دانلود پایان نامه زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان
نوشته شده توسط : جلال

چـکـیده

امروزه کلیه مسائل مربوط به مهندسی پیوند عمیق و تنگاتنگی را با موضوع حفاظت محیط زیست پیدا کرده اند و این بحث علی الخصوص در زمینه علم معدنکاری نقش چشمگیر و پررنگتری دارد.هر مهندس و یا هر کارگر فنی که در معدن کار می کند باید نه تنها به توصیه های و متدهای پیشرفته در جهت ازدیاد تولید و راندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره در کلیه شرایط و مسیرهای منتهی به استخراج هر نوع ماده معدنی باید توجه کافی به محیط زیست را سر لوحه خود قرار دهد.

مساله حفاظت محیط زیست در عملیات معدن کاری چند سالی است که نظر متخصصان این رشته را در کشورهایدر حال توسعه به خود جلب کرده است.در حالی که در کشورهای در توسعه یافته وصنعتی این موضوع یکی از مسائل روز آنها استو برنامه ریزان سازمان های اجرایی در این زمینه مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام داده اند و این امر ناشی از اهمیت موضوع مورد تحقیق می باشد.پروژه حاضر ابتدا نگاهی کوتاه به بحران منابع معدنی در جهان و در واقع میزان موجودیت و امکان دسترسی در سال های آتی به این منابع را با توجه به کنترل کننده های مختلف بررسی می کند.و اما در فصل بعد مساله از زاویه دیگر و دقیق تری بررسی خواهند شدو در واقع نگاهی دارد به ژئوشیمی نیاز و منابع معدنی چرا که بسیاری از مسائل زیست محیطی به فهم اصول پایه ژئوشیمی نیاز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش دیگر نگاهی کلی ،اما تازه تری به اثرات زیست محیطی سه بخش عمده عملیات معدنکاری یعنی اکتشاف ،استخراج وفراوری مواد معدنی دارد.

اما در بخش زمین شناسی ساختمانی معدن سرب روانج ابتدا نگاهی دارد به مشخصات عمومی معدن و سپس نگاهی دارد به بخش ها وتقسیمات و سازند هاو نوع زمین شناسی معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد  تاریخچه زمین شناسی وچینه شناسی در دوران های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

