نوشته شده توسط : جلال

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 434
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

 

مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ……………………………………………………………………….

تجربه اضطراب ……………………………………………………………………………….

تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی …………………………………..

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………..

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………..

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………..

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ………………………………………………….

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………

نحوه مدارا با اضطراب …………………………………………………………………….

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب …………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………..

روشهای درمانی برای اضطراب ……………………………………………………….

اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………..

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ………………………………………………….

شیوع اضطراب امتحان …………………………………………………………………….

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………..

راه های کاهش اضطراب امتحان ……………………………………………………….

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………..

جداول شماره ۱ الی ۲۰…………………………………………………………………….

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۱)…………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (۲)…………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ……………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..

منابع

۱- خدایاری فرد، محمد: مسائل نوجوانان و جوانان، شرکت گیتی خودکار، چاپ اول بهار ۱۳۷۱

۲- دلاور، علی: روشهای آمار در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، اردیبهشت ۱۳۷۰

۳- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) پایان نامه، شهریور ۱۳۷۹

۴- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ چهاردهم

۵- شریعتمداری، علی؛ روانشناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب در بین دانشجویان , بررسی میزان اضطراب , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 150
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن ۲۰ قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول: بیان موضوع تحقیق    ۷
مقدمه      ۸
بیان مسئله    ۱۰
فرضیه                ۱۱
اهداف تحقیق     ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۴
تعریف اضطراب             ۱۶
تشخیص بالینی اضطراب                     ۱۸
توصیف اختلالهای اضطرابی             ۲۲
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV)     ۲۴
جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی      ۲۶
گذر هراسی       ۲۷
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی        ۲۸
جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)    ۲۹
اختلال اضطراب فراگیر      ۳۱
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر    ۳۳
باز آموزی تنفس      ۳۴
مشکلات مرتبط بارم ناکافی       ۳۵
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری       ۳۷
تفکیک ترس از اضطراب      ۳۹
مولفه های رفتاری اضطراب       ۴۰
اهداف بلند مدت       ۴۱
ملاحظه های درمانی      ۴۲
اختلال اضطرابی ناشی از مواد      ۴۳
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط       ۴۴
درمان دارویی        ۴۶
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش        ۴۷
تعیین و تعریف جامعه       ۴۸
ابزار اندازگیری در تحقیق      ۴۹
دستور اجرای پرسشنامه        ۵۰
طرح پژوهش        ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج          ۵۴
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر      ۵۵
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران        ۵۷
جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران        ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری       ۶۰
نتیجه گیری         ۶۱
محدودیت ها        ۶۲
پیشنهادات       ۶۲
ضمائم      ۶۳
منابع         ۶۴
پاسخگویی      ۶۵

منابع :

۱- ترور. ج. انرایت ۱۳۷۶٫ کنترل اضطراب و استرس و « روش های مقابله با اضطراب و استرس » ( مترجمان : احسن توزنده جانی – نسرسن کمال پور ) نشر : مرندیر

۲- کلاپلان – سادوک . ۱۳۸۲٫ خلاصه روانپزشکی ( علوم رفتاری – روانپزشکی ) ( ترجمه : دکتر نصرت الله پور افکاری ) نشر : آینده سازان – شهر آب

۳- کیم پالگ – آرتور جاسنگی . ۱۳۸۱ . راهنمای کاربردی روان درمانی گروهی ( ترجمه : زینب رزوان – نرگس جانزاده ) ناشر : موسسه انتشاراتی تیمورزاده . نشر طبیب .

