نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن۱۶-۱۴سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی۸۴-۸۳ انجام گرفته است ۰
بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر۰بی۰کتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفکیک  دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اندودانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج  مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.
سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد۰ البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود۰  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذکرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد۰  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودکهاکثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول
بیان مسئله
مقدمه
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف  پژوهش
اهداف  کلی
اهداف جزئی
سؤالات پژوهش
متغیر ها
فرضیه ها
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
تعاریف واژه ها
تعاریف مفهومی
تعریف عملیاتی

فصل دوم
پیشینه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
مواضع لازم جهت کاهش اثرات منفی ازدواج مجدد
اضطراب
علائم  هیجا نی
علا ئم روانی
علائم  ادارکی
علائم  اجتماعی
مروری بر سابقه پژوهش

فصل سوم
طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آ ماری
نمونه و  روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری اطلاعات
اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کتل
روش اجرای  آزمون
روش  آماری

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنها دها

فهرست  منا بع
پیوست ها

فهرست  منا بع
۱)    آدامزو همکاران.(۱۳۷۰).  روانشناسی کودکان محروم ازپدر( ترجمه خسروباقری ومحمد عطاران).  انتشارات  تربیت.
۲)      بی نام .  (۱۳۷۹).   تربیت وهدایت فرزند در خانواده های تک سرپرست. گروه اجتماعی،
همشهری،  شماره ۲۳۳۴، ۱۷ بهمن.
۳)    بی نام. (۱۳۸۱).  نگا هی به مشکلات اقتصادی وعاطفی زنان سرپرست خانواده، گروه
اجتماعی ، همشهری ، شماره۲۸۳۲، ۱۵ شهریور.
۴)    بی نام . (۱۳۸۱).زنان سرپرست خانواده با انواع نگاههای تهدید وتحقیرآمیز جامعه مواجهند.
ایسنا،۳۰ دی.
۵) پارک، راس دی. (۱۳۸۱). پدری( ترجمه سعید فضائلی هاشمی). مشهد، انتشارات آستان قدی
رضوی.
۶)   پرون وپرون.  (۱۳۷۶).  روانشناسی بالینی ( ترجمه پریرخ دادستان ومحمود منصور).
تهران،  انتشارات بعثت.
۷)  جلوه، شادی . (۱۳۶۷). آیا زن یا مرد می تواند در ازدواج دوم خوشبت بشود؟ . مجله خانواده ،شماره ۱۳۱،اول دی .

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: میزان اضطراب , اضطراب دانش آموزان , اضطراب در دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 187
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن۱۶-۱۴سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی۸۴-۸۳ انجام گرفته است ۰

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر۰بی۰کتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفکیک  دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اندودانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج  مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد۰ البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود۰  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذکرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد۰  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودکهاکثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

فصل اول

 بیان مسئله

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا درکنار یکدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل کنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و کانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز ، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

که تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند که باید بامشارکت یکدیگر این نقش راایفا کنند . حال اگر هر یک از آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند یا اینکه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت که دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا که فرزنان والدین خود را تنها تکیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممکن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و… داشته باشد که واکنش فرزندان در قبال هر کدام متفاوت است . آنها ممکن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند که آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشکل می شود چرا که باید در یک لحظه هم نقش پدر را بازی کندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بکشد.ااو باید تصمیم بگیرد که چگونه ازعهده وظایف خود برآید وکوچکترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی   می تواند تاثیرات عمیقی برکل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشارکت همسر جدید خود مشکلات رابهتر حل کند .  فرزندان در قبال این امر واکنش های متفاوتی خواهند داشت که البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته کیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تک سرپرست و واکنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین  شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

بیان مسئله

        درنظام فرهنگی هر جامعه ،نها د خانواده نقش اساسی بر عهده دارد ،امروزه  بر خلاف آنچه درگذشت مرسوم بوده ، الگوی تازه ای از مشارکت زن و مرد درانجام امور خانه و تربیت فرزندان پدید آمده است که از آن جمله ،نقش پدر در رسیدگی به فرزندان و دقت در تربیت آنان است . تجربه تازه استفاده از ظر فیت فرزندان توسط پدران نشان داده است که کارکرد آموزشی خانواده دو چندان شده و تعامل والدین -کودکان معنای عمیق تری یافته است (فضائلی هاشمی،۱۳۸۱)

