش مطالعه ……………………………………………………………………………………….

فصل چهارم

نتایج …………………………………………………………………………………………………..

سن …………………………………………………………………………………………………….

جنس …………………………………………………………………………………………………

بررسی گزارش‌های سونوگرافی در مقایسه با گزارش‌های اسکن DMSA ……

فصل پنجم

بحث ………………………………………………………………………………………………….

نتیجه و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………

منابع …………………………………………………………………………………………………..

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی , اسکار کلیوی در کودکان , سونوگرافی ,
:: بازدید از این مطلب : 250
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

بدیهی است ، بازیگری انسانی ترین هنرهاست . از آن جهت که همدم روح ، کالبد ، پدیده ها و جهان پیرامون آدمی‌است ، به مکاشفه ای می‌ماند که جز با از میان بردن موانع بازدارنده و آزار دهنده موجود در کار انسان نمایشگر ، امکان بروز نخواهد یافت .

بازیگری فن مقابله آدمی‌با خود است و یافتن یا ایجاد بهانه ای برای تسلط نقش بر بازیگر .
چگونه ایفای نقش کنم ؟

این پرسشی است که هر بازیگر از خود در ابتدای کارش بر روی متن نمایشنامه و کاراکتری که قرار است بازی کند ، می‌پرسد و با استفاده از دانش علمی‌و تجربی خود سعی می‌کند که به آن پاسخ دهد . در واقع او برای شخصیت پردازی درست نیاز به دانش و تجربه تئائری دارد و در این میان تئوریهای موجود تئائر نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند . احتمالاً تئوری  از زمانیکه علم رو به پیشرفت گذاشته است اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در واقع هر تئوری چکیده تجربیات و آموخته های یک یا چند نسل از پیشینیان است ، پس بایستی با تأمل و احترامی‌خاص با آنها برخورد کنیم . نکته دیگر اینکه ما بواسطه همین تئوریهاست که می‌توانیم به تجربیات جدید دست پیدا کنیم و همین تئوریها هستند که اندوخته علمی‌ما را تشکیل می‌دهند و گاهی اوقات نیز با توجه به شرایط بایستی حذف و تعدیل شوند .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           شماره صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………… ۱

فصل اول :

۱ –۱ شناخت نویسنده …………………………………………………………………….. ۵

۱-۲ بسترهای نمایشنامه …………………………………………………………………… ۹

۱-۳ تحلیل کلی نمایشنامه ………………………………………………………………… ۱۲

۱-۴ فضا و عناصر دراماتیک نمایشنامه ……………………………………………….. ۲۰

۱-۵ روابط و چگونگی ارتباط اشخاص نمایشنامه…………………………………. ۲۶

فصل دوم :

۲-۱ تشریح نقش انتخابی بر اساس تیپ یا شخصیت…………………………….. ۳۲

۲-۲ تشریح کلی و عام شخص…………………………………………………………… ۳۶

۲-۳ تشریح وضعیت جانبی نقش……………………………………………………….. ۳۹

۲-۴ تشریح وضعیت روحی / روانی نقش و پیچیدگی های آن ……………… ۴۲

۲-۵ تشریح شرایط و موقعیتهای محیطی و غیر محیطی شخص بازی …….. ۴۵

فصل سوم :

الف : رفتار بیرونی ………………………………………………………………………….. ۵۱

ب : رفتار درونی……………………………………………………………………………… ۵۲

ج : ریتم نمایش ………………………………………………………………………………. ۵۳

فصل چهارم :

۴-۱ تشریح نظر و تحلیل کارگردان در بارة نقش …………………………………. ۵۶

۴-۲ تشریح شیوه و مکتب انتخابی کارگردان در هدایت جمعی گروه و نوع

بازی بازیگران …………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳  نکته های مورد توافق و اختلاف بازیگر و کارگردان درباره نقش …….. ۶۹

۴-۴ تشریح و گزارش جلسات تمرین…………………………………………………. ۷۲

فصل پنجم :

۵-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲ منابع و ماخذ…………………………………………………………………………….. ۷۸

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: چگونگی شکل گیری کاراکتر , شکل گیری کاراکتر ,
:: بازدید از این مطلب : 268
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
من ری (Man Ray) کیست
من ری کیست؟ پاسخ به این پرسش آنقدرها هم ساده نیست. همگی ما این تجربه را داشته ایم که در زندگی روزمره خود وقت و انرژی زیادی را صرف شناخت انسانهای اطرافمان کرده ایم و چه بسا در بسیاری موارد ناکام مانده ایم، حال اینکه این انسانها با ما همراه بوده اند و ارتباط مستقیمی بین ما و ایشان وجود داشته، ارتباطی زنده که تا حدی تحت کنترل ما بوده ولی بازهم موفق نشده ایم تا شخصیت اطرافیانمان را آنطور که باید و شاید بشناسیم.
حال چگونه ممکن است که چنین خوش خیال باشیم و بپنداریم که با بررسی چند تابلو و دیدن آثاری چند از یک هنرمند می توانیم به شناخت وی نائل آییم!
البته این یک نوع رهیافت در دنیای هنر است؛ می توانیم اصلاً به هنرمند توجه چندانی نکنیم و آثار وی را همچون موجوداتی مستقل و جاودان در نظر بگیریم وسعی کنیم با آنها همان ارتباطی را برقرار کنیم که مثلاً با دوستمان برقرار می کنیم!
ولی آیا واقعاً همینطور است؟ آیا یک اثر هنری به جز آنچه به چشم می آید (در مورد هنرهای دیداری ) و یا شنیده می شود (در مورد هنرهای شنیداری ) هیچ چیز دیگری را نشان نمی دهد؟!

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

 

من ری را بشناسیم…………………………………………………………………………………. ۱

من ری: تعالیم، الگوها و اهداف……………………………………………………………….. ۴

نقاش خوابها…………………………………………………………………………………………. ۱۲

     – طراحی از رویا………………………………………………………………………………. ۱۲

     – از آنچه که نمی توانم عکس بگیرم نقاشی می کنم!…………………………….. ۳۱

سخن آخر…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

فهرست تصاویر……………………………………………………………………………………… ۳۵

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: من ری نقاش خوابها ,
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

جنبه های تاریخی:
با نگاهی به تاریخ بشر سبک های گوناگون و مشخصی را در پهنه وسیع زندگی موسیقایی انسان مشاهده می کنیم که همیشه هم در حال تحول بوده اند. ما شاهد رشد و پیشرفت گامهای پنتاتونیک  در شرق آسیا، صورت های ظریفی از اوزان چندآوایی در به صدا در آوردن ناقوسها  و دیگر آلات موسیقی ضربی  در نواحی اطراف اندونزی و جنوب شرقی آسیا هستیم. در غرب آسیا، محدوده عربی زبان شمال آفریقا، ایران، پاکستان، هند و بنگلادش چنان نظام ملودیکی به ثمر رسیده است که در نهایت زیبایی و هماهنگی قرار دارد و در آن از صدای انسان به عنوان زیباترین و رساترین عنصر موسیقایی استفاده می شود.
آنگاه می رسیم به سیاهان آفریقا و در آنجا شاهد کهن ترین اوزان بشری هستیم که از آنها به عنوان ضروری ترین عناصر اجتماعی استفاده می شده، اجتماعی که در آن زندگی بشر پوشیده در اصوات بوده و این اصوات بودند که در عملی ترین و در عین حال رویایی ترین وجه ممکن به زندگی بشر آن دوره معنی می دادند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 آغاز سخن……………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول

جنبه های تاریخی…………………………………………………………………………………… ۳

جنبه های عرفانی و معرفت شناسانه………………………………………………………….. ۶

تجربه زیباشناسانه موسیقی درهند……………………………………………………………… ۱۵

فراگیری موسیقی هندی…………………………………………………………………………… ۱۷

بررسی اسطوره شناسانه راگاها در موسیقی هندی………………………………………… ۱۹

ناگاوارالی و پوناگاتودی، راگا……………………………………………………………………. ۲۱

وارالی، راگا……………………………………………………………………………………………. ۲۱

مگارانگینی یا مگ مالر، راگا……………………………………………………………………… ۲۱

دیپاکا، راگا…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

گونداک ری آ، راگا…………………………………………………………………………………. ۲۴

آهی ری، راگا………………………………………………………………………………………… ۲۶

سخن آخر……………………………………………………………………………………………… ۲۹

فصل دوم

رقص (Dance)………………………………………………………………………………………

شرح اسلایدها……………………………………………………………………………………… ۵۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۵۵

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: موسیقی هندی , نغمـة عشـق ,
:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

زندگی شهرنشینی و قرارگیری صرف انسانها در روزمرگی های مدرن در شهرهای صنعتی. آدمی را به صورت یک ماشین زنده که دارای حیات است درآورده، البته تمامی تلاشهای بشر قاعدتاً باید براساس رسیدن به زندگی راحت تر و سهل تر و جایگزین کردن هر چه بیشتر انرژی فکری انسان بجای انرژی ماهیچه ای باشد. با این وجود به فراموشی سپردن احساسات و فرهنگ، خستگی های زندگی شهری و عدم توجه به محیط زیست و … انسانها را در شهرهای بزرگ رفته رفته به این مسیر سوق می‎دهد که راهی برای انتقال محیط کاری و زندگی خود به شهرهای کوچک که کمتر در معرض اینگونه آلودگی ها هستند قرار دهد.

پایتخت کشور ما نیز به صورت یک ابرشهر با آلودگی های گوناگون اعم از محیطی و غیرمحیطی درآمده است و رفته رفته در بین مردم تهران گرایش به خروج از تهران و اسکان گزینی در سایر شهرهای کوچکتر و خوش آب و هواتر دیده می‎شود. یکی از این شهرهای نسبتاً نزدیک شهر رشت می باشد، که ضمن داشتن آب و هوای خوب امکانات شهری مناسبی هم دارد. این شهر امکانات رفاهی قابل توجه، ترافیک کم، طبیعتی زیبا، نزدیکی به دریا و دارای جاده ها و راههای مسافرتی مناسبی دارد. البته آب و هوایی مرطوب دارد که عادت کردن به آن خیلی کار دشواری نمی باشد. این پروژه در واقع روند اقدام یکی از ساکنان تهران که تصمیم به نقل مکان به رشت را دارد می‎باشد و به دلیل اینکه محیط مناسب برای زندگی جزء اولین نیازهای انسان است به عنوان دکوراتور کارفرمای این پروژه از من دعوت به همکاری کرده‌اند.

این واحد مسکونی در یک مجتمع واقع شده که به تازگی سفت کاری آن آغاز شده است و پیش بینی می‎شود که تا پایان پاییز یا حداکثر پایان دی ماه پایان یابد.

فاز اجرای این پروژه بعد از پایان سفت کاری این مجتمع آغاز می‎شود و تا آن موقع ساخت ماکت و خرید برخی وسایل یا ساخت برخی المانها صورت می‎گیرد.

البته روند طراحی و ساخت یکی از المانها بطور کامل در این پروژه آورده شده است. امید به اینکه تلاش این جانب برای ارائه هرچه بهتر این پروژه نتیجه بخش بوده باشد.

فهرست:

مقدمه

۱- بخش طراحی محیطی

-         اولین مذاکره با کارفرما

-         تهیه پرسشنامه برای کارفرما

فاز تحقیق طراحی محیطی:

-         تحقیقات محیطی

-         تحقیقات فردی

-         جمع بندی اطلاعات

-         پردازش اطلاعات

فاز طراحی محیطی:

-         طراحی مقدماتی

-         غربال طرحها

-         انتخاب طرح برتر

-         تهیه نقشه برای ماکت

-         ساخت ماکت

۲- بخش طراحی المان

فاز تحقیق طراحی بر مبنای فیوچردیزاین:

بررسی پارامترهای تحقیقی

-         پاسخ به چند سؤال

-         پردازش اطلاعات

فاز طراحی المان:

-         اسکچ های مقدماتی:

-         غربال طرحها:

-         انتخاب سه طرح برتر

-         ارائه روشهای خلاقه:

-         ساخت ماکت و تهیه ۳D :

فاز اجرای المان:

-         تهیه نقشه های اجرایی و تعیین متریال.

-         جدول نازککاری

-         توضیح روش ساخت

-         تحویل به کارفرما

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: طراحی دکوراسیون , طراحی دکوراسیون آپارتمان , طراحی المان محیطی ,
:: بازدید از این مطلب : 270
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
تلقی ما از « واقعیت » آن چیزی است که در اطرفمان می گذرد بی آنکه ما بعنوان نیروئی کارساز در شکل دادن آن مشارکت کنیم مثلا گردش زمین به دور خورشید از دیدگاه ما واقعیتی مسلم و بدیعی است چرا که بوسیله اراده طبیعت صورت می گیرد .
« نیروی استقلال آدمی در مواجهه با « واقعیت » اغلب مقهور روابط زنجیره ای علت و معلولی
می شود و در نهایت راهی جز قبول آن به عنوان « واقعیت » اول (First Real) یا « بازتاب فیزیکی » هستی ندارد . اما این یک روی سکه است .آدمی آمیخته از دو جهان عظیم و پرانرژی است
« واقعیت » به ما می گوید که زمین به دور خویش وبه دور خورشید میگردد اما « واقعیت برتر» این پدیده را به مثابه یک سوال هستی شناسانه فلسفی مطرح می کند .
«آدمی موجود غریبی است که هر اینه در وجود خود مداقه کندبیشتر به این نکته پی می برد که « نشانی از خداوند را بر دوش می کشد » در طول تاریخ از ظهور بشرتاکنون همواره میلی برای کاوش رازهای جهان با انسان همراه بوده است و در این راه آنچه به آدمی نیرو می داده تاسیر تکامل عقلانی خویش را بپیماید اعتماد قلبی او به امکان وجود جهانی آرمانی و مطلوب و لو در ذهنش بوده است .

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………… صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………

بخش اول : تقدس

فصل ۱ : تعریف تقدس وروحانیت در هنر ……………………………………………………….

فصل ۲: تقدس در هنر …………………………………………………………………………………

بخش دوم : تقدس هنر

فصل ۱: تعریف هنر……………………………………………………………………………………..

فصل ۲ : انسان و بیان احساسات مقدس در هنر …………………………………………………

فصل ۳: شناخت معنوی هنر ………………………………………………………………………….

فصل ۴: تبار شناسی هنر مقدس ……………………………………………………………………..

فصل ۵: دین و هنر معنوی ……………………………………………………………………………

فصل ۶: نمونه ای از سبک شناختی ………………………………………………………………….

بخش سوم : تقدس در نقاشی

فصل ۱: تقدس نقاشی ………………………………………………………………………………….

فصل ۲: معنای تقدس در نقاشی و چند نمونه آمار ………………………………………………

فصل ۳: تقدس رنگ در نقاشی ………………………………………………………………………

 

بخش چهارم: الحاقات

-        نتیجه گیری

-        فهرست منابع و ماخذ

-        فهرست تصاویر

-        منابع اینترنتی

-        واژگان فارسی

-        واژگان لاتین

-        گزارش کار عملی

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: چیستی تقدس , چیستی تقدس در نقاشی ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار

در این پیشگفتار ابتدا ما خلاصه ای از زندگی نامه دلاکروا ، نقاش برجسته که در ۳۰ آوریل ۱۷۹۸ میلادی به دنیا آمد، می پردازیم و دلاکروا هنرش را از مادرش به ارث برد و با اینکه وی در دوره نوجوانی پدر و مادر خود را از دست داد وی هیچگاه خود را در این راه گم نکرد و به جنگ های آفریقا رفت و شاهکارهای متعددی خلق کرد و آثار معروف او قتل عام کیوس ، فاجع سیو، آزادی و رهبر مردم از آن جمله است. در هنر کلاسیک آزادی اندیشه و فراگیری دموکراسی ظاهراً هرگز با خشونت و انتظام سازگار نیست و رابطه پس طبیعت گرایی و انتزاع در هنرهای تجسمی عصر کلاسیک حتی از آنچه در نمایشنامه می بینیم پیشرو و بارزتر است.

رمانتیک جنبشی است که در اواخر دوره هیجدهم و اوایل سده نوزدهم فسخ و شکل گرفت، رمانتیسم بیشتر گرایش ذهنی ارائه می دهد تا مجموعه ای روش های سبک شناسنامه و بیشتر با بیان ایده ای مرتبط است و نوکلاسیک را باید نهفتی بر پسندی هشیارانه دانست که در سده هیجدهم واکنشی انزجار آمیز علیه افرط گریها و هنر نماییهای باروک دارد و کلاسیسم هنری است بر مبنای اصول و الگوهای ریشه یافته از دوران باستان، و این اصطلاح در برابر هنر رمانتیک است و ویژگی رمانتیک از رشد دادن به جنبه های اجتماعی بود. رئالیسم یکی از جنبش های هنری و ادبی سده نوزدهم است که در فرانسه به وجود آمد و داده رئالیسم یعنی طبیعت گرایی می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

پیشگفتار

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلاسیک و رمانتیک

هنر اوزن و لاکروا ………………………………………………………………………………………… ۳

هنر کلاسیک و دموکراسی……………………………………………………………………………… ۵

رمانتیک   …………………………………………………………………………………   ۸

نئوکلاسیک …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

رمانتیک در برابر کلاسیک …………………………………………………………………………….. ۱۳

مقایسه کلاسیک و رمانتیک……………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم : رئالیست و ناتورالیست

گوستا و کوربه …………………………………………………………………………………………….. ۲۱

ژان فرانسوا میله……………………………………………………………………………………………. ۲۳

انور دمیه……………………………………………………………………………………………………… ۲۵

نانوتورالیست……………………………………………………………………………………………….. ۲۸

 فصل سوم : امپرسیونیسم و تئوامپرسیونسیم

امپرسیونسیم…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

امپرسیونسیم در سینما و عکاسی……………………………………………………………………… ۴۲

پیدایش نئوامپرسیونیسم…………………………………………………………………………………. ۴۳

نئوامپرسیونسیم…………………………………………………………………………………………….. ۴۷

فعالیت های وان گوگ ………………………………………………………………………………….. ۵۳

نظریه سینیاک……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… ۵۸

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. ۶۰

شرح کار عملی

تصاویر کار عملی

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نئوامپرسیونسیم , از دلاکروا تا نئوامپرسیونسیم ,
:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

انسان بدوی چون «دم» یا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصویر برکه‌ها با او ملاقات و در سایه هایش او را همراه نمود و موجودات دیگر را نیز به خود قیاس سپس بر این باور شد که جادو علمی است قابل اطمینان و او را از گزند حوادث مصون و بر غلبه با دشمنان یاری می دهد . او با جادو ، رقصها ، شکلهای نقاشی شده بسیار ساده و انتزاعی و باورهایی راسخ ، بر مراسم جادویی تأکید می ورزید و این اعمال را تنها داروی امراض و برکت ریزش باران و غلبه بر رقیب و شکار می دانست . ولی هر چه از عمر بشر گذشت ، برخورد او  با عالم خارج بیشتر ، و آزمایشهای او مکررتر شد . حوزه دید و دریافت او وسعت گرفت و مفاهیم کهنه بی اعتبار گشت . بشر بیش از بیش به جدایی بی جان و جاندار و انسان و حیوان پی برد . جان را به حیوانات و گیاهان مختص ساخت و خود را واجد چیزی پنداشت برتر و فاخرتر از جان سائقه خودبینی بر آن شد که «روان» یا «روح» آدمی کاملا” از جسم مستقل است و بر خلاف «جان حیوانی» با مردن تن، نمی میرد .

فهرست
عنوان    صفحه
چکیده
پیشگفتار
مقدمه    ۱
فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست
بخش اول
ضمیر ناخود آگاه چیست؟    ۹
آشنایی با دو نیمکره    ۱۲
بخش دوم
فروید و ضمیر ناخودآگاه    ۲۱
نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه    ۳۰
فصل دوم : آفرینش هنری کودکان
بخش اول
تاریخچة مطالعة نقاشی کودکان    ۴۱
طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در کودکان    ۴۲
الف – خط‌خطی کردن ( از تولد تا دو سالگی )    ۴۳
ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا)    ۴۵
ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ )    ۴۸
د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری)    ۴۹
مراحل رشد از دیدگاه پیاژه     ۵۱
مراحل رشد از دیدگاه فروید    ۵۸
بخش دوم
نقاشی چیست؟    ۶۶
الف – خط     ۶۷
ب – فضا    ۶۸
ج – رنگ    ۶۹
د – تصویر     ۶۹
هـ – سنبلها و نمادها    ۷۰
نظریهای ادراکی تصاویر    ۷۲
الف – نظریه‌های پرسپکتیو ـ فرافکنی    ۷۲
ب – نظریه‌های بوم شناختی گیبسون    ۷۴
ج – نظریة ساختمان‌گرایان دربارة ادراک تصویر    ۷۶
د – نظریة گشتالت ادراک تصویری    ۷۹
بخش سوم
فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی کودکان    ۸۴
الف – زبان گرافیکی در نقاشی کودکان    ۸۵
- شکلهای ساده    ۸۵
- رجهان الگو و حرکت    ۸۸
- ترکیب‌بندی شکلهای و خطوط    ۸۹
- تعیین محل    ۹۰
- ترتیب و توالی    ۹۱
- برنامه‌ریزی    ۹۲
- طرح    ۹۳
ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی    ۹۵
ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مکانی    ۹۶
فصل سوم
افکار فروید و کاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شکل‌گیری سبک سوررآلیسم
بخش اول
هنر نوین    ۱۰۹
سرآغاز    ۱۰۹
الف – مفهوم، شناخت، تصویر    ۱۱۰
ب – سبک، شکل، محتوا    ۱۱۳
بخش دوم
دادا بستری برای سوررآلیسم    ۱۱۸
الف – باروک تا دادا    ۱۱۹
ب – داداایسم    ۱۲۵
- آ‎غاز کار    ۱۲۵
- مانیفست‌ و بیانیه‌ها    ۱۲۹
- نتیجه و پایان کار داداایسم    ۱۳۱
بخش سوم
فروید و مراتب سوررآلیسم    ۱۳۶
الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی    ۱۳۶
ب – ضمیر ناخودآگاه    ۱۴۲
- تخیل    ۱۴۴
- رؤیا    ۱۴۷
- نماد    ۱۵۱
ج – از ارسطو تا هگل    ۱۵۴
د -نظریه‌های هنری فروید    ۱۵۹
تصعید یا برتر نمودن    ۱۶۱

بخش چهارم
سوررآلیسم
الف- آغاز کار    ۱۶۵
ب- بحثی در باب سوررآلیسم    ۱۶۶
فصل چهارم:
مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری کودک و هنرمندان سوررآلیسم
بخش اول
روش تحلیلی ساختار نقاشی کودکان    ۱۶۹
سرآغاز    ۱۶۹
بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در کودکان    ۱۷۱
الف – تحلیل فضای نقاشی کودکان    ۱۷۱
ب – خطوط ترسیمی    ۱۷۵
ج –رنگ و تخیلات    ۱۷۷
- نماد رنگها    ۱۸۴
جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی کودکان    ۱۹۰
الف – نمادگرایی‌ کلی و اجزای نمادین در نقاشی کودکان    ۱۹۱
- خانه – درخت – آدمک    ۱۹۱
بررسی سمبولیک ( اعضای آدمک )    ۲۰۴
الف – سر     ۲۰۴
ب – صورت    ۲۰۴
ج – تنه    ۲۰۷
د – اعضا    ۲۰۸
هـ – خورشید و ماه    ۲۱۱
و – حیوانات    ۲۱۳
نقاشی و ناسازگاری    ۲۱۵
- عقب افتادگی ذهنی    ۲۱۷
تفسیر نقاشی کودکان    ۲۱۸
سایه زدن    ۲۱۸
هنر و درک هنری کودکان    ۲۲۹
بخش دوم
تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم    ۲۳۲
سر آغاز     ۲۳۲
تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم    ۲۵۸
اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل    ۲۶۰
نقش جنسیت در آثار کودکان    ۲۸۹
الف – ترسیم آدمک و مراحل تحول عاطفی    ۲۸۹
- مرحله دهانی    ۲۸۹
- مرحله مقعدی    ۲۹۰
- مرحله احلیلی    ۲۹۱
- مرحله اد‌یپی ـ تناسلی    ۲۹۲
ب – اولین ترسیمهای کودک از اختلاف جنسیت    ۲۹۳
ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی    ۲۹۴
د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی کودکان    ۲۹۶
نتیجه گیری    ۳۰۹
منابع و مآخذ    ۳۱۵

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نقش ضمیر ناخودآگاه , نقاشی کودکان , سبک سورر آلیسم ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

محیط اطراف ما، خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، همه نیاز مبرمی به برقراری روابط صحیح فرمها، رنگ ها و هم چنین سازمان بندی دقیق بر مبنای اصول بصری دارند.