۴- اس . جی ئی . لیتدزی . جی . ئی . پاول . ۱۳۷۹٫ تشخیص ودرمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی ( ترجمه . دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس ) نشر شابک

۵- دلاور . علی (۱۳۷۶) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . تهران نشر ویرایش

۶- شریفی . حسن پاشا و نجفی زند ( جعفر ۱۳۷۵) روش های آماری در علوم رفتاری ، تهران نشر دانا

۷- آزاد ، حسین – آسیب شناسی روانی ۲، ۱۳۷۷ ، تهران انتشارات بعثت

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب میان دانشجویان , اضطراب دانشجویان , اضطراب دانشجویان دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن ۲۰ قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول: بیان موضوع تحقیق    ۷
مقدمه      ۸
بیان مسئله    ۱۰
فرضیه                ۱۱
اهداف تحقیق     ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۴
تعریف اضطراب             ۱۶
تشخیص بالینی اضطراب                     ۱۸
توصیف اختلالهای اضطرابی             ۲۲
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV)     ۲۴
جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی      ۲۶
گذر هراسی       ۲۷
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی        ۲۸
جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)    ۲۹
اختلال اضطراب فراگیر      ۳۱
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر    ۳۳
باز آموزی تنفس      ۳۴
مشکلات مرتبط بارم ناکافی       ۳۵
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری       ۳۷
تفکیک ترس از اضطراب      ۳۹
مولفه های رفتاری اضطراب       ۴۰
اهداف بلند مدت       ۴۱
ملاحظه های درمانی      ۴۲
اختلال اضطرابی ناشی از مواد      ۴۳
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط       ۴۴
درمان دارویی        ۴۶
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش        ۴۷
تعیین و تعریف جامعه       ۴۸
ابزار اندازگیری در تحقیق      ۴۹
دستور اجرای پرسشنامه        ۵۰
طرح پژوهش        ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج          ۵۴
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر      ۵۵
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران        ۵۷
جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران        ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری       ۶۰
نتیجه گیری         ۶۱
محدودیت ها        ۶۲
پیشنهادات       ۶۲
ضمائم      ۶۳
منابع         ۶۴
پاسخگویی      ۶۵

منابع :

۱- ترور. ج. انرایت ۱۳۷۶٫ کنترل اضطراب و استرس و « روش های مقابله با اضطراب و استرس » ( مترجمان : احسن توزنده جانی – نسرسن کمال پور ) نشر : مرندیر

۲- کلاپلان – سادوک . ۱۳۸۲٫ خلاصه روانپزشکی ( علوم رفتاری – روانپزشکی ) ( ترجمه : دکتر نصرت الله پور افکاری ) نشر : آینده سازان – شهر آب

۳- کیم پالگ – آرتور جاسنگی . ۱۳۸۱ . راهنمای کاربردی روان درمانی گروهی ( ترجمه : زینب رزوان – نرگس جانزاده ) ناشر : موسسه انتشاراتی تیمورزاده . نشر طبیب .

۴- اس . جی ئی . لیتدزی . جی . ئی . پاول . ۱۳۷۹٫ تشخیص ودرمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی ( ترجمه . دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس ) نشر شابک

۵- دلاور . علی (۱۳۷۶) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . تهران نشر ویرایش

۶- شریفی . حسن پاشا و نجفی زند ( جعفر ۱۳۷۵) روش های آماری در علوم رفتاری ، تهران نشر دانا

۷- آزاد ، حسین – آسیب شناسی روانی ۲، ۱۳۷۷ ، تهران انتشارات بعثت

 

دانلود فایل:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب دانشجویان دختر , اضطراب دانشجویان پسر ,
:: بازدید از این مطلب : 380
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

مقدمه:

  رویکرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویکرد دیگری مورد تجربه واقع می شود.

رویکرد شناختی معتقد است که ریشه رفتارهای انسان در نوع تفکر و نگرش وطرز تلقی می گوید:

‌«نخستین اصل شناخت گرایی است که حال انسان نتیجه شناخت ها و تفکرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون داشته است و اکنون یکی از رایجترین اشکال درمان روان شناختی است (الیس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زیر نیز توضیحی از این موضوع توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی که گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل پژوهش هایی که اثر بخشی آن را تأئید کرده اند، بلکه به دلیل شهرت عامی که یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است که این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و کمتر تهدید کننده باشد. (الیس، ۱۹۸۹، ص۳)

صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان کمک کرده اند تا کمتر پریشان باشند.