        بیشتر ما فکر می کنیم تاثیر گذ اری پدران بر فرزندان خود ،به شکلی مستقیم از طریق ارتباط رو در رو ی روزانه صورت می گیرد و با این تصور عده ای فکر می کنند که تاثیر پدران بر فرزندان کمتر از مادران است زیرا وقت کمتری را با بچه ها می گذرانند .اما چنین تصوری لزوما درست نیست ،پدرانی که به نحو مطلو بی در دسترند ،می توانند الگوی پشتکارو انگیزه موقیعت بیشترفرزند خود باشند ،فرصت مکرربرای مشاهده و پیروی از یک پدرشایسته به رشد توانائی آموزشی و حل مسئله فرزندان کمک می کند( فضائلی هاشمی، ۱۳۸۱)

فهرست  منا بع

۱)           آدامزو همکاران.(۱۳۷۰).  روانشناسی کودکان محروم ازپدر( ترجمه خسروباقری ومحمد عطاران).  انتشارات  تربیت.

۲)             بی نام .  (۱۳۷۹).   تربیت وهدایت فرزند در خانواده های تک سرپرست. گروه اجتماعی،

همشهری،  شماره ۲۳۳۴، ۱۷ بهمن.

۳)           بی نام. (۱۳۸۱).  نگا هی به مشکلات اقتصادی وعاطفی زنان سرپرست خانواده، گروه

اجتماعی ، همشهری ، شماره۲۸۳۲، ۱۵ شهریور.

۴)           بی نام . (۱۳۸۱).زنان سرپرست خانواده با انواع نگاههای تهدید وتحقیرآمیز جامعه مواجهند.

ایسنا،۳۰ دی.

۵) پارک، راس دی. (۱۳۸۱). پدری( ترجمه سعید فضائلی هاشمی). مشهد، انتشارات آستان قدی

      رضوی.

۶)   پرون وپرون.  (۱۳۷۶).  روانشناسی بالینی ( ترجمه پریرخ دادستان ومحمود منصور).

تهران،  انتشارات بعثت.

۷)  جلوه، شادی . (۱۳۶۷). آیا زن یا مرد می تواند در ازدواج دوم خوشبت بشود؟ . مجله خانواده ،شماره ۱۳۱،اول دی .

۸ ) غفاری ،مریم . (۱۳۸۱). چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده . همشهری ،شماره۲۸۲۴؛۷ شهریور

۹ )  فرجاد ،حسین. (۱۳۷۴). مشکلات و اختلالهای رفتار- روانی در خانواده . تهران،انتشارات بدر.

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانش آموزان , اضطراب در دانش آموزان , دانش آموزان محروم از پدر , میزان اضطراب , میزان اضطراب دانش آموزان ,
:: بازدید از این مطلب : 173
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ = d.f و در سطح ‎۰۵/۰ =  در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن  (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
- چکیده تحقیق
فصل اول
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- فرضیات یا سؤالات  تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
الف: تعریف نظری
ب: تعریف عملیاتی
فصل دوم

عنوان     صفحه
«پیشینة تحقیق»
بخش اول:
- تعریف اضطراب و انواع آن
- شدت اضطراب
- علل و انگیزه‎های اضطراب
- شیوع اضطراب
- اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی
بخش دوم:
- تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)
- تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی
- رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر
بخش سوم:
- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
- تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان     صفحه
فصل سوم:
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- نمونه پژوهش
- روش نمونه‎گیری
- ابزار اندازه‎گیری
- روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری
- روش آماری
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها
- جداول آماری
- آزمون فرضیه
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری

عنوان     صفحه
بررسی نتایج
میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری
- محدودیتهای تحقیق
- پیشنهادات
- ضمائم
- منابع

منابع فارسی

- دادستان ‎- پریرخ ‎- روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی،‌ تهران، انتشارات ژرف، ۱۳۷۹٫

- بیرجندی، پروین، روانشناسی رفتار غیرعادی،‌ تهران، انتشارات دهخدا، ۱۳۷۸٫

- شاملو، سعید، بهداشت روانی،‌ تهران، انتشارات رشد، ۱۳۶۹٫

- پورافکاری، نصرت‎ا‎…، نشانه‎های بیماری روانی، تبریز، انتشارات تابش، ۱۳۷۵٫

- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، ۱۹۸۸، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پورافکاری، نصرت‎ا‎…، تبریز، انتظارات ذوقی، ۱۳۷۹٫