- انسان به واسطه ی زبان گرافیک می تواند با محیط اطراف خود سخن بگوید و با دیگران ارتباط برقرار کند. استفاده از گرافیک شهری در مساحت فضای داخلی خانه‌ها و فضای بیرونی آن ها یعنی کوچه ها، خیابان و فضای سبز اطراف، در تزئین و زیبا سازی ادارات موسسات و اماکن عمومی نظیر پارکها، نمایشگاهها، فروشگاهها و… برای تمامی افراد در کلیه سطوح اجتماعی و در هر سنی به نوبه خود موثر بوده و مورد نیاز واقع
می شود و در ساختار محیطی مناسب و مطلوب نقش بسزایی دارد. محیط مناسب یعنی فضایی که بشر بتواند در آن جا فارغ از فشارهای ناخواسته زندگی، رشد کرده و شکوفا شود.

گرافیک و تبلیغات شهری یکی از قدیمیترین و خالص ترین فرم های ارتباطات است. از اولین نقاشی بر روی دیوار غارها گرفته تا آخرین ویدئو پروجکشن Video Projection  و ویدئو وال ها Video Walls .

تبلیغات شهری یکی از قدیمی ترین ابزارهای تبلیغات، برای معرفی خدمات و کالاهاست که شامل انواع پوسترها، بیلبوردها، طراحی بدنه اتوبوس ها، اتومبیل ها، استندها و حجم های تبلیغاتی می شود.

فهرست مطالب

 فصل اول: گرافیک محیطی چیست؟ لزوم آن در اجتماع با توجه به شرایط اجتماعی

انسان در فضای اطراف خود ……………………………………………………………………………………

گرافیک محیطی چیست؟

گرافیک محیطی ( محیطهای بسته ) مغازه ها و فروشگاه ها………………………………………….

نقش گرافیک محیطی در اجتماع………………………………………………………………………………

فصل دوم: انواع گرافیک محیطی و نمونه های آن در جهان………………………………………..

انواع گرافیک محیطی……………………………………………………………………………………………..

گرافیک محیطی مسطع یا دو بعدی…………………………………………………………………………..

گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی

تقسیم بندی دیگر گرافیک محیطی……………………………………………………………………………

طراحی فروشگاه ها………………………………………………………………………………………………..

نمونه های گرافیک محیطی……………………………………………………………………………………..

فصل سوم:  سیر تحول گرافیک محیطی همراه با پیشرفت تکنولوژی……………………………

فصل ارتباطات ………………………………………………………………………………………………………

محدوده تکنولوژی در گرافیک محیطی……………………………………………………………………..

 فصل چهارم: گرافیک محیطی در ایران…………………………………………………………………..

وضع کنونی هنر ایران……………………………………………………………………………………………..

سخنرانی های امرا… فرهادی و پرسش و پاسخ در مورد گرافیک محیطی و تبلیغات ایران در اولین همایش گرافیک ایران وپاسخ به سوالات……………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: تاثیر گرافیک محیطی و تبیلغات در فروش و مخاطب……………………………….

تاریخچه تبلیغات……………………………………………………………………………………………………

سواد بصری در گرافیک محیطی……………………………………………………………………………….

سابقه تاریخی گرافیک محیطی…………………………………………………………………………………

عوامل گرافیک محیطی و تاثیر آنها در فروش……………………………………………………………..

اصول نظری، پایه های اصلی زیر بنا ترغیب و تبلیغ…………………………………………………….

آرا، و عقاید…………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم: وضعیت گرافیک محیطی و نکات مهم در آن با توجه به نوع کالا……………….

عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………….

تبلیغات و ارتباط…………………………………………………………………………………………………….

تبلیغات بازرگانی……………………………………………………………………………………………………

ایجاد احتیاج………………………………………………………………………………………………………….

ازدیاد فروش………………………………………………………………………………………………………….

ایجاد واحدهای عظیم……………………………………………………………………………………………..

هدف از تبلیغات بازرگانی……………………………………………………………………………………….

چه بگوئیم؟…………………………………………………………………………………………………………..

اجزاء تبلیغات محیطی…………………………………………………………………………………………….

تنظیم آگهی…………………………………………………………………………………………………………..

عواملی که در تبیلغات محیطی باید مد نظر باشد…………………………………………………………

سنجش آگهی………………………………………………………………………………………………………..

عوامل داخلی…………………………………………………………………………………………………………

عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………………….

فصل هفتم: پوستر………………………………………………………………………………………………..

هنر و پوستر در ایران………………………………………………………………………………………………

عوامل موثر در طراحی یک پوستر…………………………………………………………………………….

پوسترهای سه بعدی……………………………………………………………………………………………….

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی لزوم گرافیک , گرافیک محیطی , گرافیک محیطهای بسته ,
:: بازدید از این مطلب : 250
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده مطالب پایان نامه

پایان نامه ای که در دست دارید پیرامون تربیت صدا و بیان بازیگر است، چه بازیگر صحنه و یا سینما. در این پایان نامه به منظور تامین معرفت نظری و هم عملی برای خواننده، نخست تاریخچه مفهوم بیان و فن بیان به میان آورده شده و سیر تحول این علم در طول تاریخ مورد بررسی قرار گرفته و سپس جایگاه زبان در تأتر مطرح گردیده است.

پس از این، در بخش دوم به معرفی اندامهای گفتار، اندامهای تنفسی، آوای صداهای زبان فارسی و ارایه‌ی تمرین هایی در خصوص آنها پرداخته شده است. در بخش سوم عناصر کیفی صدا یا آواهنگ (لحن) مورد بررسی قرار گرفته و بدنبال آن در بخش چهارم اندامهای تشدید کننده‌ی ”آوا“ معرفی گردیده است و همچنین ذکر تمرین هایی چند برای تربیت هر یک از آنها. در خاتمه به عنوان ضمیمه مفهوم زمان و زمانبندی (ضربآهنگ، شتاب، و…) را به میان آورده ایم و از نقش و لزوم رعایت این عناصر در اجرا سخن گفته ایم.

تدارک پایان نامه با روش ترکیبی صورت گرفت. بدین معنا که بخش یکم، تاریخچه، علی‌الاصول به روش توصیفی پیش رفت و  به سرانجام رسید، و سه بخش دیگر به روش تجربی.

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول: تاریخچه ……………………………………………………………….. ۸
- چشم انداز تاریخی صدا و بیان …………………………………………………………………… ۸

- زبان در تاتر ………………………………………………………………………………… ۳۰
بخش دوم: تکلم……………………………………………………………………. ۵۱

- اندامهای گفتار………………………………………………………………………………. ۵۲

- آوای کلام زبان فارسی ………………………………………………………………….. ۶۲

- توصیف آوایی مصوت­ها و صامت­ها …………………………………………………. ۶۵

- تبیین تمایز صدا و گفتار ………………………………………………………………… ۷۱

- تولید صدا …………………………………………………………………………………… ۷۲

- تنفس(کلیات) ……………………………………………………………………………… ۷۷

- تمرین­ها …………………………………………………………………………………….. ۸۰

بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن) …………………………………………………………….. ۱۱۰

- کیفیت ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

- قدرت ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

- زمان …………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

- دانگ صدا ………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

- تمرین­ها …………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
بخش چهارم:تشدید کننده­ها………………………………………………………..

- حلق/ بینی / دهان …………………………………………………………. ۱۳۵

- تنوع دانگ و شتاب…………………………………………………………. ۱۳۷

- تنوع ارتفاع صدا……………………………………………………………. ۱۳۸

- تمرین­ها …………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
ضمیمه: زمانبندی…………………………………………………………………………………… ۱۴۷

- شتاب ………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

- ضرب ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

- ضرباهنگ……………………………………………………………………………………. ۱۵۳

- منابع و مآخذ…………………………………………………………….. ۱۵۶

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: صدا برای بازیگر , بیان برای بازیگر ,
:: بازدید از این مطلب : 269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

خلاصه‌ی مطالب

برآن شدم تا با تلاش مستمر مطالبی را از نظر گرامیتان بگذرانم که بدیع باشد و قابل ارائه، امیدوارم رضایت خاطر شما خوانندگان گرامی را جلب نمایم. دراینجا خلاصه‌ای از مطالبی که مطالعه خواهید کرد آورده شده است.

دریک حلقه‌ی جابجایی و یکدار R، گراف مقسوم علیه صفر، ، گرافی است که رأس های آن مقسوم علیه های صفر غیرصفر R می باشند که درآن دو رأس مجزای xو y مجاورند هرگاه xy=0. این مقاله اثباتی براین مطلب است که اگر R نوتری باشد آن گاه شعاع ،۰،۱ و یا ۲ می باشد و نشان داده می شود که وقتی R آریتن می‌باشد اجتماع مرکز با مجموعه {۰} اجتماعی از ایده آل های پوچ ساز است. زمانی که مرکز گراف مشخص شده باشد می توان قطر  را تعیین کرد و نشان داده می‌شود که اگر R حلقه‌ی متناهی باشد آن گاه میانه زیر مجموعه ای از مرکز آن است. زمانی که R آریتن باشد با به کاربردن عناصری از مرکز  می‌توان یک مجموعه‌ی غالب از  ساخت و نشان داده می شود که برای حلقه‌ی متناهی ، که F میدان متناهی است، عدد غالب  مساوی با تعداد ایده آل های ماکسیمال مجزای R است. و همچنین نتایج دیگری روی ساختارهای  بیان می‌شود.

فهرست

عنوان………………………………………………………………………………………………….

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………..

خلاصه‌ی مطالب ………………………………………………………………………………….

۱فصل اول ………………………………………………………………………………………….

۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………..

۱-۲پیش نیازها ……………………………………………………………………………………

تعاریف ……………………………………………………………………………………………….

قضیه ها………………………………………………………………………………………………

۲فصل دوم …………………………………………………………………………………………

۲-۲مرکز ……………………………………………………………………………………………

۲-۳ میانه ……………………………………………………………………………………………

۲-۴ مجموعه های غالب ……………………………………………………………………….

منابع …………………………………………………………………………………………………………..

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: حلقه های جابجایی , گراف های مقسوم علیه ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

Computing Grid یا شبکه‌های متصل کامپیوتری مدل شبکه‌ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به‌شبکه استفاده می‌کنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این کار را با قطعه قطعه کردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌کامپیوتری در شبکه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از کامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌کنید و کامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر کامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبکه‌های Grid می‌توان از حداکثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در کامپیوتر قرار داد که وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه    …………………………………………….    ۱۲
فصل اول
مبانی گرید    …………………………………………….    ۱۴
Grid computing 1-1 چیست ؟    ……………………………    ۱۵
۲-۱ انواع Grid       …………………………………………….
۳-۱ اهمیت Grid Computing    …………………………………………….
۴-۱ ابزار قدرتمند Globus      …………………………………………….
۵-۱ نگاهی به‌اجزای Grid     …………………………………………….
Grid 6-1  از دید برنامه نویسان    …………………………………………….    ۲۷
۷-۱ پیچیدگی‌ها    …………………………………………….    ۳۰
۸-۱ مقدمه‌ای بر محاسبات توری         ۳۱
۹-۱ مسأله گرید    …………………………………………….    ۳۳
۱۰-۱ گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی    …………………………    ۳۴
۱۱-۱ فواید محاسبات توری    …………………………………………….    ۳۷
۱-۱۱-۱بهره برداری از منابع مورد استفاده    ……………………………    ۳۷
۲-۱۱-۱ ظرفیت پردازنده موازی     …………………………………………….    ۳۹
۳-۱۱-۱ منابع مجازی و سازمانهای مجازی     ……………………………    ۴۰
۴-۱۱-۱دستیابی به منابع اضافی    …………………………………………….    ۴۲
۵-۱۱-۱ توازن منابع    …………………………………………….    ۴۴
۶-۱۱-۱ قابلیت اطمینان    …………………………………………….    ۴۵
۷-۱۱-۱مدیریت    …………………………………………….    ۴۷
۱۲-۱ استانداردها برای محیط‌های گرید    …………………………………………….    ۴۸
۱-۱۲-۱ استاندارد OGSI    …………………………………………….
۲-۱۲-۱ استاندارد گرید FTP
3-12-1 استاندارد WSRF    …………………………………………….
۴-۱۲-۱ استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب    …………………………..    ۵۱
فصل دوم
امنیت و طراحی گرید    …………………………………………….    ۵۲
-۲۱ معرفی امنیت گرید (گرید Security)    …………………………………………….
۱-۱-۲  نیازهای امنیتی گرید    …………………………………………….    ۵۳
۲-۱-۲  چالش‌های امنیتی موجود در گرید    …………………………………………….    ۵۴
۳-۱-۲  دامنه‌های امنیتی گرید        ۵۴
۴-۱-۲  اصول امنیت    …………………………………………….    ۵۶
۵-۱-۲  اصطلاحات مهم امنیت گرید    …………………………………………….    ۵۸
۶-۱-۲ مجوز اعتبارسنجی     …………………………………………….    ۶۱
۲-۲ طراحی گرید    …………………………………………….    ۶۸
۱-۲-۲ اهداف راه حل    …………………………………………….    ۶۹
۲-۲-۲ توپولوژی گرید    …………………………………………….    ۷۳
۱-۲-۲-۲ Intra گرید    …………………………………………….    ۷۴
۲-۲-۲-۲ Extra گرید    …………………………………………….    ۷۶
۳-۲-۲-۲  Inter گرید    …………………………………………….    ۷۷
۳-۲بررسی برخی از پروژه‌های گرید    ……………………………..    ۷۸
SETI @ Home 1-3-2    …………………………………………….
NAREGL2-3-2    …………………………………………….
۳-۳-۲  Floding@Home    …………………………………………….
Google 4-3-2    …………………………………………….
BLAST 5-3-2       …………………………………………….
۴-۲  مقایسه ونتیجه گیری     …………………………………………….    ۸۲
فصل سوم
زمانبندی در گریدهای محاسباتی    …………………………………………….    ۸۳
۱-۳  زمانبندی در گریدهای محاسباتی    …………………………………………….    ۸۴
۲-۳  توابع  هدف    …………………………………………….    ۹۳
۳-۳   زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید     ………………………………..    ۹۶
منابع     …………………………………………….    ۱۰۱

فهرست جداول و اشکال
عنوان    صفحه
شکل ۱-۱       سیستم‌های Gird از دید استفاده کنندگان    …………………………..    ۲۲
شکل ۱-۲       GSI   در Gird    …………………………………………….
شکل ۱-۳       موقعیت سرویس‌های MDS در Gird    …………………………………………….
شکل ۱-۴        موقعیت زمانبند‌ها در Grid    …………………………………………….
شکل ۱- ۵        - GASS  در Gird    …………………………………………….
شکل ۱-۶        بخش مدیریت منابع در Grid    …………………………………………….
شکل ۱-۷     ساختار معماری باز سرویس های Grid    …………………………………………….
شکل ۱-۸      کنترل گرید توسط Middleware    …………………………………………….
شکل ۱-۹      دسترسی به منابع اضافی    …………………………………………….    ۴۲
شکل ۱-۱۰
Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید که کمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند    …………….    ۴۳
شکل ۱-۱۱    پیکربندی افزونه گرید    …………………………………………….    ۴۶
شکل ۱-۱۲    تخصیص منابع توسط راهبر    …………………………………………….    ۴۷
شکل ۱-۱۳    اجزای زیر بنای سرویس های گرید    …………………………………………….    ۵۰
شکل ۲- ۱     رمزگشایی با کلید متقارن    …………………………………………….    ۵۹
شکل ۲- ۲      اعتبارسنجی دیجیتالی    …………………………………………….    ۶۳
شکل ۲-۳    یک نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق    …………………………………………….    ۶۵
شکل ۲-۴    معماری پایگاه داده    …………………………………………….    ۷۳
شکل ۲- ۵        توپولوژی Intra گرید    …………………………………………….    ۷۵
شکل ۲- ۶    توپولوژی Extra گرید    …………………………………………….    ۷۶
شکل ۲-۷    توپولوژی Inter گرید    …………………………………………….    ۷۷
شکل ۲- ۸    جدول مقایسه    …………………………………………….    ۸۲
شکل  ۳-۱      مراحل کلی اجرای یک کار داده موازی در یک سیستم گرید    ………………………    ۹۰
شکل  ۳-۲      طبقه بندی زمانبندهای گرید    ……………………..    ۹۴
شکل  ۳-۳      توابع هدف    ……………………………    ۹۵

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: محاسبات گریدی ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

در ابتد لازم می‌دانم در مورد شیمی داروئی و تعریفاتی که در این رشته وجود دارد صحبت کنم.

ملاحضات اساسی شیمی داروئی:

الف ـ تعریف: دکتر گلن اوت یوت شیمی داروئی را بطور مناسبی تعریف کرده است. در تعریف او، شیمی داروئی رشته‌ای است که اصول شیمی و زیست شناسی را بکار گرفته است و دانشی می‌آفریند که در آن، مواد درمانی حاصل می‌گردند. از اینرو شیمی‌داروئی‌دان‌ها نه تنها باید یک شیمی آلی‌دان قابلی باشند، بلکه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی، بخصوص بیوشیمی و فارماکولوژی داشته باشند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………..    ۱
۲- پیشگفتار ………………………………………………………………………………………    ۴
۳- تاریخچه و فعالیت شرکت ……………………………………………………………….    ۷
۴- جذب ، پخش ، بیوترانسفورماسیون و دفع داروها …………………………………    ۱۶
۴-۱- متابولیسم ………………………………………………………………………….    ۱۸
۴-۲- واکنشهای تغییر شکل بیولوژیکی (بیوترانسفورماسیون) ……………..    ۲۶
۴-۳- تقسیم بندی واکنشهای بیوترانسفورماسیون ……………………………..    ۲۶
۵- آنتی بیوتیکها …………………………………………………………………………………    ۳۱
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………..    ۳۱
۵-۲- تاریخچه ………………………………………………………………………….    ۳۳
۵-۳- طبقه بندی ………………………………………………………………………..    ۳۵
۶- ویتامینهای محلول در چربی …………………………………………………………….    ۴۹
۶-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………..    ۴۹
۶-۲- طبقه بندی ………………………………………………………………………..    ۴۹
۶-۳- مکانیسم عمل ویتامینهای محلول در چربی ……………………………..    ۵۵
۷- ویتامینهای محلول در آب ……………………………………………………………….    ۵۷
عنوان     صفحه
۷-۱- معرفی ……………………………………………………………………………..    ۵۷
۷-۲- طبقه بندی ………………………………………………………………………..    ۵۸
۷-۳- مکانیسم اثر ویتامینهای محلول در آب …………………………………..    ۶۵
۸- داروهای ضد درد …………………………………………………………………………..    ۶۷
۹- داروهای آرام بخش – خواب آور …………………………………………………….    ۷۷
۱۰- ضدعفونی کننده های موضعی ………………………………………………………..    ۸۶
۱۰-۱- الکلها ……………………………………………………………………………    ۸۹
۱۰-۲- آلدئیدها ………………………………………………………………………..    ۸۹
۱۰-۳- اسیدهای آلی ………………………………………………………………….    ۸۹
۱۱- مشخصات چند دارو
۱۱-۱- کلرامفنیکل و مشتقات آن …………………………………………………    ۹۰
۱۱-۲- مفنامیک اسید …………………………………………………………………    ۹۲
۱۱-۳- آلومینیم ام . جی ……………………………………………………………..    ۹۵
۱۱-۴- آلومینیم ام . جی . اس ………………………………………………………    ۹۷
۱۱-۵- کلرفنیر آمین …………………………………………………………………..    ۹۷
۱۲- فعالیت های بخش آزمایشگاه (کار عملی)
۱۲-۱- کلرامفنیکل – تجزیه مواد (ASSAY )…………………………………
عنوان     صفحه
۱۲-۲- مفنامیک اسید – تجزیه مواد ………………………………………………….    ۱۰۴
۱۲-۳- سیپروهپتادین – تجزیه مواد ……………………………………………….    ۱۱۱
۱۲-۴- آلومینیم ام . جی . اس – تجزیه مواد……………………………………    ۱۱۲
۱۲-۴- شربت اکسپکتورانت – تجزیه مواد………………………………………    ۱۱۸
۱۳- پروژه : تحقیق در مورد پوکه انواع کپسول
۱۳-۱- کپسول چیست ؟ ……………………………………………………………..    ۱۲۴
۱۳-۲- انواع فرآورده های کارخانه ژلاتین ایران ……………………………..    ۱۲۵
۱۳-۳- ساختار کپسولها ………………………………………………………………    ۱۲۶
۱۳-۴- مواد اولیه و تستهای آن …………………………………………………….    ۱۲۶
۱۳-۵- مشخصات کپسولها و جداول ……………………………………………..    ۱۲۹
۱۴- جدولهای مربوط به محصولات شرکت  ……………………………………………    ۱۳۱
۱۴-۱-نام و مشخصات محصولات حال و آتی شرکت ……………………..    ۱۳۱
۱۴-۲-اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت بر اساس نوع محصول ……….    ۱۳۶
۱۴-۳-اطلاعات مربوط به تولیدات پش بینی شده شرکت بر اساس نوع و تعداد محصول    ۱۳۷
۱۵- منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….    ۱۳۸

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: شیمی داروئی ,
:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

روغن‌های صنعتی:
گر چه بیشتر کاربرد روغن‌های صنعتی، روانسازی قطعات متحرک در ماشین آلات و حفاظت از قطعات در برابر سائیدگی و گرد و خاک و دما می‌باشد. اما چون روغن به عنوان یک ماده شیمیائی دارای خواص مطلوبی از نظر مکانیکی، ترمو دینامیکی و غیره است، در بعضی از کاربردهای صنعتی، روغن وظایفی غیر از روانسازی از خود ایفا می‌نماید. مثلاً قدرت هیدرولیکی روغن، مقاومت دی‌الکتریکی، قدرت انتقال حرارت روغن مهم می‌باشد. در هر یک از این کاربرد‌ها، روغن با شرایط خاصی روبرو است.
دامنه کاربردهای روغن‌های صنعتی بسیار وسیع است و می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:
الف) کاربرد روغن‌های صنعتی برای مصارف صنعتی:
در تاسیسات صنعتی، اجزاء گوناگونی وجود دارد که نیاز به روغن‌کاری دارند، مانند انواع یاتاقان‌ها ، دنده‌ها ، کوپلینگ‌ها ، زنجیرها، سیلندرها  و غیره. وظیفه روغن در این اجزاء عمدتاً جلوگیری یا کاهش اصطکاک و سائیدگی است. با توجه به اینکه فاکتورهای گوناگونی در روغن‌کاری هر یک از اجزاء ماشین موثر می‌باشد

فهرست مطالب

 

        عنوان                                                                  صفحه

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و کاربرد روغن‌های روانساز

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………۲

۱-۲روغن موتور……………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۱) تولیدروغن موتور………….۱۲

۱-۲-۱-۱) فرآیند هیدرو تریتینگ……۱۵

۱-۲-۱-۲) بهینه سازی فرآیند……….۱۹

۱-۲-۱-۳) مقایسه فرآیندهای HT‌وSE….

1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش‌هایHT‌وSE

1-2-1-5) کنترل کیفیت محصول………..۲۷

۱-۲-۱-۶) نگاهی به آینده……………….۲۸

 ۱-۲-۲) روغن‌های موتور پایه سنتیتیک………..۳۰

۱-۲-۲-۱) انواع روغن‌های سنتیتک…………..۳۰

۱-۲-۲-۲) تاریخچه روغن‌های سنتیتک……………..۳۱

۱-۲-۲-۳) علل پیدایش و روی آوردن به روغن‌های سنتیتک..۳۳

۱-۲-۲-۴) نقش روغن‌های سنتیتک در اقتصاد سوخت….۳۴

 ۱-۲-۳) طبقه بندی‌ها و استانداردهای روغن……..۳۴

۱-۲-۳-۱) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب ویسکوزیته..۳۶

۱-۲-۳-۲) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب کارائی……..۴۲

۱-۲-۳-۲-۱) طبقه بندی API‌ برای روغن موتور…….۴۷

۱-۲-۳-۲-۲) طبقه بندی روغن‌ها توسط مراجع نظامی….۴۹

۱-۲-۳-۲-۳) طبقه بندی CCMC……………

1-2-3-2-4) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان خودرو……..۵۲

 ۱-۲-۴) طبقه بندی روغن‌های دو زمانه………………………………۵۴

فصل دوم: مشخص سازی روغن‌های روانساز و  مستعمل از لحاظ ترکیب

 ۲-۱) کلیات………………………………………………………………….۶۰

۲-۱-۱ ) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها………….۶۰

۲-۱-۲ ) حفظ منابع با ارزش نفتی………………………………۶۳

 ۲-۲) روغن‌های روان کننده و نقش آن‌ها……………………………۶۴

 ۲-۳) شناخت هیدرو کربورهای روغن پایه……………………………۶۶

۲-۳-۱) گروه پارافینیک………………………………………….۶۷

۲-۳-۲) گروه نفتنیک…………………………………………….۶۸

۲-۳-۳) گروه آروماتیک…………………………………………۶۹

 ۲-۴) روغن‌‌های مصنوعی………………………………………………..۷۱

 ۲-۵) مواد افزودنی روغن موتور……………………………………….۷۲

 ۲-۶) تعاریف………………………………………………………………۸۵

 ۲-۷) آنالیز خوراک ورودی برای بازیابی روغن………………………۸۸

فصل سوم: روش‌های بازیابی روغن مستعمل

 ۳-۱) روش اسید و خاک رنگبر…………………………………………..۹۴

۳-۱-۱) روش پوکولاسیون……………………………………….۹۸

۳-۱-۲) روش تماسی……………………………………………..۹۹

 ۳-۲) بازیابی به روش ماتیس………………………………………….۹۹

 ۳-۳) روش IFP…………………………………………………………..

 ۳-۴) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی……………….۱۰۳

۳-۴-۱) معیارهای انتخاب حلال……………………………..۱۰۷

۳-۴-۱-۱) درصد لجن  تشکیل شده………………………….۱۰۷

۳-۴-۱-۲) سرعت ته‌نشینی…………………………………..۱۰۷

فصل چهارم: مواد و روش‌ها

 ۴-۱) مواد……………………………………………………………………۱۱۰

۴-۱-۱) روغن مستعمل………………………………………….۱۱۰

۴-۱-۲) حلال‌ها……………………………………………………..۱۱۱

 ۴-۲) وسائل و دستگاه‌ها………………………………………………..۱۱۱

 ۴-۳) آزمایش‌ها…………………………………………………………۱۱۲

۴-۳-۱) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل…………………………..۱۱۲

۴ -۳-۲) تعیین درصد ناخالصی‌های جدا شده برای هر حلال در  نسبت‌‌های مختلف……………….۱۱۳

۴-۳-۳) منحنی ته‌نشینی…………………………………………………….۱۱۵

۴-۳-۴) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن………..۱۱۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) درصد ناخالصی‌های خشک جدا شده بوسیله حلالهای  مختلف….۱۱۹

 ۵-۲) اثر دما………………………………………………………………..۱۲۱

 ۵-۳) منحنی ته‌نشینی………………………………………………….۱۲۳

 ۵-۴) اثر KOH‌………………………………………………………….

مراجع…………………………………………………………………………۱۳۱

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: استخراج با حلال , بازیابی روغن , بازیابی روغن پایه ,
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

شیمی آلی شیمی ترکیبات کربن است.

مواد آلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- آلیفاتیک‌ها ۲- آروماتیک‌ها آلیفاتیک‌ها شامل آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها، الکل‌ها، اترها، استرها، اسیدها، آلدهیدها، کتون‌ها و … می‌شود.

اکنون ما فقط به بحث و بررسی شاخه‌ای از آلکان‌ها می‌پردازیم. از لحاظ فیزیکی آلکان‌ها، ترکیبات غیرقطبی می‌باشند و به مقدار خیلی کم در آب محلول و در مایعات آلی دیگر مانند اتر الکل و بنزین بسیار محلول است.

آلکان‌ها معمولاً به روش شیمیایی شناسائی نمی‌شوند. زیرا آن‌ها در شرایط معمول واکنش‌ها کاملاً بی‌اثر هستند. یک استثناء واکنش‌آلکان‌ها با سولفوریل‌کلرید است.

شیمیدان‌ها معمولاً به طور جدی روی روش‌های شناسائی فیزیکی و طیفی تکیه دارند. به علاوه شخص باید بتواند ثابت کند نمونه مورد بررسی‌اش جزء دسته فعال ترکیبات فعال‌تر (مثالاً آلکن نباشد) باشد.

یافتن روش کارهای مشتق سازی برای هیدروکربن‌های اشباع شده مشکل است، زیرا این ترکیبات خنثی هستند، البته بعضی آلکان‌ها چند واکنش‌شیمیایی ساده انجام می‌دهند، آلکان‌ها حلقوی و بسیار تحت فشار می‌توانند هیدروژنه شوند.

پارافین‌ها همچنین یکی از ترکیبات موجود در نفت می‌باشند. پارافین‌ها هیدروکربن‌های زنجیری اشباع شده هستند.

فهرست عناوین

نحوه تولید پارافین در پالایشگاه

مراحل اولیه تولید اسلک‌وکس

روغن‌گیری

نحوه تولید پارافین در کارخانه تصفیه و تولید

پارافین ۲۰۲

مکانیسم تصفیه و تولید پارافین ۲۰۲

محل نگهداری و مذاب نگه‌داشتن مواد اولیه

دستگاه سختی‌گیر

روش کار با کیت و محاسبه

محل سرد کردن مواد اولیه (سردخانه)

لِه کردن مواد به صورت رشته‌ای (لِه کردن)

واحد گرمخانه

ارتباط واحد لِه کن و واحد گرمخانه

اتاقک منبع روغن هیدرولیک و تابلو برق

ضایعات فوتزاویل (مواد زائد روغنی یا ناخالصی‌های اسلک‌وکس)

مخزن پودر پارافین

دستگاه فیلتر پرس

مخزن هوایی پارافین و سالن سردخانه

توضیحات

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تولید پارافین , پارافین ,
:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

برنامه استفاده از انرژی هسته‌ برای تولید برق در ایران در سال ۱۳۵۳ آغاز شد و پس از مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، لزوم بازنگری برنامه های قبلی و مسائل اقتصادی که کشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی هسته ای در جهان و ساخت نیروگاههای هسته ای در ۴۰ سال گذشته بطور پیوسته ادامه داشته و در حال حاضر ۱۷% از انرژی برق در جهان از انرژی هسته ای تأمین می شود. کشورهای در حال توسعه، چه آنهایی که منبع انرژی دیگری در اختیار ندارند و چه کشورهایی که همراه با منابع دیگر می خواهند از این تکنولوژی جدید نیز برای تولید انرژی برق استفاده کنند، با مسائل خاصی مواجه هستند. کمبود سرمایه، فقدان نیروی انسانی کاردان، ضعف ارگان های تشکیلاتی و مقرراتی، عدم آمادگی صنایع محلی برای مشارکت و بالاخره موضوعات سیاسی در رابطه با انتقال دانش فنی و نظام منع گسترش سلاح هسته ای مهمترین موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداری از نیروگاههای هسته ای است.

پیش بینی مصرف برق، لزوم توسعة وسیع ظرفیت تولید موجود را نشان می دهد با توجه به اهمیت ذخیرة انرژی و بهبود بازدهی استفاده از آن، انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر با نقشی مهم در برآوردن نیاز آیندة انرژی برق در جهان تجلی می کند.

فهرست مطالب

 صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: مبانی راکتورهای هسته ای

بخش اول: فیزیک اتمی و هسته ای:

            اتم و هسته:…………………………………………………………………………… ۵

            ایزوتوپ ها:……………………………………………………………………………. ۵

           واکنشهای هسته ای …………………………………………………………………. ۶

           واکنش زنجیره ای…………………………………………………………………….. ۸

           دسته بندی انواع راکتورها:………………………………………………………….. ۹

           چرخة نوترون در راکتورهای حرارتی:…………………………………………….. ۱۰

بخش دوم: اصول فیزیکی ساختمان راکتورهای هسته ای:

          تولید برق:……………………………………………………………………………….. ۱۳

          راکتورهای برق هسته ای:…………………………………………………………… ۱۶

          راکتورهای آب سبک:…………………………………………………………………. ۱۷

          راکتورهای آب تحت فشار……………………………………………………………. ۲۱

          راکتورهای آب جوشان:……………………………………………………………….. ۲۴

          راکتورهای آب سنگین:……………………………………………………………….. ۲۵

          راکتور کاندور:…………………………………………………………………………… ۲۵

          راکتور آب سنگین مولد بخار:……………………………………………………….. ۲۶

       راکتور کند شونده با گرافیت:……………………………………………………………. ۲۶

       راکتورهای ماگنوس:……………………………………………………………………… ۲۷

       راکتور پیشرفت خنک شونده با گاز …………………………………………………… ۳۰

       راکتورهای سریع زاینده:…………………………………………………………………. ۳۰

فصل دوم: مبانی نیروگاههای هسته ای:

      نیروگاه هسته ای:………………………………………………………………………….. ۳۳

      راکتور هسته ای:…………………………………………………………………………… ۳۵

      انرژی هسته ای:……………………………………………………………………………. ۳۸

فصل سوم: کنترل راکتور

بخش اول: اثرهای سیستم کنترل راکتور

      شکل زهر کنترل:………………………………………………………………………….. ۴۲

      سیستم های کنترل در راکتور…………………………………………………………… ۴۷

      بحرانی کردن راکتور………………………………………………………………………. ۴۹

بخش دوم:  کارگردانی راکتورها

      زهرهای حاصل از شکافت:………………………………………………………………. ۵۱

      تشکیل محصولات شکافت: …………………………………………………………….. ۵۳

فصل چهارم: ایمنی هسته ای و حفاظت در برابر تابش:

     ایمنی هسته ای: ……………………………………………………………………………. ۵۵

     حفاظت در برابر تابش……………………………………………………………………… ۵۶

فصل پنجم: مواد مورد نیاز در راکتورهای هسته ای:

بخش اول: سوخت:

     اورانیوم:……………………………………………………………………………………….. ۶۰

    پلوتونیوم:………………………………………………………………………………………. ۶۰

   بخش دوم:

   سوخت هسته ای:……………………………………………………………………………… ۶۲

   غنی سازی اورانیوم:………………………………………………………………………….. ۶۲

    آبشار …………………………………………………………………………………………… ۶۳

   فاکتور جداسازی:………………………………………………………………………………. ۶۳

   قدرت جداسازی:……………………………………………………………………………….. ۶۴

بخش سوم :

   روش های غنی‌سازی : ……………………………………………………………………… ۶۵

   روش الکترومغناطیسی: ……………………………………………………………………… ۶۵

   روش  پخش گازی:…………………………………………………………………………… ۶۶

   روش سانتریفوژ:……………………………………………………………………………….. ۶۹

   فرایند جت:……………………………………………………………………………………… ۷۰

   روش غنی سازی با لیزر:…………………………………………………………………….. ۷۱

   هزینة غنی سازی:…………………………………………………………………………….. ۷۲

   ذخایر جهانی اورانیوم: ……………………………………………………………………….. ۷۵

فصل آخر: نتیجه گیری

منابع و مأخذ

اصطلاحات انگلیسی

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: رآکتورهای هسته ای , نیروگاهها , راکتورها ,
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

شعر ایرانی، در عصر حاضر، توانسته است چهره های برجسته ایی را به قلمرو فرهنگ این سرزمین عرضه دارد، از جملة این افراد، سیمین بهبهانی، شاعر و نویسندة معاصر است.

یکی از مواردی که باعث شهرت سیمین و شعر او گردیده است، تحولی است که وی در قالب غزل بوجود آورده است، به این صورت که با ایجاد مضامین و موضوعات نو و ریختن آن در همان قالب غزل قدیم و سخن گفتن از دردها و مشکلات مردم، مجموعه شعرهایی را به عالم شعر و ادب تقدیم نمود که نشان می دهد که شعر وی زبان همدلی با مردم زمانش است و بنابراین باید سیمین را یک شاعر اجتماعی و مردمی دانست. قابل ذکر است که وی در غزل قدیم هم شعر سروده اما به گفتة خود این کار وی را قانع ننموده است و پیوسته به این هدف می اندیشیده که سخن از دل بگوید و یک شاعر تأثیر گذار باشد و دیگر سخن از مکررات و مضامین تکراری به میان نیاورد.

در این گفتار سعی شده است که با نگرش و درنگی هرچند کوتاه به شعر و قصه و خاطرات سیمین، برخی از ویژگیها و مضامین و عوامل مؤثر در ایجاد کلام وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

-مقدمه و پیشگفتار

-ویژگیهایی از شعر سیمین

-پاره ای از مضامین شعر سیمین

-         عشق

-          زن

-          نگرشی بر قصه ها و خاطرات سیمین

-          معرفی آثار سیمین بهبهانی

-          عوامل موثر در ایجاد شعر از دیدگاه سیمین

-          نتیجه گیری

-          فهرست منابع و مآخذ

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اشعار سیمین بهبهانی , محتوای اشعار , ساختار شعر ,
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان  می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.

 وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد.

فهرست

مقدمه                                                                                                  ۷-۱

باب اول

اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی

فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی                                                  ۲۹-۹

بخش اول: اوضاع سیاسی                                                                       ۹

بخش دوم: اوضاع اجتماعی                                                                     ۱۵

بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی                                                 ۱۹

الف: نقش آل بویه در  نهضت فکری و ادبی قرن چهارم                                 ۲۱

ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم                                                       ۲۲

۱- شعر                                                                                               ۲۳

۲- نثر                                                                                                 ۲۷

۳- نقد                                                                                                  ۲۸

۴- علم لغت                                                                                          ۲۸

فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع)                                   ۷۷-۳۰

بخش اول: زندگینامه ی سید رضی

الف: ستاره ای از افق بغداد                                                                     ۳۰

ب: شجره نامه                                                                                      ۳۱

۱- پدر( ابواحمد)                                                                                   ۳۲

۲- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق)                                                        ۳۷

۳- ناصر کبیر یا فاتح مازندران                                                               ۳۸

ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند                                                         ۳۹

د: غروبی نابهنگام                                                                                 ۴۱

هـ: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی                                            ۴۴

بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی

الف: اساتید و مشایخ رضی                                                                      ۴۹

ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی                ۵۶

ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی                     ۵۸

د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج»                                      ۶۱

هـ: تألیفات                                                                                           ۶۳

۱-   شعر( دیوان اشعار)                                                                          ۶۴

۲- سیره نویسی                                                                                     ۶۵

۳- رسائل( مجموعه ی مکاتبات)                                                              ۶۵

۴- فقه                                                                                                 ۶۵

۵- نحو                                                                                                ۶۵

۶- تفسیر                                                                                             ۶۶

الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل                                                         ۶۶

ب: معانی القرآن                                                                                    ۶۶

۷- بلاغت                                                                                            ۶۷

الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن                                                        ۶۷

ب: نهج البلاغه                                                                                      ۶۷

ب۱: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟                                                ۶۸

 ب۲: ادبیات نهج البلاغه                                                                         ۷۴

ب۳: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه                                     ۷۵

باب دوم:                         

 نقد و بررسی دیوان سیدرضی                                                         ۲۵۶-۷۸

فصل اول: دیوان رضی                                                                          ۷۹

الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان                                    ۸۵

ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان                                                             ۸۹

ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان                                       ۹۰

فصل دوم: مدایح                                                                                    ۹۲

الف: ممدوحان رضی                                                                             ۹۴

ب: ساختار قصیده های مدح                                                          ۱۰۹

ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی                                                      ۱۱۴

ج۱: شجاعت                                                                                        ۱۱۴

ج۲: بخشش و بخشندگی                                                                          ۱۱۶

ج۳: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه)                                ۱۱۹

ج۴: مقام ومنزلت اجتماعی                                                                      ۱۲۱

ج۵: تبریک اعیاد و مناسبتها                                                                    ۱۲۴

ج۶: بلیغان در نگاه بلیغ                                                                           ۱۲۵

مدیحه های رضی در یک نگاه                                                                  ۱۲۶

فصل سوم: رثاء« سوگنامه»                                                                   ۱۳۰

الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است                            ۱۳۳

ب: فرهنگ عاشورا در سوگنامه های حسینی (۵ مرثیه با بررسی محتوایی آنها) ۱۳۸

ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان                                ۱۵۳

د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی                                                       ۱۵۸

هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها                                                       ۱۶۲

هـ ۱: سرانجام و سرنوشت انسان                                                               ۱۶۴

هـ ۲: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی                                       ۱۶۵

هـ ۳:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی                                                          ۱۶۷

هـ ۴: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی                                                ۱۷۱

هـ ۵: اعلان جنگ با مرگ                                                                       ۱۷۲

هـ ۶: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر                       ۱۷۳

نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار                                                       ۱۷۴

فصل چهارم: فخر و حماسه                                                            ۱۷۸

الف: بررسی ساختار فخریات                                                                    ۱۸۱

ب: مضامین فخریه های رضی                                                                ۱۸۲

ب۱:افتخار به اصل ونسب( شجره ی طیبه)                                       ۱۸۳

ب۲: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل                                        ۱۸۹

ب۳: قله ی عظمت در کوهسار ادب                                                           ۱۹۵

ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی                                                        ۱۹۷

د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و متنبّی                                               ۲۰۰

فصل پنجم: غزلیات و حجازیات                                                               ۲۰۴

ترانه های سرزمین یار( حجازیات)                                                            ۲۰۶

الف: بررسی ساختارغزلیات                                                                     ۲۱۰

ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی                                                   ۲۱۳

ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی                                                        ۲۱۵

حجازیات یا ترانه های سرزمین یار:                                                 ۲۱۸

 الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی)                                 ۲۱۸

متن و ترجمه غزل« لیلة السفح»                                                               ۲۱۹

نقد وبررسی غزل« لیلة السفح»                                                                 ۲۲۴

برگزیده غزل« یا ظبیة البان…»                                                                ۲۲۹

ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات                                ۲۳۲

ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی                                                 ۲۳۳

د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب                                              ۲۳۴

فصل ششم: هجویات                                                                     ۲۳۷

الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی                                               ۲۳۸

۱) هجو اخلاقی                                                                                    ۲۳۸

۲) هجو سیاسی                                                                                      ۲۴۰

ب: نمونه هایی از هجویات رضی                                                              ۲۴۱

فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها                      

الف: نمای کلی حکمتهای رضی                                                                ۲۴۳

ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی                                                 ۲۴۴

زبدة البحث (چکیده پایان نامه به زبان عربی)                                              ۲۴۹

چکیده ۲۶۹

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دیوان سید رضی , نقد و بررسی دیوان ,
:: بازدید از این مطلب : 269
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

تحولات اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی که در پی ظهور اسلام در جامعه عربی، ایجاد شد به خودی خود، عرب را با مفاهیمی نو روبرو ساخت. و طبیعی است که به تبع نیاز جامعه، موضوعات جدیدی شکل گرفت و به دنبال آن نیاز به تولد لغاتی نو، جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد شده در سطح وسیع، در جامعه عربی، احساس شد. ایجاد واژگان جدید تنها راه پاسخگویی به این نیاز نبود، بلکه بهترین راه، بارور کردن و تلفیق واژگان و عبارات با یکدیگر، به قصد بیان مفاهیم نو بود.

بنابراین مادة اولیة مصطلحات اسلامی، همان ریشه‌های لغوی موجود در عصر جاهلی است که قالب‌های اسلامی، در پی نیاز جامعه آن را وسعت داد.

البته نظر به اهمیت بالای مفاهیم اسلامی موجود در واژگان مولد، مجموعه‌های مختلفی در قالب فرهنگ نامه‌های گوناگون، در زمینه علوم اسلامی، به طور تخصصی شکل گرفت. از این‌رو فرهنگ‌های متنوعی در زمینه اصطلاحات فقهی یا لغات و مصطلحات اصول اسلامی و یا در باب حقوق اسلامی و… تألیف گردید.

اما کیفیت کاربرد مصطلحات اسلامی در اشعار شعراء و اساساً میزان تأثیرپذیری شعر از آن، امری است در خور بررسی، که کمتر بدان پرداخته شده؛ از این رو به آن شدیم که پژوهشی در این باب انجام دهیم، تا نه به عنوان کاری کامل و در خور تقدیر بلکه در حد تحقیقی قابل نقد و بررسی، خدمت اهل نظر ارائه شود.

از آنجا که دامنه موضوع و حیطه زمانی مورد بررسی، وسیع بود، در انتخاب مصطلحات اسلامی، دست به گزینش زدیم؛ به این ترتیب معیار را در این گزینش، اصول و فروع دین و مباحث مربوط به آن قرار دادیم و همین معیار نیز، در طبقه‌بندی ارائه شده در خصوص مصطلحات، در نظر گرفته شد.