 چند ده مطالعه دیگر نشان داده اند که آزمون هایی که برای سنجش باورهای غیر منطقی و نگرش مختل بر اساس تئوری ABC ساخته شده‌اند، به طول معنی داری گروه های پریشان  و گروه های افراد کمتر پریشان را از یکدیگر متمایز می سازد. (بایسدن ۱۹۸۰، دیجیوسپی، میلروترکسر ۱۹۵۹، الیس، ۱۹۷۹، هرلن و بمیس ۱۹۸۱، شوارتس،۱۹۸۲، وودز به نقل از الیس، ۱۹۹۱ ص۲).

اساس شکل گیری نظریه منطقی-هیجانی ارائه مدل ABC درباره پریشانی هیجانی است (الیس ۱۹۶۲ الیس، a1997، b1977 به نقل از الیس، ۱۹۹۱ ص ۳) بر اساس این رویکرد پیامدهای هیجانی پریشان کننده (Cها) به طور مستقیم از وقایع فعال ساز (Aها) پیروی نمی کنند.

بلکه تاثیر وقایع فعال ساز بر پیامدهای هیجانی به وسیله باورهای شخص (Bها) تحت تاثیر قرار می گیرد. الیس (شفیع آبادی،۱۳۷۳، ص ۱۲۶-۱۲۲) بر مجموعه ای از باورها تاکید می کند.

که فرض می شوند رایجترین منبع های پریشانی هیجانی باشند. این باورها مشتملند:

۱-   اعتقاد فرد به این که لازم و ضروری است که همه افراد دیگر جامعه او را دوست بدارند و تاییدش کنند.

۲-   اعتقاد به اینکه لازمه احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت شدید است.

۳-   اعتقاد فرد به اینکه گروهی از مردم بد و شرور هستند و باید به شدت تنبیه شوند.

۴-  اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و دوری از بعضی مشکلات زندگی و مسئولیت های شخصی فرد، آسانتر از مواجه شدن با آنهاست.

۵-   اعتقاد فرد به اینکه اگر حوادث و وقایع طوری نباشد که او می خواهد. بی نهایت ناراحتی و بیچارگی می آورد.

۶-   اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجود آمده است.

۷-  اعتقاد فرد به اینکه چیزهای خطرناک و ترس آور موجب نهایت نگرانی می شوند و فرد همواره باید کوشا باشد تا امکان به وقوع پیوستن آنها را به تاخیر بیاندازد.

۸-   اعتقاد فرد به اینکه باید متکی به دیگران باشد و بر انسان قویتر تکیه کند.

۹-  اعتقاد فرد به اینکه تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و اثر گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمی توان نادیده انگاشت.

۱۰-اعتقاد به اینکه انسان باید در مقابل مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملا برآشفته و محزون شود.

۱۱- اعتقاد فرد به اینکه هر مشکلی همیشه یک راه حل درست و کامل فقط یک راه حل وجود دارد و اگر انسان بدان دست نیابد بسیار وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود.

الیس می گوید این باورها منجر به این می شوند که افراد وقایع را بسیار ناراحت کننده تلقی کرده و مطابق با آن پاسخ خواهند داد این مدل اساسی محرک بزرگی برای دیدگاه شناختی که به رفتار درمانی و زمینه های وابسته مربوط می شوند، بوده است (الیس ۱۹۷۷)

اساساً این باورها غیر منطقی تحت چهار عنوان قرار می گیرند:

۱-   باور وحشتناک بودن

۲-   باور مربوط به تحمل ناکامی پائین

۳-   تقاضاها یا خواسته های مستبدانه

۴-   ارزیابی از خود به صورت کلی

هدف پژوهش حاضر این است که با توجه به نظریه الیس نشان دهد تفکرات غیر منطقی حاکم بر فرد می تواند میزان اضطراب فرد ارتباط داشته باشد.

