نوشته شده توسط : جلال

چکیده :

این تحقیق که بعنوان پروژه تخصصی و تحقیق جهت ارائه به دانشکده جنایی تهیه گردیده به بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف می‌پردازد در تبیین ماهیت و علل سرقت نظر گاههایی متفاوت طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می‌باشد.

باید دید از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی، و یا حالات هیجانی و نقص بیماریهای روانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرائط اقتصادی و اجتماعی باشند، ناشی می‌گردمد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می‌آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده‌اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده‌ای از رفتارهای متعدد است.

در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل مختلفی از جمله خانواده، فقر، مادی فرهنگی، اجتماعی، بیکاری، مهاجرت، رشد جمعیت و غیره در آن تأثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می‌شود گاهی عوامل مختلف می‌توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از  رفتارها می‌توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند.

فهرست مطالب

 چکیده

مقدمه (IN RODUCATION)

طرح مسأله

بخش اصلی

فصل اول : کلیات

اهمیت تحقیق

هدف تحقیق

روش تحقیق

سابقه تحقیق

محدوده تحقیق

 فصل دوم: ادبیات تحقیق

تعریف سرقت

انواع سرقت

اقتصاد و پیشگویی تحول تبهکاری (سرقت)

طبقه بندی سارقین

۱- طبقه بندی سنی و جنسی سارقین

۲- دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار

مثلث، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت

وظیفه ما در قبال سارق چیست ؟

برای کشف سرقت چه باید کرد

نگاهی به وضعیت کلی استان و ارتباط آن با سرقت

علل وقوع سرقت منازل

راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از سرقت

مبارزه و مقابله با سرقت

مبارزه و مقابله با سرقت

۱- تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

اثر مهاجرت درجرایم (سرقت)

تأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در جرایم

فقر و بیکاری

علل اجتماعی – اقتصادی سرقت

علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت

جرم چیست ؟

عوامل ازدیاد جرم

جرم شناسی سرقت

مطالعه موردی

چند نکته قابل توجه در مورد جرم شناسی سرقت منزل و ارائه توصیه‌های ایمنی

توصیه‌های ایمنی به مردم (شهروندان) در امر پیشگیری از سرقت

رابطه سرقت با سایر جرائم

رابطه سرقت با اعتیاد

رابطه سرقت و طلاق

رابطه سرقت و جعل

رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل

 فصل سوم

ـ تجزیه و تحلیل

ـ بحث ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ:

۱٫ کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تألی علی اصغر قربان حسینی

۲٫ کتاب جرم شناسی، تألیف دکتر هدی کی نیا

۳٫ جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، ۱۳۸۲

۴٫ پی جویی سرقت، مولف حسین هاتفی اردکانی، ۱۳۸۴

۵٫ جرم سرقت در حقوق ایران و اسلام، مولف نور محمد صبری، ۱۳۷۸

۶٫ سرقت های مسلحانه و بد عنف، مولفین سردار خوشزاد، سرهنگ خلعتبری، سرهنگ احمدی ـ ۱۳۸۴

۷٫ پایان نامه، سرهنگ اسماعیل خو

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی مسائل اجتماعی , بررسی معضلات اجتماعی , علل سرقت , عوامل سرقت ,
:: بازدید از این مطلب : 440
|
امتیاز مطلب : 130
|
تعداد امتیازدهندگان : 26
|
مجموع امتیاز : 26
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… الف

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………. د

-شروع موضوع تحقیق…………………………………………………………….. ۲

-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… ۱۵

-اهداف تحقیق………………………………………………………………………. ۴۱……..

-طرح سوال پژوهشی……………………………………………………………. ۴۴

-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. ۴۶

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری………………………………………….. ۴۷

شرح موضوع تحقیق……………………………………………………………….. ۴۹

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵۲

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی…………………………. ۵۳

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی………………………………………………. ۵۴

رشد روانی در دورة نوجوانی…………………………………………………. ۵۵

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی………………. ۵۶

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان…………………………………………. ۵۷

اهداف طرح تحقیق………………………………………………………………….. ۵۸

طرح سؤال پژوهشی……………………………………………………………….. ۵۹

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. ۶۰

تعریف اصطلاحات و مفاهیم…………………………………………………….. ۶۴

نوجوانی………………………………………………………………………………… ۶۶

بهزیستی……………………………………………………………………………….. ۶۷

خانواده…………………………………………………………………………………. ۶۸

روانی – اجتماعی……………………………………………………………………. ۶۹

خودپنداری……………………………………………………………………………. ۷۰

-ادبیات پژوهش……………………………………………………………………. ۷۱

-تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران………………………………… ۷۲

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی……………………….. ۷۳

ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………….. ۷۳

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران…………………………………………. ۷۴

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی…… ۷۵

-توصیف نوع و روش تحقیق………………………………………………….. ۷۶

-توصیف جامعه آماری…………………………………………………………. ۷۷

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری…………………………………… ۷۸

-روش آماری………………………………………………………………………. ۷۹

توصیف نوع و روش تحقیق………………………………………………………….. ۸۰

توصیف جامعه آماری………………………………………………………………….. ۸۱……..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………… ۸۲

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………. ۸۳

روش آماری……………………………………………………………………………….. ۸۴

-مقدمه………………………………………………………………………………… ۸۵

-تحلیل مجذور نمرات T/student…………………………………………… 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها……………………………………………….. ۸۷

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۸۷

-اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………… ۸۷

-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………….. ۸۸

-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………… ۸۹

-پیشنهادات………………………………………………………………………….. ۸۹

-اثبات فرضیه ها…………………………………………………………………… ۸۹

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۸۹

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۸۹

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

-فرضیه……………………………………………………………………………….. ۹۰

-اثبات فرضیه………………………………………………………………………. ۹۰

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………… ۹۱

توصیف نوع روش تحقیق……………………………………………………………… ۹۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………. ۹۱

روش آماری……………………………………………………………………………….. ۹۱……..

متغیرهای حاضر در این پروژه…………………………………………………….. ۹۱

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………. ۹۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۹۵

ضمائم……………………………………………………………………………………….. ۹۷

مقیاس خودپنداری راجرز…………………………………………………………….. ۹۹

مقیاس عزت نفس رونبرگ………………………………………………………….. ۱۰۱

منابع و مأخذ  ۱۰۳

منابع و مآخذ

  1. استیوارت جونز، مگن مایلر زبلر، ترجمه: شاپوریان ، رضا، روان شناسی نوجوانی برای مربیان، انتشارات سپهر ۸ تهران ۱۳۵۳
  2. انتحی ، سیمین، بررسی سیستم حمایتی دولت از محرومان و مشاهدات کیفی درباره شرایط زندگی در شبانه روزیهای تحت پوشش سازمان بهزیستی ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی ۱۳۷۰
  3. سرشکی، مرضیه، نگرش اجمالی به سازمان بهزیستی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۷۰-۱۳۶۹
  4. سنجر، منصور، رفتار معلم و مشکلات روانی کودکان و نوجوانان ، ماهنامه آموزش و پرورش، آبان ۱۳۵۱٫
  5. حیدری، اکرم (گیتی)، بلوغ و مشکلات روانی جوانان و نوجوانان، نشر سعید محبی، تابستان ۱۳۷۴٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی مسائل روانی , مشکلات اجتماعی , مشکلات اجتماعی نوجوانان , مشکلات روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 125
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

سازماندهی نظام توزیع از مسائل کشور است، در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور، اصلاح شبکه‌‌های توزیع در جهت به حداقل رساندن هزینه توزیع، تعداد واسطه‌ها و تامین حمایت قضایی از حقوق مصرف کنندگان شامل حق برخورداری از کالا و خدمات ایمن و سالم، حق برخورداری از اطلاعات درست، مطرح گردیده است. این مهم، بودن توجه لازم و کافی به مشتری، قطعا با شکست مواجه خواهد شد. از این رو توجه مجبوری به مشتری به عنوان یگانه عامل تامین منابع حیاتی مورد نیاز،‌ ارتقا کیفیت و توسعه خدمات متناسب با خواسته‌ها و نیازهای مشتریان می‌بایست به طور دائمی در دستور کار فروشگاه شهروند قرار داشته باشد. به عبارت دیگر،‌ تمامی فعالیت‌های نرم‌افزاری و تجهیزات سخت‌افزاری،‌ می‌بایست مبین و نشان‌ دهنده خواست و انتظار مشتری باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد که ۵ درصد افزایش در وفاداری مشتری باعث می‌شود سود شرکت حدود ۲۵ تا ۸۵ درصد افزایش یابد. بعلاوه هزینة جذب یک مشتری جدید بین ۵ تا ۱۱ برابر نگهداری یک مشتری قدیمی است. وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب می‌شود، زیرا مشتریان وفادار سودآوری بیشتری دارند، خریدهای مجدد بالاتری دارند، دارای سهم عمده‌ای از بازار هستند و باعث گسترش معرفی سازمان به دیگران می‌گردند.

