نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو بعد باید مدنظر قرار گیرد، اول در بعد جسمانی و دوم در  بعد روانی.

برای تأمین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمان های جامعه  ما بوده است.اما از بعد روانی هم به صورت سازمان یافته درسالهای اخیر توجهاتی صورت گرفته است.

برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله پیشگیری بهتر از درمان می باشد. هرچقدر بتوانیم دانش آموزان را به سمت ورزش سوق دهیم به همان میزان به سلامت جامعه کمک نموده ایم.افسردگی یکی از اختلالات خلقی است که تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی، انگیزه و امید به آینده  در دانش آموزان دارد.

از جمله اموری که آموزش و پرورش باید به آن توجه کند تقویت ورزش مدارس  و هدایت دانش آموزان به سمت ورزش است. (رمضانی ، ۱۳۸۰)

یکی از مهمترین نعمت ها، نعمت تندرستی و سلامت است که می تواند در موفقیت انسان عامل مهمی باشد.

یک خانواده و یک جامعه تنها زمانی قادر خواهد بود راه ترقی و تکامل را طی کند که متشکل از افرادی سالم، با ارزش و پاک باشد.

با توجه به این مهم تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از نیاز ساختاری نیاز انسانی بایستی مورد توجه همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ باشد.

تربیت بدنی یک پدیده انسانی و یک ابزار سودمند و مؤثر برای پرورش جسم و روح، ارتقای فرهنگ و تربیت اخلاق است و می تواند زمینه ساز هویت ملی باشد نقش ورزش در پیشگیری از نارسایی های بدن، ورزش درمانی و برنامه ریزی و گسترش تربیت بدنی در سطوح مختلف زندگی عموم مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: أ‌

فصل اول. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله: ۸

اهداف تحقیق: ۱۰

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱

فرضیه ها یا سؤالات ویژه تحقیق: ۱۲

انواع متغیرهای طرح تحقیق: ۱۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۱۵

شاخص افسردگی ( تأیید و تصدیق) ۱۶

شاخص افسردگی (عشق و محبت) ۱۶

شاخص افسردگی (موفقیت) ۱۷

شاخص افسردگی (کامل گرایی): ۱۸

شاخص افسردگی ( شایستگی) ۱۸

شاخص افسردگی ( قدرت مطلق): ۱۹

شاخص افسردگی (استقلال رأی): ۲۰

دانش آموز ورزشکار: ۲۰

دانش آموز غیر ورزشکار: ۲۱

فصل دوم ۲۲

افسردگی چیست؟. ۲۳

نکاتی پیرامون اهمیت و فوائد ورزش: ۲۹

مبانی روان شناسی تربیت بدنی و ورزش: ۳۵

شخصیت و ورزش: ۳۸

نظریه های روان شناسی در باره افسردگی: ۳۹

نظریه یادگیری:(Learning theory) 39

نظریه فرهنگی – اجتماعی: ۴۲

مزایای روانی فعالیت جسمانی: ۴۴

راههای درمان افسردگی: ۴۷

ورزش و افسردگی: ۵۱

بیان عقاید و نظرات و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق: ۵۷

فصل سوم ۷۱

مقدمه. ۷۲

فصل چهارم ۷۹

مقدمه. ۸۰

جدول ۱-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقایسه تأیید و تصدیق  ۸۰

جدول ۲-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس عشق و محبت   ۸۱

جدول ۳-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس موفقیت   ۸۳

جدول ۴-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس کامل گرایی  ۸۴

جدول ۵-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس شایستگی  ۸۵

جدول ۶-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس قدرت مطلق  ۸۶

جدول ۷-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس استقلال رأی   ۸۷

جدول ۸-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس افسردگی  ۸۸

جدول ۹-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس سن  ۸۹

جدول ۱۰-۴:: جدول ضرایب همبستگی پیرسون. ۹۰

فصل پنجم ۹۳

بیان پیشنهادات: ۹۹

منابع و مآخذ: ۱۰۰

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی دانش آموزان , افسردگی در بین دانش آموزان , بررسی میزان شاخص های افسردگی , شاخص های افسردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو بعد باید مدنظر قرار گیرد، اول در بعد جسمانی و دوم در  بعد روانی.

برای تأمین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمان های جامعه  ما بوده است.اما از بعد روانی هم به صورت سازمان یافته درسالهای اخیر توجهاتی صورت گرفته است.

برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله پیشگیری بهتر از درمان می باشد. هرچقدر بتوانیم دانش آموزان را به سمت ورزش سوق دهیم به همان میزان به سلامت جامعه کمک نموده ایم.افسردگی یکی از اختلالات خلقی است که تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی، انگیزه و امید به آینده  در دانش آموزان دارد.

از جمله اموری که آموزش و پرورش باید به آن توجه کند تقویت ورزش مدارس  و هدایت دانش آموزان به سمت ورزش است. (رمضانی ، ۱۳۸۰)

یکی از مهمترین نعمت ها، نعمت تندرستی و سلامت است که می تواند در موفقیت انسان عامل مهمی باشد.

یک خانواده و یک جامعه تنها زمانی قادر خواهد بود راه ترقی و تکامل را طی کند که متشکل از افرادی سالم، با ارزش و پاک باشد.

با توجه به این مهم تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از نیاز ساختاری نیاز انسانی بایستی مورد توجه همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ باشد.

تربیت بدنی یک پدیده انسانی و یک ابزار سودمند و مؤثر برای پرورش جسم و روح، ارتقای فرهنگ و تربیت اخلاق است و می تواند زمینه ساز هویت ملی باشد نقش ورزش در پیشگیری از نارسایی های بدن، ورزش درمانی و برنامه ریزی و گسترش تربیت بدنی در سطوح مختلف زندگی عموم مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: أ‌

فصل اول. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله: ۸

اهداف تحقیق: ۱۰

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱

فرضیه ها یا سؤالات ویژه تحقیق: ۱۲

انواع متغیرهای طرح تحقیق: ۱۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۱۵

شاخص افسردگی ( تأیید و تصدیق) ۱۶

شاخص افسردگی (عشق و محبت) ۱۶

شاخص افسردگی (موفقیت) ۱۷

شاخص افسردگی (کامل گرایی): ۱۸

شاخص افسردگی ( شایستگی) ۱۸

شاخص افسردگی ( قدرت مطلق): ۱۹

شاخص افسردگی (استقلال رأی): ۲۰

دانش آموز ورزشکار: ۲۰

دانش آموز غیر ورزشکار: ۲۱

فصل دوم ۲۲

افسردگی چیست؟. ۲۳

نکاتی پیرامون اهمیت و فوائد ورزش: ۲۹

مبانی روان شناسی تربیت بدنی و ورزش: ۳۵

شخصیت و ورزش: ۳۸

نظریه های روان شناسی در باره افسردگی: ۳۹

نظریه یادگیری:(Learning theory) 39

نظریه فرهنگی – اجتماعی: ۴۲

مزایای روانی فعالیت جسمانی: ۴۴

راههای درمان افسردگی: ۴۷

ورزش و افسردگی: ۵۱

بیان عقاید و نظرات و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق: ۵۷

فصل سوم ۷۱

مقدمه. ۷۲

فصل چهارم ۷۹

مقدمه. ۸۰

جدول ۱-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقایسه تأیید و تصدیق  ۸۰

جدول ۲-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس عشق و محبت   ۸۱

جدول ۳-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس موفقیت   ۸۳

جدول ۴-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس کامل گرایی  ۸۴

جدول ۵-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس شایستگی  ۸۵

جدول ۶-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس قدرت مطلق  ۸۶

جدول ۷-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس استقلال رأی   ۸۷

جدول ۸-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس افسردگی  ۸۸

جدول ۹-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس سن  ۸۹

جدول ۱۰-۴:: جدول ضرایب همبستگی پیرسون. ۹۰

فصل پنجم ۹۳

بیان پیشنهادات: ۹۹

منابع و مآخذ: ۱۰۰

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: افسردگی دانش آموزان , افسردگی در بین دانش آموزان , بررسی میزان شاخص های افسردگی , شاخص های افسردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 179
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فصل اول
حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.
انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(۶)
به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند :
۱-    تفاوت های فردی
۲-    اثر این تفاوت ها بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در فعالیت های مختلف ورزشی (۱۹).
آنیتا .ج . هارو  در کتاب طبقه بندی حیطه های روانی حرکتی می گوید : «‌ توانائیهای ادراکی در برگیرنده رفتارهای شناختی و همچنین رفتارهای روانی حرکتی است که شامل : تمیز حس حرکتی ،‌آگاهی از بدن ، تصور فرد از بدن خود ،‌رابطه بدن با اشیای موجود در فضا، تمیز بصری ، تمیز شنوایی ، تمیز لمسی و توانائیهای هماهنگ کننده می باشد (۳۵) به عقیده بسیاری از محققان عملکردهای حرکتی و ادراکی غیر قابل تفکیک هستند و غنی نمودن تجارب حرکتی معمولاً توانائیهای فرد را ساخت بندی و درک مؤثر وقایعی را که با آنها روبرو می شود افزایش می دهد. آنها همچنین معتقدند که کارکرد مؤثر توانائیهای ادراکی برای رشد فراگیر در حیطه های سه گانه تربیتی ( شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی ) ضروری است . این توانائیها فراگیر را در تعبیر و تفسیر محرکات کمک می کنند و باعث می گردند که فرد توانایی لازم جهت سازگاری با محیط پیرامون خود را بدست آورد. (۳۵)
همچنین ج- هارو در همان کتاب ، توانائیهای جسمانی را در برگیرنده خصوصیاتی نظیر : قدرت عضلانی ، استقامت دستگاههای گردش خون و تنفس ،‌انعطاف پذیری و چالاکی می داند. توانائیهای جسمانی ،‌جهت عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه روانی – حرکتی لازم و ضروری است . اگر این خصوصیات بطور کامل رشد و گسترش نیابند در رشد و حرکت پیشرفته مهارتی فرد مانع ایجاد خواهد شد (۳۵)
بنظر می رسد اگر جریان رشدی کودک ، مراحل طبیعی خود را سپری ننماید و بطور درست نیروهای بالقوه او بالفعل در نیایند ، فرایند ادراکی او دچار اشکال شده ،‌بطوریکه موفقیت فرد را در تمام مراحل زندگی تحت الشعاع قرار می دهد. پس بطور مسلم می توان گفت که طرح و اجرای برنامه های حرکتی خصوصاً در مدارس درصد جدول ارزشگذاری است . به همین منظور تمامی صاحبنظران بر اهمیت و ضرورت تربیت بدنی در مقاطع سنی پایین تأکید نموده و علت این تأکید و ارزشگذاری را در خصوصیات و حساسیت سنین رشد و بویژه توجه به این مطلب که پایه های اساسی دنیای شخصیت انسان در دوران کودکی پی ریزی می گردد ، دانسته اند . بطوریکه گزل  در این زمینه گفته است : « کودک در پنج سالگی نسخه کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد.» (۱۹)

فصل اول

حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.

انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(۶)

به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند :

۱-    تفاوت های فردی

۲-    اثر این تفاوت ها بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در فعالیت های مختلف ورزشی (۱۹).

آنیتا .ج . هارو[۱] در کتاب طبقه بندی حیطه های روانی حرکتی می گوید : «‌ توانائیهای ادراکی در برگیرنده رفتارهای شناختی و همچنین رفتارهای روانی حرکتی است که شامل : تمیز حس حرکتی ،‌آگاهی از بدن ، تصور فرد از بدن خود ،‌رابطه بدن با اشیای موجود در فضا، تمیز بصری ، تمیز شنوایی ، تمیز لمسی و توانائیهای هماهنگ کننده می باشد (۳۵) به عقیده بسیاری از محققان عملکردهای حرکتی و ادراکی غیر قابل تفکیک هستند و غنی نمودن تجارب حرکتی معمولاً توانائیهای فرد را ساخت بندی و درک مؤثر وقایعی را که با آنها روبرو می شود افزایش می دهد. آنها همچنین معتقدند که کارکرد مؤثر توانائیهای ادراکی برای رشد فراگیر در حیطه های سه گانه تربیتی ( شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی ) ضروری است . این توانائیها فراگیر را در تعبیر و تفسیر محرکات کمک می کنند و باعث می گردند که فرد توانایی لازم جهت سازگاری با محیط پیرامون خود را بدست آورد. (۳۵)

همچنین ج- هارو در همان کتاب ، توانائیهای جسمانی را در برگیرنده خصوصیاتی نظیر : قدرت عضلانی ، استقامت دستگاههای گردش خون و تنفس ،‌انعطاف پذیری و چالاکی می داند. توانائیهای جسمانی ،‌جهت عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه روانی – حرکتی لازم و ضروری است . اگر این خصوصیات بطور کامل رشد و گسترش نیابند در رشد و حرکت پیشرفته مهارتی فرد مانع ایجاد خواهد شد (۳۵)

بنظر می رسد اگر جریان رشدی کودک ، مراحل طبیعی خود را سپری ننماید و بطور درست نیروهای بالقوه او بالفعل در نیایند ، فرایند ادراکی او دچار اشکال شده ،‌بطوریکه موفقیت فرد را در تمام مراحل زندگی تحت الشعاع قرار می دهد. پس بطور مسلم می توان گفت که طرح و اجرای برنامه های حرکتی خصوصاً در مدارس درصد جدول ارزشگذاری است . به همین منظور تمامی صاحبنظران بر اهمیت و ضرورت تربیت بدنی در مقاطع سنی پایین تأکید نموده و علت این تأکید و ارزشگذاری را در خصوصیات و حساسیت سنین رشد و بویژه توجه به این مطلب که پایه های اساسی دنیای شخصیت انسان در دوران کودکی پی ریزی می گردد ، دانسته اند . بطوریکه گزل[۲] در این زمینه گفته است : « کودک در پنج سالگی نسخه کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد.» (۱۹)

فهرست مطالب
فصل اول
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
۱- نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
محدودیتهای خارج از کنترل محقق
۱- فعالیت بدنی منتخب
۲- دانش آموزان پایه پنجم دبستان
۳- توانائیهای ادراکی – حرکتی
۴- تعادل ایستا
۵- تعادل پویا
۶- هماهنگی
۷- قدرت
۸- دقت
۹- سرعت
فصل دوم
مقدمه :
تعریف حرکت :
طبقه بندی حرکت
مبانی نظری ادراک
تعریف ادراک
انواع ادراک
توانائیهای حرکتی و اهمیت آن
توانائیهای جسمانی
۱- قدرت تحمل بدن یا استقامت
۲- قدرت یا نیرومندی
۳- انعطاف پذیری عضلانی
۴- چابکی
تواناییهای ادراکی
۱- تمییز حسی حرکتی :
۲- تمیز بصری :
تواناییهای ادارکی – حرکتی
۳- تمیز شنوایی :
۴- تمیز لمسی :
نظریه های رشد حرکتی
۱- نظریه دید حرکتی گتمن
۱- نظریه حرکت آفرینی بارش
۳- نظریه سازماندهی مجدد نظام عصبی
۴- نظریه حرکتی – ادراکی کفارت
آزمونهای حرکتی
۱-۱- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت
۲- تصویر بدنی و تشخیص تفاوت :
۳- پیوند ادراکی – حرکتی :
۲- کنترل چشمی :
۵- درک شکل :
۲- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی
۳- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی
کاربردهای کلی حرکتی
ابزار جمع آوری اطلاعات
۱-۱- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان
روش اجرا
مقدمه
الف) تحقیقات داخلی
ب) تحقیقات خارجی
نتیجه گیری
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل :
جامعه آماری
نمونه آماری
متغیر وابسته :
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه :
آزمون فرض های تحقیق
تعادل پویا
ابزار تحقیق
روش آماری
تعادل ایستا :
هماهنگی
فرض سوم
فرض چهارم
سرعت حرکت
فرض پنجم
قدرت :
فرض ششم
توانائیهای ادراکی – حرکتی
فرض هفتم
فصل پنجم « نتیجه گیری »
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و بررسی نتایج تحقیق
تعادل پویا
نتایج
سرعت حرکت
قدرت
تعادل ایستا
هماهنگی
پیشنهادات
پیشنهادات تربیتی آموزشی
توانائیهای ادراکی – حرکتی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: توانائیهای ادراکی , فعالیت بدنی ,
:: بازدید از این مطلب : 171
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

فصل اول
حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.
انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(۶)
به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند :
۱-    تفاوت های فردی
۲-    اثر این تفاوت ها بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در فعالیت های مختلف ورزشی (۱۹).
آنیتا .ج . هارو  در کتاب طبقه بندی حیطه های روانی حرکتی می گوید : «‌ توانائیهای ادراکی در برگیرنده رفتارهای شناختی و همچنین رفتارهای روانی حرکتی است که شامل : تمیز حس حرکتی ،‌آگاهی از بدن ، تصور فرد از بدن خود ،‌رابطه بدن با اشیای موجود در فضا، تمیز بصری ، تمیز شنوایی ، تمیز لمسی و توانائیهای هماهنگ کننده می باشد (۳۵) به عقیده بسیاری از محققان عملکردهای حرکتی و ادراکی غیر قابل تفکیک هستند و غنی نمودن تجارب حرکتی معمولاً توانائیهای فرد را ساخت بندی و درک مؤثر وقایعی را که با آنها روبرو می شود افزایش می دهد. آنها همچنین معتقدند که کارکرد مؤثر توانائیهای ادراکی برای رشد فراگیر در حیطه های سه گانه تربیتی ( شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی ) ضروری است . این توانائیها فراگیر را در تعبیر و تفسیر محرکات کمک می کنند و باعث می گردند که فرد توانایی لازم جهت سازگاری با محیط پیرامون خود را بدست آورد. (۳۵)
همچنین ج- هارو در همان کتاب ، توانائیهای جسمانی را در برگیرنده خصوصیاتی نظیر : قدرت عضلانی ، استقامت دستگاههای گردش خون و تنفس ،‌انعطاف پذیری و چالاکی می داند. توانائیهای جسمانی ،‌جهت عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه روانی – حرکتی لازم و ضروری است . اگر این خصوصیات بطور کامل رشد و گسترش نیابند در رشد و حرکت پیشرفته مهارتی فرد مانع ایجاد خواهد شد (۳۵)
بنظر می رسد اگر جریان رشدی کودک ، مراحل طبیعی خود را سپری ننماید و بطور درست نیروهای بالقوه او بالفعل در نیایند ، فرایند ادراکی او دچار اشکال شده ،‌بطوریکه موفقیت فرد را در تمام مراحل زندگی تحت الشعاع قرار می دهد. پس بطور مسلم می توان گفت که طرح و اجرای برنامه های حرکتی خصوصاً در مدارس درصد جدول ارزشگذاری است . به همین منظور تمامی صاحبنظران بر اهمیت و ضرورت تربیت بدنی در مقاطع سنی پایین تأکید نموده و علت این تأکید و ارزشگذاری را در خصوصیات و حساسیت سنین رشد و بویژه توجه به این مطلب که پایه های اساسی دنیای شخصیت انسان در دوران کودکی پی ریزی می گردد ، دانسته اند . بطوریکه گزل  در این زمینه گفته است : « کودک در پنج سالگی نسخه کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد.» (۱۹)

فصل اول

حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.

انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(۶)

به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند :

۱-    تفاوت های فردی

۲-    اثر این تفاوت ها بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در فعالیت های مختلف ورزشی (۱۹).