- حسینی، سید ابوالقاسم، روشهای پیشگیری از اختلالات واکنشی و روانی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵٫

- روزنهان، دیوید.ال، سلیگمن، مارتین. ای.پی، آسیب‎شناسی روانی، ترجمه سید محمدی، یحیی (جلد اول)، نشر ساوالان، ۱۳۸۱٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب در تیپها , اضطراب در تیپهای شخصیتی , بررسی میزان اضطراب , تیپهای شخصیتی , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ = d.f و در سطح ‎۰۵/۰ =  در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن  (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
- چکیده تحقیق
فصل اول
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- فرضیات یا سؤالات  تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
الف: تعریف نظری
ب: تعریف عملیاتی
فصل دوم

عنوان     صفحه
«پیشینة تحقیق»
بخش اول:
- تعریف اضطراب و انواع آن
- شدت اضطراب
- علل و انگیزه‎های اضطراب
- شیوع اضطراب
- اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی
بخش دوم:
- تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)
- تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی
- رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر
بخش سوم:
- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
- تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان     صفحه
فصل سوم:
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- نمونه پژوهش
- روش نمونه‎گیری
- ابزار اندازه‎گیری
- روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری
- روش آماری
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها
- جداول آماری
- آزمون فرضیه
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری

عنوان     صفحه
بررسی نتایج
میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری
- محدودیتهای تحقیق
- پیشنهادات
- ضمائم
- منابع

منابع فارسی

- دادستان ‎- پریرخ ‎- روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی،‌ تهران، انتشارات ژرف، ۱۳۷۹٫

- بیرجندی، پروین، روانشناسی رفتار غیرعادی،‌ تهران، انتشارات دهخدا، ۱۳۷۸٫

- شاملو، سعید، بهداشت روانی،‌ تهران، انتشارات رشد، ۱۳۶۹٫

- پورافکاری، نصرت‎ا‎…، نشانه‎های بیماری روانی، تبریز، انتشارات تابش، ۱۳۷۵٫

- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، ۱۹۸۸، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پورافکاری، نصرت‎ا‎…، تبریز، انتظارات ذوقی، ۱۳۷۹٫

- حسینی، سید ابوالقاسم، روشهای پیشگیری از اختلالات واکنشی و روانی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵٫

- روزنهان، دیوید.ال، سلیگمن، مارتین. ای.پی، آسیب‎شناسی روانی، ترجمه سید محمدی، یحیی (جلد اول)، نشر ساوالان، ۱۳۸۱٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب در تیپها , اضطراب در تیپهای شخصیتی , بررسی میزان اضطراب , تیپهای شخصیتی , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 207
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 دی 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

  رویکرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویکرد دیگری مورد تجربه واقع می شود.

رویکرد شناختی معتقد است که ریشه رفتارهای انسان در نوع تفکر و نگرش وطرز تلقی می گوید:

‌«نخستین اصل شناخت گرایی است که حال انسان نتیجه شناخت ها و تفکرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون داشته است و اکنون یکی از رایجترین اشکال درمان روان شناختی است (الیس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زیر نیز توضیحی از این موضوع توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی که گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل پژوهش هایی که اثر بخشی آن را تأئید کرده اند، بلکه به دلیل شهرت عامی که یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است که این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و کمتر تهدید کننده باشد. (الیس، ۱۹۸۹، ص۳)

صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان کمک کرده اند تا کمتر پریشان باشند.

 چند ده مطالعه دیگر نشان داده اند که آزمون هایی که برای سنجش باورهای غیر منطقی و نگرش مختل بر اساس تئوری ABC ساخته شده‌اند، به طول معنی داری گروه های پریشان  و گروه های افراد کمتر پریشان را از یکدیگر متمایز می سازد. (بایسدن ۱۹۸۰، دیجیوسپی، میلروترکسر ۱۹۵۹، الیس، ۱۹۷۹، هرلن و بمیس ۱۹۸۱، شوارتس،۱۹۸۲، وودز به نقل از الیس، ۱۹۹۱ ص۲).

اساس شکل گیری نظریه منطقی-هیجانی ارائه مدل ABC درباره پریشانی هیجانی است (الیس ۱۹۶۲ الیس، a1997، b1977 به نقل از الیس، ۱۹۹۱ ص ۳) بر اساس این رویکرد پیامدهای هیجانی پریشان کننده (Cها) به طور مستقیم از وقایع فعال ساز (Aها) پیروی نمی کنند.