بیان مسئله

انسان عصر ما به دنبال آرامش روانی است. دنیای امروز با پیچیدگی ها و ویژگی های خاص فرهنگ ماشینی انسان را درگیر و دار اضطرابهای کشنده ای قرار داده است که چهره زندگی را رنگ بس نازیبا زده و آن را غیر قابل تحمل ساخته است. آرزوی هر انسانی آرامشی است که بتواند در آن مسیر زندگی خود را به سوی سعادت طی کند و اضطراب سدی است محیط بر انسان و محاط در انسان که سراسر حیات درون و بیرون او تحت تاثیر خود قرار داده است و این سوال برای هر یک از ما مطرح است که ریشه اضطراب های انسان در چیست؟ و چگونه می توان به مقابله با آن پرداخت؟ با توجه به اینکه هر یک از مکاتب روان شناسی انسان و مشکلات او را از دریچه ای خاص مورد مطالعه قرار می دهد، بر اساس دیدگاه خود راه حل هایی برای مشکلات او مطرح میکند.

اساس طبقه بندی روان درمانی، تمرکز درمان بر روی یکی از جنبه های عملکرد روان میباشد. این سه جنبه عبارتند از رفتار، عواطف و تفکر.

رفتار درمانی با تمرکز بر تئوری یادگیری و تغییر رفتار معتقد است که تمام رفتارها حاصل یادگیری است درمان عاطفی، عواطف متعارض و اظهار نشده فرد را ریشه مشکلات روانی می داند. و درمان بر اساس تفکر معتقد است که رفتار بر اساس معنی که فرد به حوادث و پدیده ها می دهد شکل می گیرد و تغییر می کند.

این پژوهش بر اساس روش درمان عقلانی- عاطفی RET ) الیس ۱۹۷۰ و (Elis پی ریزی و دنبال شده است).

الیس معتقد است که: دو اضطراب و اختلالات عاطفی نتیجه تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی هستند به نظر او افکار و عواطف کنشهای متناوب و جداگانه ای به شمار نمی آیند.

انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب  و آشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصوری که از اشیا دارد موجب نگرانی و اضطراب وی می شوند. تمام مشکلات افراد از تفکرات موهومی سرچشمه می گیرند که از نظر تجربی معتبر نیستند. (ناصری، شفیع آبادی۱۳۶۵).

سوال تحقیق:

۱- آیا رابطه ای بین سطح تفکرات   غیر منطقی و میزان اضطراب وجود دارد؟

ضرورت تحقیق:

کلی می گوید: اختلال روانی عبارت است از استفاده از ساختارهای ذهنی که عدم صحت و کارایی آنها به اثبات رسیده است (شاملو ۱۳۶۸)

اضطراب مفهوم اساسی در همه نظریه های شخصیت و یکی از عوامل مهم در اختلالات رفتاری است. مطالعاتی که در زمینه هایی غیر از آسیب شناسی روانی، به ویژه در حیطه یادگیری و ادراک انجام گرفته نشان می دهد که تاثیر اضطراب فراتر از موارد بالینی بوده است (اسپیلبرگر ۱۹۹۶).

حدود ۵ تا ۲۰ درصد از مردم ممکن است از اضطراب حاد یا مزمن ناراحت باشند و زنها دوبار بیشتر از مردها از این اختلال در عذابند. (احمدی ۱۳۶۸)

همچنین گفته می شود که حدود ۱۰ تا  ۱۴ درصد مراجعین به متخصصین قلب مبتلایان به نوروز اضطراب هستند.) (توحیدی،۱۳۶۴).