مقدمه ۷

بیان مسئله ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق ۹

اهداف ۱۰

فرضیه‌ها ۱۱

پیشینه تحقیق ۱۱

قلمرو تحقیق ۱۱

متغیر های تحقیق ۱۲

تعریف عملیاتی متغیرها ۱۲

«وفاداری» ۱۴

مقدمه ۱۴

وفاداری مشتریان ۱۴

تاریخچه وفاداری ۱۶

تعریف وفاداری ۱۷

قانون پارتو و وفاداری مشتریان ۱۹

بازاریابی و وفاداری ۱۹

انواع وفاداری ۲۰

– کیفیت، رضایت و وفاداری ۲۲

جدول (۲-۲): (رابطة کیفیت، رضایت و وفاداری) ۲۳

کیفیت نوع چهارم: کیفیت بیان نشده و غیرمنتظره ۲۴

شاخص‌های سنجش وفاداری مشتریان ۲۵

– رابطة بین رضایت و وفاداری ۲۵

نمودار (۲-۱): (رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری) ۲۶

– آزمون اسیدی: ۲۶

هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتریان وفادار ۲۷

مراحل تکامل وفاداری مشتریان ۲۹

جدول (۲-۳) (مراحل تکامل وفاداری مشتریان)   ۳۰

احتیاط‌های لازم در مورد وفاداری مشتریان ۳۱

«سازمان‌های پاسخگوی سریع» ۳۲

مقدمه: ۳۲

مفهوم پاسخگویی سریع: ۳۳

تعریف پاسخگویی سریع: ۳۴

محرکهای پاسخگویی سریع: ۳۵

تاریخچه FROها: ۴۰

سازمانهای با خاصیت پاسخگویی سریع(SFRO): 44

تفاوتها و اشتراکها: ۴۵

چهارچوب یک FRO: 46

شکل (۲-۳): چهارچوب مشروح FRO 48

ارضاء مشتریان در FROها: ۴۸

ـ تمرکز بر مشتری در FROها: ۴۸

– شناخت خواسته مشتریان: ۴۹

* ابعاد رقابتی مدل FRO: 50

الف) مزیت رقابتی در FROها: ۵۰

– تعریف مزیت رقابتی ۵۰

– نوع مزیت رقابتی در FROها: ۵۰

FROها باید مزیت رقابتی پویا داشته باشند: ۵۰

۱ـ قابلیت‌های کار‌آفرینی: ۵۱

۲ـ قابلیتهای فنی: ۵۱

۳ـ قابلیت سازمانی: ۵۱

۴ـ قابلیت‌های استراتژیک: ۵۱

ب) ابعاد ششگانه رقابتی در FROها: ۵۱

کیفیت ۵۲

– ابعاد کیفیت: ۵۳

ابعاد کیفیت محصول: ۵۳

ابعاد کیفیت خدمات. ۵۵

جدول (۲ـ۵): ابعاد کیفیت خدمات ۵۵

•خدمات: ۵۷

نمودار (۲-۳): چرخه مدیریت خدمات ۵۷

– ویژگی‌های خدمات: ۵۸

نمودار (۲-۴): ویژگی‌های خدمات ۵۹

• انعطاف‌پذیری: ۶۰

جدول (۲-۶): انواع انعطاف‌پذیری ۶۲

• زمان ۶۴

نمودار (۲-۵): مزایای سازمانهای یادگیری مدار ۶۸

• قیمت: ۶۸

– عوامل موثر بر قیمت‌گذاری: ۶۹

– ایجاد ارزش برای مشتریان و استراتژیهای قیمت‌گذاری مشتری گرایانه در FROها: ۷۰

نمودار (۲-۶): معادلة ارزش برای مشتری ۷۱

– کاهش قیمت و استراتژی فرانگری: ۷۲

نمودار (۲-۷): عناصر استراتژی فرانگری ۷۳

– قیمت‌گذاری در FROها: ۷۴

– سه عامل تعیین کننده قیمت: ۷۴

– خط و مشی قیمت‌گذاری در FROها: ۷۵

• قابلیت اطمینان: ۷۵