بلکه تاثیر وقایع فعال ساز بر پیامدهای هیجانی به وسیله باورهای شخص (Bها) تحت تاثیر قرار می گیرد. الیس (شفیع آبادی،۱۳۷۳، ص ۱۲۶-۱۲۲) بر مجموعه ای از باورها تاکید می کند.

که فرض می شوند رایجترین منبع های پریشانی هیجانی باشند. این باورها مشتملند:

۱-   اعتقاد فرد به این که لازم و ضروری است که همه افراد دیگر جامعه او را دوست بدارند و تاییدش کنند.

۲-   اعتقاد به اینکه لازمه احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت شدید است.

۳-   اعتقاد فرد به اینکه گروهی از مردم بد و شرور هستند و باید به شدت تنبیه شوند.

۴-  اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و دوری از بعضی مشکلات زندگی و مسئولیت های شخصی فرد، آسانتر از مواجه شدن با آنهاست.

۵-   اعتقاد فرد به اینکه اگر حوادث و وقایع طوری نباشد که او می خواهد. بی نهایت ناراحتی و بیچارگی می آورد.

۶-   اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجود آمده است.

۷-  اعتقاد فرد به اینکه چیزهای خطرناک و ترس آور موجب نهایت نگرانی می شوند و فرد همواره باید کوشا باشد تا امکان به وقوع پیوستن آنها را به تاخیر بیاندازد.

۸-   اعتقاد فرد به اینکه باید متکی به دیگران باشد و بر انسان قویتر تکیه کند.

۹-  اعتقاد فرد به اینکه تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و اثر گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمی توان نادیده انگاشت.

۱۰-اعتقاد به اینکه انسان باید در مقابل مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملا برآشفته و محزون شود.

۱۱- اعتقاد فرد به اینکه هر مشکلی همیشه یک راه حل درست و کامل فقط یک راه حل وجود دارد و اگر انسان بدان دست نیابد بسیار وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود.

الیس می گوید این باورها منجر به این می شوند که افراد وقایع را بسیار ناراحت کننده تلقی کرده و مطابق با آن پاسخ خواهند داد این مدل اساسی محرک بزرگی برای دیدگاه شناختی که به رفتار درمانی و زمینه های وابسته مربوط می شوند، بوده است (الیس ۱۹۷۷)

اساساً این باورها غیر منطقی تحت چهار عنوان قرار می گیرند:

۱-   باور وحشتناک بودن

۲-   باور مربوط به تحمل ناکامی پائین

۳-   تقاضاها یا خواسته های مستبدانه

۴-   ارزیابی از خود به صورت کلی

هدف پژوهش حاضر این است که با توجه به نظریه الیس نشان دهد تفکرات غیر منطقی حاکم بر فرد می تواند میزان اضطراب فرد ارتباط داشته باشد.

بیان مسئله

انسان عصر ما به دنبال آرامش روانی است. دنیای امروز با پیچیدگی ها و ویژگی های خاص فرهنگ ماشینی انسان را درگیر و دار اضطرابهای کشنده ای قرار داده است که چهره زندگی را رنگ بس نازیبا زده و آن را غیر قابل تحمل ساخته است. آرزوی هر انسانی آرامشی است که بتواند در آن مسیر زندگی خود را به سوی سعادت طی کند و اضطراب سدی است محیط بر انسان و محاط در انسان که سراسر حیات درون و بیرون او تحت تاثیر خود قرار داده است و این سوال برای هر یک از ما مطرح است که ریشه اضطراب های انسان در چیست؟ و چگونه می توان به مقابله با آن پرداخت؟ با توجه به اینکه هر یک از مکاتب روان شناسی انسان و مشکلات او را از دریچه ای خاص مورد مطالعه قرار می دهد، بر اساس دیدگاه خود راه حل هایی برای مشکلات او مطرح میکند.

اساس طبقه بندی روان درمانی، تمرکز درمان بر روی یکی از جنبه های عملکرد روان میباشد. این سه جنبه عبارتند از رفتار، عواطف و تفکر.

رفتار درمانی با تمرکز بر تئوری یادگیری و تغییر رفتار معتقد است که تمام رفتارها حاصل یادگیری است درمان عاطفی، عواطف متعارض و اظهار نشده فرد را ریشه مشکلات روانی می داند. و درمان بر اساس تفکر معتقد است که رفتار بر اساس معنی که فرد به حوادث و پدیده ها می دهد شکل می گیرد و تغییر می کند.

این پژوهش بر اساس روش درمان عقلانی- عاطفی RET ) الیس ۱۹۷۰ و (Elis پی ریزی و دنبال شده است).

الیس معتقد است که: دو اضطراب و اختلالات عاطفی نتیجه تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی هستند به نظر او افکار و عواطف کنشهای متناوب و جداگانه ای به شمار نمی آیند.

انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب  و آشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصوری که از اشیا دارد موجب نگرانی و اضطراب وی می شوند. تمام مشکلات افراد از تفکرات موهومی سرچشمه می گیرند که از نظر تجربی معتبر نیستند. (ناصری، شفیع آبادی۱۳۶۵).

سوال تحقیق:

۱- آیا رابطه ای بین سطح تفکرات   غیر منطقی و میزان اضطراب وجود دارد؟

ضرورت تحقیق:

کلی می گوید: اختلال روانی عبارت است از استفاده از ساختارهای ذهنی که عدم صحت و کارایی آنها به اثبات رسیده است (شاملو ۱۳۶۸)

اضطراب مفهوم اساسی در همه نظریه های شخصیت و یکی از عوامل مهم در اختلالات رفتاری است. مطالعاتی که در زمینه هایی غیر از آسیب شناسی روانی، به ویژه در حیطه یادگیری و ادراک انجام گرفته نشان می دهد که تاثیر اضطراب فراتر از موارد بالینی بوده است (اسپیلبرگر ۱۹۹۶).

حدود ۵ تا ۲۰ درصد از مردم ممکن است از اضطراب حاد یا مزمن ناراحت باشند و زنها دوبار بیشتر از مردها از این اختلال در عذابند. (احمدی ۱۳۶۸)

همچنین گفته می شود که حدود ۱۰ تا  ۱۴ درصد مراجعین به متخصصین قلب مبتلایان به نوروز اضطراب هستند.) (توحیدی،۱۳۶۴).

با توجه به اهمیت موضوع تفکر و گستره و حاکمیت آن در زوایای زندگی از طرفی و اهمیت موضوع اضطراب به عنوان ریشه اساسی همه بیماری های نوروتیک (فروید،۱۳۶۹) از طرف دیگر لازم به نظر می رسد که جایگاه تفکر در ایجاد اضطراب مشخص شود تا بتوان از نحوه های تفکر اضطراب زا پیشگیری کرده و به اصطلاح آن بپردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول: 

مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
سوال تحقیق ۷
ضرورت تحقیق ۷
اهداف پژوهش ۸
فرضیه ۸
تعریف عملیاتی واژه ها ۸
واژه ها

فصل دوم 
زمینه مسئله ۱۱
تعریف روان درمانی ۱۵
اهداف روان درمانی ۱۷
درجات روانی درمانی ۱۸
روش های روان درمانی ۲۰
بیماری روانی از نظر فروید ۲۱
فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی ۲۲
تعریف روانکاوی ۲۳
هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل ۲۴
هدف روان درمانی تحلیل گر۱ ۲۴
انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی ۲۵
فرضیه های رفتارگرای ۲۵
بیماری روای از دیدگاه مکتب یادگیری ۲۱
رفتاردرمانی ۶
تکنیک های رفتاردرمانی ۲۷
رفتار درمانی شناختی ۲۸
انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی ۲۸
اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی ۲۹
روان شناسی شناختی ۳۳
فرضیات شناخت درمانی ۳۴
انسان در نظریه شناختی ۳۶
بیماری روانی در نظریه شناختی ۳۶
اهداف روان درمانی شناختی ۳۷
روش و شیوه شناخت درمانی ۳۷
نقش درمانگر درنظریه شناختی ۳۸
فنون و اجزا شناخت درمانی ۳۹
محدودیت های شناخت درمانی ۴۰
نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس) ۴۰
مفاهیم بنیادی نظریه الیس ۴۲
نظریه شخصیت الیس ۴۳
اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی ۴۵
تفکرات غیر منطقی ۴۷
روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی ۵۰
فرایند درمانی ۵۲
نقش درمانگر ۵۳
اضطراب ۶۴
سطوح اضطراب ۶۶
خلاصه ۶۷
مبانی نظری اضطراب ۶۸
نظریه های یادگیری ۶۹
نظریه های اصالت وجودی ۷۱
نظریه های شناختی ۷۲
نظریه های زیست شناختی  ۷۴
عوامل اضطراب و تنیدگی ۷۴
پاسخ های سیستم ایمنی ۷۸
پاسخ های شناختی به اضطراب ۸۰
دو مورد از تحقیق انجام شده در زمینه این پژوهش ۸۱