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مصطلحات اسلامی , مصطلحات اسلامی در شعر ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

آثار پائولوکوئیلو، اخیراً در بین مردم جهان جذاب تلقی شده وجود استقبال قرار گرفته است. یکی از رمان های جذاب و پر خواننده ی وی «و روینکا تصمیم می گیرد بمیرد» نام دارد. نگارنده در این نوشته کوشیده است عناصر داستانی رمان مذکور را تحلیل کند. البته در تحلیل شخصیت ها از توجه به مسائل جامعه شناختی و روان شناختی غافل نبوده ایم. پژوهش حاضر در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول شامل مقدمه و کلیات طرح تحقیق است. فصل دوم به تعاریف، پیشینه ی تحقیق و روش اجرای طرح اختصاص دارد. در فصل سوم عناصر داستانی رمان بررسی شده است: زاویه دید این رمان، دانای کل نامحدود است. داستان از پیرنگ معقولی برخوردار است و واقعه ای اتفاقی و استثنایی در آن دیده نمی شود ترس، مضمون اصلی این رمان است که پیامدهای وخیمی دارد و نویسنده با استفاده از این فکر اصلی که در دل موضوع قرار دارد دیگر عناصر داستان را پرورانده و موضوعات مهم روانشناختی- اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. کوئیلو الگوی افقی لیوبلیانا، پایتخت کشور اسلوانی را انتخاب کرده است حوادث داستان نوامبر سال ۱۹۹۷ رخ می دهد. نویسنده از روش توصیف صریح و غیر صریح برای صحنه پردازی استفاده کرده است. وی در این رمان از نظر زبانی از رفتاری معلق بین گریز و رجعت استفاده کرده است. فضای رمان در صحنه افتتاحیه ی داستان فضایی است کسالت بار و راکد، اما در صحنه دوم، فضایی است متغیر که بسته به حالت شخصیت های داستان تغییر می یابد. این رمان از نوع رمان های واقع گراست که شخصیت فردی، درونی و تجربه ی زندگی نویسنده در آفرینش آن مهم زیادی دارد نویسنده شخصیت های داستان را از سنین مختلف و از طبقات متفاوت اجتماعی برگزیده است تا گستردگی موضوع را نشان دهد زیرا غرق شدن در روزمرگی او روان آزردگی ها چیزی است که در تمام سطوح زندگی قابل رویت است و به نوعی گریبان گیر انسان معاصر شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………..۱

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………۲

۲-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………..۶

۳-۱ – اهداف و ضرورت تحقیق……………………………………………………۷

۱-۳-۱- اهداف تحقیق……………………………………………………………..۷

۲ -۳-۱- ضرورت تحقیق …………………………………………………………۷
۴-۱- طرح سوال های تحقیق ………………………………………………………۷

فصل دوم: تعاریف، پیشینه ی تحقیق و روش اجرا …………………………………….۹
۱-۲- تعاریف……………………………………………………………………۱۰

۱-۱-۲- رمان ……………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۲- عامل داستان …………………………………………………………………….۱۰

۳-۱-۲- پیرنگ……………………………………………………………………………..۱۰

۴ -۱-۲- موضوع    ………………………………………………………………………۱۰

۵-۱-۲- مضمون……………………………………………………………………………۱۱

۶-۱-۲- زاویه دید  ………………………………………………………………………..۱۱

۷-۱-۲- فضا…………………………………………………………………………………۱۳
۸-۱-۲- لحن………………………………………………………………………………..۱۴
۹-۱-۲- صحنه………………………………………………………………………………۱۴

۱۰-۱-۲- شخصیت  ………………………………………………………………………..۱۶

۱۱-۱-۲- ساختار ……………………………………………………………………………..۱۹

۱۲-۱-۲- حقیقت مانندی ……………………………………………………………………….۲۰

۲-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. ۲۱
۳-۲- روش اجرای طرح………………………………………………………………………..۲۲

فصل سوم: بحث…………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۳- زاویه دید رمان……………………………………………………………………………….۲۴
۲-۳- پیرنگ رمان …………………………………………………………………………………..۲۴

۳-۳- موضوع رمان…………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۳-۳- بیماری روان آزردگی و خودکشی……………………………………………………….۲۶

۲-۳-۳- معیار دوگانه در رفتار جنسی……………………………………………………………..۲۷
۳-۳-۳- دوگانگی پیشرفت و زنانگی……………………………………………………………….۲۷
۴-۳-۳- نگرش ها نسبت به رابطه جنسی غیر رسمی یا رابطه غیر متعهدانه………………….۲۸

۵-۳-۳- تفاوت انگیزش های مربوط به ارتباط جنسی …………………………………………..۲۸

۶-۳-۳- اختلال کارکردی در اوج لذت جنسی(ارگاسم)…………………………………………۲۹

۷-۳-۳- خانواده و نقش آن در سلامت یا بیماری روانی………………………………………….۳۲

۸-۳-۳- اخلاقیات خشک و نقش آن در روان آزردگی فرد……………………………………….۳۲

۹-۳-۳- معالجه افسردگی با شوک الکتریکی یا درمان الکترو کانوالسیو……………………….۳۳
۱۰-۳-۳ شوک انسولینی ……………………………………………………………………….. ….۳۴
۱۱-۳-۳- نقش های وارونه ی زن و مرد  ………………………………………………. ……….۳۴

الف -۱۱-۳-۳- احساس مسئولیت غیراصولی برای حل مشکلات خانواده……………………۳۴

ب-۱۱-۳-۳- احساس خستگی بسیار و در نتیجه پر خوری……………………………………..۳۵
۱۲-۳-۳- اصالت و میهن یا خود بزرگتر…………………………………………………………….۳۵
۱۳-۳-۳- مشکلات مربوط به بستری شدن بیمارستان روانی…………………………………….۳۷
الف۱۳-۳-۳- پول، تنها معیار پذیرش افراد در بیمارستان روانی……………………………….۳۷

ب-۱۳-۳-۳- استفاده از شوک الکتریکی…………………………………………………………..۳۷

ج-۱۳-۳-۳- استفاده از شوک انسولینی……………………………………………………….۳۷
د-۱۳-۳-۳- مشکل تطابق بیمار بعد از بهبودی با زندگی طبیعی…………………………..۳۷

هـ-۱۳-۳-۳- مشکل پیدا کردن کار…………………………………………………………….۳۷

ر-۱۳-۳-۳- از دست دادن زندگی زناشویی…………………………………………………..۳۸

۱۴-۳-۳-حملات هراس(دلهره)…………………………………………………………………..۳۸

۱۵-۳-۳- ترس از متفاوت بودن…………………………………………………………………۳۶

۱۶-۳-۳- بیمار اسکیزوفرنیک …………………………………………………………………..۳۹

۱۷-۳-۳- تفاوت شخصیت(هنرمند – غیر هنرمند) ………………………………………….۳۹

۱۸-۳-۳- عشق و تاثیر آن در سرنوشت افراد(دو چهره عشق) …………………………….۴۱

۴-۳- مضمون رمان…………………………………………………………………………………۴۲

۵-۳- ساختار رمان…………………………………………………………………………………۴۴

۶-۳- صحنه ی رمان……………………………………………………………………………….۴۷

۷-۳- لحن رمان ……………………………………………………………….۵۳

۸-۳- فضای رمان……………………………………………………………………………۵۶

۹-۳- حقیقت مانندی رمان………………………………………………………………………..۵۷
۱۰-۳- تحلیل شخصیت ها………………………………………………………………………..۶۰

۱-۱۰-۳- زدکامندل………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۱۰-۳- ادوارد…………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۱۰-۳ تحلیل نقش والدین………………………………………………………………………۷۹

۴-۱۰-۳- تحلیل شخصیت ماری…………………………………………………………………۸۳

۵-۱۰-۳- تحلیل شخصیت ورونیکا………………………………………………………………۸۹

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………..۱۰۹

۱-۴- نتیجه گیری و دستاوردهای تحقیق……………………………………………………….۱۱۰

۲-۴- پیشنهادها……………………………………………………………………………………..۱۱۱

۳-۴-فهرست منابع…………………………………………………………………………………………۱۱۲

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تحلیل عناصر داستانی ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

جایگاه و موقعیت زن

 آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همة شئون زندگی نمود دارد.

احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطة مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنة این نابرابری ها در همة ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.

مزدایی

در میان اقوام و ملل شناخته شدة باستان، هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن به اندازة دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر می‌شوند. خطابه‌های فلسفی که زرتشت در “گاتاها” نسبت به مردان و زنان ایراد می‌کند نشان‌دهندة وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمی‌شد، بلکه در پیشبرد معنوی و اخلاقی تمام جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کرد او معلم اخلاق به حساب می‌آمد.

فهرست

 جایگاه و موقعیت زن.. ۱

مزدایی.. ۱

مسیحیت… ۷

اسلام. ۱۱

مفهوم ازدواج و اهداف آن.. ۱۶

مزدایی.. ۱۶

مسیحیت… ۱۸

اسلام. ۳۸

گونه های ازدواج.. ۴۳

مزدایی.. ۴۴

تک‌همسری.. ۴۴

چند همسری.. ۴۵

ازدواجهای پنجگانه. ۴۵

ازدواج درون‌دینی.. ۴۹

ازدواج با محارم. ۵۰

مسیحیت… ۵۷

ازدواج موقت (محرمانه) ۶۱

ازدواج بین الادیانی.. ۶۳

اسلام. ۶۴

تک‌همسری.. ۶۴

چند همسری.. ۶۵

ازدواج موقت.. ۶۹

فلسفه و هدف.. ۶۹

تاریخچه ازدواج موقت.. ۷۲

ارکان ازدواج موقت.. ۷۳

اختصاصات ازدواج موقت.. ۷۴

دیدگاه اهل سنت در باب ازدواج موقت.. ۷۵

ازدواج بین‌الادیانی.. ۷۶

اسلام آوردن یکی از زوجین. ۸۲

ارتداد افراد مسلمان. ۸۲

احکام ازدواج.. ۸۴

مزدایی.. ۸۴

شرایط عقد نکاح. ۸۵

موانع ازدواج: ۸۶

احکام زناشویی.. ۸۶

تکالیف زن و شوهر. ۸۹

ازدواج های حرام. ۹۰

مسیحیت… ۹۵

ازدواجهای مخفیانه. ۹۶

شرایط عقد نکاح. ۱۱۵

تکالیف زن و شوهر. ۱۱۹

احکام زناشویی.. ۱۲۰

ازدواج های حرام. ۱۲۰

زنا ۱۲۰

اسلام. ۱۲۴

شرایط صحت عقد نکاح. ۱۲۶

سن ازدواج. ۱۲۹

شرایط فسخ عقد نکاح ( در مرد) ۱۳۰

شرایط فسخ عقد (در زن) ۱۳۱

وکالت در عقد. ۱۳۲

اولیاء عقد. ۱۳۲

احکام فقهی ازدواج. ۱۳۳

ازدواج حرام. ۱۳۴

موانع ازدواج شرعی یا محرمات.. ۱۳۴

۲- محرمات سببی.. ۱۳۵

۳- محرمات رضاعی.. ۱۳۷

محرمات موقت.. ۱۳۹

تکالیف زن و مرد. ۱۴۲

۱- حقوق معنوی.. ۱۴۶

۲- حقوق مادی زنان. ۱۴۷

تاریخچة مختصر مهریه. ۱۴۸

شی موضوع مهریه. ۱۴۹

انواع مهر. ۱۵۰

مقدار مهر. ۱۵۲

تملّک مهر. ۱۵۲

نفقه. ۱۵۲

حدود نفقه. ۱۵۳

عدّه ۱۵۴

زنا ۱۵۶

مجازات زنا ۱۵۸

اقسام حدّ زنا ۱۵۹

اثبات جرم زنا ۱۶۱

آداب ازدواج.. ۱۶۳

مزدایی.. ۱۶۴

آداب و مراسم خواستگاری.. ۱۶۴

آداب نامزدی.. ۱۶۵

انتخاب روز فرخنده ۱۶۶

مراسم روز عروسی.. ۱۶۶

۱-وکیل پرسان. ۱۶۶

۲- گواه گیران (مراسم عقد) ۱۶۹

۳- عروس کشان. ۱۷۳

۴- پاتختی.. ۱۷۴

مسیحیت… ۱۷۵

آداب و مراسم ازدواج. ۱۷۵

۱- رضایت.. ۱۷۵

۲- خطبه. ۱۷۶

۳- دادن حلقه یا تبادل حلقه ها ۱۷۸

۵- زفاف.. ۱۸۰

اسلام. ۱۸۱

انتخاب همسر. ۱۸۳

مراسم خواستگاری.. ۱۸۴

خواستگاری از نامزد دیگری.. ۱۸۵

حدود نگاه کردن هنگام خواستگاری.. ۱۸۶

گزینش دختر. ۱۸۸

خرج بری.. ۱۸۹

شیرینی‌خوران. ۱۹۰

نشان دادن دختر به قابله. ۱۹۱

خریدن لباس برای عروس آینده ۱۹۱

تهیه جهیزیه. ۱۹۱

مراسم عقد. ۱۹۲

فرستادن رقعه (کارت عروسی) ۱۹۴

آرایش دختر. ۱۹۴

حنابندان. ۱۹۶

مراسم عروسی.. ۱۹۶

عروس بران. ۱۹۸

شب زفاف.. ۱۹۸

پایتختی.. ۲۰۰

روز سوم عروسی.. ۲۰۱

طلاق وازدواج مجدد. ۲۰۲

مزدایی.. ۲۰۲

طلاق. ۲۰۲

ازدواج مجدد. ۲۰۲

مسیحیت… ۲۰۳

طلاق: ۲۰۳

ازدواج مجدد. ۲۱۷

اسلام. ۲۱۸

طلاق. ۲۱۸

اختیار طلاق. ۲۲۰

جواز و مشروعیت طلاق در قرآن: ۲۲۳

ارکان طلاق. ۲۲۳

انواع طلاق. ۲۲۶

لعان، ایلاء، ظهار. ۲۲۹

ازدواج مجدد. ۲۳۲

فهرست منابع. ۲۳۴

Source: 235

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: احکام ازدواج , بررسی آداب , بررسی احکام ازدواج ,
:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:
(امام رضا (ع) می فرمایند: قرآن ریسمان و دستگیره محکم الهی است، قرآن راه برتری است که انسانها را به سوی بهشت ره می نماید و از آتش دوزخ می رهاند، گذشت زمان آنرا فرسوده نمی کند و گفتار آدمیان آن را تباه نمی سازد زیرا ویژه زمانی خاص نیست و دلیل روشنی برای همه انسانهاست. از پیش رو و پشت سر، خط بطلان بر آن کشیده نمی شود، کتابی است فرود آمده از سوی حکیم حمید)
این معجزه جاوید که به صورت کتابی مشتمل بر سور و آیات است، مجموعه ای هدفمند، منظم و یکپارچه است که در عین کامل بودن و مشتمل بودن بر تمام نیازهای بشر از هر گونه ضعف و یا زیادت مبراست.
قرآن کریم دریچه ای است مابین خالق و مخلوق، خالقی ازلی و ابدی و مخلوقی فانی و این کتاب مقدس در همه ادوار، پاسخگوی بشر تشنه حقیقت و خواهان شناخت خالق خویش است شناخت قرآن برای هر فرد عالم به عنوان فرد عالم و برای هر فرد مؤمن به عنوان یک فرد مؤمن امری ضروری و واجب است. شناخت قرآن از آن جهت ضروری است که این کتاب، در تکوین سرنوشت جوامع اسلامی و بلکه در تکوین سرنوشت بشریت مؤثر بوده است. نگاهی به تاریخ، این نکته را روشن می کند که عملاً هیچ کتابی به اندازه قرآن بر روی جوامع بشری و بر زندگی انسانها تاثیر گذار نبوده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. ۱

بیان مسأله:………………………………………………………………………………………………… ۳

اهمیت موضوع:………………………………………………………………………………………….. ۶

سؤالات اصلی:…………………………………………………………………………………………… ۱۰

سؤالات فرعی:…………………………………………………………………………………………… ۱۰

فرضیه:……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

چکیده:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

بخش اول: بررسیهای مفهومی…………………………………………………….. ۱۲

بررسی لغوی تناسب:…………………………………………………………………………………… ۱۳

بررسی لغوی سیاق:……………………………………………………………………………………… ۱۴

بررسی لغوی اسباب النزول:…………………………………………………………………………… ۱۵

بررسیهای اصطلاحی:…………………………………………………………………………………… ۱۶

تعریف اصطلاحی تناسب:…………………………………………………………………………….. ۱۶

تعریف اصطلاحی سیاق:………………………………………………………………………………. ۲۵

تعریف اصطلاحی اسباب النزول:…………………………………………………………………….. ۲۸

مقایسه بین تناسب، سیاق و اسباب النزول:………………………………………………………… ۳۱

انواع تناسب………………………………………………………………………………………………. ۳۷

بخش دوم: پیشینه پژوهشها و آراء علما در مورد تناسب:…………………….. ۴۵

فصل اول: سده های اول تا پنجم…………………………………………………………………….. ۴۶

فصل دوم: سده های ششم تا نهم……………………………………………………………………. ۵۲

فصل سوم: سده های دهم تا چهاردهم……………………………………………………………… ۶۲

فصل چهارم: علمای معاصر…………………………………………………………………………… ۷۰

فصل پنجم: مستشرقین…………………………………………………………………………………. ۷۴

بخش سوم: پژوهشهای موردی آیات…………………………………………….. ۷۸

فصل اول: سوره بقره آیات ۳۹-۳۰………………………………………………………………….. ۷۹

فصل دوم: سوره آل عمران آیات ۶۱-۳۳…………………………………………………………… ۹۲

فصل سوم: سوره نساء آیات ۸۸-۸۰………………………………………………………………… ۱۰۳

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پژوهشی در تناسب آیات ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

 روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن . این گستره سعی می کند با تحلیل روانی انسان ( از طریق روان‌شناسی ) ، ریشة پیدایش دین و همین‌طور پیامدهای این گرایش را مورد مطالعه قرار دهد. در این باب ، نظریه های موافق و مخالف بسیاری ارائه شده است .

علل و انگیزه های بروز دیدگاه روان‌شناسانه دین ، سیر تاریخی آن ، تئوری‌ها و نظریه های قابل توجه در این زمینه ، همچنین پیامدهای تبیین شخصی و روانی دین که از مهم‌ترین آنها می توان به پلورالیسم دینی اشاره کرد ، درفصل اول این رساله مورد مداقه قرار گرفته است .

از مهم‌ترین و محوری ترین مسائل مورد بحث در روان‌شناسی دین ، می‌توان از بحث ‘تجربه دینی’ نام برد که به عنوان گوهر و اساس این دیدگاه ،‌ مورد توجه و دقت نظر متفکرین ،‌ متألهان و همچنین روان‌شناسان قرار گرفته است . یکی از مهم‌ترین فرضیه های مورد بررسی در این مبحث ، معرفت ‌زایی تجربیات دینی است و اینکه آیا تجربه دینی می‌تواند از لحاظ معرفت‌شناسی ، عینیت داشته باشند ؟

بیان نظریات مختلف در مورد این مسئله ، که در فصل دوم به آنها اشاره شده ، تا حدودی اظهار نظر در مورد آن را آسان می‌نماید .

نقد و بررسی موضوع نیز ، همراه با بیان نظرات متفکرین معاصر و نتیجه گیری کلی از بحث ، اجمالاً‌ در فصل پایانی رساله آمده است .

ما حصل بحث :

ـ روان‌شناسی دین ، نگاهی درونی ، روانی و فردی به دین است ، بدون در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و … آن .

ـ تبیین شخصی و درونی دین ، از بسیاری از تعارضات میان عقاید دینی و سایر ابعاد زندگی جلوگیری کرده و خواه و ناخواه ،‌ اصطکاک همیشگی میان دین و علم را
از بین می‌ برد.

ـ از طریق ارجاع تجربیات شخصی و فردی به پیش فرض‌های دینی و زمینه های مذهبی افراد ، تجربیات دینی قابل تعریف بوده و به عنوان مهم‌ترین عامل تحویل دین به روان‌شناسی ، مورد بررسی و دقت نظر قرار می گیرد .

فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول
رابطه روانشناسی و دین ………………………………………………………… ۱۱
تعریف دین  ……………………………………………………………………… ۱۵
بررسی تئوریهای روانشناسانة دین  …………………………………………… ۲۱
ـ تئوری تحولی پیاژه  ………………………………………………………… ۲۲
ـ تئوری اریکسون  ……………………………………………………………. ۲۵
ـ آلپورت   ……………………………………………………………………… ۲۷
ـ یونگ  ………………………………………………………………………… ۳۰
ـ هیوم  ………………………………………………………………………….. ۳۵
ـ فروید  ………………………………………………………………………… ۴۲
علل گرایش به دین   ……………………………………………………… ۴۷
پیامدهای گرایش به دین  ………………………………………………… ۵۰
ـ جیمز…………………………………………………………………………… ۵۱

تجربة‌ دینی  ……………………………………………………………………… ۵۹
تعارض علم و دین ……………………………………………………………… ۶۰
کثرت‌گرایی دینی   ……………………………………………………………… ۶۸
فصل دوم
تعریف تجربة دینی ……………………………………………………………… ۷۶
پیشینة تاریخی تجربة دینی   …………………………………………………… ۷۹
اقسام تجربة دینی   ……………………………………………………………… ۸۳
دیدگاههای مختلف در مورد انواع تجربه‌های دینی ………………………… ۸۶
ـ تجربة دینی نوعی احساس است  ………………………………………… ۸۶
ـ تجربة‌ دینی نوعی تجربة مبتنی بر ادراک حسی است  ………………… ۹۵
ـ تجربة دینی ارائه نوعی تبیین مافوق طبیعی است  ……………………… ۹۸
نمونه‌های تجربة دینی ………………………………………………………… ۱۰۴
آیا تجربه‌های دینی هستة مشترکی دارند …………………………………… ۱۱۸
تجربه‌های عرفانی ……………………………………………………………… ۱۲۰
ـ آیا تجارب عرفانی معرفت‌زا است ……………………………………… ۱۳۱

آیا تجربة‌ دینی می‌تواند اعتقاد دینی را توجیه کند ………………………… ۱۳۵
فصل سوم
نگاهی نقادانه به موضوع ……………………………………………………… ۱۴۹
ـ تقدم شرک بر یکتا پرستی………………………………………………… ۱۶۴
ـ موهوم پنداری باورهای دینی  …………………………………………… ۱۶۵
ـ گناه نخستین………………………………………………………………… ۱۶۶
ـ خدای پدرگونه  …………………………………………………………… ۱۶۷
ـ مفهوم جنسیت   …………………………………………………………… ۱۶۸
ـ تعمیم ناروا  ………………………………………………………………… ۱۷۰
فهرست منابع و مآخذ (فارسی) …………………………………………… ۱۸۰
فهرست منابع و مآخذ (انگلیسی) ………………………………………… ۱۸۴
چکیده انگلیسی………………………………………………………………… ۱۸۵

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کلام اسلامی , فلسفه اسلامی ,
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

        خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.

هدف از این گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هدایت بشر نقش به سزایی دارند، است.

برای این منظور ما در این تحقیق به ترتیب زندگانی و تاثرات هشت تن از شاعران بزرگ را دنبال کردیم و برای این که تاثر هر نویسنده و سخنور را بهتر ردیابی کنیم از زندگانی آن شاعر و نویسنده به اجمال سخن گفتیم و میزان اشتغال وی به علوم قرآنی از جمله تفسیر کتاب مجید و احادیث رسول اکرم و اخبار معصومین را تا حد ممکن یادآوری کردیم.

در این تحقیق با توجه به پرسشنامه ای که تهیه گردید و در اختیار چهل نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی  مدرسه آرمینه مصلی نژاد قرار گرفت، ما به بررسی میزان آشنایی آن ها با مفهوم قرآن و حدیث و نقش آن ها در ادبیات فارسی پرداختیم و پس از مشاهده- ی پاسخ نامه ها نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودار هایی برای هر سوال به صورت مجزا نشان دادیم و پی بردیم که هر دو گروه آماری نتایج یکسانی داشتند.

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………..ا-ب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..ج-د

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………۲

۱-۳اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۴اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۲

۱-۵ سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………۳-۲

۱-۶ فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۷ کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………..۴-۳

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………۵

۲-۲  تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………. ۷-۶

۲-۳  پیشینه نظری…………………………………………………………………………………..۸-۷

۲-۴ پیشینه عملی(نقد کتاب)………………………………………………………………………………………………۹

۲-۵ ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۳-۲  روش های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………..۱۱

۳-۳  فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها…………………………………………………………………..۱۲

۳-۴  جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….۱۲

۳-۵  تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۱۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

 ۴-۲ قرآن کتاب آسمانی ما……………………………………………………………………………………………….۱۵

۴-۳ تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است…………………………….۱۷-۱۶

۴-۴ تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات………………………………………………………………۱۹-۱۷

۵-۴ صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران………………………………………………………………..۲۰-۱۹

۶-۴ حدیث چیست………………………………………………………………………………………………………۲۱-۱۰

۴- ۶-۱-حدیث محبت در ادب فارسی………………………………………………………………………..۲۵-۲۱

فرضیه ۲: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…………. ۳۵-۲۷

فرضیه ۳: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است…………..۴۲-۳۶

فرضیه ۴: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است………………………..۵۹-۴۳

فرضیه ۵: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است…………………….۶۶-۶۰

فرضیه ۶: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است………………………………….۹۸-۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵- ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۲ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. ۱۳۰-۱۲۹

۵-۳ مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۴- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………۱۳۳-۱۳۲

پیوست

فهرست جداول…………………………………………………………………………..۱۲۷-۹۹

جدول ۱-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب سن

جدول ۲-۴- شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی سن افراد شرکت کننده در تحقیق

جدول ۳-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

جدول ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

جدول ۶-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

جدول ۸-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی

جدول ۱۰-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی

جدول ۱۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث

جدول ۱۴-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث

جدول ۱۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی

جدول ۱۸-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان

جدول ۲۰-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود

جدول۲۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی

جدول۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین

جدول ۲۴-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری

جدول ۲۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها

جدول ۲۸-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی

جدول ۲۹-۴- تجزیه و تحلیل آماری بین پاسخ های داده شده توسط دو گروه شرکت کننده در تحقیق ( پایه تحصیلی پیش دانشگاهی ، پایه تحصیلی سوم دبیرستان )

 

فهرست منحنی ها………………………………………………………………..۱۲۶-۱۰۰

منحنی ۱-۴-  درصد فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق

منحنی ۲-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

منحنی ۳-۴-  درصد فراوانی پایه تحصیلی افراد شرکت کننده در تحقیق

منحنی ۴-۴-  درصد فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

منحنی ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۶-۴- درصد فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

منحنی ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۸-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی

منحنی ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۱۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی

منحنی ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۱۲-۴- درصد فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث

منحنی۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۱۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث

منحنی ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۱۶-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی

منحنی ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۱۸-۴- درصد فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان

منحنی ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۲۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود

منحنی۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی۲۲-۴- درصد فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین

منحنی ۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۲۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری

منحنی ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی

منحنی ۲۶-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها

منحنی ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تاثیر قرآن در ادب فارسی , تاثیر حدیث در ادب فارسی , تاثیر قرآن ,
:: بازدید از این مطلب : 251
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

ماساژ برای خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، کودکان و برای تمام کسانی است که دوستشان دارید. ماساژ از لحاظ جسمی برای کمک به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور کلی برای تمام افرادی است که احساس می کنید می توانید با آنها در عمل مراقبت جسمی شریک شوید.
ویژگی خاص ماساژ، در برقراری ارتباط بدون کلامی است که در ذات خود، عملی غیرعادی نیست. برای مثال، ما اغلب سعی می کنیم کسانی که در اطرافمان زندگی می‌کنند، بدانند دوستشان داریم؛ با آنها همدردی می کنیم و قدرشان را می دانیم. وقتی فردی برای اولین بار به خوبی ماساژ داده می شود، وارد نوعی حالت جسمی- روانی می‌گردد که توصیف آن مشکل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقی که در آن تا به آن لحظه، قفل و از دید پنهان بوده است. کسانی با این حالت آشنا هستند که نوعی از مدیتیشن  روزانه را تمرین می کنند. هرچند لزومی ندارد که ماساژ دهنده در این مرحله توقف کند. او هرچه بیشتر بتواند آگاهی رو به افزایش ماساژ گیرنده را دریابد، به همان میزان می تواند نیروی درونی و تجربه اش را منتقل کند. کمترین تماس، تبدیل به بیان می شود؛ مانند طرحی با قلمی مناسب روی کاغذ حساس. پس ماساژ، القا کننده اعتماد، یکدلی و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسیله حسی صرفاً جسمی است. زیرا این لحظات می توانند با احساسی از کمال بیان شوند و هرگز، هیچ کلامی با آن برابری نخواهد کرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. -

چرا ماساژ………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

تعاریف:

تعریف ماساژ………………………………………………………………………………………….. ۳

تعریف ماساژ کودک…………………………………………………………………………………. ۷

تعریف ماساژ درمانی………………………………………………………………………………… ۸

تعریف حرکت درمانی………………………………………………………………………………. ۹

تعریف تربیت بدنی سنتی…………………………………………………………………………… ۱۱

تعریف بازتاب درمانی………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم

بخش اول:

دیدگاههای حرکت درمانی…………………………………………………………………………. ۱۸

بخش دوم:

نظریه ها، نظامها و تکنیکهای ویژه………………………………………………………………… ۲۲

ماریامونته سوری………………………………………………………………………………………. ۲۲

ژان پیاژه………………………………………………………………………………………………… ۲۳

ب.اف.اسکینر………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش سوم:

تربیت بدنی……………………………………………………………………………………………. ۲۴

رادولف لابان و تربیت حرکتی…………………………………………………………………….. ۲۵

موسکاموستون- از دستور تا کشف……………………………………………………………….. ۲۷

فصل سوم

بخش اول:

انواع حرکت درمانی…………………………………………………………………………………. ۲۹

حرکت فعال…………………………………………………………………………………………… ۲۹

حرکات غیرفعال………………………………………………………………………………………. ۲۹

بخش دوم:

انواع حرکات ماساژ………………………………………………………………………………….. ۳۳

انواع نوازش کردن (استروک)……………………………………………………………………… ۳۴

فشردن (نیدینگ)……………………………………………………………………………………… ۳۸

ضربه زدن (پرکاشن)………………………………………………………………………………… ۴۱

حرکات لرزشی……………………………………………………………………………………….. ۴۲

ممنوعیتهای ماساژ…………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم

بخش اول:

رفتار حرکتی…………………………………………………………………………………………… ۴۵

علل خامی حرکتی……………………………………………………………………………………. ۴۶

عوامل روانی اجتماعی و خام حرکتی جسمانی………………………………………………… ۴۸

بدکارکردیهای مغزی…………………………………………………………………………………. ۴۹

مشکلات استخوانی و نابهنجاریهای اسکلتی……………………………………………………. ۵۵

نشانگان کودک خام حرکت………………………………………………………………………… ۵۶

فصل پنجم

بخش اول:

رویکردهای درمانی استاندارد برای بهبود بدکارکردی حرکتی………………………………. ۶۰

آرامش دهی……………………………………………………………………………………………. ۶۰

آمادگی جسمانی……………………………………………………………………………………… ۶۰

نیرومندی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰

انعطاف پذیری مفصل……………………………………………………………………………….. ۶۰

مقاومت عضلانی……………………………………………………………………………………… ۶۰

مقاومت قلبی- ریوی………………………………………………………………………………… ۶۰

هماهنگی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰

وضعیت بدنی…………………………………………………………………………………………. ۶۰

بخش دوم:

تاثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب………………………………………………… ۶۲

حرکت درمانی در اختلالات روحی و روانی…………………………………………………… ۶۳

حرکت درمانی و فیزیوتراپی در ناراحتیهای عصبی…………………………………………… ۶۶

شیاتزو (طب سوزنی)……………………………………………………………………………….. ۶۷

روش درمان در شیاتزو……………………………………………………………………………… ۶۸

آب درمانی و حمام درمانی………………………………………………………………………… ۶۹

دست درمانی یا درمان با دست “Manual Yheropy”………………………………………..

فصل ششم

بخش اول:

ماساژ، حرکت و تحرک…………………………………………………………………………….. ۷۲

چرا تماس اهمیت دارد……………………………………………………………………………… ۷۴

بخش دوم:

روغن های اصلی ماساژ…………………………………………………………………………….. ۷۶

روغن بذر انگور………………………………………………………………………………………. ۷۶

روغن بادام شیرین……………………………………………………………………………………. ۷۷

روغن نارگیل………………………………………………………………………………………….. ۷۷

بخش سوم:

روغنهای اصلی……………………………………………………………………………………….. ۷۸

اسطو خودوس انگلیسی…………………………………………………………………………….. ۷۹

بابونه…………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

درخت چای…………………………………………………………………………………………… ۸۰

رز………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

کندر……………………………………………………………………………………………………… ۸۰

مر (نوعی صمغ)……………………………………………………………………………………… ۸۰

فصل هفتم

بخش اول:

آماده شدن برای شروع مراحل ماساژ…………………………………………………………….. ۸۲

مراحل ماساژ…………………………………………………………………………………………… ۸۲

چگونه ماساژ به بدن کمک می کند……………………………………………………………….. ۸۳

اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن………………………………………………………… ۸۴

شل شدن بدن و بهبود گردش خون………………………………………………………………. ۸۵

بخش دوم:

انواع درمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۶

درمان سوئدی…………………………………………………………………………………………. ۸۶

ماساژ درمانی شرقی………………………………………………………………………………….. ۸۷

درمان بیماری های استخوانی………………………………………………………………………. ۸۸

ماساژ درمانی عصبی عضلانی……………………………………………………………………… ۸۹

رایحه درمانی………………………………………………………………………………………….. ۸۹

بخش سوم:

ماساژ نشسته چیست؟……………………………………………………………………………….. ۹۰

فصل هشتم

بخش اول:

درک هندشیاتسو………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

آمادگی برای استفاده از شیاتسو به عنوان یک درمان………………………………………….. ۱۰۰

نصف النهار، تی‌سو‌بو، کیو و جیتسو………………………………………………………………. ۱۰۱

تی‌سو‌بو…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

کیو و جیتسو…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول نقاط فشاری مورد استفاده در ماساژ شیاتسو…………………………………………… ۱۰۳

درک مراحل اساسی ماساژ برای شیاتسو…………………………………………………………. ۱۰۴

بخش دوم:

درک بازتاب شناسی…………………………………………………………………………………. ۱۰۵

روشهای آرام سازی مورد استفاده در بازتاب شناسی…………………………………………. ۱۰۶

استفاده از روشهای Basic Holding (تماس با کف دست)…………………………………. ۱۰۷

استفاده از روشهای Basic Finger (بر اساس انگشت)……………………………………….. ۱۰۸

فصل نهم

ترجمه مقالات اینترنتی

مقاله A: بررسی مدارک موجود در اثر گذاری، بی خطری و هزینه طب سوزنی،

ماساژ درمانی و اشعه درمانی در درمان درد ستون فقرات…………………………………… ۱۱۰

مقاله B: رایحه درمانی و ماساژ مدارک ساندرا با کل بی خطری و کارآمدی استفاده

از رایحه درمانی و ماساژ را توسط پرستاران کودکان بررسی می کند……………………… ۱۲۵

مقاله C: آیا ماساژ درمانی در درمان استرس موثر است؟…………………………………….. ۱۳۶

فصل دهم

فهرست منابع فارسی و انگلیسی و اینترنتی

منابع فارسی و انگلیسی…………………………………………………………………………….. ۱۴۰

منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ارتباط ورزش با ماساژ ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

 در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است.

 امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که برای تبلیغات محیطی از نور پردازی استفاده نکرده باشد. اما طراحان زیادی هستند که تجربه و آگاهی لازم را در مورد خصوصیات و ویژگی های نور ندارند. این مسئله باعث می شود که ایده های خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا جلوه ی واقعی خود را نداشته باشد. بنابر این بهتر است که طراح قبل از شروع نور پردازی با ویژگی های و خصوصیات نور و تجهیزات آن آشنا شود  تا نور بتواند باعث خلق یک اثر هنری شده و جلوه  ی خود را به طور معجزه آسا نشان دهد.

          در این تحقیق سعی شده است که طراحان با نور پردازیها و کاربرد آنها در تبلیغات و استفاده درست از وسایل نور پردازی در جایگاه مناسب با خصوصیات خاص آن آشنا شده و در رشته ی کاری خود حضور مثبت یابند و کارهای نفس به جا گذارند.

-  فهرست مطالب -

تقدیم                                                                                                          الف

قدر دانی                                                                                                      ب

فهرست ج

                                                    فصل اول- کلیات تحقیق

بیان ۷

اهداف ۹

اهیمت و ضرورت موضوع                                                                               ۱۰

تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی                                                                ۱۱

                                                             فصل دوم

پیشینه تحقیق

نور و انواع آن ۱۳

تاثیرات ۱۶

تأثیر نور بر روی جسم انسان                                                                            ۱۸

ارزش و زیبایی ۲۱

منابع ۲۴

جنبه های فیزیکی و روانشناختی نور                                                                 ۲۸

جهت ۳۱

کیفیت ۳۴

کمیت نور ۳۵

                                                          فصل سوم

ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی                                                             ۴۳

متداولترین ۴۵

نورپردازی ۴۷

                                                       فصل چهارم

LCD ها ۵۲

          شناخت LCD                                                                                     ۵۵

          سیستم ۵۷

          ساخت بزرگترین LCD انعطاف پذیر                                                      ۵۹

LED ها ۶۱

          LED ها و کاربرد آن                                                                            ۶۱

          ویژگیهای LED ها                                                                               ۶۴

          استفاده از LEDها در تبلیغات                                                              ۶۸

DLP ۷۲

          دستگاه ویدئو پرژکتور                                                                           ۷۲

          ساختار و سیستم دستگاه ویدئو پرژکتور                                                  ۷۳

          میزان ۷۵

          میزان ۷۶

          اندازه ۷۷

          تفاوت سیستم LCD و DLP از لحاظ کیفیت و کنتراست رنگ                            ۷۹

          جایگاه سیستم  تبلیغات                                                                      ۸۲

                                                                  فصل پنجم

نتیجه گیری و ۸۶

                                                                  فصل ششم

منابع و ۹۰

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نور در گرافیک ,
:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

۲- هدف و گستره نظرسنجی

ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و ۳۰ درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها، راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ صورت گرفته است (جدول ۲-۱). هرچند این رشد در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

فهرست مطالب

صفحه

۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………

۲- هدف و گستره نظر سنجی………………………………………………………………….

۳- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین…………………………………………………

۱-۳- موارد عمومی………………………………………………………………………………..

۲-۳- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها…………………………………………………..

۳-۳- منظور و گستره بازرسی………………………………………………………………….

۴-۳- تناوب و دفعات بازرسی………………………………………………………………….

۵-۳- شیوه بازرسی………………………………………………………………………………..

۶-۳- بازرس…………………………………………………………………………………………

۷-۳- مدیریت اطلاعات بازرسی……………………………………………………………….

۸-۳- امکانات بازرسی…………………………………………………………………………….

۴- تکنیک های بازرسی…………………………………………………………………………..

۱-۴- شرایط حاضر و گرایش ها………………………………………………………………

۱-۱-۴- تکنیک های بازرسی برای اعضای فولادی سازه……………………………..

۲-۱-۴- تکنیک های بازرسی برای اعضای بتنی سازه………………………………….

۳-۱-۴-تکنیک های بازرسی برای پایه های میانی پل، پایه های کناری پل

فونداسیون ها…………………………………………………………………………………………

۴-۱-۴- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی…………………………………….

۲-۴- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه…………………………………….

۱-۲-۴- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای کف پل (فنلاند)………………………..

۲-۲-۴-آزمایش غیرمخرب پلهای بتنی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)…..

۳-۲-۴- سیستم بازرسی خودکار تاوه RC (ژاپن)……………………………………….

۴-۲-۴- اندازه گیریهای کف پل با استفاده از رادار محرک (سوئد)………………..

۵-۲-۴- اندازه گیری پتانسیل (سوئیس)……………………………………………………

۳-۴- موضوعاتی در آینده……………………………………………………………………….

۵- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل……………………………………….

۱-۵- تصویر کیفی ساختارها (فرانسه)……………………………………………………….

۲-۵- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)…………………………………………….

۳-۵- تخمین فراوانی پلهای راه (ژاپن)………………………………………………………

۴-۵- تحریم موقتی پل های PC پس کشیده (انگلستان)………………………………

۵-۵- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)……………………

۶- خلاصه و توصیه ها……………………………………………………………………………

۷- فهرست نگاری………………………………………………………………………………….

۸- ضمیمه…………………………………………………………………………………………….

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ایمنی پلها ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه)معرفی)

امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید برق وبا توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و…ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدکاملی از نیروگاه وسیستم کاری و نحوه عملکرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه کاری که من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مکانیکی وغیره داشته ام ،لازم دانسته ام که برای اشنا کردن دانشجویانی که علاقه به نیروگاه وسیستم عملکردآن دارند،اطلاعات وتصاویری راجمع آوری نموده ودرقالب این پروژه(که معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی است.)ارایه دهم.که من گرد آوری این مطالب را در قالب ۱۰فصل بیان نموده که فصل اول آن رابابیان کدهای شناسایی آغازکرده که درفصلهای بعدی اگرازاین کدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد . در فصل دوم تشریحی کلی نیروگاه از نوع پیکر بندی ،جا نمایی ،سوخت و…را بیان کرده و در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد ووزن و…را بیان کرده ام ودر فصل چهارم توربین گاز ،نحوه هوادهی ،احتراق و…را تشریح کرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و…را بیان نموده که برای خواننده قابل فهم باشد که این هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلی بایستی انجام شود تا برق تولیدشودودر فصل ششم نحوه کنترل دمای  توربین را شرح می دهیم ودر فصل هفتم مجرای هوای ورودی ،سرعت ، عایق صدا ونحوه تمیز کاری و…را تشریح کرده ودر فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق(مجرای واگرای اگزوز )و…را توضیح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهای عمومی وتخصصی را بیان کرده که بیشتر در زمینه تعمیرات ازاین ابزارآلات استفاده می شود ودر فصل دهم منابعی که من توانستم به آنها دسترسی پیدا کنم و بتوانم این مطالب را گرد هم آورم،بیان نموده ام که در پایان هدف و نتیجه ای  که من از این پروژه داشتم که سعی خود را می کنم تا به آن هدف نزدیک شوم ؛این است که دانشجویان و…با آشنایی و استفاده از این پروژه بتواند ابهامات  خودرا در زمینه ،حداقل آشنایی با نیروگاه گازی و نحوه عملکرد آن بر طرف کند که درهنگام حضور در نیروگاه حتی مرتبه اول دارای پیش زمینه ای بوده باشند که (سر در گمی هایی را که ممکن است با دیدن نیروگاه برایشان بوجود آید را به حداقل برسانند.)

فهرست

عنوان صفحه

       مقدمه…………………………………………………………………..۱

۱. کد شناسایی KKS…………………………………………………………..

       ساختار شناسایی کننده ها …………………………………………………. ۲

       استفاده از شناسایی کننده ها………………………………………………… ۶

۲.تشریح کلی نیروگاه  ……………………………………………………….. ۷

       پیکر بندی نیروگاه ………………………………………………………. ۷

       جانمایی نیروگاه………………………………………………………… ۸

       اصول طراحی………………………………………………………….. ۸

       پیکر بندی  سیستمهای الکتریکی …………………………………………… ۱۰

       مشخصات سوخت………………………………………………………. ۱۳

       حفاظت محیط زیست ……………………………………………………. ۱۵

۳. اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز…………………………………. ۱۷

       مقدمه…………………………………………………………………. ۱۷

       مواد و جنس قطعات توربین گاز ………………………………………….. ۱۸

       ابعاد و وزن قطعات توربین گاز ………………………………………….. ۲۱

۴٫توربین گاز V94.2 ……………………………………………………….

       مقدمه ای بر توربین گاز…………………………………………………. ۲۵

       اصول طراحی V94.2 – بطورکلی……………………………………… ۲۵

       اصول طراحی – V94.2 توربین……………………………………….. ۲۶

       اصول طراحی V94.2 – محفظه احتراق…………………………………. ۳۳

       اصول طراحی – V94.2 کمپرسور……………………………………… ۴۰

       اصول طراحی V94.2 _دیفیوزر……………………………………….. ۴۳

       اصول طراحی V94.2 –یاتاقانها……………………………………….. ۴۶

       اصول طراحی V94.2 – گرداننده………………………………………. ۴۹

۵٫سامانه های توربین گاز V94.2……………………………………………

       سامانه هوای ورودی……………………………………………………. ۵۱

       سامانه Blow off……………………………………………………….

       سامانه  CO2…………………………………………………………..

       سامانه آتش نشانی……………………………………………………… ۶۲

       سامانه سوخت گاز……………………………………………………… ۶۹

       سامانه سوخت گازوئیل………………………………………………….. ۷۳

       سامانه جرقه زن……………………………………………………….. ۸۰

       سامانه روغن بالا بر……………………………………………………. ۸۵

       سامانه خنک سازی توربین……………………………………………….. ۹۰

۶٫ کنترل دمای توربین گاز……………………………………………………. ۹۲

      فلسفه کنترل دمای GT…………………………………………………… 92

7.مجرای ورودی هوا ………………………………………………………. ۹۴

شرح سامانه………………………………………………………………… ۹۴

سرعت عبور هوا…………………………………………………………….. ۹۴

عایق صدا (کانال – دریچه- زانو و صدا خفه کن)………………………………….. ۹۶

سامانه ضد یخ……………………………………………………………….. ۹۷

سامانه تمیز کردن خودکار فیلترها………………………………………………. ۹۷

۸٫ مجرای واگرای اگزوز……………………………………………………… ۹۹

 شرح سامانه………………………………………………………………… ۹۹

 قسمتهای اصلی و وظیفه هر یک ………………………………………………… ۹۹

 دودکش …………………………………………………………………….. ۹۹

 ساختار فلزی ( پایه دودکش)………………………………………………….. ۱۰۰

 اتصال قابل انعطاف …………………………………………………………. ۱۰۰

 دایورتر……………………………………………………………………. ۱۰۰

 صفحه مسدود کننده ………………………………………………………….. ۱۰۱

۹٫ ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات ……………………………………………. ۱۰۲

   ابزار استاندارد……………………………………………………………… ۱۰۲

   تجهیزات معمولی…………………………………………………………… ۱۰۴

   تجهیزات مخصوص…………………………………………………………. ۱۰۵

   ابزار مخصوص…………………………………………………………….. ۱۰۶

۱۰٫منابع …………………………………………………………………… ۱۰۷

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: نیروگاه گازی ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت در زمینه‌های صنعتی، هرچند که امتیازات  ویژه ای بهمراه داشته است ولیکن مشکلات عدیده ای را نیز برای اجتماعات به ارمغان آورده است. یکی از این مشکلات ، فاضلاب حاصل از اماکن مسکونی و فعالیت واحدهای صنعتی می‌باشد. از آنجا که دفع غیر صحیح فاضلابهای خانگی و صنعتی اثرات نامطلوبی بر روی محیط زیست دارد، تصفیه هرچه کاملتر فاضلابها اهمیت بیشتری می‌یابد. فاضلابهای خانگی و از آن مهمتر فاضلابهای صنعتی بعلت داشتن مواد آلی و معدنی ، در صورت دفع در محیط باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی گشته و در نتیجه استفاده مجدد از آب برای بهترین کاربرد آن با مشکل مواجه می‌گردد. همچنین استفاده از آب برای مصارف مختلف و نیاز شدید به آب در هر منطقه از ایران ، ما را برآن می‌دارد که از به هدر رفتن آب به هر شکل جلوگیری کرده و با تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی که از حجم زیادی نیز برخوردار هستند در جهت تأمین آب مورد نیاز قدم برداریم.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و تاریخچه  ۱

مقدمه. ۲

تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی.. ۳

 فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. ۷

آب و پساب در صنعت… ۸

پساب صنعتی  (Industrial Wastewater).

مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) ۱۱

پارامترهای مهم.. ۱۱

۱- اندازه گیری جریان فاضلاب… ۱۱

۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS… 11

3- اندازه مواد قابل ته نشینی.. ۱۱

۴- تعیین قلیائیت : ۱۲

۵- اندازه گیری مواد آلی.. ۱۲

۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب : ۱۳

۷- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14

8-  TOC…. 14

9- THOD…. 14

فصل سوم- استاندارد خروجی فاضلاب ها ۱۵

الف- تعاریف… ۱۶

ب- ملاحظات کلی.. ۱۶

ج- جدول استاندارد خروجی فاضلابها ۱۹

فصل چهارم – انواع روشهای تصفیه فاضلاب… ۲۲

۱- روشهای تصفیه فیزیکی.. ۲۳

۲- روشهای تصفیه شیمیائی.. ۲۳

۳- روشهای تصفیه بیولوژیکی.. ۲۳

روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی.. ۲۴

۱- تصفیه فیزیکی – شیمیایی.. ۲۴

۲- تصفیه بیولوژیکی.. ۳۰

۲-۱ تصفیه بی هوازی.. ۳۳

۲-۲  تصفیه هوازی.. ۳۹

فصل پنجم- میکروبیولوژی فاضلاب…….. ۴۴

الف – شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی.. ۴۶

ب- اثر دما روی رشد میکروبی.. ۴۷

ج- اثر درجه اسیدیته (PH)  روی رشد میکروبی.. ۵۰

د- نیاز رشد میکروبی به اکسیژن.. ۵۲

ح- منحنی رشد میکروبی.. ۵۲

و- سینتیک رشد بیولوژیکی.. ۵۷

فصل ششم – تصفیه های پیشرفته. ۵۹

۱) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن.. ۶۰

۲) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی.. ۶۱

فصل هفتم- استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی .. ۸۲

۱) تالابهای مصنوعی.. ۸۳

۲) ساختار تالابهای مصنوعی.. ۸۳

۳) وظایف اجزاء اصلی تالاب… ۸۷

۴) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی.. ۹۰

۵) تصفیه پساب‌های صنعتی توسط تالاب‌های مصنوعی.. ۹۱

فصل هشتم- مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت………. ۹۳

- هزینه خرید و راه اندازی.. ۱۰۰

- راهبری و تعمیرات نگهداری.. ۱۰۲

- دفع مواد زاید. ۱۰۳

- ملاحظات راهبری.. ۱۰۴

- دفع آب تصفیه. ۱۰۴

- دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب… ۱۰۵

- مزایا وکمبودها ۱۰۶

- تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی.. ۱۰۷

فصل نهم – گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) ۱۰۹

الف- گزارش کلی مراحل تصفیه. ۱۱۰

ب- توصیف… ۱۱۱

ج- آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب… ۱۱۴

منابع.. ۱۱۵

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تصفیۀ آب ,
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

مسأله­ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می­رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده­است. مولکول آلاینده­ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده­ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می­شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می­تواند در
ریه­ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می­کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب­آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می­رساند آلودگی محسوب می­شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می­توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده­ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه­ی طبیعی را به­طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده­تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می­شود.»

فهرست مطالب

 مقدمه. ۳

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب.. ۵

۱٫ آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان. ۵

۲٫ آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده ۱۰

۳٫ آلاینده­های صنعتی آب.. ۱۶

۴٫ تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌.. ۱۶

بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران.. ۲۳

۱٫تهران، شهر بی دفاع. ۲۳

۲٫کارون، یادگار ایرانی.. ۴۳

۳٫آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت.. ۵۷

۴٫ زاینده‌رود، رود مرده ۶۴

۵٫ خزر زیبا، میان مرگ و زندگی.. ۶۶

۶٫مشهد: آیا آب آلوده است؟. ۷۸

۷٫ سد قشلاق، زیبای آلوده ۸۷

۸٫ رودخانه‌ها، شریانهای حیات.. ۹۰

۹٫ تمام ایران، سرای من است. ۱۰۵

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک۱۲۴

۱٫ آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب۱۸/۲/۱۳۷۳) ۱۲۴

۲٫آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت.. ۱۲۹

۳٫ متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر. ۱۳۳

۴٫ قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا – گرانادا ۱۴۸

۵٫ آیین‌نامه­ی اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه. ۱۴۹

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟. ۱۵۲

۱٫ تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات  می­دهد. ۱۵۲

۲٫ بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس… ۱۵۴

۳٫ حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد. ۱۵۵

۴٫ طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی.. ۱۵۷

۵٫ نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی   ۱۵۸

۶٫ ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد. ۱۵۸

۷٫ ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان. ۱۵۹

۸٫ دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو. ۱۶۲

۹٫ الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد. ۱۶۳

۱۰٫ پالایشگاه تهران بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه شد. ۱۶۵

۱۱٫ اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران. ۱۶۶

۱۲٫ عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود. ۱۶۶

نتیجه­گیری.. ۱۶۸

فهرست منابع و مأخذ.. ۱۶۹

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آلودگی منابع آب , مقابله با بحران ,
:: بازدید از این مطلب : 265
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده پایان نامه

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

فهرست مطالب

صفحه

کلیات تحقیق …………………………………………………………………… ۱

۱٫ طرح مسا له  …………………………………………………………………۱

۲٫ فرضیه ها     …………………………………………………………………۲

۳٫ پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………۳

۴٫ پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………. ۳

۵٫ فرضیه اصلی  ………………………………………………………………..۳

۶٫ فرضیه های فرعی  …………………………………………………………… ۳

۷٫ متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………..۴

۸٫روش پژوهش  …………………………………………………………………۴

۹٫ هدف پژوهش  ………………………………………………………………….۴

۱۰٫سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………۴

۱۱٫ سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ………………………………………………۵

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی ………………………………………………………….۷

۱٫ موقعیت جغرافیایی  ………………………………………………………………۸

۲٫ آب وهوا ……………………………………………………………………….۹

۳٫ اقتصاد …………………………………………………………………………۹

۱-۳ . ماهیگیری …………………………………………………………………..۹

۲-۳ . نفت وگاز …………………………………………………………………..۱۰

۳-۳٫ بازر گانی ……………………………………………………………………۱۱

۴-۳٫ حمل ونقل ………………………………………………………………….. ۱۱

۴٫ ژئوپلتیک دریای خزر ……………………………………………………………..۱۲

۵٫ محیط زیست دریای خزر …………………………………………………………۱۴

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ……………………………………………………………..

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………۱۶

۱٫چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها …………………………………………………………………..۱۹

۱-۱٫ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ………………………………………….۱۹

۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران……………………………………………………………۱۹

۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ……………………………………………….۲۰

۴-۱٫ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…………………………………۲۱

۲٫ چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

 اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………. ۲۱

۱-۲٫نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

 انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود……………………………………۲۱

۲-۲٫کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

 به عنوان یک ابر قدرت ……………………………………………………………..۲۲

۳-۲٫ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…………………………………۲۳

۴-۲٫ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………………………………..۲۳

۵-۲٫ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………………………………….۲۳

  ۳٫چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

 انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی …………………………………………….۲۴

۱-۳٫ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی…………………………۲۴

 نه غربی …………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳٫ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش…………………………….۲۵

۳-۳٫ سطح پایین مبادلات اقتصادی …………………………………………………..۲۶

۴-۳٫ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی…………………………………۲۶

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………………………………..۲۷

۱٫ نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………………………………..۲۷

۲٫٫ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………………………………….۲۷

۳٫ گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی …………………………………………………………………..۲۷

۴٫ افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران…………………………….۲۸

۵٫ سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت………………………………………..

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ……………………………………۲۹

۶٫ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه  ……………………………….۳۰

۷٫ تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ………………………………….. ۳۰

۸٫ بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ……………………………………..۳۲

۹٫ استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ……………………………………………………………………………۳۳

۱۰٫ توافقات پشت پرده روسها ……………………………………………………..۳۳

۱۱٫ نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

 بیشتر از کشورهای غربی ………………………………………………………….۳۳

۱۲٫ محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………………………………..۳۵

۱۳٫ ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر…………………………………………

 با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………۳۵

۱۴٫ ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور………………………………………….

ایران وروسیه…………………………………………………………………….۳۶

۱۵٫ اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه………………………………………….

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر………………………………………….۳۶

۱۶٫ روابط اقتصادی چالشی برانگیز………………………………………………..۳۶

۱۷٫ انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی  ……………………………..۳۷

۱۸٫ مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

 کشورهای ساحلی ………………………………………………………………۳۷

۱-۱۸٫ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه……………………………………………………………………….۳۸

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در………………………………………..

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………………………………………….۴۱

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ……………………………………………..۴۴

۱٫رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

 حقوق بین الملل………………………………………………………………..۴۴

۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………………………………………….۴۶

۱-۲٫ معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………………………………………۴۷

۲-۲٫ علل ناکارآمدی معاهدات سابق …………………………………………..۴۹

۳-۲٫ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ………………………………………………………………..۵۰

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته………………………………………….

 دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید………………………………..۵۲

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در………………………………………

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………………………………………۵۳

۱٫ مواضع قزاقستان ……………………………………………………….۵۳

۲٫ مواضع آذربایجان ………………………………………………………۵۳

۳٫ مواضع ترکمنستان ……………………………………………………..۵۴

۴٫ مواضع روسیه ………………………………………………………..۵۵

۵٫ مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………………………………..۵۷

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی……………………………………………………۶۳

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری………………………………..

 اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………………………………………۶۴

۱٫ همکاریهای دوجانبه ……………………………………………………۶۴

۲٫ همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………………………………۶۷

۱-۲٫همکاری برای حل بحران های منطقه ای ……………………………..۶۷

۲-۲٫ سازمان همکاریهای دریای خزر……………………………………..۶۸

۳-۲٫ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……………………………..۶۸

۴-۲٫ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه…………………………….

 دریای خزر …………………………………………………………….۶۸

۵-۲٫ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز……………………………….

 با اقتصاد جهانی…………………………………………………………۶۹

۳٫همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…………………………….۶۹

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………. ۷۰

۱ .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران ……………………..۷۰

۱-۱٫ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ………………………………….

قدرتهای بیگانه در منطقه ………………………………………………..۷۰

۲-۱٫ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،……………………………

خلیج فارس وکشورهای اسلامی………………………………………….۷۱

۳ -۱٫ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران…………………………

 به منظور گرفتن امتیاز از غرب…………………………………………۷۱

۴-۱٫ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

 ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. ……………………………………….۷۲

۵-۱٫ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

 ناتو به شرق…………………………………………………………۷۲

۲٫ منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه…۷۳

۱-۲٫ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

 تسلیحات و تکنولوژی جدید…………………………………………….۷۳

۲-۲٫ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

 شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……………………….. ۷۳

۳-۲٫ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

 مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………………………۷۳

۴-۲٫ همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب …………………………………………………….۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………..۷۶

منابع مآ خذ………………………………………………………………. ۸۲

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: زمینه های توافق , رژیم حقوقی دریای خزر ,
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار

 مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات و نقوش مسجد جامع یزد گردآوری شده و سعی بر آن بوده تا جایی که متون تاریخی باقیمانده و منابع و سوابق تاریخی مسجد جامع یزد اجازه داده است به ذکر توضیحاتی راجع به مصالح و کتیبه‌ها و تاریخ بنای آن و تغییرات ایجاد شده بر آن در طول سالیان، بپردازیم.

اگر چه نقوش شکل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهای اسلامی ایران به چشم می‌خورد ولی خالی از لطف نبود که به بررسی تزئینات این مجموعه بپردازیم زیرا مجموعه بنای مسجد جامع یزد در شهری است که دارای بافت  سنتی دست نخورده‌ای نسبت به بناهای شهرهای دیگر  است، با این حال بناهای باستانی و اسلامی ایران همگی دارای لطف خاص خودشان هستند که معماران تلاشگر و هنرمند با اطلاعات و دانش معماری بالا به تأسیس بناها همت گمارده‌اند.

حال چه به صورت تحقیق دانشگاهی یا هر عنوان دیگری قطعاً علاقه و توجه شخصی و میل به دانستن در مورد این مطلب مرا  بر آن داشت تا مروری هر چند اندک بر این پیشینة عظیم تاریخی داشته باشم و به این مسیر رنگارنگ قدم گذاشته و هنر گوشه دیگری از این سرزمین را ورق بزنیم، وارد فضای زیبا و ملکوتی شویم از داخل مقرنسها عبور کنیم و ایوانها را پشت سر گذارده و راه پر پیچ و خم نقوش اسلیمی و ختایی را گرفته از داخل بوته‌ها گذشته و مناره ها را دور بزنیم تا شاید نفحه‌ای از روح خلاق و ذوق هنری معمار و نقشبند این بنا از روح خسته ما گذر کند و جانی تازه به ما ببخشد.

به هر حال دیدن و مشاهده کردن این گونه هنرهای تاریخی که از سالیان باقی مانده شاید تلنگری باشد برای تمامی از تلاش افتادگان راه هنر و بروز خلاقیت و پشتکار.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- فصل اول

مسجد در معماری ایران………………………………………………………………. ۵

عملکردهای مساجد مختلف…………………………………………………………. ۷

خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد………………………………………………. ۹

- فصل دوم

مسجد جمعه یزد………………………………………………………………………… ۱۵

مسجد جامع قدیم……………………………………………………………………….. ۱۶

مسجد جامع نو…………………………………………………………………………… ۱۹

کتیبه‌ها ………………………………………………………………………………………

فضای جلوخان ………………………………………………………………………….. ۲۶

سردر و پیش درگاه……………………………………………………………………… ۲۸

دهلیز (کریاس) ………………………………………………………………………….. ۳۱

منار…………………………………………………………………………………………… ۴۲

شبستان شرقی …………………………………………………………………………… ۴۳

شبستان غربی…………………………………………………………………………….. ۴۴

شبستان شاهزاده………………………………………………………………………….. ۴۴

صحن داخلی……………………………………………………………………………… ۴۴

ایوان اصلی…………………………………………………………………………………. ۴۵

زیر گنبد …………………………………………………………………………………… ۴۷

دالانها و شاه نشینهای متصل به ایوان……………………………………………… ۴۹

در و درگاههای شمالی و غربی ……………………………………………………. ۵۰

پایاب ……………………………………………………………………………………….. ۵۱

سنگهای قبر غیره منصوب ………………………………………………………….. ۵۱

کتابخانه ……………………………………………………………………………………. ۵۲

- فصل سوم

تزیین در معماری ………………………………………………………………………. ۵۵

انواع تزئینات……………………………………………………………………………… ۵۹

کتیبه‌ها ……………………………………………………………………………………… ۵۹

تزئینات هندسی …………………………………………………………………………. ۶۱

تزئینات گیاهی ………………………………………………………………………….. ۶۲

نکاتی راجع به تزئینات ……………………………………………………………….. ۶۵

تأثیر رنگ در تزئین معماری………………………………………………………… ۶۹

بررسی رنگها …………………………………………………………………………….. ۷۱

رنگ سفید ………………………………………………………………………………… ۷۲

رنگ آبی……………………………………………………………………………………. ۷۲

رنگ قرمز………………………………………………………………………………….. ۷۴

رنگ زرد…………………………………………………………………………………… ۷۵

رنگ سبز…………………………………………………………………………………… ۷۷

کنارهم قرارگیری رنگها ……………………………………………………………… ۷۷

معماری و نگارگری …………………………………………………………………… ۷۹

نگاهی به اشکال هندسی و تطابق آنها با رنگهای اصلی……………………… ۸۰

رنگها در شب…………………………………………………………………………….. ۸۱

جلوه رنگ در کاشی معرق…………………………………………………………… ۸۲

طلوع و غروب……………………………………………………………………………. ۸۲

مفهوم نقوش……………………………………………………………………………… ۸۳

- فصل چهارم

مصالح تزئینات در مسجد جامع یزد ……………………………………………… ۹۰

آجر………………………………………………………………………………………….. ۹۱

گچ…………………………………………………………………………………………… ۹۳

سنگ………………………………………………………………………………………… ۹۴

چوب………………………………………………………………………………………… ۹۵

کاشی………………………………………………………………………………………… ۹۵

تاریخچة ظهور و انحطاط…………………………………………………………….. ۹۶

انواع کاشی ……………………………………………………………………………….. ۹۸

مقرنس……………………………………………………………………………………… ۹۹

پیوست ۱

پیوست ۲

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تزئینات مسجد , بررسی نقوش , نقوش ,
:: بازدید از این مطلب : 458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

دهان نخستین قسمت لوله ی گوارش است. این قسمت از لبها شروع و به حلق منتهی میشود.

در داخل این حفره دندان ها ، زبان و مجرای خروجی ترشحات غدد کوچک و بزرگ وابسته به حفره های دهان قرار دارند .

دندان ها عضوی سخت و سفید رنگ هستند که در فکّ بالا و پایین حفره های دهان جای گرفته اند .

ارائه ی مشکلات دندانی و نیز راههای پیشگیری و درمان آن از ویژگیهای بارز این اثر است .

رشد و گسترش علوم دندان پزشکی در رشته های تخصصی مختلف با سرعتی شگرف آن چنان پیش می رود که دندان پزشکان و دانشجویان این رشته جهت کسب آگاهی های علمی ملزم به استفاده از تحقیقات و مقالات جدید بوده تا بتوانند گره گشای مشکلات درمانی و بهداشتی در سطحی مطلوب و شایسته باشند.

تقدیر و تشکر…………………………………………………………………………………………..    ا
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………    ب
خلاصه…………………………………………………………………………………………………..    ج
مقدمه…………………………………………………………………………………………………….    د
عنوان    صفحه
فصل اول (بهداشت دهان و دندان)
پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن………………………………………………………………..    ۱
راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان………………………………………………………………    ۲
جرم دندان چیست؟…………………………………………………………………………………..    ۲
بهداشت لب……………………………………………………………………………………………    ۳
بهداشت لثه…………………………………………………………………………………………….    ۴
بهداشت زبان………………………………………………………………………………………….    ۴
خشکی دهان…………………………………………………………………………………………..    ۵
بوی بد دهان و علت های آن……………………………………………………………………….    ۵
علل دهانی و دندانی………………………………………………………………………………….    ۶
علل عمومی……………………………………………………………………………………………    ۶
فصل دوم (مسواک وخمیردندان)
روش صحیح مسواک زدن …………………………………………………………………………..    ۷
روش های نگهداری از مسواک …………………………………………………………………….    ۸
مشخصات و عمل خمیر دندان………………………………………………………………………    ۹
خمیردندان های درمانی……………………………………………………………………………….    ۱۱
خصوصیات یک خمیردندان خوب………………………………………………………………….    ۱۱
دهان شویه ها…………………………………………………………………………………………..    ۱۲
فصل سوم (نقش مادران و مدارس)
نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان……………………    ۱۳
نکات بسیا مهم بهداشتی برا ی حفظ سلامت دهان و دندان…………………………………….    ۱۴
فصل چهارم (حوادث دندان)
هیپروسمنتوز ………………………………………………………………………………………….    ۱۷
دندانها با دودسیگارازبین می روند …………………………………………………………………    ۱۷
حوادث دندانی و نحوه ی حفاظت از دندان آسیب دیده ……………………………………….    ۱۸
فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشکان)
واکسیناسیون علیه هپاتیتB برای کارکنان دندان پزشکی……………………………………….    ۲۱
استفاده از روپوش…………………………………………………………………………………….    ۲۱
استفاده ازدستکش…………………………………………………………………………………….    ۲۲
ضد عفونی…………………………………………………………………………………………….    ۲۲
تمیز کردن وسایل…………………………………………………………………………………….    ۲۳
استریلیزاسیون یا ضد عفونی شدید ………………………………………………………………    ۲۴
ضد عفونی کردن محیط کار و تجهیزات دندان پزشکی ……………………………………….    ۲۶
دفع مواد زاید دندان پزشکی……………………………………………………………………….    ۲۷
فصل ششم (اختلالات دندان)
مراقبت از دندانها و لثه ها……………………………………………………………………………    ۲۸
آبسه دندان……………………………………………………………………………………………..    ۲۸
تغییر رنگ دندانها…………………………………………………………………………………….    ۳۲
فصل هفتم (حوادث دندان)
بیماریهای لثه………………………………………………………………………………………….    ۳۵
التهاب لثه ها…………………………………………………………………………………………..    ۳۵
پریودنیت Periodontitis: ……………………………………………………………………….
پس روی لثه ها……………………………………………………………………………………….    ۴۰
علل پسروس لثه ها…………………………………………………………………………………..    ۴۱
هیپرپلازی لثه  Gingival  hyperplasia……………………………………………………..
خشکی حفره دندان Dry  socket……………………………………………………………….
فصل هشتم (سیستم ایمنی دهان)
سیستم ایمنی دهان……………………………………………………………………………………    ۴۶
غشاء مخاطی دهان……………………………………………………………………………………    ۴۷
بزاق Saliva  ………………………………………………………………………………………..
فصل نهم (دیابت و فسار خون)
ملاحظات دندان پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت……………………………………………..    ۴۹
ملاحظات دندانپزشکی در بیماران مبتلا به فشار خون………………………………………….    ۵۴
بیماران مبتلا به فشارخون در محیط دندانپزشکی………………………………………………..    ۵۹
ضمیمه۱
ضمیمه۲

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بهداشت دهان , بهداشت دندان ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

فصل اول

دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند.

کلیه دارای ۲ ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است.

این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد.

حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد آن موجب بر آمدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه).

فصل دوم:

انواع سنگ ها به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی  مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است.

و نمای شاخ گوزنی دارند. و تشکیل بلور آنها در ادرار شبیه در تابوت است سنگ های سیستینی علت تشکیل این سنگ ها ارثی یا نئوپلازی بوده و به رنگ زرد و لیمویی و زیاد شایع نیستند

بلور های آن در ادرار صفحات  شش ضلعی صاف می باشند.

سنگ های گزانتینی در اثر کمبود مادر زادی گزاننتین اکسید از ایجاد شده و رنگ این سنگ ها زرد خرمایی  استو شفاف هستند و سنگ های ایند ینادیر در اثر مصرف ایندینادیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود و این سنگ ها رنگ زرد قرمز دارند.

فهرست
چکیده
۴
۶
فصل اول
کلیه- نمای ظاهری                                                                           ۱۰
کلیه- بافت شناسی                                                                              ۱۲
کلیه- خونرسانی                                                                                ۱۳
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی                                                         ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطات                                                      ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسی                                                  ۱۶
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانی                                                     ۱۶
مثانه- نمای ظاهری                                                                          ۱۷
مثانه- بافت شناسی                                                                            ۱۸
مثانه- خونرسانی                                                                              ۱۸
کارکرد های کلیه                                                                              ۱۹
تشکیل ۱۹
پالایش گلومرولی                                                                               ۲۰
بازجذب توبولی و ترشح توبولی                                                              ۲۱
دفع فرآورده های زائد                                                                           ۲۱
تنظیم دفع الکترولیت                                                                            ۲۱
تنظیم دفع اسید                                                                                     ۲۲
تنظیم دفع ۲۳
۲۳
چگالی ویژه ادرار                                                                                 ۲۴
هورمون ضد ادراری                                                                              ۲۴
خود تنظیمی فشار خون………                                                                  ۲۵
پاک سازی ۲۵
سایر کارکرد های کلیه                                                                            ۲۶
کارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراه                                                             ۲۷
ذخیره ادرار                                                                                           ۲۷
دفع ۲۷
کنترل عضله                                                                                           ۲۷
کنترل عصبی                                                                                          ۲۸
۲۸
مشخات درد های ادراری                                                                            ۲۸
تغییرات در دفع ادرار                                                                                 ۲۹
نشانه های ۲۹
معاینه ۲۹
برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری                                              ۳۰
علایم انسداد دهانه خروجی مثانه                                                                     ۳۰
ادرار ۳۰
بررسی آزمایشگاهی ادرار                                                                             ۳۲
بررسی ۳۲
سایر تست های ادراری                                                                                  ۳۳
تست های عملکرد کلیه                                                                               ۳۳
۳۴
۳۴
تظاهرات بالینی                                                                                         ۳۵
بررسی و یافته های تشخیصی                                                                       ۳۵
فصل دوم
سنگ های کلیوی و حالب                                                                             ۳۸
۳۸
تظاهرات سنگ ۴۰
عبور سنگ ۴۰
سایر سندروم ۴۱
فعالیت بیماری سنگ کلیه                                                                                 ۴۱
پاتوژنز سنگ ها                                                                                            ۴۲
حالت فوق اشباع                                                                                             ۴۲
هسته سازی                                                                                                   ۴۳
مهار کننده های تشکیل کریستال ها                                                                      ۴۴
یون های ادراری                                                                                             ۴۵
انواع سنگ های کلسیمی                                                                                    ۴۹
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی                                                                       ۵۰
نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبی                                                                  ۵۱
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوی                                                                      ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک                                                                ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک                                                                      ۵۲
نفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریک                                                                 ۵۴
سنگ های غیر ۵۴
استرووایت                                                                                                 ۵۴
اسید اوریکی                                                                                                 ۵۵
                  ۵۶
           ۵۷
سنگ های ایندیناویر                                                                                         ۵۸
             ۵۸
      ۵۹
علایم ونشانه ۶۱
۶۱
درد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه                                                                 ۶۱
۱-کالیس ۶۲
۲-  لگنچه ۶۲
۳- حالب فوقانی و ۶۵
۴- حالب ۶۵
۶۶
۶۶
تب ۶۷
تهوع و ۶۷
وضعیتهای ۶۸
پیوند ۶۸
۶۸
دیس ۶۸
۶۹
کلیه با مدولای ۶۹
اسیدوزتوبولی ۶۹
تومورهای ۷۰
۷۱
۷۲
تشخیص ۷۲
۷۲
فاکتورهای ۷۲
معاینه ۷۳
بررسی های رادیولوژیک                                                                               ۷۴
مداخله ۷۶
الف)تحت نظر گرفتن محافظه کارانه:                                                          ۷۶
ب) مواد حل کننده:                                                                                ۷۶
ج) برطرف کردن ( رفع) انسداد:                                                               ۷۶
د) سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج بدنESWL:
ر)نفرولیتوتومی از طریق پوست:                                                               ۷۷
و) جراحی باز سنگ:                                                                               ۷۷
ز) سایر روش ها:                                                                                 ۷۸
۸۳
الف) بررسی متابولیک:                                                                             ۸۳
ب) در مان های خوراکی:                                                                         ۸۴
سنگ های ۸۸
سنگ های پروستات و کیسه های منوی:                                                      ۸۹
سنگ های مجرای ادراری:                                                                       ۸۹
فصل سوم
۹۱
اهداف اصلی درمان :                                                                              ۹۱
درمان سنگ های کلیوی                                                                         ۹۲
سنگ های کلسیمی:                          

 


:: موضوعات مرتبط:
مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سنگ های ادراری ,
:: بازدید از این مطلب : 289

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

به دلیل کاربرد زیاد رنگدانه دی اکسید تیتانیم در صنایع رنگ کشور، سالانه مقادیری ارز صرف واردات این ماده می شود. همچنین رشد صنایع هوایی – نظامی ایران به زودی باعث استفاده از فلز تیتانیم خواهد شد. بنابراین با توجه به سیاستهای خودکفایی و عدم وابستگی، فعالیتهای مستمر در مورد اکتشاف کانسارهای تیتانیم دار آغاز گشته و منطقه کهنوج از نقاط امید بخش جهت رفع نیازهای مملکت به این ماده معدنی شناخته شده است.