آنیتا .ج . هارو[۱] در کتاب طبقه بندی حیطه های روانی حرکتی می گوید : «‌ توانائیهای ادراکی در برگیرنده رفتارهای شناختی و همچنین رفتارهای روانی حرکتی است که شامل : تمیز حس حرکتی ،‌آگاهی از بدن ، تصور فرد از بدن خود ،‌رابطه بدن با اشیای موجود در فضا، تمیز بصری ، تمیز شنوایی ، تمیز لمسی و توانائیهای هماهنگ کننده می باشد (۳۵) به عقیده بسیاری از محققان عملکردهای حرکتی و ادراکی غیر قابل تفکیک هستند و غنی نمودن تجارب حرکتی معمولاً توانائیهای فرد را ساخت بندی و درک مؤثر وقایعی را که با آنها روبرو می شود افزایش می دهد. آنها همچنین معتقدند که کارکرد مؤثر توانائیهای ادراکی برای رشد فراگیر در حیطه های سه گانه تربیتی ( شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی ) ضروری است . این توانائیها فراگیر را در تعبیر و تفسیر محرکات کمک می کنند و باعث می گردند که فرد توانایی لازم جهت سازگاری با محیط پیرامون خود را بدست آورد. (۳۵)

همچنین ج- هارو در همان کتاب ، توانائیهای جسمانی را در برگیرنده خصوصیاتی نظیر : قدرت عضلانی ، استقامت دستگاههای گردش خون و تنفس ،‌انعطاف پذیری و چالاکی می داند. توانائیهای جسمانی ،‌جهت عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه روانی – حرکتی لازم و ضروری است . اگر این خصوصیات بطور کامل رشد و گسترش نیابند در رشد و حرکت پیشرفته مهارتی فرد مانع ایجاد خواهد شد (۳۵)

بنظر می رسد اگر جریان رشدی کودک ، مراحل طبیعی خود را سپری ننماید و بطور درست نیروهای بالقوه او بالفعل در نیایند ، فرایند ادراکی او دچار اشکال شده ،‌بطوریکه موفقیت فرد را در تمام مراحل زندگی تحت الشعاع قرار می دهد. پس بطور مسلم می توان گفت که طرح و اجرای برنامه های حرکتی خصوصاً در مدارس درصد جدول ارزشگذاری است . به همین منظور تمامی صاحبنظران بر اهمیت و ضرورت تربیت بدنی در مقاطع سنی پایین تأکید نموده و علت این تأکید و ارزشگذاری را در خصوصیات و حساسیت سنین رشد و بویژه توجه به این مطلب که پایه های اساسی دنیای شخصیت انسان در دوران کودکی پی ریزی می گردد ، دانسته اند . بطوریکه گزل[۲] در این زمینه گفته است : « کودک در پنج سالگی نسخه کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد.» (۱۹)

فهرست مطالب
فصل اول
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
۱- نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
محدودیتهای خارج از کنترل محقق
۱- فعالیت بدنی منتخب
۲- دانش آموزان پایه پنجم دبستان
۳- توانائیهای ادراکی – حرکتی
۴- تعادل ایستا
۵- تعادل پویا
۶- هماهنگی
۷- قدرت
۸- دقت
۹- سرعت
فصل دوم
مقدمه :
تعریف حرکت :
طبقه بندی حرکت
مبانی نظری ادراک
تعریف ادراک
انواع ادراک
توانائیهای حرکتی و اهمیت آن
توانائیهای جسمانی
۱- قدرت تحمل بدن یا استقامت
۲- قدرت یا نیرومندی
۳- انعطاف پذیری عضلانی
۴- چابکی
تواناییهای ادراکی
۱- تمییز حسی حرکتی :
۲- تمیز بصری :
تواناییهای ادارکی – حرکتی
۳- تمیز شنوایی :
۴- تمیز لمسی :
نظریه های رشد حرکتی
۱- نظریه دید حرکتی گتمن
۱- نظریه حرکت آفرینی بارش
۳- نظریه سازماندهی مجدد نظام عصبی
۴- نظریه حرکتی – ادراکی کفارت
آزمونهای حرکتی
۱-۱- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت
۲- تصویر بدنی و تشخیص تفاوت :
۳- پیوند ادراکی – حرکتی :
۲- کنترل چشمی :
۵- درک شکل :
۲- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی
۳- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی
کاربردهای کلی حرکتی
ابزار جمع آوری اطلاعات
۱-۱- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان
روش اجرا
مقدمه
الف) تحقیقات داخلی
ب) تحقیقات خارجی
نتیجه گیری
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل :
جامعه آماری
نمونه آماری
متغیر وابسته :
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه :
آزمون فرض های تحقیق
تعادل پویا
ابزار تحقیق
روش آماری
تعادل ایستا :
هماهنگی
فرض سوم
فرض چهارم
سرعت حرکت
فرض پنجم
قدرت :
فرض ششم
توانائیهای ادراکی – حرکتی
فرض هفتم
فصل پنجم « نتیجه گیری »
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و بررسی نتایج تحقیق
تعادل پویا
نتایج
سرعت حرکت
قدرت
تعادل ایستا
هماهنگی
پیشنهادات
پیشنهادات تربیتی آموزشی
توانائیهای ادراکی – حرکتی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: توانائیهای ادراکی , فعالیت بدنی ,
:: بازدید از این مطلب : 185
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده در عین حفظ ارتباط با آن، پذیرفتن نقش‌های اجتماعی در ارتباط با گروه همسالان و تصمیم‌گیری درباره آینده و شغل روبرو است. دوران نوجوانی زمان کشف یا آگاهی از ارزشهای فرهنگی و معنوی ودوران  تضادها وتعارض‌ها، تخیل و رویاها وسن مشکلات و مسائل اوست.  استرس های نوجوانی گستره ای  از وقایع روزمره‌ای  همچون، انجام ندادن تکالیف مدرسه، نداشتن آمادگی کافی برای امتحان، گم کردن وسایل و اختلاف با دوست همکلاسی تا وقایع عمده ای همچون طلاق والدین، اعتیاد یکی از والدین، بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده را دارد. به اعتقاد هولمز  و راهه  (۱۹۶۷) هر حادثه ای که نیاز به سازگاری قابل ملاحظه ای در زندگی فرد داشته باشد ممکن است استرس زا باشد. آنچه  که این موضوع را با اهمیت تر جلوه می‌کند، شیوه کنار آمدن با این استرس زا هاست. برخی افراد به هنگام وقوع مشکل تمام نیرو و اندیشه خود را در جهت حل مشکل بسیج می‌نمایند وبرخی بر عکس به عوارض  و پیامدهای مشکل می پردازند به گونه ای که تنها سعی می‌کنند از پیامدهای هیجانی آن بکاهند، در حالیکه مشکل همچنان به قوت خود حل نشده باقی است. درهر صورت، استرس بر این دو دسته افراد آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. دسته اول افرادی سازگارتر کم استرس تر و خوش بین ترند چون به مشکل به عنوان موضوعی حل شدنی می نگرند و دسته دوم رنجورتر  مضطرب تر، افسرده تر وبدبین ترند چرا که استرس‌ها را همچون کوهی  که سایه خود را بر زندگی آنها گسترانیده، می بینند. در این میان نوجوانان با دلمشغولی هایی همچون تکلیف مدرسه، سازگاری با گروه همسالان، برآورده کردن تقاضاهای والدین ، انتخاب رشته تحصیلی و آمادگی برای کنکور دانشگاه و اندیشیدن به آینده تحصیلی و شغلی  مواجهند که هر یک به نوبه خود فشار روانی عدیده ای را به زندگی‌شان تحمیل می‌‌کند. در این میان آنچه که اهمیت و ضرورتش را نمایان می‌سازد قدرتمند کردن نوجوانان به شیوه ها و راهکارهایی صحیح در جهت کنار آمدن با این استرس زاهاست، تا بتوانند از این مراحل با حفظ سازگاری و سلامت روان عبور کرده و با مشکلات به عنوان پدیده‌هایی حل شدنی مواجه شوند، نه آنکه از آنها اجتناب کنند.

۱-۱- بیان مساله
نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو  می‌سازد. درابتدا تکالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی  به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از کودکی به بزرگسالی است که باتغییرات فیزیولوژیکی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است که فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تکالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد (فرایدنبرگ ،۱۹۹۷). از آنجا که تغییرات و وجود تکالیف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عدیده ای قرار می دهد، لزوم واهمیت سازگاری و کنار آمدن با این استرس ها در این دوره  نمایان می‌گردد. با توجه به  این مقدمه اندکی به راهبردها و مهارتهای کنار آیی می پردازیم. کنار آمدن، متشکل از پاسخهایی (افکار، احساسات واعمالی ) است که فرد در برخورد  با موقعیت های مشکل داری که درزندگی روزمره و در شرایط خاص با آنها مواجه می‌شود، بکار می‌گیرد.  گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاه در تلاش فردی برای برخورد با محیط مورد اغماض قرار می‌گیرند (فرایدنبرگ، ۱۹۹۷).

فهرست مطالب

فصل اول            ۱

مقدمه     ۲

۱-۱- بیان مساله    ۳

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق          ۸

۱-۳- اهداف تحقیق ۱۲

۱-۴- فرضیه های پژوهش    ۱۳

۱-۵- متغیرهای پژوهش       ۱۳

تعریف اصطلاحات ۱۴

۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۱۴

۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس   ۱۴

تعریف عملیاتی      ۱۵

۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی            ۱۶

تعریف عملیاتی      ۱۶

۱-۶-۳- سبک اسناد منفی       ۱۷

تعریف عملیاتی      ۱۷

۱-۶-۴- سلامت روانی        ۱۷

تعریف عملیاتی      ۱۸

۱-۶-۵- دانش آموز ۱۸

۱-۶-۶- پایه تحصیلی          ۱۸

۱-۶-۷- جنسیت     ۱۸

خلاصه   ۱۹

فصل دوم ۲۰

مقدمه     ۲۱

۲-۱- استرس یا فشارروانی   ۲۱

۲-۲- تعریف استرس           ۲۲

۲-۳- مدلهای استرس           ۲۳

۲-۳-۱- مدل محرک            ۲۳

۲-۳-۲- مدل پاسخ  ۲۴

۲-۳-۳- مدل تعاملی            ۲۹

۲-۴- ارزیابی های شناختی   ۳۰

۲-۵- استرس زاهای بالقوه    ۳۲

۲-۵-۱- فجایع ( وقایع آسیب زا )        ۳۲

۲-۵-۲- تاثیر وقایع مهم زندگی           ۳۳

۲-۵-۳-گرفتاریهای روزانه   ۳۴

۲-۶- استرس نوجوانی         ۳۷

۲-۶-۱- تأثیر محیط            ۴۰

۲-۶-۲- نشانه های استرس در نوجوانی            ۴۳

جدول ۲-۱: نشانه های استرس نوجوانی به نقل از فرایدنبرگ ۱۹۹۷ ۴۶

۲-۷- تعریف کنار آمدن        ۴۷

۲-۷-۱-کنارآمدن از دیدگاههای مختلف  ۴۸

۲-۷-۲- نظریة لازاروس دربارة کنارآمدن          ۴۹

۲-۷-۳- شیوه های مختلف کنار آیی     ۵۱

۲-۷-۴- مقیاس هایی از سیاهه شیوه های کنار آیی            ۵۱

۲-۸- عوامل موثر بر استرس و کنارآیی            ۵۵

۲-۸-۱- حمایت اجتماعی      ۵۵

۲-۸-۲- تفاوتهای فردی        ۵۹

۲-۸-۲-۱- شخصیت نوع A  ۶۰

۲-۸-۲-۲- اضطراب و روان رنجورخویی        ۶۱

۲-۸-۲-۳- سخت رویی        ۶۳

۲-۸-۲-۴- خوش بینی در مقابل بدبینی ۶۵

۲-۸-۳- عزت نفس ۶۶

۲-۹- سبک اسناد     ۶۸

۲-۹-۱- سبک اسناد خوش بین/ بدبین    ۷۱

۲-۹-۲- سبک اسناد و رابطه آن با سلامت و سبک های کنارآیی         ۷۲

۲-۱۰- سلامت روان و ابعاد آن          ۷۷

۲-۱۰-۱- مفهوم سلامت روان            ۸۲

جدول ۲-۲: مفهوم سازی وعملیاتی ابعاد سلامت و روانشناختی و اجتماعی      ۸۵

۲-۱۰-۲- بیماری  روانی و سلامت روان : مدلت حالت کامل           ۸۷

نمودار ۲-۱: بیماری روانی و سلامت روان؛ مدل حالت کامل (همان منبع، ص ۵۰)       ۸۸

۲-۱۱- آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس      ۹۰

۲-۱۱-۱- مقدمه ای بر استرس و کنارآیی          ۹۱

۲-۱۱-۲- راهکارهای ذهنی و عقلانی جهت کنارآیی با استرس         ۹۴

۲-۱۱-۳- روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس   ۹۸

۲-۱۱-۴- مهارتهای مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت بر زمان ۱۰۰

۲-۱۱-۵- مهارتهای ارتباطی و میان فردی         ۱۰۲

۲-۱۱-۶- تقویت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگی و نگرانی        ۱۰۴

۲-۱۱-۶-۱- آموزش مجدد سبک اسناد در افسردگی            ۱۰۷

۲-۱۲- مروری بر پژوهشهای پیشین    ۱۰۹

تحقیقات انجام شده در ایران   ۱۰۹

رابطه سبک های اسناد و شیوه کنار آیی با استرس ۱۱۰

بررسی ها در زمینه شیوه های کنار آیی با استرس            ۱۱۲

مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج          ۱۱۴

ب) تحقیقات پیرامون راهکارهای کنارآیی:          ۱۱۷

خلاصه   ۱۲۱

ه – در پایان یافته های پژوهشی درایران و خارج آورده شد. ۱۲۱

فصل سوم            ۱۲۲

مقدمه     ۱۲۳

۳-۱- جامعه آماری ۱۲۳

۳-۲- نمونه پژوهش            ۱۲۳

۳-۳- شیوه نمونه‌گیری        ۱۲۳

۳-۴- ابزارهای اندازه‌گیری   ۱۲۴

۳-۴-۱- مقیاس کنارآیی نوجوانان        ۱۲۵

سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور    ۱۳۰

سبک دوم، مراجعه به دیگران ۱۳۰

سبک سوم، کنار آمدن نابارور (اجتنابی) ۱۳۱

جدول ۳-۱: راهنمای نمره گذاری مقیاس کنارآیی نوجوانان  ۱۳۱

نحوه نمره گذاری   ۱۳۲

اعتبار و پایایی مقیاس  کنارآیی نوجوانان           ۱۳۴

۳-۴-۲- مقیاس  – R90-SCL 136

توصیف ابعاد ۹ گانه آزمون R – ۹۰ – SCL       ۱۳۹

داشتن این عقیده که بخاطر گناهانی که انجام داده اید باید مجازات شوید            ۱۴۷

داشتن این عقیده که عیب و نقص مهم و جدی در بدن شما وجود دارد ۱۴۷

الف-  شاخص ضریب ناراحتی (PSDI) 148

ب – علامت شناسی کلی علائم مرضی ( GSI)   ۱۴۹

ج – جمع علائم مرضی (PST)           ۱۴۹

نمره گذاری آزمون  – R90-SCL        ۱۴۹

پایایی آزمون  – R90-SCL   ۱۵۰

اعتبار آزمون  – R90-SCL   ۱۵۱

۳-۴-۳- پرسشنامه اسنادی در کودکان ونوجوانان ۱۵۳

روایی و اعتبار پرسشنامه     ۱۵۵

جدول ۳-۲: نمرات پرسشنامه سبک اسنادی کودکان و پرسشنامه افسردگی(۰۰۱/۰) R **  و ۰۵/۰ <   P، پایایی و ثبات پرسشنامه CASQ را درمطالعه پیترسون و سلیگمن (۱۹۸۴) نشان می‌دهد.        ۱۵۵

جدول ۳-۳:  پایایی نمرات پرسشنامه سبک اسنادی در کودکان بوسیله KR20  (هیبت‌ ‌الهی،۱۳۷۳)  ۱۵۷

جدول۳-۴: کلید نمره گذاری پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) (فرم ۳۶ سئوالی) موقعیتهای مثبت (Cp) 158

موقعیت های منفی (CN )     ۱۵۸

مقیاس درونی بودن ۱۵۸

۳-۵- روش اجرای پژوهش   ۱۵۹

۳-۶- طرح تحقیق  ۱۶۰

۳-۷- روشهای آماری در تحلیل داده ها  ۱۶۱

خلاصه   ۱۶۳

فصل چهارم          ۱۶۴

۴-۱- داده های توصیفی  پژوهش        ۱۶۵

گروه      ۱۶۵

جدول ۴-۱:  شاخص های توصیفی  متغییر کسب کنار ایی اجتنابی  گروه‌های آزمایش و گواه در مرحلة پیش آزمون     ۱۶۷

انحراف معیار       ۱۶۷

نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۲: شاخص های توصیفی متغیر سبک کنارآیی اجتنابی  گروه‌های آزمایش وگواه در مرحلة پس آزمون  ۱۶۹

جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی متغیر سبک کنارآیی اجتنابی  گروه‌های آزمایش وگواه در مرحلة پس آزمون            ۱۷۰

انحراف معیار       ۱۷۰

آزمایش   ۱۷۰

نمودار ۴-۲: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمونجدول ۴-۳:  شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس‌های آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۲

جدول ۴-۳:  شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس‌های آن در مرحله پیش آزمون          ۱۷۳

نمودار ۴-۳: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۴:  شاخص های توصیفی  متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس ها آن در مرحلة آزمون ۱۷۴

جدول ۴-۴:  شاخص های توصیفی  متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس ها آن در مرحلة آزمون    ۱۷۵

نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمونجدول ۴-۵: شاخص‌های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پیش آزمون  ۱۷۶

جدول ۴-۵: شاخص‌های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پیش آزمون   ۱۷۷

انحراف معیار       ۱۷۷

آزمایش   ۱۷۷

نمودار ۴-۵: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۶-  شاخص های توصیفی  متغیر سلامت روان و ابعاد آن درمرحلة پس آزمون           ۱۷۹

جدول ۴-۶-  شاخص های توصیفی  متغیر سلامت روان و ابعاد آن درمرحلة پس آزمون  ۱۸۰

انحراف معیار       ۱۸۰

آزمایش   ۱۸۰

نمودار ۴-۶: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون ۱۸۲

نمودار ۴-۷: مقایسه میانگین‌ متغیر سلامت روان در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل  پیش آزمون و پس آزمون       ۱۸۳

۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش       ۱۸۴

جدول ۴-۷: آزمون معناداری تفاوت میانگین‌ها در سبک کنارآیی اجتنابی در دوگروه آزمایش و گواه  ۱۸۵

جدول ۴-۸: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه (آزمایش وگواه) در زیرمقیاس‌های سبک کنارآیی اجتنابی      ۱۸۵

جدول ۴-۹:  آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در  کسب اسناد منفی ۱۸۸

جدول ۴-۱۰: آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش – گواه در زیر مقیاس‌های سبک  اسناد منفی      ۱۸۸

جدول ۴-۱۱: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در متغیر سلامت روان ۱۸۹

از آنچه که از جدول ۴-۱۱ بر می آید می توان ملاحظه کرد، در متغیر سلامت روان، چون t مشاهده شده ۵۷/۳=مt در درجه آزادی ۶۸=df (در سطح معنی داری ۰۱/۰P<) معنادار است پس می توان نتیجه گرفت فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود.            ۱۹۰

جدول ۴-۱۲: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در زیر ابعاد فهرست ۹۰ نشانه مرضی     ۱۹۱

خلاصه فصل چهارم            ۱۹۴

فصل پنجم            ۱۹۵

مقدمه     ۱۹۶

۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری  ۱۹۶

۵-۲- بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها)         ۲۰۴

۵-۳- محدودیت های پژوهش ۲۰۹

۵-۴- پیشنهادات     ۲۱۱

پیشنهادات بکار بسته:           ۲۱۱

پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی:    ۲۱۲

فهرست منابع فارسی           ۲۱۳

برگه تکلیف خانگی:  آگاهی از استرس روزانه     ۲۲۱

فرم خودکنترلی هیجانی ( منطقی)        ۲۲۳

روش حل مشکل     ۲۲۵

راهنمایی ۱:         ۲۲۷

راهنمایی ۲:         ۲۲۸

ناخشنوی و افسردگی           ۲۲۹

مقابله با نگرانی واضطراب   ۲۳۴

۱- اثرات نگرانی برتفکر      ۲۳۴

۲- تاثیر نگرانی براحساسات  ۲۳۵

۳- تاثیر نگرانی بررفتار       ۲۳۵

۴- تاثیر نگرانی بر بدن        ۲۳۵

حل نگرانی          ۲۳۶

مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس   ۲۳۸

آموزش تنفس و انبساط         ۲۴۱

تنفس  شکمی:        ۲۴۱

تمرین ۱: ببینید چگونه نفس می کشید:  ۲۴۱

تمرین ۲: تغییر تنفس از سینه فوقانی به شکمی    ۲۴۲

تمرین ۳: تن آرامی پیشرفته (پیشرونده)            ۲۴۲

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آموزش مهارتهای مدیریت , مدیریت استرس , مهارتهای مدیریت بر استرس , نحوه مقابله با استرس ,
:: بازدید از این مطلب : 163
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تمایز دلبستگی , تمایز دلبستگی بین دانشجویان , سبک دلبستگی ها , سبک دلبستگی ها در دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 170
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تمایز دلبستگی , تمایز دلبستگی بین دانشجویان , سبک دلبستگی ها , سبک دلبستگی ها در دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 319
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تمایز دلبستگی , تمایز دلبستگی بین دانشجویان , سبک دلبستگی ها , سبک دلبستگی ها در دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 183
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی , سبک دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی و تمایز خود ,
:: بازدید از این مطلب : 177
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی , سبک دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی و تمایز خود ,
:: بازدید از این مطلب : 168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی , سبک دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی و تمایز خود ,
:: بازدید از این مطلب : 158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی , سبک دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی و تمایز خود ,
:: بازدید از این مطلب : 156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

سبک دلبستگی و رابطه آن با تمایز خود

طبقه نظریه دلبستگی انسان ها تمایل دارند با افراد خاصی پیوند عاطفی قوی برقرار کنند بالبی فرض کرد که به منظور حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شرایط خطر و یا تهدید، یک سیستم دلبستگی گسترش پیدا می کند.

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه نظریه دلبستگی اشاره به یک پیش طرح در نوزاد برای ایجاد ارتباط با دیگران دارد این ارتباط در شکل گیری رشد روانی نوزاد تاثیر بسیاری دارد. نیازهای مجاورت، امنیت و ایمنی در نوزاد، و شیوه پاسخ دهی مراقبت کننده به این نیازها یک سیستم دلبستگی را فعال می سازد.

در بزرگسالانی سبک ایمن رابه عنوان اطمینان در دسترس به شخصیت دلبستگی در زمان نیاز، احساس تسکین در صمیمیت، وابستگی متقابل و اعتماد تعریف کرده اند. سبک اجتنابی به وسیله ناایمنی در قصد دیگران و ترجیح برای فاصله ی هیجانی مشخص می شود. سبک اضطرابی دو سویه بیانگر تمایل شدید برای صمیمیت به همراه ناایمنی در پاسخ های دیگران به این تمایل وترس شدید از طرد توصیف شده است.

بالتو لومیوو هورویتز  مدل تفاوت فردی در سبک دلبستگی بزرگسالان را ارائه دادند که در آن دو بعد اساسی درونی فرد از خود و مدل درون شخصی از دیگران. از این تعریف چهار الگوی دلبستگی حاصل می شود: سبک ایمن( مدل مثبت از خود و دیگران) سبک نگرش (مدل منفی از خود و مدل مثبت از دیگران)، سبک اجتنابی ( مدل مثبت از خود و مدل منفی از دیگران) و سبک ترسو ( مدل منفی از خود و دیگران).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵

سبک دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… ۲۲

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

توصیف ابزاری متغیرهاسبک دلبستگی…………………………………………………………………….. ۲۳

سبک ایمن……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جداول توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

ضمائم

پرسشنامه= دارای ۵۶ تا سوال چهارجوابی می باشد

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی , سبک دلبستگی و تمایز , سبک دلبستگی و تمایز خود ,
:: بازدید از این مطلب : 164
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه
وجود یک جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد.
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هرکودک می تواند برپویایی خانواده اثر بگذارد،والدین ودیگراعضای خانواده باید تغییرات متعددی راجهت سازگاری با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان  بر خانواده می تواند اثرات عمیقی داشته باشد،زیرا خصوصیات کودکان ونوزادان معلول  حدود انتهایی رفتار است واز آنجایی که معلولیت ورفتارهای ناشی از آن امری ثابت وپایدار می باشد،این امر برتعاملاتی که کودک باوالدین وخواهران وبرادران خوددارد،تاثیر می گذارد(هالاهان وکافمن ، ۱۹۹۸).
مراقبت های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می کنند.برنحوه تعامل والدین تاثیر
می گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی ومشکلات اقتصادی زیادی رادر خانواده ایجاد
می کند،بنحوی که  یکایک افراد خانواده دچاربحرانهایی ناشی ازوجودفردمعلول می شوند.
روابط دچار سردی وتیرگی می شودوروابط اجتماعی خانواده نیزمحدود می گردد.سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی واجتماعی میگردند وبطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان وسرمایه های فردی_اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد(حسین نژاد،۱۳۷۵).
در تحقیق حاضرسعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیاوجود کودک عقب مانده ذهنی میتواند برسازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشدیانه.