فصل سوم 
روش تحقیق ۸۴
جامعه آماری ۸۵
متغیرهای پژوهشی ۸۵
فرضیات مربوط به کنترل متغیرها ۸۶
ابزار تحقیق ۸۷
روش های آماری ۹۰
محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق ۹۱

فصل چهارم و پنجم 
تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳
فرضیه  ۹۳
خلاصه ۹۹
منابع و مأخذ ۱۰۲
فهرست منابع لاتین
فهرست منابع فارسی

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: باورهای غیرمنطقی , میزان اضطراب , اضطراب در دانشجویان , اضطراب دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = ۸/۲)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی ۱۸ = d.f و در سطح ‎۰۵/۰ =  در جهت بررسی فرضیه ۲ سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در ۲ تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن  (۱۹۷۴) یا تحقیقات پرایس (۱۹۸۳)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
- چکیده تحقیق
فصل اول
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- فرضیات یا سؤالات  تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
الف: تعریف نظری
ب: تعریف عملیاتی
فصل دوم

عنوان     صفحه
«پیشینة تحقیق»
بخش اول:
- تعریف اضطراب و انواع آن
- شدت اضطراب
- علل و انگیزه‎های اضطراب
- شیوع اضطراب
- اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی
بخش دوم:
- تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)
- تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی
- رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر
بخش سوم:
- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
- تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان     صفحه
فصل سوم:
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش
- نمونه پژوهش
- روش نمونه‎گیری
- ابزار اندازه‎گیری
- روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری
- روش آماری
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها
- جداول آماری
- آزمون فرضیه
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری

عنوان     صفحه
بررسی نتایج
میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری
- محدودیتهای تحقیق
- پیشنهادات
- ضمائم
- منابع

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب , اضطراب , اضطراب در تیپهای شخصیتی , تیپهای شخصیتی ,
:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسئله

تقریباً هر کسی تجاربی از نوع ناراحتی‌های کلی، انتظار رویدادهای شوم و احساس تنش در موقعیت‌هایی را داشته است که علت تنش نیز روشن نیست. ما معمولاً اضطراب را به این گونه پدیده‌ها ارتباط می‌دهیم. اضطراب را می‌توان در گسترده‌ترین معنای آن به حالت عاطفی و فیزیولوژیکی گوناگونی ارتباط داد. هنگامی که کودکی در بامداد امتحان، تمایلی به مدرسه رفتن نشان نمی‌دهد. ممکن است بی‌میلی او را به احساس اضطراب نسبت به کارکرد وی در امتحان نسبت دهیم. هنگامی که قهرمان ورزشی نمی‌تواند پیش از مسابقه مهمی غذا بخورد ممکن است رفتار او را ناشی از اضطراب بدانیم. همچنین هنگامی که کودکی، درسی را بر می‌گزیند که آشکارا برای او کششی در بر ندارد، ممکن است گزینش او نتیجه ترس از شکست و یا اضطراب بدانیم. ظاهراً اضطراب دارای منابع گوناگون است و می‌تواند از راههای ممکن بسیاری پدیدار شود. اضطراب ممکن است به نشانه‌های فیزیولوژیکی معینی منجر شود که بی‌شباهت به نشانه‌های ناشی از عاطفه‌ ترس نیست . اضطراب می‌تواند به کاهش کارکرد در کار فکری پیچیده بینجامد. ممکن است به گزینش غیر منطقی بینجامد و یا ممکن است به عقب‌نشینی فرد از موقعیت‌هایی منجر شود که اضطراب‌آورهستند. در هر صورت، در حالی که تفکر درباره منشاء و معنی اضطراب سده‌های پیاپی مورد توجه الهیون و فلاسفه بوده است. اغلب گفته می‌شود که فروید نخستین بررسی روان‌شناسی اضطراب را انجام داده است. منظور از اضطراب نوعی حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم است که با پریشانی، هواس، تپش  قلب، تعرق، سردرد، بی‌قراری و تکرر ادرار همراه است. هنگامی که فرد نسبت به کارآمدی، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان دچار نگرانی و تردید می‌شود می‌توان از اضطراب امتحان سخن گفت. در هنگام امتحان، به ویژه امتحانات سرنوشت ساز( کنگور و امتحان نهایی) بیشتر دانش آموزان و دانشجویان اضطراب امتحان را تجربه می‌کنند. وجود اندکی اضطراب در انسان طبیعی و مطلوب است و موجب افزایش تلاش و تکاپو می‌شود، اما اگر از حد اعتدال تجاوز کند موجب کاهش پیشرفت تحصیلی خواهد شد. دانش آموز و دانشجویی که اضطراب امتحان دارد احساس می‌کند که ذهنش خالی شده و هرچه را که آموخته فراموش کرده است، چنین فردی معمولاً به پرسش‌ها پاسخ‌های بی‌ربط، نادرست و یا ناقص می‌دهد و با افکاری نامربوط و ناخواسته در مورد پیامدهای امتحان درگیر است.

فهرست مطالب
عنوان         صفحه

فصل اول : ادبیات پژوهش

مقدمه     ۱
بیان مسئله     ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش     ۶
اهداف پژوهش     ۸
فرضیه‌های پژوهش     ۸
تعریف متغیرها     ۹

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق

مقدمه     ۱۱
اضطراب     ۱۱
علائم اضطراب     ۱۹
بیماری‌های که در اثر اضطراب ایجاد می شوند.    ۲۰
رویکردهای نظری به اضطراب     ۲۴
اضطراب امتحان     ۳۲
پیشینه تحقیقات     ۳۹

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه     ۴۵
عنوان         صفحه

جامعه آماری     ۴۵
نمونه آماری     ۴۵
شیوه  اجرای تحقیق     ۴۹
روش‌های آماری     ۴۹

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی

مقدمه     ۵۱
یافته‌های توصیفی     ۵۲
یافته‌های استنباطی     ۵۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه     ۵۷
بحث و نتیجه‌گیری     ۵۷
پیشنهادهای کاربردی     ۶۰
پیشنهادهای پژوهشی     ۶۱
محدودیت‌های پژوهش     ۶۲

منابع و ضمائم     ۶۳

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب قبل از امتحانات , اضطراب در ایام امتحانات , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 فروردين 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند که گروه مورد بررسی ۱۰۴ نفر می‌باشند که از میان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان ۱۲۰ نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش ۲ پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.

۱-   پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.

۲-  پرسشنامه اثر بخشی مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:

۱-   بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.

۲-   مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ESTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.

۳-   مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.

۴-   مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “”ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.

۵-   مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTP” هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.

نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که مدیرانی که تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.

                                                         فهرست مطالب:

