نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

 فهرست                                             صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول
– ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )    ۳
– صادرات و رشد اقتصادی    ۷
استراتژی تجارت بین الملل     ۹
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات    ۱۱
– بازار یابی بین المللی    ۱۳
– تحقیقات بازار صادرات    ۱۳
– تشویق و توسعه صادرات    ۱۹
– قیمت گذاری    ۲۰
– پیشنهاد قیمت صادراتی    ۲۰
– مکاتبه در صادرات    ۲۱
– نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات    ۲۲
– عوامل مؤثر در توسعه صادرات     ۲۳
– مروری بر بازرگانی خارجی ایران    ۲۷

فصل دوم – جمهوری خلق چین    ۳۲
* بخش اول
– جغرافیای طبیعی    ۳۲

* بخش دوم
– جغرافیای انسانی    ۳۶

* بخش سوم
– جغرافیای سیاسی    ۴۴

* بخش چهارم
– اوضاع اقتصادی چین    ۵۳
– صادرات    ۵۷
– واردات    ۶۰

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین۶۲

* بخش اول
– روابط سیاسی    ۶۲

* بخش دوم
– روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین    ۶۸
– صادرات غیر نفتی ایران به چین     ۶۹
– واردات ایران از چین    ۷۰

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین    ۷۳

* بخش اول
– صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران    ۷۳

* بخش دوم
– صادرات غیر نفتی ایران به چین    ۷۴
– ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین    ۷۵

فصل پنجم – نتیجه گیری    ۸۰

منابع

–         سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۸۲٫

–         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه ۱۳۸۴٫

–         موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه ۱۳۷۱٫

–    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ۱۳۸۵٫

–         دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین۱۳۷۸٫

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: بررسی صادرات غیر نفتی , صادرات ایران به چین , صادرات غیرنفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 110
|
تعداد امتیازدهندگان : 22
|
مجموع امتیاز : 22
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 116 صفحه بعد