بیان مساله
خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک ازاجزای واعضاء آن کل نظام را مختل میکندواین نظام مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء راتشدیدومشکلات جدیدی را ایجاد میکند.بااین نگرش،معلولیت یکی ازفرزندان،برتمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن وبر یکایک اعضاء تاثیرغالبا منفی باقی می گذارد.به عبارت دیگر معلولیت فرزندی درخانواده،مانع از آن می شودکه خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحومطلوب داشته باشد.
از جمله این کارکردها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان ، تأمین محیطی دلپذیر برای اعضاءو ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می باشد.خانواده پایگاهی برای برقراری ارتباطات اجتماعی است وبرقراری ارتباط بادیگران دراستحکام شبکه خویشاوندی سهم بسزایی دارد(ناصرشریعتی وداورمنش،۱۳۷۴ص ۱۱۷-۱۱۶).
همانطورکه می دانیم انسان عادی برای حفظ وتطابق خودش بامحیط ازانواع روشهای خودآگاه ومکانیسم های دفاعی کمک می گیرد.ولی هرانسانی دربرابرفشارها وعواملی که سبب ایجاد تنش وفشارروانی دراو
می شود،دارای آستانه تحمل است وچنانچه فشارهای محیطی اوبیش ازاندازه شود،درنقطه ای تعادل روانی اوبه مخاطره می افتد(اسلامی نسب،۱۳۷۳،ص۳۳).
با به دنیا آمدن کودک ناتوان فشارهایی بروالدین واردمیگرددکه موجب برهم خوردن آرامش وانسجام خانواده میشود،درنتیجه سازش یافتگی آنان راتحت تاثیر قرارمیدهد.

فهرست مطالب :

مقدمه

بیان مساله

اهمیت وضرورت

هدف از اجرای تحقیق:

ـ اهداف کلی:

اهداف جزئی

.فرضیات یا سوالات تحقیق:

تعریف واژه‌ها

سازگاری اجتماعی

کودکان عادی

فصل دوم

پیشینه تحقیق

چهار چوب پنداشتی

مروری بر مطالعات پیشین

تعریف عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی

شدت عقب ماندگی

ویژگی‏ها و اختلال‏های توأم

عوامل زمینه ساز

شیوع

سیستم طبقه بندی خانواده:

روی آوردهای خانواده‏های دارای کودک استثنایی ناتوان

خصوصیات خانواده دارای کودک معلول

تأثیر کودک معلول بر واکنش‏های اولیه والدین

انواع واکنش‏های نخستین والدین

مسایل زناشویی:

پذیرش یا طرد کودک معلول

الف) آگاهی از مسأله

ب) تشخیص و باز شناسی چیستی مسأله

ج) جستجوی علت

د) جستجو شیوه‏ها و تدابیر درمانی

ه‍ ) پذیرش کودک

سازگاری خانواده کودکان معلول

سازگاری اجتماعی

ملاک و معیار سازگاری

عوامل مؤثر در سازگاری

دیدگاه‏ها در مورد سازگاری اجتماعی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری اجتماعی

دیدگاه علوم رفتاری

دیدگاه مراجع محوری

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه روان شناسی شناختی

مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش پژوهش:

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

معیارهای پذیرش نمونه:

روش نمونه گیری

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن

متغیرها و نحوه سنجش آنها

روش جمع آوری دادها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تأثیرات منفی , تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی , تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران , سازگاری اجتماعی مادران , مادران دارای کودک عقب مانده , کودک عقب مانده ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

     هدف از تحقیق حاضر تعیین چگونگی کاربرد آمار در روان شناسی و روش های مورد استفاده است . هویت یابی فردی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان  و رابطه آن با عزت نفس، شاخه ای از علم روانشناسی است که روابط عوامل مختلف باهویت یابی فردی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان و طی آن رابطه عزّت نفس با هویت فردی دانش آموزان بررسی شده است. با توجّه به ماهیت موضوع و اهداف آن، تحقیق حاضر به شیوه ی توصیفی- همبستگی اجرا شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل  ۳۵۷ نفرازدانش آموزان دختر دبیرستانی بود که با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت یابی (OMEIS)، عزّت نفس روزنبرگ و پرسشنامه جمعّیت شناختی محقق ساخته، استفاده شد. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی استفاده شد. کلیه ی اطلاعات از نوجوانان دختر  شهرستان اردبیل که درگروه سنی ۱۴ تا ۱۸سال قرارداشتند، درسال ۱۳۹۰ گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلّاعات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت یابی فردی دانش آموزان با متغیرهای عزّت نفس sig=0/00)  )و پیشرفت تحصیلی sig=0/030)  )همبستگی معنی دار و مثبت دارد. از طرف دیگر بین هویت یابی فردی دانش آموزان با توجّه به سطح تحصیلات پدر و مادر و اشتغال مادران تفاوت معنی داری مشاهده نشد یعنی بین تحصیلات والدین با هویت یابی نوجوانان همبستگی وجود ندارد.

مقدمه

تئوری های روان شناسی به گونه مستمر در حال تغییر است و به سوی تکامل گام برمی دارد. فنون آزمایش و تجربه هر لحظه پیچده تر از گذشته می شود و روان شناسان نیز همواره با مسائل تازه روبرو می شوند.

همان گونه که پژوهش های اجتماعی و رفتاری پیچیده تر می شودعلم آمار نیز در مسیر تکاملی، روش های بیشتر و تازه تری را متناسب با موقعیت های بخصوصی عرضه می کند. سرانجام به نقطه ای می رسیم که پژوهنده به آسانی نمی تواند با همه روش های آماری مناسب با کار خود آشنا باشد. شاید منصفانه نیز نباشد که انتظار داشته باشیم پژوهشگر شایسته لزوماً یک آماردان شایسته نیز باشد.امّا واقعیت این است که پژوهشگرتا آن حد که باید در تفکر و حرفه پژوهشی جدی باشد نسبت به تشخیص و درک ابزارهای پژوهشی خود، از جمله فنون آماری که بدون تردید از تدابیر با ارزش پژوهش تجربی است، نیز باید تا حد ممکن علاقمند و کوشا باشد.

همکاری نزدیک بین پژوهشگر و آماردان به حصول این اهداف کمک می کند. اگر پژوهشگر بخواهد مفاهیم علم آمار را به خوبی درک کند و در پیچیدگی های کاربرد مؤثر روش های آن گم نشود، دست کم باید با جنبه های کاربردی این روش ها به ویژه ماهیت نظری آن نیز آشنا باشد.

آمار، مطالعه ای لذت بخش در باب این موضوع است که چگونه می توان جهانی ناشناخته را با گشودن چند دریچه به روی آن، توصیف کرد.با پرداختن به آمار، لذت تفکر به شیوه ای کاملاً جدید را کشف خواهید کرد که قبلاً هرگز آن طور نیندیشیده اید.

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

 مقدمه

فصل اول

۱-۱-تعریف آمار ………………………………………………………….. ۳

۱-۲ویژگی های کلی آمار ……………………………………………. ۳

۱-۳آمار مدرن …………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-۱ویژگی های آمار مدرن ……………………………………………………… ۵

۱-۴نگاه کلی به آمار ………………………………………………………………….. ۵

۱-۵وظایف نظام آماری ……………………………………………………………… ۶

۱-۶آمار در بهداشت ……………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷تعریف روانشناسی  ………………………………………………………….. ۷

۱-۸تحقیقات روان شناسی وانواع آن…………………………………………….. ۷

۱-۹مطالعات همبستگی ………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰مطالعات طولی ……………………………………………….. ۱۰

۱-۱۱شیبه‌سازی رایانه‌ای………………………………………………. ۱۰

۱-۱۲انتقاد و روانشناسی مدرن ………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱۳زیرشاخه‌های روان‌شناسی ……………………………………………. ۱۲

۱-۱۴علم روانشناسی ………………………………………………. ۱۲

۱-۱۵تعریف روان سنجی ……………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۶اهمیت استفاده از روش های آماری در روانشناسی ……………………………….. ۱۳

۱-۱۷اهمیت استفاده از روان سنجی ……………………………………………….. ۱۳

۱-۱۸ کاربردهای روان سنجی و اندازه گیری …………………………………….. ۱۳

۱-۱۹هدف استفاده از آمار استنباطی …………………………………………………… ۱۴

فصل دوم کلیّات ومفاهیم

۲-۱مفاهیم اساسی درآمار …………………………………………………….. ۱۶

۲-۲گسترش نقش آمار در داده های آماری……………………………………………. ۱۶

۲-۳داده ها …………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۱مشخصه های مجموعه های داده ها ……………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۲منابع داده ها …………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۳منابع داخلی و خارجی ………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۴احتیاط های لازم درباره استفاده از منابع داده ها ………………………………………. ۱۸

۲-۳-۵مطالعات آزمایشی وغیر آزمایشی برای داده ها ……………………………………….. ۱۹

۲-۳-۶جمع آوری داده ها …………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۷خطا در داده ها …………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۸ آگاهی از علم آمار در رشته روان شناسی  ……………………………………………. ۲۰

۲-۴سوال در باره ارائه دروس آمار ……………………………………………………………… ۲۱

۲-۵کمی سازی درروان شناسی وعلوم تربیتی  …………………………………………………. ۲۱

۲-۶کاربرد گسترده روش های آماری در زمینه آزمون روان شناختی  …………………………. ۲۲

۲-۷تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۷-۱درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن ……………………………………………….. ۲۵

۲-۷-۲تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی ………………………………………………… ۲۵

۲-۷-۲-۱ تعیین سازه………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۷-۲-۲ تلخیص داده ها……………………………………………………………………. ۲۶

۲-۸آمار به عنوان مطالعه جوامع …………………………………………………… ۲۷

۲-۹آمار بعنوان مطالعه تغییر(پراکندگی) ………………………………………………… ۲۸

۲-۱۰توزیع طبیعی ………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۱نمونه ها ونمونه گیری …………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۱-۱اصول اساسی نمونه گیری …………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۱-۱-۱نمونه گیری تصادفی ساده ……………………………………………………… ۳۵

الف)قرعه کشی ……………………………………………………………………………… ۳۶

ب)جدول انتخاب تصادفی …………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۱-۱-۲نمونه گیری منظم ………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۱-۱-۳نمونه گیری طبقه ای ……………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۱-۱-۴نمونه گیری تصادفی خوشه ای …………………………………………………. ۳۸

۲-۱۱-۱-۵نمونه گیری در دسترس ………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۱-۱-۶نمونه گیری هدفدار ……………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۲آمار توصیفی  …………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۲-۱تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار …………………………………. ۴۰

۲-۱۲-۱-۱جدول بندی داده های اسمی و رتبه ای ………………………………………….. ۴۰

الف) جدول بندی داده های یک متغیری ……………………………………………………. ۴۰

ب) جدول بندی داده های چند متغیری ……………………………………………………… ۴۱

۲-۱۲-۱-۲جدول توزیع فراوانی در داده های دارای مقیاس نسبی و فاصله ای …………… ۴۱

۲-۱۲-۱-۳توزیع فراوانی طبقه بندی شده ………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۲-۱-۴حدود واقعی طبقه ها ……………………………………………………………. ۴۱

۲-۱۲-۱-۵رسم نمودار ها و منحنی ها …………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۲-۱-۵-۱نمودار چند ضلعی…………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۲-۱-۵-۲نمودار هیستوگرام(ستونی) …………………………………………………… ۴۳

۲-۱۲-۱-۵-۳ نمودار فراوانی متراکم(تجمعی)یامنحنی گالتون  ……………………………. ۴۳

۲-۱۲-۱-۵-۴نمودارمیله ای ……………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۲-۱-۵-۵نمودار دایره ای   …………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲-۲شاخص های مرکزی  ………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۲-۲-۱نما……………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲-۲-۲میانه……………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۲-۲-۳میانگین مرکب…………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۲-۳شاخص های پراکندگی ……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۲-۳-۱انحراف چارکی………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۲-۳-۲انحراف استاندارد………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱۲-۳-۳توزیع طبیعی…………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۲-۴همبستگی ……………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۲-۵انواع ضرایب همبستگی ……………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲-۵-۱حالتی که دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری رتبه ای باشد …………….. ۴۸

أ . ضریب همبستگی کرامر و فی ………………………………………………………….. ۴۹

ب . ضریب توافقی c ………………………………………………………………………. 49

ج. ضریب همبستگی لاندا ………………………………………………………………….. ۴۹

د. ضریب همبستگی تاو گودمن کروسکال …………………………………………………. ۵۰

۲-۱۲-۵-۲ضریب همبستگی در حالتی که دو متغیر دارای مقیاس رتبه ای باشند ………… ۵۰

الف. ضریب همبستگی گاما ………………………………………………………………… ۵۰

ب. ضریب همبستگی تاو کندالb …………………………………………………………. 51

ج. ضریب همبستگی تاو کندال …………………………………………………………….. ۵۱

د- ضریب  همبستگیd سامرز …………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۲-۵-۳ ضریب همبستگی در حالتی که دو متغیر فاصله ای نسبی باشد ………………. ۵۲

الف. ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………. ۵۲

ب. ضریب همبستگی اسپیرمن …………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۲-۵-۳متغیرهایی با مقیاس اسمی- رتبه ای و متغیرهای با مقیاس فاصله ای-نسبی ….. ۵۳

الف. ضریب همبستگی چند رشته ای ……………………………………………………… ۵۳

۲-۱۲-۵-۴ سایر ضرایب همبستگی ……………………………………………………….. ۵۳

الف. ضریب همبستگی کاپای کوهن ………………………………………………………. ۵۳

ب. ضریب همبستگی چند حالتی …………………………………………………………… ۵۳

۲-۱۲-۶ضریب تعیین …………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۳آمار استنباطی ……………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۳-۱خطاهای نمونه گیری  ………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۳-۲-آزمون فرض ………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۳-۳آزمون های یک دامنه و دو دامنه ……………………………………………………. ۵۶

۲-۱۳-۴خظاهای نوع اول ودوم ………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱۳-۵گروههای مستقل و همبسته …………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۳-۶آمار پارامتریک وغیر پارامتریک ………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۳-۷استفاده از توزیع t در آزمون فرضیه ………………………………………………… ۵۸

۲-۱۳-۷-۱آزمون فرض درباره میانگین جامعه ……………………………………………. ۵۹

۲-۱۳-۷-۲آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل …………………………… ۵۹

۲-۱۳-۷-۳ آزمون t برای گروه های همبسته ……………………………………………… ۶۰

۲-۱۳-۸آزمون خی دو(مجذور کا) ……………………………………………………………. ۶۰

۲-۱۳-۸-۱تصحیح خی دو ………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۳-۸-۲آزمون تک متغیری مجذور کای ………………………………………………. ۶۲

۲-۱۳-۸-۳شرایط کاربرد آزمون تک متغیری X2 ………………………………………… 63

2-13-8-4آزمون مجذور خی در طبقه بندی های دوطرفی ……………………………….. ۶۳

۲-۱۳-۸-۵محاسبه ضریب همبستگی از طریق مجذورکای ……………………………….. ۶۴

۲-۱۳-۸-۶محدودیت های استفاده از آزمون خی دو ……………………………………….. ۶۴

۲-۱۴پارامترهاوبرآوردها  ………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱۵متغیرها وطبقه بندی آنها …………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۶تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۱۷ مفاهیم اساسی عزت نفس وهویت یابی …………………………………………………… ۷۲

۲-۱۷-۱مفهوم هویت…………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۱۷-۲تعریف مفهومی عزت نفس ………………………………………………………….. ۷۴

۲-۱۷-۱ تعریف مفهومی هویت……………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۷-۳تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… ۷۵

۲-۱۷-۴متغیرهای جامعه شناختی  ……………………………………………………………. ۷۵

۲-۱۷-۵بررسی هویت یابی وعزّت نفس ……………………………………………………… ۷۵

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱جامعه ی آماری …………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۲نمونه ی آماری، آزمودنی ها و چگونگی گزینش ………………………………………… ۸۰

۳-۳آزمون عزّت نفس روزنبرگ ……………………………………………………………… ۸۱

۳-۴پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته …………………………………………………. ۸۱

۳-۵شیوه ی جمع آوری داده ها ……………………………………………………………….. ۸۱

۳-۶ روش های آماری ……………………………………………………………………….. ۸۲

فصل چهارم  تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱توزیع دانش آموزان در  نمونه ی مورد بررسی ……………………………………………. ۸۵

۴-۲توزیع نمونه مورد بررسی برحسب درقیدحیات بودن والدین دانش آموزان ………………… ۸۷

۴-۳توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی ………………………………….. ۸۹

۴-۴توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب سن ………………………………………………… ۹۰

۴-۵توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه مورد بررسی ………………………………………… ۹۲

۴-۶توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی …………………………………………… ۹۴

۴-۷بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ،عزّت نفس …………………………………. ۹۵

۴-۷بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ، هویت یابی فردی ………………………….. ۹۶

۴-۸بررسی همبستگی بین عزت نفس و هویت یابی فردی دانش آموزان ………………………. ۹۷

۴-۹بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات پدر …………………………. ۹۸

۴-۱۰بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات مادر ……………………. ۱۰۱

۴-۱۱رابطه بین پیشرفت تحصیلی وهویت یابی فردی دانش آموزان …………………………. ۱۰۴

۴-۱۲بررسی اشتغال مادر وهویت یابی فردی دانش آموزان ………………………………….. ۱۰۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مباحث…………………………………………………………………. ۱۰۸

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………… ۱۱۰

منابع……………………………………………………………………… ۱۱۱-۱۱۳

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول(۴-۱): توزیع دانش آموزان در  نمونه ی مورد بررسی…………………………………… ۸۵

جدول(۴-۲): توزیع نمونه مورد بررسی برحسب درقیدحیات بودن والدین دانش آموزان ………. ۸۷

جدول(۴-۳): توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی…………………………. ۸۹

جدول(۴-۴): توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب سن……………………………………….. ۹۰

جدول(۴-۵): توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه مورد بررسی……………………………… ۹۲

جدول(۴-۶): توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی …………………………………. ۹۴

جدو ل (۴-۷): ضریب همبستگی سطوح هویت یابی فردی و عزت نفس دانش آموزان ……….. ۹۷

جدول( ۴-۸): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح آشفته         ۹۸

جدول( ۴-۹):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح زودشکل گرفته       ۹۸

جدول( ۴-۱۰): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح به تعویق افتاده     ۹۸

جدول (۴-۱۱): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح پیشرفته    ۹۹

جدول( ۴-۱۲): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح کلی         ۹۹

جدول( ۴-۱۳):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح آشفته       ۱۰۱

جدول( ۴-۱۴): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح زود شکل گرفته … ۱۰۱

جدول( ۴-۱۵): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح به تعویق افتاده.. ۱۰۱

جدول( ۴-۱۶): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح پیشرفته   ۱۰۲

جدول( ۴-۱۷): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح کلی       ۱۰۲

جدول( ۴-۱۸):ضریب همبستگی سطوح هویت یابی فردی و پیشرفت تحصیلی ……………… ۱۰۴

جدول( ۴-۱۹): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح آشفته        ۱۰۵

جدول( ۴-۲۰):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح زودشکل گرفته .. ۱۰۵

جدول( ۴-۲۱):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح به تعویق افتاده       ۱۰

جدول( ۴-۲۲): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح پیشرفته     ۱۰۶

جدول( ۴-۲۳): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح کلی         ۱۰۶

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار(۲-۱):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۳۰

نمودار(۲-۲):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۳۱

نمودار(۲-۳):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۳۱

نمودار(۴-۱):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۸۶

نمودار(۴-۲): توزیع نمونه مورد بررسی برحسب درقیدحیات بودن والدین دانش آموزان ……… ۸۸

نمودار(۴-۳): توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی    …………………….. ۸۹

نمودار(۴-۴): توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب سن………………………………………. ۹۱

نمودار(۴-۵): توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه ی مورد بررسی ………………………….. ۹۳

نمودار(۴-۶): توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی………………………………… ۹۴

نمودار(۴-۷):توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب عزت نفس ……………………………….. ۹۵

نمودار(۴-۸): توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب هویت یابی فردی ………………………. ۹۶

نمودار(۴-۹): میانگین هویت یابی فردی دانش آموزان بر حسب سطح تحصیلات پدر ………. ۱۰۰

نمودار(۴-۱۰):میانگین هویت یابی فردی دانش آموزان بر حسب سطح تحصیلات مادر …….. ۱۰۳

 پیوستها

 پیوست الف……………………………………………………………………… جدول اعداد تصادفی

پیوست ب……………………………………………………………………….. جدول توزیع خی دو

پیوست ج………………………………………………………………………………. جدول توزیع t

پیوست د……………………………………………………………………………… جدول توزیع F

پیوست ه…………………………………………………………… جدول ضریب همبستگی پیرسون

پیوست و…………………………………………………………. جدول همبستگی رتبه ای اسپیرمن

پیوست ز………………………………… جدول معنادار بودن آزمون مان ویتنی(آزمون دو دامنه)

پیوست ح………………………………………………………………………… جدول توزیع طبیعی

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه کاربرد آمار , پایان نامه کاربرد آمار در روانشناسی , کاربرد آمار , کاربرد آمار در روانشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 144
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

     هدف از تحقیق حاضر تعیین چگونگی کاربرد آمار در روان شناسی و روش های مورد استفاده است . هویت یابی فردی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان  و رابطه آن با عزت نفس، شاخه ای از علم روانشناسی است که روابط عوامل مختلف باهویت یابی فردی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان و طی آن رابطه عزّت نفس با هویت فردی دانش آموزان بررسی شده است. با توجّه به ماهیت موضوع و اهداف آن، تحقیق حاضر به شیوه ی توصیفی- همبستگی اجرا شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل  ۳۵۷ نفرازدانش آموزان دختر دبیرستانی بود که با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت یابی (OMEIS)، عزّت نفس روزنبرگ و پرسشنامه جمعّیت شناختی محقق ساخته، استفاده شد. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی استفاده شد. کلیه ی اطلاعات از نوجوانان دختر  شهرستان اردبیل که درگروه سنی ۱۴ تا ۱۸سال قرارداشتند، درسال ۱۳۹۰ گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلّاعات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت یابی فردی دانش آموزان با متغیرهای عزّت نفس sig=0/00)  )و پیشرفت تحصیلی sig=0/030)  )همبستگی معنی دار و مثبت دارد. از طرف دیگر بین هویت یابی فردی دانش آموزان با توجّه به سطح تحصیلات پدر و مادر و اشتغال مادران تفاوت معنی داری مشاهده نشد یعنی بین تحصیلات والدین با هویت یابی نوجوانان همبستگی وجود ندارد.