فصل اول.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش…. ۱۰

۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها. ۱۱

۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها. ۱۱

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها. ۱۲

۱-۷- تعاریف اصطلاحات… ۱۳

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱ شخصیت… ۱۶

۲-۲ تعاریف شخصیت… ۱۶

۲-۳ حوزه‌های شخصیت… ۱۸

۲-۳-۱ ساختار ۱۹

۲-۳-۲ فرآیند. ۱۹

۲-۳-۳ رشد و نمو. ۲۰

۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۲۲

۲-۴  مضامین عمده در نظریه شخصیت… ۲۲

۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. ۲۴

۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲۵

۲-۴-۳  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود. ۲۶

۲-۴-۴  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار ۲۶

۲-۵ نظریه‌های شخصیت… ۲۷

۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت… ۲۷

۲-۵-۲ زیگموند فروید ۲۷

۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت): ۲۹

۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار ۲۹

۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. ۳۰

۲-۶ نظریه نوروان کاوی.. ۳۳

۲-۶-۱  کار گوستاو یونگ ۳۳

۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ… ۳۶

۲-۷ روان شناسی فردی.. ۳۶

۲-۷-۱ آلفرد آدلر. ۳۶

۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر. ۳۷

۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی.. ۳۹

۲-۸-۱ کارن هورنای.. ۳۹

۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای.. ۴۰

۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی.. ۴۱

۲-۹-۱  هری استاک سالیوان.. ۴۱

۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان.. ۴۲

۲-۱۰     تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) ۴۳

۲-۱۰-۱ کارل راجرز…………………………………… ۴۳

۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز ۴۴

۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز ۴۵

۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز ۴۶

۲-۱۱     نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت… ۴۷

۲-۱۱-۱آبرا…………………………………… ۴۷

۲-۱۲     نظریه رویکرد صفات در شخصیت… ۴۸

۲-۱۲-۱گوردون آلپورت………………… ۴۸

۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت… ۴۹

۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت… ۵۱

۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک………… ۵۱

۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک……… ۵۲

۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت… ۵۳

۲-۱۴    نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات… ۵۴

۲-۱۴-۱ریموند کوته………. ۵۴

۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت… ۵۴

۲-۱۵    نظریات رابطه شغل و شخصیت… ۵۶

۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A.. 59

2-15-3 شخصیت نوع B.. 60

2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. ۶۲

۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل.. ۶۲

۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی ۶۳

۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس. ۶۵

۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت… ۶۶

۲-۱۶-۵خطر پذیری………. ۶۷

۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. ۶۸

۲-۱۷-۱  شخصیت در قرآن.. ۶۹

۲-۱۸ تیپ شناسی.. ۷۱

۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی.. ۷۳

۲-۱۹-۱ زندگینامه. ۷۳

۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت……….. ۷۴

۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ.. ۷۵

۲-۲۰    ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. ۷۶

۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی) ۷۸

۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: ۷۹

۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی.. ۷۹

۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ… ۷۹

۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۴ روابط کارکردی.. ۸۱

۲-۲۳-۵ انواع کارکرد. ۸۲

۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ… ۸۴

۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه. ۸۵

۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. ۹۰

۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی.. ۹۱

۲-۲۴ اثر بخشی ۹۳

۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف… ۹۴

۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون: ۹۴

۲-۲۵-۲ سی‌شور: ۹۵

۲-۲۵-۳ آرجریس: ۹۵

۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن: ۹۵

۲-۲۵-۵ مالفورد: ۹۶

۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد. ۹۷

۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد. ۹۷

۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس…. ۹۷

۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش…. ۹۷

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران: ۹۸

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز: ۹۹

۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز: ۹۹

۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی.. ۱۰۰

۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی.. ۱۰۱

۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز ۱۰۱

۲-۲۸  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. ۱۰۲

۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۱۰۲

۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت… ۱۰۴

۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف… ۱۰۴

۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع.. ۱۰۵

۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی.. ۱۰۶

۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع.. ۱۰۸

۲-۳۰ کارهای دیگران.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۱۱۳

۲-۳۰-۲ اثر بخشی.. ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۲  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۱۲۱

۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری.. ۱۲۶

۲-۳۲   لگوی نظری پژوهش…. ۱۲۸

فصل سوم: توصیف داده ها…….. ۱۲۹

۳-۱ مقدمه. ۱۳۰

۳-۲ روش اجرای پژوهش…. ۱۳۰

۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه. ۱۳۱

۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها. ۱۳۲

۳-۳-۱  تاریخچه و توصیف (MBTI) 133

3-3-2  نمره گذاری پاسخنامه. ۱۳۵

۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه. ۱۳۶

۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها. ۱۴۰

۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز. ۱۴۱

۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۲

۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه. ۱۴۳

۳-۵-۴ اعتبار زمانی.. ۱۴۳

۳-۶ محاسبه روایی: ۱۴۴

۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز. ۱۴۴

۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۶

۳-۷ روش‌های آماری.. ۱۴۶

۳-۸ ویژگی‌های تحقیق: ۱۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……….. ۱۴۷

۴-۱  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق.. ۱۴۸

۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق.. ۱۴۹

۴-۳  آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۶۱

۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول.. ۱۶۵

۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم.. ۱۶۶

۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم.. ۱۶۷

۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم.. ۱۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………… ۱۶۹

۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش…. ۱۷۰

۵-۲ نتایج فرضیه اصلی.. ۱۷۰

۵-۳  نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول.. ۱۷۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم.. ۱۷۳

۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم.. ۱۷۵

۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم.. ۱۷۶

۵-۷ نتیجه گیری کلی.. ۱۷۷

۵-۸  محدودیتها: ۱۸۰

۵-۹ پیشنهادات… ۱۸۱

فهرست منابع: ۱۸۲

منابع انگلیسی.. ۱۸۷

پیوست و ضمائم : ۱۸۹

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب , اضطراب , اضطراب در تیپهای شخصیتی , تیپهای شخصیتی ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 فروردين 1393 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 116 صفحه بعد