ج) خاصیت هم‌افزایی ابعاد رقابتی FROها: ۷۷

* پیش‌نیازهای ساختاری در یک FRO: 78

• بهبود مستمر: ۷۹

– حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در یک FRO برای بهبود: ۸۰

نمودار (۲ـ۸): توالی تحقیق و توسعه بصورت سنتی ۸۲

نمودار (۲-۹): فرایند تصمیم‌گیری در واحد تحقیق و توسعه ۸۳

• تکنولوژی پیشرفته: ۸۴

– اجزاء تکنولوژی: ۸۵

• یکپارچه‌سازی افراد و سیستم‌ها: ۸۶

–  هرم یکپارچه‌سازی: ۸۶

شکل  (۲-۴): هرم یکپارچه‌سازی ۸۷

یکپارچه‌سازی سلسله مراتبی: ۸۷

یکپارچه‌سازی افقی: ۸۷

نمودار (۲-۱۰): P5 عملیات ۸۹

یکپارچه‌سازی بیرونی یا عمودی: ۸۹

– عوامل موثر بر یکپارچه‌سازی: ۹۰

ساختار ۹۰

سیستم اطلاعات ۹۰

افراد ۹۱

شکل (۲-۵): نقش روبه تکامل نیروی کار در یک FRO 91

* استراتژیها در FROها: ۹۲

• تعریف استراتژی: ۹۳

• تجزیه و تحلیل استراتژیک: ۹۳

– تعیین قوتها و ضعف‌ها: ۹۴

الف ) عوامل موثر بر موفقیت شرکت: ۹۴

ب) سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FROها: ۹۵

روشهای سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FROها: ۹۹

جدول (۲-۷): انواع سنجش پاسخگویی سریع ۱۰۰

– فرصتها و تهدیدها: ۱۰۰

نگرش مبتنی بر بازار: ۱۰۰

• تدوین استراتژی در FROها: ۱۰۲

• سطوح استراتژی در یک FRO: 102

• استراتژی بنگاه در یک FRO: 103

استراتژی رقابتی در یک FRO: 103

استراتژی عملیاتی در یک FRO: 104

* انواع استراتژیهای رقابتی FROها: ۱۰۴

ب) استراتژی‌های مشتری محور در FROها: ۱۰۵

استراتژی برتری عملیاتی: ۱۰۵

استراتژی رهبری محصول: ۱۰۶

استراتژی مشتری مداری: ۱۰۶

برگزیدن یک استراتژی بعنوان مهمترین استراتژی: ۱۰۷

استراتژی‌های مشتری محور و فرایندهای اصلی در FROها: ۱۰۷

جدول (۲-۸): ارتباط مشخصة استراتژی و شایستگی‌های هرفرآیند. ۱۰۹

* هم راستایی و هم افزایی سه سطح استراتژی در یک FRO: 109

• نتایج پیاده‌سازی استراتژی در یک FRO: 109

نیروی انسانی و FROها: ۱۱۰

جدول (۲-۹): تغییر حالت و رفتار در کارگران ۱۱۱

برخی مدلهای تئوریک FROها: ۱۱۲

• مدل داده و ستاده برای درک FROها: ۱۱۲

نمودار (۲-۱۱): مدل داده و ستاده ۱۱۳

مدل منحنی سیگمایی برای FROها: ۱۱۳

نمودار (۲-۱۲): مدل منحنی سیگمایی ۱۱۴

• مدل سه پایه برای FROها: ۱۱۵

شکل (۲-۶): مدل سه پایه ۱۱۶

موفقیت مالی: ۱۱۷

• مدل سیستمی برای FROها: ۱۱۸

نمودار (۲-۱۳): مدل سیستمی ۱۱۹

رابطة FRO و وفاداری: ۱۱۹

نمودار (۲-۱۴): «نمودار ارتباطی بین عوامل ایجاد کننده یک نظام ارزشی مشتری نواز» ۱۲۱

– اثر FROها بر وفاداری: ۱۲۲

نمودار (۲-۳۱): رابطة FRO و وفاداری ۱۲۳

• کیفیت و وفاداری: ۱۲۳

• قیمت و وفاداری: ۱۲۴

• خدمات و وفاداری: ۱۲۵

• قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد و وفاداری: ۱۲۵

• انعطاف‌پذیری و وفاداری: ۱۲۶

زمان و وفاداری: ۱۲۷

«فروشگاههای زنجیره‌ای» ۱۲۸

تاریخچه: ۱۲۸

تعریف: ۱۲۸

نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در نظام توزیع: ۱۲۹

فروشگاههای زنجیره‌ای در ایران: ۱۳۰

فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند: ۱۳۱

منابع فارسی:

۱) آیین نامه اجرایی احداث فروشگاههای زنجیره ای، ماده یک “طرح احداث و توسعه فروشگاههای زنجیره ای”، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۱۳۷۳

۲)   اختر، اس اچ، بازاریابی جهانی، ترجمه حسن اسماعیل پور، محسن نجفیان، نگاه دانش، ۱۳۸۰، تهران

۳) الوانی، سید مهدی و بهروز ریاحی، سنجش کیفیت خدمات در بخش خدمات در بخش عمومی، چاپ اول، مرکز آموزش، تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۲٫

۴)   بشکار، مصطفی، سید کیانوش کلانتر، تولید با معیارهای جهانی، تدبیر، شماره ،۱۳۴ سال ۱۳۸۲٫

۵)   بل، جیپ آر، مشتری در جایگاه شهر یک، ترجمه غلامرضا صالحی معوا، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۰،تهران.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی كاربری مدل FRO , تعیین سطح وفاداری , فروشگاههای زنجیره‌ای , وفاداری مشتریان ,
:: بازدید از این مطلب : 395
|
امتیاز مطلب : 125
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد . روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است . نمونه این تحقیق ۱۳۴ نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط می باشد . و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در مورد ارتباط تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود .

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱-    مقدمه     ۲
۱-۲-    بیان مسأله    ۳
۱-۳-    اهمیت مسأله    ۴
۱-۴-    اهداف تحقیق    ۵
۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق    ۵
۱-۴-۲- هدف جزئی تحقیق    ۵
۱-۵-    سؤالات تحقیق    ۶
۱-۶-    تعاریف متغیرها    ۷
۱-۷-    تعاریف عملیاتی    ۹
فصل دوم
۲-۱- مقدمه    ۱۱
۲-۲- فرسودگی شغلی    ۱۱
۲-۳- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی    ۱۴
۲-۳-۱- رویکرد بالینی     ۱۴
۲-۳-۲- رویکرد روان شناختی – اجتماعی    ۱۶
۲-۳-۳- رویکرد تبادلی    ۱۷
۲-۳-۴- مدل کاپنر    ۱۹
۲-۴- رویکرد ساختاری    ۲۰
۲-۴-۱- سازمان    ۲۱
۲-۴-۲- جو سازمانی    ۲۱
۲-۴-۳- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی    ۲۲
۲-۴-۴- جو سازمانی و روابط سازمانی    ۲۳
۲-۴-۵- شاخص های جو سالم سازمانی    ۲۴
۲-۴-۶- بهداشت روانی    ۲۵
۲-۴-۷- روحیه    ۲۶
۲-۴-۸- ویژگی های مدرسه سالم    ۲۶
۲-۵- مراحل فرسودگی شغلی    ۲۷
۲-۵-۱- ماسلاچ    ۲۷
۲-۵-۲- پستونچی    ۲۸
۲-۵-۳- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)    ۳۰
۲-۶- عوامل فرسودگی شغلی    ۳۰
۲-۷- نشانه های فرسودگی شغلی    ۳۳
۲-۸- عوارض فرسودگی شغلی    ۳۴
۲-۹- استرس شغلی    ۳۴
۲-۹-۱- منابع استرس شغلی    ۳۵
۲-۹-۲- ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی    ۳۷
۲-۱۰- تحلیل رفتگی وشخصیت    ۴۱
۲-۱۰-۱- تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری    ۴۳
۲-۱۱- فشار روانی    ۴۵
۲-۱۱-۱- آثار تخریبی فشار روانی در تدریس    ۴۶
۲-۱۱-۲- راههای کاهش فشار روانی معلمان    ۴۶
۲-۱۲- پیشینه پژوهش    ۴۸
۲-۱۲-۱- تحقیقات داخلی    ۴۸
۲-۱۲-۲- تحقیقات خارجی    ۵۴
فصل سوم
۳-۱- طرح تحقیق    ۵۸
۳-۲- جامعه آماری    ۵۸
۳-۳- متغیر مستقل و وابسته    ۵۸
۳-۴- روش نمونه گیری     ۵۸
۳-۵- ابزار اندازه گیری    ۵۹
۳-۶- پایایی و روایی تحقیق    ۵۹
۳-۷- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۹
فصل چهارم
۴-۱- مقدمه    ۶۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۲
فصل پنجم
۵-۱- مقدمه    ۸۵
۵-۲- بحث ونتیجه گیری     ۸۵
۵-۳- پیشنهادها    ۹۱
۵-۴- محدودیتها    ۹۱
منابع    ۹۲