به این منظور دفتر تحقیقات و پژوهشهای علمی وزارت معادن و فلزات در سال ۱۳۶۷ قراردادی با مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران منعقد کرد. این قرارداد مشتمل بر سه مرحله جمع آوری اطلاعات در مورد کاربردهای ایلمنیت در صنعت و روشهای آرایش و فرآوری آن، نمونه برداری نمایانگر،‌ آماده سازی و بررسیهای کانی شناسی و خردایش تجزیه سرندی و تعیین درجه آزادی و انجام آزمایشهای مختلف کانه آرائی و ارائه فلوشیت مقدماتی برای کانه آرائی است. این گزارش نتیجه مطالعات مرحله اول است. در این گزارش به دلیل رابطه تنگاتنگ ایلمنیت با دیگر کانیهای تیتانیم،‌ تمام کانیها بررسی و روشهای فرآوری و کاربرد و آمار آنها نیز ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول-کانی شناسی تیتانیم
۱-۱-ایلمنیت  ۱
۱-۲-لوکوکسن ، ایلمنیت دگرسان شده  ۶
۱-۳-روتیل ۷
۱-۴-آناتاز  ۱۱
۱-۵- بروکسیت  ۱۳
۱-۶- اسفن  ۱۴
۱-۷- برو وسکیت  ۱۳

فصل دوم-زمین شناسی کانسار های تیتانیم دار
۲-۱-کلیات  ۱۷
۲-۲-ذخایر ماگمایی  ۱۹
۲-۳-کانسار های پلاسری تیتانیم  ۲۰
۲-۴- کانسار های ناشی از هوا زدگی  ۲۴
۲-۵-کانسار های رسوبی ـ آتشفشانی  ۲۴
۲-۶- کانسارهای با منشاء دگرگونی  ۲۸
فصل سوم- ذخایر احتمالی ایران
۳-۱-کلیات  ۲۹
۳-۲-کانی سازی در ناحیه ساغند ـ زریگان  ۲۹
۳-۳- کانی سازی تیتانومنیتیت در جنوب سیخورلن  ۳۰
۳-۴-نهشته های ناحیه گیلان  ۳۱
۳-۵-نهشته های ناحیه مازندران  ۳۳
۳-۶-کانسار ایلمنیت کهنوج  ۳۴

فصل چهارم-تیتانیوم و ترکیبات آن
۴-۱-تیتانیم  ۳۵
۴-۲-آلیاژ های تیتانیوم  ۳۶
۴-۳-کاربرد فلز تیتانیم و آلیاژ های تیتانیوم  ۳۷
۴-۴- ترکیبات تیتانیوم و کاربرد آنها  ۳۸
۴-۴-۱- ترکیبات هیدروژن دار تیتانیوم  ۳۸
۴-۴-۲- ترکیبات بر دار تیتانیوم  ۳۹
۴-۴-۳- ترکیبات کربن دار تیتانیوم  ۳۹
۴-۴-۴-ترکیبات نیتروژن دار تیتانیوم  ۳۹
۴-۴-۵- تیتاناتها  ۴۰
۴-۴-۶- ترکیبات هالوژنه تیتانیوم دار  ۴۱
۴-۴-۷- ترکیبات دیگر تیتانیوم  ۴۲
۴-۵- تهیه فلز تیتانیوم  ۴۲
۴-۵-۱- فرایند یدید ۴۳
۴-۵-۲- فرایند تولید تیاتنیوم الکترولیتی  ۴۳
۴-۵-۳- روش کرول  ۴۴
۴-۵-۴- فرایند هانتر  ۴۴
۴-۶- بازار جهانی فلز تیتانیوم  ۴۵
فصل پنجم- دی اکسید تیتانیوم
۵-۱-کلیات  ۵۰
۵-۲-دی اکسید تیتانیوم به عنوان رنگدانه  ۵۰
۵-۳-دیگر کاربردهای  دی اکسید تیتانیوم  ۵۵
۵-۴-تولید دی اکسید تیتانیوم  ۵۸
۵-۵-فرایند های مختلف تهیه دی اکسید تیانیوم  ۵۹
۵-۵-۱- فرایند سولفات  ۶۲
۵-۵-۲- فرایند کلرید  ۶۵
۵-۵-۳- فرایند فلوئورید  ۶۸
۵-۶- واردات کشور  ۷۲
فصل ششم ـ پر عیار سازی ایلمنیت
۶-۱-کلیات  ۷۴
۶-۲- ذوب در کوره های الکتریکی  ۷۴
۶-۲-۱- بازار سرباره غنی از دی اکسید تیتانیوم
۶-۳- اسید شویی ایمنیت  ۷۶
۶-۳-۱- اسید شویی با اسید سولفوریک  ۷۶
۶-۳-۲- اسید شویی با اسید هیدرو کلریک  ۷۸
۶-۴- احیاء مستقیم کانسنگ و جدا سازی آهن  ۷۸
فصل هفتم ـ روشهای متداول کانه آرایی
۷-۱- کانسار های اولیه  ۸۴
۷-۲-کانسارهای ثانویه  ۸۹
۷-۲-۱- واحد های مرحله اول آرایش ۹۱
۷-۲-۲- مراحل ثانویه  ۱۰۱
۷-۲-۳- واحدهای آرایش بعضی از کانسارهای ماسه ای در دنیا  ۱۰۵
۷-۳-سابقه بررسی های کانه آرایی کانسنگ کهنوج  ۱۱۲
منابع و ماخذ  ۱۱۶

فهرست اشکال
شکل ۱-۱: نمایی از تک بلور ایلمنیت ۳
شکل ۱-۲ :کارت مشخصات پراش اشعه ایکس کانی ایلمنیت در استاندارد امریکا ۵
شکل ۱-۳: نمایی از تک بلور روتیل ۸
شکل ۱-۴ : کارت مشخصات پراش اشعه ایکس کانی روتیل تهیه شده توسط اداره استاندارد امریکا ۱۰
شکل ۱-۵ : شکل بلورین آناتاز ۱۱
شکل ۱-۶ : کارت استاندارد مشخصات آتاناز برای مطالعه پراش اشعه ایکس ۱۲
شکل ۱-۷: فازها دی سیستم سه گانه FeO-Fe2O3-TiO2    ۱۴
شکل ۱-۸ : بلورهای اسفن ۱۴
شکل ۱-۹ : بلور پرووسکیت ۱۵
شکل ۳-۱ : نقشه پی جوییهای اکتشافی کانیهای تیتانیم در سراسر ایران ۳۰
شکل۴-۱ : نمایی شماتیک از واحد صنعتی تولید فلز تیتانیم در هند ۴۷
شکل ۵-۱ : روند ظرفیت و تقاضای جهانی دی اکسید تیتانیم طی سالهای ۹۲-۱۹۸۰   ۵۹
شکل ۵-۲ :  ماده خام اولیه برای فرایندهای سولفات و کلرید ۶۱
شکل ۵-۳: مراحل مختلف فرایند سولفات با ماده اولیه ایلمنیت و سرباره غنی از تیتانیم  ۶۴
شکل ۵-۴ : مراحل مختلف فرایند کلرید به طور بسیار مختصر ۶۸
شکل ۵-۵ : مراحل مختلف فرایند فلوئورید ۷۰
شکل ۵-۶ : روند و ارزش رنگدانه دی اکسید تیتانیم ۷۳
شکل ۶-۱: فرایند مورفیورس ۸۰
شکل ۶-۲ :‌ فرایند ایشی ها را ۸۰
شکل ۶-۳ :‌ فرایند مورد استفاده در شرکت تیتانیم غرب ۸۱
شکل ۷-۱ :‌ فلوشیت آرایش معدن تاهاووسد ۸۷
شکل ۷-۲ : فلوشیت آرایش کانسنگ کانسار تلنس نروژ ۸۸
شکل ۷-۳: فلوشیست ترکیب میز ها در آرایش اولیه ماسه ها ۹۲
شکل ۷-۴: فلوشیست ترکیب مارپیچها در آرایش اولیه ماسه ها ۹۳
شکل ۷-۵: فلوشیست ترکیب ناوهادر آرایش اولیه ماسه ها ۹۴
شکل ۷-۶: آرایش ستاره ناو یورک در مراحل اول تغلیظ ۹۵
شکلهای ۷-۷ تا ۷-۱۱ : فلوشیستهای متداول کانه آرایی مطرح ۱۰۰-۹۶
شکل ۷-۱۲ : فلوشیت عمومی برای ترکیب جداکننده های الکترواستاتیکی و مغناطیسی ۱۰۳
شکل ۷-۱۳ : فلوشیت مرحله ثانویه آرایش کانسارهای ماسه ای ۱۰۴
شکل ۷-۱۴: فلو شیست واحدهای مربوط به کانسار مانا والاکوریچی ۱۰۸
شکل ۷-۱۵: مراحل جدایش ثقلی مربوط به آرایش کانسنگ کانسار تریل ریج ۱۰۹
شکل ۷-۱۶: بخشهای عمده فر آوری در کانسار ریچارد بی ۱۱۰
شکل ۷-۱۷: فلو شیست مسیر مراحل ثانویه آرایش در کانسار ریچارد بی ۱۱۰
شکل ۷-۱۸: فلو شیست واحدها ی آرایش تر کانسار شرکت روتیل ساحلی ۱۱۴
شکل۷-۱۹: فلو شیست واحد آرایش خشک کانسار شرکت روتیل ساحلی ۱۱۴
شکل ۷-۲۰: فلوشیست روسی جهت کنستانتره نهایی ایلمنیت ۱۱۹
شکل ۷-۲۱ :دیاگرام واحد سنگ شکنی ۱۲۸

فهرست جداول

جدول ۱-۱: ترکیب شیمیایی کنسانتره ایلمنیت بعضی کانسارهای دنیا  ۲
جدول ۱-۲ : ترکیب شیمیایی کنستانتره لوکوکسن کانسار کیلون  ۷
جدول ۱-۳ : ترکیب شیمیایی کنستانتره روتیل  ۸
جدول ۱-۴ : ترکیب کانیهای حاوی عنصر تیتانیم   ۱۶
جدول ۲-۱: میانگین درصد وزنی تیتانیم در سنگهای تشکیل دهنده لیتوسفر  ۱۷
جدول ۲-۲: طبقه بندی کانسارهای تیتانیم دار در گزارش اکتشافات تفصیلی منطقه کهنوج  ۱۸
جدول ۲-۳ : طبقه بندی اسمیرنوف  ۱۹
جدول ۲-۴ : کانسارهای ماگمایی تامین کننده کانیهای تیتانیم در دنیا  ۲۱
جدول ۲-۵ : منابع بالقوه کانسارهای ماگمایی تیتانیم  ۲۲
جدول ۲-۶ : کانسارهای پلاسری تأمین کننده کانیهای تیتانیم در دنیا  -۲۶۲۵
جدول ۲-۷ : منابع بالقوه پلاسری تأمین کننده کانیهای تیتانیم در دنیا  ۲۷
جدول ۴-۱ : مشخصات فیزیکی و شیمیایی تیتانیم اسفنجی شکل یا دانه ای     ۴۷
جدول ۴-۲ : تولید جهانی فلز تیتانیم به صورت اسفنج در سالهای ۱۹۸۳-۱۹۸۴  ۴۸
جدول ۴-۳ : قیمت فلز تیتانیم اسفنجی شکل در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۳   ۴۹
جدول ۵-۱ : مقایسه خواص رنگدانه ها  ۵۱
جدول ۵-۲ : مشخصات رنگدانه های شاخص دی اکسید تیتانیم۵۲
جدول ۵-۳ : مشخصات رنگدانه ها در صنایع مختلف ۵۵
جدول ۵-۴ : کاربرد رنگدانه دی اکسید تیتانیم در امریکا ، اروپای غربی و ژاپن  ۵۶
جدول ۵-۵ : آمار مصرف رنگدانه در صنایع مختلف بعضی کشورها بر حسب هزار تن ۵۶
جدول ۵-۶ : قیمت رنگدانه دی اکسید تیتانیم در سالهای ۱۹۸۳ – ۱۹۷۰ (بر حسب دلار بر کیلوگرم) ۵۷
جدول ۵-۷ : ظرفیت عمده تولید کنندگان دی اکسید تیتانیم در جهان در سال ۱۹۸۶   ۶۰
جدول ۵-۸ : مواد مورد نیاز جهت تولید یک تن دی اکسید تیتانیم با روش سولفات ۶۲
جدول ۵-۹ : مواد مورد نیاز برای تولید یک تن دی اکسید تیتانیم با روش کلرید ۶۶
جدول ۵-۱۰ : تولید دی اکسید تیتانیم به روشهای مختلف در سال ۱۹۸۳ بر حسب تن ۷۱
جدول ۵-۱۱ :‌ آمار واردات سالهای ۶۵- ۱۳۵۲   ۷۲
جدول ۶-۱ : ترکیب شیمیایی با ورودی و خروجی از واحد تولید سرباره سورل  ۷۵
جدول ۶-۲: تولید جهانی سرباره غنی از دی اکسید تیتانیم در سالهای ۱۹۸۴-۱۹۷۸ برحسب تن ۷۷
جدول ۶-۳: قیمت سرباره غنی از دی اکسید تیتانیم در بازار جهانی بر حسب دلار بر تن  ۷۷
جدول ۶-۴ :‌ قیمت روتیل مصنوعی در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۴ بر حسب دلار بر تن ۸۳

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کانی شناسی تیتانیم , کانی شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار:

       منطقه آزاد کیش با سواحل مرجانی و آب و هوای دلپذیر ، به مثابه دهکده ای مدرن است که در آن افراد از لحاظ فرهنگی ، قومی و آئینی با یکدیگر متفاوتند. این جزیره را می توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بومیان که شرایط ، زبان و فرهنگ ویژه خود را دارند و می کوشند آن را همچنان پاس دارند و به آیندگان خود منتقل نمایند ، در اینجا عامل سنت پیونددهندة میان افراد است ، از این رو این بخش از منطقه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی از ثبات و انسجام نسبی بیشتر برخوردار است. اما در بخش دوم مربوط می شود به نو مهاجرانی که با پاره فرهنگ های گوناگون که از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر با انگیزه کار و درآمد زیاد و زندگی در یک محیط آرام و مدرن به این منطقه کشیده شده اند. از اینرو ساختار جمیتعی ساکن و متحرک و بسیار ناهمگون ، با بازارهای مدرن و متنوع و همچنین گردشگاههای فرح بخش سبب شده است تا هر ساله شمار زیادی از اهالی کشورها و همچنین شماری از گردشگران دیگر کشورها به بهانه خرید و تفریح به این منطقه کشیده شوند و بدین ترتیب وضعیت منحصر به فردی را برای این منطقه پدید آورد. منطقه آزاد کیش را می توان در واقع تنفس فرهنگی کشور دانست که هر فردی با هر موقعیتی و اعتقادی می تواند ایامی را بدون دغدغه بگذراند. مجموعه این عوامل سبب شده است منطقه آزاد کیش امروزه به عنوان قطب گردشگری و تجاری در منطقه مطرح شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 پیشگفتار…………………………………………………………………………….

 فصل اول ـ طرح مسئله………………………………………………………………………………….

- بیان و شرح مسئله ………………………………………………………………………………………..

- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………..

الف- هدف اصلی………………………………………………………………………………………….

ب- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………….

- زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)……………………………………………………….

- نوع پژوهش‌………………………………………………………………………………………………..

- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………

- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………

- نمونه‌گیری …………………………………………………………………………………………………

الف- حجم نمونه‌………………………………………………………………………………………….

- واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………..

- تصریح مفاهیم……………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی…………………………………………………………………………

- سیمای پاسخگویان………………………………………………………………………………………..

الف- جنس و سن…………………………………………………………………………………………  

ب- تحصیلات………………………………………………………………………………………………  

ج- وضعیت تأهل…………………………………………………………………………………………  

 د- وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………

 فصل سوم ـ نتایج تفصیلی………………………………………………………………………………

- یافته‌های پژوهشی ………………………………………………………………………………………..

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب جنس…………………………………………………………..

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب سن……………………………………………………………..

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………….

 - انگیزه افراد از اقامت در کیش……………………………………………………………………………

الف- انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک جنس و سن………………………………….

ب ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک میزان تحصیلات………………………………

ج ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل………………………………….

- رضامندی از کار و فعالیت در جزیره کیش……………………………………………………………….

الف- میزان رضایت افراد از فعالیت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات…….

ب- مهمترین دلایل رضایت از فعالیت در کیش………………………………………………….

ج- عدم رضایت از فعالیت در کیش………………………………………………………………….

- میزان رضایت از اقامت در کیش …………………………………………………………………………

الف- مهمترین دلایل رضایت بالای ساکنان از سکونت در کیش……………………………..

ب- مهمترین دلایل افرادی که از اقامت در کیش رضایت چندانی نداشتند………………

- چگونگی زندگی یکجانشینان از نظر قرابت و خویشاوندی در خانواده………………………………….

الف- مهمترین دلایل این امر (جدول ۳-۷-۱)……………………………………………………

ب- چگونگی زندگی ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات………………….

- نظرات ساکنان درمورد وضعیت بهداشت و درمان کیش……………………………………………….

الف -پاسخگویان پیشنهادات درخور توجهی برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کیش ارائه

داده‌اند………………………………………………………………………………………………………

ب- چگونگی ‌ وضعیت بهداشت و درمان در کیش از نظر پاسخوگویان به تفکیک وضعیت تأهل و

تحصیلات……………………………………………………………………………………………………

- معاشرت ساکنان با یکدیگر و سطح این نوع معاشرت…………………………………………………..

الف- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک جنس و سن…………………………

ب- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات…………

- دفعات مسافرت ساکنان به مناطق دیگر در سال و چگونگی آن……………………………………….

الف- تعداد مسافرت سالانه ساکنان به خارج از کیش به تفکیک  وضعیت تأهل و تحصیلات       

ب- مهمترین دلایل خروج از کیش از سوی پاسخگویان………………………………………..

ج- مهمترین دلایل  عدم خروج و سفر اندک افراد از جزیره کیش………………………….

- مشارکت ساکنان برای اداره بهتر جزیره………………………………………………………………….

الف- مشارکت و همفکری با مسئولان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات………………

-         نظر پاسخگویان در ارتباط با میزان رعایت برخی رفتارهای اجتماعی توسط اهالی و

گردشگران……………………………………………………………………………………………….

- پوشش مناسب ……………………………………………………………………………………………

الف- ساکنان ………………………………………………………………………………………………

ب- گردشگران ……………………………………………………………………………………………

- رفتار مناسب در معابر عمومی…………………………………………………………………………….

الف- اهالی ………………………………………………………………………………………………..

ب- گردشگران ……………………………………………………………………………………………

- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی……………………………………………………………………..

الف –ساکنان………………………………………………………………………………………………

ب- گردشگران…………………………………………………………………………………………….

- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گروههای مختلف………………………………………

الف -میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط اهالی کیش……………………………..

ب- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گردشگران………………………………..

ج- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر………..

د- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط کارکنان و مأموران سازمانها

و نهادهای مختلف………………………………………………………………………………………..

- میزان وقوع پاره‌ای از جرایم اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان در کیش…………………………………

الف- جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………….

ب- اعتیاد…………………………………………………………………………………………………..

ج- فحشا…………………………………………………………………………………………………….

د- قاچاق مواد مخدر…………………………………………………………………………………….

چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنان کیش……………………………………………………………….

الف- تماشای تلویزیون………………………………………………………………………………….

ب- گوش کردن به موسیقی……………………………………………………………………………

ج- دیدار دوستان و آشنایان…………………………………………………………………………..

د- شرکت در مراسم سوگواری مذهبی………………………………………………………………

ه- شرکت در اعیاد و جشنهای مذهبی……………………………………………………………..

و- شرکت در اعیاد و جشنهای ملی………………………………………………………………….

- رواج برخی از رفتارهای اجتماعی در میان اهالی کیش…………………………………………………

 - میزان رضامندی افراد از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش………………………………………….

 مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش 

الف- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز

درمانی و بهداشتی………………………………………………………………………………….

ب- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز فرهنگی و آموزشی                 

ت- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز تفریحی، سرگرمی

و ورزشی……………………………………………………………………………………………….

ث- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز مذهبی………..

ج- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت وسایل ارتباط جمعی.  

ح- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت  مراکز اطلاع‌رسانی….

خ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری        

د- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مقررات

راهنمایی و رانندگی………………………………………………………………………………..

ذ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت امنیت فردی…………..

ر- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات…

ز- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل برون منطقه‌ای      

س- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت نظارت بر مراکز خرید 

ش- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت در مورد بهبود وضعیت

ص- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت بهبود وضعیت

رستورانها و چایخانه‌ها………………………………………………………………………………

ض- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت سالنهای تأتر،

نمایش و سینما………………………………………………………………………………………

- بررسی وضعیت آموزش در جزیره کیش………………………………………………………………….

الف- آموزش رسمی…………………………………………………………………………………

ب- وضعیت مدرسان……………………………………………………………………………….

ت- محتوای آموزش…………………………………………………………………………………

ث- فضای آموزشی………………………………………………………………………………….

ج- مدت آموزش ……………………………………………………………………………………

ح- تنوع رشته‌ها……………………………………………………………………………………..

خ- امکانات ورزشی مدارس……………………………………………………………………….

د- امکانات ایاب و ذهاب………………………………………………………………………….

ذ- آموزش غیر رسمی………………………………………………………………………………

- بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی در منطقه آزاد کیش………………………………………………..

الف- درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک جنس و سن…………………………….

ب -درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات…………….

ج- نقش تشکلهای صنفی در تأمین منافع اعضا از دیدگاه پاسخگویان به

تفکیک جنس و سن……………………………………………………………………………………..