مقدمه

تئوری های روان شناسی به گونه مستمر در حال تغییر است و به سوی تکامل گام برمی دارد. فنون آزمایش و تجربه هر لحظه پیچده تر از گذشته می شود و روان شناسان نیز همواره با مسائل تازه روبرو می شوند.

همان گونه که پژوهش های اجتماعی و رفتاری پیچیده تر می شودعلم آمار نیز در مسیر تکاملی، روش های بیشتر و تازه تری را متناسب با موقعیت های بخصوصی عرضه می کند. سرانجام به نقطه ای می رسیم که پژوهنده به آسانی نمی تواند با همه روش های آماری مناسب با کار خود آشنا باشد. شاید منصفانه نیز نباشد که انتظار داشته باشیم پژوهشگر شایسته لزوماً یک آماردان شایسته نیز باشد.امّا واقعیت این است که پژوهشگرتا آن حد که باید در تفکر و حرفه پژوهشی جدی باشد نسبت به تشخیص و درک ابزارهای پژوهشی خود، از جمله فنون آماری که بدون تردید از تدابیر با ارزش پژوهش تجربی است، نیز باید تا حد ممکن علاقمند و کوشا باشد.

همکاری نزدیک بین پژوهشگر و آماردان به حصول این اهداف کمک می کند. اگر پژوهشگر بخواهد مفاهیم علم آمار را به خوبی درک کند و در پیچیدگی های کاربرد مؤثر روش های آن گم نشود، دست کم باید با جنبه های کاربردی این روش ها به ویژه ماهیت نظری آن نیز آشنا باشد.

آمار، مطالعه ای لذت بخش در باب این موضوع است که چگونه می توان جهانی ناشناخته را با گشودن چند دریچه به روی آن، توصیف کرد.با پرداختن به آمار، لذت تفکر به شیوه ای کاملاً جدید را کشف خواهید کرد که قبلاً هرگز آن طور نیندیشیده اید.

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

 مقدمه

فصل اول

۱-۱-تعریف آمار ………………………………………………………….. ۳

۱-۲ویژگی های کلی آمار ……………………………………………. ۳

۱-۳آمار مدرن …………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-۱ویژگی های آمار مدرن ……………………………………………………… ۵

۱-۴نگاه کلی به آمار ………………………………………………………………….. ۵

۱-۵وظایف نظام آماری ……………………………………………………………… ۶

۱-۶آمار در بهداشت ……………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷تعریف روانشناسی  ………………………………………………………….. ۷

۱-۸تحقیقات روان شناسی وانواع آن…………………………………………….. ۷

۱-۹مطالعات همبستگی ………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰مطالعات طولی ……………………………………………….. ۱۰

۱-۱۱شیبه‌سازی رایانه‌ای………………………………………………. ۱۰

۱-۱۲انتقاد و روانشناسی مدرن ………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱۳زیرشاخه‌های روان‌شناسی ……………………………………………. ۱۲

۱-۱۴علم روانشناسی ………………………………………………. ۱۲

۱-۱۵تعریف روان سنجی ……………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۶اهمیت استفاده از روش های آماری در روانشناسی ……………………………….. ۱۳

۱-۱۷اهمیت استفاده از روان سنجی ……………………………………………….. ۱۳

۱-۱۸ کاربردهای روان سنجی و اندازه گیری …………………………………….. ۱۳

۱-۱۹هدف استفاده از آمار استنباطی …………………………………………………… ۱۴

فصل دوم کلیّات ومفاهیم

۲-۱مفاهیم اساسی درآمار …………………………………………………….. ۱۶

۲-۲گسترش نقش آمار در داده های آماری……………………………………………. ۱۶

۲-۳داده ها …………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۱مشخصه های مجموعه های داده ها ……………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۲منابع داده ها …………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۳منابع داخلی و خارجی ………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۴احتیاط های لازم درباره استفاده از منابع داده ها ………………………………………. ۱۸

۲-۳-۵مطالعات آزمایشی وغیر آزمایشی برای داده ها ……………………………………….. ۱۹

۲-۳-۶جمع آوری داده ها …………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۷خطا در داده ها …………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۸ آگاهی از علم آمار در رشته روان شناسی  ……………………………………………. ۲۰

۲-۴سوال در باره ارائه دروس آمار ……………………………………………………………… ۲۱

۲-۵کمی سازی درروان شناسی وعلوم تربیتی  …………………………………………………. ۲۱

۲-۶کاربرد گسترده روش های آماری در زمینه آزمون روان شناختی  …………………………. ۲۲

۲-۷تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۷-۱درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن ……………………………………………….. ۲۵

۲-۷-۲تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی ………………………………………………… ۲۵

۲-۷-۲-۱ تعیین سازه………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۷-۲-۲ تلخیص داده ها……………………………………………………………………. ۲۶

۲-۸آمار به عنوان مطالعه جوامع …………………………………………………… ۲۷

۲-۹آمار بعنوان مطالعه تغییر(پراکندگی) ………………………………………………… ۲۸

۲-۱۰توزیع طبیعی ………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۱نمونه ها ونمونه گیری …………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۱-۱اصول اساسی نمونه گیری …………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۱-۱-۱نمونه گیری تصادفی ساده ……………………………………………………… ۳۵

الف)قرعه کشی ……………………………………………………………………………… ۳۶

ب)جدول انتخاب تصادفی …………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۱-۱-۲نمونه گیری منظم ………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۱-۱-۳نمونه گیری طبقه ای ……………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۱-۱-۴نمونه گیری تصادفی خوشه ای …………………………………………………. ۳۸

۲-۱۱-۱-۵نمونه گیری در دسترس ………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۱-۱-۶نمونه گیری هدفدار ……………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۲آمار توصیفی  …………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۲-۱تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار …………………………………. ۴۰

۲-۱۲-۱-۱جدول بندی داده های اسمی و رتبه ای ………………………………………….. ۴۰

الف) جدول بندی داده های یک متغیری ……………………………………………………. ۴۰

ب) جدول بندی داده های چند متغیری ……………………………………………………… ۴۱

۲-۱۲-۱-۲جدول توزیع فراوانی در داده های دارای مقیاس نسبی و فاصله ای …………… ۴۱

۲-۱۲-۱-۳توزیع فراوانی طبقه بندی شده ………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۲-۱-۴حدود واقعی طبقه ها ……………………………………………………………. ۴۱

۲-۱۲-۱-۵رسم نمودار ها و منحنی ها …………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۲-۱-۵-۱نمودار چند ضلعی…………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۲-۱-۵-۲نمودار هیستوگرام(ستونی) …………………………………………………… ۴۳

۲-۱۲-۱-۵-۳ نمودار فراوانی متراکم(تجمعی)یامنحنی گالتون  ……………………………. ۴۳

۲-۱۲-۱-۵-۴نمودارمیله ای ……………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۲-۱-۵-۵نمودار دایره ای   …………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲-۲شاخص های مرکزی  ………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۲-۲-۱نما……………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲-۲-۲میانه……………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۲-۲-۳میانگین مرکب…………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۲-۳شاخص های پراکندگی ……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۲-۳-۱انحراف چارکی………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۲-۳-۲انحراف استاندارد………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱۲-۳-۳توزیع طبیعی…………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۲-۴همبستگی ……………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۲-۵انواع ضرایب همبستگی ……………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲-۵-۱حالتی که دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری رتبه ای باشد …………….. ۴۸

أ . ضریب همبستگی کرامر و فی ………………………………………………………….. ۴۹

ب . ضریب توافقی c ………………………………………………………………………. 49

ج. ضریب همبستگی لاندا ………………………………………………………………….. ۴۹

د. ضریب همبستگی تاو گودمن کروسکال …………………………………………………. ۵۰

۲-۱۲-۵-۲ضریب همبستگی در حالتی که دو متغیر دارای مقیاس رتبه ای باشند ………… ۵۰

الف. ضریب همبستگی گاما ………………………………………………………………… ۵۰

ب. ضریب همبستگی تاو کندالb …………………………………………………………. 51

ج. ضریب همبستگی تاو کندال …………………………………………………………….. ۵۱

د- ضریب  همبستگیd سامرز …………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۲-۵-۳ ضریب همبستگی در حالتی که دو متغیر فاصله ای نسبی باشد ………………. ۵۲

الف. ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………. ۵۲

ب. ضریب همبستگی اسپیرمن …………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۲-۵-۳متغیرهایی با مقیاس اسمی- رتبه ای و متغیرهای با مقیاس فاصله ای-نسبی ….. ۵۳

الف. ضریب همبستگی چند رشته ای ……………………………………………………… ۵۳

۲-۱۲-۵-۴ سایر ضرایب همبستگی ……………………………………………………….. ۵۳

الف. ضریب همبستگی کاپای کوهن ………………………………………………………. ۵۳

ب. ضریب همبستگی چند حالتی …………………………………………………………… ۵۳

۲-۱۲-۶ضریب تعیین …………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۳آمار استنباطی ……………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۳-۱خطاهای نمونه گیری  ………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۳-۲-آزمون فرض ………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۳-۳آزمون های یک دامنه و دو دامنه ……………………………………………………. ۵۶

۲-۱۳-۴خظاهای نوع اول ودوم ………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱۳-۵گروههای مستقل و همبسته …………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۳-۶آمار پارامتریک وغیر پارامتریک ………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۳-۷استفاده از توزیع t در آزمون فرضیه ………………………………………………… ۵۸

۲-۱۳-۷-۱آزمون فرض درباره میانگین جامعه ……………………………………………. ۵۹

۲-۱۳-۷-۲آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل …………………………… ۵۹

۲-۱۳-۷-۳ آزمون t برای گروه های همبسته ……………………………………………… ۶۰

۲-۱۳-۸آزمون خی دو(مجذور کا) ……………………………………………………………. ۶۰

۲-۱۳-۸-۱تصحیح خی دو ………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۳-۸-۲آزمون تک متغیری مجذور کای ………………………………………………. ۶۲

۲-۱۳-۸-۳شرایط کاربرد آزمون تک متغیری X2 ………………………………………… 63

2-13-8-4آزمون مجذور خی در طبقه بندی های دوطرفی ……………………………….. ۶۳

۲-۱۳-۸-۵محاسبه ضریب همبستگی از طریق مجذورکای ……………………………….. ۶۴

۲-۱۳-۸-۶محدودیت های استفاده از آزمون خی دو ……………………………………….. ۶۴

۲-۱۴پارامترهاوبرآوردها  ………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱۵متغیرها وطبقه بندی آنها …………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۶تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۱۷ مفاهیم اساسی عزت نفس وهویت یابی …………………………………………………… ۷۲

۲-۱۷-۱مفهوم هویت…………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۱۷-۲تعریف مفهومی عزت نفس ………………………………………………………….. ۷۴

۲-۱۷-۱ تعریف مفهومی هویت……………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۷-۳تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… ۷۵

۲-۱۷-۴متغیرهای جامعه شناختی  ……………………………………………………………. ۷۵

۲-۱۷-۵بررسی هویت یابی وعزّت نفس ……………………………………………………… ۷۵

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱جامعه ی آماری …………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۲نمونه ی آماری، آزمودنی ها و چگونگی گزینش ………………………………………… ۸۰

۳-۳آزمون عزّت نفس روزنبرگ ……………………………………………………………… ۸۱

۳-۴پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته …………………………………………………. ۸۱

۳-۵شیوه ی جمع آوری داده ها ……………………………………………………………….. ۸۱

۳-۶ روش های آماری ……………………………………………………………………….. ۸۲

فصل چهارم  تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱توزیع دانش آموزان در  نمونه ی مورد بررسی ……………………………………………. ۸۵

۴-۲توزیع نمونه مورد بررسی برحسب درقیدحیات بودن والدین دانش آموزان ………………… ۸۷

۴-۳توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی ………………………………….. ۸۹

۴-۴توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب سن ………………………………………………… ۹۰

۴-۵توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه مورد بررسی ………………………………………… ۹۲

۴-۶توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی …………………………………………… ۹۴

۴-۷بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ،عزّت نفس …………………………………. ۹۵

۴-۷بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ، هویت یابی فردی ………………………….. ۹۶

۴-۸بررسی همبستگی بین عزت نفس و هویت یابی فردی دانش آموزان ………………………. ۹۷

۴-۹بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات پدر …………………………. ۹۸

۴-۱۰بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات مادر ……………………. ۱۰۱

۴-۱۱رابطه بین پیشرفت تحصیلی وهویت یابی فردی دانش آموزان …………………………. ۱۰۴

۴-۱۲بررسی اشتغال مادر وهویت یابی فردی دانش آموزان ………………………………….. ۱۰۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مباحث…………………………………………………………………. ۱۰۸

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………… ۱۱۰

منابع……………………………………………………………………… ۱۱۱-۱۱۳

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول(۴-۱): توزیع دانش آموزان در  نمونه ی مورد بررسی…………………………………… ۸۵

جدول(۴-۲): توزیع نمونه مورد بررسی برحسب درقیدحیات بودن والدین دانش آموزان ………. ۸۷

جدول(۴-۳): توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی…………………………. ۸۹

جدول(۴-۴): توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب سن……………………………………….. ۹۰

جدول(۴-۵): توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه مورد بررسی……………………………… ۹۲

جدول(۴-۶): توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی …………………………………. ۹۴

جدو ل (۴-۷): ضریب همبستگی سطوح هویت یابی فردی و عزت نفس دانش آموزان ……….. ۹۷

جدول( ۴-۸): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح آشفته         ۹۸

جدول( ۴-۹):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح زودشکل گرفته       ۹۸

جدول( ۴-۱۰): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح به تعویق افتاده     ۹۸

جدول (۴-۱۱): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح پیشرفته    ۹۹

جدول( ۴-۱۲): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی پدر و هویت یابی در سطح کلی         ۹۹

جدول( ۴-۱۳):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح آشفته       ۱۰۱

جدول( ۴-۱۴): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح زود شکل گرفته … ۱۰۱

جدول( ۴-۱۵): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح به تعویق افتاده.. ۱۰۱

جدول( ۴-۱۶): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح پیشرفته   ۱۰۲

جدول( ۴-۱۷): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای تحصیلی مادر و هویت یابی در سطح کلی       ۱۰۲

جدول( ۴-۱۸):ضریب همبستگی سطوح هویت یابی فردی و پیشرفت تحصیلی ……………… ۱۰۴

جدول( ۴-۱۹): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح آشفته        ۱۰۵

جدول( ۴-۲۰):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح زودشکل گرفته .. ۱۰۵

جدول( ۴-۲۱):مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح به تعویق افتاده       ۱۰

جدول( ۴-۲۲): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح پیشرفته     ۱۰۶

جدول( ۴-۲۳): مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای اشتغال مادر و هویت یابی در سطح کلی         ۱۰۶

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار(۲-۱):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۳۰

نمودار(۲-۲):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۳۱

نمودار(۲-۳):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۳۱

نمودار(۴-۱):توزیع دانش آموزان درمدارس نمونه ی موردبررسی ……………………………. ۸۶

نمودار(۴-۲): توزیع نمونه مورد بررسی برحسب درقیدحیات بودن والدین دانش آموزان ……… ۸۸

نمودار(۴-۳): توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی    …………………….. ۸۹

نمودار(۴-۴): توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب سن………………………………………. ۹۱

نمودار(۴-۵): توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه ی مورد بررسی ………………………….. ۹۳

نمودار(۴-۶): توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی………………………………… ۹۴

نمودار(۴-۷):توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب عزت نفس ……………………………….. ۹۵

نمودار(۴-۸): توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب هویت یابی فردی ………………………. ۹۶

نمودار(۴-۹): میانگین هویت یابی فردی دانش آموزان بر حسب سطح تحصیلات پدر ………. ۱۰۰

نمودار(۴-۱۰):میانگین هویت یابی فردی دانش آموزان بر حسب سطح تحصیلات مادر …….. ۱۰۳

 پیوستها

 پیوست الف……………………………………………………………………… جدول اعداد تصادفی

پیوست ب……………………………………………………………………….. جدول توزیع خی دو

پیوست ج………………………………………………………………………………. جدول توزیع t

پیوست د……………………………………………………………………………… جدول توزیع F

پیوست ه…………………………………………………………… جدول ضریب همبستگی پیرسون

پیوست و…………………………………………………………. جدول همبستگی رتبه ای اسپیرمن

پیوست ز………………………………… جدول معنادار بودن آزمون مان ویتنی(آزمون دو دامنه)

پیوست ح………………………………………………………………………… جدول توزیع طبیعی

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه کاربرد آمار , پایان نامه کاربرد آمار در روانشناسی , کاربرد آمار , کاربرد آمار در روانشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو  رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است . بر خلاف گمان برخی مردم ، تربیت به طور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است . شاید گفتة حکیمانه ی کانت متفکر و فیلسوف نامی آلمانی ، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گوید : دو کار هست که در دشواری ، هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد ، مملکت داری و تربیت.
تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی که خود در بارة تربیت کتابهایی نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. این ها همه نشان می دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله های مختلف را طی می کنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند . بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت کنیم. شاید برخی از پدران و مادران گمان می کنند که اگر شرایط مادی و امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه ی خود را به خوبی انجام داده اند حال آنکه وظیفه ی پدر و مادر بسیار فراتر از این هاست.
خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است در این کانون نهال ارزشهای انسانی ـ که بذر آن در لحظه ی آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است ـ باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری ، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند .
نابسامانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماع بستگی کامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد . در خانواده است که انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی که از پدر و مادر دریافت می کند شکل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود.
اگر خانواده ها نقش خود را بدرستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر از قبیل مدرسه ، رسانه های گروه و غیره این خلاء را نمی توانند پر کنند.
دشواریها و پیچیدگیهای تربیت فرزند در دوره نوجوانی بیش از هر دوران دیگر است  زیرا در این دوره نوجوان بطور ناگهانی با جهش فکری و عاطفی خود را از دوران کودکی جدا  می کند. شخصیت کنونی نوجوان می طلبد که خانواده در برخورد با او روشن بین ، شکیبا و هوشیار باشد و به سرعت دریابد که او دیگر یک کودک نیست . از این رو بسیاری از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشکلاتی دارند که اگر از آگاهیهای لازم برخوردار نباشند شاید این مسئله عواقب ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.
بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در برخوردهای نامناسب پدران ، مادران و مربیان دارد . تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ی آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند ، این نشان می دهد که نوجوانان بخوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ناشی از نبود تربیت صحیح است .
پیامبر اسلام (ص) می فرمایند : به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنان دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیر تر می باشند.  و امام علی (ع) می فرمایند : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن که دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب
سرباز زند.
از این جا می توان به نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت نوجوانان دارند پی برد . اگر ما به وظیفه ی بزرگ خود نسبت به این سرمایه های بی نظیر جامعه به نحوی شایسته توجه نکنیم، باید برای رویارویی با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشیم . در آموزشهای دینی ما نیز بر مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزند بسیار تأکید شده است و تصریح شده همچنانکه والدین را بر فرزندان حقوقی است فرزندان را نیز بر والدین خود حقوقی است که از آنها در مورد این حقوق در پیشگاه الهی بازخواست خواهد شد . در روایات اسلامی آمده است : همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر می شود پدر و مادر نیز برای سهل انگاری در انجام وظایف خویش عاق فرزند می شود.

فهرست مطالب:

عنوان

پیشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان کامل موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت مسئله

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

سؤالات

محدودیتها و حدود مطالعه

بی انضباطی

رفتارهای ناشایست

اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه

نقص عضو یا ضعف جسمانی

ضد اجتماعی

ناهنجاریهای روانی

تعریف متغیر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمعیت آماری

جمعیت نمونه

وسیله تحقیق

متن تحقیق

علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی

بیان مجدد مسئله

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

توصیه و پیشنهادات

فهرست منابع و پیوستها

فصل دوم

سابقه موضوع  تحقیق

برخی از ملاحظات تاریخی

نگاهی به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعریف نوجوانی

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

انگیزه ی استقلال طلبی

مشکل تحصیل

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی

فصل چهارم

اختلالات رفتاری

تعریف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوین

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

یکنواختی در روش تدریس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئولیت افراطی معلم

تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفریط در آزادی شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح

شرایط فیزیکی نامناسب

مراجعات مکرر و بی جا به کلاس

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای ناهمساز

سیــری

فصل پنجم

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای  پیشگیری و درمان آنها

ترس

روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از

نگرانی

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

خشم

عصبانیت

ویژگیهای فرد عصبانی

درمان عصبیت

احساس حقارت و خود کم بینی

نشانه های نگرشهای خود کم بینی

حساسیت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزوای شدید

واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران

واکنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرایش به تحقیر دیگران

ناکامـی

علل ناکامی

واکنش نسبت به ناکامی

درمان ناکامی

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبیعی و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی

تعارض

نشانه های رفتاری تعارض

درمان تعارض

نتیجه و پیشنهادات

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بی انضباطی دانش آموزان , بی انضباطی دانش آموزان پسر , علل بی انضباطی , علل بی انضباطی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 142
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو  رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است . بر خلاف گمان برخی مردم ، تربیت به طور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است . شاید گفتة حکیمانه ی کانت متفکر و فیلسوف نامی آلمانی ، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گوید : دو کار هست که در دشواری ، هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد ، مملکت داری و تربیت.
تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی که خود در بارة تربیت کتابهایی نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. این ها همه نشان می دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله های مختلف را طی می کنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند . بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت کنیم. شاید برخی از پدران و مادران گمان می کنند که اگر شرایط مادی و امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه ی خود را به خوبی انجام داده اند حال آنکه وظیفه ی پدر و مادر بسیار فراتر از این هاست.
خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است در این کانون نهال ارزشهای انسانی ـ که بذر آن در لحظه ی آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است ـ باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری ، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند .
نابسامانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماع بستگی کامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد . در خانواده است که انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی که از پدر و مادر دریافت می کند شکل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود.
اگر خانواده ها نقش خود را بدرستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر از قبیل مدرسه ، رسانه های گروه و غیره این خلاء را نمی توانند پر کنند.
دشواریها و پیچیدگیهای تربیت فرزند در دوره نوجوانی بیش از هر دوران دیگر است  زیرا در این دوره نوجوان بطور ناگهانی با جهش فکری و عاطفی خود را از دوران کودکی جدا  می کند. شخصیت کنونی نوجوان می طلبد که خانواده در برخورد با او روشن بین ، شکیبا و هوشیار باشد و به سرعت دریابد که او دیگر یک کودک نیست . از این رو بسیاری از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشکلاتی دارند که اگر از آگاهیهای لازم برخوردار نباشند شاید این مسئله عواقب ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.
بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در برخوردهای نامناسب پدران ، مادران و مربیان دارد . تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ی آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند ، این نشان می دهد که نوجوانان بخوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ناشی از نبود تربیت صحیح است .
پیامبر اسلام (ص) می فرمایند : به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنان دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیر تر می باشند.  و امام علی (ع) می فرمایند : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن که دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب
سرباز زند.
از این جا می توان به نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت نوجوانان دارند پی برد . اگر ما به وظیفه ی بزرگ خود نسبت به این سرمایه های بی نظیر جامعه به نحوی شایسته توجه نکنیم، باید برای رویارویی با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشیم . در آموزشهای دینی ما نیز بر مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزند بسیار تأکید شده است و تصریح شده همچنانکه والدین را بر فرزندان حقوقی است فرزندان را نیز بر والدین خود حقوقی است که از آنها در مورد این حقوق در پیشگاه الهی بازخواست خواهد شد . در روایات اسلامی آمده است : همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر می شود پدر و مادر نیز برای سهل انگاری در انجام وظایف خویش عاق فرزند می شود.

فهرست مطالب:

عنوان

پیشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان کامل موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت مسئله

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

سؤالات

محدودیتها و حدود مطالعه

بی انضباطی

رفتارهای ناشایست

اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه

نقص عضو یا ضعف جسمانی

ضد اجتماعی

ناهنجاریهای روانی

تعریف متغیر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمعیت آماری

جمعیت نمونه

وسیله تحقیق

متن تحقیق

علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی

بیان مجدد مسئله

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

توصیه و پیشنهادات

فهرست منابع و پیوستها

فصل دوم

سابقه موضوع  تحقیق

برخی از ملاحظات تاریخی

نگاهی به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعریف نوجوانی

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

انگیزه ی استقلال طلبی

مشکل تحصیل

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی

فصل چهارم

اختلالات رفتاری

تعریف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوین

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

یکنواختی در روش تدریس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئولیت افراطی معلم

تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفریط در آزادی شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح

شرایط فیزیکی نامناسب

مراجعات مکرر و بی جا به کلاس

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای ناهمساز

سیــری

فصل پنجم

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای  پیشگیری و درمان آنها

ترس

روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از

نگرانی

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

خشم

عصبانیت

ویژگیهای فرد عصبانی

درمان عصبیت

احساس حقارت و خود کم بینی

نشانه های نگرشهای خود کم بینی

حساسیت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزوای شدید

واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران

واکنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرایش به تحقیر دیگران

ناکامـی

علل ناکامی

واکنش نسبت به ناکامی

درمان ناکامی

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبیعی و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی

تعارض

نشانه های رفتاری تعارض

درمان تعارض

نتیجه و پیشنهادات

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بی انضباطی دانش آموزان , بی انضباطی دانش آموزان پسر , علل بی انضباطی , علل بی انضباطی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 172
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو  رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است . بر خلاف گمان برخی مردم ، تربیت به طور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است . شاید گفتة حکیمانه ی کانت متفکر و فیلسوف نامی آلمانی ، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گوید : دو کار هست که در دشواری ، هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد ، مملکت داری و تربیت.
تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی که خود در بارة تربیت کتابهایی نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. این ها همه نشان می دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله های مختلف را طی می کنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند . بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت کنیم. شاید برخی از پدران و مادران گمان می کنند که اگر شرایط مادی و امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه ی خود را به خوبی انجام داده اند حال آنکه وظیفه ی پدر و مادر بسیار فراتر از این هاست.
خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است در این کانون نهال ارزشهای انسانی ـ که بذر آن در لحظه ی آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است ـ باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری ، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند .
نابسامانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماع بستگی کامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد . در خانواده است که انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی که از پدر و مادر دریافت می کند شکل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود.
اگر خانواده ها نقش خود را بدرستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر از قبیل مدرسه ، رسانه های گروه و غیره این خلاء را نمی توانند پر کنند.
دشواریها و پیچیدگیهای تربیت فرزند در دوره نوجوانی بیش از هر دوران دیگر است  زیرا در این دوره نوجوان بطور ناگهانی با جهش فکری و عاطفی خود را از دوران کودکی جدا  می کند. شخصیت کنونی نوجوان می طلبد که خانواده در برخورد با او روشن بین ، شکیبا و هوشیار باشد و به سرعت دریابد که او دیگر یک کودک نیست . از این رو بسیاری از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشکلاتی دارند که اگر از آگاهیهای لازم برخوردار نباشند شاید این مسئله عواقب ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.
بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در برخوردهای نامناسب پدران ، مادران و مربیان دارد . تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ی آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند ، این نشان می دهد که نوجوانان بخوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ناشی از نبود تربیت صحیح است .
پیامبر اسلام (ص) می فرمایند : به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنان دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیر تر می باشند.  و امام علی (ع) می فرمایند : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن که دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب
سرباز زند.
از این جا می توان به نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت نوجوانان دارند پی برد . اگر ما به وظیفه ی بزرگ خود نسبت به این سرمایه های بی نظیر جامعه به نحوی شایسته توجه نکنیم، باید برای رویارویی با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشیم . در آموزشهای دینی ما نیز بر مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزند بسیار تأکید شده است و تصریح شده همچنانکه والدین را بر فرزندان حقوقی است فرزندان را نیز بر والدین خود حقوقی است که از آنها در مورد این حقوق در پیشگاه الهی بازخواست خواهد شد . در روایات اسلامی آمده است : همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر می شود پدر و مادر نیز برای سهل انگاری در انجام وظایف خویش عاق فرزند می شود.

فهرست مطالب:

عنوان

پیشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان کامل موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت مسئله

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

سؤالات

محدودیتها و حدود مطالعه

بی انضباطی

رفتارهای ناشایست

اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه

نقص عضو یا ضعف جسمانی

ضد اجتماعی

ناهنجاریهای روانی

تعریف متغیر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمعیت آماری

جمعیت نمونه

وسیله تحقیق

متن تحقیق

علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی

بیان مجدد مسئله

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

توصیه و پیشنهادات

فهرست منابع و پیوستها

فصل دوم

سابقه موضوع  تحقیق

برخی از ملاحظات تاریخی

نگاهی به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعریف نوجوانی

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

انگیزه ی استقلال طلبی

مشکل تحصیل

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی

فصل چهارم

اختلالات رفتاری

تعریف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوین

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

یکنواختی در روش تدریس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئولیت افراطی معلم

تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفریط در آزادی شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح

شرایط فیزیکی نامناسب

مراجعات مکرر و بی جا به کلاس

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای ناهمساز

سیــری

فصل پنجم

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای  پیشگیری و درمان آنها

ترس

روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از

نگرانی

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

خشم

عصبانیت

ویژگیهای فرد عصبانی

درمان عصبیت

احساس حقارت و خود کم بینی

نشانه های نگرشهای خود کم بینی

حساسیت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزوای شدید

واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران

واکنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرایش به تحقیر دیگران

ناکامـی

علل ناکامی

واکنش نسبت به ناکامی

درمان ناکامی

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبیعی و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی

تعارض

نشانه های رفتاری تعارض

درمان تعارض

نتیجه و پیشنهادات

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بی انضباطی دانش آموزان , بی انضباطی دانش آموزان پسر , علل بی انضباطی , علل بی انضباطی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو  رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است . بر خلاف گمان برخی مردم ، تربیت به طور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است . شاید گفتة حکیمانه ی کانت متفکر و فیلسوف نامی آلمانی ، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گوید : دو کار هست که در دشواری ، هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد ، مملکت داری و تربیت.
تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی که خود در بارة تربیت کتابهایی نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. این ها همه نشان می دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله های مختلف را طی می کنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند . بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت کنیم. شاید برخی از پدران و مادران گمان می کنند که اگر شرایط مادی و امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه ی خود را به خوبی انجام داده اند حال آنکه وظیفه ی پدر و مادر بسیار فراتر از این هاست.
خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است در این کانون نهال ارزشهای انسانی ـ که بذر آن در لحظه ی آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است ـ باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری ، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند .
نابسامانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماع بستگی کامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد . در خانواده است که انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی که از پدر و مادر دریافت می کند شکل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود.
اگر خانواده ها نقش خود را بدرستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر از قبیل مدرسه ، رسانه های گروه و غیره این خلاء را نمی توانند پر کنند.
دشواریها و پیچیدگیهای تربیت فرزند در دوره نوجوانی بیش از هر دوران دیگر است  زیرا در این دوره نوجوان بطور ناگهانی با جهش فکری و عاطفی خود را از دوران کودکی جدا  می کند. شخصیت کنونی نوجوان می طلبد که خانواده در برخورد با او روشن بین ، شکیبا و هوشیار باشد و به سرعت دریابد که او دیگر یک کودک نیست . از این رو بسیاری از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشکلاتی دارند که اگر از آگاهیهای لازم برخوردار نباشند شاید این مسئله عواقب ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.
بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در برخوردهای نامناسب پدران ، مادران و مربیان دارد . تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ی آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند ، این نشان می دهد که نوجوانان بخوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ناشی از نبود تربیت صحیح است .
پیامبر اسلام (ص) می فرمایند : به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنان دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیر تر می باشند.  و امام علی (ع) می فرمایند : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن که دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب
سرباز زند.
از این جا می توان به نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت نوجوانان دارند پی برد . اگر ما به وظیفه ی بزرگ خود نسبت به این سرمایه های بی نظیر جامعه به نحوی شایسته توجه نکنیم، باید برای رویارویی با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشیم . در آموزشهای دینی ما نیز بر مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزند بسیار تأکید شده است و تصریح شده همچنانکه والدین را بر فرزندان حقوقی است فرزندان را نیز بر والدین خود حقوقی است که از آنها در مورد این حقوق در پیشگاه الهی بازخواست خواهد شد . در روایات اسلامی آمده است : همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر می شود پدر و مادر نیز برای سهل انگاری در انجام وظایف خویش عاق فرزند می شود.

فهرست مطالب:

عنوان

پیشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان کامل موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت مسئله

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

سؤالات

محدودیتها و حدود مطالعه

بی انضباطی

رفتارهای ناشایست

اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه

نقص عضو یا ضعف جسمانی

ضد اجتماعی

ناهنجاریهای روانی

تعریف متغیر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمعیت آماری

جمعیت نمونه

وسیله تحقیق

متن تحقیق

علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی

بیان مجدد مسئله

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

توصیه و پیشنهادات

فهرست منابع و پیوستها

فصل دوم

سابقه موضوع  تحقیق

برخی از ملاحظات تاریخی

نگاهی به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعریف نوجوانی

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

انگیزه ی استقلال طلبی

مشکل تحصیل

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی

فصل چهارم

اختلالات رفتاری

تعریف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوین

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

یکنواختی در روش تدریس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئولیت افراطی معلم

تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفریط در آزادی شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح

شرایط فیزیکی نامناسب

مراجعات مکرر و بی جا به کلاس

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای ناهمساز

سیــری

فصل پنجم

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای  پیشگیری و درمان آنها

ترس

روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از

نگرانی

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

خشم

عصبانیت

ویژگیهای فرد عصبانی

درمان عصبیت

احساس حقارت و خود کم بینی

نشانه های نگرشهای خود کم بینی

حساسیت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزوای شدید

واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران

واکنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرایش به تحقیر دیگران

ناکامـی

علل ناکامی

واکنش نسبت به ناکامی

درمان ناکامی

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبیعی و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی

تعارض

نشانه های رفتاری تعارض

درمان تعارض

نتیجه و پیشنهادات

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بی انضباطی دانش آموزان , بی انضباطی دانش آموزان پسر , علل بی انضباطی , علل بی انضباطی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 146
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو  رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است . بر خلاف گمان برخی مردم ، تربیت به طور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است . شاید گفتة حکیمانه ی کانت متفکر و فیلسوف نامی آلمانی ، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گوید : دو کار هست که در دشواری ، هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد ، مملکت داری و تربیت.
تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی که خود در بارة تربیت کتابهایی نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. این ها همه نشان می دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله های مختلف را طی می کنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند . بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت کنیم. شاید برخی از پدران و مادران گمان می کنند که اگر شرایط مادی و امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه ی خود را به خوبی انجام داده اند حال آنکه وظیفه ی پدر و مادر بسیار فراتر از این هاست.
خانواده کانون پذیرایی از نسل آینده است در این کانون نهال ارزشهای انسانی ـ که بذر آن در لحظه ی آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است ـ باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری ، روحی و اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند .
نابسامانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماع بستگی کامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد . در خانواده است که انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی که از پدر و مادر دریافت می کند شکل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود.
اگر خانواده ها نقش خود را بدرستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر از قبیل مدرسه ، رسانه های گروه و غیره این خلاء را نمی توانند پر کنند.
دشواریها و پیچیدگیهای تربیت فرزند در دوره نوجوانی بیش از هر دوران دیگر است  زیرا در این دوره نوجوان بطور ناگهانی با جهش فکری و عاطفی خود را از دوران کودکی جدا  می کند. شخصیت کنونی نوجوان می طلبد که خانواده در برخورد با او روشن بین ، شکیبا و هوشیار باشد و به سرعت دریابد که او دیگر یک کودک نیست . از این رو بسیاری از خانواده ها در روابط خود با فرزندان نوجوان مشکلاتی دارند که اگر از آگاهیهای لازم برخوردار نباشند شاید این مسئله عواقب ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.
بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در برخوردهای نامناسب پدران ، مادران و مربیان دارد . تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ی آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند ، این نشان می دهد که نوجوانان بخوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ناشی از نبود تربیت صحیح است .
پیامبر اسلام (ص) می فرمایند : به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنان دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیر تر می باشند.  و امام علی (ع) می فرمایند : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن که دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب
سرباز زند.
از این جا می توان به نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت نوجوانان دارند پی برد . اگر ما به وظیفه ی بزرگ خود نسبت به این سرمایه های بی نظیر جامعه به نحوی شایسته توجه نکنیم، باید برای رویارویی با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشیم . در آموزشهای دینی ما نیز بر مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزند بسیار تأکید شده است و تصریح شده همچنانکه والدین را بر فرزندان حقوقی است فرزندان را نیز بر والدین خود حقوقی است که از آنها در مورد این حقوق در پیشگاه الهی بازخواست خواهد شد . در روایات اسلامی آمده است : همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر می شود پدر و مادر نیز برای سهل انگاری در انجام وظایف خویش عاق فرزند می شود.

فهرست مطالب:

عنوان

پیشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان کامل موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت مسئله

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

سؤالات

محدودیتها و حدود مطالعه

بی انضباطی

رفتارهای ناشایست

اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه

نقص عضو یا ضعف جسمانی

ضد اجتماعی

ناهنجاریهای روانی

تعریف متغیر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمعیت آماری

جمعیت نمونه

وسیله تحقیق

متن تحقیق

علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی

بیان مجدد مسئله

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

توصیه و پیشنهادات

فهرست منابع و پیوستها

فصل دوم

سابقه موضوع  تحقیق

برخی از ملاحظات تاریخی

نگاهی به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعریف نوجوانی

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

انگیزه ی استقلال طلبی

مشکل تحصیل

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی

فصل چهارم

اختلالات رفتاری

تعریف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوین

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

یکنواختی در روش تدریس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئولیت افراطی معلم

تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفریط در آزادی شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح

شرایط فیزیکی نامناسب

مراجعات مکرر و بی جا به کلاس

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای ناهمساز

سیــری

فصل پنجم

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای  پیشگیری و درمان آنها

ترس

روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از

نگرانی

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

خشم

عصبانیت

ویژگیهای فرد عصبانی

درمان عصبیت

احساس حقارت و خود کم بینی

نشانه های نگرشهای خود کم بینی

حساسیت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزوای شدید

واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران

واکنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرایش به تحقیر دیگران

ناکامـی

علل ناکامی

واکنش نسبت به ناکامی

درمان ناکامی

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبیعی و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی

تعارض

نشانه های رفتاری تعارض

درمان تعارض

نتیجه و پیشنهادات

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بی انضباطی دانش آموزان , بی انضباطی دانش آموزان پسر , علل بی انضباطی , علل بی انضباطی دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

« بچه های خیابانی»
کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیاانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. تویی که نامت در هیچ کجا با مهر و بی مهر ثبت نشده است.
ما این کار کوچک را با تمام مهری کخ در وجودم نهفته است به شما شکوفه های شهرم تقدیم می کنم.
فصل اول
مقدمه پژوهش
مقدمه:
انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.
اصولاًمددکاران  کسانی که با کودکان کار و  خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.
ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان  کار و خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.
موثر با کودکان کار و خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها د سه زمینه (ایجاد) ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت)مد نظر می باشد
برای چه تحقیق
هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این کودکان است ، پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و عملی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان درNGOهای مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی ناصر خسرو،خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی شوش،خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی مولوی و …فراهم می نماید چرا که کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای دولتی و خیریه باید ه آن توجه زیادی بکنند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
در رابطه با پرورش کودکان کا و خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با کودکان کار و خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات کودکان خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم.
دوران کودکی ، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند.

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله

هدف تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فص دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه

تعاریف کودکان کار و خیابانی

خصوصیات کودکان خیابانی

ساختار اجتماعی کودکان خیابانی

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی

علل پیدایش کودکان خیابانی

ارتباط چیست

شناخت فراگرد (فرایند)

مدلهای فراگرد ارتباط

هدف از برقرراری ارتباط چیست

مبانی ارتباط اثر بخش

موانع ارتباطی

مهارت های روابط انسانی

مراحل بهبود ارتباط

نظریه نیاز و ارتباط موثر

محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا

مدل ارتباطی گربنر

مدل ارتباطی NLP

برقراری ارتباط روشن

روبرو شدن با مقاومت

راههای برخورد با مقاومت

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

کراحل تحقیق

جامعه آماری

نمونه و رشو نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش جمع اوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم

نتیجه گیری

مقدمه

نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان

اولویتهای مددکاران برتر

نتیجه گیری کلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک

نتیجه گیری

فصل پنجم

بحث

محدودیتهای پژوهش

چکیده

پیشنهادات

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: ارتباط موثر با کودکان , ارتباط موثر با کودکان خیابانی , روشهای ایجاد ارتباط موثر , کودکان خیابانی ,
:: بازدید از این مطلب : 121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

 

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 

 طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

فهرست مطالب

مقدمه  ۳

انگیزه و روش تحقیق  ۵

طرح فرضیه    ۶

بخش اول: کلیات و مفاهیم     ۷

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال        ۷

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان     ۷

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان  ۷

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری          ۷

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان  ۹

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران    ۱۰

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام     ۱۲

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهکار         ۱۲

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال    ۱۵

بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس۲۹

گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ  ۳۵

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)        ۴۲

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران   ۴۶

فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس        ۵۴

۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون    ۶۴

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲       ۶۵

۱)       بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )  ۶۷

۱-۱)   ماده ۴۹ و تعریف طفل ۶۸

گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس          ۷۹

بند اول ) مبنای دفاعیات        ۷۹

معیار  تشخیص خوب وبد     ۹۲

بند چهارم)  افراد  بین چهارده  تا هجده سال  ۹۶

مقایسه  دو نظام حقوقی ایران و انگلستان  در  مسوولیت  کیفری اطفال :      ۱۰۵

گفتار سوم:  حکم سواد آموزی درداخل کانون:         ۱۱۱

گفتار  اول :  دستور حضور در مراکز مراقبتی ۱۱۳

مبحث  سوم:  احکام توفیقی   ۱۱۵

نتیجه گیری و پیشنهاد:         ۱۲۴

ضمیمه ۱۲۸

فصل دوم : آیین دادرسی        ۱۳۱

فصل سوم : آراء و تصمیمات  ۱۳۵

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات         ۱۳۷

۱- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛     ۱۳۸

۲- اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی که متهم  تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛   ۱۳۸

۳- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد۱۳۸

۴- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛      ۱۳۸

۵- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن .       ۱۳۸

ماده۳۸- احکام دادگا‌ه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفویا تخفیف‌مجازات محکومان قرارنمی گیرد.          ۱۳۸

ماده۳۹- در کلیة محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا   سه سال معلق نماید .       ۱۳۸

ماده۴۰- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید .      ۱۳۸

۱)       فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت    ۱۴۰

۲)       فصل ششم : سایر مقررات      ۱۴۱

منابع و مأخذ   ۱۴۲

الف :  منابع فارسی     ۱۴۲

ج:  منابع انگلیسی:     ۱۴۵

د: مقالات       ۱۴۵

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بزهکاری اطفال , بزهکاری ,
:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بررسی عشق در جامعه امروزی:

امروز یکی از خلاهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می خورد که اولین قربانی آزادی و بی بند و باری امروز زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسیار شدید و عالی است. در جسمانی امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق های شرقی از قبیل عشق های مجنون و لیلی، و خسرو شیرین رشد و نمو نمی کند.