با توجه به اهمیت موضوع تفکر و گستره و حاکمیت آن در زوایای زندگی از طرفی و اهمیت موضوع اضطراب به عنوان ریشه اساسی همه بیماری های نوروتیک (فروید،۱۳۶۹) از طرف دیگر لازم به نظر می رسد که جایگاه تفکر در ایجاد اضطراب مشخص شود تا بتوان از نحوه های تفکر اضطراب زا پیشگیری کرده و به اصطلاح آن بپردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول: 

مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
سوال تحقیق ۷
ضرورت تحقیق ۷
اهداف پژوهش ۸
فرضیه ۸
تعریف عملیاتی واژه ها ۸
واژه ها

فصل دوم 
زمینه مسئله ۱۱
تعریف روان درمانی ۱۵
اهداف روان درمانی ۱۷
درجات روانی درمانی ۱۸
روش های روان درمانی ۲۰
بیماری روانی از نظر فروید ۲۱
فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی ۲۲
تعریف روانکاوی ۲۳
هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل ۲۴
هدف روان درمانی تحلیل گر۱ ۲۴
انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی ۲۵
فرضیه های رفتارگرای ۲۵
بیماری روای از دیدگاه مکتب یادگیری ۲۱
رفتاردرمانی ۶
تکنیک های رفتاردرمانی ۲۷
رفتار درمانی شناختی ۲۸
انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی ۲۸
اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی ۲۹
روان شناسی شناختی ۳۳
فرضیات شناخت درمانی ۳۴
انسان در نظریه شناختی ۳۶
بیماری روانی در نظریه شناختی ۳۶
اهداف روان درمانی شناختی ۳۷
روش و شیوه شناخت درمانی ۳۷
نقش درمانگر درنظریه شناختی ۳۸
فنون و اجزا شناخت درمانی ۳۹
محدودیت های شناخت درمانی ۴۰
نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس) ۴۰
مفاهیم بنیادی نظریه الیس ۴۲
نظریه شخصیت الیس ۴۳
اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی ۴۵
تفکرات غیر منطقی ۴۷
روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی ۵۰
فرایند درمانی ۵۲
نقش درمانگر ۵۳
اضطراب ۶۴
سطوح اضطراب ۶۶
خلاصه ۶۷
مبانی نظری اضطراب ۶۸
نظریه های یادگیری ۶۹
نظریه های اصالت وجودی ۷۱
نظریه های شناختی ۷۲
نظریه های زیست شناختی  ۷۴
عوامل اضطراب و تنیدگی ۷۴
پاسخ های سیستم ایمنی ۷۸
پاسخ های شناختی به اضطراب ۸۰
دو مورد از تحقیق انجام شده در زمینه این پژوهش ۸۱

فصل سوم 
روش تحقیق ۸۴
جامعه آماری ۸۵
متغیرهای پژوهشی ۸۵
فرضیات مربوط به کنترل متغیرها ۸۶
ابزار تحقیق ۸۷
روش های آماری ۹۰
محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق ۹۱

فصل چهارم و پنجم 
تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳
فرضیه  ۹۳
خلاصه ۹۹
منابع و مأخذ ۱۰۲
فهرست منابع لاتین
فهرست منابع فارسی

دانلود کنید:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: باورهای غیرمنطقی , میزان اضطراب , اضطراب در دانشجویان , اضطراب دانشجویان ,
:: بازدید از این مطلب : 425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 خرداد 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : جلال