فهرست جداول
جدول ۴-۱ – توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران    ۶۲
جدول ۴-۲ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران    ۶۴
جدول ۴-۳ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران    ۶۶
جدول ۴-۴ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۶۸
جدول ۴-۵ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس    ۷۰
جدول ۴-۶ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی    ۷۲
جدول ۴-۷ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت    ۷۲
جدول ۴-۸ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی    ۷۳
جدول ۴-۹ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی    ۷۴
جدول ۴-۱۰ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت    ۷۶
جدول ۴-۱۱ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی    ۷۸
جدول ۴-۱۲ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی    ۸۰
جدول ۴-۱۳ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی    ۸۱
جدول ۴-۱۴ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس    ۸۲
جدول ۴-۱۵ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۸۴
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول ۱۵    ۸۵
جدول ۴-۱۶ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس)    ۸۶

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۱    ۶۳
نمودار ۴-۲ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۲    ۶۵
نمودار ۴-۳ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۳    ۶۷
نمودار ۴-۴ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۴    ۶۹
نمودار ۴-۵ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۵    ۷۱

منابع فارسی
۱-  احمدی، سید احمد. خلیفه سلطانی، افتخار اسادات( ۱۳۸۵ ) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقطع های سه گانه شهر اصفهان.
۲-  ندیمی، محمد تقی. بروج، محمد حسین ( ۱۳۷۷ ) . آموزش و پرورش سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. چاپ ۴ ، انتشارات مهرداد.
۳-  عاطف، لاله ؛ روح الامین، مریم ؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین (۱۳۸۵ ) . میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان . فصلنامه علمی و پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) شماره۲۹، سال ۸  .
۴-  دکتر سرمد، زهره. دکتر بازرگان، عباس. دکتر حجازی، الهه. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، انتشارات آگه. ۵-  خاکزادان، زهرا (۱۳۸۵ ). بررسی رابطه بین کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی فرسودگی شغلی , شغل دبیران , فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی دبیران ,
:: بازدید از این مطلب : 459
|
امتیاز مطلب : 115
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده
فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد . روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است . نمونه این تحقیق ۱۳۴ نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط می باشد . و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در مورد ارتباط تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود .

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱-    مقدمه     ۲
۱-۲-    بیان مسأله    ۳
۱-۳-    اهمیت مسأله    ۴
۱-۴-    اهداف تحقیق    ۵
۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق    ۵
۱-۴-۲- هدف جزئی تحقیق    ۵
۱-۵-    سؤالات تحقیق    ۶
۱-۶-    تعاریف متغیرها    ۷
۱-۷-    تعاریف عملیاتی    ۹
فصل دوم
۲-۱- مقدمه    ۱۱
۲-۲- فرسودگی شغلی    ۱۱
۲-۳- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی    ۱۴
۲-۳-۱- رویکرد بالینی     ۱۴
۲-۳-۲- رویکرد روان شناختی – اجتماعی    ۱۶
۲-۳-۳- رویکرد تبادلی    ۱۷
۲-۳-۴- مدل کاپنر    ۱۹
۲-۴- رویکرد ساختاری    ۲۰
۲-۴-۱- سازمان    ۲۱
۲-۴-۲- جو سازمانی    ۲۱
۲-۴-۳- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی    ۲۲
۲-۴-۴- جو سازمانی و روابط سازمانی    ۲۳
۲-۴-۵- شاخص های جو سالم سازمانی    ۲۴
۲-۴-۶- بهداشت روانی    ۲۵
۲-۴-۷- روحیه    ۲۶
۲-۴-۸- ویژگی های مدرسه سالم    ۲۶
۲-۵- مراحل فرسودگی شغلی    ۲۷
۲-۵-۱- ماسلاچ    ۲۷
۲-۵-۲- پستونچی    ۲۸
۲-۵-۳- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)    ۳۰
۲-۶- عوامل فرسودگی شغلی    ۳۰
۲-۷- نشانه های فرسودگی شغلی    ۳۳
۲-۸- عوارض فرسودگی شغلی    ۳۴
۲-۹- استرس شغلی    ۳۴
۲-۹-۱- منابع استرس شغلی    ۳۵
۲-۹-۲- ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی    ۳۷
۲-۱۰- تحلیل رفتگی وشخصیت    ۴۱
۲-۱۰-۱- تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری    ۴۳
۲-۱۱- فشار روانی    ۴۵
۲-۱۱-۱- آثار تخریبی فشار روانی در تدریس    ۴۶
۲-۱۱-۲- راههای کاهش فشار روانی معلمان    ۴۶
۲-۱۲- پیشینه پژوهش    ۴۸
۲-۱۲-۱- تحقیقات داخلی    ۴۸
۲-۱۲-۲- تحقیقات خارجی    ۵۴
فصل سوم
۳-۱- طرح تحقیق    ۵۸
۳-۲- جامعه آماری    ۵۸
۳-۳- متغیر مستقل و وابسته    ۵۸
۳-۴- روش نمونه گیری     ۵۸
۳-۵- ابزار اندازه گیری    ۵۹
۳-۶- پایایی و روایی تحقیق    ۵۹
۳-۷- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۹
فصل چهارم
۴-۱- مقدمه    ۶۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۲
فصل پنجم
۵-۱- مقدمه    ۸۵
۵-۲- بحث ونتیجه گیری     ۸۵
۵-۳- پیشنهادها    ۹۱
۵-۴- محدودیتها    ۹۱
منابع    ۹۲

فهرست جداول
جدول ۴-۱ – توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران    ۶۲
جدول ۴-۲ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران    ۶۴
جدول ۴-۳ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران    ۶۶
جدول ۴-۴ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۶۸
جدول ۴-۵ – توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس    ۷۰
جدول ۴-۶ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی    ۷۲
جدول ۴-۷ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت    ۷۲
جدول ۴-۸ آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی    ۷۳
جدول ۴-۹ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی    ۷۴
جدول ۴-۱۰ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت    ۷۶
جدول ۴-۱۱ بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی    ۷۸
جدول ۴-۱۲ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی    ۸۰
جدول ۴-۱۳ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی    ۸۱
جدول ۴-۱۴ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس    ۸۲
جدول ۴-۱۵ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    ۸۴
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول ۱۵    ۸۵
جدول ۴-۱۶ بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس)    ۸۶

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۱    ۶۳
نمودار ۴-۲ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۲    ۶۵
نمودار ۴-۳ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۳    ۶۷
نمودار ۴-۴ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۴    ۶۹
نمودار ۴-۵ نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره ۵    ۷۱

منابع فارسی
۱-  احمدی، سید احمد. خلیفه سلطانی، افتخار اسادات( ۱۳۸۵ ) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقطع های سه گانه شهر اصفهان.
۲-  ندیمی، محمد تقی. بروج، محمد حسین ( ۱۳۷۷ ) . آموزش و پرورش سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. چاپ ۴ ، انتشارات مهرداد.
۳-  عاطف، لاله ؛ روح الامین، مریم ؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین (۱۳۸۵ ) . میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان . فصلنامه علمی و پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) شماره۲۹، سال ۸  .
۴-  دکتر سرمد، زهره. دکتر بازرگان، عباس. دکتر حجازی، الهه. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، انتشارات آگه. ۵-  خاکزادان، زهرا (۱۳۸۵ ). بررسی رابطه بین کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی فرسودگی شغلی , شغل دبیران , فرسودگی شغلی , فرسودگی شغلی دبیران ,
:: بازدید از این مطلب : 399
|
امتیاز مطلب : 115
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 شهريور 1394 | نظرات ()