از این داستانها می توان فهمید که زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترس مرد تا کجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سرنیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است! قطعاً درک زن این حقیقت را در تمایل او و به پوشش بدن خود و مخفی کردن خود به صورت یک راز تاثیر فراوان داشته است.

مولوی، عارف نازک اندیش و دوربین خودمان مثلی بسیار عالی در این زمینه می آورد. اول درباره تسلط معنوی زن بر مرد سخن می گوید، آن گاه راجع به تاثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و معصومیت زن و در بالا بردن مقام او در گداختن مرد در آتش عشق و سوز مثل لطیفی می آورد: آن ها را به آب و آتش تشبیه می کند می گوید مثل مرد مثل آب است و مثل زن مثل آتش، اگر حائل از میان آب و آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه می کند و آن را خاموش می سازد. اما اگر حائل و حاجبی میان آن دو برقرار باشد مثل این که آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن کنند آن وقت است که آتش آب را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اندک اندک او را گرم می کند و احیاناً جوشش و غلیان در او به وجود می آورد، تا آن جا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می سازد.

مرد بر خلاف آن چه تصور می رود در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است. مرد همیشه عزت و استغنا و بی اعتنای زن را نسبت به خود ستوده است.

به طور کلی رابطه ای است میان دست نارسی و فراق از یک طرف و عشق و سوز و گرانبهایی از طرف دیگر، یعنی عشق در زمینه فراق ها و دست نارسیها می شکفد و هنر و زیبایی در زمینه عشق رشد و نمو می یابد. نظامی می گوید:

چه خوش نازی است ناز خوبرویان                 زدیده رانده را از دیده جویان.

همچنین داستانی را که عشق می سراید، مسیر خونین عشاق را بازگو می کند و قصه های معنوی را با ما در میان می گذارد. به این جهت عشقی که در اعماق جان آدمی طنین می اندازد کار هر بی سرو پایی نیست.

عشق کار نازکان نرم نیست               عشق کار پهلوانان است ای پسر

سراغ گرفتن عشق از مردم امروزی که نه جان در درون دارند و نه آرمان در بیرون مانند آب پاشیدن به روی ماهی مرده ای است که مدت ها از آب بیرون افتاده است.

لذا در جامعه امروزی ما واژه عشق مانند بسیاری از کلمات و دیگر، به واژه ای غریب و ناآشنا مبدل گشته است. که این مسئله خود ریشه در مسائل دینی و اعتقادی افراد جامعه دارد. متاسفانه در جامعه کنونی ما تا کسی دم از عشق می زند به علت فرهنگ غلط رواج یافته در جامعه آن فرد مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتند که این خود به علت پایین بودن سطح آگاهی مردم از عشق و نبود فرهنگ صحیح در این زمینه دارد. همچنانکه به علت هوسبازی و بی آلایشی مردم در جامعه می توان این نتیجه را گرفت که عشق دستخوش بی اعتمادی ها و سوء ظن ها و بد گمانی ها به دست مردم کور دل جامعه ما شود.

فهرست

پیشگفتار ۳

بررسی عشق در جامعه امروزی: ۵

ماهیت عشق: ۹

تعریف عشق: ۱۱

اقسام عشق: ۱۴

شهادت اشک: ۲۰

تفاوت و شباهت عشق حقیقی و مجازی: ۲۲

عشق از دیدگاه احادیث و قرآن: ۲۶

راه رسیدن از عشق مجازی به عشق حقیقی: ۲۸

قصه یوسف (ع) و زلیخا: ۳۹

بررسی نظریه ابن سینا: ۴۰

فضایل عشق: ۴۴

بررسی نیروی عشق و محبت در اجتماع: ۴۷

رابطه بین عشق و عفاف: ۵۰

عشق، هوس: ۵۵

زنگ خطر: ۶۹

چرا باید عاشق شویم؟ چرا نباید عاشق شویم؟ ۷۴

حرف آخر: ۷۶

آیا راستی سخن عشق را پایانی هست؟ ۸۴

منابع: ۸۵

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی عشق , بررسی عشق در جامعه , بررسی عشق در جامعه امروزی , عشق در جامعه امروزی ,
:: بازدید از این مطلب : 137
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنشهای افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر نتیدگی را اتخاذ می کنند ضروری کرده است.

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: بهداشت روانی در دوران مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری باعث عقب ماندگی نیست.

معیار اصلی قضاوت درباره بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.

انسان سالم توانایی را دارد که به طور دائم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد. برای نیل به این هدف او به همکاری دو عنصر حیاتی نیاز دارد: شخص و محیط.

اگر خود شخص را کنار بگذاریم هرچه در اطراف باقی می ماند محیط محسوب خواهد شد. بنابراین برای هر شخص محیط های مختلفی وجود دارد: مدرسه، محیط کار، محل سکونت و غیره.

می توان عوامل تشکیل دهنده محیط کار را به دو گروه عمده تقسیم کرد: عوامل فیزیکی و عوامل انسانی.

«فهرست مطالب»
عنوان    صفحه
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
تنیدگی حرفه ای
منابع وابسته به محیط کار
تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی
تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار
منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط
تنیدگی ارتباطی
الف- مدیران
ب- افراد تابع
سبک مدیریت و روابط انسانی
تامین بهداشت روانی
ویژگی های افرادی که سلامت روانی دارند
عملیاتی که سلامتی روانی را به خطر می اندازد
روابط میان فردی
خستگی ناشی از شغل
فشا رناشی از کار
اهمیت رضایت شغلی
نگرش کلی فرد نسبت به شغلش
فصل سوم
تعریف آمار
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم
تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج کمی و کلی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سلامت روانی , رضایت شغلی معلمان , رضایت شغلی معلمان در مدارس , سلامت روانی مدیران ,
:: بازدید از این مطلب : 165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنشهای افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر نتیدگی را اتخاذ می کنند ضروری کرده است.

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: بهداشت روانی در دوران مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری باعث عقب ماندگی نیست.

معیار اصلی قضاوت درباره بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.

انسان سالم توانایی را دارد که به طور دائم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد. برای نیل به این هدف او به همکاری دو عنصر حیاتی نیاز دارد: شخص و محیط.

اگر خود شخص را کنار بگذاریم هرچه در اطراف باقی می ماند محیط محسوب خواهد شد. بنابراین برای هر شخص محیط های مختلفی وجود دارد: مدرسه، محیط کار، محل سکونت و غیره.

می توان عوامل تشکیل دهنده محیط کار را به دو گروه عمده تقسیم کرد: عوامل فیزیکی و عوامل انسانی.

«فهرست مطالب»
عنوان    صفحه
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
تنیدگی حرفه ای
منابع وابسته به محیط کار
تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی
تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار
منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط
تنیدگی ارتباطی
الف- مدیران
ب- افراد تابع
سبک مدیریت و روابط انسانی
تامین بهداشت روانی
ویژگی های افرادی که سلامت روانی دارند
عملیاتی که سلامتی روانی را به خطر می اندازد
روابط میان فردی
خستگی ناشی از شغل
فشا رناشی از کار
اهمیت رضایت شغلی
نگرش کلی فرد نسبت به شغلش
فصل سوم
تعریف آمار
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم
تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج کمی و کلی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سلامت روانی , رضایت شغلی معلمان , رضایت شغلی معلمان در مدارس , سلامت روانی مدیران ,
:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به تنیدگی و پیامدهای آن هوشیار شده اند. والدین و فرزندان می دانند که هسته خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه های روز افزون را تامین کنند. هشیاری فزاینده افراد نسبت به رویدادهای ضربه آمیز زندگی لزوم توجه را به واکنشهای افراد و شیوه ای که در رویارویی با عناصر نتیدگی را اتخاذ می کنند ضروری کرده است.

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: بهداشت روانی در دوران مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری باعث عقب ماندگی نیست.

معیار اصلی قضاوت درباره بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد.

انسان سالم توانایی را دارد که به طور دائم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد. برای نیل به این هدف او به همکاری دو عنصر حیاتی نیاز دارد: شخص و محیط.

اگر خود شخص را کنار بگذاریم هرچه در اطراف باقی می ماند محیط محسوب خواهد شد. بنابراین برای هر شخص محیط های مختلفی وجود دارد: مدرسه، محیط کار، محل سکونت و غیره.

می توان عوامل تشکیل دهنده محیط کار را به دو گروه عمده تقسیم کرد: عوامل فیزیکی و عوامل انسانی.

«فهرست مطالب»
عنوان    صفحه
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
تنیدگی حرفه ای
منابع وابسته به محیط کار
تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی
تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار
منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط
تنیدگی ارتباطی
الف- مدیران
ب- افراد تابع
سبک مدیریت و روابط انسانی
تامین بهداشت روانی
ویژگی های افرادی که سلامت روانی دارند
عملیاتی که سلامتی روانی را به خطر می اندازد
روابط میان فردی
خستگی ناشی از شغل
فشا رناشی از کار
اهمیت رضایت شغلی
نگرش کلی فرد نسبت به شغلش
فصل سوم
تعریف آمار
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
فصل چهارم
تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج کمی و کلی پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سلامت روانی , رضایت شغلی معلمان , رضایت شغلی معلمان در مدارس , سلامت روانی مدیران ,
:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior) ، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation) ، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوتها فقط در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می‌شود. هر جامعه برای آنکه بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش می‌دهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
واژه «شخصیت» در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع «صفت اخلاقی یا برجسته» است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمی‌شود «او با شخصیت است» یعنی «او» فردی با ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را با «کارآیی و جاذبه اجتماعی خود» تحت تأثیر قرار دهد. در درسهایی که با عنوان «پرورش شخصیت» تبلیغ و دایر می‌شود، سعی بر این است که به افراد مهارتهای اجتماعی بخصوصی یاد داده ، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه ، کلمه «بی‌شخصیت» قرار دارد که به معنی داشتن «ویژگیهای منفی» است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آنها «شخصیت خوب یا بد» صحبت می‌شود که هر یک ویژگیهایی را می‌رسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده می‌شود مثلا وقتی گفته می‌شود«او پرخاشگر است» یعنی ویژگی و خصوصیت غالب «او» پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت «احترام» به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت «علمی ، اخلاقی یا سیاسی» بکار می‌رود نظیر «شخصیت سیاسی ، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …».
دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است در روانشناسی افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. الف

فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………. ۸

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم،پیشینه ، تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۴

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

دیدگاههایی درباره شخصیت……………………………………………………………………… ۱۶

شخصیت از نظر فروم………………………………………………………………………………… ۱۶

شخصیت از نظر یونگر……………………………………………………………………………….. ۱۷

شخصیت از نظر ماری……………………………………………………………………………….. ۱۷

نگرش فرانکل به شخصیت………………………………………………………………………….. ۱۸

نگرش مزلو به شخصیت…………………………………………………………………………….. ۱۸

چشم اندازی به رشد شخصیت ………………………………………………………………….. ۱۸

دیدگاههایی در باره رشد شخصیت ………………………………………………………….. ۱۹

رشد شخصیت از نظر یونگر………………………………………………………………………. ۱۹

رشد شخصیت از نظر ماری………………………………………………………………………. ۲۰

عوامل موثر بر رشد شخصیت……………………………………………………………………. ۲۰

نظریه های نسخ شناسی شخصیت…………………………………………………………….. ۲۱

نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت…………………………………………………………….. ۲۳

نظریه کاتل………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

نظریه انسان گرایی در شخصیت………………………………………………………………… ۲۵

نظریه های شناختی شخصیت…………………………………………………………………….. ۲۶

ماهیت شخصیت ………………………………………………………………………………………… ۲۷

سنجش شخصیت……………………………………………………………………………………….. ۲۸

مسائل اساسی در سنجش شخصیت………………………………………………………….. ۲۸

اعتبار………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

مهار …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

میل به مهار…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

توهم مهار…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار………………………………………………………………….. ۳۲

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار ………………………………………………………… ۳۳

واکنش در برابر از دست دادن مهار…………………………………………………………… ۳۵

جایگاه مهار………………………………………………………………………………………………… ۳۵

جایگاه مهار درونی – بیرونی ……………………………………………………………………. ۳۷

طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر……………………………………………………………….. ۴۰

جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر………………………………………………… ۴۲

نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………… ۴۳

توان رفتاری ………………………………………………………………………………………………. ۴۳

انتظار………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

ارزش تقویت………………………………………………………………………………………………. ۴۴

موقعیت روان شناختی ………………………………………………………………………………. ۴۵

آزادی حرکت………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود……………………………………………………. ۴۶

انگیزش رفتار از نظر راتر………………………………………………………………………….. ۴۸

انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار…………………………………………………….. ۴۹

نظریه اسناد………………………………………………………………………………………………… ۵۳

اسنادهای بعد از موفقیت و شکست……………………………………………………………. ۵۳

تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد……………………………………………………… ۵۵

دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد………………………………………………………………… ۵۶

زمینه های کاربردی آزمونها……………………………………………………………………… ۵۸

زمینه تحصیلی …………………………………………………………………………………………… ۵۹

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۶۲

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

منابع ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی جایگاه بیرونی , بررسی جایگاه درونی , بررسی جایگاه مهار بیرونی , بررسی جایگاه مهار درونی , جایگاه مهار درونی , رضایت تحصیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior) ، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation) ، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوتها فقط در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می‌شود. هر جامعه برای آنکه بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش می‌دهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
واژه «شخصیت» در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع «صفت اخلاقی یا برجسته» است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمی‌شود «او با شخصیت است» یعنی «او» فردی با ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را با «کارآیی و جاذبه اجتماعی خود» تحت تأثیر قرار دهد. در درسهایی که با عنوان «پرورش شخصیت» تبلیغ و دایر می‌شود، سعی بر این است که به افراد مهارتهای اجتماعی بخصوصی یاد داده ، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه ، کلمه «بی‌شخصیت» قرار دارد که به معنی داشتن «ویژگیهای منفی» است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آنها «شخصیت خوب یا بد» صحبت می‌شود که هر یک ویژگیهایی را می‌رسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده می‌شود مثلا وقتی گفته می‌شود«او پرخاشگر است» یعنی ویژگی و خصوصیت غالب «او» پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت «احترام» به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت «علمی ، اخلاقی یا سیاسی» بکار می‌رود نظیر «شخصیت سیاسی ، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …».
دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است در روانشناسی افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. الف

فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………. ۸

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم،پیشینه ، تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۴

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

دیدگاههایی درباره شخصیت……………………………………………………………………… ۱۶

شخصیت از نظر فروم………………………………………………………………………………… ۱۶

شخصیت از نظر یونگر……………………………………………………………………………….. ۱۷

شخصیت از نظر ماری……………………………………………………………………………….. ۱۷

نگرش فرانکل به شخصیت………………………………………………………………………….. ۱۸

نگرش مزلو به شخصیت…………………………………………………………………………….. ۱۸

چشم اندازی به رشد شخصیت ………………………………………………………………….. ۱۸

دیدگاههایی در باره رشد شخصیت ………………………………………………………….. ۱۹

رشد شخصیت از نظر یونگر………………………………………………………………………. ۱۹

رشد شخصیت از نظر ماری………………………………………………………………………. ۲۰

عوامل موثر بر رشد شخصیت……………………………………………………………………. ۲۰

نظریه های نسخ شناسی شخصیت…………………………………………………………….. ۲۱

نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت…………………………………………………………….. ۲۳

نظریه کاتل………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

نظریه انسان گرایی در شخصیت………………………………………………………………… ۲۵

نظریه های شناختی شخصیت…………………………………………………………………….. ۲۶

ماهیت شخصیت ………………………………………………………………………………………… ۲۷

سنجش شخصیت……………………………………………………………………………………….. ۲۸

مسائل اساسی در سنجش شخصیت………………………………………………………….. ۲۸

اعتبار………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

مهار …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

میل به مهار…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

توهم مهار…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار………………………………………………………………….. ۳۲

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار ………………………………………………………… ۳۳

واکنش در برابر از دست دادن مهار…………………………………………………………… ۳۵

جایگاه مهار………………………………………………………………………………………………… ۳۵

جایگاه مهار درونی – بیرونی ……………………………………………………………………. ۳۷

طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر……………………………………………………………….. ۴۰

جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر………………………………………………… ۴۲

نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………… ۴۳

توان رفتاری ………………………………………………………………………………………………. ۴۳

انتظار………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

ارزش تقویت………………………………………………………………………………………………. ۴۴

موقعیت روان شناختی ………………………………………………………………………………. ۴۵

آزادی حرکت………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود……………………………………………………. ۴۶

انگیزش رفتار از نظر راتر………………………………………………………………………….. ۴۸

انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار…………………………………………………….. ۴۹

نظریه اسناد………………………………………………………………………………………………… ۵۳

اسنادهای بعد از موفقیت و شکست……………………………………………………………. ۵۳

تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد……………………………………………………… ۵۵

دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد………………………………………………………………… ۵۶

زمینه های کاربردی آزمونها……………………………………………………………………… ۵۸

زمینه تحصیلی …………………………………………………………………………………………… ۵۹

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۶۲

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

منابع ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: جایگاه مهار بیرونی , جایگاه مهار درونی , رضایت تحصیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مساله
کودکان گلهای زندگی هستند که اگر نور خورشید تربیت به آنها بتابد و اگر از جویبار آگاهی آب بنوشند و باز هم اگر مورد توجه ،‌لطف و نوازش کافی قرار گیرند عطرشان باغ زندگی را فرا می گیرد ، اگر چنین نباشد ، کویری را بوجود می آورند بی بروبار که نه باغ ، بلکه خارستان است و اولین سنگ بنای سازندگی شخصیت کودکان و در نهایت سازندگی اجتماع در  همین سالهای اولیه گذاشته می شود و لذا هم از نظر کیفی و هم از حیث کمی این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است .
بنا به سفارش نبی اکرم (ص) که می فرماید (العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر) که دانش در کودکی مانند نقش بر سنگ است  . و یا غزالی اشاره ای به این مطلب دارد که (هر کار که عظیم بود ، تخم آن اندر کودکی افکنده باشند  )
در این راستا فردریک فروبل آلمانی سیستمی از بازیهای آموزشی را برای کودکان ابداع کرد و برای نخستین بار کودکستانی را در سال ۱۸۳۷ در بلانکبرک آلمان  بنا نهاد و در سال ۱۸۵۵ اولین کودکستان در آمریکا توسط کارل شورز تاسیس شد .

فهرست مطالب
بیان مساله    ۳
دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد ؟    ۶
اهمیت و ضرورت موضوع     ۷
اهداف تحقیق    ۱۳
فرضیه تحقیق    ۱۴
تعریف متغیر ها    ۱۵
لزوم برداشتی نو و دیدی تازه     ۱۶
نگرشی بر وضعیت آموزش وپرورش قبل ازدبستان درپاره ای ازکشورهای جهان    ۱۸
انواع  دوره های پیش دبستانی و ویژگیهای برنامه های آنها    ۳۰
تاریخچه کودکستان و عوامل بوجود آورندة آن    ۳۴
دورة اساس یا قصد کلی دوره پیش از دبستان    ۴۱
پیشینه تحقیق    ۴۳
روش تحقیق    ۵۱
جامعه آماری    ۵۱
روش نمونه گیری (تعیین حجم نمونه)    ۵۲
ابزار جمع آوری اطلاعات    ۵۳
روش تحلیل داده ها    ۵۳
روش ارائه یافته ها    ۵۴
تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۴
بحث و نتیجه گیری    ۵۸
مشخص کردن فرضیه :    ۶۰
محدودیت های تحقیق    ۶۱
پیشنهادات    ۶۲

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: آموزش در دوران کودکی , آموزش کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
عنوان        صفحه
فصل اول
کلیات و مقدمه
۱-۱ مقدمه    ………………………………………………………    ۳
۱-۲ بیان مسئله    ……………………………………………………    ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    …………………………………………    ۵
۱-۴ اهداف تحقیق    …………………………………………………    ۶
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق    ………………………………………    ۶
۱-۶ متغیرهای تحقیق    ………………………………………………    ۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی    …………………………………………    ۸
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق    ……………………………………………    ۱۱
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان    …………………………………………    ۱۱
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان    …………………………………    ۱۲
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران    …………………………………    ۱۴
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف    ………………………    ۱۷
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب    ……………………………………    ۱۸
۲-۱-۶ اصول سلامت روان    …………………………………………    ۲۰
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان    ………………………………………    ۲۳
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان    ………………………    ۲۵
۲-۱-۹ جمع بندی    …………………………………………………    ۲۸
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق    ……………………………………………    ۲۹
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران    ………………………………………    ۲۹
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان    ………………………………    ۳۱
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ روش تحقیق    …………………………………………………    ۳۸
۳-۲ جامعه آماری    …………………………………………………    ۳۸
۳-۳ نمونه تحقیق    …………………………………………………    ۳۹
۳-۴ ابزار تحقیق    …………………………………………………    ۳۹
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون    ……………………………………    ۴۰
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون    ……………………………    ۴۰
۳-۴-۳ نمره برش آزمون    ……………………………………………    ۴۱
۳-۵-۳ پایایی آزمون    ………………………………………………    ۴۲
۳-۶ اعتبار پرسشنامه    …………………………………………………    ۴۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا    ………………………………    ۴۳
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری    …………………………………………    ۴۳
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    …………………………………    ۴۵
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه    ……………………………    ۴۸
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق    ……………………………    ۵۰
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری    ……………………………………………    ۵۹
۵-۲ نتیجه گیری کلی    ………………………………………………    ۶۱
۵-۳ محدودیت های تحقیق    …………………………………………    ۶۱
۵-۴ پیشنهادات تحقیق    ………………………………………………    ۶۲
منابع تحقیق    ………………………………………………………    ۶۳
پیوست
پیوست    …………………………………………………………    ۶۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران        ۳۵
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    …………………………    ۴۶
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه    …………………………    ۴۸
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون    …………………………    ۵۰
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی    ……    ۵۲
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال    ………………    ۵۳
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها    …………………………………    ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت    …………………    ۵۴
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت    ……………    ۵۶
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی    …………    ۵۶
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان    ……    ۴۶
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان    ………    ۴۸
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال    …………………………    ۵۰
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت    ……………    ۵۲

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سلامت روانی , سلامت روانی , سلامت روانی کارکنان , سلامت روانی کارکنان بهزیستی , کارکنان بهزیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
عنوان        صفحه
فصل اول
کلیات و مقدمه
۱-۱ مقدمه    ………………………………………………………    ۳
۱-۲ بیان مسئله    ……………………………………………………    ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    …………………………………………    ۵
۱-۴ اهداف تحقیق    …………………………………………………    ۶
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق    ………………………………………    ۶
۱-۶ متغیرهای تحقیق    ………………………………………………    ۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی    …………………………………………    ۸
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق    ……………………………………………    ۱۱
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان    …………………………………………    ۱۱
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان    …………………………………    ۱۲
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران    …………………………………    ۱۴
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف    ………………………    ۱۷
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب    ……………………………………    ۱۸
۲-۱-۶ اصول سلامت روان    …………………………………………    ۲۰
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان    ………………………………………    ۲۳
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان    ………………………    ۲۵
۲-۱-۹ جمع بندی    …………………………………………………    ۲۸
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق    ……………………………………………    ۲۹
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران    ………………………………………    ۲۹
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان    ………………………………    ۳۱
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ روش تحقیق    …………………………………………………    ۳۸
۳-۲ جامعه آماری    …………………………………………………    ۳۸
۳-۳ نمونه تحقیق    …………………………………………………    ۳۹
۳-۴ ابزار تحقیق    …………………………………………………    ۳۹
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون    ……………………………………    ۴۰
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون    ……………………………    ۴۰
۳-۴-۳ نمره برش آزمون    ……………………………………………    ۴۱
۳-۵-۳ پایایی آزمون    ………………………………………………    ۴۲
۳-۶ اعتبار پرسشنامه    …………………………………………………    ۴۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا    ………………………………    ۴۳
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری    …………………………………………    ۴۳
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    …………………………………    ۴۵
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه    ……………………………    ۴۸
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق    ……………………………    ۵۰
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری    ……………………………………………    ۵۹
۵-۲ نتیجه گیری کلی    ………………………………………………    ۶۱
۵-۳ محدودیت های تحقیق    …………………………………………    ۶۱
۵-۴ پیشنهادات تحقیق    ………………………………………………    ۶۲
منابع تحقیق    ………………………………………………………    ۶۳
پیوست
پیوست    …………………………………………………………    ۶۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران        ۳۵
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    …………………………    ۴۶
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه    …………………………    ۴۸
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون    …………………………    ۵۰
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی    ……    ۵۲
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال    ………………    ۵۳
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها    …………………………………    ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت    …………………    ۵۴
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت    ……………    ۵۶
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی    …………    ۵۶
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان    ……    ۴۶
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان    ………    ۴۸
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال    …………………………    ۵۰
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت    ……………    ۵۲

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سلامت روانی , سلامت روانی کارکنان , سلامت روانی کارکنان بهزیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
عنوان        صفحه
فصل اول
کلیات و مقدمه
۱-۱ مقدمه    ………………………………………………………    ۳
۱-۲ بیان مسئله    ……………………………………………………    ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    …………………………………………    ۵
۱-۴ اهداف تحقیق    …………………………………………………    ۶
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق    ………………………………………    ۶
۱-۶ متغیرهای تحقیق    ………………………………………………    ۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی    …………………………………………    ۸
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق    ……………………………………………    ۱۱
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان    …………………………………………    ۱۱
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان    …………………………………    ۱۲
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران    …………………………………    ۱۴
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف    ………………………    ۱۷
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب    ……………………………………    ۱۸
۲-۱-۶ اصول سلامت روان    …………………………………………    ۲۰
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان    ………………………………………    ۲۳
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان    ………………………    ۲۵
۲-۱-۹ جمع بندی    …………………………………………………    ۲۸
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق    ……………………………………………    ۲۹
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران    ………………………………………    ۲۹
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان    ………………………………    ۳۱
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ روش تحقیق    …………………………………………………    ۳۸
۳-۲ جامعه آماری    …………………………………………………    ۳۸
۳-۳ نمونه تحقیق    …………………………………………………    ۳۹
۳-۴ ابزار تحقیق    …………………………………………………    ۳۹
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون    ……………………………………    ۴۰
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون    ……………………………    ۴۰
۳-۴-۳ نمره برش آزمون    ……………………………………………    ۴۱
۳-۵-۳ پایایی آزمون    ………………………………………………    ۴۲
۳-۶ اعتبار پرسشنامه    …………………………………………………    ۴۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا    ………………………………    ۴۳
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری    …………………………………………    ۴۳
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    …………………………………    ۴۵
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه    ……………………………    ۴۸
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق    ……………………………    ۵۰
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری    ……………………………………………    ۵۹
۵-۲ نتیجه گیری کلی    ………………………………………………    ۶۱
۵-۳ محدودیت های تحقیق    …………………………………………    ۶۱
۵-۴ پیشنهادات تحقیق    ………………………………………………    ۶۲
منابع تحقیق    ………………………………………………………    ۶۳
پیوست
پیوست    …………………………………………………………    ۶۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران        ۳۵
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    …………………………    ۴۶
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه    …………………………    ۴۸
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون    …………………………    ۵۰
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی    ……    ۵۲
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال    ………………    ۵۳
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها    …………………………………    ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت    …………………    ۵۴
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت    ……………    ۵۶
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی    …………    ۵۶
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان    ……    ۴۶
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان    ………    ۴۸
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال    …………………………    ۵۰
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت    ……………    ۵۲

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی سلامت روانی کارکنان , سلامت روانی کارکنان , سلامت روانی کارکنان بهزیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  تقاضای مردم بویژه روستانشینان جهت دستیابی فرزندانشان به آموزش وپرورش تشدید گردید در مقابل این تقاضاهای روز افزون  آموزش وپرورش  از یک سو با محدودیت امکانات و منابع انسانی  پراکندگی وکمی جمعیت و گستردگی روستاها مواجه بوده است واز سوی دیگر تعهدات نظام در قبال پاسخگویی به نیازها و لزوم پای بندی به محرومیت زدایی و تحت پوشش کامل آموزش وپرورش کشور با علاقه مندی کامل مصمم شدند در مورد نحوه ی ادامه تحصیل خیل فارغ التحصیلان دوره ی ابتدایی و لزوم توسعه ی آموزش راهنمایی تحصیلی در نقاط روستایی و عشایر با استفاده از مدارس شبانه روزی چاره جویی نماید.

اینکه چرا باید آموزش وپرورش در جامعه ی روستایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد دلایل و توجیهات متعددی دارد که به بخشی از انها اشاره می گردد:

الف. آگاهی روزافزون روستانشینان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی از یک طرف و لزوم محرومیت زدایی وکاهش فاصله ی شهر وروستااز لحاظ فرصت های آموزشی وشاخص هایی مانند نرخ های گذر تحصیلی دانش اموزان از یک دوره به دوره ی تحصیلی دیگر  همواره لزوم برنامه ریزهای آموزشی بیشتر برای فرزندان روستائیان را ایجاب می کند.

ب. توسعه ی اقتصادی اجتماعی  فرهنگی روستا منوط به ایجاد فرصت های آموزشی است و تامین و تربیت نیروی انسانی مولد وکار آمد و ماندگار در روستا ها در بخش های مختلف بخصوص و بخش های اموزشی و بهداشتی توجه به توسعه ی مدارس در روستاها را طلب می کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

پیشگفتار    …………………………………………….

فصل اول :طرح تحقیق ……………….

موضوع تحقیق……………………………….. الف

معرفی مدارس شبانه روزی ……………………………  د

خود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی…….. ه

فصل دوم:تاریخچه قارچ

قارچ یک غذای ارزشمند……………………………….. ۱

تاریخ       ………………………………………….. ۵

فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی ……..  ۱۲

پرورش قارچ صدفی …………………………………  ۱۳

فضای مورد نیاز …………………………………….. ۱۳

محیط ونحوه کشت قارچ صدفی ………………………. ۱۴

بذر زنی     ………………………………………….  ۱۴

کنترل –دماونور قارچ صدفی ………………………… ۱۵

آبیاری-میزان تولید …………………………………..  ۱۵

کشت در قفسه یا تاقچه……………………………….. ۱۸

کشت در بطری ………………………………………  ۱۸

کشت روی کنده درخت ……………………………….  ۱۹

عوامل مهم در کشت قارچ …………………………….  ۱۹

اسپان       …………………………………………..  ۲۱

انواع محیط کشت …………………………………….  ۲۱

انواع بستر کشت ……………………………………..  ۲۳

شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ ……………….  ۲۵

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ ………………… ۲۷

کیت قارچ   …………………………………………..  ۳۱

روش نگهداری از قارچ صدفی ……………………….  ۳۲

مشکلات احتمالی در پرورش قارچ ……………………  ۳۳

فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ …….  ۳۷

اهداف طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی …………  ۳۸

کشت-فضاومحیط کاشت قارچ …………………………  ۴۰

بذر زنی     ………………………………………….  ۴۲

کنترل ودما …………………………………………..  ۴۳

هزینه های تولیدی قارچ صدفی ……………………….  ۴۴

کشت قارچ دکمه ای ………………………………….  ۴۷

فازهای کمپوست سازی ………………………………. ۴۷

پنجه دوانی-برداشت-نظافت سالن …………………….. ۴۸

براورد هزینه های تولید قارچ دکمه ای ……………….  ۴۹

پیش بینی میزان تولید…………………………………. ۵۲

فصل پنجم:پرورش قارچ در منزل …………..  ۵۴

فصل کاشت ………………………………………….  ۵۵

اطاق پرورش کاشت ………………………………….  ۵۵

نحوه اسکلت بندی …………………………………….  ۵۸

چکیده ی تحقیق ………………………………………  ۶۷

منابع ومآخذ ………………………………………….. ۷۰

طرح خود  اتکایی مدارس شبانه روزی  (پرورش قارچ)

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: خود اتکایی در مدارس , طرح خود اتکایی در مدارس , طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی , پرورش قارچ ,
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

خلاصه گزارش

 مقدمه

پلاستیکها به علت خواص مختلفی که دارند اغلب جایگزین مواد طبیعی شده و بدین ترتیب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. حتی امروزه از آنها در ساخت اعضاء داخلی بدن نیز استفاده می شود.

برای تهیه پلاستیکها به طور کلی نیاز به مونومرها می باشد، تنوع و تعدد پلاستیکها ایجاب می کند که مونومرهای متعددی نیز منظور ساخته شود. طرز تهیه این مونومرها و در نتیجه چگونگی تولید پلاستیکها کار بسیار پیچیده ای می باشد که در اینجا به آن پرداخته نمی شود.

در حال حاضر پلاستیکهای مختلفی با خواص کاملاً متفاوت توسط سازندگان گوناگون در دنیا ساخته و به بازار عرضه می شود.

در طرح حاضر به تحلیل شرایط تولید و محاسبات فنی، اقتصادی و مالی شرکت تولید کننده قطعات پلاستیکی مورد استفاده در حمام که یکی از شاخه های کوچک از محصولات پلاستیکی است، پرداخته شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه

۱-   خلاصه گزارش بررسی فنی

۲-   خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح

۳-   خلاصه بررسی مالی

 

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

۱-   مشخصات متقاضی

۱-۱       شرکت

۱-۲       سهامداران

۱-۳       مدیریت

۱-۴       کارکنان

۲-   سابقه مالی شرکت

 

بخش دوم – بررسی فنی

۱-   هدف از اجرای طرح

۲-   ظرفیت و نحوه برآورد آن

۳-   برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش

۳-۱- ظرفیت تولید

۴- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)

۴-۱- تکنولوژی تولید

۴-۲- روش تولید

۵- مواد اولیه طرح

۶- کنترل کیفیت

۷- محیط زیست

۸- برنامه زمانبندی اجرای طرح

۹- هزینه های ثابت طرح

۹-۱- زمین

۹-۲- محوطه و ساختمان سازی

۹-۳- ماشین آلات و تجهیزات

۹-۴- تأسیسات

۹-۵- جدول وسایط حمل و نقل

۹-۶- ملزومات اداری

۹-۷- هزینه پیش بینی نشده

۹-۸- هزینه های قبل از بهره برداری

۱۰- سرمایه در گردش طرح

۱۱- نحوه تأمین منابع مالی

۱۲- هزینه های تولید سالیانه

۱۲-۱- مواد اولیه

۱۲-۲- نیروی انسانی

۱۲-۳- انرژی مصرفی

۱۲-۴- هزینه نگهداری و تعمیرات

۱۲-۵- هزینه پیش بینی نشده تولید

۱۲-۶- هزینه استهلاک

۱۲-۷- هزینه تسهیلات مالی

۱۲-۸- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید

۱۳- برنامه فروش

۱۴- شاخص های اقتصادی طرح

 

بخش سوم – بررسی بازار

۱-   مقدمه

۲-   مشخصات محصول

۳-   عرضه

۳-۱- تولیدات داخلی

۴- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه

۵- قیمت فروش محصولات

۶- نتیجه گیری و پیشنهاد

 

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

 

بخش پنجم – مدارک ثبتی

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: تولید قطعات پلاستیک , قطعات پلاستیک , تولید قطعات ,
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

قسمت اول :  فصل اول

تاریخچه بیمه:

بخش اول: تاریخچه بیمه در جهان

پیشینه:

بیمه که شکل تکامل یافته تعاون وهمکاری بین افراد است از روزگار قدیم وبه اشکتل مختلف وجود داشته که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:

۱- هامورابی پادشاه بابل در۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قوانینی وضع کرده بود که بر اساس آن کاروان هایی که کالاهای تجاری حمل می کردند مورد حمایت قرار می گرفتند؛ بدین صورت که اگر مال التجاره های آنان مورد دستبرد،سرقت ویا حتی سایر حوادث قرار می گرفت وبه آنها خسارت وارد می شد اهالی شهر بلبل آن خسارتها را جبران می کردند.

۲- در مصرقدیم، سنگتراشان ومومیاگران قوانینی وضع کرده بودند که در صورت فوت هر یک از اعضا سایرین هزینه های کفن ودفن او را بپردازند ویا وراث اورا مورد حمایت قرار دهند .

۳- بیمه که شکل واقعی – ونه امروزی – اولین بار برای حمایت کشتی های تجاری در برابر خطرات دریا و دزدان دریایی بوجود آمد . ساز وکار این حمایت نیز از طریق وام دریایی بود؛ بدین صورت که وام گیرنده متعهد بود چنانچه کشتی حامل کالای او سالم به مقصد برسد مبلغی را به عنوان حق التضمین به وام دهنده بدهد ، اما اگر کشتی در اثر این دو عامل از بین می رفت وام دهنده از اصل وفرع وام خود صرفنظر         می کرد.

پیدایش بیمه:

تا قرن ۱۴ میلادی بیمه به شکل کنونی وجود نداشت وحتی بیمه های حمل ونقل دریایی که قبل از این زمان رایج بود منضم به قرارداد حمل ونقل کالا در کشتی بود وبه شکل مستقل نبود . قرن ۱۴ مبدا پیدایش بیمه به شکل کنونی است ،از اواخر این قرن قرارداد بیمه از قرارداد حمل کالا در کشتی جدا شد وپس از آن بیمه های مستقل به سرعت رشد کردند.

یک قرن پس از آن عده ای از بازرگانان وتجار حرفه خود را منحصرا بیمه گری قرار دادند وبدین ترتیب بیمه گری حرفه ای رسما از قرن ۱۵ شروع شد.

  فهرست مطالب

قسمت اول : کلیات بیمه       

فصل اول : تاریخچه بیمهَ

بخش اول:تاریخچه بیمه در جهان…………………………………………………..  ۱۱

پیشینه…………………………………………………………………………………………………………..    ۱۱

پیدایش بیمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

لویدز لندن……………………………………………………………………………………………………….۱۳

بیمه در عصر حاضر………………………………………………………………………………………….. ۱۴

بخش دوم: تاریخچه بیمه درایران ………………………………………………….. ۱۴

سابقه ………………………………………………………………………………………………………….    ۱۴

نخستین گام…………………………………………………………………………………………………….  ۱۵

شروع فعالیت…………………………………………………………………………………………………   ۱۵

تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی ……………………………………………………………………………….۱۶

بیمه پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………………. ۱۶

فصل دوم : مفاهیم کلی

بخش اول:تعریف بیمه…………………………………………………………………..  ۱۸

تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….  ۱۸

تعریف فرهنگستان ایران…………………………………………………………………………………….  ۱۸

تعریف قانون بیمه……………………………………………………………………………………………… ۱۸

تعریف فنی …………………………………………………………………………………………………….  ۱۹

بخش دوم:عقد بیمه………………………………………………………………………. ۱۹

تعریف …………………………………………………………………………………………………………..  ۱۹

شرایط صحت عقد …………………………………………………………………………………………….۱۹

خصوصیات عقد بیمه ……………………………………………………………………………………….. ۲۱

بخش سوم:اجزای بیمه………………………………………………………………….. ۲۲

بیمه گر…………………………………………………………………………………………………………    ۲۲

عنوان                                                                                                                    صفحه

بیمه گذار………………………………………………………………………………………………………   ۲۲

بیمه نامه …………………………………………………………………………………………………………  ۲۲

موضوع بیمه ……………………………………………………………………………………………………  ۲۳

حق بیمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

خسارت ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فرانشیز …………………………………………………………………………………………………………..۲۳

بخش چهارم:شرایط بیمه نامه………………………………………………………… ۲۴

۱-   شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………. ۲۴

۲- شرایط خصوصی ………………………………………………………………………………….. ۲۴

۳- شرایط ویژه………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش پنجم : انواع بیمه …………………………………………………………….۲۵

بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۲۵

بیمه های بازرگانی ………………………………………………………………………………………۲۶

    صفحه

فصل سوم: اصول بیمه

۱-   اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………..۲۷

۲-   اصل غرامت …………………………………………………………………………………………۲۸

۳-   اصل نفع بیمه ای……………………………………………………………………………………  ۲۸

۴-   اصل جانشینی ……………………………………………………………………………………….۲۸

۵-   اصل مشارکت …………………………………………………………………………………….. ۲۹

۶-   اصل داوری ………………………………………………………………………………………….۲۹

۷-   اصل علت نزدیکی …………………………………………………………………………………۲۹

۸-   اصل اتکایی …………………………………………………………………………………………۳۰

فصل چهارم: چارت سازمانی شرکت بیمه…………………………………………. ۳۲

شرح وظایف……………………………………………………………………………….۳۳

قسمت دوم : انواع بیمه

فصل پنجم: بیمه آتش سوزی

     صفحه

بخش اول: بیمه آتش سوزی ……………………………………………………..۳۷

تعریف بیمه آتش سوزی ……………………………………………………………………………..۳۷

خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………۳۷

خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….۳۸

اموالی که بیمه نمی شوند ………………………………………………………………………………۳۸

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی ………………………………………………………………..۳۸

محاسبه حق بیمه ………………………………………………………………………………………….۳۹

مدت بیمه نامه  …………………………………………………………………………………………..۴۰

فسخ بیمه نامه ……………………………………………………………………………………………..۴۰

ابطال بیمه نامه ………………………………………………………………………………………….. ۴۰

بخش دوم : خطرات اضافی ……………………………………………………….۴۱

۱-   بیمه زلزله …………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-   بیمه سیل ……………………………………………………………………………………………..۴۲

      عنوان                                                                                                              صفحه

۳-   بیمه توفان ……………………………………………………………………………………………۴۲

۴-   بیمه دزدی با شکستن حرز ……………………………………………………………………..۴۳

۵-   بیمه شکست شیشه ………………………………………………………………………………..۴۳

۷- بیمه سقوط هواپیما ………………………………………………………………………………. ۴۳

فصل ششم: بیمه اتومبیل

تعریف ……………………………………………………………………………………………………۴۵

بخش اول: بیمه بدنه ……………………………………………………………….۴۶

تعریف …………………………………………………………………………………………………….۴۶

خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….۴۶

خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….۴۶

مراحل صدور بیمه نامه ………………………………………………………………………………….۴۷

پرداخت خسارت …………………………………………………………………………………………۴۷

بخش دوم : بیمه شخص ثالث ……………………………………………………..۴۸

     صفحه

اشخاص ثالث ……………………………………………………………………………………………..۴۸

اشخاصی که ثالث محسوب نمی شوند ……………………………………………………………۴۸

خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….۴۹

خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………..۴۹

بیمه دیه …………………………………………………………………………………………………….۵۰

کارت سبز ……………………………………………………………………………………………….۵۰

  بخش سوم: بیمه حوادث سرنشین …………………………………………………..۵۱

تعریف سرنشین ……………………………………………………………………………………………….۵۱

بیمه حوادث سرنشین ……………………………………………………………………………………….۵۲

خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….۵۲

خطرات خارج از تعهد …………………………………………………………………………………….۵۲

فصل هفتم: بیمه های زندگی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۵۳

               صفحه

بخش اول: بیمه عمر ………………………………………………………………….۵۳

تعریف ………………………………………………………………………………………………………۵۴

انواع بیمه عمر …………………………………………………………………………………………….۵۴

خطرات تحت پوشش ………………………………………………………………………………….۵۵

بخش دوم : بیمه حوادث …………………………………………………………..۵۵

تعربف حادثه ……………………………………………………………………………………………..۵۵

انواع خطر …………………………………………………………………………………………………۵۶

خطرهایی که بیمه می شوند …………………………………………………………………………۵۶

خطرهایی که بیمه نمی شوند ………………………………………………………………………….۵۶

فصل هشتم: بیمه مسئولیت

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………۵۸

تعریف مسئولیت ………………………………………………………………………………………..۵۸

تعریف بیمه مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………..۵۹

      صفحه

انواع بیمه مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………۵۹

خسارت های قابل پرداخت ………………………………………………………………………..۶۰

خسارت های غیر قابل پرداخت ……………………………………………………………………۶۰

فصل نهم: بیمه هواپیما:

 بخش اول : بیمه بدنه هواپیما ………………………………………………………..۶۲

تعریف ………………………………………………………………………………………………………….۶۲

خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….۶۲

خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………………۶۳

عوامل موثر در تعیین حق بیمه بدنه ………………………………………………………………………۶۳

فرانشیز ………………………………………………………………………………………………………….۶۴

بخش دوم : بیمه مسئولیت مدنی هواپیما …………………………………………..۶۴

۱-   در قبال مسافر وبار مسافر ………………………………………………………………………..۶۴

۲-   حمل کالا ومحمولات پستی ……………………………………………………………………۶۵

مسئولیت قانونی عمومی ……………………………………………………………………………………۶۵

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای , کارآفرینی شرکت بیمه , کارآفرینی شرکت بیمه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

به زبان ساده « کارآفرینی» همان ، فرآیند تاسیس یک کسب وکار ( شرکت) بر مبنای یک فکر و ایده ی نو است . یک یا گروهی از افراد که به آنها « کارآفرین» می گوییم، فرصتی نوین را کشف، یا خلق میکنند . و برپایه ی آن ، شرکت یا موسسه ای خصوصی بنیان نهاده ، به قول معروف ، دل را به دریا زده ، وارد عرصه ی بازار ورقابت می شوند. کار آفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است . هر فردی ، تواناییوتمایل به کارآفرینی ندارد . به همین علت و باتوجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی کارآفرینی در اقتصادهای نوین ( ایجاد شرکت های کوچک ومتوسط) ، کشورهای مختلف، مصممانه برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه ی خود تدارک دیده اند ، تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند . موفق ترین کشور در این زمینه ، آمریکا است . متاسفانه در کشور ما ، افراد بیشتر روحیه « کارمندی » دارند تا کارآفرینی و خطرپذیری. امیدوارم مدیران کشور بکوشند برمبنای یک برنامه ریزی جدی، به ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور نایل آیند.