بیان مسئله

تقریباً هر کسی تجاربی از نوع ناراحتی‌های کلی، انتظار رویدادهای شوم و احساس تنش در موقعیت‌هایی را داشته است که علت تنش نیز روشن نیست. ما معمولاً اضطراب را به این گونه پدیده‌ها ارتباط می‌دهیم. اضطراب را می‌توان در گسترده‌ترین معنای آن به حالت عاطفی و فیزیولوژیکی گوناگونی ارتباط داد. هنگامی که کودکی در بامداد امتحان، تمایلی به مدرسه رفتن نشان نمی‌دهد. ممکن است بی‌میلی او را به احساس اضطراب نسبت به کارکرد وی در امتحان نسبت دهیم. هنگامی که قهرمان ورزشی نمی‌تواند پیش از مسابقه مهمی غذا بخورد ممکن است رفتار او را ناشی از اضطراب بدانیم. همچنین هنگامی که کودکی، درسی را بر می‌گزیند که آشکارا برای او کششی در بر ندارد، ممکن است گزینش او نتیجه ترس از شکست و یا اضطراب بدانیم. ظاهراً اضطراب دارای منابع گوناگون است و می‌تواند از راههای ممکن بسیاری پدیدار شود. اضطراب ممکن است به نشانه‌های فیزیولوژیکی معینی منجر شود که بی‌شباهت به نشانه‌های ناشی از عاطفه‌ ترس نیست . اضطراب می‌تواند به کاهش کارکرد در کار فکری پیچیده بینجامد. ممکن است به گزینش غیر منطقی بینجامد و یا ممکن است به عقب‌نشینی فرد از موقعیت‌هایی منجر شود که اضطراب‌آورهستند. در هر صورت، در حالی که تفکر درباره منشاء و معنی اضطراب سده‌های پیاپی مورد توجه الهیون و فلاسفه بوده است. اغلب گفته می‌شود که فروید نخستین بررسی روان‌شناسی اضطراب را انجام داده است. منظور از اضطراب نوعی حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم است که با پریشانی، هواس، تپش  قلب، تعرق، سردرد، بی‌قراری و تکرر ادرار همراه است. هنگامی که فرد نسبت به کارآمدی، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان دچار نگرانی و تردید می‌شود می‌توان از اضطراب امتحان سخن گفت. در هنگام امتحان، به ویژه امتحانات سرنوشت ساز( کنگور و امتحان نهایی) بیشتر دانش آموزان و دانشجویان اضطراب امتحان را تجربه می‌کنند. وجود اندکی اضطراب در انسان طبیعی و مطلوب است و موجب افزایش تلاش و تکاپو می‌شود، اما اگر از حد اعتدال تجاوز کند موجب کاهش پیشرفت تحصیلی خواهد شد. دانش آموز و دانشجویی که اضطراب امتحان دارد احساس می‌کند که ذهنش خالی شده و هرچه را که آموخته فراموش کرده است، چنین فردی معمولاً به پرسش‌ها پاسخ‌های بی‌ربط، نادرست و یا ناقص می‌دهد و با افکاری نامربوط و ناخواسته در مورد پیامدهای امتحان درگیر است.

فهرست مطالب
عنوان         صفحه

فصل اول : ادبیات پژوهش

مقدمه     ۱
بیان مسئله     ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش     ۶
اهداف پژوهش     ۸
فرضیه‌های پژوهش     ۸
تعریف متغیرها     ۹

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق

مقدمه     ۱۱
اضطراب     ۱۱
علائم اضطراب     ۱۹
بیماری‌های که در اثر اضطراب ایجاد می شوند.    ۲۰
رویکردهای نظری به اضطراب     ۲۴
اضطراب امتحان     ۳۲
پیشینه تحقیقات     ۳۹

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه     ۴۵
عنوان         صفحه

جامعه آماری     ۴۵
نمونه آماری     ۴۵
شیوه  اجرای تحقیق     ۴۹
روش‌های آماری     ۴۹

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی

مقدمه     ۵۱
یافته‌های توصیفی     ۵۲
یافته‌های استنباطی     ۵۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه     ۵۷
بحث و نتیجه‌گیری     ۵۷
پیشنهادهای کاربردی     ۶۰
پیشنهادهای پژوهشی     ۶۱
محدودیت‌های پژوهش     ۶۲

منابع و ضمائم     ۶۳

 

دانلود فایل

 :: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: اضطراب دانشجویان , اضطراب قبل از امتحانات , اضطراب در ایام امتحانات , میزان اضطراب ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 فروردين 1393 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 116 صفحه بعد