د- میزان مشارکت اعضا در انتخابات تشکلهای صنفی………………………………………….

- میزان آگاهی ساکنان از فن‌آوری اطلاعات (IT) ……………………………………………………….

 - بررسی وضعیت مسکن ساکنان جزیره کیش……………………………………………………………

 فصل چهارم ـ سیمای پاسخگویان …………………………………………………………………….

- سیمای پاسخگویان………………………………………………………………………………………..

الف- جنس و سن…………………………………………………………………………………………

ب –تحصیلات……………………………………………………………………………………………..

ج- وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………

د- وضعیت تأهل …………………………………………………………………………………………

- ویژگیهای سفر گردشگران…………………………………………………………………………………

الف- مدت اقامت در کیش………………………………………………………………………..

ب- مدت اقامت گردشگران در کیش یه تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات…

ت- تعداد سفرهای قبلی گردشگران در کیش………………………………………………..

ث- انگیزه مسافرت گردشگران در کیش……………………………………………………….

ج- چگونگی سفر به کیش…………………………………………………………………………

ح- همراهان گردشگران……………………………………………………………………………

خ- محل اقامت گردشگران در جزیره کیش…………………………………………………..

د- مشغله و سرگرمی گردشگران در طول اقامت در کیش………………………………..

ذ- دلپذیرترین سرگرمیهای گردشگران در کیش……………………………………………

ر- جالبترین ویژگیهای کیش از نگاه گردشگران…………………………………………….

ز- تصور قبلی گردشگران از کیش……………………………………………………………….

ژ- میزان تطابق واقعیتهای کیش با تصورات پیشین گردشگران…………………………

- تصور قبلی گردشگران در جزیره کیش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها……

- میزان رضایت گردشگران از مسئولین و کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش………………….

الف- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتها ………..

ب- دلایل رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران…………………………

ت- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی…………………

ث- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک………………………

ج- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی……………

ح- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها……………………………………….

خ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی…………………………………….

د- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس…………………………………

ذ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی…………………………….

ر- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان رستوران…………………………………….

ز- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان چایخانه‌های سنتی………………………

- میزان عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان ـ کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش……………

الف- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتگاهها

ب- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران………………….

ت- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی…………..

ث- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک………………..

ج- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی……..

ح- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها………………………………..

خ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی………………………………

د- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس…………………………..

ذ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی………………………

ر- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رستورانها………………………………………..

ز- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار چایخانه‌های سنتی……………………………

- میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره کیش از گردشگران………………………………….

الف- نظر گردشگران در مورد میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره

کیش از گردشگران……………………………………………………………………………………….

- کمبودهای جزیره کیش در عرصه های مختلف از نگاه گردشگران و پیشنهاد آنها……………………

الف- پیشنهاد گردشگران در مورد رفع کمبودها در محیط‌های ورزشی جزیره کیش

ب- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در مراکز بهداشتی و درمانی

ت- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در سینمای جزیره کیش                 

ث- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها و کاستیها در سالنهای

تأتر و نمایش…………………………………………………………………………………………  

ج- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در پلاژهای سواحل جزیره کیش             

ح- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در کنسرتهای موسیقی

درجزیره کیش…………………………………………………………………………………………

خ- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها و کاستیها در برگزاری جشنواره در

جزیره کیش…………………………………………………………………………………………..

د- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها در چایخانه‌های سنتی در جزیره کیش…

ذ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در رستورانهای جزیره کیش….

ر- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در محل بازی و تفریح کودکان

ز- پیشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعیت بهداشتی منطقه کیش………………

س- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در مراکز اطلاع‌رسانی

جزیره کیش…………………………………………………………………………………………..

ش- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در کتابخانه‌های عمومی…..

ص- پیشنهاد گردشگران برای رفع نواقص و کاستیها در ارتباط با تابلوها و علائم

رانندگی………………………………………………………………………………………………..

ض- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در بازارهای خرید..

ط- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای عرضه نشریات.

ظ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای خودپرداز بانکها

ع- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در وسایل حمل و نقل شهری.

غ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در برنامه‌های رادیو و تلویزیون کیش         

- نظر گردشگران در مورد وجود برخی جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی در کیش……….

الف- مشاهدات گردشگران پیرامون انواع دزدی طی مدت اقامت در کیش…………..

ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طی مدت اقامت در کیش…………..

ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهین طی مدت اقامت در کیش…………..

ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طی مدت اقامت در کیش………..

ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع کلاهبرداری طی مدت اقامت در کیش…….

ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طی مدت اقامت در کیش…………….

خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تکدی‌گری (گدایی) طی مدت اقامت در کیش         

د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعایت مقررات اجتماعی طی مدت

اقامت در جزیره کیش………………………………………………………………………………

ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگی طی مدت اقامت در کیش…

ر- مشاهدات گردشگران در مورد سایر تخلفات طی مدت اقامت در کیش……………

- نظر گردشگران و ارزشهای مورد قبول جامعه……………………………………………………………

الف -نظر گردشگران در مورد تأثیر سفر کیش در روحیه آنها ……………………………….

ب- نظر گردشگران در مورد مزیتهای جزیره کیش نسبت به سایر منطقه گردشگری ….

ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازی از ویژگیهای برجسته کیش برای سایر شهرهای ایران      

- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………

- تحلیل مدیران ومسئولان نسبت به وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش…………………..

- نکات قوت و ضعف منطقه آزاد کیش……………………………………………………………..

- سیاست های اتخاذ شده در سالهای گذشته پیرامون نیازهای فرهنگی و اجتماعی کیش

………………………………………………………………………………………………………………..

- مهمترین نیاز فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش برای پاسخ به تقاضای

گردشگران-اهالی، تجار، کسبه………………………………………………………………………..

الف- گردشگران…………………………………………………………………………………………..

ب- اهالی………………………………………………………………………………………………….

- مشکلات پیش روی مدیران و راهکارهای بدون رفت از این مشکلات در کیش

- توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آن………….

- ایجاد الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جزیره کیش و تبدیل آنها به صورت

هنجارهای اجتماع و تصمیم آنها به شهرهای دیگر ایران………………………………

- استفاده از الگوئی خاص در حوزه فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش……………

- مزایا و معایب منطقه آزاد تجاری کیش در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای

حوزه خلیج فارس………………………………………………………………………………………

- اولویت در برنامه های فرهنگی، اجتماعی در چشم انداز آینده جزیره کیش..

- میزان همگرایی فرهنگی در گروههای صنعتی در جزیره کیش…………………..

- طول مدت همنوائی نومهاجران با فرهنگ حاکم بر جزیره کیش…………………

- میزان موفقیت منطقه آزاد کیش در ایجاد یک همگرایی فرهنگی در میان افراد

نومهاجر…………………………………………………………………………………………………….

- تأثیر یگانی فرهنگی در نظم اجتماعی حاکم بر جامعه کیش……………………..

- نقش فرهنگ مداری جامعه کیش با هنجار شکنان و اثرات آن در کاهش جرائم       

- مهمترین منابع و مأخذ…………………………………………………………………………..

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: مدیران منطقه , گردشگران ,
:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

          با توجه به سنگین شدن منابع نفت کشور , نقش مهم فرآیندهای شکست , بیش از پیش نمایان می‌شود یکی از این فرآیندها هیدروکراکینگ می‌باشد , که به علت امتیازات زیاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این فرآیند کاتالیستی , حجم انبوهی از کاتالیستهای مصرفی در پالایشگاهها را به خود اختصاص داده و میزان مصرف کاتالیست آن در ایران , حدود ۳۵۰ تن در سال می‌باشد.

          دراین پروژه , ساخت کاتالیست این فرآیند مورد نظر بوده است که با توجه به جهت گیری فرآیند هیدروکراکینگ در ایران برای تولید فرآورده‌های میان تقطیر , نسبت به ساخت کاتالیست بر پایه سیلیکاآلومینای آمورف و با استفاده از فلزات نیکل – مولیبدن ,مبادرت شده است.

          ساخت پایه سیلکاآلومینا , با روش هم ژل سازی , بر اساس ترکیب آلومیناسل و سیلیکاسل انجام شد. در جریان ساخت پایه , مشخص شد که تنظیم پارامترهای عملیاتی نظیر pH , تأثیر بسزایی بر بافت نهایی پایه دارد.

          پس از بدست آوردن شرایط بهینه پایه , روشهای مختلف ساخت کاتالیست مورد آزمایش قرار گرفت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست ساخته شده , با کاتالیست تجاری مقایسه گردید. در انتها , کاتالیست ساخته شده با استفاده از روش مخلوط کردن که ساده‌ترین و مقرون به صرفه ترین روش است , آماده گردید و جهت تست راکتوری انتخاب شد. تست راکتوری در شرایط مختلف دما و فشار انجام گردید و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از کاتالیست تجاری مورد                مقایسه قرار گرفت.

عنوان                                                                                            …..صفحه

مقدمه …….……………………………………………………………………………..۱

بخش اول : مباحث نظری……….….…………………………………………………….۳

فصل ۱) فرآیند هیدروراکینگ.….….……………………………………………………….۴

۱-۱)         تاریخچه فرآیند ….…….………………………………………………………۴

۱-۲)         معرفی فرآیند…..…..………………………………………………………….۵

۱-۳)         انواع فرآیند……………………………………………………………………۶

   ۱-۳-۱) فرآیند یک مرحله‌ای ….……………………………………………………..۶

   ۱-۳-۲) فرآیند دو مرحله‌ای ……….…………………………………………………۷

۱-۴) راکتورها و بستری‌های کاتالیستی فرآیند…………………………………………۸

۱-۵) واکنشها و مکانیزم آنها …..……………………………………………………۱۰

   ۱-۵-۱) واکنشها ….……………………………………………………………….۱۰

  ۱-۵-۲) مکانیزم واکنش‌ها ……………………………………………………………۱۲

فصل۲) کاتالیست‌های هیدروکرانیگ …..…..………………………………………۱۷

۲-۱) مقدمه …………………………………………………………………………۱۷

۲-۲) روشهای متداول ساخت کاتالیست……..…………………………………………۱۹

    ۲-۲-۱) رسوب گیری و مخلوط کردن .……………………………………………..۱۹

    ۲-۲-۲) شکل دهی ….…..………………………………………………………۲۰

   ۲-۲-۳) خشک کردن و کلسیناسیون ……..…………………………………………۲۱

    ۲-۲-۴) تلقیح .…….………………………………………………………………۲۲

۲-۳) کاتالیستهای فرآیند هیدروکراکینگ ………………………………………………۲۳

   ۲-۳-۱) جزء زئولیتی .…..…………………………………………………………..۲۴

   ۲-۳-۲) اجزا غیر زئولیتی ….….……………………………………………………۲۵

   ۲-۳-۳) جزء فلزی ….………………………………………………………………۳۰

۲-۴) روشهای مختلف ساخت کاتالیست‌های هیدروکراکینگ…….………………..۳۳

   ۲-۴-۱) مخلوط کردن ………………………………………………………………۳۳

   ۲-۴-۲) هم ژل سازی ……..………………………………………………………..۳۳

   ۲-۴-۳) تلقیح .…………………………………………………………………….۳۴

   ۲-۴-۴) تبادل یونی(تلقیح بااثر متقابل فلزوپایه) ..….………………………………….۳۵

   ۲-۴-۵) مخلوط کردن نمک مولیبدن-تلقیح نیکل…..…………………………………۳۶

بخش دوم : بررسی‌ها و عملیات آزمایشگاهی ….……………………………………۳۷

فصل۳)ساخت پایه کاتالیست…………………………………………………………۳۸

   ۳-۱) مراحل ساخت سیلیکاآلومینا….…..……………………………………………۳۸

     ۳-۱-۱) مراحل ساخت سیلیکاآلومینا….……………………………………………۳۸

     ۳-۱-۲) شستشوی ژل سیلیکاآلومینا………………………………………………..۳۹

     ۳-۱-۳) خشک کردن ژل …..…………………………………………………….۴۰

     ۳-۱-۴) اکسترود کردن و عملیات حرارتی نهایی….…………………………………۴۰

۳-۲) عملیات آزمایشگاهی …………………………………………………………….۴۳

۳-۳) جمع بندی ….…………………………………………………………………۴۵

۳-۴) پارامترهای بررسی شده هنگام ساخت سیلیکاآلومینا…,,………………………۴۵

     ۳-۴-۱) تأثیرpH ژل سیلیکاآلومیناروی مشخصات بافتی آن…………………………..۴۵

     ۳-۴-۲) تأثیرزمان پیرکردن ژل سیلیکا آلومینادر۷=pHروی مشخصات بافتی آن……۴۵

     ۳-۴-۳) تأثیر مقدار سدیم , روی  سطح سیلیکاآلومینا…,……………………………۴۵

فصل ۴) ساخت کاتالیست …………………………………………………………..۴۶

     ۴-۱) عملیات آزمایشگاهی ,….…………………………………………………….۴۶

     ۴-۱-۱) تلقیح همزمان ,,…….……………………………………………………۴۶

     ۴-۱-۲) مخلوط کردن نمک مولیبدن-تلقیح نیکل……………………………………۴۶

     ۴-۱-۳) مخلوط کردن ……………………………………………………………۴۷

    ۴-۲) جمع بندی …….……………………………………………………………۴۸

فصل ۵) بررسی عملکرد کاتالیست …………………………………………………۵۳

     ۵-۱) شرح دستگاه و عملیات ………………………………………………………۵۳

     ۵-۲) محاسبه درصد تبدیل,گزینش پذیری محصولات میان تقطیرو بازده………….۵۹

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ , کاتالیست هیدروکراکینگ , هیدروکراکینگ برشهای نفتی , برشهای سنگین نفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

وانادیوم محصول فرعی مهمی است که به طور وسیع در آلیاژهای فروس و غیر فروس بکار برده می شود. میزان جهانی وانادیوم از منابعی مانند مواد اولیه چگاله ها،
سرباره های فلز کاری و پس مانده های نفتی بدست می آید. مواد معدنی حاوی وانادیوم عبارتند از: کارنوتیت، موتراسیت، پاترونیت، دشلولیت و وانادنیت. سرباره های صنایع آهن یک منبع اصلی وانادیوم اند در حال حاضر منابع شناخته شده وانادیوم نیازهای قرن آینده را برآورده می سازد. مواد حاوی وانادیوم بوسیله چند روند از قبیل کاهش کلسیم، لیچینگ، خروج هلال و تبادل یونی برای بدست آوردن وانادیوم به شکل یک فلز فرو وانادیوم، پنتوکسید وانادیوم و یا شکل مواد شیمیایی مختلف فرآورده می شود.

میزان عنصر و تقاضای وانادیوم در طول ۲ سال گذشته ثابت بوده است و در حال کاهش قیمت است.

تولید کنندگان اصلی وانادیوم شامل چین، آفریقای جنوبی و روسیه است، در حالی که میزان کمتری در کشورهای استرالیا، آمریکا تولید می شود.

مواد خام ثانویه مانند سرباره های فولاد کاری و یا پس مانده های دیگر صنایع حاوی وانادیوم، مانند کاتالیزورها و یا خاکستر کوره نفت سوز، می توانند پیش از مصرف نهایی به منظور تولید وانادیوم مورد استفاده قرار گیرند. بدین ترتیب، به مانند پردازش اولیه، لیچینگ قلیایی باید در یک کوره گردان و یا یک کوره چند اجاقی انجام گیرد. این فرآیند وانادیوم را که به طور مستحکمی در داخل ساختار معدنی اسپیل جای گرفته، به وانادی قابل شستشو تبدیل می کند.

فهرست مطالب

 

فصل اول:

ذخایر وانادیوم در ایران                                                                          ۸

 

فصل دوم: فرآوری وانادیوم

۲-۱- منابع وانادیوم                                                                               ۱۰

۲-۲- کشورهای اصلی صنعت وانادیوم                                                       ۱۶

۲-۲-۱- جمهوری آفریقای جنوبی                                                              ۱۶

۲-۲-۲- جمهوری خلق چین                                                                      ۱۷

۲-۲-۳- روسیه و سایر کشورهای CIS

2-3- فرآیندهای تجاری بازگیری                                                               ۲۹

۲-۳-۱- ۲۹

۲-۳-۲- پنتوکسید وانادیوم                                                                      ۳۱

۲-۳-۳- فرو وانادیوم                                                                             ۳۲

۲-۴- نقش استرالیا در صنعت وانادیوم                                                       ۳۵

 

فصل سوم: سنتیک واکنش عملیات برشته کردن وانادیوم و استفاده از سرباره های فولاد به عنوان ماده خام ثانویه

۳-۱- ۴۰

۳-۲- بررسی پژوهشی فرآیند تشویه وانادیوم                                              ۴۱

۳-۳- آزمایشات عملی                                                                             ۴۳

۳-۴- جنبش شناسی واکنش                                                                     ۴۴

۳-۵- مدل فرآیند تشویه وانادیوم                                                               ۴۷

۳-۶- نتایج و مباحث آزمایشات عملی فرآیند تشویه وانادیوم                          ۴۸

 

فصل چهارم: فرآوری جدید جهت بازیابی کانیهای وانادیوم و تنگستن از محلول لیچینگ آلیا‍ژ تنگستن دار

۴-۱- ۵۲

۴-۲- روش تجربی                                                                                 ۵۴

۴-۲-۱- آماده سازی نمونه                                                                      ۵۴

۴-۲-۲- روش تجربی                                                                             ۵۵

۴-۳- نتایج و مباحث آزمایش                                                                    ۵۶

۴-۴- بازگیری وانادیوم                                                                           ۵۹

۴-۵- بازگیری تنگستن                                                                           ۶۲

۴-۵-۱- تبدیل Na2wo4 به Cawo4

4-5-2- تبلور APT و خلوص آن                                                             ۶۳

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات                                                                                   ۶۷

منابع مورد استفاده                                                                                 ۶۸

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کانسارهای وانادیوم , تنگستن دار , فرآوری کانسارها , امکان فرآوری کانسارها ,
:: بازدید از این مطلب : 262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیش گفتار

 امروزه علم سیال شناسی و نیز مهندسی گل وسعت وگستردگی زیادی پیدا کرده است بطوریکه در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع دکتری تحت عنوان مهندسی گل تدریس می شود .

در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدنکاری مهمترین عوامل و فاکتورها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیال حفاری می باشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که هر یک از سیالات دارند به پیشرفت عملیات کمک شایانی می کنند . به عنوان مثال از طریق گل می توان به نوع سازند زمین شناسی که در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار مخرب و خطرناک همچون فوران چاه جلوگیری کرد .

اولین چاه نفتی مربوط می شود به ژوئن سال ۱۸۵۹ که در کنار یک چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در ۲۷ اوت همان سال در عمق ۲۱ متری به نفت رسید . این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریک حفر شد و او اولین کسی بود که نفت را از چاهی که با وسایل مکانیکی ساده حفر شده بود استخراج کرد . به نوعی می توان گفت که جرقه ایجاد صنعت گل از همان سالها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است .

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                              صفحه

  پیش گفتار                                                                            ۱

 فصل اول : سیال حفاری

 ۱-۱ مقدمه                                                                            ۴

 ۱-۲ هرزروی سیال حفاری                                                         ۵

 ۱-۳ انواع سیالات حفاری                                                           ۷

 ۱-۳-۱ گازها                                                                   ۷

۱-۳-۱-۱ معایب سیالات گازی                                       ۸

۱-۳-۱-۲ محاسن سیالات گازی                                      ۹

 ۱-۳-۲ مایعات                                                                 ۱۰

 ۱-۳-۲-۱ موارد استفاده از آب                                       ۱۱

 ۱-۳-۳ ذرات کلوئیدی                                                         ۱۲

 ۱-۳-۴ گل حفاری                                                             ۱۲

 ۱-۳-۴ امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب                           ۱۲

 ۱-۳-۵ ترکیبی از دو نوع سیال حفاری                                     ۱۲

 ۱-۴ سیال حفاری پایه روغنی                                                      ۱۳

 ۱-۵ سیال حفاری پایه آبی                                                           ۱۴

 ۱-۶ سیال حفاری پایه سنتزی                                                       ۱۵

 فصل دوم : گل حفاری

 ۲-۱ انواع گل های حفاری                                                           ۱۶

 ۲-۱-۱ گل های روغنی                                                        ۱۶

۲-۱-۲ گل های امولوسیونی پایه آبی                                         ۱۷

۲-۱-۳ گل های امولوسیونی پایه نفتی                                        ۱۸

۲-۱-۴ گل های رسی                                                          ۱۹

 ۲-۲ وظایف گل حفاری                                                              ۲۰

 ۲-۲-۱ تمیز کردن چاه                                                          ۲۱

 ۲-۲-۲ خنک کاری                                                              ۲۴

 ۲-۲-۳ روان کردن                                                              ۲۵

 ۲-۲-۴ پر کردن منافذ                                                           ۲۶

 ۲-۲-۵ کنترل فشار                                                              ۲۷

 ۲-۲-۶ معلق نگه داشتن                                                            ۲۸

 ۲-۲-۷ ترخیص شن                                                                ۲۹

 ۲-۲-۸ تحمل وزن لوله های حفاری                                              ۳۰

 ۲-۲-۹ دریافت اطلاعات                                                           ۳۱

 ۲-۲-۱۰ انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته                                  ۳۲

 ۲-۳ بنتونیت                                                                         ۳۳

 ۲-۴ تهیه گل بنتونیتی                                                               ۳۴

 ۲-۵ فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی                               ۳۵

 ۲-۶ افزودن ملاس                                                                  ۳۶

 ۲-۷ انواع رس                                                                      ۳۸

 ۲-۸ تعیین ماهیت رس                                                             ۳۹

 ۲-۹ ذرات کلوئیدی                                                                 ۴۰

 فصل سوم : تینر                                                            

 ۳-۱ انواع تینر                                                                      ۴۱

۳-۱-۱ تینرهای معدنی                                                        ۴۲

۳-۱-۲ تینرهای آلی                                                                ۴۴

 ۳-۲ مهمترین تینرهای ساخته شده                                                ۴۶

 فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا

 ۴-۱ حفاری تحت تعادل                                                            ۴۸

 ۴-۲ روش های حفاری با هوا                                                     ۵۰

 ۴-۲-۱ روش تر                                                               ۵۰     

 ۴-۲-۲ روش خشک                                                           ۵۱

 فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا ۱۰%

در هر فوت کاهش می دهد 

 ۵-۱ مقدمه                                                                           ۵۲

 ۵-۲ زمینه میدان                                                                    ۵۴

 ۵-۳ انتخاب مته و هیدرولیک                                                     ۵۵

 ۵-۴ مایع حفاری                                                                    ۵۶

 ۵-۵ نتیجه استفاده از سیال حفاری                                                ۵۹

 ۵-۶ بالا بردن rop                                                                ۶۲

۵-۷ خلاصه کارهای انجام شده                                                   ۶۳

 ۵-۸ نتیجه                                                                           ۶۵

 فصل ششم : تصفیه گل حفاری                                                   

 ۶-۱ مقدمه                                                                           ۶۶

 ۶-۲ سیستم های تصفیه گل حفاری                                                ۶۸

 ۶-۲-۱ سیستم solid control                                                ۶۹

 ۶-۲-۲ سیستم zero discharge                                           ۷۱

 ۶-۳ بازیافت گل های حفاری                                                      ۷۲

 ۶-۴ کاهش حجم پسماند                                                            ۷۴

 ۶-۵ به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار                           ۷۵

 ۶-۶ به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری                  ۷۷

 ۶-۷ کاربرد خشک کن ورتیکال بست                                            ۷۸

 ۶-۸ تشریح سیستم                                                                  ۷۹

 ۶-۹ سیستم اداره سیال                                                             ۸۲

 ۶- ۱۰ نتیجه گیری                                                                ۸۴

 

دانلود:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: سیال حفاری , کاهش هزینه ها , نقش سیال , نقش سیال حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 | نظرات ()