فرهنگ کارآفرینی

فرهنگ را میتوان مجموعه ای از باورها ، آیین ها ، اندیشه ها ، آداب ورسوم ، و ارزش های حاکم بریک جامعه دانست . به دیگر سخن ، فرهنگ مقوله ای است که ، در سطح جامعه و گروه ، و درتعامل میان آن ها معنا می یابد . و شیوه ی برقراری ارتباط وتعامل را میان افراد آن جامعه بیان می کند . برمبنای فرهنگ است که افراد ، تجارب ،تصورات وعقاید خود را با یکدیگر مبادله می کنند . فرهنگ را می توان نظامی فکری دانست که ، در گفتار و رفتار جامعه متجلی می شود . در یک نگرش کلی و جامع،« فرهنگ» شیوه و اسلول زندگی است . از این منظر ، فرههنگ مقوله ای در حال تحول، که از بسیاری از شرایطاجتماعی ، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تاثیر می پذیرد.

اگر از دیدگاه « شیوه ی زندگی» به فرهنگ بنگریم ، نمی توانیم آن را از مقوله ی کار ونحوه ی کسب درآمد جدا بدانیم.  کار و فرهنگ همواره و در تمامی جوامع بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته اند روش های رایج کسب و درامد ، تا حد زیادی برنحوه ی رفتار افراد وتعامل آنها موثراست . گسترش کارآفرینی نیز، به عنوان عامل ایجاد اشتغال وتولید ثروت در جامعه، نتایج فرهنگی ویژه ای را رد پی خواهد داست که قابل تامل وبررسی است .

ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ ، از دو سو قابل بحث است . از یک سو، نتایج کارآفرینی است که برجامعه تاثیر میگذارد و از سوی دیگر ، خود فرآیند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که ، هم متاثر از مبانی فرهنگ جامعه است ، وهم می تواند درآن ، تحولات اساسی ایجاد کند .

از یک سو کارآفرینی باایجاد فرصت های شغلی وتولید ثروت و بهبود شرایطاقتصادی ، پیش زمینه ی اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است . با برآورده شدن نیازهای اولیه ی معیشتی ، زمینه برای بروز ینازهای عالی تر انسانی فراهم می شود که ، اگر در مسیر ی درست هدایت شود ، به شکوفایی وتعالی انسان ها وجامعه می انجامد . علاوه بر این ، نوآوری که از مشخصه های اساسی کارآفرینی است ، منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارائه خدمات جدیدتر و متنوع تر می شود و به این ترتیب قدرت انتخاب مردم افزایش می یابد و زندگی ساده تر می شود . با بالارفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت ، فرصت های بیشتری برای فعالیت های فرهنگی ایجاد واین امر در درازمدت موجب تشکیل و گسترش تشکل های مردمی می شود که با هدایت مناسب آن ها ، می توان گام های بلندی در جهت ارتقای فرهنگی جامعه برداشت .

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

فرهنگ کارآفرینی…………………………………………………………………………………………. ۱

کارآفرینی،فرهنگ درک تغییر و کشف فرست…………………………………………………………………. ۴

کارآفرینی،فرهنگ مشارکت………………………………………………………………………………… ۵

کارآفرینی، فرهنگ خلاقیت………………………………………………………………………………… ۶

کارآفرینی،فرهنگ استقلال طلبی و قبول مسئولیت…………………………………………………………… ۶

کارآفرینی، فرهنگ خطرپذیری……………………………………………………………………………… ۷

گسترش و فرهنگ کارآفرینی، تولید و سرمایه گذاری…………………………………………………………. ۹

سیاست گذاری اشتغال……………………………………………………………………………………… ۹

کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………. ۱۷

ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………….. ۱۸

مرکز کنترل درونی………………………………………………………………………………………… ۱۹

استقلال طلبی…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

نیاز به توفیق……………………………………………………………………………………………… ۲۰

مخاطره…………………………………………………………………………………………………… ۲۱

آینده نگری……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

تحمل شکست…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………. ۲۲

توانایی ساخت تیم های کاری………………………………………………………………………………. ۲۳

خوش بینی……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تحمل ابهام……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

روندهای جدید در مطالعه…………………………………………………………………………………… ۲۴

ظهور دانشگاه کارآفرین و توسعه تکاملی علم و فرهنگ……………………………………………………….. ۲۸

ضرورت کارآفرینی در دانشگاه ها……………………………………………………………………………. ۳۰

ارزش کارآ،رینی……………………………………………………………………………………………. ۳۳

دانشگاه کارآفرین و صنعت………………………………………………………………………………….. ۳۴

کارآفرین توام با فن آوری…………………………………………………………………………………… ۳۵

کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………… ۳۸

فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات…………………………………………………………….. ۴۱

افزایش سرعت…………………………………………………………………………………………….. ۴۲

افزایش دقت………………………………………………………………………………………………. ۴۲

کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات………………………………………………………………………. ۴۲

رفع برخی از فسادهای مالی………………………………………………………………………………… ۴۳

ایجاد امکان کار تمام وقت………………………………………………………………………………….. ۴۳

ایجاد امکان همکاری از راه دور……………………………………………………………………………… ۴۳

معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….. ۵۳

 

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: فرهنگ کارآفرینی ,
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

به نام خالق هستی که شیر را نوشیدنی گوارا گردانید تا اهل ایمان را عبرتی از قدرت لایزال او باشد و بهشتیان را به نهرهای آن وعده داد تا لذت رضوان خویش را کامل گرداند.

اگرچه این نوشیدنی حیات بخش، منبع غنی از ترکیبات مورد نیاز بدن بوده ودانشمندان هر روز ابعاد تازه ای از اسرار این غذای کامل را کشف و به جوامع ارائه می دهند متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف سرانه آن در ایران حدود نصف استانداردهای مطلوب می باشد.

پوکی استخوان –  بیماری خاموش :

زنان هشت برابر بیشتر از مردان دچار پوکی استخوان می شوند:

به اعتقاد محققان، احتمال دچار شدن به پوکی استخوان در موارد زیر بیشتر است:

سن بیش از ۵۰ سال، زن بودن، یائسگی، نخوردن یا کم خوردن لبنیات، قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، جثه کوچک،پوست روشن،ورزش نکردن،سیگار کشیدن، استفاده دراز مدت از داروهای ضد انعقاد(کوروتون)، داشتن افراد مبتلا به پوکی استخوان در میان خویشاوندان، استفاده از غذاهای پر نمک،نوشیدن الکل و قهوه زیاد و بعضی از اختلالات هورمونی مانند پرکاری تیروئید و کم کاری غدد جنسی.

درپوکی استخوان ، استخوان ها به شدت شکننده می شوند و ممکن است با ضربه های کوچک و حتی خود به خود بشکنند،کلسیم در این میان برای بازسازی و استحکام استخوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر کلسیم بدن کافی نباشد استخوان پوک و شکننده می شود. پوکی استخوان علامتی ندارد. یک نکته بازدارنده در جهت اطلاع از این بیماری این است که معمولا شخص بعد از شکستگی به وجود آن پی می برد. در بعضی از افراد پوکی استخوان به صورت خمیدگی ستون فقرات بروز می کند. بهترین روش تشخیص پوکی استخوان سنجش تراکم استخوانی (رانسیتو متری) است که  با نظر پزشک صورت می گیرد.

پوکی استخوان به راحتی قابل پیش گیری است : ورزش و فعالیت بدنی، عدم مصرف سیگار، روزانه حداقل ده دقیقه در معرض نور خورشید قرار گرفتن و از همه مهمتر استفاده از مواد حاوی کلسیم به ویژه لبنیات از مهم ترین عوامل مؤثر در پیش گیری از این بیماری پر هزینه است.

فهرست :

عنوان                                                                                                         صفحه

بخش اول: مقدمه                                                                ۶

پوکی استخوان بیماری خاموش                                              ۶

  بخش دوم :  کلیات درباره شرکت                                         ۱۰

خلاصه فعالیت تعاونی                                                                    ۱۰

تاریخچه شرکت                                                                  ۱۱

تنظیم دوایربه خدماتی و تولیدی                                              ۱۵

چارت سازمانی                                                                   ۱۶

بخش سوم: آزمایشگاه                                                         ۱۷

خطوط تولید                                                                       ۲۰

مراحل پاستوریزاسیون شیر                                                  ۲۰

تولید پنیر سفید مخصوص صبحانه                                          ۲۱

مراحل ساخت کره پاستوریزه                                                ۳۲

خط تولید دوغ پاستوریزه                                                      ۳۳

مراحل تولید خامه قنادی شیرین شده                                       ۳۳

خط تولید کشک مایع                                                            ۳۴

مراحل تولید پنیر پیتزا                                                          ۳۶

خط تولید ماست خامه ای                                                      ۳۸

بخش چهارم : انبار                                                              ۳۹

انبار های سرپوشیده                                                            ۳۹

انبار های باز                                                                      ۳۹

وظایف انباردار                                                                   ۳۹

انواع موجودی های انبار                                                       ۴۰

کالای انتقالی از سایر انبار ها و اجناس بر گشتی                        ۴۲

مدارک خرید                                                                      ۴۴

تحویل کالا به انبار                                                               ۴۴

تحویل دائم                                                                        ۴۵

نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار                                  ۴۵

در خواست کالا و مواد از انبار                                                        ۴۶

تحویل وخروج کالا ازانبار                                                     ۴۷

کارتکس انبار                                                                     ۵۱

گزارش موجودی از انبار                                                      ۵۳

اصول ایمنی و حفاظت انبار                                                   ۵۴

بخش پنجم : مقدمه                                                             ۵۶

عوامل موثر در بالا بردن میزان فروش                                    ۵۷

بازاریابی و تبلیغات                                                              ۵۸

 مزایای تبلیغات                                                                   ۵۹

وظایف مدیر بازاریابی و فروش                                              ۶۰

بخش ششم : دایره سرپرستی                                                         ۶۱

نقش واحد سرپرستی به عنوان جزیی از سیستم                         ۶۱

اصول مدیریت و سرپرستی                                                   ۶۲

واحد خرید مواد                                                                  ۶۵

خرید های داخلی                                                                 ۶۶

در خواست خرید مواد                                                                   ۶۶

سفارش کالا به فروشنده                                                       ۶۷

بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده                                    ۶۸

بخش هفتم : گردش حساب های صنعتی                                   ۶۹

فهرست حساب های ترازنامه ای                                             ۷۰

فهرست  حساب های سود و زیانی                                          ۷۲

بهای تمام شده کالای فروخته شده                                          ۷۳

هزینه ها                                                                           ۷۴

سایر درآمدها                                                                    ۷۴

کسور درآمد                                                                      ۷۴

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه                                         ۷۴

کنترل مواد                                                                        ۷۸

کسر و اضافات مواد                                                                     ۸۰

عوامل بهای تمام شده مواد اولیه                                            ۸۲

نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار                                              ۸۴

هزینه های مشترک و فرعی کارخانه                                        ۸۵

کنترل هزینه های دستمزد                                                     ۸۷

حسابداری حقوق و دستمزد                                                  ۸۹

دستمزد اوقات تلف شده                                                       ۹۰

پاداش کارکنان                                                                   ۹۱

ذخیره دستمزد ایام مرخصی                                                 ۹۱

توضیحاتی راجع به برخی کسورات دستمزد بیمه                        ۹۴

پرداخت مساعده                                                                 ۹۵

انحرافات حقوق و دستمزد                                                     ۹۶

کنترل سربار کارخانه                                                           ۹۷

برآورد هزینه های سربار.                                                     ۹۷

تجزیه تحلیل کسری یا اضافات سربار کارخانه                           ۱۰۰

بخش هشتم  : واحد تعمیرات                                                 ۱۰۱

نتیجه گیری وجع بندی                                                                   ۱۰۲

منابع و ماخذ ۱۰۵

بخش اول :

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: کارآفرینی در صنایع غذائی ,
:: بازدید از این مطلب : 134
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

پیشگفتار

صنعت چاپ در کشورها سابقه ای دیرینه دارد شاید پیش تر از بسیاری صنایع جدید ، صنعت چاپ به کشورها وارد شد بنا بر این انتظار می رود از نظر نیروی کار متخصص و رعایت استاندارد های حرفه ای نیز نسبت به صنایع دیگر از موقعیت بهتری برخوردار باشد اما با نخستین مراجعه به چاپخانه و پایگیری یک  کار چاپی به آسانی فهمیده می شود که این صنعت از نظر ترتیب نیروی کار ماهر و انتقال دانش فنی بس فقیر است و در این زمینه هیچ کار اساسی و قابل اعتنایی صورت نگرفته است . نبود آموزش عالی معتبر چاپ و حتی دوره های کوتاه مدت آموزش فنی و حرفه ای در کشور انتقال دانش فنی را به طور عمده به آموزش استاد شاگردی محدود ساخته ، بنابراین نیروی کار دوره دیده هیچ سطحی (‌عالی تکنسین و کارگری ) تربیت نشده است . بخت خابیده آموزش چاپ به تازگی بسیار شده و طی چند سال اخیر آموزش ، نقل مجلس خانواده چاپ بوده و حرکت هایی در این زمینه صورت گرفته است . اما هنوز تا تحقق آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده و کار بست آموخته ها در عمل و رعایت استاندارد های حرفه ای راه درازی در پیش داریم و تلخی تجربه های گذشته در کام ها از خوش بینی  بر خدر مان می دارد . گستردگی و تنوع رشته ها چاپ و مواد مصرفی و روش های آن به گونه است که کسب تخصص در همه شاخه های آن نا ممکن می نماید . بنابراین آموزش چاپ در هه رشته ها و شاخه های آن مستزم برنامه ریزی دقیق ، سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد فضاها ، امکانات ، کارگاه ها و آزمایشگاه های مناسب و همچنین توجیه مدیران و دست اندر کاران چاپ است و انجام چنین کار بزرگی تنها با مشارکت فعال خانواده بزرگ چاپ نهادهای صنعتی و مسؤلان دولتی این رشته مسیر می شود اما تازمانی که چنان موافقت و همیاری و اقدام بنیانی صورت نگرفته است ، نمی توان دست روی دست گذاشت باید عطش تشنگان دانش را در خانواده چاپ حتی به قدر جرعه ای یا قطره ای فرو نشاند .

فهرست مطالب

 

اهداف پروژه

پیشگفتار

مقدمه چاپ افست

فصل اول

۱ – شرکت سهامی

۱ – ۱ شرکت سهامی خاص

۲ – ۱ شرکت سهامی عام

۲ – شرکت تضامنی

۳ – شرکت نسبی

۵ – شرکت تعاونی

۶-شرکت با مسؤلیت محدود

فصل دوم

مجوز چاپ :

اطلاعات عمومی

محل چاپخانه

خرید دستگاه های چاپخانه

گمرک :

توضیح مختصری از کار ماشین آلات

ملزومات چاپخانه

استخدام پرسنل چاپخانه

قرار داد کار

۱-مدت قرارداد

تعهدات کارگر

۸ – سایر مواد قانونی

۹ – اختلاف ناشی از قرارداد

فصل سوم

مراحل تولید

طراحی :

اطلاعات تصویری ( نقطه ای ) :

اطلاعات نوشتاری ( فونت )

اطلاعات خطی

چاپ

مراحل آماده سازی ماشین برای چاپ :

فصل چهارم

مواد اولیه در چاپخانه

مرکب :

کاغذ

چگونگی بازاریابی چاپخانه

چگونگی محاسبه قیمت تمام شده

چاپ یادرنگ

انبار چاپخانه

فروش محصول

فصل پنجم

حسابداری های چاپخانه

فصل ششم

مالیات – بیمه

بیمه :

مراحل بیمه شدن کارگر

چگونگی پرداخت مالیات چاپخانه

فصل هفتم

مشکلات چاپ

پیشنهاد یک چاپخانه دار برای بهبود وضع چاپ

منابع

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: صنعت چاپ , پروژه کارآفرینی صنعت چاپ , چاپ , کارآفرینی صنعت چاپ , کارآفرینی چاپ ,
:: بازدید از این مطلب : 166
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد سازی کشور در سال۱۳۷۳ بر آن شدند تا با استفاده از برترین و پیشرفته ترین ماشین الات و فن اوری شرکت بولر سوئیس اقدام به تولید ماکارونی مطابق با استانداردهای بین المللی نمایند که پس از طی مراحل و مسیر های مختلف به این مهم که همانا تاسیس کارخانهای منحصر به فرد در سطح خاور میانه به منزله تولید انواع ماکارونی به نام  تک ماکارون بوده نائل آمدند .  این ماشین الات پیشرفته تولید ماکارونی همتراز با دیگر کشورهای توسعه یافته جهان بوده و این اولین باری است که یک خط تولید پیوسته ماکارونی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد . که در این راستا کیفیت محصولات از سوی مرکز تحقیقات شرکت بولر در سوئیس مورد تائید قرار گرفته است .

محصولات این شرکت به کشورهایی مانند کشورهای خلیج فارس ، سومالی ، اندلس ، کانادا و … صادر می شود

 

 فصل اول

آشنایی با فعالیت های شرکت تولیدی تک ماکارون

محصولات متنوع تک ماکارون گذشته از ارزشهای غذایی فراوان و مغذی مانند هیدرو کربنها پروتئین مواد معدنی و ویتامین های مختلف به جهت بهره بدن از سیستم پیشرفته بدون نیاز به دسترسی کارگران و دخالت در تولید بهترین شرایط تولید ماکارونی را هم جهت با دیگر کشورهای جهان فراهم می آورد .  تولید اسپاگتی د این واحد به صورت اکسترودر انجام میشود که در ظرف مدت ۲۰ ثانیه مخلوط خمیر آماده ،‌ تحویل پرس و شکل گیری در قالب مورد نظر خواهد بود به دلیل استفاده از این سیستم بی نظیر از رشد انواع باکتری ها و قارچها در مرحله خمیری جلوگیری به عمل آمده که این امر بر اساس استانداردهای تغذیه ای جهانی بسیار با اهمیت است .

شرکت تک ماکارون با تولید پیشرفته ماکارونی ، نقش کلیدی عظیمی را در راه خودکفایی کشور ایفا می کند .

ماکارونی به شکله ای مختلف کوتاه یا بلند و فراورده های ویژه با بالاترین کیفت قابل انطباق با استانداردهای جهانی مورد قبول و با استفاده از خطوط تولید مدرن ،‌تولید می گردد .

 ماکارونی به عنوان پلی بین واحدهای صنعتی و بخشهای تحقیقاتی در ایران عمل
می نماید

اینواحد با بهره گیری از متخصصین مجرب ،‌ همواره تلاش می کند تا به افزایش بهره وری فعالیت ها ، ایجاد نو آوری تکنولوژیکی ،‌ تولید و عرضه ممحصولات جدید و در نتیجه ارائه خدمات علمی و تخصصی به سایر واحدهای دست اندر کار تولید ،‌ گامی مهم در راستای اهداف عالیه شرکت تک ماکارون بر دارد

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

آشنایی با فعالیت های شرکت تولیدی تک ماکارون

شمای کلی مراحل تولید آرد

کنترل کیفی کارتن

آزمونهای میکروبی

شمارش کپکها به روش کشت

تست تائید باسیلوس سرئوس

شناسایی میکرو ارگانیسم های بیمار زای آب ورودی

دستورالعمل اندازه گیری میکروبی سطوح و هوا

مراحل انجام کار

شرح آزمونهای کنترل کیفی

فصل دوم

بررسی خط تولید

۱-۲مواد خشک اولیه

آرد

گلوتن

ریگراند

ویتامین ها

۲-۲میکس کردن مواد خشک

۳-۲ترکیب مواد خشک با آب و بتا کاروتن

۴-۲قالب زنی

شستشوی قالبها

۵-۲مراحل خشک کردن و خشک کن ها

مراحل خشک کردن در خط بلند

۶-۲بسته بندی

بسته بندی

فصل سوم

شرح آزمونهای مهم انجام گرفته در آزمایشگاه تک ماکارون

۱-۳نمونه برداری

تعیین روش نمونه گیری و چگونگی اجرای آن

نمونه برداری از گلوتن

نمونه برداری از آرد

نمونه برداری از محصول در حین فرآیند

نمونه برداری محصول نهایی

نمونه برداری از کاروتن سلوفان و چسب

۲-۳شرح دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاه

شرح دستگاه رطوبت سنج

شرح دستگاه رنگ سنج

شرح دستگاه پروتئین سنج

دستگاه اتو کلاو

دستگاه الک

دستگاه آسیاب

دستگاه گلوترک

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: پروژه کارآفرینی ماکارونی , کارآفرینی ماکارونی , کارآفرینی کارخانه ماکارونی , کارخانه ماکارونی ,
:: بازدید از این مطلب : 108
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 خرداد 1393 | نظرات ()