فهرست                     صفحه

 تشکر وقدرانی:۵

فصل اول

زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج:۸                                                  

چکیده :۹

مشخصات وخصوصیات سرب :۱۰

خصوصیات قابل توجه:۱۰

تاریخچه ۱۱

جداسازی:۱۲

ایزوتوپ ها:۱۲

مقدمه :۱۳

تاریخچه راه اندازی معدن وکارخانه :۱۶

زمین شناسی منطقه:۱۷

ژنز کانسار سرب و نقره راونج:۱۷

ذخایر سرب و روی راونج:۱۸

تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج :۱۸

موادمصرفی کارخانه:۱۹

موادشیمیایی:۱۹

آب:۲۰

برق:۲۰

سوخت:۲۰

مواد و قطعات مصرفی:۲۰

عکس:۲۲

میزان استخراج در سالهای گذشته:۲۳

مواد مصرفی آتشباری در معدن:۲۴

موادمصرفی در کارخانه:۲۴

توصیف فرایند:۲۵

فلوشیت کارخانه:۲۶

مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :۲۷

تعداد پرسنل:۲۹

مقدمه:۳۱

وضیعت آب و هوایی:۳۲

شرایط زندگی:۳۲

شمه ای در مورد سن زمین:۳۲

اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی:۳۷

رخساره هایمحیط خشکی :۳۷

رخساره هایمحیط دریایی:۳۷

تقسیم محیط های دریایی از لحاظ شکل وعمق:۳۸

تقسیم بندی محیط های زیستیدریایی:۳۹

تقسیم بندی محیط های دریایی از نظر نوع رسوبات ۳۹

تعیین سن سنگ ها در چینه شناسی:۴۱

تعیین سن مطلق :۴۴

روش سرب:۴۵

پالوژئوگرافی و ارتباط چینه شناسی :۴۵

روش مطالعات پالئوژئوگرافی:۴۶

شناسایی محیط رسوبی:۴۶

حدود حوضه های رسوبی :۴۷

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم با کوهزایی: ۴۹

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم آنها با آب و هوا: ۴۹

مطالعات پالئوژئوگرافی: ۵۰

فرونشستن کف دریا :۵۱

حرکت قاره ای :۵۱

دلایل چینه شنااسی: ۵۱

دلایل دیرینه شناسی: ۵۲

دلایل پالئومگنتیسم:۵۲

واحدهای چینه شناسی:۵۲

پرکامبرین :۵۸

تقسیمات پرکامبرین :۶۰

تقسیمات و حدود دوران پالئوزوئیک:۶۳

تقسیمات دوران مزوزوئیک:۷۱

دوران سنوزوئیک:۸۲

دوره کواترنری :۸۷

زمین شناسی عمومی منطقه :۸۸

حرکات دوران اول:۹۰

حرکات دوران دوم :۹۰

فعالیت ماگمایی: ۹۳

فاز ماگماتیت دوران اول:۹۳

فاز ماگماتیت دوران دوم:۹۴

فاز ماگماتیت ترسیر :۹۴

فصل دوم :۹۶

محیط زیست منابع معدنی:۹۷

مقدمه :۹۸

منابع معدنی:۹۹

عموامل کنترل کننده دسترسی به مواد معدنی :۱۰۰

عوامل زمین شناسی:۱۰۰

عوامل مهندسی:۱۰۲

عوامل محیطی :۱۰۳

مواد مصرفی و الگوهای اقتصاد جهانی:۱۰۵

دوران نوین مواد معدنی در جهان:۱۰۶

ژئو شیمی زیست محیطی منابع معدنی:۱۰۶

سرب :۱۰۷

منابع آلودگی:۱۰۸

بیمار های ناشی از قرارگیری در معرض سرب:۱۱۳

علائم ناشی از آلودگی به عنصر:۱۱۴

اثرات حاد:۱۱۵

اثرات خونی:۱۱۵

اثرات عصبی:۱۱۵

اثرات کلیوی:۱۱۶

اثرات تولید مثلی:۱۱۶

سرطان زایی:۱۱۶

اثر سرب در آلودگی محیط زیست:۱۱۷

تاثیر سرب برسلامت انسان :۱۱۸

راههای ورود سرب به بدن :۱۲۰

دستگاه گوارش :۱۲۰

دستگاه تنفس :۱۲۰

جذب از طریق پوست:۱۲۲

اثرات زیان آور سرب بر بدن انسان:۱۲۲

دفع سرب از بدن :۱۲۲

معالعجه مسمومیت های سربی :۱۲۳

تاثیر سرب در آلودگی :۱۲۴

تاثیر سرب در آلودگی خاک ها :۱۲۵

تاثیر سرب در آلودگی آب ها :۱۲۷

تاثیر سرب در آلودگی گیاهان :۱۲۸

روی:۱۳۰

منابع آلودگی:۱۳۱

بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض روی:۱۳۱

مسمومیت حاد:۱۳۴

مسمومیت مزمن:۱۳۵

مسمومیت ژنتیک:۱۳۵

مسمومیت باروری:۱۳۶

اثر ضد مسمومیت:۱۳۶

داده های مسمومیت شغلی :۱۳۶

درمان:۱۳۶

سرب چیست:۱۳۹

مسمومیت سرب چگونه به وجود می آید:۱۳۹

چه کسانی در معرض مسمومیت با سرب هستندو چه خطراتی آنها را تهدید می کند:۱۴۰

مسمومیت با سربچگونه مشخص می شود:۱۴۱

آیا امکان اندازه گیری سرب خون در کشور وجود دارد:۱۴۱

آلودگی سربی از کجا منشاء می گیرد:۱۴۲

راه های جذب سربدر بدن چیست:۱۴۳

سرب خون در چه کسانی باید آزمایش شود:۱۴۳

آیا مسمومیتسرب درمان پذیر است:۱۴۴

برای حفظ سلامت خانواده از آلودگی سرب باید چه کرد:۱۴۴

سرب عامل خطر ساز در کودکان:۱۴۵

مادران می توانند ابتدا برای جلوگیری از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زیر را انجام دهند:۱۴۶

آلودگی محیط با سرب:۱۴۶

اصول ژئوشیمی محیط زیست:۱۴۷

مخازن ژئوشیمیایی:۱۴۹

لیتوسفر :۱۵۰

هیدروسفر:۱۵۰

اتمسفر:۱۵۲

بیوسفر:۱۵۳

چرخه های ژئوشیمایی :۱۵۵

آلودگی طبیعی:۱۵۶

آلودگی تولید شده به وسیله انسان:۱۵۷

آلودگی اسیدی:۱۵۹

درمان:۱۶۲

نتیجه گیری:۱۶۴

فصل سوم:۱۶۷

اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج و فرآوری موادمعدنی:۱۶۸

اثرات زیست محیطی اکتشاف موادمعدنی:۱۷۰

اثرات زیست محیطیاستخراج مواد معدنی:۱۷۱

اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی:۱۷۷

نقش مهندسی فرآوری در کاهش خطرات زیست محیطی باطله های معدنی:۱۸۱

فاضلاب اسیدی چیست:۱۸۲

روش های کاهش فاضلاب اسیدی :۱۸۴

فرآوری و چگونگی تاثیر آن بر فاضلاب های اسیدی:۱۸۷

تولید سرب و نگرانی هایزیست محیطی آن:۱۹۴

آلودگی آلودگی محیط سرب:۱۹۸

هشدارها:۱۹۹

فصل چهارم:۲۰۰

شیمی و آنالیز سرب:۲۰۱

مشخصات شیمیایی:۲۰۲

مقدمه :۲۰۶

زمینه های تجربی و کیفی :۲۰۶

رده بندی روش های تجزیه ای :۲۰۷

روش های جداسازی :۲۱۰

دستگاهوری در تجزیه:۲۱۱

نگاه اجمالی:۲۱۲

تبلور:۲۱۲

تقطیر :۲۱۳

رسوب دادن :۲۱۳

استخراج:۲۱۴

کروماتوگرافی:۲۱۴

انواع کروماتوگرافی:۲۱۷

انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی:۲۲۰

کروماتوگرافیتبادلیونی:۲۲۲

رزین های متداول تبادلیونی:۲۲۳

خواص رزین ها :۲۲۴

تبادل گرهاییونی معدنی:۲۲۶

انواع تقطیر :۲۲۸

تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:۲۲۹

آنالیز استریولوژیک کلومرول های کلیه بدنبال:۲۳۸

مقدمه:۲۳۸

مواد و روش کار:۲۴۰

چرخه های بیوژیوشیمیاییو تعادل آب:۲۴۶

روشهای تجزیه آب سرب:۲۴۶

نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :۲۴۸

فواید دیگر نمزارها :۲۵۳

ارزش های تجاری:۲۵۶

منابع:۲۵۷

 

دانلود

:: موضوعات مرتبط: مقالات , ,
:: برچسب‌ها: زمین شناسی ساختمانی , مسائل زیست محیطی , معدن سرب ,
:: بازدید از این مطلب : 277
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: